STD VII SAYANSI ONLINE SELF NECTA TEST FOR YEAR 2017

SAYANSI 2017 

Chagua jibu sahihi kisha andika herufi yake kwenye karatasi ya kujibia.

1. Ipi kati ya tabia zifuatazo humwezesha ndege kuruka hewani?

 1. Mifupa milaini iliyo na manyoya.
 2. Miili iliyochongoka na mifupa iliyo wazi ndani.
 3. Mfupa iliyoungana.
 4. Uwepo wa mifupa mingi.
 5. Mifupa imara ya mabawa iliyo imara.
Choose Answer :


2. Makundi makuu ya viumbe hai ni:

 1.  Mimea na ndege 
 2.  Mimea na mijusi
 3.  Wanyama na majani 
 4.  Mimea na wanyama
 5.  Wanyama na bakteria
Choose Answer :


3. Ipi kati ya aina zifuatazo za mbegu hujisambaza zenyewe?.................

 1.  Nazi na pamba 
 2. Kunde na mbaazi
 3.  Kunde na papal 
 4.  Embe na pera
 5.  Chungwa na mbaazi
Choose Answer :


4. Chunguza Kielelezo Namba 1, kisha chagua jibu lenye mpangilio sahihi wa zilizoonyeshwa kwa alama A - D.

Kielelezo Na. 1

 1. Nyuzi, uboho njano, uboho nyekundu, gegedu.
 2. Uboho nyekundu, gegedu, uboho njano, kano.
 3. Gegedu, kano, uboho njano, uboho nyekundu.
 4. Kano, njano, gegedu, uboho njano, uboho nyekur.: _
 5. Uboho njano, gegedu, kano, uboho nyekundu.
Choose Answer :


5. Chunguza Kielelezo Namba 2 kisha jibu swali linalofuata

Kielelezo Na. 2

Kifaa katika Kielelezo Namba 2 hutumia tabia ipi ya mwanga?..............

 1.  Kuakisiwa 
 2.  Mpitisho 
 3.  Mwachano
 4.  Mgeuzo 
 5.  Mtawanyiko
Choose Answer :


6. Magonjwa yapi kati ya yafuatayo huzuiliwa kwa chanjo?................

 1.  Surua na kifaduro 
 2.  Kichocho na malaria
 3.  Kuhara na mkamba 
 4.  Ukimwi na kisukari
 5.  Kifua kikuu na tetekuwanga
Choose Answer :


7. Kitu gani muhimu mwanamke mjamzito anapaswa kuzingatia?...............

 1. Kula chakula kingi cha wanga anapokaribia muda wa kujifungua
 2. Kufanya kazi ngumu ili awe mkakamavu.
 3. Kuhudhuria kliniki na kula mlo kamili.
 4. Kulala mara kwa mara.
 5. Kutumia sabuni zenye manukato wakati wote.
Choose Answer :


8. Ugonjwa unaotokana na tatizo la upumuaji ni 

 1.  pumu 
 2.  malaria kali 
 3.  kuzimia
 4.  kifafa 
 5.  kisukari
Choose Answer :


9. Kitu gani kitatokea endapo mfumo wa fahamu utasimama kufanya kazi?.............

 1. Mtu ataanza kutetemeka.
 2. Mtu ataanza kuhisi udhaifu.
 3. Mtu ataanza kuhisi maumivu makali mwilini.
 4. Kukosekana kwa mawasiliano ndani ya mwili.
 5. Mtu ataanza kupungua uzito.
Choose Answer :


10. Mojawapo ya dalili za unyafuzi ni.....................

 1. uso kufanana na wa mzee
 2. macho meupe na mafua 
 3. tezi ya shingo kuvimba
 4. kuhisi baridi na kutapika 
 5. tumbo kubwa na kuvimba miguu
Choose Answer :


11. Njia za uzazi wa mpango ambazo ni salama kwa afya ya mama ni.............

 1. kitanzi na sindano 
 2. njia ya asili
 3. sindano na vidonge 
 4. vidonge na kondomu
 5.  kondomu na sindano
Choose Answer :


