STD VII SAYANSI ONLINE SELF NECTA TEST FOR YEAR 2012

SAYANSI - 2012

Chagua jibu sahihi kisha andika herufi yake kwa kila swali.

1. Ili kudumisha afya ya mwili, tunapaswa:

 1. kufanya mazoezi, kula chakula bora na kupumzika.
 2. kulala sana, kula chakula bora na kucheza.
 3. kutofanya kazi ngumu, kufanya mazoezi na kulala.
 4. kufanya mazoezi na kushiriki michezo
 5. kula vizuri na kufanya mazoezi muda wote.
Choose Answer :


2.Ni kipi kati ya virutubisho vifuatavyo ni muhimu kwa mama mjamzito kupata kwa wingi?

 1. Protini.
 2. Kabohaidreti.
 3. Mafuta.
 4. Chumvichumvi.
 5. Vitamini.
Choose Answer :


3.Kukojoa mara kwa mara, kutoa mkojo mwingi na kupata kiu mara kwa mara ni dalili za ugonjwa upi?

 1. Kansa.
 2. Kisukari.
 3. Kwashakoo.
 4. Kifaduro.
 5. Upungufu wa damu.
Choose Answer :


4.Ni njia gani kati ya zifuatazo inafaa kumsaidia mtu aliyepata mshtuko uliotokana na kunaswa na waya wenye umeme?

 1. Kumsukuma kwa mikono haraka.
 2. Kuuvuta waya wa umeme uliomshtua. 
 3. Kutumia maji kuuzima umeme.
 4. Kumvuta kwa kutumia kifaa kisichopitisha umeme.
 5. Kumwacha mpaka umeme ukatike wenyewe.
Choose Answer :


4.Ni njia gani kati ya zifuatazo inafaa kumsaidia mtu aliyepata mshtuko uliotokana na kunaswa na waya wenye umeme?

 1. Kumsukuma kwa mikono haraka.
 2. Kuuvuta waya wa umeme uliomshtua. 
 3. Kutumia maji kuuzima umeme.
 4. Kumvuta kwa kutumia kifaa kisichopitisha umeme.
 5. Kumwacha mpaka umeme ukatike wenyewe.
Choose Answer :


6.  Ipi kati ya zifuatazo siyo dalili ya UKIMWI?

 1. Kuvimba kwa matezi
 2. Kupoteza uzito 
 3. Kuharisha kusikokoma
 4. Kikohozi cha muda mrefu kisicho cha kawaida.
 5. Kutoa jasho kusiko kwa kawaida wakati wa usiku.
Choose Answer :


7.  Zifuatazo ni njia za kujikinga na majanga mbalimbali katika mazingira isipokuwa:

 1. kuchimba mahandaki
 2. kujenga nyumba mbali na milima ya volcano
 3. kuweka akiba ya chakula
 4. kuishi maisha ya kuhamahama
 5. kudumisha usafi katika mazingira
Choose Answer :


8.  Ni ipi kati ya zifuatazo ni mchanganyiko wa gesi mbalimbali?

 1. Mwanga 
 2. Hewa
 3. Mafuta ya taa 
 4. Kabondayoksaidi 
 5. Mvuke
Choose Answer :


9.  Ni lipi kati ya matendo yafuatayo siyo sababu ya uharibifu wa mazingira?

 1. Uchomaji wa karatasi
 2. Maendeleo ya viwanda
 3. Kuoga ziwani
 4. Kutumia mbolea ya samadi
 5. Kuoshea magari mtoni.
Choose Answer :


10.  Mfalme wa porini aliamuru wanyama wote walao nyama wauawe. Unafikiri ni nini kitatokea porini baada ya miaka mingi?

 1. Mimea itaota kwa wingi
 2. Idadi ya wadudu haitabadilika 
 3. Mimea itapungua 
 4. Wanyama walao majani watapungua 
 5. Mazingira yatabaki katika hali nzuri ya kuvutia.
Choose Answer :


11.  Kani za asili husababisha moja kati ya mambo yafuatayo katika mazingira:

 1. Kutoonekana kwa samaki
 2. Tetemeko la ardhi 
 3. Ongezeko la mimea 
 4. Upungufu wa umeme 
 5. Kukauka kwa mito.
Choose Answer :


