STD VII SAYANSI ONLINE SELF NECTA TEST FOR YEAR 2013

SAYANSI 2013

Chaguajibu sahihi kisha andika herufiyake kwa kila swali.

1. Ni sehemu zipi za mwili zinahusika na utoaji wa takamwili?

 1. Ngozi na figo 
 2. Tumbo na figo
 3. Bandama na ini 
 4. Ini na tezi 
 5. Mapafu na moyo
Choose Answer :


2. Kundi lipi limeainisha wanyama wenye uti wa mgongo?

 1. Konokono, mjusi na kenge
 2. Papasi, panzi na mbungo 
 3. Chura, mamba na mchwa
 4. Kuku, popo na bata 
 5. Nyoka, panzi na mbuzi
Choose Answer :


3. Endapo mito na mabwawa yatakauka, ni viumbe hai Vipi kati ya vifuatavyo vitaathirika zaidi?

 1. Vyura
 2. Samaki 
 3. Mamba
 4. Mbu
 5. Nyoka
Choose Answer :


3. Endapo mito na mabwawa yatakauka, ni viumbe hai Vipi kati ya vifuatavyo vitaathirika zaidi?

 1. Vyura
 2. Samaki 
 3. Mamba
 4. Mbu
 5. Nyoka
Choose Answer :


5. Ni sehemu ipi ya ua hupokea mbegu za kiume?

 1. Stigma 
 2. Staili 
 3. Testa
 4. Ovyuli
 5. Petali
Choose Answer :


6.   Uhusiano uliopo kati ya viumbe hai na visivyo hai katika mazingira unaitwa

 1. kutegemeana 
 2. wando chakula 
 3. ikolojia 
 4. mlishano 
 5. mizania asili.
Choose Answer :


7. Ni Vipi kati ya viumbe hai vifuatavyo hujitengenezea chakula chao kwa kutumia klorofili?

 1. Wadudu
 2. Mimea 
 3. Wanyama 
 4. Virusi 
 5. Ndege
Choose Answer :


8. Tezi inayodhibiti matendo ya ukuaji wa mwili na kulinda mwili dhidi ya magonjwa huitwa

 1. kongosho 
 2. adrenalini
 3. pituitari 
 4. thairoidi 
 5. gonadi
Choose Answer :


9. Wanyama wenye uwezo wa kuishi majini na nchi kavu ni wale wa kundi la

 1. Ndege
 2. Amfibia
 3. Reptilia
 4. Samaki
 5. Mamalia
Choose Answer :


10. Maji safi na salama ni maji ambayo

 1. hayana rangi yoyote 
 2. yamepoozwa kwenye mtungi
 3. yamechotwa bombani 
 4. yamechotwa kisimani
 5. yamechemshwa na kuchujwa
Choose Answer :


11. Ugonjwa wa kipindupindu ni hatari sana kwa binadamu kwa kuwa

 1. huenezwa kwa njia ya hewa
 2. hujitokeza wakati wa masika tu
 3. husababisha mwili kupoteza maji
 4. hauna tiba wala kinga
 5. chanzo chake halisi bado hakijulikani
Choose Answer :


12. Mwanafunzi wa Darasa la Sita alipumulia hewa ndani ya neli jaribio yenye myeyuko usiokuwa na rangi, kisha akatikisa neli jaribio hiyo. Baada ya kuitikisa myeyuko ulionekana kuwa na rangi nyeupe. Je, kemikali gani ilikuwa kwenye myeyuko usiokuwa na rangi?

 1. Asidi ya haidrokloriki
 2. Salfa
 3. Asidi ya salfyuriki 
 4. Haidrojeni 
 5. Haidroksaidi ya kalsiamu
Choose Answer :


13. Homoni inayodhibiti sukari katika mwili wa binadamu huitwa.

 1. amilesi
 2. glukozi 
 3. insulini 
 4. ayodini 
 5. pepsini
Choose Answer :


14. Himoglobini katika chembe chembe nyekundu za damu inafanya kazi gani?

 1. Kupambana na bakteria 
 2. Kusafirisha oksijeni mwilini 
 3. Kusafirisha takamwili 
 4. Kubeba vimengenyo vya chakula
 5. Kusambaza taarifa mwilini.
Choose Answer :


15. Ili kuimarisha mifupa na meno, mtoto anahitaji

 1. kalsiamu, sodiamu na ayani
 2. wanga, mafuta na protini
 3. vitamin A, wanga na matunda
 4. vitamin A, kalsiamu na fosforasi
 5. mayai, matunda na wanga
Choose Answer :


16. Ugonjwa unaosababishwa na bakteria aina ya basili ambao hushambulia mapafu huitwa

 1. kifaduro 
 2. surua 
 3. kichocho 
 4. polio 
 5. kifua kikuu
Choose Answer :


17. Ni magojwa yapi kati ya yafuatayo huitwa magojwa ya kuambukiza? 

 1. Surua, polio na kifaduro 
 2. Kifua kikuu, kisukari na saratani
 3.  Surua, matende na UKIMWI 
 4. Kifaduro, pumu na kikohozi kikali 
 5. Surua, malaria na kisukari.
Choose Answer :


18. Kemikali inayotumika kubaini uwepo wa chakula aina ya wanga inaitwa.

 1. besi 
 2. asidi 
 3. spiriti 
 4. ayodini 
 5. chumvi
Choose Answer :


19. Ingawa wanyama huvuta hewa ya oksijeni na kutoa hewa ya kabondayoksaidi, hewa hizi hazipungui wala kuongezeka kwenye mizazi kwa kuwa.

