STD VII MAARIFA_JAMII ONLINE SELF NECTA TEST FOR YEAR 2013

2013 -MAARIFA YA JAMII

SEHEMU A

URAIA

1.  Majukumu ya kiongozi wa wanafunzi katika shule ni pamoja na:

 1.  kusimamia maendeleo ya taaluma katika shule
 2.  kuandaa ripoti za maendeleo ya wanafunzi
 3.  kuwa kiungo kati ya wanafunzi na walimu
 4.  kusimamia nidhamu ya walimu
 5. kuadhibu wanafunzi wanaovunja sheria za shule 
Choose Answer :


2. Uchaguzi wa Mwenyekiti wa Serikali ya Kijiji hufanyika kila baada ya miaka:

 1.  minne 
 2.  miwili   
 3.  mitano         
 4.  mitatu         
 5.  sita
Choose Answer :


3. Lengo kuu Ia kuanzisha Serikali za Mitaa Tanzania ni

 1.  kuimarisha demokrasia     
 2.  kukusanya kodi ya maendeleo
 3.  kuimarisha polisi jamii        
 4.  kuboresha usafi wa miji 
 5.  kuongeza ajira
Choose Answer :


4. Bendera ya Taifa ina rangi ngapi?

 1.   Nne.             
 2.  Tatu. 
 3.  Tano. 
 4.  Sita.   
 5.   Mbili
Choose Answer :


5. Ni chombo kipi chenye mamlaka ya kusimamia utoaji wa sarafu na noti hapa Tanzania?

 1.   Wizara ya Fedha.           
 2.  Benki ya Dunia.
 3.  Benki Kuu ya Tanzania.                  
 4.  Benki ya Rasilimali ya Tanzania.
 5.  Wizara ya Mambo ya N dani.
Choose Answer :


6.  Jukumu mojawapo Ia Tume ya Taifa ya Uchaguzi ni:

 1.   kukosoa chama tawala      
 2.  kuchagua Wabunge
 3.  kusajili vyama vya siasa 
 4.  kuteua Spika 
 5.  kusimamia kuhesabu kura
Choose Answer :


7.   Mfumo wa utawala unaotumika Tanzania ni wa:

 1. Kimila.
 2. Kidemokrasia
 3. Kibeberu.
 4. Kimapinduzi 
 5.  Kifashisti.
Choose Answer :


8. Sekretarieti ya Maadili ya Viongozi wa Umma ilianzishwa lini?

 1.  2000
 2. 1992
 3. 1996
 4. 1977
 5. 2005          
Choose Answer :


  9.  Faida ya ushirikiano kati ya shule na jumuiya inayozunguka shule ni pamoja na:

 1.  ulinzi na usalama wa shule kuimarika
 2.  ongezeko Ia idadi ya watoto wanaoandikishwa shule
 3.  nafasi za ajira kwa jamii inayozunguka shule kuongezeka 
 4.  shughuli za biashara kuzunguka eneo Ia shule kuongezeka
 5.  walimu wengi kupata nyumba za kupanga jirani na shule
Choose Answer :


 10. Ni hatua zipi wanafunzi wanatakiwa kuchukua wanapoona katika eneo la shule wageni wanaowatilia shaka? 

 1.  Kutoa taarifa kwa jeshi la Wananchi la Tanzania. 
 2.  Kutaarifu Kamati ya Shule kuhusu uwepo wa wageni.
 3.  Kuwapiga wageni kabla ya kuwafikisha Mahakamani.
 4.  Kuwakamata wageni na kuwahoji.
 5.  Kutaarifu Walimu kuhusu uwepo wa wageni.
Choose Answer :


 11. Uchumi wa soko huria, ushindani wa kidemokrasia katika siasa na kukua kwa teknolojia ya habari na mawasiliano ni viashiria vya

 1.  ujasiriamali 
 2.  utawala bora 
 3.  utawala wa sheria 
 4.  utandawazi 
 5.  haki za binadamu
Choose Answer :


 12.  Ni aina gani ya madini yaligunduliwa kwa wingi nchini Tanzania mwaka 2007?

 1. Dhahabu 
 2. Uraniamu
 3. Almasi
 4. Shaba  
 5. Chuma.
Choose Answer :


13. Makubaliano ya kuanzisha Umoja wa Mataifa yalifanyika

 1. New York 
 2.  San Francisco 
 3. C. San Diego
 4.  Washington 
 5.  Los Angeles
Choose Answer :


14. Chombo kinachohusika na kuhakikisha kuwa raia anapata haki yake anayostahili ni:

 1.  Polisi                                                   
 2.  Magereza                     
 3. Mahakama                                         
 4. Jeshi la Wananchi                  
 5.  Bunge
Choose Answer :


