STD VII MAARIFA_JAMII ONLINE SELF NECTA TEST FOR YEAR 2016

2016 - MAARIFA YA JAMII

SEHEMU A

Chagua jibu herufiyake kwenye karatariya

1.         Katibu kata anachaguliwa na:

 1.  Wanachama wa chama tawala
 2.   Mkutano mkuu wa kata
 3.  Wananchi wa kata ile
 4.   Mkutano wa kijiji wa mwaka 
 5.  Kamati ya kijiji
Choose Answer :


2.         Kamati ya maendeleo ya kata inaundwa na wafuatao isipokuwa:

 1.   Katibu kata
 2.   Afisa mtendaji wa Kata
 3.   Katibu Kata wa viti maalumu
 4.   Afisa mtendaji wa Mkoa
 5.   Kamanda wa Polisi wa Mkoa
Choose Answer :


3.         Mwakilishi wa Rais katika ngazi ya mkoa ni:

 1.  Katibu tawala wa Mkoa
 2.  Mkurugenzi mtendaji wa manispaa
 3.  Mkuu wa Mkoa
 4.  Afisa mtendaji wa Mkoa
 5.  kamanda wa Polisi wa mkoa
Choose Answer :


4.         Kauli mbiu ya Tanzania iliyopo kwenye nembo ya taifa ni:

 1.  uhuru na maendeleo
 2.  uhuru na kazi
 3. uhuru na umoja 
 4.  uhuru na amani
 5. umoja na amani
Choose Answer :


5.          Wimbo wa taifa una beti ngapi?

 1.  Tatu 
 2.  Mbili  
 3.  Nne   
 4.  Tano 
 5.  Sita
Choose Answer :


6.   Mambo yote ambayo watu wote wanastahili bila ya kujali kabila, utaifa au jinsia ya huitwa:

 1. utawala bora
 2. haki za binadamu
 3. utawala wa sheria
 4. demokrasia
 5. usawa wa kijinsia
Choose Answer :


7.   Ushiriki wa wanafunzi kwenye kuchagua viongozi wao shuleni huimarisha:

 1.  uongozi wa kikatiba shuleni
 2.  kiongozi mkuu wa uongozi wa shule
 3.  ukiritimba shuleni
 4.  usalama shuleni
 5.  uongozi bora shuleni
Choose Answer :


8.    Tume ya Haki za Binadamu na utawala bora ilianzishwa Tanzania mwaka:

 1.   2005        
 2.  1995 
 3.  1992    
 4. 2001 
 5.  1977
Choose Answer :


9.    Mwenyekiti wa Kamati ya Ulinzi na Usalama ya mkoa ni:

 1.  Kamanda wa Polisi wa Mkoa
 2.  Katibu Tawala wa mkoa
 3.  Afisa Usalama wa Mkoa
 4.  Afisa Upelelezi wa makosa ya jinai wa Mkoa
 5.  Mkuu wa Mkoa
Choose Answer :


10.  Umuhimu wa kivuko cha pundamilia ni:

 1.  kupunguza msongamano wa magari barabarani
 2.  kuwezesha walemavu kuvuka barabara kwa usalama
 3.  kuwezesha watembea kwa miguu kuvuka barabara kwa usalama
 4.  kutoa ishara ya kuwepo kwa mifugo karibu na barabara 
 5.  kuashiria uwepo wa reli karibu na barabara
Choose Answer :


11. Uti wa mgongo wa uchumi wa Tanzania ni:

 1.   kilimo
 2.   ujasiriamali 
 3.  biashara
 4.  utandawazi 
 5.  madini
Choose Answer :


12.  Ujumla wa taratibu za maisha ya kila siku ya mwanadamu huitwa:

 1.    mila 
 2.  desturi
 3.  sanaa
 4.  utamaduni
 5. kazi za mikono
Choose Answer :


13. Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania huchaguliwa na:

 1.  wananchi 
 2.  wabunge
 3.  mawaziri 
 4.  madiwani 
 5.  Jaji Mkuu
Choose Answer :