12. Njia bora ya kuepuka utapiamlo ni ..............

 1. kutumia dawa za kinga mara kwa mara.
 2. kuelimisha jamii juu ya matumizi ya mlo kamili.
 3. kula mboga za majani kwa wingi.
 4. kutumia madawa ya kuongeza virutubisho mwilini.
 5. kuongeza idadi ya milo kwa siku.
Choose Answer :


13. Mtu aliyepigwa na shoti ya umeme anaweza kusaidiwa kwa kutumia ..................

 1.  miguu 
 2.  kipande cha chuma 
 3.  ubao mkavu
 4. mikono 
 5. ubao mbichi
Choose Answer :


14. Vipande viwili vya ubao safi vilivyofungwa kwenye sehemu mfupa ulipovunjika husaidia

 1. kuzuia kutokwa damu
 2. kukipa joto kidonda. 
 3. kuimarisha sehemu iliyovunjika.
 4. kutibu sehemu iliyovunjika. 
 5. kuunganisha sehemu iliyovunjika
Choose Answer :


15. Gesi inayotumika kuzima moto ni ................

 1.  haidrogeni 
 2.  kabondayoksaidi 
 3.  naitrojen
 4.  kaboni 
 5.  oksijeni
Choose Answer :


16. HIV haienezwi kwa ......

 1.  kujamiiana 
 2.  kuchangia sindano 
 3.  kuumwa na mbu
 4.  kuchangia nyembe 
 5.  kuwekewa damu
Choose Answer :


17. Uhusiano kati ya magonjwa yanayoambukizwa kwa kujamiiana na UKIMWI ni kwamhz

 1. Ni rahisi kupata maambukizi ya UKIMWI kama umeambukizwa magonjwa yato-,na kujamiiana.
 2. Magonjwa yanayoenezwa kwa kujamiiana ni sawa na UKIMWI.
 3. Dawa za kutibu magonjwa yanayoenezwa kwa kujamiiana zinaweza kutumik,aUKIMWI.
 4. Magonjwa yanayoambukizwa kwa kujamiiana na UKIMWI yanaenezwa -- kujamiiana pekee.
 5. Majongwa yanayoambukizwa kwa kujamiiana na UKIMWI yanatibika.
Choose Answer :


18. Ipi kati ya sentensi zifuatazo ina maana sahihi ya UKIMWI?...............

 1.  Kupoteza kinga ya mwili,
 2.  Kinga kubwa ya mwili.
 3.  Kukosekana kwa kinga mwilini 
 4.  Upungufu wa kinga mwilini.
 5.  Uwezo wa kinga ya mwili.
Choose Answer :


19. Mbinu mojawapo ya kupunguza maambukizi ya virusi vya UKIMWI ni...............

 1. kutenga eneo la watu wenye virus! vya UKIMWI.
 2. kuepuka kushirikiana vifaa vya chakula na watu wenye virusi vya UKIMWI.
 3. kula chakula bora na kunywa mail safi.
 4. kubadili tabia na kuepuka ngono zembe.
 5. kufanya mazoezi ya mwili.
Choose Answer :


Choose Answer :


21. Uhusiano kati ya sumaku na umeme ni................

 1. Chanzo cha sumaku ni nguvu ya atomiki
 2. Umeme huzuia mvutano wa sumaku.
 3. Popote penye usumaku pana umeme.
 4. Popote penye umeme pana usumaku.
 5. Sumaku huzuia umeme.
Choose Answer :


22. Kielelezo Namba 3 kinaonyesha mfano wa mashine rahisi. Ipi nafasi ya egemeo mashine inapofanya kazi?

 Kielelezo Na. 3

 1. K
 2. I
 3. J
 4. H
 5. N
Choose Answer :


23. Kipimo cha nguvu ni...

 1.  Mita 
 2.  Kilogramu 
 3.  Jouli
 4.  Kilomita 
 5.  Nyutoni
Choose Answer :


24. Kifaa kipi hutumika kupima jotoridi la mwili wa binadamu?

 1.  Kipima joto 
 2.  Galvanometa 
 3.  Ameta
 4.  Mizani 
 5.  Voltimeta
Choose Answer :


25. Vifuatavyo ni vyanzo vya umeme isipokuwa 

 1.  betri 
 2.  seli kavu 
 3.  glopu
 4.  jenereta 
 5.  sumaku
Choose Answer :


