?> EXAM SERIES EXAM
STANDARD FOUR MIDTERM SERIES

OFISI YA RAIS

WIZARA YA ELIMU TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA

MTIHANI WA KUJIPIMA SHULE ZA MSINGI

MTIHANI WA NUSU MUHULA WA KWANZA

HISABATI- DARASA LA NNE

FOMATI MPYA

MUDA SAA1:30 MACHI 2021

JINA…………………………...SHULE………………………...

MAELEKEZO

 1. Mtihani huu una maswali 25
 2. Jibu Maswali yote katika nafasi ulizopewa
 3. Mtihani huu una alama 50
 4. Tumia kalamu ya wino wa bluu au mweusi

Kokotoa maswali yafuatayo kisha andika jibu katika nafasi zilizo wazi

Na.

SWALI

SEHEMU YA KUFANYIA

JIBU

1.

i. Andika 505 kwa maneno.ii. Andika makumi 3, mamia 7 and na mamoja 3 kwa ufupi.iii. Halima ana miaka XXX na Rajabu ana miaka XL. Nani mkubwa Zaidi ya mwingine?iv. Andika mia mbili na Hamsini kwa tarakimu.v. Nini dhamana ya 6 katika 3463?2.

3.

i. _____, 400, 500, _____700.ii.104, 108, 112, ______,______iii. Panga namba zifuatazo kutoka ndogo kwenda kubwa 440,550,310,660,120.iv. Panga namba zifuatazo kutoka kubwa kwenda ndogo.

4346,3333,4456,5347.v. Panga namba za kirumi kuanzia ndogo hadi kubwa XL, XX, X, III.

i. 6739Andika kwa maneno.ii. 455+45=iii. 4570-3346=iv.553 x 32=v.1344 ÷ 12 =4.

i. Walimu 612 wako kwenye shule 12 za kibinafsi. Ikiwa shule hizi zina idadi sawa ya walimu, kila shule ina walimu wangapi?ii. Mstatili una pande ngapi?iii. Chora duara.iv. Tafuta ukingo wa mraba ukiwa una enea la sm2 18.v. Umbo lifuatalo lina pembe tatu ngapi?5.

Shule ya msingi Muganyizi ina watoto 200. Mwalimu wa zamu aliorodhesha mahudhurio yao kama ifuatavyo.

 1. Siku ipi wanafunzi wachache walihudhuria?


 1. Ni wanafunzi wangapi hawakudhuria shule siku ya jumanne?


 1. Ni siku ipi ambapo wanafunzi wote wahihudhuria shule?


 1. Andika idadi ya wanafunzi ambao walikuwepo siku ya Jumanne na Jumatatu.


 1. Shule ya msingi Muganyizi ina wanafunzi wangapi?


LEARNINGHUBTZ.CO.TZSTANDARD FOUR HESABU EXAM SERIES 36

OFISI YA RAIS

WIZARA YA ELIMU, TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA

MITIHANI YA KUJIPIMA MSINGI

MTIHANI WA NUSU MUHULA WA KWANZA -MACHI 2021

SAYANSI NA TECHNOLOGIA – DARASA LA TATU

FOMATI MPYA

MUDA  1:30 MASAA       MACHI 2021

JINA …………………………...                                 SHULE ………………………...

MAELEZO

 1. Mtihani huu una sehemu Mbili A na B na jumla ya maswali matano
 2. Sehemu ya A ina alama 26 na sehemu B ina alama 24
 3. Jibu maswali yote kulingana na maelezo ya kila swali
 4. Mtihani wote una alama 50

SEHEMU A

JIBU MASWALI YOTE


 1. Chagua Jibu Sahihi kutoka chaguzi ulizopewa
 1.             Sauti ambayo inarudi baada ya kugonga kitu kigumu huitwa? ____________                              [      ]
 1.          Maada       B. mpindo      C. mwango     D  kelele
 1.          Ipi kati ya hizi ni njia ya kisasa ya mawasiliano?_______
 1.         Pikipiki posta    B. pembe      C. Redio    D Mwanga           [      ]
 1.        Uwezo wa mwili kupigana na magonjwa unaitwa? ____   _[     ]
 1.     Ukosefu  B. Kinga       C. Chanjo        D. Maradhi
 1.        Ipi kati ya zifuatazo haichukui nafasi ___________              [      ]
 1.         Hewa  B.        mvuke       C. mwanga            D.penseli
 1.           Ni kipi kati ya hivi hutumia intaneti kutuma na kupokea barua pepe?                                                                       [      ]
 1. Runinga     B. majarida     C. Simu za rununu     D. redio
 1.           Oanisha safu A na safu B kwa kuandika herufi ya jibu sahihi katika nafasi zilizo wazi?

      SAFU A

 1.             Jiko la gesi________
 2.          Jiko la mkaa_____
 3.        Jiko la Umeme_______
 4.        Jokovu__________
 5.           Jiko la mafuta taa_______

     SAFU B

 1.   Nishati ya jiko la mafuta taa
 2.   Utumia mafuta taa kama nishati
 3.   Huifadhi vitu visioze.
 4.   Utumia vitu visivyotumia viptisha joto
 5.    Utumia mkaa kama nishati
 6.    Nishati unayotumika katika jiko la umeme
 7.   Utumia gesi asilia kama nishati
 8.   Utumia umeme katika kupika
 1. Soma kifungu cha Habari kifuatacho kisha jibu maswali yafuatayo.

Carlton uamka asubuhi na mapema sana. Anapiga meno mswaki kwa kutumia mswaki wake mpya. Baadaye anaenda bafuni nan doo ya maji masafi, sabuni, na taulo. Baada ya kuoga, anajipangusa kwa taulo kukausha mwili wake. Anajipaka mafuta mwili wote, na kuchana nywele zake na kichana. Kisha anapiga viatu rangi kwa  brashi. Mwisho anavaa nguo za shule na kuelekea shuleni. 

Questions

 1. Carlton hutumia kifaa gani kung’arisha viatu? ___________
 2. Carlton anatumia nini kukausha mwili wake?
 3. Anatumia nini kuosha meno? ______________
 4. Kwanini kuoga ni muhimu? ___________________
 5. Carlton hutumia………………….kupaka mwili baada ya kuoga
 1. Angalia picha ifuatayo kisha jibu maswali yafuatayo.

                    C:UsersKYOMAAppDataLocalMicrosoftWindowsTemporary Internet FilesContent.Wordwoman-charcoal-cooking.jpg

Maswali

 1. Mama huyu anafanya nini? ____________________
 2. Joto linamfikia mama huyu kwa kupitia njia ipi? _____________
 3. Taja kitu kinachopitisha joto unachokiona____________
 4. Je kwenye picha kuna nishati ya mwanga? ________________
 5. Taja madhara kwa mazingira yanayotokana na nishati hapo juu?______________

  

 

 

 1.                                               Jaza nafasi zilizowazi
 1. Huduma inayotolewa kwa mtu aliyepata ajali kabla ya kwenda hospitalini huitwa _____________________________

 

 1. Jotoridi hupimwa na kifaa kinaitwa _________________________

 

 1. Mbung’o husababisha ugonjwa unaitwa _________________________

 

 1. Taja kifaa kinachotumika kupima uzito  ____________

 

 1. Ni madini gani ambayo yanatumika kuimarisha mifupa na meno?

 

 

LEARNINGHUBTZ.CO.TZSTANDARD FOUR SAYANSI EXAM SERIES 35

OFISI YA RAIS WIZARA YA ELIMU, TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA

MITIHANI YA KUJIPIMA MSINGI

MTIHANI WA NUSU MUHULA WA KWANZA -MACHI 2021

URAIA NA MAADILI – DARASA LA NNE

FOMATI MPYA

MUDA1:30 MASAA       MACHI 2021

JINA …………………………...SHULE ………………………...