14.  Wajumbe wa kudumu wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa ni:

 1.  Marekani, Uingereza, Ufaransa, Urusi na China
 2.  Marekani, Uingereza, Ujerumani, Urusi na China
 3.  Marekani, Uingereza, Ufaransa, Urusi na Italia
 4.  Marekani, Uingereza, Urusi, Kanada na Ujerumani
 5.  Marekani, Uingereza, Urusi, Japani na Ujerumani
Choose Answer :


SEHEMU B

HISTORIA

Chagua jibu herufi yake kwenye karatariya

15. Chimbuko la familia ni:

 1. babu na bibi
 2. baba na mama
 3.  shangazi na mjomba
 4. watoto na wazazi
 5. kaka na dada
Choose Answer :


16.  Kiongozi mkuu wa shule ni:

 1. mwalimu mkuu msaidizi
 2. mwalimu wa taaluma
 3. kiranja mkuu
 4. mwalimu mkuu
 5. mwalimu wa nidhamu 
Choose Answer :


17. Nini faida ya mgawanyo wa kazi katika familia?

 1. Hudhoofisha familia
 2. Huchochea utengano
 3. Huleta udikteta
 4. Huleta maendeleo
 5. Huleta mitafaruku
Choose Answer :


18. Moto uligunduliwa katika:

 1. Zama za Mawe za Kale 
 2. Zama za Mawe za Kati
 3. Zama za Chuma
 4. Zama za Mawe za Mwisho
 5. Zama za Viwanda 
Choose Answer :


19. Uchoraji wa wanyama katika mapango ulianza kufanywa na binadamu katika:

 1. Zama za Chuma  
 2. Zama za Mawe za Kati
 3. Zama za Mawe za Kale  
 4. Zama za Mawe za Mwisho
 5. Zama za Mavve za Mwanzo
Choose Answer :


20.     Mabaki ya Zinjanthropus yaliyopatikana katika bonde la Olduvai mwaka 1959 yaligunduliwa na:

 1. David Livingstone    
 2. Fredrick Lugard
 3.  Louis Leakey
 4. Carl Peters
 5. Charles Darwin
Choose Answer :


21. Uvinza ni maarufu kwa uzalishaji wa:

 1. makaa ya mawe      
 2. Shaba 
 3. Chuma
 4. Chumvi
 5. Dhahabu
Choose Answer :


22.     Ni bidhaa za aina gani zililetwa Afrika Mashariki na wafanyabiashara kutoka Indonesia na China karne ya 8?

 1.  Chuma, maganda ya kobe, na dhahabu
 2.  Nguo, shanga na vyombo vya nyumbani
 3.  Baruti, shanga na dhahabu
 4.  Shanga, bunduki na pembe za ndovu
 5.  Baruti, nguo za kitani na ngozi za chui
Choose Answer :


23.     Makabila matatu yaliyoshiriki katika biashara ya masafa marefu kabla ya ukoloni n:

 1.  Wahehe, Wanyamwezi na Waturkana
 2.  Wakaramajong, Wasukuma na Wapokoti
 3.  Wamaasai, Wayao na Wasukuma
 4.  Wayao, Wanyamwezi na Wahehe
 5.  Wayao, Wanyamwezi na Wakamba
Choose Answer :


24.  Mkataba wa kwanza uliotiwa saini mwaka 1822 kukomesha biashara ya wzu:— Tanganyika na Zanzibar uliitwa:

 1. Mkataba wa Moresby
 2. Mkataba wa Frere
 3. Mkataba wa Heligoland
 4. Mkataba wa Hamerton
 5. Mkutano wa Berlin 
Choose Answer :


25.     Vita vya Maji Maji vilisababishwa na:

 1.  maji na dawa toka mto Rufiji     
 2.  tamaa na ushawishi wa waganga wa kienyeji
 3. unyonyaji wa Wajerumani  
 4.  ukatili wa Wamatumbi wa Songea 
 5.  majaribio ya silaha za jadi
Choose Answer :


