STD VII MAARIFA_JAMII ONLINE SELF NECTA TEST FOR YEAR 2018

 MAARIFA YA JAMII - 2018
SEHEMU A 


URAIA 

Chagua jibu sahihi kisha weka kivuli kwenye herufi ya jibuhullosahihi katika fornu maaL­kujibia.

1. Mtu anayedhibiti mwenendo wa wanafunzi shuleni ni..

 1.  Mwenyekiti wa kamati ya shule 
 2.  Mwalimu wa nidhamu
 3.  Mwalimu mkuu msaidizi 
 4.  Mwalimu wa taaluma
 5.  Mwalimu wa somo
Choose Answer :


2. Chombo cha juu katika maamuzi kwenye serikali ya kijiji ni ..................

 1.  Serikali ya kijiji 
 2.  Kamati ya ulinzi na usalama
 3.  Mkutano mkuu wa kijiji 
 4.  Afisa Mtendaji wa kijiji
 5.  Kamati ya Maendeleo ya kijiji
Choose Answer :


3. Mwenyekiti wa Halmashauri ya Wilaya huchaguliwa na...................

 1.  Mkurugenzi mtendaji wa wilaya 
 2.  Baraza la madiwani
 3.  Waziri katika ofisi ya Rais 
 4.  Afisa Mtendaji wa Kata
 5.  Wenyeviti wa vijiji
Choose Answer :


4. Ipi kati ya sarafu zifuatazo ina picha ya Rais wa kwanza wa Zanzibar?.................

 1.  Sarafu ya shilingi mia moja 
 2.  Sarafu ya shilingi mia mbili
 3.  Sarafu ya shilingi hamsini 
 4.  Sarafu ya silingi ishirini
 5.  Sarafu ya shilingi kumi
Choose Answer :


5. Maliasili zinazovutia watalii na kuchangia katika kukuza uchumi wa Tanzania ni..................

 1.  ardhi 
 2.  mito 
 3.  mifugo
 4.  madini 
 5.  mbuga za wanyama
Choose Answer :


6. Wajibu wa serikali katika kujenga maadili ya viongozi ni....................

 1. Kuwakopesha magari viongozi wote
 2. Kuimarisha mfumo wa chama kimoja cha siasa
 3. Kusimamia sheria za utumishi wa umma
 4. Kuhamisha watumishi wasio waadilifu
 5. Kuajiri watumishi wenye elimu ya juu to
Choose Answer :


7.Tofauti kati ya mila na desturi ni....

 1. Mila hubadilika mara kwa mara kuliko desturi
 2. Desturi hubadilika mara kwa mara kuliko mila
 3. Mila ni mazoea wakati desturi ni vitendo
 4. Mila ni mazoea na huweza kubadilika na kuwa desturi
 5. Desturi hubadilika mara kwa mara kuliko mazoea
Choose Answer :


8. Matumizi ya ofisi ya umma kwa manufaa binafsi huitwa.................

 1.  takrima 
 2.  rushwa
 3. uzalendo
 4.  ubinafsi 
 5.  ujasiriamali
Choose Answer :


9. Zipi kati ya nchi zifuatazo ni wanachama wa Jumuiya ya Madola?................

 1.  Botswana na Burundi
 2.  Botswana na Zambia 
 3.  Kenya na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo
 4.  Malawi na Burundi 
 5.  Zambia na Jamhuri ya Kidemkrasia ya Kongo
Choose Answer :


10. Moja ya matukio yanayokiuka Haki za Binadamu nchini Tanzania ni.............

 1.  Mauaji ya vikongwe na maalbino 
 2.  Ukataji na upandaji mid
 3.  kuwafungulia mashtaka wahalifu 
 4.  kufukuzwa kazi viongozi wasio waadilifu
 5.  Serikali kusimamia ukusanyaji kodi
Choose Answer :


11. Mojawapo ya njia ambazo wananchi wanaweza kushiriki katika ulinzi na usalama ni...............

 1.  kupiga wahalifu 
 2.  kufanya mazoezi ya viungo
 3.  kuwaua wahalifu 
 4.  kuwafichua wahalifu
 5.  kuwa rafiki na wahalifu
Choose Answer :


12.Viashiria vya utandawazi ni pamoja na...............

 1. kupungua kwa tofauti ya kipato
 2. uchumi wa soko huria
 3. kupungua kwa umaskini
 4. kuwepo kwa ushindani wa kutengeneza silaha
 5. kuwepo kwa bidhaa nyingi toka viwanda vya ndani
Choose Answer :


SEHEMU B

HISTORIA
:hagua jibu sahihi kisha weka kivuli kwenye herufi ya jibu h u b sahihi katika karatasi ya kujibia.