MAELEZO

 1. Mtihani huu una sehemu Mbili A na B na jumla ya maswali matano
 2. Sehemu ya A ina alama 26 na sehemu B ina alama 24
 3. Jibu maswali yote kulingana na maelezo ya kila swali
 4. Mtihani wote una alama 50

SEHEMU A

JIBU MASWALI YOTE

1. Chagua jibu sahihi kisha andika jibu lake katika nafasi uliyopewa.

 1. Rangi nyeusi katika bendera yetu ya Taifa inawakilisha nini?
 1. Miti
 2. Bahari
 3. Watu
 4. Uoto asili
 1. Mwenyekiti wa Kijiji anaongoza?
 1. Tarafa
 2. Kijiji
 3. Wadi
 4. Kitongoji
 1. Kati ya vitendo vifuatavyo, ni kipi kinaonyesha kuwajali wengine?
 1. Kusaidia wasioona kuvuka barabara
 2. Uchoyo
 3. Ubinafsi
 4. Kufanya kazi za nyumbani
 1. Kutuna wenzako ni kiashirio cha;
 1. Tabia njema
 2. Ubinafsi
 3. Kujiamini
 4. Tabia mbaya
 1. Tunapaswa kuwapenda
 1. Watu wote
 2. Watu wanaotupenda
 3. Wazazi tu
 4. Marafiki zetu

2. Chagua jibu sahihi katika jedwali A linaloowana na maelezo katika jedwali B

Jedwali A

Jedwali B

 1. Alama kuu za serikali
 2. Inawakilisha Uhuru
 3. Rasilimali
 4. Utamaduni
 5. Nyumba kumi
 1. Mila na vifaa vya kitamaduni
 2. Nembo ya taifa
 3. Vitu vya dhamana
 4. Bendera ya taifa
 5. Inawakilishwa na balozi.

3. Chagua jibu sahihi kutoka kwenye kijisanduku na kujaza nafasi zilizoachwa wazi

SOKO, MAKTABA, MASHARIKI, MAGHARIBI, MBILI, DEMOKRASIA, UONGOZI, NNE, MWALIMU WA NIDHAMU
 1. Sehemu watu hununua na kuuza bidhaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 2. Unapotembea barabarani, unapaswa kupita upande wa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 3. Wimbo wa taifa una beti ngapi? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 4. Aina ya uongozi unaozingatia haki za kibinadamu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 5. Anayehusika kuhakikisha nidhamu ya wanafunzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4. Angalia picha ifuatayo kwa makini kisha jibu maswali yafuatayo;

 1. Ni kitendo gani kinachoendelea hapo?
 2. Toa sababu moja ya kitendo hiki kinachofanyika kwenye picha
 3. Unafikiri kuna madhara gani ya kitendo hiki katika mazingira?
 4. Taja njia moja ya kuzuia  tukio ambalo linaoneka hapo juu.
 5. Tunawezaje kutunza mazingira yaliyokatwa miti?

5. Soma kifungu kilichopo hapo chini kisha jibu maswali yafuatayo.

Mazingira ni ujumla wa vitu vyote ambavyo vinazunguka. Tunapaswa kutunza mazingira yetu hili yatutunze. Kwa bahati mbaya watu wamekua wakiharibu mazingira kwa njia nyingi sana ambao unatokana na shughuli za kibinadamu. Watu hukata miti, kufanya ukulima katika vyanzo vya maji na kufuga Wanyama wengi.Uharibifu wa mazingira pia unahatarisha usalama wa viumbe hai duniani. Tunaweza kutunza mazingira kwa kupanda miti na kuzuia upandaji wa miti.

 1. Nini maana ya mazingira?
 2. Taja njia ambazo tunaweza kutumia kutunza mazingira
 3. Taja vitu ambazo zinachangia uharibifu wa mazingira
 4. Unafikiri mazingira ya umuhimu gani
 5. Kuharibu mazingira kunaweza kuleta shida gani?

LEARNINGHUBTZ.CO.TZSTANDARD FOUR URAIA EXAM SERIES 34

OFISI YA RAIS WIZARA YA ELIMU, TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA

MITIHANI YA KUJIPIMA MSINGI

MTIHANI WA NUSU MUHULA WA KWANZA -MACHI 2021

URAIA NA MAADILI – DARASA LA NNE

FOMATI MPYA

MUDA1:30 MASAA       MACHI 2021

JINA …………………………...SHULE ………………………...

MAELEZO

 1. Mtihani huu una sehemu Mbili A na B na jumla ya maswali matano
 2. Sehemu ya A ina alama 26 na sehemu B ina alama 24
 3. Jibu maswali yote kulingana na maelezo ya kila swali
 4. Mtihani wote una alama 50

SEHEMU A

JIBU MASWALI YOTE

1. Chagua jibu sahihi kisha andika jibu lake katika nafasi uliyopewa.

 1. Rangi nyeusi katika bendera yetu ya Taifa inawakilisha nini?
 1. Miti
 2. Bahari
 3. Watu
 4. Uoto asili
 1. Mwenyekiti wa Kijiji anaongoza?
 1. Tarafa
 2. Kijiji
 3. Wadi
 4. Kitongoji
 1. Kati ya vitendo vifuatavyo, ni kipi kinaonyesha kuwajali wengine?
 1. Kusaidia wasioona kuvuka barabara
 2. Uchoyo
 3. Ubinafsi
 4. Kufanya kazi za nyumbani
 1. Kutuna wenzako ni kiashirio cha;
 1. Tabia njema
 2. Ubinafsi
 3. Kujiamini
 4. Tabia mbaya
 1. Tunapaswa kuwapenda
 1. Watu wote
 2. Watu wanaotupenda
 3. Wazazi tu
 4. Marafiki zetu

2. Chagua jibu sahihi katika jedwali A linaloowana na maelezo katika jedwali B

Jedwali A

Jedwali B

 1. Alama kuu za serikali
 2. Inawakilisha Uhuru
 3. Rasilimali
 4. Utamaduni
 5. Nyumba kumi
 1. Mila na vifaa vya kitamaduni
 2. Nembo ya taifa
 3. Vitu vya dhamana
 4. Bendera ya taifa
 5. Inawakilishwa na balozi.

3. Chagua jibu sahihi kutoka kwenye kijisanduku na kujaza nafasi zilizoachwa wazi

SOKO, MAKTABA, MASHARIKI, MAGHARIBI, MBILI, DEMOKRASIA, UONGOZI, NNE, MWALIMU WA NIDHAMU
 1. Sehemu watu hununua na kuuza bidhaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 2. Unapotembea barabarani, unapaswa kupita upande wa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 3. Wimbo wa taifa una beti ngapi? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 4. Aina ya uongozi unaozingatia haki za kibinadamu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 5. Anayehusika kuhakikisha nidhamu ya wanafunzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4. Angalia picha ifuatayo kwa makini kisha jibu maswali yafuatayo;

 1. Ni kitendo gani kinachoendelea hapo?
 2. Toa sababu moja ya kitendo hiki kinachofanyika kwenye picha
 3. Unafikiri kuna madhara gani ya kitendo hiki katika mazingira?
 4. Taja njia moja ya kuzuia  tukio ambalo linaoneka hapo juu.
 5. Tunawezaje kutunza mazingira yaliyokatwa miti?