26.     Kundi lipi la mawakala wa ukoloni lilikuwa la kwanza kuja Tanganyika?

 1.  Wamisionari 
 2.  Wafanyabiashara
 3. Walowezi            
 4. Wapelelezi     
 5.  Mabaharia
Choose Answer :


27.     Tanganyika ilipata Uhuru wake kwa njia ya:

 1.  matumizi ya bunduki  
 2.  vita vya msituni
 3.  mikataba ya kilaghai 
 4.  kikatiba 
 5.  matumizi ya Veto
Choose Answer :


28.     Ni chaguzi ngapi za vyama vingi zimekwisha kufanyika Tanzania baada ya Tume ya Nyalali?

 1.  Mbili   
 2.  Tatu  
 3.  Nne   
 4.  Tano
 5. Sita
Choose Answer :


29.     Aliyekuwa Rais wa Tanganyika kabla ya muungano alikuwa:

 1.  Abeid Karume
 2.  Benjamin Mkapa
 3. Jakaya Kikwete 
 4. Julius Nyerere 
 5. Rashid Kawawa
Choose Answer :


30.     Wanachama waanzilishi wa Umoja wa Nchi Huru za Afrika (OAU) walikuwa:

 1.  nchi huru za Afrika ya Kati
 2.  nchi huru za Afrika          
 3. nchi huru za Afrika ya Kaskazini 
 4. nchi huru za Afrika ya Magharibi 
 5. nchi huru kusini mwa Afrika.
Choose Answer :


31.     Hadi kufikia mwaka 1914, nchi zilizokuwa huru barani Afrika zilikuwa:

 1.  Tanganyika na Zanzibar 
 2.  Ethiopia na Laiberia
 3.  Ghana na Misri     
 4.  Somalia na Jibuti 
 5.  Afrika ya Kusini na Rwanda
Choose Answer :


32.     Umoja wa hiari wa nchi huru zilizowahi kutawaliwa na Uingereza hufahamika kama:

 1.  Jumuiya ya Madola         
 2. Umoja wa Mataifa
 3. Nchi zinazoendelea   
 4. Umoja wa Afrika
 5.  Shirikisho la Mataifa
Choose Answer :


SEHEMU C

JIOGRAFIA

   Chagua jibu herufi yake kwenye karatasi ya

33. Vitu viwili vinavyopatikana katika mazingira ya nyumbani ni:

 1. vitanda na madawati                     
 2.  madarasa na maktaba 
 3. vitanda na vyombo vya jikoni 
 4. mlingoti wa bendera na vitanda 
 5. viwanja vya michezo na madarasa
Choose Answer :


34. Watu wanaoishi kandokando mwa bahari na maziwa hujihusisha na shughuli za:

 1.  kilimo 
 2. uvuvi
 3. uvunaji magogo 
 4. ufugaji
 5. usafirishaji
Choose Answer :


35. Ipi kati ya zifuatazo ni sifa ya ramani?

 1.  Huonesha pande zote za kitu
 2.  Urefu wa kitu huoneshwa
 3.  Umbo la asili la kitu hubakia
 4.  Rangi ya asili ya kitu huonekana 
 5. Huonesha sura ya juu ya kitu.
Choose Answer :


36. Mbuga za wanyama zinazopatikana Tanzania ni:

 1.  Serengeti, Ruaha na Mikumi 
 2. Tarangire, Katavi na Ngorongoro
 3. Serengeti, Manyara na Ngorongoro
 4.  Selous, Serengeti na Mikumi
 5.  Mkomazi, Selous na Ngorongoro
Choose Answer :


37. Ipi kati ya majanga yafuatayo husababishwa na mwanadamu na pia nguvu za asili?

 1.  Kimbunga      
 2. Mlipuko wa volkano
 3. Milipuko wa mabomu 
 4. Moto 
 5. Vita
Choose Answer :


38. Pareto hutumika kutengenezea:

 1.  manukato
 2. dawa za kuulia wadudu
 3.  vipodozi
 4.  jeli
 5.  mapambo
Choose Answer :


39. Uvuvi usio endeleevu waweza kusababisha yafuatayo kasoro:

 1. vifo vya watu
 2. vifo vya samaki
 3.  uchafuzi wa maji
 4.  umaskini
 5.  utajiri
Choose Answer :


Angalia kielelezo kifuatacho kwa makini kisha jibu swali namba 40, 41 na 42.