12.  Ipi kati ya zifuatazo siyo njia sahihi ya kuhifadhi rutuba ya udongo katika shamba?

 1. Kubadilisha mazao 
 2. Kupanda mimea jamii ya kunde. 
 3. Kupumzisha shamba. 
 4. Kutumia mbolea 
 5. Kupanda zao la aina moja mfululizo.
Choose Answer :


13.  Chura hupitia hatua kuu ngapi katika kukua kwake?

 1. Moja 
 2. Saba 
 3. Sita 
 4. Tano 
 5. Nane.
Choose Answer :


14.  Mdudu yupi kati ya hawa wafuatao hupitia metamofosisi isiyokamilika?

 1. Mbu 
 2. Kipepeo 
 3. Inzi 
 4. Nyuki 
 5. Mende
Choose Answer :


15.     Panya aliyekuwa amefungiwa kwenye kisanduku kilichokuwa na kipande cha nyama alikufa baada ya siku mbili. Ni kitu gani kilisababisha panya huyo kufa?

 1. Alikula nyama iliyooza
 2. Alikosa hewa ya kabondayoksaidi 
 3. Alikosa hewa ya oksijeni.
 4. Alikosa maji ya kutosha baada ya kula nyama.
 5. Alikosa mwanga ambao ni muhimu kwa ukuaji wa wanyama.
Choose Answer :


16.  Ni kiumbe yupi kati ya hawa wafuatao ni amfibia?

 1. Chura 
 2. Panya 
 3. Mjusi 
 4. Kobe 
 5. Kinyonga.
Choose Answer :


17.  Wanyama kama mamba, viboko, vyura wanaishi katika maskani gani?

 1. Angani na ardhini
 2. Ardhini na majini. 
 3. Mazingira yoyote ilimradi chakula kiwepo
 4. Ardhini na mapangoni 
 5. Kwenye misitu.
Choose Answer :


17.  Wanyama kama mamba, viboko, vyura wanaishi katika maskani gani?

 1. Angani na ardhini
 2. Ardhini na majini. 
 3. Mazingira yoyote ilimradi chakula kiwepo
 4. Ardhini na mapangoni 
 5. Kwenye misitu.
Choose Answer :


19.  Kuna aina kuu mbili za mbegu za mimea ambazo ni:

 1. ghalambegu kuu na ghalambegu ndogo
 2.  monokotiledoni na daikotiledoni 
 3. daikotiledoni na kikonyo kikuu
 4. mbegu zenye mizizi na zisizo na mizizi.
 5. mbegu za asili na za porini.
Choose Answer :


20.  Miale ya mwanga wa radi inaonekana kabla ya kusikia mngurumo wa radi kwa kuwa:

 1. miale ya mwanga haizuiwi na chochote 
 2. sauti husharabiwa kwanza na mawingu 
 3. mwanga husafiri haraka kuliko sauti.
 4. sauti husafiri haraka kuliko mwanga
 5. mawingu yanayotoa sauti husafiri polepole.
Choose Answer :


21. Ukifua vitambaa viwili vya aina moja, kimoja cheupe na kingine cheusi, kile cheusl kitakauka haraka kuliko cheupe kwa sababu:

 1. kinasharabu joto kwa haraka 
 2. kinaakisi mwanga kwa haraka 
 3. kinafyonza unyevu haraka. 
 4. kinahimili upepo unaovuma.
 5. kina uwezo wa kuchuja maji.
Choose Answer :


22. Ni lipi kati ya makundi yafuatayo linawakilisha vimiminika? 

 1. Hewa, maji na shaba
 2. Petroli, barafu na naitrojoni
 3. Dhahabu, haidrojeni na zebaki 
 4. Petroli, zebaki na maji
 5. Maji, petrol na hewa
Choose Answer :


23.  Chunguza Kielelezo Na. 1 kisha jibu swali lifuatalo:

Kielelezo 1

Alama hii katika umeme huwakilisha:

 1.  ukizani 
 2. selikavu 
 3. voltimita
 4. swichi 
 5. glopu.
Choose Answer :


24.  Akyumuleta ni muungano wa seli zilizoungwa pamoja na hutumika kutoa umeme mkondo mnyoofu kwa matumizi ya:

 1. baiskeli, pasi na simu
 2.  magari, matrekta na simu
 3. friji, pasi na feni
 4. baiskeli, friji na jiko la umeme.
 5. Seli kavu, jiko la mkaa na pasi
Choose Answer :


25. Chunguza Kielelezo Na. 2 kinachoonesha watu wawili, P na Q wakiwa wanavuta mizigo yenye uzito sawa kupeleka juu ya paa, kisha jibu swali linalofuata.