5. Soma kifungu kilichopo hapo chini kisha jibu maswali yafuatayo.

Mazingira ni ujumla wa vitu vyote ambavyo vinazunguka. Tunapaswa kutunza mazingira yetu hili yatutunze. Kwa bahati mbaya watu wamekua wakiharibu mazingira kwa njia nyingi sana ambao unatokana na shughuli za kibinadamu. Watu hukata miti, kufanya ukulima katika vyanzo vya maji na kufuga Wanyama wengi.Uharibifu wa mazingira pia unahatarisha usalama wa viumbe hai duniani. Tunaweza kutunza mazingira kwa kupanda miti na kuzuia upandaji wa miti.

 1. Nini maana ya mazingira?
 2. Taja njia ambazo tunaweza kutumia kutunza mazingira
 3. Taja vitu ambazo zinachangia uharibifu wa mazingira
 4. Unafikiri mazingira ya umuhimu gani
 5. Kuharibu mazingira kunaweza kuleta shida gani?

LEARNINGHUBTZ.CO.TZSTANDARD FOUR URAIA EXAM SERIES 33

OFISI YA RAIS WIZARA YA ELIMU, TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA

MITIHANI YA KUJIPIMA MSINGI

MTIHANI WA NUSU MUHULA WA KWANZA -MACHI 2021

MAARIFA YA JAMII – DARASA LA NNE

FOMATI MPYA

MUDA 1:30   MACHI 2021

JINA …………………………... SHULE ………………………...

MAELEZO

 1. Mtihani huu una sehemu Mbili A na B na jumla ya maswali matano
 2. Sehemu ya A ina alama 26 na sehemu B ina alama 24
 3. Jibu maswali yote kulingana na maelezo ya kila swali
 4. Mtihani wote una alama 50

SEHEMU A

JIBU MASWALI YOTE

1. Chagua jibu sahihi kisha andika jibu lake katika nafasi uliyopewa.

i. Sehemu gani ya mazingira kati ya hizi sio ya asili?

 1. Mito
 2. Mabonde
 3. Nyumba
 4. Mito

ii. Kipi kati ya hivi huwezi kukipata katika mazingira ya kijijini?

 1. Shamba
 2. Mimea
 3. Magari
 4. Wanyama

iii.Moja wapo ya kurekebisha mazingira yalioharibika ni Pamoja na;

 1. Kufuga Wanyama wengi
 2. Kupanda miti
 3. Kulima kwenye mabonde
 4. Umwagiliaji maji

iv. Yafuatao ni madhara ya kuharibu mazingira isipokuwa:

 1. Kubadilika kwa hali ya hewa
 2. Nchi kuwa na ukame
 3. Ukosefu wa chakula
 4. Kuongezeka kwa viumbe hai.

v. Kati ya hizi ni ipi njia ya kisasa ya kutunza kumbukumbu?

 1. Maktaba
 2. Compyuta
 3. Shajara
 4. Kabati

vi. Kifaa kinachotumika kupimia mgandamizo wa hewa huitwa?

 1. Haigromita
 2. Jotoridi
 3. Baromita
 4. Anemomita.

vii. Mojawapo ya hasara ya mvua ni: 

 1. Kustawisha mimea
 2. Kutupatia maji ya kunywa
 3. Kusababisha mafuriko
 4. Kukuza mimea

viii. Tunaweza kujikinga na mvua kwa kufanya ya fuatayo 

 1. Kuvaa nguo nyepesi
 2. Kucheza kwenye mvua
 3. Kukusanya maji ya mvua
 4. Kuvaa nguo nzito za kujikinga na baridi.

2. Oanisha maneno yaliyo katika safu A na yale ya safu B ILI yalete maana sahihi.

Safu A

Safu B

 1. Faida ya mvua kwa mime ana binadamu.
 2. Dalili za mvua
 3. Mawingu yenye kuleta mvua
 4. Mgandamizo wa hewa
 5. Kilimo cha wakati wote
 6. Chanzo kikuu cha mito, maziwa na bahari.
 1. Haigromita
 2. Mvua za mara nyingi
 3. Mawingu meusi, mwanga hafifu, ngurumo na radi
 4. Mvua
 5. Kupata maji na kukuza mimea
 6. Mawingu meusi na kijivu
 7. Ngurumo za radi na mawingu mekundu
 8. anemomita

3. Tumia maneno yaliyo kwenye kisanduku kujaza nafasi zilizo wazi

MAFURIKO, BAROMITA, JOTORIDI, KIPIMAUPEPO, KIPIMAMVUA, HAIGROMITA

 1. Kifaa kinachotumika kupimia mvua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 2. Kifaa kinachotumika kupimia mgandamizo wa hewa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 3. Kifaa kinapima kasi ya upepo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 4. Kifaa kinapima mwelekeo wa upepo… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 5. Kinatumika kupima unyevuanga… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 6. Hupimwa na kifaa kinaitwa jotoridi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.Chunguza picha ifuatayo kisha jibu maswali


 1. Picha hapo juu inaonyesha tukio gani?
 2. Ni kitendo gani ambacho kinaweza kuchangia hali hii?
 3. Taja madhara wawili yatokanayo na tukio hilo
 4. Unapaswa kufanya nini wakati tukio kama hilo limetokea?
 5. Taja magonjwa yanayoweza kutokea wakati wa tukio hilo.

LEARNINGHUBTZ.CO.TZSTANDARD FOUR MAARIFA EXAM SERIES 32

THE PRESIDENT’S OFFICE

MINISTRY OF EDUCATION, REGIONAL ADMINISTRATION AND LOCAL GOVERNMENT

PRIMARY EXAMINATION SERIES

MID TERM EXAMINATIONS- MARCH 2021

SOCIAL STUDIES- STANDARD FOUR

CURRENT RECOMMENDED FORMAT

TIME 1:30 HRS                                                                                MARCH 2021

NAME…………………………...                                  SCHOOL………………………...

INSTRUCTIONS

 1. This paper consists of two sections A, and  B.
 2. The paper has a total of four questions which carry a total of 50 marks
 3. Answer all questions in all sections as per instructions given
 4. Use blue or black pen for writing and a pencil for drawing.

 

Answer all questions                                                                

 1. Choose the correct answer and write its letter

(i) _____________is to protect something and prevent it from being destroyed.

 1. Preserve     
 2. control 
 3. destroy 
 4. decomposes.                         

(ii) The following are different activities done by people in the society that destroy the environment except___________                                               

 1. Polluting water 
 2. Plating trees 
 3. burning forests 
 4. Keeping many animals   

(ii) The condition of the air around us for a short period of time is called_______

 1. Climate 
 2.  topography 
 3. weather 
 4. temperature                        

(iii) The light and heat that come from the sun when there are no clouds is _____

 1. Rainfall 
 2.  sunshine 
 3.  air 
 4. pressure                                     

(iv) The following are production activities except________  

 1. Agriculture  
 2.  fishing 
 3. mining 
 4.  drubber

(v) Which of the following is not a used on land

 1. Mini bus
 2. Car
 3. Tricycle
 4. Ship

(vi) The largest planet on the solar system is…………

 1. Saturn
 2. Mercury
 3. Venus
 4. Jupiter

(vii) The main source of light and heat is….

