STD VII MAARIFA_JAMII ONLINE SELF NECTA TEST FOR YEAR 2014

2014 - MAARIFA YA JAMII

SEHEMU A

URAIA

Chagua jibu lililo sahihi kisha andika herufi yake mkabala na namba ya swali kwenye karatasi ya kujibia.

1.  Kazi ya kamati ya shule ni:

 1. Kusimamia maendeleo ya taaluma
 2. Kutoa ushauri juu ya maambukizi ya UKIMWI
 3. Kuidhinisha uteuzi wa waalimu 
 4. Kusimamia nidhamu ya waalimu
 5. Kusimamia ujenzi na maendeleo ya shule.
Choose Answer :


2.  Vyanzo vya mapato ya serikali za mitaani pamoja na:

 1. kodi ya kichwa na kodi ya rasilimali
 2. ruzuku, kodi na michango mingine
 3. kodi ya ardhi, na kodi ya rasilimali
 4. tozo katika mazao ya mali asili 
 5. tozo za leseni za biashara
Choose Answer :


3.  Katika muundo wa kiutawala wa serikali za mitaa, wilaya na manispaa zinaongozwa na:

 1. Chama tawala    
 2. Mkurugenzi mtendaji
 3. Mkuu wa wilaya   
 4. Kamati yenyewe 
 5. Afisa utawala wa wilaya
Choose Answer :


4.  Rangi nyeusi katika bendera yetu huwakilisha:

 1.  Mimea      
 2.  Madini
 3.  Watu   
 4.  Ardhi 
 5.  Mbuga za wanyama
Choose Answer :


5.  Ngaoya taifa inawakilisha:

 1. umoja, uhuru, uwezo na mamlaka ya taifa
 2. uhuru, umoja na rasilimali za taifa
 3. uwezo, uhuru, uoto wa asili na mamlaka ya taifa
 4. uhuru, umoja na mamlaka ya taifa 
 5. uhuru na umoja
Choose Answer :


6.  Sababu kubwa ya kuruhusu mfumo wa vyama vingi Tanzania ni:

 1.  kutekeleza matakwa ya wahisani
 2.  kulinda haki za makundi maalumu katika jamii
 3.  kuvutia wawekezaji wa nje
 4.  kutekeleza maelekezo ya Umoja wa Mataifa
 5.  kupanua demokrasia
Choose Answer :


7.  Chombo chenye mamlaka ya kusimamia uchaguzi wa rais, wabunge na madiwani Tanzania ni:

 1.  Jeshi la polisi 
 2. Tume ya Taifa ya Uchaguzi
 3. Mahakama Kuu 
 4. Ofisi ya msajili wa vyama vya siasa
 5. Ofisi ya Waziri Mkuu
Choose Answer :


8.  Haki ya kumiliki mali iko katika kipengele kipi cha haki za binadamu?

 1.  Kijamii na kiuchumi   
 2.  Kisiasa na kiuchumi
 3.  Kikatiba na kisiasa               
 4.  Kijamii na Kisiasa 
 5.  Kijamii na Kiutamaduni
Choose Answer :


9.  Ulinzi na usalama wa taifa letu ni jukumu la:

 1.  Jeshi Wananchi wa Tanzania 
 2.  kitengo cha Usalama wa Taifa
 3.  Jeshi la Polisi
 4.  mgambo
 5.  kila mwananchi
Choose Answer :


10.Mojawapo ya kazi za mgamboni:

 1.  kukamata wahalifu na kuwapeleka kwenye kituo cha polisi
 2.  kuadhibu wanaovunja sheria mijini
 3.  kuzuia ajali za moto
 4. kukusanya kodi ya maendeleo mijini 
 5. kuzuia na kupambana na rushwa
Choose Answer :


11. Utandawazi ni mfumo unao hamasisha:

 1. teknolojia ya habari na mawasiliano katika nchi zinazoendelea
 2. haki sawa kwa kila mmoja duniani
 3. mfumo wa vyama vingi katika nchi zinazoendelea
 4. biashara huria baina ya mataifa
 5. sekta binafsi katika nchi zinazoendelea .    
Choose Answer :


12.Nini maana ya ujasiriamali?

