STD VII SAYANSI ONLINE SELF NECTA TEST FOR YEAR 2014

2014 - SAYANSI

Chagua herufi ya jibu lililo sahihi, kisha andika katika karatasi ya majibu/kujibia

1.  Lipi kati ya magonjwa yafuatayo husambazwa na inzi na mende? 

 1. Tetekuwanga   
 2. Kuhara        
 3. Kifaduro
 4. Utapia mlo 
 5. Homa ya matumbo
Choose Answer :


2. ?pi kati ya yafuatayo sio sehemu ya mfumo wa damu?

 1.  Bronchiole        
 2.  Valvu                
 3.  Auriko 
 4.  Capillari              
 5.  Ateri
Choose Answer :


3. Lipi kati ya yafuatayo linapaswa kuzingatiwa kabla ya kumhudumia mgonjwa wa UKIMWI?

 1.  Vaa nguo safi 
 2.  Nawa kwa sabuni 
 3.  Vaa glovu 
 4.  Sali 
 5.  Mruhusu apumzike
Choose Answer :


4.  ?pi kati ya yafuatayo ni ?ifa ya maji safi na salama?

 1.  Yametekwa kwenye kisima.
 2.  Yamehifadhiwa na kupoozwa kwenye mtungi wa maji
 3.  Yamechujwa na kuhifadhiwa kwenye chombo safi
 4.  Yamechemshwa, yamechujwa na kuhifadhiwa kwenye chombo safi
 5.   Yasiwe na magadi mengi
Choose Answer :


5. Upi kati ya magonjwa yafuatayo hauna chanjo?

 1. Kifua kikuu 
 2.  Pepopunda 
 3. Surua
 4.  Kifaduro        
 5. Trakoma
Choose Answer :


6. Gesi inayotumiwa na mimea kutengeneza protini ni:

 1. carbondayoksaidi
 2. haidrojen
 3. oksijen
 4.  naitrojen                                         
 5.  gesi asilia
Choose Answer :


7. Kiwango cha maji kinachopotezwa na mmea huathiriwa na hali za hewa zifuatazo...

 1.  joto na unyevu     
 2.  unyevu na mwanga
 3. upepo na mwanga wa jua               
 4.  mawingu na upepo
 5. unyevu na upepo
Choose Answer :


8. Tunaweza kusababisha mmomonyoko wa ardhi kwa kufanya mojawapo ya mambo yafuatayo:

 1. Kukata miti
 2. Kuongeza mbolea kwenye udongo
 3. Kuotesha nyasi 
 4.  Kuweka matuta lavenye maeneo ya mteremko
 5.  Kupanda miti 
Choose Answer :


9. Shughuli za mwanadamu kama kilimo, ufugaji wa wanyama na uchimbaji madini vyote hutegemea:

 1.  mito 
 2. chemchemi 
 3.  ardhi 
 4.  umwagiliaji 
 5.  upepo
Choose Answer :


10.  Kinyonga hujibadili rangi yake ili:

 1.  kutafuta chakula         
 2.  kupumua          
 3.  kuzaliana
 4.  kutafuta maadui                          
 5.  kujilinda dhidi ya maadui
Choose Answer :


11. Mende hupitia hatua kuu ......... katika ukuaji wake?

 1. mbili                                                                     
 2. tatu
 3. nne
 4. tano                                               
 5. sita
Choose Answer :


12. Yupi kati ya wanyama wafuatao hana uti wa mgongo?

 1.  Buibui
 2.  Popo
 3.  Paka
 4.  Mwanadamu
 5.  Kuku
Choose Answer :


13. Mojawapo ya kazi ya misuli katika mwili ni:

 1.  kuzuia kutokwa damu 
 2.  kuwezesha mwendo
 3.  kutengeneza selihai nyeupe      
 4.  kushikilia meno mahali pake 
 5.  kuiwezesha kunyooka
Choose Answer :


14. Viungo katika mifupa huwezesha .........

 1.  kuzuia mifupa kuvunjika        
 2.  mifupa iwe ya sawa
 3.  kurahisisha kujongea 
 4.  kuupa mwili umbo 
 5.  mifupa kunyooka
Choose Answer :


15. ..... hupinda unapopita kutoka maada ya aina moja kwenda nyingine.