 1. The moon
 2. The sun
 3. The stars
 4. Fire.

2. Match the words in column A with their correct correspondence in column B

 

COLUMN A

ANSWER

COLUMN B

i.

ii.

iii

iv.

v.

vi.

Culture

Timber and charcoal

Cow, goat and sheep

Nyarubanja

Mkwawa

Social event

[     ]

[     ]

[     ]

[     ]

[     ]

 1. forest products
 2. dance and eating style
 3. domestic animals
 4. feudal system practiced in Buhaya
 5. 1891-1897
 6. Marriage.

 

                       

 

3. READ THE PASSAGE AND ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS.

Weather is the condition of the air around us for a short period of time. It change from hour to hour or day to day. Weather affects our lives in general for example it affects how we live, what we eat and do.

Also affects the way we dress, for example in hot days we wear clothes such as shorts, singlets and open shoes. But in rainy days we wear jackets and gumboots. Weather is measured in terms of weather elements such as temperature, sunshine, rainfall, humidity, pressure, clouds and wind.

Questions

 1. Write the title of the passage____________________
 2. In hot day people wear clothes such as_____________and ____________
 3. The sunshine is measured by an instrument called_________________
 4. During rainy day we wear ______________and__________________
 5. The standard unit for measuring temperature is called_____________

4. Study the picture below and answer questions that follow

         image

 1. Identify two aspects of culture shown above
 2. What do you think the people are doing above
 3. Mention two tribes in Tanzania that have this kind of traditional gathering
 4. Give two importance of such kind of gathering in society

 

 

LEARNINGHUBTZ.CO.TZSTANDARD FOUR SOCIAL EXAM SERIES 31

THE PRESIDENT’S OFFICE

MINISTRY OF EDUCATION, REGIONAL ADMINISTRATION AND LOCAL GOVERNMENT

PRIMARY EXAMINATION SERIES

MID TERM EXAMINATIONS- MARCH 2021

MATHEMATICS- STANDARD FOUR

CURRENT RECOMMENDED FORMAT

TIME 1:30 HRS MARCH 2021

NAME…………………………... SCHOOL………………………...

INSTRUCTION

 1. This paper consists of five questions
 2. Each question has five sub-items which carry a total of 50 marks
 3. Answer all questions in all sections as per instructions given
 4. Use blue or black pen for writing and a pencil for drawing.

 Solve the given questions and write the correct answer in spaces provided.

 QUESTION

No. QUESTION WORKING SPACE
 
ANSWER

1.

i. Write 505 in words.ii. Write 3 tens, 7 thousands and 3 ones in short form.iii. Mwombeki is XXX years old and Kyoma is XL years old. Who is older that the other?iv. Write two hundreds in figures.v. What is the total value of 6 in 3463?2.

3. 

i. _____, 400, 500, _____700.ii.104, 108, 112, ______,______iii. Arrange the following numbers in ascending order 440,550,310,660,120.iv. Arrange the following numbers in descending order. 

4346,3333,4456,5347.v. Write the following in series XL, XX, X, III.

i. _ _ _ _ _ write in wordsii. 455+45=iii. 4570-3346=iv.553 x 32=v.1344 ÷ 12 =4. 

i. 612 teachers are in 12 private schools. If these schools have equal number of teachers, how many teachers are in each school?ii. How many sides does a rectangle have?iii. Sketch a circular plane figure.iv. What is the perimeter of a square whose side is 18 cm?v. How many triangles are in the figure below? image5. 

Muganyizi Primary school has 200 pupils. The teacher on duty recorded their attendance in his week as follows.

image

i. Which day had few pupils


ii. How many pupils did not attend school on Tuesday?


iii. On which day did all pupils attend school that week?


iv. Write the total of all pupils who were present on Monday and Tuesday days


v. How many pupils are in Muganyizi school altogether?LEARNINGHUBTZ.CO.TZSTANDARD FOUR MATHEMATICS EXAM SERIES 30

OFISI YA RAIS

WIZARA YA ELIMU, TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA

MITIHANI YA KUJIPIMA MSINGI

MTIHANI WA NUSU MUHULA WA KWANZA -MACHI 2021

KISWAHILI – DARASA LA NNE

FOMATI MPYA

MUDA  1:30 MASAA                                                                                  MACHI 2021

JINA …………………………...                                 SHULE ………………………...

MAELEZO

 1. Mtihani huu una sehemu tano, A, B, C, D, na E
 2. Ina jumla ya maswali matano yenye vipengele vitano
 3. Jibu maswali yote kulingana na maelezo ya kila swali
 4. Mtihani wote una alama 50

 

   Jibu maswali yote

          IMLA    

 1. Sikiliza na andika sentensi Kwa usahihi.
 1. _____________________________________
 2. _____________________________________
 3. _____________________________________
 4. _____________________________________
 5. _____________________________________

MATUMIZI YA LUGHA

(i) Mwombeki alikuja na Kyoma.Sentensi hii katika wakati ujao itakuwaje?______________                                                  [     ]   

 1. Kyoma anakuja na Mwombeki
 2. Mwombeki atakuja na Kyoma  
 3. Mwombeki amekuja
 4. Mwombeki na Kyoma huja

(ii) Kanusha sentensi hii.Mjuni hufuga samaki bwawani_____ [      ]

 1. Mjuni hafugi samaki bwawani 
 2. Mjuni hatafuga samaki
 3. Mjuni halifuga samaki bwawani 
 4. Mjuni hamefuga samaki.

(iii) Nomino SOMO ikibadilishwa kuwa tendo tutapata nini?_[      ]

 1. Masomo 
 2. soma  
 3. usomaji 
 4. kisomo

(iv) Wananchi wengi__________mkutano ule                            [      ]

 1. Walihudhuria  
 2. waliudhuria 
 3. Walihudhuria 
 4. walihuzuria

(v) Ni neno lipi tunalipata tukidondosha herufi moja ya neno KABATI

A. Kaba  B. kabari C.kaati   D. bakati                                     [     ]

         

 

 METHALI,NAHAU NA VITENDAWILI

Kamilisha methali,nahau,na vitendawili vifuatavyo kwa kuchagua jibu sahihi kutoka kwenye mabano.

 1. Maana ya nahau piga ukope ni_______________(lewa/konyeza)
 2. Wingi si__________________(utumwa,hoja)
 3. Maana ya nahau amevaa miwani ya mbao ni______(haoni,sinzia)
 4. Bwana afya wa porini ______________(samba,fisi)
 5. Kamilisha kitendawili hiki. Mwanangu analia mwituni_________________(nyani,shoka)

 

UTUNGAJI

Zipange sentensi zifuatazo katika mtiririko unaoleta maana.Anza na ya kwanza kwa kuzipa herufi A hadi ya mwisho herufi E

 1. Walimu walianza kunipa zawadi kwa ufaulu wangu mzuri.______
 2. Sasa niko darasa la nne__________
 3. Nilipoingia darasa la tatu nikawa naweza kusoma vizuri________
 4. Mwaka juzi nilikuwa darasa la pili___________
 5. Nilikuwa sijui kusoma vizuri________________

                    

UFAHAMU

 1. Soma habari hii kasha jibu maswali yafuatayo

Ilikuwa siku ya Jumamosi nilipohudhuria harusi ya dada yangu Sinta. Siku hiyo watu wengi walifika katika ukumbi uliopo Sakina wakiwemo majirani wetu. Rafiki yangu Hassani hakuweza kufika kwa sababu alikuwa mgonjwa. Ugonjwa wa Malaria ulikuwa unamsumbua mara kwa mara. Hata hivyo wazazi wake walishiriki katika sherehe hiyo. Watu walikula na kunywa kwa furaha. Sherehe ilimalizika usiku. 

