?> EXAM SERIES EXAM
STANDARD SIX ANNUAL SERIES

OFISI YA RAIS, TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA

WIZARA YA ELIMU, SAYANSI NA TEKNOLOGIA

MTIHANI WA MWISHO WA MWAKA DARASA LA SITA

SAYANSI NA TECHNOLOJIA

MUDA:1:30                                                             

JINA_____________________________________SHULE_________________________

CHAGUA JIBU SAHIHI

 1. Tunapaswa kuoga;
 1. Mara mbili kwa siku
 2. Mara moja kwa siku
 3. Mara moja kwa wiki
 4. Mara mbili kwa wiki
 1. Kutokuoga kunaweza kukasababisha;
 1. Ugonjwa ngozi
 2. Homa
 3. Minyoo
 4. Kuharisha
 1. Maji katika chakula husaidia;
 1. Kutoa uchafu
 2. Mmeng’enyo wa chakula
 3. Kusafisha damu
 4. Kuondoa uchafu
 1. Ipi sio kanuni ya usafi?
 1. Lishe bora
 2. Usafi wa mwili
 3. Mazoezi
 4. Kulewa
 1. Kioo bapa kinatumika katika saluni kwa sababu
 1. Hutoa picha kubwa
 2. Hutoa taswira pacha
 3. Huzalisha taswira nyingi
 4. Hutoa taswira safi
 1. Kifaa kinachotumika kuangalia vitu kwenye vizuizi huitwa?
 1. Periskopu
 2. Dira
 3. Teleskopu
 4. Makroskopu
 1. Ipi sio sifa ya taswira ya kioo mbinuko?
 1. Taswira ni kubwa ukilinganisha na kiolwa
 2. Hutokea ikiwa wima
 3. Hutokea nyuma ya kioo mbinuko
 4. Ni kubwa ukilinganisha na kiolwa
 1. Moja ya hasara ya taswira ya kioo mbinuko ni;
 1. Taswira huwa kubwa
 2. Kinafaa kutumika katika kunyolea watu
 3. Taswira inakosa umbo lililo halisi
 4. Taswira yake huwa wima
 1. Kioo kinachofaa katika shughuli za ulinzi madukani na majengo makubwa ni
 1. Kioo mbonyeo
 2. Kioo bapa
 3. Kioo mbinuko
 4. Lenzi
 1. Lenzi inayokusanya miale ya mwanga huitwa;
 1. Lenzi bapa
 2. Lenzi mbinuko
 3. Lenzi mbonyeo
 4. Lenzi wima

11. Kiwango cha maji kinachopotezwa na mmea huathiriwa na hali za hewa zifuatazo...

 1. joto na unyevu     
 2. unyevu na mwanga
 3. upepo na mwanga wa jua               
 4. mawingu na upepo
 5. unyevu na upepo

12. Kukosekana kwa chanikiwiti katika mmea huweza kusababisha:

 1. mmea kukosa madini joto
 2. mmea kushindwa kusanisi chakula
 3. majani ya mmea kukauka 
 4. majani ya mmea kuwa njano
 5. maj ani ya mmea kupukutika.

13. Tendo Ia mimea kusafirisha maji kutoka kwenye mizizi hadi kwenye majani huitwa:

 1. osmosis 
 2. difyusheni 
 3. msukumo
 4. mgandamizo 
 5. mjongeo

14. Ni Vipi kati ya viumbe hai vifuatavyo hujitengenezea chakula chao kwa kutumia klorofili?

 1. Wadudu
 2. Mimea 
 3. Wanyama 
 4. Virusi 
 5. Ndege
 1. Ipi sio kazi kuu za tarakilishi
 1. Kuingiza data
 2. Kupokea data
 3. Kuchakata data
 4. Kufundisha
 1. Kifaa cha kuhifadhi na kulinda vifaa vyote vya kieletroniki  huitwa?
 1. Kibodi
 2. Kichakato
 3. Monita
 4. Vitumi ingiza
 1. Sehemu za tarakilishi zisizoshikika huitwa;
 1. Maunzi
 2. Programu
 3. Vitumi toleo
 4. Program endeshi
 1. Seti ya maelekezo ambayo hutumika katika tarakilishi ili kufanya shughuli mbalimbali huitwa
 1. Program
 2. Progamu endeshi
 3. Program tumizi
 4. Tarakilishi

19. Nini kati ya vifuatavyo husababisha chupa ya plastiki kusinyaa hewa inapoondoleua ndani?

 1.  Hewa ndani ya chupa kuwa na mgandamizo mkubwa zaidi ya hewa nje ya chupa
 2.  Hewa nje ya chupa kuwa na mgandamizo mkubwa kuliko hewa ndani ya chupa
 3.  Mgandamizo wa nje na ndani ya chupa kulingana
 4.  Mgandamizo wa hewa ndani ya chupa kuwa pungufu ya mngandamizo wa kutoa hewa nje ya chupa
 5.  Mgandamizo nje ya chupa kuwa sawa na ujazo wa hewa mdomoni.

20. Nini maana ya dhanio katika utafiti wa kisayansi?

 1.               ni wazo tu
 2.                ni utabiri wa matokeo ya kubuni 
 3.                utabiri wa matokeo ya jaribio
 4.               wazo la kina       
 5.                mawazo yaliyojengwa kabla ya utafiti

21. Mojawapo ya hatua za kufuata unapoandaa jaribio la kisayansi ni: 

 1.               uchunguzi    
 2.                udadisi
 3.                utambuzi wa tatizo    
 4.               utatuzi wa tatizo
 5.                kuandaa ripoti

22. Hatua ya kwanza ya utafiti wa kisayansi ni 

 1.               kuanza jaribio 
 2.               kukusanya data
 3.                kutambua tatizo   
 4.               kuchanganua data
 5.                kutafsiri matokeo
 1. Ebola ni ugonjwa unaosababishwa na………………..
 1. Bakteria
 2. Virusi
 3. Viroboto wa nyani
 4. Ukosefu wa maji mwilini
 1. Dalili za ugonjwa wa ebola huanza kuonekana kwa mgonjwa ndani ya siku ……………baada ya maambukizi
 1. Nne hadi saba
 2. Tano
 3. Mbili hadi ishirini na moja
 4. Mbili hadi tano
 1. Zifuatazo ni njia ambazo ugonjwa wa ebola unaweza kuenezwa kutoka kwa mtu mmoja hadi mwingine, isipokuwa………………
 1. Kugusana na mgonjwa wa ebola
 2. Kushika damu ya mtu mwenye virusi vya ebola
 3. Kugusa taka ngumu au maji taka yaliyotokana na kuhudumia mgonjwa wa ebola
 4. Kukaa mbali na mgonjwa wa ebola
 1. Zifuatazo ni dalili za ugonjwa wa ebola, isipokuwa……………
 1. Kuvuja damu puani na sehemu zingine za mwili
 2. Maumivu ya tumbo na misuli
 3. Kutokwa na malengelenge ambayo hupasuka na kuisababishia Ngozi michubuko
 4. Maumivu ya koo

27. Wadudu wanapohama toka ua moja kwenda lingine wanafanya hivyo ili:

 1.              kuzalisha mimea  
 2.               kuepuka maadui
 3.               kutafuta nekta 
 4.              kutafuta harufu 
 5.               kusambaza mbegu

28. Kiwango cha maji kinachopotezwa na mmea huathiriwa na hali za hewa zifuatazo...

 1.               joto na unyevu     
 2.                unyevu na mwanga
 3.               upepo na mwanga wa jua               
 4.               mawingu na upepo
 5.               unyevu na upepo

29.  Kinyonga hujibadili rangi yake ili:

 1.               kutafuta chakula         
 2.                kupumua          
 3.                kuzaliana
 4.               kutafuta maadui                          
 5.                kujilinda dhidi ya maadui

30. Fototropizimu ni kitendo cha mmea kuota kuelekea kwenye:

 1.              mwanga 
 2.               kani ya mvutano 
 3.               maji 
 4.              giza
 5.               kemikali.
 1. Kani za mvutano kati ya molekyuli za maada huwa ni ndogo sana katika:
 1. Chumaa
 2. Maji
 3. Hewa
 4. jiwe
 1. Kitu kipi kati ya hivi vifuatavyo kina umbo maalumu?
 1. Soda
 2. Karatasi
 3. Gesi
 4. maji

33. Maada huundwa na chembechembe ndogo zinazojulikana kama

 1.               kizio 
 2.                ambatani
 3.                elementi
 4.               atomu 
 5.                molekuli

34. Maji huganda katika nyuzijoto

 1.              100 oC
 2.               36 oC
 3.               oC
 4.              36.9 oC

35. Joto husambaa katika kimiminika kwa njia ya . . . . . . 

 1.              msafara
 2.               mpitisho
 3.               mnururusho
 4.              mgandamizo
 1. Udongo unaopitisha maji sana unaitwa?
 1. Udongo kichanga
 2. Udongo tifutifu
 3. Udongo changarawe
 4. Udongo wa mfinyanzi
 1. Udongo unaofaa kwa kufinyanga ni
 1. Udongo tifutifu
 2. Udongo laini
 3. Udongo wa mfinyanzi
 4. Udongo wa kichanga
 1. Wakulimia hupendelea udongo gani?
 1. Udongo tifutifu
 2. Udongo wa kichanga
 3. Udongo wa mfinyanzi
 4. Udongo changarawe
 1. Upitishaji maji kwenye udongo unategemea
 1. Chanzo cha udongo
 2. Ukubwa wa chembechembe
 3. Rangi ya udongo
 4. Kiasi cha maji

40. Tendo la mimea kusafirisha maji kutoka kwenye mizizi hadi kwenye majani huitwa:

 1.              osmosis 
 2.               difyusheni 
 3.               msukumo
 4.              mgandamizo 
 5.               mjongeo

42. Mchakato wa usafirishaji wa myeyuko wa chumvichumvi katika mimea huitwa.

 1.              kusharabu 
 2.               kufyonza 
 3.               difyusheni
 4.              osmosisi 
 5.               fotosinthesisi

43. Chunguza kielelezo Namba 6 kisha jibu swali linalofuata

Sukari iliyowekwa katika bika iko katika hali gani ya maada?

 1.              Kimiminika
 2.               Gesi
 3.               Yabisi
 4.              Elementi
 5.               Kompaundi
 1. Kuna njia kuu……….za uzazi wa mpango.
 1. Nne
 2. Tatu
 3. Nyingi
 4. Mbili
 1. …………….huzalisha gameti ume.
 1. Ovari
 2. Korodani
 3. Tezidume
 4. Falopio
 1. Njia salama na isiyo na athari ya uzazi wa mpango ni……………
 1. Kutofanya ngono
 2. Kufanya ngono
 3. Njia za kisasa za uzazi wa mpango
 4. Njia zote za uzazi wa mpango
 1. …………..ni kasoro katika mfumo wa uzazi.
 1. Pacha
 2. Ugumba
 3. Vvu na ukimwi
 4. Magonjwa ya ngono

SEHEMU B. JIBU MASWALI YAFUATAYO

48. Ni nini kazi ya seli nyekundu za damu?

49. Taja kazi nine za mfumo wa damu

50. Taja vyanzo viwili vya shinikizo la damu

LEARNINGHUBTZ.CO.TZSTANDARD SIX SAYANSI EXAM SERIES 39

OFISI YA RAIS, TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA

WIZARA YA ELIMU, SAYANSI NA TEKNOLOGIA

MTIHANI WA MWISHO WA MWAKA DARASA LA SITA

MAARIFA YA JAMII

MUDA:1: 30                                                             

JINA_____________________________________SHULE__________________

 1. ……..huonesha michoro na utamaduni wa watu wa kale.
 1. Sehemu zenye masalia ya kale
 2. Makumbusho ya Taifa
 3. Akiolojia
 4. Ofisi za Nyaraka
 1. ……….ni sehemu katika tanzania lilipovumbuliwa fuvu la binadamu wa kale.
 1. Isimila (Iringa)
 2. Kondoa (Dodoma)
 3. Kaole (Pwani)
 4. Bonde la Olduvai (Arusha)
 1. Waliovumbua fuvu la binadamu wa kwanza hapa Tanzania ni………na……….
 1. Dkt Mary George na Dkt George Lincolin
 2. Dkt Louis Leakey na Dkt Mary Leakey
 3. Dkt Gorge Louis na Dkt Mary Leakey
 4. Dkt Majid Said na Dkt Braghash Said