 1.  Bishara yoyote yenye faida
 2.  Uwekezaji kwenye biashara
 3.  Biashara ndogondogo
 4.   Sekta binafsi
 5.  Ujasiri wa kumiliki mali
Choose Answer :


13.Mojawapo ya udhaifu wa Umoja wa Mataifa ni:

 1.  kushindwa kuzuia kuenea kwa Utandawazi
 2.  Waafrika hawajawahi kupata nafasi katika uongozi wa juu katika Umoja wa Mataifa
 3.  baadhi ya watu tu ndio wenye kura ya turufu
 4.  kushindwa kupitisha maazimio ya haki za binadamu
 5.  kutokushirikishwa kwa Waafrika katika vikao vya baraza la usalama
Choose Answer :


14.Jaji Mkuu waTanzania huteuliwa na:

 1.  Bunge 
 2.  Waziri Mkuu        
 3.  Rais
 4.  Makamu wa rais     
 5.  Mwanasheria Mkuu
Choose Answer :


SEHEMU B

HISTORIA

15. Wafanyabiashara kutoka bara la Asia walifika Tanganyika kwa mara ya kwanza mnamo

 1.  Karne ya 15 
 2.  Karne ya 19 
 3.  Karne ya 8 
 4.  Karne ya 9 
 5.  Karne ya 12
Choose Answer :


16. Kabla ya ukoloni majukumu ya kiongozi wa ukoo yalikuwa ni pamoja na:

 1.   kutatua migogoro   
 2.  kusaini mikataba na wakoloni
 3.  kuongeza idadi ya mifugo 
 4.  kujenga nyumba 
 5.  kuanzisha vijiji vya ujamaa
Choose Answer :


17. Mkutano wa kuligawa bara la Afrika ulifanyika:

 1. Berlin
 2. London
 3. Roma
 4. Paris
 5. New York
Choose Answer :


18. Azimio la Arusha lililenga zaidi:

 1. uhuru na kazi 
 2. siasa na kilimo
 3. elimu kwa wo?e
 4. ujamaa na kujitegemea
 5.  mfumo wa vyama vingi
Choose Answer :


19. Katika zama za mawe za mwisho ugawanyaji majukumu katika jamii ulifanyika kwa misingi ya:

 1. hekima na utajiri
 2. hekima na umri
 3. uzoefu na hekima 
 4. umri na jinsia 
 5. utajiri na umri
Choose Answer :


20.Mwanadamu alianza kutembea kwa miguu miwili katika hatua gani ya mabadiliko?

 1.  Primate 
 2.  Homo sapiens
 3.  Homo habilis 
 4.  Zinjanthropus 
 5.  Homo erectus
Choose Answer :


21.Utawala waWaingereza nchini Tanganyika uliisha mnamo .....

 1. karne ya 15 
 2. karne ya 19 
 3. karne ya 20 
 4. karne ya 18 
 5. karne y 17
Choose Answer :


22.Vita vilivyozuka nchini Ruanda mwaka 1994 vilisababishwa na:

 1.  ukabila 
 2.  ubaguzi wa rangi 
 3.  rushwa 
 4.  ukabaila 
 5.  ubepari
Choose Answer :


23. Watangulizi wa kwanza wa ukoloni kuwasili Zanzibar na Tanganyika walikuwa:

 1.  wafanya biashara   
 2. Wamisionari  
 3. Wapelelezi
 4. Walowezi                            
 5. Waarabu
Choose Answer :


24. ......... lilikuwa ni shirika la kuajiri manamba wakati wa ukolóni nchini Tanganyika.