Jibu maswali haya;

 1. Nani alikuwa anaolewa siku hiyo ya Jumamosi? ___________________________
 2. Nani hakuhudhuria sherehe hiyo? _______________________________________
 3. Je, ugonjwa wa malaria unaenezwa na mdudu gani? ________________________
 4. Je, neno “hudhuria” lina maana gani? _____________________________
 5. Je, kichwa cha habari ni kipi? _____________

a) Ugonjwa wa malaria   b) Ufahamu                                       [        ]

c) Jibu maswali haya       d) Harusi ya Sinta

LEARNINGHUBTZ.CO.TZSTANDARD FOUR KISWAHILI EXAM SERIES 29

THE PRESIDENT’S OFFICE

MINISTRY OF EDUCATION, REGIONAL ADMINISTRATION AND LOCAL GOVERNMENT

PRIMARY EXAMINATION SERIES

MID TERM EXAMINATIONS- MARCH 2021

ENGLISH LANGUAGE- STANDARD FOUR

CURRENT RECOMMENDED FORMAT

TIME 1:30 HRS                                                                                MARCH 2021

NAME…………………………...                                  SCHOOL………………………...

INSTRUCTIONS

 1. This paper consists of five sections A, B, C, D, and E.
 2. The paper has a total of five questions which carry a total of 50 marks
 3. Answer all questions in all sections as per instructions given
 4. Use blue or black pen for writing and a pencil for drawing.

SECTION A. DICTATION

    Answer all questions     

 1. Listen carefully to the sentence read in (i)-(v) and then write them in the blanks provided.
 1. _______________________________________________
 2. _______________________________________________
 3. _______________________________________________
 4. _______________________________________________
 5. _______________________________________________

SECTION B. VOCABULARY

 1. Choose the correct answer and write its letter in the box.
 1. What do we call a person that makes furniture? ______[        ]
 1. Teacher   B.cobbler   C. carpenter   D. farmer
 1. What do you call your father’s sister? _________          [        ]
 1. Stepmother  B. cousin   C.sister    D. aunt
 1. At what do we take breakfast? __________                   [        ]
 1. In the morning B. at midday C.in the evening D. at night
 1. What do we call a person who grows crops? _____        [        ]
 1. A banker B. A shopkeeper C. A baker D. A farmer
 1. My father builds houses with stones. Who is he? ____    [       ]
 1. Mason B. engineer C. cobbler  D. mechanic

SECTION C. GRAMMAR.

 1. Choose the correct answer and write its letter in the box.
 1. Mwombeki is _____________than Kyoma.                     [       ]
 1.  Short   B. shorter   C. shortest D. more short
 1. The boy _________football every day.                             [       ]     
 1. Played        B.is playing        C.plays        D. play
 1. Rwechungura will_________clothes tomorrow.               [       ]
 1. Wash            B. washed           C. washes    D. washing
 1. Rugemalira is good__________football.                          [       ]
 1. In          B. on                    C. at            D. with
 1.  Late comers_________late yesterday.                              [       ]
 1. Come    B. will come        C. came       D. comes

SECTION D. COMPOSITION.

 1. Choose the correct word to make a good composition.

                Friends, unhappy, blame, enjoys, hardworking

          Kyoma and Malinzi are (i) __________________.They plays together and go to the same school at Kibeta primary school. Kyoma is a (ii) _______________boy. He does his class work on time. Malinzi is a lazy boy. He (iii) ______________sleeping and eating what he packs from home.

Kyoma’s parents are proud of him. They always give him presents.Malinzi’s parents are                        (iv) __________________.They always (v) _________________him for bad performance.

SECTION E. COMPREHENSION 

 1. Read the passage below and answer the questions

Once upon a time there was a very greedy dog. One day this dog was very hungry. It passed near butchery and picked up a bone which the butcher had thrown away. 

On its way home, the dog passed over a bridge and it saw its own reflection in the river. The dog opened up its mouth so that is may follow the other dog under the water. 

The bone fell down from its mouth. On a close also had no bone. 

Because of greedy in had lost the days meal.

QUESTIONS: 

 1. Who was greedy? ____________________________________________
 2. Where did it find the bone? ____________________________________
 3. How many dogs are there in the story? ___________________________
 4. What happened when this dog opened its mouth? ___________________
 5. Where did this dog pass on its way home? ________________________

 

LEARNINGHUBTZ.CO.TZSTANDARD FOUR ENGLISH EXAM SERIES 28

THE PRESIDENT’S OFFICE

MINISTRY OF EDUCATION, REGIONAL ADMINISTRATION AND LOCAL GOVERNMENT

PRIMARY EXAMINATION SERIES

MID TERM EXAMINATIONS- MARCH 2021

CIVICS AND MORALS- STANDARD FOUR

CURRENT RECOMMENDED FORMAT

TIME 1:30 HRS                                                                                MARCH 2021

NAME…………………………...                                  SCHOOL………………………...

INSTRUCTION

 1. This paper consists of Sections A and B with Six questions
 2. Section A carries 26 marks and section B carries 24 marks giving a total of 50 marks
 3. Answer all questions in all sections as per instructions given
 4. Use blue or black pen for writing and a pencil for drawing.

 

SECTION A 26 MARKS


 

 1. Choose the correct answer and write its letter
 2. Black colour in the national flag represents___________           [      ]
 1. Resources B. people C. animals D. environment
 1. The village executive officer is a leader in which level_______  [       ]
 1. Hamlet       B. village       C.Ward        D.district
 1. Which of the following actions shows care for others? _______  [       ]
 1. Helping the blind to cross the road  B.Being selfish C.fighting  D. doing  home
 1. Insulting   other is a sign of __________                                         [       ]
 1. Bad behavior B. caring others C. Good manners   D. Helping others
 1. Inherited beliefs and customs are_____________                           [      ]
 1. Law     B. Religion   C. Tradition      D. Carving
 2. Matching items

LIST A

 1. Government emblem__________
 2. Symbolize freedom____________
 3. Resources______
 4. Culture________
 5. Hamlet_________

LIST B

 1. Tradition customs and crafts
 2. Coat of arms
 3. Valuable things
 4. National flag
 5. Small village

 

 

 1. Fill in the blanks by choosing the correct word from a given box.

Market, library, right, east, two, left, democracy, leadership, four, the discipline teacher.

 1. The place where people go in order to sell and buy things is called______________
 2. When walking along the road you are supposed to pass on the __________side.
 3. The national anthem has __________stanzas.
 4. _______________an administrative system that consider human rights.
 5. ______________is responsible for monitoring the discipline of pupils in the school.

SECTION B 24 MARKS

 1. Read the passage and answer the following questions.

Mwombeki Kyoma is one of grade four pupils at Kaizirege primary school. This school is in Kagera. Before joining the school this year, he was at Kibeta primary school. He is a happy boy in the school.

One day, at home, Mwombeki Kyoma asked his father, father can you take me to Kaizirege primary school? His father answered why I should take you to Kaizirege primary school.