4.  Michoro ya mapangoni iliyoko Kondoa Irangi inasadikiwa kuchorwa wakati wa zama za

 1. mwanzo za mawe
 2. Kati za mawe
 3. Mwisho za mawe
 4. Chuma
 5. Ugunduzi wa moto
 1. Tanzania ina makabila mangapi?
 1. 100
 2. 140
 3. 120
 4. 110
 1. Ipi sio utamaduni wa mtanzania?
 1. Kucheza ngoma za asili
 2. Vyakula vya asili
 3. Sherehe za jando
 4. Wanawake kuvaa suruari na sketi fupi
 1. Sherehe za mafunzo yanayotolewa kwa vijana wa kiume ili kuwa wanajamii bora huitwa?
 1. Tohara
 2. Unyago
 3. Jando
 4. Desturi
 1. Yapi sio mafunzo yatolewayo wakati wa sherehe za Jando?
 1. Kujitegemea
 2. Elimu stadi za Maisha
 3. Kupenda na kuthamini kazi
 4. Ibada za kanisani
 1. Ipi sio sifa ya mavazi ya jamii za kitanzania?
 1. Mavazi ya kustiri mwili
 2. Mavazi nadhifu
 3. Suti
 4. Mavazi yanaoendana na mazingira
 1. Kipi kati ya hizi sio vyakula vya kiafrika?
 1. Maziwa
 2. Chapati
 3. Ugali wa mtama
 4. Nyama
 1. Ipi kati ya hizi sio ngoma ya asili?
 1. Ngona
 2. Filimbi
 3. Manyanga
 4. Gitaa
 1. Kitendo cha nchi changa kulazimika kuzingatia matakwa na maslahi ya nchi za kibeberu huitwaje?
 1. ukoloni mkongwe 
 2. ukoloni mamboleo
 3. ubepari
 4. umangimeza 
 5. utandawazi
 1. Viongozi wafuatao walikuwa waanzilishi wa umoja wa Nchi za Mistari wa mbele katika ukombozi wa Kusini mwa Afrika isipokuwa
 1. Hayati Julius Nyerere 
 2. Hayati Augustino Neto
 3. Hayati Samora M. Machel 
 4. Mzee Kenneth Kaunda 
 5. Hayati Laurent D.Kabila
 1. Lipi kati ya yafuatayo ni miongoni mwa madhara ya ukoloni?
 1. kuzorota kwa viwanda vya serikali
 2. kukua kwa utamaduni wa Kiafrika
 3. kukomeshwa kwa ubaguzi wa rangi
 4. kuwepo kwa demokrasi
 5. elimu ilitolewa bure
 1. Baadhi ya Maitafa yenye haki ya kura ya Veto katika Umoja wa Mataifa ni:
 1.  Ufaransa, Uturuki na Marekani
 2.  Marekani, Uingereza na China
 3.  Marekani, China na India
 4.  Brazili.Ufaransa na Italia
 5. Urusi, China na India
 1. Ni tabia gani inachangia kuuwa biashara?
 1. Kukopa benki
 2. Usimamizi mzuri
 3. Kuajiri ndugu
 4. Kutumia pesa kwa utaratibu uliopangwa
 1. Ipi sio tabia ya mjasiriamali?
 1. Kufanya kazi kwa bidii
 2. Ubunifu
 3. Kujiburudisha baada ya kazi
 4. Kutokata tamaa
 1. Serikali inaweza kusaidia wajasiriamali wanao chipukia kwa;
 1. Kuwapa mtaji
 2. Kuboresha mazingira ya kufanya biashara
 3. Kuwafungulia biashara
 4. Kuwazawadia wanaofanya vizuri
 1. Ipi kati ya hizi sentensi ipo sahihi?
 1. Kuwa mjasiriamali hauwitaji uwezo mkubwa wa kifedha
 2. Ujasiriamali ni kipaji cha kuzaliwa
 3. Wajasiriamali ni watu waliofeli mitihani
 4. Ili ufanye biashara vizuri lazima ufanye masomo ya biashara
 1. Ipi kati ya hayo sio jambo la muhimu la kufanya kabla ya kuanzisha biashara?
 1. Wazo la biashara
 2. Kufanya utafiti
 3. Kuandaa mpango biashara
 4. Kutafuta mtaji
 1. Baadhi ya viombo muhimu vinavyosaidia kuendesha Jumuiya ya Afrika Mashariki ni……….na………..
 1. Bunge na spika wa bunge
 2. Bunge na mahakama
 3. Mahakama na majaji
 4. Soko la Pamoja na ushuru wa forodha
 1. Kufanya uchunguzi wa kina kabla ya kuanzisha uhusiano na nchi husaidia nini?
 1. Kufahamu utajiri wa nchi inayohusika ili kufaidika
 2. Kubaini usalama wa nchi inayohusika na tahadhari za kuchukua
 3. Kusaidia wananchi wanaopata shida
 4. Kutekeleza makubaliano
 1. Nchi za kwanza kuanzisha uhusiano na Tanganyika wakati wa ukoloni ni……na……
 1. Kenya na Msumbiji
 2. Uganda na Rwanda
 3. China na Msumbiji
 4. Kenya na Uganda
 1. Umoja wa Afrika (AU) uliundwa mwaka gani?
 1. 1964
 2. 2012
 3. 2002
 4. 1963
 1. Wanachama waanzilishi wa Umoja wa Nchi Huru za Afrika (OAU) walikuwa:
 1.  nchi huru za Afrika ya Kati
 2.  nchi huru za Afrika          
 3. nchi huru za Afrika ya Kaskazini 
 4. nchi huru za Afrika ya Magharibi 
 5. nchi huru kusini mwa Afrika.

26. Aina kuu mbili za biashara ni:

 1.  biashara ya mkopo na ya malipo
 2.  biashara ya mkopo na kubadilishana
 3.  biashara ya mtaji na fedha
 4.  Biashara ya hisa na ya mitaji
 5.  biashara ya ndani na ya nje

27. Mikoko ni aina ya uoto upatikanao pembezoni mwa:

 1.  mito
 2.  maziwa
 3.  bahari 
 4. mabwawa 
 5. visima

28. Biashara ya ndani ni ile inayohusisha bidhaa ...

 1.  zinazotengenezwa nje ya nchi.
 2.  zinazotengenezwa na kuuzwa ndani ya nchi. 
 3. zinazozalishwa ndani ya nchi.
 4. zinazotengenezwa na kuuzwa nje ya nchi. 
 5. zinazouzwa nje ya nchi.

29. Vitu viwili vinavyopatikana katika mazingira ya nyumbani ni:

 1. vitanda na madawati                     
 2.  madarasa na maktaba 
 3. vitanda na vyombo vya jikoni 
 4. mlingoti wa bendera na vitanda 
 5. viwanja vya michezo na madarasa

30. Watu wanaoishi kandokando mwa bahari na maziwa hujihusisha na shughuli za:

 1.  kilimo 
 2. uvuvi
 3. uvunaji magogo 
 4. ufugaji
 5. usafirishaji

31. Mbuga za wanyama zinazopatikana Tanzania ni:

 1.  Serengeti, Ruaha na Mikumi 
 2. Tarangire, Katavi na Ngorongoro
 3. Serengeti, Manyara na Ngorongoro
 4.  Selous, Serengeti na Mikumi
 5.  Mkomazi, Selous na Ngorongoro

32. Uvuvi usio endeleevu waweza kusababisha yafuatayo kasoro:

 1. vifo vya watu
 2. vifo vya samaki
 3.  uchafuzi wa maji
 4.  umaskini
 5.  utajiri

33. Kipimo kidogo cha ramani hutumika kuchorea

 1.  maeneo madogo
 2.  maeneo makubwa
 3.  maeneo ya kati tu
 4.  maeneo madogo na ya kati
 5.  maeneo madogo na makubwa


34. Kitu muhimu katika ramani kinachotumika kuonesha uwiano wa umbali katika ramani na umbali halisi kwenye ardhi huitwa.

 1. Skeli 
 2. Dira 
 3. Ufunguo 
 4.  Fremu 
 5. Jina la ramani


35. Kipi kati ya vipimo vya ramani vifuatavyo kinawakilisha eneo dogo?................

 1.  1:50 
 2.  1:500,000 
 3.  1:50,000 
 4.  1:5,000 
 5.  1:500

36. Jua la utosi katika mwezi Disemba huwa katika . 

 1.  Kizio cha Kusini.  
 2. Tropiki ya Kansa.          
 3.  Ikweta. 
 4. Kizio cha Kaskazini.       
 5. Tropiki ya Kaprikoni.

37. Kundi lipi linaonesha sayari?

 1.  Zebaki, Mwezi na Zuhura
 2.  Dunia, Nyota na Mihiri
 3.  Zebaki, Serateni na Zohari
 4.   Zuhura, Dunia na Kimondo
 5.  Utaridi, Jua na Mwezi

 

38. Majira ya mwaka hutokea kutokana na ...

 1. kupatwa kwa mwezi
 2. mwezi kuizunguka dunia
 3. dunia kulizunguka jua 
 4. kupatwa kwa jua
 5. kuongezeka kwa joto.

39. Chanzo kikuu cha mnishati katika fumo wa jua ni:

 1.  Dunia 
 2.  Sayari 
 3.  jua 
 4.  Mwezi 
 5.  Nyota

40. Ni sayari zipi kati ya zifuatazo zina miezi?

 1. Dunia, Kamsi, Mihiri na Zuhura.
 2. Dunia, Zohari, Zuhura na Kamsi.
 3. Dunia, Sumbula, Sarateni na Kamsi.
 4. Sarateni, Zebaki, Dunia na Kamsi.
 5. Dunia, Sumbula, Sarateni na Zebaki.

41. Mkutano wa kuligawa bara la Afrika ulifanyika:

 1. Berlin
 2. London
 3. Roma
 4. Paris
 5. New York

42. Rais wa kwanza wa nchi ya Msumbiji alikuwa:

 1.  Edwardo do Santos           
 2.  Samora Machel
 3.  Edward Mondlane 
 4.  Joachim Chissano 
 5.  Grace Machel


43. Sababu mojawapo ya kukomeshwa kwa biashara ya utumwa ilikuwa:

 1.  Huruma ya wazungu juu ya mateso ya watumwa
 2.  Waafrika kupigania uhuru wao
 3.  Kupata masoko ya bidhaa za ulaya
 4.  Wazungu kujali juu ya usawa wa watu wote
 5. Udhaifu wa watumwa kutoka Afrika.

44. Mkataba wa 1890 uliogawanya Afrika Mashiriki kwa Wajerumani na Waingereza.ulijulikana kama:

 1.  Mkataba wa Hamerton 
 2.  Mkataba wa Haligoland
 3.  Mkataba wa Moresby 
 4.  Mkataba wa Afrika Mashariki
 5.  Mkataba wa Frere

Chunguza picha ifuatayo kisha jibu Maswali

 1. Taja mlima unaonekana kwenye picha
 2. Mbele yam lima huu kuna uoto asili, uoto asili ni nini?
 3. Eleza sifa za tabianchi katika picha inayoonekana hapo juu
 4. Kwanini ukanda wa juu katika mlima Kilimanjaro hakuna uoto?
 5. Taja manufaa ya mlima unaonekana katika picha
 6. Tunaweza kufanya nini kuhakikisha dheluji iliopo kwenye mlima haipotei?

LEARNINGHUBTZ.CO.TZSTANDARD SIX MAARIFA EXAM SERIES 38

OFISI YA RAIS, TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA

WIZARA YA ELIMU, SAYANSI NA TEKNOLOGIA

MTIHANI WA MWISHO WA MWAKA DARASA LA SITA

URAIA NA MAADILI

MUDA:1: 30                                                             

JINA_____________________________________SHULE__________________

Chagua Jibu Sahihi

1.   Mambo yote ambayo watu wote wanastahili bila ya kujali kabila, utaifa au jinsia ya huitwa:

 1. utawala bora
 2. haki za binadamu
 3. utawala wa sheria
 4. demokrasia
 5. usawa wa kijinsia

2.    Tume ya Haki za Binadamu na utawala bora ilianzishwa Tanzania mwaka:

 1.   2005        
 2.  1995 
 3.  1992    
 4. 2001 
 5.  1977

3.  Haki ya kumiliki mali iko katika kipengele kipi cha haki za binadamu?

 1.  Kijamii na kiuchumi   
 2.  Kisiasa na kiuchumi
 3.  Kikatiba na kisiasa               
 4.  Kijamii na Kisiasa 
 5.  Kijamii na Kiutamaduni

4. Haki za binadamu zinapaswa kutolewa kwa watu wote bila kujali .

 1. vyama vya siasa. 
 2.  katiba ya nchi.
 3. haki za makundi maalumu.
   