 1.  Upinde wa mvua        
 2.  Mistari sambamba
 3.  Miale ya mwanga                                    
 4.  Lenzi                               
 5.  Mwale na lenzi
Choose Answer :


16. Mionzi ambayo hupinda zaidi mwanga unapopinda ni ile ya . ....

 1.  rangi nyekundu 
 2.  njano 
 3.  bluu iliyoiva 
 4.  bluu      
 5.  zambarau
Choose Answer :


17.   Tazama mchoro ufuatao unaoonesha sehemu za ndani za mbegu ya haragwe....

Ni sehemu ipi inayohusika na kuilinda mbegu isiharibiwe na wadudu waharibifu mabadiliko ya jotoridi? 

 1. 2
 2. 3
 3. 5
 4. 4
 5. 1
Choose Answer :


18. Anga huonekana la rangi ya bluu kwasababu .

 1.   hewa na maji ny vya rangi ya bluu
 2.   rangi nyekundu inatawanywa zaidi kuliko rangi ya bluu
 3.   uwezo wa kuona hupungua
 4.   rangi ya bluu hutawanywa zaidi ya rangi nyingine
 5.   wakati wa mawio jua huonekna kama la manjano
Choose Answer :


19. Kipi kati ya vifuatavyo hakitumii sumaku?

 1. Kipaza sauti 
 2. Simu ya mezani
 3. Redio
 4.  Simu ya mkono 
 5. Pasi
Choose Answer :


20. Kipimio cha kazi ni:

 1. kilogramu   
 2. Newton
 3. Tani
 4.  Joule  
 5. Gramu
Choose Answer :


21. Hatua ya kwanza ya utafiti wa kisayansi ni 

 1.  kuanza jaribio 
 2. kukusanya data
 3.  kutambua tatizo   
 4.  kuchanganua data
 5.  kutafsiri matokeo
Choose Answer :


22. Hatua ya tatu ya utafiti wa kisayansi ni .........

 1. kuchambua data                           
 2. kutafsiri matokeo
 3. kuandaa na kuanza jaribio             
 4. ukusanyaji wa data
 5. kutambua tatizo
Choose Answer :


23. Bahati aliweka karatasi nyekundu ya litmus kwenye myeyuko asioutambua. Rangi ya karatasi ya litmas ilibadilika na kuwa bluu.Hii inaonesha kuwa myeyuko ule ulikuwa .........

 1.  asidi 
 2.  besi 
 3.  maji 
 4.  mafuta  
 5.  spiriti
Choose Answer :


24. Matokeo ya jaribio yanaweza kuwa mojawapo ya yafuatayo:

 1.  Kweli au uongo
 2.  Yaliyochambuliwa au yasiyochambuliwa
 3.  Yenye maswali au yasiyo na maswali
 4.   Ya awali au ya kati
 5.  Ya awali au ya mwisho        
Choose Answer :


25.Nini kitatokea iwapo ncha mbili za KASKAZINI za sumaku zitaletwa pamoja?

 1.  Zitavutana kwa nguvu
 2.  Zitavutana kuelekea upande mmoja
 3.  Zitasukumana
 4.  Hakuna kitakachotokea
 5.   Zitavunjika
Choose Answer :


26.PQ ni rula ya urefu wa nusu meta. Mzigo wa gram 20 umewekwa kwenye sehemu P umbali wa meta 0.1 kutoka kwenye egemeo. lwapo mzigo M utawekwa sehemu Q umbali wa meta 0.4 kutoka kwenye egemeo, nini uzito wa M?