Kielelezo 2 Ni yupi atakayevuta mzigo kiurahisi zaidi?

 1. P kwa sababu yuko chini. 
 2. Q kwa sababu atatumia nguvu kidogo 
 3. Q kwa sababu yuko juu ya paa 
 4. P kwa sababu roda ni moja 
 5. Q kwa sababu nguvu ya mvutano wa dunia ni kidogo.
Choose Answer :


26. Uwezo wa kusogeza kitu kutoka sehemu moja kwenda nyingine huitwa:

 1.  usawa 
 2. kani 
 3. msuguano 
 4. kazi 
 5. gramu
Choose Answer :


27. Penseli ikiwekwa kwenye glasi iliyo na maji inaonekana kama imepinda. Hii ni kwa sababu ya:

 1. kupinda kwa mwanga 
 2. kuakisiwa kwa mwanga
 3. kutawanyika kwa mwanga
 4. uwezo wa maji kupitisha mwanga 
 5. ujazonene wa maji
Choose Answer :


28. Maziwa huweza kusindikwa na kutengenezwa kitu gani kati ya vifuatavyo?

 1. Jibini na sabuni
 2. Matunda na hamira 
 3. Siagi na matunda 
 4. Keki na siagi.
 5. Siagi na jibini.
Choose Answer :


29. Vyanzo asilia vya nishati katika maisha ya kila siku ni:

 1. kuni, moto na maji 
 2. umeme, sumaku na gesi asili
 3. kuni, jua na upepo 
 4. moto, upepo na sumaku 
 5. umeme, upepo na maji
Choose Answer :


30. Tazama Kielelezo Na. 3 kisha chagua jibu sahihi kuhusiana na jaribio hilo.

Lengo la jaribio katika Kielelezo Na. 3 ni kuonesha:

 1. Kuchemsha maji ya kunywa
 2. Kupoza maji
 3. Kutanuka na kusinyaa kwa hewa 
 4. Kupoza gesi
 5. Kutengeneza hewa ya oksijeni.
Choose Answer :


31. Lipi ni badiliko la kiumbo?

 1. Kuchacha kwa maziwa
 2. Kuunguza karatasi
 3. Maji kuwa mvuke
 4. Pambano kati ya tindikali na nyongo 
 5. Mimea kuoza
Choose Answer :


32. Chunguza Kielelezo Na. 4 kisha jibu swali linalofuata.

Lengo la jaribio katika Kielelezo Namba 4 ni kutafuta:

 1. ujazo wa kopo chirizi
 2. kiasi cha hewa katika kopo chirizi
 3. eneo la jiwe
 4. mzingo wa jiwe
 5. ujazo wa jiwe
Choose Answer :


33. Ili kuzuia hatari zinazosababishwa na uvumbuzi wa sayansi na teknolojia, kila Taifa linapaswa:

 1. kushirikiana na wanasayansi
 2. kuwa na Wizara ya Sayansi na Teknolojia
 3. kuondokana na uvumbuzi wa sayansi na teknolojia
 4. kuchukua uvumbuzi wa kiteknolojia toka nchi zilizoendelea
 5. kuweka sera zinazosimamia matumizi ya sayansi na teknolojia.
Choose Answer :


34. Ipi kati ya yafuatayo hutumika kutabiri kuhusu tatizo katika uchunguzi wa kisayansi?

 1. kukusanya data
 2. dhanio
 3. kuchambua data
 4. hitimisho 
 5. kutoa maoni.
Choose Answer :


35. Watu wanaopenda kwenda kwenye mwezi wanalazimika:

 1. kubeba kuni za kupikia chakula
 2. kubeba hewa ya oksijeni na chakula
 3. kuwa waangalifu na wanyama wakali
 4. kubeba kabondayoksaidi na chakula
 5. kubeba kabondayoksaidi na maji.
Choose Answer :


36. Katika utafiti vipimo vya urefu wa mimea sita vimepatikana kama ifuatavyo: sm 12; sm 6; sm 20; sm 14; na sm 10. Wastani wa urefu huo ni:

 1. sm 12 
 2. sm 14
 3. sm 11 
 4. sm 13 
 5. sm 17
Choose Answer :