 4. umri wa mtu.
 5. rangi, dini, jinsi na kabila.
 1. Uhusiano kati ya Tanzania na mataifa mengine ya kiafrika umekua kutokana na nini?
 1. Utandawazi
 2. Utunzaji wa mazingira
 3. Jumuiya zilizopo
 4. Uhusiano wa kimichezo
 1. Tanzania imefanya nini katika kujenga jamii inayoheshimu utamaduni wake?
 1. Kuwakinga raia wake na utandawazi
 2. Kufundisha lugha za asili
 3. Kuwa na vyombo vya kuendeleza utamaduni
 4. Kuzuia tamaduni zote za kigeni
 1. Utawezaje kuishi vyema na watu wa jamii na asili tofauti ?
 1. Kufahamu mila na desturi zao
 2. Kuheshimu utamaduni wao
 3. Kufahamu lugha zao
 4. Kuwafundisha utamaduni wetu
 1. Upi si umuhimu wa kuendeleza uhusiano kati ya Tanzania na mataifa mengine?
 1. Kupata utaalamu na teknolojia
 2. Kudumisha utamaduni wa Mtanzania
 3. Kukuza migogoro kati ya nchi na nchi
 4. Kupata pesa za kigeni
 1. Lugha ya Kiswahili imejenga uhusiano na mataifa mengine katika nyanja zifuatazo isipokuwa:
 1. Biashara za ndani na nje ya nchi
 2. Michezo ya kimataifa
 3. Utalii na utamaduni wa Kitanzania
 4. Kuharibu ushirikiano
 1. Mtu mwenye nidhamu nidhamu binafsi
 1. Ujipenda
 2. Upendwa na kuheshimiwa
 3. Ujisifia
 4. Ana ubinafsi
 1. Umuhimi wa vipaumbile katika maisha yako kama mwanafunzi ni
 1. Utapedwa
 2. Utatimiza malengo yako
 3. Utawaringia wengine
 4. Utakuwa mjasiri
 1. Msukumo unaotoka ndani yako na nguvu ya pekee katika kufanikisha mambo huitwa?
 1. Uvumilivu
 2. Nidhamu
 3. Kujiamini
 4. Uadilifu
 1. Mojawapo ya mapungufu ambayo tunatakiwa tukabiaje nayo ni hayo isipokuwa
 1. Kukosa uzalendo
 2. Kukosa uadilifu
 3. Kuwa mvumulivu
 4. Kutojiamini
 1. Mjowapo ya faida ya kujiamini ni?
 1. Kujipenda
 2. Kushirikiana na wenzake
 3. Kukosa ustaharabu
 4. Kuongeza bidii na kutafuta msaada
 1. Katika kufanya maamuzi tunapaswa kuonyesha?
 1. Uzalendo
 2. Busara
 3. Uharaka
 4. Ujeuri
 1. Faida ya kufanya tathmini ya maisha yako ni;
 1. Kuwa jasiri
 2. Kujipenda
 3. Kukuza ustawi wa maisha yako
 4. Kupendwa na watu
 1. Kitendo cha mtu kufanya jambo kwa kinyume anachosema kinaitwa?
 1. Uzaleendo
 2. Unafiki
 3. Ukatili
 4. Uwongo
 1. Kwa nini tunapaswa kutunza rasilimali za nchi yetu?
 1. Ili ziweze kunufaisha Watanzania wa leo na kwa vizazi vijavyo
 2. Kuwezesha upatikanaji wake kwa matumizi ya sasa tu
 3. Ili wageni wasipore rasilimali zetu
 4. Ili kunufaisha wawekezaji
 1. Moja kati ya hizi si athari za rushwa katika jamii:
 1. Serikali kushindwa kufikia malengoyake
 2. Kuongezeka kwa gharama za kiutawala
 3. Kukosekana kwa ujasiri na kushindwa kufikia kiwango cha juu cha uadilifu
 4. Kuongezeka kwa ukusanyaji wa mapato
 1. ipi kati ya zifuatazo ni oja ya mbinu stahiki za kulinda rasilimali za Umma?
 1. Kuzuia kwa wageni ili kupata fedha
 2. Kutoa elimu ya utunzaji wa rasilimali za nchi
 3. Kuzigawa kwa wananchi wazitumie
 4. Kuzuia zisitumike kabisa
 1. Vipi ni vitendo vya matumizi mabaya ya mali ya umma?
 1. Kuzitumia kwa manufaa ya wananchi
 2. Kuwamilikisha wageni kutoka nchi za nje kiholela
 3. Kuzihifadhi kwa kushirikisha wananch
 4. Kuzuia ujangili na uwindaji holela wa wanyama pori
 1. Ipi kati ya vifuatavyo si miongoni mwa vitendo vya kulinda nchi yetu?
 1. Kutoa taarifa za uhalifu
 2. Kulinda mipaka ya nchi
 3. Kutoa taarifa kwa wahalifu kuhusu rasilimali zilizopo nchini
 4. Kusimamia sheria na kulinda rasilimali zetu
 1. Lipi kati ya yafuatayo si wajibu wa mtoto?
 1. Kuwasaidia wazazi shughuli za nyumbani
 2. Kuwasaidia wadogo wake
 3. Kulipa karo ya shule
 4. Kufua nguo zake
 1. Kufanya kazi kwa bidii kuna faida nyingi. Lipi kati ya yafuatayo si mojawapo ya faida hizo?
 1. Kuongeza kipato cha familia
 2. Kuchoka kutokana na kazi nyingi
 3. Kuheshimika katika jamii
 4. Kuburudika kimwili na kiakili
 1. Lipi kati ya matendo yafuatayo huharibu uhusiano wa watu?
 1. Kuwa mkweli na mwaminifu
 2. Kuwaheshimu watu wanaokuzunguka
 3. Kutosaidia jirani wakati wa shida
 4. Kuwajali watu wengine
 1. Tunaweza kujifunza mambo katika mazingira yetu kwa njia ifuatazo isipokuwa:
 1. Kusoma magazeti na vitabu
 2. Kusikiliza redio na kuangalia runinga
 3. Kupitia ndoto zetu
 4. Mahubiri kanisani na msikitini
 1. Kwa nini tunajaribu nadharia mbalimbali kwa vitendo?
 1. Kuthibitisha ukweli wake
 2. Kuzitofautisha
 3. Kuzifanya ziweze kukubalika kimataifa
 4. Kubaini zisizofaa
 1. Tunawezaje kudhibitisha mambo tuliyojifunza?
 1. Iwapo tutafaulu katika mitihani
 2. Iwapo tutaeleza wengine
 3. Iwapo tutayatumia katika maisha yetu
 4. Iwapo tutayakiri
 1. Tunapojifunza na wenzetu tunapata faida zifuatazo isipokuwa:
 1. Kujenga kumbukumbu ya muda mrefu
 2. Kujenga tabia ya uvumilivu
 3. Kupendelea wengine
 4. Kujenga urafiki
 1. Jambo linalo mkabili mtu na linahitaji ufumbuzi linaitwa?
 1. Shida
 2. Tatizo
 3. Changamoto
 4. Suluhu
 1. Mojawapo ya njia za kukabiliana na changamoto ni
 1. Kuzitangaza
 2. Kunyamaza
 3. Kuvumilia
 4. Kulia
 1. Njia ya kwanza ya kupata ushauri ni?
 1. Kupayuka
 2. Kuwa na utayari
 3. Kushirikisha
 4. Kuomba msaada
 1. Nani anaweza kutoa ushauri?
 1. Mzazi tu
 2. Mwalimu pekee
 3. Mtu yeyote anayeamini anaweza kukusaidia
 4. Rafiki yako

34.         Katibu kata anachaguliwa na:

 1.  Wanachama wa chama tawala
 2.   Mkutano mkuu wa kata
 3.  Wananchi wa kata ile
 4.   Mkutano wa kijiji wa mwaka 
 5.  Kamati ya kijiji

35.         Kauli mbiu ya Tanzania iliyopo kwenye nembo ya taifa ni:

 1.  uhuru na maendeleo
 2.  uhuru na kazi
 3. uhuru na umoja 
 4.  uhuru na amani
 5. umoja na amani

36. Matumizi ya ofisi ya umma kwa manufaa binafsi huitwa.................

 1.  takrima 
 2.  rushwa
 3. uzalendo
 4.  ubinafsi 
 5.  ujasiriamali

37. Mojawapo ya njia ambazo wananchi wanaweza kushiriki katika ulinzi na usalama ni...............

 1.  kupiga wahalifu 
 2.  kufanya mazoezi ya viungo
 3.  kuwaua wahalifu 
 4.  kuwafichua wahalifu
 5.  kuwa rafiki na wahalifu

38. Familia ya ndugu na jamaa inakaribia kufanana na kundi la jamii inayojulikana kama: 

 1.  kabila 
 2.  jamii 
 3.  ukoo 
 4.  jirani 
 5.  kijiji
 1. Lipi kati ya yafuatayo hutambulisha marafiki wema?
 1. Kuishi eneo moja
 2. Kusoma shule moja
 3. Tabia njema na upendo
 4. Kulala pamoja
 1. Inatupasa kufanya nini ili tuweze kujenga maelewano mema na marafiki zetu?
 1. Kufanya udanganyifu
 2. Kuepuka tabia isiyofaa
 3. Kuanzisha ugomvi
 4. Kutosikiliza wengine

 

Andika jibu sahihi katika swali la 41-45

41.  Ni nini maana ya alama ya Taifa

42. Taja alama za Taifa

 

43.  Nembo ya Taifa ina alama ngapi?

44.  Orodhesha tunu za Taifa za Tanzania.

45.  Eleza manufaa ya katiba kwa watanzania.

 

 

LEARNINGHUBTZ.CO.TZSTANDARD SIX URAIA EXAM SERIES 37

MINISTRY OF EDUCATION, REGIONAL ADMINISTRATION AND LOCAL GOVERNMENT

STANDARD SIX  EXAMINATION SERIES

MATHEMATICS, ANNUAL  2021

ANSWER ALL QUESTIONS

 

   NO 

   QUESTIONS

 WORKING SPACE

    ANSWER

 1.  

Add  5698+ 1968

 

 

 1.  

Subtract  9875 from 12432

 

 

 1.  

multiply, 158 x 27

 

 

 1.  

If,  4832 oranges are shared among  24, pupils, how many will each get?

 

 

 1.  

35/6 + 21/2

 

 

 1.  

81/3 – 21/2

 

 

 1.  

3/5 x 33/10

 

 

 1.  

33/5x10/27

 

 

 1.  

102.14 + 11.76 =

 

 

 1.  

8.78 -12.5 =

 

 

 1.  

5.84 x 2.4

 

 

 1.  

Change 0.8 into fraction

 

 

 1.  

Change  4/25 into percentage

 

 

 1.  

Write 14/5 into decimal

 

 

 1.  

Find the LCM OF  36, 48, 60

 

 

 1.  

Find the G C D of  24, 32, 48

 

 

 1.  

SOLVE  +8+-3 Using number line

 

 

 1.  

Find area. 

 

 

 1.  

Find  y,

2y-7=5y-16

 

 

 1.  

Find sum of odd numbers between 81 and 98

 

 

 1.  

Write 356 into romans

 

 

 1.  

Find the sum of odd numbers between 11 na 19

 

 

 1.  

Write the next number in the series

3,9,15,21,......

 

 

 1.  

Simplify,  6(2+a)+4(3+5a)

 

 

 1.  

Add

Hr                 Min                Sec

4                     37                       41

3                     59                       18

 

 

 1.  

64x2y÷8x3y

 

 

 1.  

+52+-21=

 

 

 1.  

10x + 28 = 48, find the value of x

 

 

 1.  

Write in words, 85,537

 

 

 1.  

2y-7=5y-16

 

 

 1.  

21/2p +3 =2

 

 

 1.  

Evaluate  3x-4 =11

 

 

 1.  

Find perimeter

 

 

 1.  

Find value of b

 

 

 1.  

Find the perimeter of semicircle

 

 

 1.  

Find perimeter of figure below

 

 

 1.  

Find area of the triangle

 

 

 1.  

Find the area of the square

 

 

 1.  

Write 11.40am in 24 hour system

 

 

 1.  

Find area of the figure below

 

 

 1.  

Find area of rectangle

 

 

 1.  

Find area of the circle, use pie as  22/7

 

 

 1.  

Find the square of  25

 

 

 1.  

Find the area of the figure below

 

 

 1.  

Juma bought the following items

Rubbers  72 @15/=

3 meters of cloth @600/=

6 pairs of socks @175/=

1 trouser  @3750/=

If he had,  8000/= how much did he remain with?

 

 

 

 

LEARNINGHUBTZ.CO.TZSTANDARD SIX MATHEMATICS EXAM SERIES 36

OFISI YA RAIS, TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA

WIZARA YA ELIMU, SAYANSI NA TEKNOLOGIA

MTIHANI WA MWISHO WA MWAKA DARASA LA SITA

HISABATI

 

   NO 

SWALI

 KAZI

   JIBU

 1.  

Jumulisha, 5698+ 1968

 

 

 1.  

Toa, 9875 kwa 12432

 

 

 1.  

Zidisha, 158 x 27

 

 

 1.  

Ikiwa machungwa 4832 yatagawanywa kwa watoto 24, kila mmoja atapata mangapi?

 

 

 1.  

35/6 + 21/2

 

 

 1.  

81/3 – 21/2

 

 

 1.  

3/5 x 33/10

 

 

 1.  

33/5x10/27

 

 

 1.  

102.14 + 11.76 =

 

 

 1.  

8.78 -12.5 =

 

 

 1.  

5.84 x 2.4

 

 

 1.  

badilisha 0.8 kuwa sehemu

 

 

 1.  