Mwombeki Kyoma answered, it is because the school has buses to take pupils to school and back home. Also he told his father that the school is beautiful and his friend Rwechungura was there.

Questions

 1. What was Mwombeki’s former school? _________________
 2. What was the Mwombeki’s new school__________________
 3. Where is Mwombeki’s former school located? ____________
 4. Why did Mwombeki Kyoma like the new school? ____________
 5. The current school of Mwombeki is________________________
 6. Study the picture below and answer questions that follows

image

 

 1. What is happening in the above diagram?
 2. Give the term used to describe such action
 3. What is the effect of such action to the environment
 4. Suggest one action that can be taken to prevent such actions
 5. What can we do to restore cut down trees.
 1. Read the passage below and answer the questions that follows

Environment refers to the natural surroundings and conditions in which we live. Unfortunately, this Environment has come under serious threat. This threat is almost entirely due to human activities. These human activities have certainly caused serious damage to the Environment. Most noteworthy, this damage risks the survival of living things on Earth. Therefore, there is an urgent need to save the Environment.

 1. What is environment?
 2. The writer says environment is under serious threat because of..
 3. Mention two things found in the environment
 4. State two ways we can conserve the environment
 5. What will happen if we destroy the environment

 

LEARNINGHUBTZ.CO.TZSTANDARD FOUR CIVICS EXAM SERIES 27

PRESIDENT’S OFFICE MINISTRY OF EDUCATION, REGIONAL ADMINISTRATION AND LOCAL GOVERNMENT

STANDARD FOUR MID TERM EXAMINATIONS- APRIL 202O

TIME : 1:30 HOURS

SOCIAL STUDIES

INSTRUCTIONS

 1. This Examinations Consists Of 25 Questios
 2. Answer All Questions
 3. Write Your Answers In Capital Letters
 4. Make Your Work Legible

SECTION A.

Choose the correct answer from the Alternatives given

 1. Who is responsible for protecting the environment?
 1. Teachers
 2. Villagers
 3. government
 4. all citizens
 1. Which activity below contributes to environmental pollution?
 1. Farming
 2. Cutting of trees
 3. Planting of flowers
 4. Bee keeping
 1. Which of these is a modern way of keeping records
 1. Cupboard
 2. Library
 3. Desk
 4. Computer
 1. Atmospheric pressure is measured by use of;
 1. Hygrometer
 2. Anemometer
 3. Thermometer
 4. Barometer
 1. Which of these is not a sign of rain?
 1. Heavy clouds
 2. Strong wind
 3. Thurnder and lighting
 4. Hot sun

2. SECTION B.

Fill the spaces with the correct answer

 1. Human body temperature is measured by use of… … … … … … … … … … ..
 2. One of the effects of heavy rains is… … … … … … … … … … … … … .
 3. Four elements of weather are… … … … … … … … … … … … … … … … ..
 4. Weather of a place changes from… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
 5. What do we call a place where things are made such as furniture… … … … …

3.SECTION C.

Write True for a True Statement and False for a false statement

 1. Keeping large number of livestock in small area prevent environmental degradation… … … … .
 2. The environment should be taken care by students only … … … … …
 3. You can takes notes for an event using a pen and a book
 4. One way of preventing rainfall hazards is by cutting all trees
 5. Property destruction and death of living things is one effects of floods… … … … .

4. SECTION D.

Match items in list A with items in List B

List A

List B

 1. Clouds that cause rain
 2. Main source of rivers, ocean and lakes
 3. Atmospheric pressure
 4. Farming done throughout the year
 5. Signs of rainfall
 1. Hygrometer
 2. Red clouds
 3. Anemometer
 4. Heavy clouds, lighting
 5. Dark clouds
 6. Heavy rains distributed throughout the year
 7. Availability of water for irrigation

5. SECTION E.

 1. What do you understand by the term weather?.......................
 2. Name five signs of rainfall… … … … … … …

LEARNINGHUBTZ.CO.TZSTANDARD FOUR SOCIAL EXAM SERIES 7

PRESIDENT’S OFFICE MINISTRY OF EDUCATION, REGIONAL ADMINISTRATION AND LOCAL GOVERNMENT

STANDARD FOUR MID TERM EXAMINATIONS- APRIL 202O

TIME : 1:30 HOURS

SCIENCE

INSTRUCTIONS

 1. This Examinations Consists Of 25 Questions
 2. Answer All Questions
 3. Write Your Answers In Capital Letters
 4. Make Your Work Legible

SECTION A. Choose the correct answer from the Alternatives given

 1. Which of the following is not a living organism?
 1. Virus
 2. Animals
 3. Plants
 4. Insects
 1. Which of the following does not constitute an environment of living Things
 1. Soil
 2. Rivers
 3. Lakes
 4. Atmosphere
 1. Which among the following diseases is not caused by dirty water?
 1. Malaria
 2. bilharzia
 3. Typhoid fever
 4. Cholera
 1. Mtera water falls are found in which region?
 1. Morogoro
 2. Iringa
 3. Mbeya
 4. Kilimanjaro
 1. Which of these objects is not opaque?
 1. mirror
 2. wood
 3. wall
 4. book

2. SECTION B

Fill the empty spaces with the correct answer

 1. A dark region found on the other side of the opaque object when light is projected is called…………… ………………
 2. Charged particles are called……………… 
 3. The ability  of light rays to bounce back on a shinny object is called…………
 4. Objects which allow light to pass are called……………… 
 5.  Combustible substance that is burnt to produce energy to run machines is called…………….

3.SECTION C.Write True for a true statement and False for a false statement 

 1. Rays of light bend when they pass through one medium to another………………………………………..
 2. Light travels in a straight line………………………………………………………………
 3. Electricity cannot pass through a circuit if the circuit is closed or wire is broken…………………… …………………………… 
 4. Waste like metals can be recycled………………… ……………… 
 5. Water has no colour or smell…………… …………………… 

4.SECTION D.Match items in list A by choosing the correct response from list B

List A

List B

 1. Shadow
 2. radiation
 3. Straight line
 4. Opaque
 5. Two transparent medium
 1. Property of light
 2. Bouncing back of rays upon landing on shine surface
 3. Dark image formed when light is blocked
 4. The ways sun’s rays travels
 5. Makes light to bend
 6. Effects of reflection of light

5. SECTION EWrite down fives uses of electricity

 1. ……………………… ………………………… 
 2. ……………………… …………………………… 
 3. …………………… ……………………… 
 4. ………………………… …………………………… 
 5. ………………………………… …………………

LEARNINGHUBTZ.CO.TZSTANDARD FOUR SCIENCE EXAM SERIES 6

OFISI YA RAISI, TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA

MTIHANI WA KUJIPIMA DARASA LA NINE

APRILI-2020   MUDA:SAA 1:30

URAIA NA MAADILI

MAELEZO KWA MTAHINIWA

 1. MTIHANI HUU UNAMASWALI JUMLA YA 25
 2. JIBU MASWALI YOTE
 3. ANDIKA MAJIBU KWA HERUFI KUBWA
 4. KAZI YAKO IWE SAFI.

1. SEHEMU A: CHAGUA JIBU SAHII

 1. Kiongozi mkuu wa familia ni?
 1. Mama
 2. Baba
 3. Kaka
 4. Dada.
 1. Maneno UHURU na UMOJA hupatikana katika?
 1. Mwengu wa uhuru
 2. Bendera ya taifa
 3. Ngao ya taifa
 4. Mlimakilimanjaro
 1. Wimbo wa taifa una beti ngapi?
 1. Mbili
 2. Tatu
 3. Nne
 4. Tano
 1. Mnyama wa taifa ni….
 1. Tembo
 2. Twiga
 3. Kifaru
 4. Samba
 1. Bendera ya Taifa ina rangi ngapi?
 1. Tatu
 2. Tano
 3. Nne
 4. Sita