37. Ateri kuu imegawanyika katika mishipa midogo midogo iitwayo:

 1.  venekava 
 2. bronchioli 
 3. valvu 
 4. kapilari 
 5. vena.
Choose Answer :


38. Hemoglobini ni kampaundi inayopatikana ndani ya damu katika:

 1.  seli hai nyeupe 
 2. seli hai nyekundu
 3. ute wa damu 
 4. uroto wa njano katika mifupa
 5. seli zinazogandisha damu.
Choose Answer :


39. Nini hutokea iwapo mbegu X ya kiume itaungana na mbegu X ya kike?

 1. Mapacha wasiofanana
 2. Mtoto wa kike
 3. Mapacha walioungana 
 4. Mtoto wa kiume 
 5. Mapacha wanaofanana.
Choose Answer :


40. Ni ubongo wa mnyama yupi kati ya wafuatao umeundwa kiutaalamu zaidi kuliko wengine?

 1. Binadamu
 2. Farasi
 3. Sungura 
 4. Sokwe
 5. Nyani
Choose Answer :


41. Kutu ni matokeo ya kuwepo kwa pambano Ia kikemikali lifuatalo:

CHUMA + Y +MAJI. Y inasimama badala ya:

 1. oksijeni 
 2. aside 
 3. naitrojeni 
 4. unyevu 
 5. kabondayoksaidi.
Choose Answer :


42. Ni kipi kati ya vifuatavyo kimeundwa kwa chembe chembe ndogo sana?

 1. Gesi 
 2. Vimiminika
 3. Chembe za damu 
 4. Seli kavu 
 5. Maada
Choose Answer :


43. Ni kipi kati ya vifuatavyo husababisha upungufu wa damu katika mwili wa binadamu?

 1. Ukosefu wa vitamini B
 2. Ukosefu wa ayani C. 
 3. Ukosefu wa kalsiamu 
 4. Ukosefu wa protini 
 5. Ukosefu wa fosfeti.
Choose Answer :


44. Tunapopika mboga za majani tunashauriwa:

 1. kuweka magadi kidogo ili ziive vizuri
 2. kupika kwa muda mrefu ili kupunguza maji
 3. kuzifunika na kuzipika kwa muda mfupi
 4. kuzikausha kabla ya kuzipika
 5. kuzikaanga kwa mafuta mengi
Choose Answer :


45. Ni yapi kati ya yafuatayo husababishwa na mwili kuwa na kabohaidreti nyingi kuliko inavyohitajika? 

 1. Kiribatumbo
 2. Utapiamlo
 3. Kwashakoo
 4. Unyafuzi
 5. Goita
Choose Answer :


46. Katika jaribio lake, Shida alipitisha mwale wa mwanga katika kioo bapa kama inavyooneshwa kwenye Kielelezo Na. 5.

Kielelezo. 5 Pembe Y itakuwa na ukubwa wa nyuzi:

 1. 180
 2. 35
 3. 70
 4. 90 
 5. 105
Choose Answer :


47. Msuguano husababisha nini kati ya yafuatayo?

 1. Kupumua
 2.  Kuogelea
 3. Kuwinda
 4. Kuzaliana 
 5. Kujificha
Choose Answer :


49.Ni viumbehai vipi kati ya vifuatavyo huishi majini?

 1. Bakteria, virusi na kuvu
 2. Dagaa, pweza na bacteria
 3. Bakteria, virusi na pweza 
 4. Dagaa pweza na yungiyungi
 5. Bakteria, virusi na yungiyungi.
Choose Answer :


49.Ni viumbehai vipi kati ya vifuatavyo huishi majini?

 1. Bakteria, virusi na kuvu
 2. Dagaa, pweza na bacteria
 3. Bakteria, virusi na pweza 
 4. Dagaa pweza na yungiyungi
 5. Bakteria, virusi na yungiyungi.
Choose Answer :


50.Mbu aina ya kyuleksi husambaza minyoo inayoitwa filarial ambayo husababisha ugonjwa wa:

 1. pepopunda
 2. matende
 3. surua
 4. homa ya ini
 5. tetekuwanga
Choose Answer :


Try Another Test | 
Download Learning
Hub App

For Call,Sms&WhatsApp: 255769929722 / 255754805256

   Click Here To Access You Scheme(ONLY IF YOU A HAVE CODE)
GO TO NECTA EXAMS