Badilisha 4/25 kuwa asilimia

 

 

 1.  

Andika 14/5 katika desimali

 

 

 1.  

Tafuta K.D.S ya 36, 48, 60

 

 

 1.  

Tafuta K.K.S cha 24, 32, 48

 

 

 1.  

Rahisisha, +8+-3 kwa kutumia mstari nambari

 

 

 1.  

Tafuta eneo

 

 

 1.  

Tafuta y,

2y-7=5y-16

 

 

 1.  

Tafuta jumla ya namba tasa kati ya 81 na 98

 

 

 1.  

Andika 356 kwa kirumi

 

 

 1.  

Tafuta jumla ya namba shufi kati ya 11 na 19

 

 

 1.  

Andika namba inayofuata

3,9,15,21,......

 

 

 1.  

Rahisisha, 6(2+a)+4(3+5a)

 

 

 1.  

Jumlisha

saa                 dakika                 sekunde

4                     37                       41

3                     59                       18

 

 

 1.  

64x2y÷8x3y

 

 

 1.  

+52+-21=

 

 

 1.  

10x + 28 = 48, tafuta dhamani ya x

 

 

 1.  

Andika kwa maneno, 85,537

 

 

 1.  

2y-7=5y-16

 

 

 1.  

21/2p +3 =2

 

 

 1.  

Rahisisha, 3x-4 =11

 

 

 1.  

Tafuta mzingo wa umbo hili

 

 

 1.  

Tafuta dhamana ya b

 

 

 1.  

Tafuta mzingo wa umbo hili

 

 

 1.  

Tafuta mzingo

 

 

 1.  

Tafuta eneo

 

 

 1.  

Tafuta eneo la mraba

 

 

 1.  

Andika saa tano na dakika arobaini asubuhi katika mfumo wa saa ishirini na nne

 

 

 1.  

Tafuta eneo la umbo lifuatalo

 

 

 1.  

Tafuta eneo

 

 

 1.  

Tafuta eneo, pai ni 22/7

 

 

 1.  

Tafuta kipeuo cha 25

 

 

 1.  

Tafuta eneo la umbo hili

 

 

 1.  

Juma alinunua vitu vifuatavyo;

Vifutio 72 @15/=

Mita 3 za kitambaa kwa @600/=

Pea sita za soksi kwa @175/=

Suruari moja @3750/=

Kama alikuwa na shilingi 8000/= je alibaki na kiasi gani?

 

 

 

LEARNINGHUBTZ.CO.TZSTANDARD SIX HESABU EXAM SERIES 35

PRESIDENT'S OFFICE 
REGIONAL ADMINISTRATION AND LOCAL GOVERNMENT 
ANNUAL EXAMINATIONS NOVEMBER
STANDARD SIX

ENGLISH

TIME: 1:30 HRS                                                           

NAME_____________________________________SCHOOL_________________________

INSTRUCTIONS

 • THIS paper consists of SECTIONS A, B, C and D
 • Answer all questions from each section as per instruction given
 • Write full name on the blank space above together with the name of the school
 • Ensure your work is neat and legible.

SECTION A. TENSES AND GRAMMAR

For questions 16 to 18 choose the best choice to complete the sentence.

 1. The prisoner was accused …………… his brother.
 1. Of
 2. For
 3. Against
 4. By
 1. What are you talking …………?
 1. Of
 2. Over
 3. About
 4. With
 1. The hospital is far………..the lake.
 1. Beside
 2. By
 3. To
 4. From

For questions 19 to 20, choose the part of a word which could fit well to complete questions properly.

 1. Those who do not…………tend classes will be punished
 1. At
 2. Pre
 3. In
 4. Ex
 1. Young criminals can ……form if taken to special school.
 1. De
 2. Per
 3. In
 4. Re

In questions 21 to 23 choose the pair of words that correctly completes the sentence.

 1. …………bike is not the same as ………….
 1. My, your
 2. My, yours
 3. Mine, your’s
 4. My, your’s
 1. ……….he………..his sister likes Chinese food.
 1. Neither, not
 2. None, not
 3. Neither, nor
 4. Either, not
 1. I have ………appointment at………Hilton hotel.
 1. The, a
 2. An, a
 3. The, the
 4. An, the

In questions 24 and 25 select a word that is opposite in the meaning to the underlined one

 1. The farmer is very gentle with his sheep.
 1. Rough
 2. Strong
 3. Soft
 4. Careless
 1. Their house is in poor condition.
 1. Old
 2. Good
 3. New
 4. Rich

Choose the best word to complete the sentences below

 1. Mary and Nickson...............travelled upcountry.
 1. Has
 2. Are
 3. Have
 4. Have had
 1. We...........meet them on Saturday.
 1. Shall
 2. Will
 3. Should
 4. Would
 1. One of.............boys broke the window pane.
 1. This
 2. These
 3. That
 4. Them
 1. The bridegroom was full of............
 1. Happy
 2. Happiness
 3. Happily
 4. Happiness

Select the correct order of adjectives.

 1. My sister wore a............dress.
 1. Red, cotton, pretty
 2. Pretty, cotton, red
 3. Cotton, red, pretty
 4. Pretty, red, cotton
 1. Yesterday I saw..........birds.
 1. Tiny, three, beautiful
 2. Three, beautiful, tiny
 3. Tiny, beautiful, three
 4. Three, tiny, beautiful

Put the correct question tag in the following sentences.

 1. It rained heavily yesterday, ............?
 1. Isn’t it
 2. Doesn’t it
 3. Didn’t it
 4. Did it
 1. Derrick will not go for the tour, ............?
 1. Willn’t he
 2. Won’t he
 3. Will he
 4. Shan’t he

Select the most suitable preposition for the numbers 24 to 25.

 1. Oliech is good ........football.
 1. At
 2. In
 3. On
 4. With
 1. The thieves swam..........the wide river.
 1. Across
 2. Through
 3. On
 4. Into
 1. The children ..............when the lights went off
 1. Were studying
 2. Is studying
 3. Are studying
 4. Was studying
 1. The teacher ..................me with a stick
 1. Hits
 2. Hit
 3. beat
 4. beats
 1. Mr. Kimuya ..........................in his vegetable garden now
 1. Worked
 2. Is working
 3. Has work
 4. Work
 5. Had worked
 1. My friend .................a birth before I arrived
 1. Taken
 2. Taking
 3. Will take
 4. Had taken
 5. Taken
 1. Farmers ........................maize next year
 1. Will grow
 2. Have grown
 3. Has grown
 4. Were growing
 5. Had grown

SECTION B. VOCABULARY

 1. The daughter of my brother or sister is called
 1. Nephew
 2. Niece
 3. Cousin
 4. Sister
 5. Uncle
 1. A place where planes land and take off is called?
 1. An airport
 2. Station
 3. Garage
 4. Harbor
 5. Terminal
 1. A captain works in a
 1. Shop
 2. Farm
 3. Ship
 4. Hospital
 5. Hotel
 1. A person who sails in a ship is called?
 1. Salonbarber
 2. Pilot
 3. Sailor
 4. Driver
 1. The items, skirt, shirt, pair of trousers and a coat are all......................
 1. Dresses
 2. Wars
 3. Blouses
 4. Clothes
 5. Pajamas.
 1. A person who is unable to speak is called?
 1. Dumb
 2. Cobbler
 3. Blind
 4. Chief
 5. cripple
 1. the young one of an elephant is called?
 1. Piglet
 2. Cow
 3. Calf
 4. Cub
 1. A female sheep is called
 1. Goose
 2. Ewe
 3. Ram
 4. Sheeplet
 1. A person who sells flowers is called
 1. Flowerly
 2. Flower girl
 3. Florist
 4. Decorator
 1. Forks, spoons, knives, can be general termed as
 1. Utensils
 2. Cutlery
 3. Tools
 4. Kitchen
 1. A place where Christians go to worship is called?
 1. Mosque
 2. Church
 3. Shrine
 4. Temple.

SECTION C. COMPOSITION

Rearrange the sentences in Good Order Giving them letters A-D

 1. He saw different wild animals, hills and valleys along the road
 2. On the bus, he sat near the window to see things outside
 3. On the travelling day he woke up very early in the morning to catch the bus
 4. He arrived at his grandmother’s home earlier
 5. Last year, Bahati went to visit his grandmother
 6. They both enjoyed each other’s company

 

SECTION D. COMPREHENSION

Protein is very important for health growth and it is higly needed for body repair after injuries and sickness. Food with calcium makes bones strong and helpful in the body. It also contains proteins and salt, so it is very rich and important food. Children need plenty of milky but adults are not allowed to drink too much milk because it may lead to obesity.

Questions

 1. What makes bones strong?
 2. Sick people need much.............................to enable them to recover
 3. Who are allowed to take much milk?
 4. Why are adults prohibited from taking too much milk?
 5. What is highly needed by children?

LEARNINGHUBTZ.CO.TZSTANDARD SIX ENGLISH EXAM SERIES 34

OFISI YA RAIS, TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA

WIZARA YA ELIMU, SAYANSI NA TEKNOLOGIA

MTIHANI WA MWISHO WA MWAKA DARASA LA SITA

KISWAHILI

MUDA:1:30                                                             

JINA_____________________________________SHULE_________________________

MAELEKEZO:

 1. Jibu maswali yote katika kila sehemu ya mtihani huu.
 2. Kumbuka kuandika majina yako.
 3. Hakikisha kazi yako ni nadhifu sana.

SEHEMU A: SARUFI NA FASIHI

Chagua jibu sahihi kisha andika herufi yake kwenye mabano

 1. Watoto ................chakula kitamu
 1. Wanapenda
 2. Watalia
 3. Wanaimba
 4. Walitenda
 1. Baba yake Eliza ...........................Akida
 1. Anaita
 2. Anaitwa
 3. Ameitwa
 4. Anaitika
 1. Leo mwalimu.....................elimu kwa vitendo
 1. Himiza
 2. Alihimiza
 3. Huhimiza
 4. Anahimiza
 1. Mwanaidi atakapokuwa mkubwa , ....ghorofa
 1. Anajenga
 2. Hujenga
 3. Atajenga
 4. Akijenga
 1. Jana.......................kitabu kinachoelezea utii wa watoto kwa wazazi na walimu
 1. Nimesoma
 2. Nilisoma
 3. Nitasoma
 4. Anasoma
 1. Jiwe lilitumbukia mtoni..................
 1. Chumbwi
 2. Kacha!
 3. Pruu!
 4. Chubwi!
 1. Maneno yafuatayo ni mwanzo wa hadithi isipokuwa
 1. Kitendawili
 2. Paukwa
 3. Hapo kale
 4. Siku moja
 1. Kazi ya fundi mwashi ni
 1. Kupiga deki
 2. Kujenga
 3. Kulima bustani
 4. Kumwagilia
 1. Rafiki yake Juma aliitwa Madege. Neno rafiki lina maana sawa na neno liitwalo?
 1. Jirani
 2. Ndugu
 3. Adui
 4. Mpendwa
 1. Hapa dukani wanauza sahani, masufuria, vikombe na mabirika
 1. Chakula
 2. Vyombo
 3. Chai
 4. Vyakula
 1. Dada alifua (shati, suruali sketi kanga na kitenge,) Dada alifua........................
 1. Sare
 2. Nguo
 3. Mavazi
 4. Urembo
 1. Baba alileta(maembe, machungwa, mananasi na matikiti) Baba alileta?
 1. Utamu
 2. Zawadi
 3. Mimea
 4. Matunda
 1. Sikujua alibeba( sato, sangara, perege na change) Sikujua amebeba................
 1. Ndege
 2. Nyama
 3. Chakula
 4. Samaki
 1. Wanakijiji walitengeneza (viti, meza, madawati na makabati) Wanakijiji walitengeneza..............
 1. Sanaa
 2. Zamani
 3. Samani
 4. Vitu
 1. Mama alipika( ndizi, wali, kande, biriani, na ugali). Mama alipika....................
 1. Sherehe
 2. Sikukuu
 3. Chakula
 4. Mapochopocho
 1. Scola .................kiswahili fasaha
 1. Kanazungumza
 2. Kinazungumza
 3. Anazungumza
 4. Atazungumza
 1. Mke wa Rajabu ......................kupiga simu
 1. Kanajua
 2. Anajua
 3. Watajua
 4. Hujua
 1. Kaka......................kesho kutwa
 1. Alikuja
 2. Amekuja
 3. Atakuja
 4. Aja
 1. Doni......................aliyepiga simu kwa shangazi yake
 1. Ndicho
 2. Ni
 3. Ndiye
 4. Ndio
 1. Jana mwalimu ................jinsi ya kupiga simu
 1. Alitufundisha
 2. Anajifundisha
 3. Anafundisha
 4. Amelifundisha
 1. Maharage ..................chakula kitamu
 1. Ni
 2. Kama
 3. Ndimi
 4. Ndicho
 1. Ufupi.........................ugonjwa
 1. Ndio
 2. Si
 3. Sio
 4. Ndiyo
 1. Kuwa na hofu na wasiwasi.......................
 1. Gwaya moyo
 2. Kaa ange
 3. Guu kwa guu
 4. Kutetemeka
 1. Kasirika sana
 1. Iva miguu
 2. Iva macho
 3. Lainika moyo
 4. Iva nyonga
 1. Kucheka sana
 1. Furaha sana
 2. Cheka mno
 3. Kufa mbavu
 4. Kufa kifua
 1. Kuwa na sifa ya kufanya mambo pole pole
 1. Kuwa na mkono mrefu
 2. Kuwa na mkono mzuri
 3. Kuwa na mkono mfupi
 4. Kuwa na mkono mzito
 1. Macho yasioonesha haya............
 1. Macho mabichi
 2. Macho makavu
 3. Macho bila miwani
 4. Macho yenye utandu
 1. Watoto wakorofi wamelala. Neno wakorofi ni;
 1. Kitenzi
 2. Nomino
 3. Kivumishi
 4. Kiwakilishi
 1. Mtoto wa ng’ombe anaitwa?
 1. Maksai
 2. Mtamba
 3. Mdoli
 4. Ndama
 1. Yule ni mzee hamisi. Neno yule ni la aina ipi ya maneno?
 1. Kielezi
 2. Kiunganishi
 3. Nomino
 4. Kiwakilishi

SEHEMU B. FASIHI, METHALI, NAHAU NA VITENDAWILI

Kamilisha Methali

 1. Zimwi likujualo............................................
 2. Usipoziba ufa.................................................
 3. Mwanzo wa ngoma.................................................
 4. Ari ya mjinga ni.......................................................