 1.  4g
 2.  10g    
 3.  5g
 4.  2.5g 
 5.  25g
Choose Answer :


27. Dhana ya kuakisiwa kwa mwanga inadhihirika katika moja ya vifaa vifuatavyo: 

 1.  Hadubini 
 2.  Televisheni 
 3.  Saa
 4.  Balbu 
 5.  Miwani
Choose Answer :


28.Tazama kielelezo namba 2 kinachoonesha sakiti ya umeme yenye balbu zilizounganishwa sambamba na kisha jibu maswali yafuatayo:

Iwapo balbu namba 2 itaungua, balbu namba ......

 1.  3 pekee itabaki ikiwaka 
 2.  1 na 3 zitabaki zikiwaka
 3.  1 pekee itabaki ikiwaka
 4.  1 na 3 zitaungua 
 5. 3 itaungua
Choose Answer :


29. Uwepo wa viumbehai, maji na hewa ni sifa ya sayari ipi?

 1.  Zebaki 
 2.  Mihiri 
 3.  Utaridi
 4.  Dunia 
 5. Sarateni
Choose Answer :


30.  Mhimili wa dunia umeinama katika nyuzi ... 

 1.  60 
 2. 18 1/2
 3.  32 1/2
 4.  25 1/2
 5. 23 1/2
Choose Answer :


31.  Ipi kati ya vifuatavyo huzunguka dunia toka magharibi kwenda mashariki?

 1. Jua    
 2. Nyota 
 3. Mwezi
 4.  Kimondo  
 5. Sayari
Choose Answer :


32. Mtu mwenye goita ana upungufu wa ... 

 1. madini ya kalsium 
 2. madini joto  
 3. madini ya potasiam 
 4. madini ya fosforas
 5. madini ya chaki
Choose Answer :


33. Tazama mchoro ufuatao kwa umakini kisha jibu maswali yafuatayo

Herufi gani inaonyesha uterasi?

 1. C
 2. D
 3. E
 4. A
 5. B
Choose Answer :


34. Mojawapo ya kazi za mifupa ni kutengeneza:

 1.  seli visahani 
 2.  plasma
 3.  selihai nyeupe  
 4. selihai nyekundu
 5.  selihai za kugandisha damu
Choose Answer :


35. Uhuru ana tatizo la meno yanayovunjika na miguu dhaifu. Ni virutubisho gani utamshaufi atumie ili kutatua tatizo lake hili?

 1.  Madini ya chuma           
 2.  Madini ya fosforasi
 3.  Madini ya kasiamu   
 4. Madini joto
 5. Vitamini K
Choose Answer :


36. Mwalimu alipomwuliza Ahadi swali juu ya mfumo wa jua alifikiri kwa muda kisha akatoa jibu sahihi kwa mwalimu. Je ahadi alitumia sehemu gani ya ubongo kujibu swali?

 1.  Ubongo wa mbele          
 2.  Ubongo wa nyuma
 3.  Ubongo wa kati      
 4.  Ubongo wa mbele na nyuma
 5.  Ubongo wa kati na wa nyuma
Choose Answer :


37. Kazi ya uta mgongo katika mfumo wa fahamu wa mwanadamu ni

 1.  Kuongoza matendo ya hiari   
 2.  kuongoza matendo yasiyo ya hiari 
 3.  Kuongoza miondoko ya mwili  
 4.  kudumisha umbo la mwili 
 5.  kupeleka taarifa katika mfumo mkuu wa fahamu.
Choose Answer :


38. Kupwa na kujaa kwa maji katika bahari na maziwa makubwa husababishwa na ...

 1.  dunia kuzunguka jua 
 2.  dunia kuzunguka katika mhimili wake
 3.  kupatwa kwa mwezi 
 4.  kupatwa kwa jua 
 5.  uvutano kati ya dunia na mwezi
Choose Answer :


39. Katika hali ya kawaida, kutu ni matokeo ya mjibizo wa athari za kikemikali kati ya:

 1.  shaba, maji na oksijeni  
 2.  sodiamu, maji na oksijeni
 3.  kalsiamu, maji na oksijeni    
 4.  chuma, oksijeni na maji 
 5.  maji, oksijeni na potasiamu
Choose Answer :