 1. oksijeni ipo kwa wingi kvvenye mizazi
 2. kabondayoksaidi hubadilika kuwa oksijeni
 3. mimea hutumia kabondayoksaidi na kutoa oksijeni
 4. kabondayoksaidi huathiri tabaka la ozoni
 5. oksijeni na kabondayoksaidi hurekebishwa na ozoni
Choose Answer :


20. Vyakula vyenye mafuta vina umuhimu gani mwilini?

 1. Kujenga mwili 
 2. Kulinda mwili 
 3. Kuzuia maradhi
 4. kuupa mwili nguvu 
 5. kuupa mwili joto
Choose Answer :


21. Vyakula vinavyosababisha kukua kwa miili ya wanyama huitwa

 1. kabohaidreti 
 2. protini
 3. vitamini 
 4. mafuta 
 5. madini
Choose Answer :


22. Huduma ya kwanza hutolewa kwa lengo gani?

 1. Kushusha gharama za matibabu
 2. Kuonesha umahiri wa kitabibu
 3. Kuokoa maisha ya wagonjwa 
 4. Kurahisisha matibabu
 5. Kupunguza idadi ya madaktari.
Choose Answer :


23. Huduma ipi ya kwanza kati ya zifuatazo hutolewa kwa mtu aliyekazwa na misuli?

 1. Kumfanyisha mazoezi ya viungo
 2. Kumpumzisha kitandani
 3. Kufunga misuli kwa bandeji
 4. Kumpa dawa ya kutuliza maumivu
 5.  Kuchua polepole misuli husika
Choose Answer :


24. Mtu anayeharisha na kutapika anapoteza

 1. Maji na damu
 2. Sukari na chumvi 
 3. maji na chumvi
 4. chumvi na protini 
 5. chumvi na damu
Choose Answer :


25. Kifaa kifuatacho siyo muhimu kuwemo katika sanduku Ia huduma ya kwanza

 1. Wembe 
 2. Pimajoto 
 3. Mkasi 
 4. Kijiko 
 5. Kibanio
Choose Answer :


26. Magonjwa yapi kati ya yafuatayo yanazuilika kwa chanjo?

 1. Pepopunda na malaria
 2. Matende na ukoma 
 3. Pepopunda na kichaa cha mbwa
 4. Malaria na kifua kikuu E. Kipindupindu na ukoma
Choose Answer :


27. Kuvimba miguu, kula sana na kuhisi njaa mara kwa mara ni dalili za ugonjwa wa

 1. homa ya tumbo
 2.  matende
 3. kwashakoo 
 4. Safura 
 5. kisukari
Choose Answer :


28. Jeki, parafujo, mkasi na patasi ni aina za mashine rahisi ziitwazo

 1. Tata 
 2. Nyenzo 
 3. Ekseli 
 4. Rola 
 5. Roda
Choose Answer :


29. Chunguza mlinganyo wa kikemikali ufuatao kisha jibu swali linalofuata.

Herufi Y inawakilisha Kemikali ipi?

 1. Nyongo 
 2. Oksijeni 
 3. Kaboneti 
 4. Chumvi 
 5. Haidrojeni
Choose Answer :


30. Tendo lipi kati ya yafuatayo linasababisha maada mpya kutokea?

 1. Kuyeyusha barafu 
 2. Kuchuja maji machafu
 3. Kuvukiza maji 
 4. Kuyeyusha sukari 
 5. Kuchacha kwa maziwa
Choose Answer :


31. Madhara gani yatatokea endapo vyanzo vya maji havitalindwa?

 1. Kufa kwa wanyama na mimea
 2. Kupoteza nguvu kazi ya Taifa 
 3. Kutoweka kwa mazalia ya samaki
 4. Mvua za msimu zitapungua 
 5. Mifereji ya kumwagilia mashamba haitatumika.
Choose Answer :


32. Mchakato wa usafirishaji wa myeyuko wa chumvichumvi katika mimea huitwa.

 1. kusharabu 
 2. kufyonza 
 3. difyusheni
 4. osmosisi 
 5. fotosinthesisi
Choose Answer :


33. Atomi mbili za haidrojeni zikiungana kikemikali na atomi moja ya oksijeni kampaundi inayotengenezwa huitwa

 1. chumvi 
 2. asidi 
 3. maji 
 4. besi 
 5. gesi
Choose Answer :


34. Gesi inayosaidia vitu kuwaka ni

 1. oksijeni 
 2. naitrojeni
 3. haidrojeni 
 4. ozoni
 5. kabondayoiksaidi
Choose Answer :


36. Maji ambayo ukitumia sabuni hubadilika rangi kuwa meupe mithili ya maziwa huitwa

 1. Maji mepesi
 2. Maji machafu
 3. Maji laini
 4. Maji mazito
 5. Maji magumu
Choose Answer :


36. Mwangwi humaanish sauti...

 1. Iliyopindishwa
 2. iliyosharabiwa
 3. iliyosikika
 4. iliyoakisiwa
 5. Iliyorekodiwa
Choose Answer :


37. Kwa nini sauti za watangazaji wa radio na televisheni hazisikiki nje ya vyumba vya kutangazia kupitia kuta za vyumba hivyo?