Tegua vitendawili

 1. Huuawa na uzazi wake...............................................
 2. Bibi hupigwa virungu kila siku na hatoroki....................................
 3. Askari wangu akiniona hutikisa au kuficha mkia..............................

Toa maana ya nahau zifuatazao

 1. Unga mkono
 2. Bega kwa bega
 3. Fanya juu chini

SEHEMU C. UTUNGAJI

        Tunga habari yenye maneno mia moja kuhusu biashara unayoipenda ukizingatia yafuatayo

 1. Jina la biashara
 2. Inahusu nini
 3.                     Faida uzipatazo kwenye biashara yako
 4.                      Changamoto zake
 5. Namna ya kukabiliana na changamoto hizo

 

SEHEMU D. USHAIRI

Jibu Maswali yafuatayo kuhusu ushairi

 1. Shairi huweza kuimbwa au?
 1. Kughaniwa
 2. Kuchezwa
 3. Kutambwa
 4. Kutegwa
 1. Nini maana ya kughani shairi?
 1. Kusoma shairi
 2. Kuimba shairi
 3. Kueleza shairi
 4. Kuandika shairi
 1. Idadi ya silabi katika mshororo huitwa?
 1. Beti
 2. Vina
 3. Mizani
 4. Silabi
 1. Ubeti wa ushairi wenye mistari minne huitwa?
 1. Kibwagizo
 2. Kituo
 3. Mshororo
 4. Tarbia.
 1. Katika shairi la kimapokeo, ..............................vya kati na vya mwisho katika ubeti hufanana
 1. Beti
 2. Vina
 3. Mizani
 4. Silabi.

LEARNINGHUBTZ.CO.TZSTANDARD SIX KISWAHILI EXAM SERIES 33

PRESIDENT'S OFFICE 
REGIONAL ADMINISTRATION AND LOCAL GOVERNMENT 
ANNUAL EXAMINATION 
STANDARD SIX

MATHEMATICS

TIME: 1:30 HRS

NAME____________________________________SCHOOL_________________________

INSTRUCTIONS

 • THIS paper consists of 45 questions
 • Select the best alternative in question 1-40
 • For question 41-45 provide the best answer
 • Write full name on the blank space above together with the name of the school
 • Ensure your work is neat and legible.

For each of the question 1 - 40, wok out the answer then choose the correct option and shade its corresponding letter in the answer form provided.

1. 97871 + 8768= 

A. 106639 

B. 106739

C.10779 

D. 106738 

E. 106638

2. 7256 - 4379= 

A. 8277 

B. 2979 

C. 2877 

D.2873 

E. 2977

3. 345 X 25 = 

A. 7625

B. 7505

C. 8605

D. 8525 

E. 8625

4. 7416 ÷ 24 = 

A. 219

B.309 

C. 319 

D. 39 

E. 209

5. 92/7 - 61/5-11/2 =

A. 41/2

B. 441/70 

C. 41/70 

D. 440/70 

E. 41/3

6. 75/8 + 32/5 =

A:101/4 

B. 111/4 

C. 111/40 

D. 11/40 

E. 41/11

7. 225 + 59 + 3,772 =

 1.  4,046            
 2.  3,956
 3.  4,086
 4.  4,057             
 5.  3,946

8. 80,709 - 5,987 =

 1.  75,882           
 2.  74,722
 3. 75,922
 4. 74,812
 5. 75,722

9.170.2 ÷ 74 =

 1. 2.30 
 2. 2.40
 3. 2.03
 4. 3.02
 5. 3.20 

10. 94 × 765 =

 1.  71,910
 2. 71,470
 3. 61,470
 4. 71,610
 5. 71,510

11.52/3 - 21/4=

 1. A 32/12  
 2.  3 4/12
 3.  3 11/12
 4. 3  5/12
 5. 3 7/12

12. (+17) + (-35) =

 1. -52 
 2. -18
 3. 18
 4. 42 
 5. 52

13. 16https://myfiles.space/user_files/30996_4958b541bbe404eb/1569997852_mathematics-psle-2015_files/image016.png÷ 6https://myfiles.space/user_files/30996_4958b541bbe404eb/1569997852_mathematics-psle-2015_files/image017.png=

 1. 16/6
 2. 19/3
 3. 33/2
 4. 99/38
 5. 99/19

14. 7,590 ÷ 15 =

 1. 516
 2. 56
 3. 506
 4. 65 
 5. 605

15. 30.24 ÷ 12 =

 1. 2,520
 2. 25.20
 3. 252
 4. 2.52
 5. 0.252

16. 19.62 + 6.35 + 21.1 =

 1. 47.70
 2. 47.98
 3. 46.07
 4. 46.98
 5. 47.07

17. Ifm= -7 andn= -5, find the value of

https://myfiles.space/user_files/30996_4958b541bbe404eb/30996_custom_files/img1569769137.png

 1. -12
 2. 2
 3. 1
 4. 6
 5. -6

18.Find the product of the prime numbers between 1 and 10.

 1. 384
 2. 210
 3. 945
 4. 1,890
 5. 3,840

19. Find the Greatest Common Factor (G.C.F) of 12, 24 and 36.

 1. 6
 2. 12
 3. 24
 4. 36
 5. 72


20. Simplify 3(m-n) + 5n- 7m.

 1. 4m - 2n
 2. -4m - 2n
 3. 2n - 4m
 4. 3m - 3n
 5. -4m - 8n

21. How manyhttps://myfiles.space/user_files/30996_4958b541bbe404eb/1569757219_mathematics-psle-2015_files/image030.pngare there inhttps://myfiles.space/user_files/30996_4958b541bbe404eb/1569757219_mathematics-psle-2015_files/image031.png

 1. 45/9
 2. 132/3
 3. 9/41
 4. 9
 5. 41

22. Change the roman number CMXCIX into a normal numeral.

 1. 9,999
 2. 99
 3. 999
 4. 99,999
 5. 999,999

23. Write the missing number in the sequence:1, 4, ___, 16, 25.

 1. 5
 2. 6
 3. 9
 4. 10
 5. 12

24. Find the Lowest Common Multiple (L.C.M)of 6, 9 and 12.

 1. 3
 2. 36
 3. 54
 4. 72
 5. 108

25. Find the value of A if 2https://myfiles.space/user_files/30996_4958b541bbe404eb/1569757219_mathematics-psle-2015_files/image032.png:A= 12:48.

 1. 4
 2. 8
 3. 9
 4. 12
 5. 48

26. Five people can dig 15m trench in 4 days. If the 15m trench is to be dug in 2 days. How many people are required? 

A. 10 

B. 5 

C. 20 

D. 8

E. 9

 1. Justine use 2/3 of his salary for food, and remained with 50,0001= shillings. Calculate the total salary. 

A. 150,000/= 

B. 120,000/= 

C. 160,000/= 

D. 170,000/= 

E. 105,000/=

 1. Sofia bought the following items in the supermarket

5kg of sugar @ 2800/=10 packets of salt @ 3,5001= 5 litters of cooking oil for 28,000/=and she paid 13,000/= for the bus fare. If she had 12 note of 10,000/= how much money did she remain with? 

A. 90,000/= 

B. 95,000/= 

C. 30,000/= 

D. 77,000/= 

E. 64,000/=

 1. In the class of 80 pupils, 3/5 of pupils are boys. How many girls are there in the class?

A.48 

B. 22 

C.32 

D. 80

E. 38

 1. The age of the father is 5 times the age of the son. If the sum of their ages is 120 years. Find the age of the father. 

A. 120years 

B. 20years 

C. 100 years 

D. 25 years 

E. 110 years.

 1. Find the volume of the following figure in cm3.(use n=22/7)

A.660cm3

B. 1320cm3

C. 3520cm3

D. 4620cm3

E. 4720cm3

 1. Janeth bought a radio at 360,000/= and sold it at a price of 240,000/= after six months. Calculate the percentage loss in this transaction.

A.20%

B. 33.3%

C. 50% 

D. 60%

E. 10%

33.Find the area of the following rectangle:

 1. 2 cm2
 2. 8 cm2
 3. 36 cm2
 4. 80 cm2
 5. 20 cm2

34. Find the diameter of the following cylinder if its volume is 61.6 cm3. (Use????=22/7)

 1. 1.4 cm
 2. 1.96 cm
 3. 2.8 cm
 4. 6.16 cm
 5. 3.92 cm

35.Zebedayo has 7 cows for milk. If each cow gives 5 litres of milk every day, how many litres of milk does she get per week?

 1.  215 
 2.  225 
 3.  235
 4.  245 
 5.  255


36. Perima has the following notes and coins of Tanzanian currency: 2 notes @ shs. 10,000; 3 notes @ shs. 5,000; 4 notes @ shs. 2,000; 5 notes @ shs. 1,000 and 10 notes @ 500. Also, he has 5 coins each of shs.200 and 4 coins each of shs. 100.How many shillings does he have in total?

 1.   58,400/=      
 2.   54,400/=        
 3.   19,800/=
 4.   34,400/=      
 5.   48,400/=

37.Musa deposited money in a bank that gives 5 percent interest rate for one year. If he deposited the money for a period of one year and gets an interest of 2,500 shillings, how much did he deposit in the bank?

 1.  sh. 5,000 
 2.  sh. 50,000 
 3.  sh. 500,000 
 4.  sh. 50,005 
 5.  sh. 5,005

38. Kazaroho answered correctly 45 out 50 questions in Kiswahili examination. What percentage did Kazaroho get?

 1.  95 
 2.  45 
 3.  5
 4. 50 
 5. 90


39. Maendeleo Primary School has a meeting room which is 12 meters in length and has a width of 5.5 meters. If inside the room, there is an area of 2.5 m2allocated for keeping various documents, find the remaining area.

 1.   66 m2  
 2.  68.5 m2 
 3.  62.5 m2
 4.  63.5 m2
   
 5.  53.5 m2

40. Moga and Juma shared one hundred twenty five thousand shillings in the ratio of 2:3 respectively. How much did Juma get?

 1.  25,000/= 
 2.  50,000 
 3. 62,500/=
 4. 75,000/= 
 5. 100,000/=

SECTION B

For each of the questions 41 — 45, find the answer of each question by showing all working clearly on the answer sheet provided.The figure below shows how pupils at the Mtakuja primary school made subjects choices. If the school has registered 720 pupils, how many pupils like Mathematics?

42. If the perimeter of the rectangle below is 46cm. Find its area

43. The sum of three consecutive even numbers is 90. Find the square of the first number.

 1. Find the value of X from the equation X— 3 (12 + 10) = 5
 2. Divide 21 tons and 45 kilograms by 5

LEARNINGHUBTZ.CO.TZSTANDARD SIX MATHEMATICS EXAM SERIES 26

PRESIDENT'S OFFICE 
REGIONAL ADMINISTRATION AND LOCAL GOVERNMENT 
ANNUAL EXAMINATION 
STANDARD SIX

SOCIAL STUDIES

TIME: 1:30 HRS

NAME_____________________________________SCHOOL_________________________

INSTRUCTIONS

 • THIS paper consists of 45 questions
 • Select the best alternative in question 1-40
 • For question 41-45 provide the best answer
 • Write full name on the blank space above together with the name of the school
 • Ensure your work is neat and legible.