SEHEMU B

HISTORIA

 15. Jukumu la ulinzi katika familia ni la nani?

 1.  Baba na watoto.          
 2. Baba, jamaa na marafiki.
 3.  Watoto, mama na jirani              
 4.  Kila mtu katika familia 
 5.  Watoto, jamaa na marafiki
Choose Answer :


16. Waziri Mkuu wa Dola ya Buganda aliitwa:

 1.  Kabaka         
 2.  Katikiro 
 3.  Mukama     
 4.  Lukiko 
 5.  Bakungu
Choose Answer :


 17.  Moja ya mbinu iliyotumika kudhoofisha teknolojia ya Waafrika wakati wa ukolono ni 

 1.  kufundisha masomo ya sayansi.
 2.  kuanzisha viwanda vya kisasa katika Afrika.
 3.  kubinafsisha viwanda vya Afrika.
 4.  kuleta bidhaa za viwandani kutoka ulaya. 
 5.  kufundisha Waafrika teknolojia ya Ulaya.
Choose Answer :


 18.     Moja ya malengo ya elimu ya kikoloni ilikuwa:

 1.  kupambana na ujinga na umaskini
 2.  kupunguza uzalishaji wa mazao ya biashara
 3.  kupata watumishi wa ngazi za chini 
 4.  kuongeza ajira kwa vijana
 5.  kupambana dhidi ya ubaguzi wa rangi
Choose Answer :


19. Gavana aliyeanzisha Baraza la Kutunga Sheria nchini Tanganyika aliitwa

 1.  Donald Cameron
 2.  Richard Turnbull
 3.  Horrace Byatt 
 4.  Edward Twinning
 5.  John Scott
Choose Answer :


 20. Chama cha TANU kilianzishwa nchini Tanganyika ili

 1.  kuboresha maisha ya Watanganyika
 2.  kuongeza kipato cha wafanyakazi 
 3.  kupigania uhuru wa Tanganyika
 4.  kutetea mas?ahi ya walowezi
 5.  kutetea haki za wakulima
Choose Answer :


21. Mpelelezi wa kikoloni aliyeweka mikataba ya ulaghai na Chifu Mangungo wa Msovero aliitwa

 1. De Brazza
 2. Carl Peters
 3. Dr. Livingstone
 4. Mungo Park
 5. Henry Stanley
Choose Answer :


22. Mapinduzi ya Zanzibar yalitokea:

 1.  12 Februari 1964
 2. 12 Desemba 1964
 3. 26 Januari 1964
 4. 12 Januari 1964
 5.  26 Aprili 1964
Choose Answer :


 23.Makao makuu ya Umoja wa Mataifa (UN) yapo:

 1.  New York 
 2.  San Francisco
 3.  San Diego         
 4.  Washington 
 5.  Los Angeles
Choose Answer :


24. M?oto wa shangazi yako ni:

 1.   mjomba    
 2.  kaka 
 3.  binamu        
 4.  dada 
 5.  mpwa
Choose Answer :


25. Rais wa kwanza wa nchi ya Msumbiji alikuwa:

 1.  Edwardo do Santos           
 2.  Samora Machel
 3.  Edward Mondlane 
 4.  Joachim Chissano 
 5.  Grace Machel
Choose Answer :


26.     Wafanyabiashara wa mwanzo kutoka Ulaya walifika Tanganyika katika karne ya ngapi?

 1.  Karne ya 15  
 2.  Karne ya 8
 3.  Karne ya 19 
 4.  karne ya 18 
 5.  Karne ya 9
Choose Answer :


27. Mfumo wa ukabaila katika jamii ya Waha uliitwa:

 1.  Umwinyi      
 2.  Ntemi 
 3.  Ubugabire    
 4.  Nyarubanja     
 5.  Mvunjo
Choose Answer :


28. Wanadamu walianza kujihusisha na biashara katika zama za:

 1.  Mwanzo za Mawe     
 2.  Mwisho za Mawe
 3.  Mapinduzi ya viwanda                     
 4.  Kati za Mawe
 5.  Chuma
Choose Answer :


29. Mfumo wa uzalishaji mali ambao msingi wake mkubwa ulikuwa ardhi uliitwa:

 1.  Ujamaa     
 2.  Ujima           
 3.  Ubepari       
 4.  Ubeberu      
 5.  Uka
Choose Answer :


30. Yupi kati ya wafuatao ni msimamizi mkuu wa shughuli za kila siku shuleni?

 1.  Mwalimu wa nidhamu.    
 2.  Mwalimu wa zamu.
 3. Mwalimu Mkuu.     
 4.  Mwenyekiti wa kamati ya shule. 
 5.  Kiranja mkuu.
Choose Answer :