40. Ni aina gani ya zao inaonekana katika kielelezo?

 1. Mahindi
 2. Mpunga
 3. Katani
 4. Ngano
 5. Mtama
Choose Answer :


    41. Zao linaloonekana kwenye kielelezo ni la:

 1. nafaka
 2. biashara 
 3. matunda
 4. msimu
 5. chakula
Choose Answer :


42.  Mikoa mitatu ya Tanzania ambako zao hili hulimwa kwa wingi ni:

 1.  Arusha, Dodoma na Kilimanjaro 
 2. Tanga, Morogoro na Kilimanjaro
 3.  Iringa, Mbeya na Rukwa
 4.  Dodoma, Rukwa na Tabora
 5.  Mwanza, Kagera na Kilimanjaro
Choose Answer :


43. Mawasiliano kwa sauti hufanyika kwa kutumia:

 1.  kugusa na kuandika tu 
 2. simu, runinga na redio
 3. kuandika na runinga 
 4. kugusa na kuchora tu 
 5. lugha ya ishara na redio
Choose Answer :


44. Ipi kati ya zifuatazo ni athari za kutumia vibaya njia za kisasa za mawasiliano?

 1. Mmomonyoko wa maadili      
 2. Upatikanaji wa taarifa
 3. Kuleta maendeleo 
 4. Kuelimisha jamii 
 5. Kuendeleza umoja
Choose Answer :


45. Aina kuu mbili za biashara ni:

 1.  biashara ya mkopo na ya malipo
 2.  biashara ya mkopo na kubadilishana
 3.  biashara ya mtaji na fedha
 4.  Biashara ya hisa na ya mitaji
 5.  biashara ya ndani na ya nje
Choose Answer :


46. Tanzania inapata faida gani kwa kuongeza biashara yake ya kimataifa?

 1.  Kuongeza majengo
 2.  Kupunguza wajasiriamali wa ndani 
 3. Kuongeza deni
 4. Kupunguza mikataba ya kibiashara 
 5. Kuongeza fedha za kigeni
Choose Answer :


47. Aina kuu za usafirishaji Tanzania ni:

 1.  Maji, mito na anga
 2.  Ardhi, maji na anga
 3.  Bahari, ardhi na anga
 4.  Ardhi, maji na maziwa
 5.  Mito, maziwa na bahari
Choose Answer :


48. Lipi kati ya makundi yafuatayo linahusisha vyanzo vya taka hewa?

 1.  Mahabara, mboga za majani na makopo
 2.  Mifuko ya plastiki, vipande vya chupa, na harufu mbaya
 3.  Maabara, viwanda na magari
 4.  Magari, taka za nyumbani na plastiki
 5.  Maabara, taka za nyumbani na viwanda
Choose Answer :


49.  Jamii za Kitanzania zinaweza kuthibiti utupaji taka kwa:

 1.  kutupa taka hovyohovyo
 2.  kulima kwa kutumia njia za kisasa za kilimo
 3.  kutupa takataka katika mifereji
 4.  kutumia mifuko ya plastiki 
 5. kutoa elimu ya mazingira
Choose Answer :


    50. Nchi zinazovuna maji ya mvua na kuyatumia kuongeza maji kwenye udongo ni:

 1.  Marekani na India
 2.  Tanzania na India
 3.  India na Kenya
 4.  Kenya na Uganda
 5.  China na Marekani
Choose Answer :


Try Another Test | 
Download Learning
Hub App

For Call,Sms&WhatsApp: 255769929722 / 255754805256

   Click Here To Access You Scheme(ONLY IF YOU A HAVE CODE)
Quick Links