SECTION A: MULTIPLE CHOICE QUESTIONS

Choose the correct answer and write its letter in the brackets

1. Which of the following is a political historical event?

 1.  Famine 

 2.  marriage

 3.  birthday 

 4.  independence 

 5.  funeral

2. One advantage of oral tradition as a method of keeping historical records is__________________

 1. It entertains
 2.  exaggeration
 3. keeps records for a few years
 4. easy to forget
 5.  bias

3. Re-using waste plastic containers is called

 1. A .Collection 

  B. manufacturing

  C. disposing

  D. recycling 

  E. dumping

4. High humidity leads to formation of

 1.  Lakes 

  B. wind 

  C. forest 

  D. rainfall

  E. pressure

5. Spreading of gospel among Africans was the work of

 1. Kings
 2. Chiefs
 3. missionaries 
 4. explorers 
 5. traders

6. One way of protecting land is to practice

 1. Overstocking 
 2. Monoculture
 3. contour ploughing 
 4. overgrazing 
 5. deforestation

7. Majimaji war (rebellion) ended in the year 

 1. 2000
 2. 1906
 3. 1907
 4. 1909
 5. 1999

8. Story telling was mainly done by the ……..in the past. 

A. Aunts 

B. grandparents

C. children

D. traders 

E. class teachers

9. Which one of the following is not among the effects of land pollution?

 1. Drought
 2. Fertility 
 3. soil erosion
 4. infertility
 5. diseases

10. Which one among the following was not a reason that led to failure of resistance in Tanganyika?

 1. Natural hazards 
 2. poor Africans weapons 
 3. betrayal
 4. disunity 
 5. unity

11. Sitting on a mat while eating is mainly the custom of

 1. lake region people
 2. coastal people 
 3. Meru 
 4. Kinga 
 5. Chagga people

12. Keeping few animals on land makes them produce……….products. 

 1. poor 
 2. quality
 3. waste
 4. low 
 5. quality

13. The head of family is

 1. mother 
 2. father 
 3. all family member 
 4. Aunt
 5. first born

14. The boundaries of East Africa were completely marked in…

 1. 1886
 2. 1894
 3. 1840
 4. 1891
 5. 1894

15. Moving air is called………

 1. erosion 
 2. transportation 
 3. deflation 
 4. breeze
 5. wind

16. Changing water into vapour is called

 1. Precipitation 
 2. Condensation
 3. transpiration
 4. evaporation
 5. percolation

17. Supplying crops with artificial water is known as…..

 1. mulching 
 2. pastoralism
 3. irrigation
 4. weeding 
 5. farming

18. The famous place where one can view a meteorite in Tanzania is

 1. Moshi
 2. Mwanza 
 3. any place 
 4. Lindi 
 5. Mbozi

19. Chief Isike was a leader of……………..

 1. Ngoni 
 2. Nyamwezi 
 3. Sukuma 
 4. Chagga

20. Most of Tanzanian are………… 

 1. civil workers
 2. bankers
 3. doctors 
 4. peasants
 5. fishermen

SECTION B: MATCHING ITEMS QUESTIONS

MATCH THE WORDS IN LIST A WITH THOSE IN LIST B AND WRITE THE CORRECT ANSWER

LIST A

LIST B

 1. Anemometer
 2. Barometer
 3. Construction minerals
 4. Energy source minerals
 5. Gemstones
 6. Hygrometer
 7. Industrial minerals
 8. Rain gauge
 9. Sunshine recorder
 10. Thermometer
 1. Coal, aluminium and petroleum
 2. Used to measure direction of wind and strength
 3. Diamonds, tanzanite, ruby, garnets, pearly
 4. Aggregates, gravel, sand, dimensional stones
 5. Limestone, soda ash, gypsum, salt, phosphates
 6. Used to measure cloud cover
 7. Gold, iron ore, nickel, copper, cobalt and silver
 8. Aggregates, gold, silver, diamonds and uranium
 9. Used to measure air pressure
 10. Used to measure speed of wind
 11. Used to measure amount of rainfall
 12. Used to measure amount of moisture
 13. Used to measure amount of sun rays or sunlight received in a day
 14. Used to measure temperature of a specific area.

SECTION C: SHORT ANSWER QUESTIONS AND TRUE AND FALSE

FILL IN THE BLANKS WITH THE CORRECT ANSWER

 1. An instrument used to measure wind direction is called……………………………….
 2. Passing information from one person to another is called…………………………………
 3. The first fortress was built by Portuguese in ………………………………………………….
 4. Name the place where the skull of earlier man was discovered……………………………….
 5. Kwame Nkrumah was  the first president of which country?.................................................................

FOR EACH OF THE FOLLOWING STAEMENT, WRITE TRUE FOR A CORRECT STATEMENT AND FALSE FOR A FALSE STATEMENT

 1. A period of ten years is called a millennium……………………………………………..
 2. In Tanzania, Umwinyi system was practiced along the coast…………………………..
 3. Planting of trees is called deforestation………………………………………………..
 4. Temperature and precipitation are elements of weather………………………………….
 5. In a map a compass shows the distance from the sea…………………………………….

SECTION D: PASSAGE

A hero is someone who does something great and beneficial for his or her society. There are many people who have devoted themselves in fighting for the African continent in the last decades. They fought against oppression, colonialism, poverty, corruption, environmental degradation among others. All these are considered to be heroes of Africa.

 1. The leader of Hehe who resisted against the germans was called……………………………
 2. He led the nyamwezi to fight against the colonist, who was he?..........................................................
 3. Name a chief form Rhodesia who fought against the colonists………………………………
 4. Name a hero form former Zaire who was founder and president of Congolese national movement……………..
 5. The founder member of organization for African Union was…………………………..

SECTION E: SHORT ANSWERS QUESTIONS 

Answer the questions below by writing the correct answers in the space provided 

46. The special buildings or places which are designed to preserve historical items are called

47. The skull that is believed to be of the earliest man was discovered in 1959 by Dr. Louis Leakey at a place known as

48. In which region is Kondoa Irangi historical site found?__________________________________

49. The process of collecting and storing information of the historical events is called

50. Why is Kinjekitile Ngwale unforgettable in the history of our country?

LEARNINGHUBTZ.CO.TZSTANDARD SIX SOCIAL EXAM SERIES 25

PRESIDENT'S OFFICE 
REGIONAL ADMINISTRATION AND LOCAL GOVERNMENT 
ANNUAL EXAMINATION 
STANDARD SIX

SCIENCE AND TECHNOLOGY

TIME: 1:30 HRS

NAME_____________________________________SCHOOL_________________________

INSTRUCTIONS

 • THIS paper consists of50 questions in four sections
 • Answer all questions from this paper
 • For question 41-45 provide the best answer
 • Write full name on the blank space above together with the name of the school
 • Ensure your work is neat and legible.

SECTION A. MULTIPLE CHOICE QUESTIONS

Select the correct answer from the choices given

 1. After the union of the egg and sperm in the fallopian tube, the fertilized egg is called
 1. neonate
 2. zygote
 3. foetus
 4. embryo
 5. baby
 1. Which one of the following is not a chemical change
 1. heating sugar
 2. burning a piece of paper
 3. rusting of iron
 4. dissolving salt in water
 5. ripening of fruits
 1. Which method of separating mixtures requires heating
 1. decanting
 2. sieving
 3. winnowing
 4. distillation
 5. picking
 1. Use of toilets, washing hands before eating, boiling drinking water and use of clean utensils can prevent all the following diseases except. 
 1. typhoid
 2. diarrhea
 3. vomiting
 4. cholera
 5. malaria
 1. Root hairs of a plant absorb water from the soil by a process called 
 1. transpiration
 2. diffusion
 3. photosynthesis
 4. osmosis
 5. translocation
 1. Grass —> grasshopper —> chicken —> hawk .In food chain, grasshopper is a 
 1. Producer
 2. primary consumer
 3. tertiary consumer
 4. secondary consumer
 5. decomposer
 1. Which of the following process causes temperature rise in the surrounding 
 1. evaporation
 2. freezing
 3. condensation
 4. deposition
 5. radiation
 1. Which of the following minerals is needed to build strong bones and teeth 
 1. chloride
 2. iron
 3. iodine
 4. calcium
 5. nitrogen
 1. Which one of the following pairs of levers has effort between load and fulcrum
 1. wheelbarrow, see saw
 2. spade, fishing rod
 3. crowbar, scissors
 4. tongs, pliers
 5. spade and crowbar
 1. The process of getting rid of undigested food in human digestive system is 
 1. ingestion
 2. faeces
 3. constipation
 4. digestion
 5. egestion
 1. Which of the following parts of the heart has thicker walls
 1. left auricle
 2. right auricle
 3. right ventricle
 4. left ventricle
 5. upper chamber
 1. In which part of the flower does fertilization takes place?
 1. anther
 2. stigma
 3. pollen tube
 4. ovary
 5. petals
 1. A plastic material attracts small pieces of papers. This is a demonstration ofelectricity. 
 1. current
 2. static
 3. Chemical
 4. stored
 5. mechanical
 1. In scientific investigation , hypothesis is 
 1. Conclusion
 2. Data
 3. prediction
 4. imagination
 5. theory
 1. The following are cold blooded animals except
 1. Frog
 2. duck
 3. crocodile
 4. tortoise
 5. snake
 1. Fruits and vegetables are important in our diet because they
 1. build our body
 2. keep our body warm
 3. Strengthen our bones
 4. gives us energy
 5. protect our body against diseases
 1. Oxygen gas is needed in the following processes except ... 
 1. Rusting
 2. germination
 3. burning
 4. Photosynthesis
 5. respiration
 1. Lack of………….. causes goiter. 
 1. calcium
 2. oxygen
 3. Sulphur
 4. Iodine
 5. iron

19. The process of plants to grow towards the sources of light is called 

 1. hydrotropism..........
 2. phototropism
 3. Chemotropism
 4. transpiration
 5. geotropism...........

20. Weight of a substance is measured by 

 1. Grams
 2. kilograms
 3. newton
 4. joule
 5. spring balance

SECTION B. MATCHING ITEMS QUESTIONS

MATCH THE ITEMS IN LIST A WITH THOSE IN LIST B BY WRITING THE CORRECT ANSWER.

LIST A

LIST B

 1. The part of a flower where fertilization occur
 2. The female parts of a flower
 3. The study of environment
 4. The feeding stageof butterfly
 5. The ability of chameleone to change color
 6. Bending of light
 7. The process of removing magnetic property
 8. A part of computer that imputs data
 9. A program that can destroy files in a computer
 10. A device that makes work easier
 1. Tool
 2. Machine
 3. Change
 4. Camouflage
 5. Reflection
 6. Refraction
 7. Magnetizing
 8. Demagnetizing
 9. Keyboard
 10. Mouse
 11. Pistil
 12. Anther
 13. Stigma
 14. Ecology
 15. Ecosystem
 16. Pupa
 17. Larva
 18. Virus
 19. software

SECTION C. FILL BLANKS AND TRUE AND FALSE

WRITE TRUE FOR A CORRECT STATEMENT AND FALSE FOR INCORRECT STATEMENT

 1. Thin leaves helps to increase water loss………………………………..
 2. Sisal is example of a plant that sores water in leaves
 3. The thorns of cactus are its leaves……………
 4. A device used to measure electric resistance is called ammeter…
 5. If you remove one bulb in a circuit in parallel arrangement, others will continue to light………………………..

FILL THE BLANKS WITH THE CORRECT ANSWER

 1. The flow of electricity in a circuit is called……………………….
 2. An example of a plant that has seeds but do not remove flowers is………………….
 3. In female, fertilization takes place in…………………………….
 4. A grasshopper has……………….life cycles
 5. The change of matter from one state to another is caused by change in……….

THE DIAGRAM BELOW SHOWS A DIAGRAM FOR DIGESTIVE SYSTEM

Name the parts where,

 1. Digestion of fats starts
 2. Salivary amylase is produced
 3. Undigested food material is stored
 4. Bile juice is produced
 5. Absorption of food takes place.

SECTION D. STRUCTURE QUESTIONS

46. Anything that simplifies work is called…………………………….

47. The chemical formula H2O stands for a compound called…………..

48. An embryo is connected to the placenta by…………………………

49. The blood vessel that supplies blood to the heart muscles is called…….

50. The type of soil with the highest drainage is……………………………

LEARNINGHUBTZ.CO.TZSTANDARD SIX SCIENCE EXAM SERIES 24

PRESIDENT'S OFFICE 
REGIONAL ADMINISTRATION AND LOCAL GOVERNMENT 
ANNUAL EXAMINATION 
STANDARD SIX

CIVICS AND MORALS

TIME: 1:30 HRS

NAME_____________________________________SCHOOL_________________________

INSTRUCTIONS

 • THIS paper consists of 50 questions
 • Answer all questions in all sections
 • Write full name on the blank space above together with the name of the school
 • Ensure your work is neat and legible.