26. Nini maana ya msuguano?.

 1. Nguvu inayozalisha mwendo.
 2. Nguvu inayosimamisha mwendo.
 3. Nguvu inayosababisha mwendo.
 4. Nguvu inayoongeza kasi ya mwendo.
 5. Nguvu ya kulazimisha.
Choose Answer :


27. Ipi ni orodha ya vifaa vilivyopo katika kundi la mashine tata?................

 1. Kufuli, nyundo na mkasi
 2. Toroli, wembe na nyundo
 3. Wembe, kufuli na baiskeli
 4. Cherehani, kufuli na baiskeli
 5. Wembe, kufuli na toroli
Choose Answer :


28. Taarifa ya majaribio ni muhimu kwa sababu hutumika kufanya yafuatayo isipokuwa.............

 1. kulinganisha matokeo ya jaribio moja na jingine.
 2. kutoa taarifa ya jaribio.
 3. kutumika kama rejeo kwa mtaalamu mwingine.
 4. kuwezesha majaribio mengine kufanyika.
 5. kutoa taarifa isiyothibitishwa.
Choose Answer :


29. Kipi kati ya vifuatavyo ni mambo matano yanayounda ripoti ya kisayansi?...............

 1. Hojaji, vifaa, njia, kusudi na hitimisho.
 2. Nadharia tete, hojaji, vifaa, matokeo na hitimisho.
 3. Hojaji, vifaa, mfano, matokeo na hitimisho,
 4. Kusudi, mfano, seti zana, matokeo na hitimisho.
 5. Kusudi, vifaa, njia, matokeo na hitimisho.
Choose Answer :


30. Ili kupata nadharia kwa majaribio ya kisayansi lazima kuwepo na ...............

 1.  jaribio 
 2.  data 
 3.  taarifa
 4.  vifaa 
 5.  tatizo
Choose Answer :


31. Katika wenzo mzigo wa kilo 50 uliwekwa mita 3 kutoka katika egemeo. Nini umbaliunaohitajika kutoka katika egemeo kuweka jitihada ya kilo 20 ili kuleta mizani sawia?

 1.  1.6 m 
 2.  6.7 m 
 3.  7.5 m
 4.  2.5 m 
 5.  3 m
Choose Answer :


32. Upungufu wa damu husababishwa na...

 1. kupungua kwa sell nyekundu, madini ya chuma na vitamini
 2. kupungua kwa vitamini, protini na plazma
 3. kuongezeka kwa maji mwilini, kupungua kwa madini ya chuma na protini
 4. kuongezeka kwa utegili, madini ya chuma na vitamini
 5. kupungua kwa madini ya chuma, vitamini na protini katika chakula
Choose Answer :


33. Mwale wa mwanga unaosafiri katika mstari mnyoofu uligonga kitu kisha ukatuakioo bapa. Je nini sifa za taswira itakayotengenezwa katika kioo? ....... ...............

 1. Picha itakuwa imesimama wima.
 2. Picha itakuwa ya rangi.
 3. Picha itakuwa imepinduka.
 4. Picha itakuwa sawa na kifaa.
 5. Picha itakuwa kubwa kuliko kifaa.
Choose Answer :


34. Mtu ambaye mlo wake unakosa madini joto huenda akapata ugonjwa unaoitwa ......

 1.  beriberi
 2.  kororo
 3.  upungufu wa damu 
 4.  trakoma 
 5.  matege
Choose Answer :


35. Elementi zinazopatikana katika chumvi ya mezani ni.................

 1.  Potasiamu na klorini 
 2.  sodiamu na klorini
 3.  Potasiamu na sodiamu 
 4.  sodiamu na salfa
 5.  kalisiamu na magnesiamu
Choose Answer :


36. Zuzu alitumbukiza jiwe kwenye ndoo iliyojaa maji. Kiasi cha 5000 sm3 za majinje. Kanuni gani ni sahihi kuhusu tendo hili la kisayansi?...... ..........