 1.  MANAMBA   
 2. TFL 
 3. TAA
 4.  JUWATA                                           
 5.  SILABU
Choose Answer :


25. Chanzo cha familia ni:

 1. ndugu na rafiki
 2. ukoo na kabila 
 3. baba na mama
 4. watoto
 5. wazee na vijana
Choose Answer :


26. Mapinduzi ya kiuchumi barani Ulaya yalitokea kati ya .....

 1.  karneya 16 na 17             
 2.  karneya 15 na 16
 3.  karne ya 17 na 18 
 4.  karneya 18 na 19 
 5.  karne ya 15na 20
Choose Answer :


27. Jamii za Afrika ya Mashariki zilizopinga ukoloni kwa silaha ni pamoja na:

 1.  Wanandi na Wahehe           
 2.  Wasangu na Wabena 
 3.  Waha na Wakamba  
 4.  Waganda na Wabena 
 5.  Wabena na Wapare
Choose Answer :


28. Mreno wa kwanza kufika Afrika alikuwa:

 1.  Vasco Da Gama
 2.  David Livingstone
 3.  Bartholomew Diaz
 4.  Johann Krapf
 5.  Fransisco Dalmeida
Choose Answer :


29. Mazao yaliyoletwa Afrika ya Mashariki na Wareno ni pamoja na:

 1.  mihogo na kahawa
 2.  kahawa na karafuu 
 3.  mahindi na mihogo 
 4.  mkonge na mihogo
Choose Answer :


30. Mataifa ya Ulaya yaliyokuwa yakipigania Mto Nile yalikuwa:

 1.  Ufaransa na Ubelgiji
 2.  Uingereza na Ujerumani
 3.  Ufaransa na Ureno
 4.  Uingereza na Ufaransa 
 5.  Ubelgiji na Ureno
Choose Answer :


31. Mapambano ya kudai Uhuru katika bara la Afrika yalianza baada ya:

 1.  Kuundwa kwa Umoja wa Mataifa
 2.  Kusambaratika kwa Umoja wa Kisovieti
 3.  Vita Kuü ya Pili ya Dunia
 4.  Kupigwa marufuku biashara ya watumwa
 5.  Kuanzishwa kwa mfumo wa vyama vingi
Choose Answer :


32. Mwanasayansi aliyeelezea kuhusu mabadiliko ya kimaumbile ya mwanadamu alikuwa

 1. Mary Leakey
 2. Charles Darwin 
 3. Louis Leakey 
 4. Richard Leakey 
 5. John Speke
Choose Answer :


SEHEMU C

JOGRAFIA

 33. Pepo huvuma kutoka pande zipi jua liwapo upande wa kusini mwa dunia?

 1.  Kusini        
 2.  Magharibi 
 3.  Mashariki     
 4.  Kaskazini 
 5.  Kaskazini-mashariki
Choose Answer :


 34. Tunapataje idadi ya watu katika sehemu fulani?

 1. Kwa kuhesabu watoto wachanga
 2. Kwa kuhesabu wafu
 3. Kwa kuhesabu wakimbizi
 4. Kwa kukokotoa eneo Ia sehemu 
 5. Kwa kufanya sensa
Choose Answer :


35. Mojawapo ya madhara ya ongezeko kubwa Ia watu nchini Tanzania ni:

 1.  Kuongezeka kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe
 2.  Ongezeko Ia utegemezi 
 3. Uhaba wa huduma za kijamii 
 4. Kupungua kwa eneo Ia nchi 
 5. Upungufu wa wasomi
Choose Answer :


36.      Maji ya mvua yanaweza kukingwa na kuhifadhiwa kwa matumizi ya baadaye kwa kutumia:

 1.  Ndoo na mabomba     
 2.  Chupa na majaba
 3. Visima na chupa    
 4. Visima na mapipa 
 5.  Ndoo na chupa
Choose Answer :


37.  Soma ramani ifuatayo kwa umakini kisha jibu maswali yafuatayo:


Tafuta eneo Ia sehemu iliyotiwa kivuli katika kilometa kwa kutumia kipimio cha 1: 100000

 1.  km2 10.5      
 2.  km 2 20.05          
 3.  km2 15
 4.  km2 15.5                                                       
 5.  km 2 20.5
Choose Answer :