13. Baba wa baba yako anaitwa

 1.  baba 
 2.  mjukuu 
 3.  mjomba 
 4.  babu 
 5.  mpwa
Choose Answer :


14.Ni Taifa lipi la kibepari liliitawala Tanganyika kuanzia mwaka 1891 hadi 1918?

 1.  Ujerumani 
 2.  Uingereza
 3.  China 
 4.  Ureno 
 5.  Ufaransa
Choose Answer :


15. Kwa nini Berlin ni miongoni mwa miji maarufu katika historia?

 1. Ni Makao Makuu wa Umoja wa Mataifa
 2. Ni Makao Makuu wa Jumuiya ya Madola
 3. Ni mji uliokuwa kitovu cha biashara ya utumwa
 4. Ni mji wa Ufaransa ambao uliendesha utawala wa kulisha kasumba
 5. Ni mji ambao mgawanyo wa Bara la Afrika ulifanyika
Choose Answer :


16.Mataifa makubwa ya kibepari yaliyogombania Bara la Afrika yalikuwa

 1. Uingereza, Ujerumani, Ufaransa, Ubelgiji, Italia na Ureno
 2. Uingereza, Ujerumani, Ufaransa, Uchina, Uhispania na Marekani
 3. Uingereza, Ujerumani, Ufaransa, Japani, Uhispania na Ubelgiji
 4. Uingereza, Ujerumani, Ufaransa, Urusi, Uchina na Japani
 5. Uingereza, Ujerumani, Ufaransa, Ubelgiji, Italia na Uchina
Choose Answer :


17. Mwanzilishi wa Kampuni wa Kibiashara ya Kiingereza ya Afrika Mashariki anaitwa

 1. David Livingstone 
 2. Karl Peters 
 3.  Mungo Park
 4.  William Mackinnon 
 5.  Seyyid Said
Choose Answer :


18. Julius Von Soden alikuwa nani?................

 1. Gavana wa kwanza wa kiingereza katika Tanganyika
 2. Gavana wa kwanza wa kijerumani katika Tanganyika
 3. Gavana wa mwisho wa kijerumani katika Tanganyika
 4. Gavana wa mwisho wa Kiingereza katika Tanganyika
 5. Gavana aliyeanzisha utawala wa moja kwa moja katika Tanganyika
Choose Answer :


19. Mtaalamu wa mambo wa kale aliyevumbua fuvu la binadamu wa kwanza Olduvai aliitwa

 1.  Charles Darwin 
 2.  Zinjathropus
 3.  Homo Habilis 
 4.  David Livingstone 
 5.  Louis Leakey
Choose Answer :


20. Ni lini binadamu alianza kuchoma misitu iii kuwafukuza wanyama wakali?.................

 1. Wakati wa Zama za Chuma
 2. Wakati wa Zama za Mwanzo za Mawe
 3. Wakati wa Zama za Kale za Mawe
 4. Wakati wa Zama za Mwisho za Mawe
 5. Wakati wa Zama za Kati za Mawe
Choose Answer :


21. Ni katika mfumo upi wa kiuchumi ambamo njia kuu za uzalishaji maliwanajamii wote?

 1.  Utumwa 
 2.  Ukabaila 
 3.  Ubepari 
 4.  Ujima 
 5.  UjarnEd.
Choose Answer :


22. Kama Juma na Hawa ni watoto wa Masanja Muntete, je, Hawa anamwitaje Juma?..........

 1.  Binamu 
 2.  Mjomba 
 3.  Shemeji 
 4.  Mpwa 
 5.  Kaka
Choose Answer :


23. Binti wa shangazi yako huitwa................

 1.  Mpwa 
 2.  Binamu 
 3.  Mama mkwe 
 4.  Shemeji 
 5.  Dada
Choose Answer :


24. Kwa nini vita vya Maji Maji vilitokea?..............

 1. Wareno waliwapeleka Watanganyika utumwani.
 2. Kinjekitile alikasirisha na uhasama wa Wajerumani na Waarabu.
 3. Watanganyika walipigwa mijeledi na Waingereza.
 4. Wajerumani waliwalazimisha watu kufanya kazi katika mashamba ya pamba.
 5. Sultani Seyyid Said aliwatesa na kuwatumikisha Waafrika.
Choose Answer :


25. Rais Julius Kambarage Nyerere na Kwame Nkurumah walikuwa

 1. waanzilishi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki.
 2. waanzilishi wa Umoja wa Mataifa.
 3. waanzilishi wa Jumuiya ya Mataifa.
 4. waanzilishi wa Umoja wa Nchi Huru za Kiafrika.
 5. waanzilishi wa Jumuia ya Madola.
Choose Answer :


26. Shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia elimu na utamaduni linaitwa

 1.  WHO 
 2.  UNICEF 
 3.  UNESCO 
 4.  UNHCR 
 5.  UNDP
Choose Answer :


SEHEMU C

)10GRAFIA

Thagua jibu sahihi kisha weka kivuli kwenye herufi ya jibu sahihi katika fomu ya kujibia

27. Wakati wa mvua kubwa inayoambatana na radi, watu hawaruhusiwi

 1.  kuvaa nguo nyekundu.......
 2.  kutumia miavuli 
 3.  kufungua milango na madirisha
 4.  kujificha chini ya mti 
 5.  kufunga luninga na redio
Choose Answer :


28. Janga la kimazingira linalosababishwa na nguvu za asili pekee linaitwa

 1.  Ukame 
 2.  Tetemeko la ardhi
 3.  Mmomonyoko wa udongo 
 4.  Njaa
 5.  Uchafuzi wa mazingira
Choose Answer :


29. Uchafuzi wa maji unaweza kuepukwa kwa...............

 1. utupaji hovyo taka za kemikali
 2. utupaji sahihi wa majitaka
 3. matumizi ya mbolea ya chumvichumvi
 4. kuvua samaki kwa kutumia sumu
 5. kuosha magari katika mita
Choose Answer :


30. Upi ni mlingano sahihi wa viumbe hai?.................

 1.  swala —> simba --> nyasi 
 2.  ngombe —> swala —> nyasi
 3.  nyasi —>simba —>swala 
 4.  swala —>nyasi —> simba
 5.  simba —>swala —> nyasi
Choose Answer :


31. Zifuatazo ni njia bora za kutunza mazingira isipokuwa................

 1. kudhibiti uchafuzi wa hewa
 2. kilimo cha kuhamahama
 3. kudhibiti takataka za viwandani
 4. kupanda miti
 5. kutunza vyanzo vya mail
Choose Answer :


32. Kipi kati ya vipimo vya ramani vifuatavyo kinawakilisha eneo dogo?................

 1.  1:50 
 2.  1:500,000 
 3.  1:50,000 
 4.  1:5,000 
 5.  1:500
Choose Answer :


33. Milima mikunjo hutokea katika maeneo yenye...............

 1.  miamba tabaka 
 2.  miamba ya volkano na moto
 3.  miamba geu 
 4.  miamba mato
 5.  miamba volcano
Choose Answer :


34. Angahewa lina sehemu kuu ngapi?................

 1.  Nne 
 2.  Nane 
 3.  Mbili 
 4.  Tatu 
 5.  Tano
Choose Answer :


35. Vifuatavyo ni vipengele vinavyounda hall ya hewa isipokuwa................

 1.  mvua 
 2.  unyevu
 3.  upepo 
 4.  mwanga wa jua
 5.  udongo
Choose Answer :


36. Ipi ni athari ya ongezeko kubwa la watu?.................

 1. Kupungua kwa uhalifu
 2. Ongezeko la ajira
 3. Kupungua kwa maji
 4. Kupungua kwa biashara ndogondogo
 5. Kutotosheleza kwa huduma za jamii
Choose Answer :


37. Tatizo kubwa linalowakabili wakulima wengi wa Afrika Mashariki ni pamoja na................

 1. uwepo wa mvua nyingi mwaka mzima •
 2. mvua zisizoaminika
 3. uwepo wa masoko ya uhakika
 4. uhaba wa maeneo ya kulima
 5. matumizi ya mbolea za chumvi
Choose Answer :


38. Shughuli inayohusisha kununua, kuuza au kubadilisha na bidhaa huitwa..................

 1. uwekezaji
 2. ujasiriamali
 3. biashara
 4. mitaji
 5. utajiri
Choose Answer :


39. Biashara ya kimataifa inahusisha...............

 1. uingizaji na usafirishaji wa bidhaa nje ya nchi
 2. uingizaji bidhaa kutoka nje ya nchi tu
 3. usafirishaji bidhaa kwenda nje ya nchi tu
 4. kufanya biashara kwa kutumia pesa
 5. kukopa fedha kutoka nje ya nchi
Choose Answer :


40. Ni mikoa ipi inahusika na usafirishaji kupitia bahari ya Hindi?..................

 1. Mwanza, Pemba, Zanzibar na Mtwara
 2. Tanga, Mtwara, Kigoma na Pwani
 3. Zanzibar, Pemba, Mwanza na Kigoma
 4. Kilimanjaro, Kigoma, Tanga, na Zanzibar
 5. Dar es Salaam, Tanga, Mtwara na Zanzibar
Choose Answer :


Try Another Test | 
Download Learning
Hub App

For Call,Sms&WhatsApp: 255769929722 / 255754805256

   Click Here To Access You Scheme(ONLY IF YOU A HAVE CODE)
GO TO NECTA EXAMS