40. Mboga za majani na matunda huwezesha utengenezwaji wa:

 1.  selihai nyekundu 
 2.  selihai nyeupe
 3.  chembe visahani 
 4. plasma 
 5. uboho
Choose Answer :


41. Njia zifuatazo huweza kutumiwa kuhifadhi vyakula na mazao ili visiharibike ISIPOKUWA:

 1.  kuoka  
 2.  kutumia asali
 3.  kukausha    
 4.  kutumia chumvi 
 5. kutumia maji
Choose Answer :


42.  Yafuatayo ni makundi ya vyakula isipokuwa:

 1.  madini ya chumvi chumvi  
 2.  vitamini
 3. Maji   
 4. protini 
 5. hamirojo
Choose Answer :


43.Vipi kati ya vyakula vifuatavyo vinaweza kuhifadhiwa kwa kugandisha kwa baridi?

 1.  Matunda na mbogamboga 
 2.  Mbogamboga na nafaka
 3.  Samaki na matunda 
 4.  Nyama na samaki 
 5.  Nyama na nafaka
Choose Answer :


44. Ugonjwa utokanao na ukosefu wa madini ya chuma kwenye mlo ni:

 1.  matende    
 2.  kwashakoo
 3.  upungufu wa damu    
 4.  unyafuzi
 5.  beriberi
Choose Answer :


45. Tazama kielelezo namba 4 kwa uangalifu kisha jibu swali lifuatalo.

Kazi ya vyakula vilivyopo katika kielelezo namba 4 ni:

 1.  kujenga mwili  
 2.  kuupa mwili nguvu na joto
 3.  kukinga mwili dhidi ya maradhi 
 4.  kuupa mwili joto 
 5.  kujenga mifupa
Choose Answer :


46.  Samaki aliye ndani ya maji anaonekana kuwa juu zaidi ya alivyo kwa sababu .........

 1.  ndani ya maji samaki huwa ametulia
 2.  maji ni matulivu na masafi
 3. kima cha maji hupunguzwa na miale ya maji
 4.  magamba ya samaki humfanya aonekane mkubwa 
 5.  miale ya mwanga hupindishwa na maji
Choose Answer :


47. Mlishano sahihi ni:

 1. Mwewe Nyasi Chui mbuzi 
 2.  Nyasi Mwewe chui mbuzi
 3.  Chui   Mwewe Nyasi mbuzi
 4. Nyasi mbuzi chui   mwewe
 5. Mwewe chui mbuzi nyasi 
Choose Answer :


48. Sehemu tatu kuu zinazounda mfumo wa damu ni:

 1.  ateri, vena na kapilari
 2.  damu, moyo na mapafu
 3.  damu, mishipa ya damu na moyo
 4.  mishipa ya damu, moyo na valvu
 5.  moyo, aota na ateri 
Choose Answer :


49. Tunatumia milango ifuatayo ya fahamu katika kufanya uchunguzi wa kisayansi:

 1.   Ulimi, macho, pua, ngozi, masikio
 2.   Ubongo, pua, macho, neva sa fahamu
 3.   Ubongo, pua, masikio, macho na ngozi
 4.   Ubongo, ulimi, macho, ngozi, masikio
 5.  Macho, ngozi, masikio, neva za fahamu
Choose Answer :


50.  Matatizo katika mfumo wa uzazi wa wanawake hutokana na upungufu wa hol zifuatazo 

 1. Pituitari na insulin
 2. Estrojen na projesteron
 3. Thyroksin na pituitari
 4. Estrojen na insulin
 5.  Thairoksin na estrojen
Choose Answer :


Try Another Test | 
Download Learning
Hub App

For Call,Sms&WhatsApp: 255769929722 / 255754805256

   Click Here To Access You Scheme(ONLY IF YOU A HAVE CODE)
GO TO NECTA EXAMS