38.  Picha inayoonesha msitu mnene na mazao kama minazi yawezakuwa inawakilisha eneo lenye:

 1.  Hali ya hewa ya kiikweta
 2.  Hali ya hewa ya kitropiki
 3.  Hali ya hewa ya kimonsun
 4.  Hali ya hewa ya kimediteranian
 5.  Hali ya hewa ya baridi
Choose Answer :


39. Mojawapo ya sababu za kuongezeka kwa idadi ya watu na kuzaliana ni:

 1. uhamiaji na kuzaliana
 2.  watu kukosa elimu ya maisha
 3.  Kuzaliana na afya
 4. Ndoa za watu wenye umri mdogo
 5. Ongezeko Ia wakimbizi
Choose Answer :


40. Soma ramani ya kontua ifuatayo kisha jibu maswali yafuatayo:


Eneo lenye herufi A huitwa .........

 1. Korongo  
 2. Uwanda 
 3. Bonde
 4. Kilele
 5. Pitio 
Choose Answer :


41. Hygrometa ni kifaa kinachotumika kupimia: 

 1.  jotoridi 
 2.  mvua 
 3. unyevu
 4. upepo 
 5.  jua
Choose Answer :


42.  Njia ya kisasa na ya haraka kabisa ya mawasiliano baina ya watu ni:

 1. Telex   
 2. Simu 
 3. Barua
 4. Runinga                                                     
 5. Redio
Choose Answer :


43.  Inachukua muda gani kwa dunia kuzunguka umbali sawa na umbali baina ya longitudo mbili?

 1.  dakika14 
 2.  dakika 15 
 3.  saa 1 
 4.  dakika10 
 5.  dakika 4
Choose Answer :


44.  Ni yapi kati ya madini yafuatayo ambayo ni chimbuko Ia nishati ya kinyuklia? 

 1. Makaa Yã mawe              
 2.  Uraniam           
 3.  Shaba
 4.  Almasi                                          
 5.  Dhahabu
Choose Answer :


45.  Sehemu ya muhimu ya ramani inayoelezea kuhusu alama zilizotumiwa katika ramani ni

 1.  ufunguo         
 2.  fremu          
 3.  dira
 4.  kipimio                                         
 5.  kichwa cha ramani
Choose Answer :


46. Ili kupunguza/kuondoa ongezeko la joto la dunia tunapaswa ......... 

 1. tuongeze utoaji wa hewa ya kabonidayoksaidi
 2. tuongeze hewa ya kabonidayoksaidiinayotolewa na wanyama
 3. tutumie vyanzo vya nishati vilivyo rafiki kwa mazingira
 4. tuchome vichaka, misitu na nyasi
 5.  tukate miti ili kupata eneo la kilimo
Choose Answer :


47. Wakati wa usiku joto la bahari huwa kubwa kuliko joto la ardhi kwakuwa ......

 1.  bahari hupata joto haraka kuliko ardhi
 2.  bahari hupoteza joto upesi kuliko ardhi
 3.  pepo zivumazo toka ardhini huongeza joto la bahari
 4.  pepo za bahari huongeza joto la ardhi
 5.  ardhi hupoteza joto upesi kuliko bahari
Choose Answer :


48.  Mikoko ni aina ya uoto upatikanao pembezoni mwa:

 1.  mito
 2.  maziwa
 3.  bahari 
 4. mabwawa 
 5. visima
Choose Answer :


49. Latitudo na umbali kutoka usawa wa bahari ni mambo yanayoathiri:

 1.  mfumo wa jua
 2.  misimu
 3.  mikondo bahari
 4.  hali ya hewa
 5.  shughuli za kiuchumi
Choose Answer :


50.  Ni rahisi sana kuthibitisha kuwa dunia ni duara kwakuangalia:

 1.  umbo la tufe
 2.  kupatwa kwa jua
 3.  kupwa na kujaa kwa maji
 4.  jua la utosini
 5.  kupatwa kwa mwezi
Choose Answer :


Try Another Test | 
Download Learning
Hub App

For Call,Sms&WhatsApp: 255769929722 / 255754805256

   Click Here To Access You Scheme(ONLY IF YOU A HAVE CODE)
GO TO NECTA EXAMS