 1. Kuta zimepakwa rangi zinazosharabu sauti
 2. Kuta zimejengwa kwa maada inayosharabu sauti
 3. Kuta zimepakwa rangi inayoakisi sauti 
 4. Kuta huakisi sauti inayosharabiwa
 5. Kuta zinapindisha sauti hizo.
Choose Answer :


38.Kiasi cha mkondo wa umeme katika sakiti hupimwa kwa kutumia 

 1. rektifaya 
 2. resista 
 3. transfoma 
 4.  voltimita 
 5. amita
Choose Answer :39. Kielelezo Na 1 kinawakilisha tendo la kusumakisha.

Iwapo ncha ya sumaku ya kaskazini (N) itatumika kusumakisha ncha X ya kipande cha chuma chenye ncha X — Y, ncha Y ya kipande cha chuma itakuwa sawa na ncha ipi ya sumaku?


 1. Kusini
 2. Mashariki
 3. Kaskazini 
 4. Magharibi
 5.  Kati
Choose Answer :


40. Ipi kati ya rangi zifuatazo ina uwezo wa kuakisi miale ya mwanga lakini sio kusafirisha miale hiyo?

 1. Nyeusi 
 2. Nyeupe
 3. Njano
 4. Bluu 
 5. Kijani
Choose Answer :


41. Mshipi na ndoano ya kuvua samaki ni mifano ya nyenzo daraja la ngapi?

 1. Pili 
 2. Kwanza
 3. Tano 
 4. Nne 
 5. Tatu
Choose Answer :


42. Chunguza sakiti ya umeme iliyooneshwa katika kielelezo Na 2 kisha jibu swali lifuatalo

Sakiti iliyooneshwa katika kielelezo Na 2 huitwa 

 1. sakiti mfuatano
 2. sakiti sambamba
 3. sakiti kinzani 
 4. sakiti pozo
 5. sakiti geu
Choose Answer :


43.  Mkulima aligundua kuwa jembe lake lililotengenezwa kwa chuma limepata kutu. HaE imesababishwa na jembe kugusana na 

 1. maji na hewa ya okisijeni
 2. maji na hewa ya kabondayoksaidi
 3. mafuta na hewa ya oksijeni
 4. udongo na hewa ya oksijeni
 5. udongo na hewa ya kabondayoksaidi
Choose Answer :


44. Mtu mwenye WU anaweza kutambulika kutokana na 

 1. anavyoonekana 
 2. mahudhurio ya hospitali
 3. tabia yake 
 4. anavyokohoa
 5. vipimo vya damu yake
Choose Answer :


45. Mgonjwa wa UKIMWI anastahili kupata mlo maalumu ili

 1. aweze kupona haraka
 2. asiambukize watu WU 
 3. awe na nguvu ya kufanya kazi
 4. mwili upambane na maradhi 
 5. WU viangamie kabisa
Choose Answer :


46. Unyafuzi ni ugonjwa unaosababishwa na ukosefu wa

 1. mlo kamili 
 2. protini
 3. vitamini 
 4. madini 
 5. mafuta
Choose Answer :


47. Dalili mojawapo ya ugonjwa wa UKIMWI ni

 1. kupungua uzito kwa haraka
 2. kuwashwa sehemu za siri
 3. kuvimba miguu na tumbo 
 4. kupoteza uwezo wa kuona
 5. kuwa na hasira
Choose Answer :


48. Katika uchunguzi wa kisayansi hatua ipi hutumika kukubali au kukataa dhanio?

 1. Kukusanya data 
 2. Kufanya jaribio
 3. Kuandika hitimisho 
 4. Kutafsiri data
 5. Kudurusu majarida
Choose Answer :


49. Kazi ya chembe nyekundu za damu katika mwili wa binadamu ni

 1. kugandisha damu
 2. kupambana na maradhi
 3. kushambulia bakteria 
 4. Kusafirisha virutubisho
 5. Kusafirisha oksijeni
Choose Answer :


50. Chunguza kielelezo Na. 3 kinachoonesha mzunguko rahisi wa damu katika mwili wa binadamu kisha jibu swali linalofuata.

Herufi zinazowakilisha mishipa ya damu inayosafirisha damu isiyokuwa na oksijeni ni 

 1. M na P
 2. N na P
 3. M na O
 4.  O na P 
 5. M na N
Choose Answer :


Try Another Test | 
Download Learning
Hub App

For Call,Sms&WhatsApp: 255769929722 / 255754805256

   Click Here To Access You Scheme(ONLY IF YOU A HAVE CODE)
GO TO NECTA EXAMS