SECTION A: MULTIPLE CHOICE QUESTIONS

Choose the correct answer and write its letter in the brackets

1. A person who represents his/her country in a foreign country is called:

 1. Citizen
 2. Leader
 3. A diplomat
 4. Patriot
 5. An ambassador

2. What is the meaning of publicizing our nation?

 1. To love our nation
 2. To protect our national resources
 3. To work for our nation
 4. To remember former leaders of our country
 5. To make our nation known by people from other nations

3. Which of the following is NOT a responsibility of parents towards ensuring the welfare of the family?

 1. Providing children with basic needs 
 2. Teaching children immoral acts
 3. Paying school fees for their children 
 4. Providing security to family members
 5. Educating the children on good morals
 6. Playing

4. Who is the leader of all government activities in the parliament of Tanzania?

 1. Speaker
 2. Vice President
 3. Clerk of the parliament 
 4. President
 5. Prime Minister

5. Which of the following government organs is responsible for making the laws of our country?

 1. President
 2. Executive
 3. Court
 4. Judiciary
 5. Legislature

6. What is the meaning of social welfare?

 1. Hardship in the society
 2. Being rich
 3. Social conflicts
 4. Poverty in the society
 5. Social wellbeing

7. Which of the following is the way of helping people with visual impairment?

 1. Isolating them
 2. Giving them wheel chairs
 3. Denying them with their rights
 4. Jailing them
 5. Providing them with walking sticks

8. Which one among the following is NOT a national value of Tanzania?

A. Peace

B. Unity

C. Solidarity 

D. Selfishness 

E. humanity

9. When did Zanzibar attain false independence from the British?

 1. 12th January 1964
 2. 26th April 1964
 3. 10th December 1963
 4. 9th December 1961
 5. 9th December 1962
   

10. The governing system that observes rule of law and human rights is called:

 1. Good governance
 2. Local government
 3. Dictatorship
 4. Poor leadership
 5. Multiparty system

11. Who among the following is NOT a member of the cabinet of Tanzania?

 1. The president
 2. Prime Minister
 3. Speaker
 4. Vice president
 5. Attorney General

12. There are_______________types of democracy.

 1. Three

 2.  Six

 3.  Four

 4.  Five

 5.  Two

13. The act of being ready to accept a defeat during election and being ready to be challenged by leaders of other political parties is termed as:

 1. Good government
 2. Political struggle
 3. Democracy
 4. Political tolerance
 5. Political strategy

14. Which action among the following promotes good governance at school?

 1. Electing school prefects
 2. Breaking school rules
 3. Misuse of school properties
 4. Punishing pupils severely 
 5. Destroying school resources


15. An elected member of parliament represents an administrative area known as:

 1. Ward
 2. Village
 3. Constituency
 4. Division
 5. District

16. A statement that explains the goals and targets that a school is committed to achieve is called:

 1. School song
 2. School emblem
 3. School calendar
 4. School motto
 5. School vision

17. Zanzibar revolution day is commemorated on____________every year.

 1. 12th January
 2. 9th December
 3. 12th April
 4. 26th April
 5. 25th February

18. Who is the principal assistant to the President of the United Republic of Tanzania?

 1. Prime Minister
 2. Attorney General
 3. Speaker
 4. Vice President
 5. President of Zanzibar

19. The District Commissioner is directly answerable to the:

 1. District Executive Director
 2. District Council Chairperson
 3. District Administrative Secretary 
 4. Regional Administrative Secretary
 5. Regional Commissioner

20. The public holiday which is commemorated on 8th August each year is called:

 1. Workers' Day
 2. Nyerere Day
 3. Karume Day
 4. Peasants' Day
 5. Independence day

Match the item in column A with those in list B by selecting the corresponding item from column B.

Column A

Column B

 1. Independency day
 2. May day
 3. Karume day
 4. Zanzibar day.
 5. Nyerere day
 6. Nane nane
 7. Human rights watch
 8. Amnesty international
 9. Childrens defence fund
 10. Commission for human rights and good governance
 11. TAMWA
 1. 1st may
 2. 7th april
 3. 8th august
 4. 7th july
 5. 26th april
 6. 14th oct
 7. 9th December
 8. 12th January
 9. Campaign for international recognized human rights for all
 10. Eliminates all forms of discrimination against women and other marginalized groups
 11. Lift children out of poverty and protect them from abuse
 12. Challenges government and those in power to end abusive practices and respect human rights
 13. Promote an environment guaranteeing equal rights and access to all by focusing on vulnerable and marginalized groups.

WRITE TRUE FOR A TRUE STATEMENT AND FALSE FOR A FALSE STATEMENT.

 1. The president is the chief of state and head of government…………………………
 2. The arm of government that maintains law and order is the police……………..
 3. The vice president of Tanzania appoints the prime minister…………………….
 4. A good leader should be proud……………………………………………
 5. Only politicians should benefit from national resources…………………………………..

FILL IN THE BLANKS WITH THE CORRECT ANSWER

 1. A PERSON who leads or commands a group of organization is called…………
 2. Children form a special group of people………………………………………
 3. Workers day is also called………………………………………..
 4. Tanganyika got her independence in……………………………………
 5. A state of being free is called……………………………

READ THE PASSAGE BELOW AND ANSWER QUESTIONS THAT FOLLOWS

Tanzania celebrates independence in 9th December every year. This day marks the end of british colonial rule. This independence was gained in 1961. Tanzanians normally celebrate this day by going to national stadium in Dar Es salaam to witness military parade, watch traditional dances and listen to speeches from national leaders.

 1. Who colonized Tanzania?..............................................................................
 2. During independence day celebrations, who is the guest of honor?......................
 3. Celebrations normaly takes place in……………………………………….
 4. Name two things that happens during national celebrations
 5. Who was the first prime minister of Tanganyika…………………………

SECTION B: SHORT ANSWERS QUESTIONS 

Write the correct answers in the space provided

46. Being truthful to oneself and others is called…………………………………….

47. Two examples of groups of people with special needs are…………………………and …………………………

48. Who appoints the Prime Minister in the republic of Tanzania………………………………………………………

49. The love of ones country is called……………………………………………………

50. One occasion where the national flag is hoisted half mask is…………………………………………….

LEARNINGHUBTZ.CO.TZSTANDARD SIX CIVICS EXAM SERIES 23

PRESIDENT'S OFFICE 
REGIONAL ADMINISTRATION AND LOCAL GOVERNMENT 
ANNUAL EXAMINATION 
STANDARD SIX

ENGLISH

TIME: 1:30 HRS

NAME_____________________________________SCHOOL_________________________

INSTRUCTIONS

 • THIS paper consists of 45 questions with sections A,B and C
 • Select the best alternative in question 1-40
 • For question 41-45 provide the best answer
 • Write full name on the blank space above together with the name of the school
 • Ensure your work is neat and legible.

Fill the blank space with the correct word in question 16 and 17

 1. Ocholla is _________ in the garden
 1. diging
 2. dig
 3. dug
 4. digging
 1. Mary ____________ writing a letter
 1. have
 2. was
 3. were
 4. had
 1. choose the correctly punctuated sentence
 1. I live at parklands in nairobi.
 2. I live at Parklands in nairobi
 3. I live at Parklands in Nairobi
 4. ilive at parklands in Nairobi

4.

 1. Mt. Kenya is near nyeri
 2. Mt. Kenya is near Nyeri
 3. Mt Kenya is near nyeri
 4. Mt kenya is Near Nyeri

Complete the sentences with the correct word

 1. It _________ rains in the desert
 1. Rarely
 2. Often
 3. Always
 4. never
 1. The teacher on duty said, “ ________ come to school early.”
 1. Rarely
 2. Often
 3. Always
 4. never

Replace the underlined word with its opposite

 1. She bought an expensive dress
 1. Beautiful
 2. Smart
 3. Dear
 4. cheap
 1. They  live in an ancient building
 1. old
 2. permanent
 3. storey
 4. modern

Give one word for the following

 1. cups, plates, saucers, bows ___________
 1. utensils
 2. crockery
 3. furniture
 4. kitchen
 1. A vessel where flowers are kept is a ___________
 1. vase
 2. pot
 3. bottle
 4. cup

Choose the correct word to fill the blank space

 1. Elephant is to trumpet as pig is to ______
 1. quack
 2. hum
 3. grunt
 4. beat
 1. Lion is to roar as donkey is to_______
 1. hiss
 2. bray
 3. crow
 4. neigh
 1. Water is to thirst as food is to
 1. anger
 2. sleep
 3. hunger
 4. play

Choose the plural of the sentences given

 1. He is my brother
 1. They are my brother
 2. They are our brother
 3. They are my brothers
 4. They are our brothers
 1. This is a big car
 1. This are big cars
 2. These are big cars
 3. These is big cars
 4. These are a big cars

A Use the correct verb in each sentence

 1. I ………___ near the teacher's desk 
 1. Seat
 2. Sit
 3. Sitting
 4. sits
 1. Sheher teeth every morning. 
 1. Brush
 2. Brushes
 3. Brushed
 4. brushese

18Joel and Molly__the tennis

 1. played
 2. plays
 3. playes
 4. play
 1. We……………paper bags severally. 
 1. Used
 2. Uses
 3. Use
 4. Using.
 1. He…………his new clothing every day. 
 1. Bring
 2. Brings
 3. Brought
 4. bringing
 1. They………broken windows. 
 1. Replace
 2. Replaced
 3. Replaces
 4. replacing

22. We_____to keep our town clean. 

 1. wanting
 2. wanted
 3. wants
 4. want
 1. He ………his flower pot twice a week .
 1. Watered
 2. Waters
 3. Water
 4. watering
 1. It…….about three hours to reach there. 
 1. Took
 2. Takes
 3. Take
 4. taking
 1. They………._their lunch everyday. 
 1. Carry
 2. Carries
 3. Carried
 4. carrying
 1. Hope has…………..all the water in the can. 
 1. Drank
 2. Drinking
 3. Drunk
 4. dranks
 1. I always ……..fluent English. 
 1. Speak
 2. Spoke
 3. Spokes
 4. speaks
 1. Oscar was___________by a lion. 
 1. Bitten
 2. Bite
 3. Battened
 4. bites
 1. Someone has ……….my book.
 1. Took
 2. Taken
 3. Take
 4. Taking.
 1. The……….of this jewellery is high. 
 1. Cost
 2. Costs
 3. Costing
 4. costed

SECTION B (6 Marks)

VOCABULARY

 1. A person who writes books
 1. Publisher
 2. Author
 3. Writer
 4. Teacher
 1. An individual who sells flowers
 1. Flower girl
 2. Florist
 3. Flowerist
 4. Vendor
 1. A person who sells fish
 1. Fish seller
 2. Fisher
 3. Fishmonger
 4. Fisherman
 1. A person who repairs boats
 1. Cobbler
 2. Cobbier
 3. Captain
 4. Engineer
 1. A person who makes pots and cups
 1. Cutler
 2. Potter
 3. Modeler
 4. Sculptor
 1. A man who writes newspapers
 1. Journal
 2. Journalist
 3. Journalism
 4. Newsprinter
 1. A person who sells drugs is called
 1. Dentist
 2. Chemistry
 3. Pharmacist
 4. Doctor
 1. A person who repairs water pipes is called
 1. Plumber
 2. Piper
 3. Poter
 4. Plum
 1. A specialist of the eyes
 1. Dentist
 2. Optician
 3. Eyelist
 4. Doctor
 1. A person who deals with precious stones is called
 1. Precisioner
 2. Jewely
 3. Jeweler
 4. Gold digger

SECTION C (4 Marks) COMPOSITION

This section has four mixed sentences. Arrange the sentences so as to make a good composition by giving them letters A-D. Shade the letters of the correct answer in the special answer sheet.

 1. While in Dar es Salaam, they wrote about what they-had seen there.
 2. When they returned home, they told their friends about their enjoyable trip.
 3. Ali and his friend's were excited about their trip to Dar es Salaam Trade fair.
 4. At the Trade Fair, they saw a lot of displays,:

SECTION D (10 Marks) COMPREHENSION

Read the following passage careful and then answer the questions that follows by writing the correct answer in the space provided. Use a blue or black ink pen.

There was a man who was cruel. He beat his Wife and children whenever he was angry. Everybody hated him.

One day his youngest daughter went to fetch water from the river. Unfortunately she took her father's porridge calabash by mistake. When she reached the river without looking she dropped the calabash into the river. On realizing the mistake she was very upset and desperately followed it as it went away. At last she was in a part of the river which was filled with crocodiles. There she was to swim to rescue it.

An old man saw her doing this and went home with her. He told her that she had risked her life when trying to get the calabash. When her father heard this he was as very sorry as. he promised never to be cruel to his family again.

Questions

45. Everyone hated the man because------------------

46. The youngest daughter dropped her father's calabash into the river by-----

47. Why was the daughter very upset?--------------

48. The daughter swam because she wanted to--------------

49. When the man told the daughter's father the risk his daughter had taken to save the calabash, father promised

50. What did you learn from the story

LEARNINGHUBTZ.CO.TZSTANDARD SIX ENGLISH EXAM SERIES 22

OFISI YA RAIS, TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA

WIZARA YA ELIMU, SAYANSI NA TEKNOLOGIA

MTIHANI WA MWISHO WA MWAKA DARASA LA NNE

KISWAHILI

MUDA:1:30

JINA_____________________________________SHULE_________________________

MAELEKEZO

1. Karatasi hii ina sehernu A,B,C,D na E zenye jumla ya maswali 45

2. Jibu maswali yote katika kila sehemu

SEHEMUA (Mama 20)

SARUFI

Katika swali is 1-20, weka kivuli katika herufi ya jibu iililosahihi katika fomu yako ya kujibia.