 1. Maji yaliyomwagika nje ni sawa na yale yaliyobaki ndani ya ndoo.
 2. Ujazo wa jiwe ni sawa na ujazo wa maji yaliyomwagika nje.
 3. Maji yaliyomwagika nje ni mazito kuliko jiwe.
 4. Jiwe ni zito kuliko maji yaliyomwagika nje.
 5. Maji yaliyomwagika nje na jiwe yana uzito sawa.
Choose Answer :


37. Upofu wa usiku ni kasoro inayosababishwa na ukosefu wa ............

 1. vitamini K 
 2.  vitamini A
 3. vitamini E
 4.  vitamini C 
 5.  vitamini B
Choose Answer :


38. Maada huundwa na chembechembe ndogo zinazojulikana kama

 1.  kizio 
 2.  ambatani
 3.  elementi
 4.  atomu 
 5.  molekuli
Choose Answer :


39. Kiwango cha mvuke hewani hupimwa kwa..............

 1.  Barometa 
 2.  Haidromita
 3.  anemomita
 4.  Ameta 
 5.  Kipima joto
Choose Answer :


40. Ili chuma ipate kutu inahitaji unyevu na .............

 1.  haidrojeni 
 2.  kaboni
 3.  neoni
 4.  oksijeni 
 5.  naitrojeni
Choose Answer :


41. Nini matokeo ya oksidesheni ya glukosi katika damu?................

 1. Maji oksijeni na joto
 2. Maji, joto na monoksaidi ya kaboni
 3. Nishati, maji na kaboni
 4. Umande, joto na kaboni dioksaidi
 5. Oksijeni, nishati na jasho
Choose Answer :


42. Hi kupata chumvi kutoka kwenye maji lazima maji..............

 1.  yagandishwe 
 2.  yafukishwe
 3.  yapoozwe
 4.  yachemshwe 
 5.  yamiminwe
Choose Answer :


43. jaribio la kisayansi linalofanyika iii kuhakiki ukweli wa matokeo ya jaribio lingine la kisayansi linaloendelea huitwa

 1.  jaribio maalumu 
 2.  jaribio la kumbukumbu
 3.  jaribio la dhibiti 
 4.  jaribio la mfano
 5.  jaribio la hitimisho
Choose Answer :


44. Kazi ya nyongo katika mfumo wa mmengenyo wa chakula ni................

 1.  kuua vijidudu 
 2.  kuyeyusha protini
 3.  kuvunjavunja mafuta 
 4.  kuyeyusha wanga
 5.  kunyonya maji
Choose Answer :


45. Kipi kati ya vyakula vifuatavyo king wanga kwa wingi?.............

 1.  Embe 
 2.  Viazi 
 3.  Maharage ya soya
 4.   Karanga 
 5.  Samaki
Choose Answer :


46. Viungo vipi huimarishwa kwa madini ya kalisiamu na vitamini D?...................

 1.  Ulimi na pua 
 2.  Ngozi na tumbo 
 3.  Mifupa na meno
 4.   Mapafu na Ini 
 5.  Figo na kibofu
Choose Answer :


47. Ipi kati ya vifuatavyo siyo sehemu ya damu?...............

 1.  Chumvi 
 2.  Seli nyeupe 
 3.  Chembe sahani
 4.  Seli nyekundu 
 5.  Utegili
Choose Answer :


48.Endapo kabonidayoksaidi itaunganishwa na maji kikemikali katika mmea pakiweponishati ya mwanga tutapata.......... .............

 1. kabohaidreti na maji
 2. kabohaidreti na oksijeni
 3. kabohaidreti na nishati joto
 4. kabohaidreti na umbijani
 5. kabohaidreti na kabonidayoksaidi
Choose Answer :


49. Aina ya mnyoo unaosambaza matende unajulikana kama ............

 1.  minyoo mviringo 
 2.  tegu 
 3.  filaria
 4.  jongoo 
 5.  bakteria
Choose Answer :


50. Sehemu ya mmea inayofyonza maji inaitwa............

 1.  shina 
 2.  tawi 
 3.  mzizi
 4.  ua 
 5.  jani
Choose Answer :


Try Another Test | 
Download Learning
Hub App

For Call,Sms&WhatsApp: 255769929722 / 255754805256

   Click Here To Access You Scheme(ONLY IF YOU A HAVE CODE)
GO TO NECTA EXAMS