2. SEHEMU B. JAZA JIBU SAHII

 1. Viranja wa shule huchaguliwa na……… ………….
 2. Ikulu ni …………… …………….ya rais
 3. Katibu katika kikao cha kamati ya shule ni…………… ………………
 4. Bendera ya taifa inaweza kupandishwa nusu mlingoti wakati gani………..
 5. Vitu vya dhamani alivyonavyo mtu au nchi…………… ……………… 

3. SEHEMU C. Andika ndio au hapana

 1. Jukumu la ulinzi na usalama ni jeshi la Tanzania…………… 
 2. Bendera ya rais ina rangi ya bluu…………… 
 3. Utoro wa wanafunzi shuleni uchangia kufeli mtihani…………… 
 4. Jukumu la kuiletea shule sifa nzuri siyo la wanafunzi bali ni la walimu tu………… ……..
 5. Lugha ya Kiswahili ni mojawapo ya alama za taifa………… 

4. SEHEMU D. Oanisha maneno katika sehemu A kwa kuchagua majibu katika sehemu B.

Sehemu A

Sehemu B

 1. Demokrasia
 2. Utawala bora katika familia
 3. Kazi mojawapo ya serikali ya kijiji
 4. Inawakilisha uhuru na nuru
 5. Maandishi yenye kauli mbiu Uhuru na Umoja yanapatikana hapo.
 1. Kuhakikisha wanakijiji wanapata huduma za jamiii
 2. Eneo lililopo mjini
 3. Wazazi kuwashirikisha watoto wao kufanya maamuzi katika familia
 4. Kiongozi uchaguliwa kwa kupigiwa kura
 5. Nembo ya taifa
 6. Mwenge wa taifa

5. SEHEMU E. Andika ubeti wa pili katika wimbo wa taifa.

LEARNINGHUBTZ.CO.TZSTANDARD FOUR URAIA EXAM SERIES 5

OFISI YA RAISI, TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA

MTIHANI WA KUJIPIMA DARASA LA NNE

APRILI-2020   MUDA:SAA 1:30

SAYANSI

MAELEZO KWA MTAHINIWA

 1. MTIHANI HUU UNAMASWALI JUMLA YA 25
 2. JIBU MASWALI YOTE
 3. ANDIKA MAJIBU KWA HERUFI KUBWA
 4. KAZI YAKO IWE SAFI.

1. SEHEMU A.CHAGUA JIBU SAHII

1. Kipi kati ya hizi sio mfano wa kiumbe hai?

 1. Virusi
 2. Wanyama
 3. Mimea
 4. Wadudu

2. Yafuatayo ni mazingira ya viumbe hai, isipokua,

 1. Udongo
 2. Maji  ya mito
 3. Maziwa
 4. Anga.

3. Ni ugonjwa upi ambao hausababishwi na maji machafu?

 1. Malaria
 2. Kichocho
 3. Homa ya matumbo
 4. Kipindupindu

4. Maporomoko ya mtera yanapatikana mkoa gani?

 1. Morogoro
 2. Iringa
 3. Mbeya
 4. Kilimanjaro

5. Kipi kati ya hizi ni kinza nuru?

 1. Kioo
 2. Mbao
 3. Ukuta
 4. Kitabu.

2. SEHEMU B. Jaza jibu ambalo ni sahii.

 1. Sehemu yenye giza inayopatikana upande wa pili wa kitu kisichopitisha mwanga huitwa……………….
 2. Chembechembe zenye chaji hasi huitwa…………
 3. Tabia ya kurudisha miale ya mwanga kutoka kwenye kitu chenye sira nyororo na inayong’aa…………
 4. Vitu vinavyoruhusu manga kupita huitwa……………………………………………………..
 5. Maada inayounguza kwa kutoa nishati inayotumika kuendesha mitambo huitwa…………….

3.SEHEMU C. Andika ndio au Hapana.

 1. Miale ya jua upinda inapotoka midia moja kwenda midia nyingine angavu………… ……………… …………..
 2. Mwanga usafiri katika mstari uliopinda…… ……………………
 3. Umeme hautiririki kwenye sakiti endapo waya umekatika au swichi imezimwa………… ………………
 4. Taka kama vyuma zinafaa kwa urejerezi……… …… ………...
 5. Maji katika hali yabisi hayana ladha wala harufu… … …………… …………..

4.SEHEMU D. Oanisha maneno katika sehemu A kwa kuchagua majibu katika sehemu B.

Sehemu A

Sehemu B

 1. Kivuli
 2. Panda
 3. Mstari mnyoofu
 4. Akisi
 5. Midia angavu mbili tofauti
 1. Sifa ya mwanga
 2. Miale ya mwanga kurudishwa baada ya kutua kwenye uso unaong’aa
 3. Umbo lenye giza linalotokea baada ya mwanga kuzuiwa na kitu
 4. Namna ambayo miale ya jua usafiri
 5. Husababisha mwanga kupinda
 6. Ni matokeo ya kuakisiwa kwa mwanga.

5. Sehemu E.

Orodhesha matumizi matano ya nishati ya umeme.

 1. ……… ……… …………… …… …………
 2. ………………… ……………… ……………
 3. ……… ………………………… ………....
 4. …………………… …………… ………
 5. …………… ……… ……… ……………

LEARNINGHUBTZ.CO.TZSTANDARD FOUR SAYANSI EXAM SERIES 4

OFISI YA RAISI, TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA

MTIHANI WA KUJIPIMA DARASA LA NNE

APRILI-2020     MUDA:SAA 1:30

MAARIFA YA JAMII

MAELEZO KWA MTAHINIWA

 1. MTIHANI HUU UNAMASWALI JUMLA YA 25
 2. JIBU MASWALI YOTE
 3. ANDIKA MAJIBU KWA HERUFI KUBWA
 4. KAZI YAKO IWE SAFI.

A. SEHEMU A: CHAGUA JIBU SAHII

 1. Jukumu la kutunza  mazingira ni la;
 1. Waalimu
 2. Wanakijiji
 3. Serikali
 4.  Raia wote
 1. Ni kitendo kipi kinachangia kuharibu mazingira?
 1. Kulima
 2. Kukata miti
 3. Kupanda maua
 4. Ufugaji wa nyuki
 1. Ni njia ipi ya kisasa ya kutunza kumbukumbu  za matukio shuleni?
 1. Kabati
 2. Maktaba
 3. Dawati
 4. Computa
 1. Mgandamizo wa hewa unapimwa kwa kutumia;
 1. Haigromita
 2. Anemomita
 3. Thamomita
 4.  Baromita
 1. Ipi ambayo sio dalili za mvua?
 1. Mawingu mazito
 2. Upepo mkali
 3. Ngurumo na radi
 4. Jua kali

2. SEHEMU B. Jaza jibu ambalo ni sahii.

 1. Joto la binadamu upimwa kwa kifaa kinaitwa…………………………..
 2. Mojawapoya madhara ya mvua nyingi ni……… …………….
 3. Vipengele vine vya hali ya hewa ni………… ………………..
 4. Hali ya hewa inabadilika…………… …… ..
 5. Sehemu panapotengenezwa na kuundia vitu panaitwa……………

3.SEHEMU C. Andika ndio au Hapana.