 1. Neno lipi kati ya haya halilandani na mengine? 
 1. Tembe 
 2. Kibanda 
 3. Msonge 
 4. Ghorofa 
 5. Daraja
 1. Katika sentensi ifuatayo neno lipi limetumika kama kiwakilishi? "hicho ulichotaka sikupata".
 1. Ulichotaka
 2. Hicho
 3. Sitapata
 4. Nitapata
 5. .Lichochukuwa
 1. Mtu anayesimamia kazi za shambani anaitwaje? 
 1. Msimamizi 
 2. Mkuu 
 3. Nokoa 
 4. Mnyapara 
 5. Kiongozi
 1. Ni sentensi ipi iliyo sahihi kimuundo kati ya zifuatazo?
 1. Amenunua redio Juma
 2. Juma redio amenunua 
 3. Amenunua juma redio 
 4. Juma amenunua redio 
 5. Redio amenunua juma

5. Kisawe cha neno "bahati" ni kipi kati ya haya yafuatayo

 1. Tunu
 2. Hidaya
 3. Shani
 4. Sudi
 5. Hiba

6. "Nguo yangu imechafuka sana" wingi wa sentensi hiyo ni upi?

 1. Nguo yangu imechafuka sana
 2.  Nguo yetu zimechafuka sana
 3.  Nguo zetu zimechafuka sana 
 4. Nguo zao zimechafuka sana 
 5. Nguo yetu imechafuka sana

7. Lima na Omani wanatembea kivivu. Neno ‘kivivu" limetumika kama aina gani ya neno? 
A. KieleziB)KivumishiC)NominoD) KiwakilishiE) Kionyeshi

8. Mgeni aliondoka alipofika……….kuaga

 1. Licha ya
 2. Pasi ya
 3. Bila kwa
 4. Bila na
 5. Bila ya

9. Unaponyumbulisha neno "apiza"unapata nomino ipi?

 1. Kiapo
 2. Pizo
 3. Apizika
 4. Waapizo
 5. Apizana

10. Sikuweza kutambua ni nani amelala kitandani kwa sababu alijifunika shuka

 1. Lote
 2. Zima
 3. Zama
 4. Gubigubi
 5. Tororo

11. Alisema hajisikii vizuri. Kauli halisi ya sentensi hii ni ipi?

 1. "hajisikii vizuri"
 2. "anajisikia vizuri"
 3. "najisikia vizuri"
 4. "nilijisikia vizuri"
 5. "sijisikii vizuri"

12. Neno lipi linakamilisha sentensi ifuatayo? Kama kazi ingalifanywa na mtu mmoja.................kumaliza.

 1. Asingeweza
 2. Asingaliweza
 3. Angailweza
 4. Asingeliweza 
 5. Angeliweza

13. Katika neno "hatukukamilisha" kiambishi kinachoonyesha nafsi ni kipi?

 1. ka- 
 2. a. ta- -
 3. ha- 
 4. – sha- 
 5. -tu-

14. Alfajiri na mapema tuliondoka ukumbini. Mzizi katika neno lilllopigiwa mstari ni upi?

 1. Undo 
 2. Ondok 
 3. Ondoka 
 4. londok 
 5. Uondoka

15. Umoja wa sentensi "ndege hawa wanakunywa maji ni

 1. Ndege hii inakunywa maji
 2. Dege hill inakunywa may
 3. Ndege yule__anakunwa maji
 4. Ndege huyu hakunywa maji
 5. Ndege huyu anakunywa maji

16. Neno lipi ni tofauti na maneno mengine kati ya yafuatayo?

 1. Seng'enge
 2. Wigo
 3. Barabara
 4. Ukuta
 5.  Ukingo

17. Neno "MWANAFUNZI" lipo katika upatanisho wa ngeli aina gani?

 1. I-ZI
 2. LI-YA
 3. U-YA
 4. A-WA
 5. U-ZI

18. "Ala kumbe! Aliondoka jana jioni?" Kihisishi ni kipi katika maneno yafuatayo? 

 1. Ala kumbe! 
 2. Aliondoka 
 3. Kumbe 
 4. Ala 
 5. Jana

19. Ili tuvune mazao bora…………. tulime kwa juhudi na maarifa.

 1. Ni budi
 2. Budi 
 3. Hatuna budi
 4. Tuna budi 
 5. Kura budi

20. Katika vitenzi "sitafyeka" na "hupendi" ni silabi zipi zinazoonesha ukanushi? 
A. Ta na hu B) Ta na peC) Ka na ndi D) Fye na pe E) Si na hu

SEHEMU B (alama 10)

LUGHA YA KIFASIHI

21. Ntandi alikuwa na kichwa cha panzi. Msemo kichwa cha panzi una maana gani?

 1. Msikivu sana
 2. Mtiifu sana
 3.  Mtambuzi
 4. Msahaulifu
 5. Ana kumbukumbu

22. Methali ipi kati ya hizi zifuatazo haifanani na nyingine?

 1. Mgagaa na upwa hall wall rnkavu
 2. Anayekaa karibu na waridi hunukia waridi
 3. Mlinzi wa kisima hafi kiu 
 4. Nazi haishindani na jiwe 
 5. Mtegemea nundu haachi kunona
 1. Kukubali kwa ulimi ni msemo wenye maana ipi?
 1. Kukubali kwa dhati
 2. Kukubali kwa maneno
 3. Kukubaii bila kusema neno
 4. Kukubali kimoyomoyo 
 5. Kukubali kwa moyo mmoja
 1. Jamilaana ulimi wa upanga Nahau "ulimi wa upanga" ina maana gani?
 1. Kusema ovyo
 2. Kupayuka
 3. Kutoa maneno makali
 4. Kusema ukweli
 5. Kusema uongo
 1. Tegua kitendawili kifuatacho" nyumbani kwangu kuna jini mnywa maji".
 1. Mtungi
 2. Kibatari
 3. Kinywa
 4. Kata
 5. Kikombe
 1. Methali isemayo "chanda chema huvikwa pete" inatoa funzo gani?
 1. Mshindi hupokea Baraka
 2. Dhahabu hupewa aliyeshinda
 3. Jambo zuri huzawadiwa 
 4. Inapobidi jamii hupewa zawadi 
 5. Mtu mzuri husifiwa.
 1. "Meno ya mbwa hayaumani "ni methali ipi inaweza kufanana na hii?
 1. Mwana kidonda mjukuuu kovu
 2. Akipenda chongo huita kengeza
 3. Maneno matupu hayavunji mfupa 
 4. Damu nzito kuliko maji 
 5. Heri mrama kuliko kuzama
 1. Jinamizi laniita lakini silioni. Maana ya kitendawili hiki ni
 1. Jua
 2. Mwangwi
 3. Radi
 4. Popo
 5. Mwezi
 1. Uzururaji umepigwa marufuku .nahau" umepigwa marufuku ina mana gani? 
 1. Umezoeleka 
 2. Umepigwa winda 
 3. Umekithiri 
 4. Umekatazwa 
 5. Umepigwa konde
 1. " Mwenye nguvu ---" neno lipi linakamilisa methali hii?
 1. Mfunge
 2. Usimkamate
 3. Mkimbie
 4. Usimpige
 5. Mpishe

SEHEMU C (Alama 6)

USHAIRI

Soma kwa makini shairi lifuatalo kisha jibu maswali 3136 kwa kuweka katika herufi ya jibu sahihi katika fomu ya kujibia.

Wanafunzi siklliza, nawapa huu wosia Nataka kuwaeleza, mambo muhimu Kwanza ninawapongeza, hapa mlipofikia Hongereni, hongereni, hongereni kuhitimu

Hapa mlipolikia, kamwe msije bweteka, Malengo kuyafikia, huu ni mwanzo hakika, Usije kuvisikia, vitabuvyo kamwe taka, Hongereni hongereni, hongereni kuhitimu

Shuleni mmejifunza, masomo kwa hakika, ICiswahili ni cha kwanza, lugha hamkuichoka, Kwa ari mkijifunza, mbele kita wapeleka, Hongereni hongereni, hongereni kwa kuhitimu

Safari miaka saba, yenye raha na karaha, Mlichopataisi haba, mwende nacho kwa furaha, hicho kidogo kihaba, kisilete majeraha,

Hongereni hongereni, hongereni kwa kuhitimu

 1. Mshairi anaposema " mlichokipata si haba"ana alaana gani?
 1. Mlichokipata si kelele
 2. Mlichokipata si kidogo
 3. Mlichokipata si duni
 4. Mlichokipata si dhaifu 
 5. Mlichokipata si kibaya
 1. Vina katika ubeti wa pili ni vipi?
 1. Ha na ka
 2. A na ka
 3. Ho na ho
 4. Hi na mu
 5. U na vi
 1. Wazo kuu katika shairi hill ni lipi?
 1. Kuhitimu ni jambo muhimu
 2. Elimu ya msingi ni bora zaidi
 3. Kujiendeleza kielimu ni muhimu 
 4. Kiswahili ni somo la muhimu 
 5. Kuhitimu ni lazima
 1. Kichwa kinachofaa kwa shairi hill ni kipi?
 1. Ushauri kwa wahitimu
 2. Kuhitimu si fahari
 3. Elimu ya Msingi
 4. Wanafunzi wahitimu
 5. Fahari ya kuhitimu
 1. Kinyume cha neno " karaha" ni kipi?
 1. Amani
 2. Kero
 3. Furaha
 4. Adhabu
 5. Adabu
 1. Neno "bweteka" kama lilivyotumika kwenye shairi hilo lina maana ipi?
 1. Kudhihaki
 2. Kudhalilika
 3. Kudhoofika
 4. Kuridhika
 5. Kudhihirika

SEHEMU D (ALAMA 4)

UTUNGAJI

Umepewa habari yenye sentensi nne (4) zilizoandikwa bila mtiririko sahihi wa mawazo katika swali la 37-40. Zipange sentensi hizo ill ziwe na mtiririko wenye mantiki kwa kuzipa herufi A,B,-C. na D

 1. Ili mpate kuyajua ni lazima mjifunze kwa bidii na maarifa ill muweze kufaulu mitihani yenu.
 2. Ninyi ni vijana wadogo wenye matumaini ya kupata maendeleo katika maisha yenu ya baadaye.
 3. Endeleeni kusoma na kujifunza kwa bidii kwani elimu ni bahari haina mwisho.
 4. Elimu ndiyo itakayoweza kuwafungulia njia za kupata maendeleo hayo katika safari hii ya kuelimika zaidi.

SEHEMU (Alama 10)

UFAHAMU

Soma kwa makini habari ifuatayo kisha jibu swali 41-45 .c va kuandika jibu sahihi katika nafasi iliyoachwa wazi.

Zamani babu zetu walitabiri mvua wao wenyewe bila kuwa na vyombo vya kisasa. Suala linalozungumziwa sasa ni mabadiliko ya hali ya hewa na athari zake kwa jamii nzima, mabadiliko haya yamekuwa makubwa kiasi cha'kutisha.

Kila mtu ana wasiwasi kuhusu mvua ambazo huchukua muda mrefu bila kunyesha. Ukosefu wa mvua huleta ukame na njaa ambayo umechangiwa na bianadamu kwa kiasi kikubwa na shughuli za kibinadamu ambazo huongezeka kwa haraka siku hadi siku, kwa upande mwingine huonekana kama ni maendeleo.

Mifano inayoonyesha matumizi hayo ni ujenzi wa nyumba, nishati kwa ajili ya kupikia, mbao na magogo kwa wingi kwa matumizi ya ndani na nje ya nchi.

Hata hivyo ili maendeleo yawe chanya jamii inalazimika kupanda miti kwa wingi ilii kukidhi mahitaji yao. Aidha, ni vema kuzingatia kuwa ukataji wa miti kwa wingi ni chanzo kikubwa cha mito na vijito kuvva na maji haba au kukauka kabisa.

MASWALI

 1. Kichwa cha habari kinachofaa kwa habari hii ni ----
 2. Neno "haba" kama linavyotumika katika habari hii lina maana sawa na neno
 3. Ili maendeleo yawe chanya jamii inalazimika kufanya nini?
 4. Ukame na njaa husababishwa na ukosefu wa......
 5. Watu wa zamani waliweza kutabiri mvua kwa kutumia.....

LEARNINGHUBTZ.CO.TZSTANDARD SIX KISWAHILI EXAM SERIES 21

Download Learning
Hub App

For Call,Sms&WhatsApp: 255769929722 / 255754805256

GO TO NECTA EXAMS