 1. Mifugo mingi katika eneo moja uzuia uharibifu wa mazingira………….
 2. Mazingira hutunzwa na wanafunzi tu… …………… ………
 3. Unaweza kuchukua nukuu za  matukio kwa kutumia daftari na kalamu… ……
 4. Namna moja wapo ya kujikinga na madhara ya mvua ni kukata miti yote… …….
 5. Uharibu wa mali na vifo kwa viumbe ni matokeo ya adhari za mvua nyingi… ….

4. SEHEMU D. Oanisha maneno katika sehemu A kwa kuchagua majibu katika sehemu B.

Sehemu A

Sehemu B

 1. Mawingu yenye kuleta mvua
 2. Chanzo kikuu cha miti, maziwa na bahari
 3. Mgandamizo wa hewa
 4. Kilimo cha wakati wote
 5. Dalili ya mvua
 1. Haigromita
 2. Mawingu mekundu
 3. Anemomita
 4. Mawingu mazito, radi
 5. Mawingu meusi
 6. Mvua za mara nyingi
 7. Kupata maji ya kukuza mimea.

5. Sehemu E. 

 1. Nini maana ya hali ya hewa?.... ......
 2. Taja dalili tano za mvua unazozifahamu

LEARNINGHUBTZ.CO.TZSTANDARD FOUR MAARIFA EXAM SERIES 3

OFISI YA RAISI, TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA

MTIHANI WA KUJIPIMA DARASA LA NINE

APRILI-2020  MUDA:SAA 1:30

KISWAHILI

MAELEZO KWA MTAHINIWA

 1. MTIHANI HUU UNAMASWALI JUMLA YA 25
 2. JIBU MASWALI YOTE
 3. ANDIKA MAJIBU KWA HERUFI KUBWA
 4. KAZI YAKO IWE SAFI.

SOMA HABARI IFUATAYO KISHA UJIBU MASWALI.

 Hapo zamani palikuwa na watu waishio katika kijiji kimoja kiitwacho shukajeni. Siku  moja  kijiji hicho kilipatwa na kipindi cha njaa  ambapo hawakuwa na  chakula cha kula ilikupata  nguvu ya kuwinda wanyama. Ikatokea mvulana mmoja ambaye alikuwa shujaa katika kijiji kingine ambacho kilikuwa jirani na Shukajeni . Alipo ingia katika shukajeni alisali na kuomba dua hadi kijiji hicho kikapata chakula  cha kula na kupata nguvu.

Kisha mvulana huyo shujaa akafanywa kuwa kiongozi  wa kijiji hicho.

JIBU MASWALI YAFUATAYO.

   1.Katika kijiji hicho kazi yao ilikuwa nini? …

2.Kipindi  gani  kilizuka katika kijiji hicho?   … … … … … … ..

3.Kwa nini mvulana  aliye kuja katika  kijiji cha Shukajeni aliteuliwa  kuwa  kiongozi?   … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

4.Umejifunza nini  kutokana na habari uliyoisoma?   … … … … … … … … … … … … .....

5.Jiji lao lilikuwa laitwaje?       … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .              

TUNGA SENTENSI KWA KUTUMI A  MANENO YAFUATAYO.

6. shujaa       … … … … … … … … … … … … … … … … ..

7. kuwinda   … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

8.njaa   … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

9. kula  … ....................................... ............... ....................... .............. ...... 

10. nguvu   … … .

ANDIKA MANENO MANNE YANAYOWAKILISHWA NA NENO LA JUMLA

11. Vyombo

12. wanyama

13. vinywaji

14. kamusi

15. wachezaji

UTUNGAJI

16. Simulia sherehe  uliyowahi  kuhudhuria.   

        ZINGATIA YAFUATAYO:-  

1.  kichwa cha habari.

2. walioshiriki katika sherehe.

3. kitu kilicho kufurahisha

4. kitu kilicho kuchukiza

KANUSHA MANENO YAFUATAYO.

17. Sisi tunapenda  nyama ya swala.   … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

18. Mpoki  alipanda  mabasi  ya  mwendokasi.     … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

19. Baba atarina asali yetu  wiki ijayo.   … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

20. Wote walishangaa kwa  kifo  chake.   … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

21. Wazazi  watawanunulia  watoto wao  sare  za  shule.   … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

ANDIKA  VITENDAWILI  VYENYE  MAJIBU  YAFUATAYO.

22. Jogoo … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

23. ugali     … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

24. macho   … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

25. mlango   … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

26. uyoga   … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

27. utelezi   … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ....

             OANISHA  SEHEMU  A’’  na   B’’  kwa  kuandika  jibu  sahihi.

28.unga mkono

A] kuwa mwangalifu

29.kuwa macho

B]futwa kazi

30.bega kwa bega

C]kushirikiana

31.pigwa kalamu

D]fariki

32.kata roho

E]kubaliana


Swali

28.

29.

30.

31.

32.


Jibu

LEARNINGHUBTZ.CO.TZSTANDARD FOUR KISWAHILI EXAM SERIES 2

PRESIDENTS OFFICE MINISTRY OF EDUCATION

MIDTERM EXAMINATION

APRILI-2020          TIME 1:30 HOURS

ENGLISH

INSTRUCTIONS

 • THIS PAPER CONSISTS OF 25 QUESTIONS
 • WRITE YOUR ANSWERS IN CAPITAL LETTERS
 • ENSURE YOUR WORK IS NEAT
 • ANSWER ALL QUESTIONS

Read the story below and answer the following questions.

             Once upon a time there was a man who used to work day and night. So when he used to work he worked by himself without an assistance of any one.  One day the Angels of God came to him because they knew that he was suffering and starving with hunger without food to eat or water to drink. So when the Angels came they gave him a ring that when he asks for something it appears. Since that day he became rich.

                                      ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS.

 1. What was the man suffering from?   … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
 2. Was the man helped by anyone?  Why   .
 3. Did the man use to rest?  … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
 4. When the Angels of God came,  did they bring a goodluck?   … … … … … … … … … … … … .
 5. What have you understand from the story?   … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

                               Re-arrange the sentences  to make a meaningful story.

       6.  I take my breakfast.

        7.  I get out of bed.

       8.  I put on my school uniform.

       9.  I go to school.

      10.  I wake up early in the morning.  

      11.  I brush my teeth and wash my face.

Fill the table correctly.

12.A person who treats sick people

A]  cook

13.A person who takes care of sick people

B]  driver 

14.A person who flies an aeroplane

C]  football

15.A person who receives guests in a hotel

D]  teacher

16.A person who works on a farm

E]  nurse 

17.A person who sells herbs

F]  butcher

18.A person who drives cars

G]  pilot

19.A person who teaches

H]  carpenter

20.Aperson who sells in a shop

I]  receptionist

21.A person whose job is to cook

J]  tailor

22.A person who makes chairs, tables and desks

K]  doctor

23.A person who sells meat

L]  farmer

24.Aperson who gets money from playing football

M]  shopkeeper

25.A person who makes clothes

N]  herbalist


Questions

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.


Answers


LEARNINGHUBTZ.CO.TZSTANDARD FOUR ENGLISH EXAM SERIES 1

Download Learning
Hub App

For Call,Sms&WhatsApp: 255769929722 / 255754805256

GO TO NECTA EXAMS