31.  Jamii ya watu wa Zambia iliyofanya biashara na Wayao iliitwa

 1.  Wakamba 
 2.  Wasumbwa  
 3.  Waluo 
 4. Wanyamwezi 
 5. Walunda
Choose Answer :


32. Mojawapo ya athari ya utawala wa Wareno katika Afrika Mashariki ilikuwa:

 1.  kuanzishwa kwa uislamu
 2.  kukomeshwa kwa biashara ya utumwa
 3.  kuharibiwa kwa miji ya pwani
 4.  kusaini mikataba ya ulaghai
 5.  kuanzisha mashamba ya katani
Choose Answer :


SECTION C

JOGRAFIA

33. Kipi kati ya vifuatavyo ni chanzo kikuu cha maji?

 1.  Mito            
 2.  Maziwa            
 3.  Mabwawa
 4.  Visima                                                
 5.  Mvua
Choose Answer :


34.      Chanzo kikuu cha uharibifu wa mazingira barani Afrika ni

 1.  ongezeko la watu 
 2.  silaha za nyuklia
 3.  kilimo cha mazao ya chakula 
 4.  kilimo cha mazao ya biashara 
 5.  kilimo cha matuta kwenye miinuko
Choose Answer :


35. Miji ya Dar es Salaam na Tanga ina joto kuliko miji ya Arusha na fringa kwa sababu joto:

 1.  hupungua kwa wastani wa 0.6 0 C unapopanda meta 100
 2.  huongezeka kwa wastani wa 0.60 C unapopanda meta 100
 3.  hupungua kwa wastani wa 0.60 C unapopanda meta 1000
 4.  huongezeka kwa wastani wa 0.6 0 C unapopanda meta 1000
 5.  hupungua kwa wastani wa 6,5 0 C unapopanda meta 100
Choose Answer :


36.  Nchi kubwa kuliko zote barani Afrika ni

 1.  Afrika ya Kusini       
 2.  Jamhuri ya Muungano wa Tanzania
 3.  Nigeria           
 4.  Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo 
 5.  Algeria
Choose Answer :


37.  TPC Moshi, Kagera, Mtibwa na Kilombero ni mfano wa viwanda vinavyozalisha:

 1.  Saruji       
 2.  Sukari         
 3.  Sigara
 4.  Mabati                                                
 5.  Kahawa
Choose Answer :


38. Kipimo kidogo cha ramani hutumika kuchorea

 1.  maeneo madogo
 2.  maeneo makubwa
 3.  maeneo ya kati tu
 4.  maeneo madogo na ya kati
 5.  maeneo madogo na makubwa
Choose Answer :


39. Mstari wa Tarehe wa Kimataifa HAUKO mnyoofu kwa sababu ya : 

 1. kuepuka majanga yanayoweza kutokea duniani. 
 2. kuepuka nchi moja kuwa na nyakati tofauti.
 3. kuzuia tsunami na matetemeko ya ardhi. 
 4. kupunguza milipuko ya volcano.
 5. kufanya ncha za dunia kuwa karibu. 
Choose Answer :


40. Miamba Iaini inayopatikâfia katika pwani ya Afrika Mashariki inaitwa

 1.  Matumbawe
 2.  Geu
 3.  Jiwe moto
 4.  Mfinyanzi
 5.  Makaa ya mawe
Choose Answer :


41. Tabia ya nchi ya nusu jangwa na ukame wa kitropiki hupatikana sehemu zipi za Afrika Mashariki?

 1.  Kaskazini mwa Uganda
 2.  Kaskazini Mashariki mwa Kenya na sehemu ya kati ya Tanzania.
 3.  Kusini Mashariki mwa Tanzania.
 4.  Magharibi mwa Kenya
 5.  Kusini mwa Tanzania na Kusini Mashariki mwa Kenya
Choose Answer :


42. Nchi za Kusini mvva Afrika ni pamoja na:

 1.  Angola, Afrika Kusini na Namibia
 2.  Afrika Kusini, Burundi na Malawi
 3.  Malawi, Msumbiji na Rwanda
 4.   Zimbabwe, Botswana na Tanzania 
 5.  Swaziland, Lesotho na Nigeria
Choose Answer :


43. Ni mikoa ipi nchini Tanzania imeonesha dalili za kuenea kwa jangwa?

 1.  Shinyanga, Tabora na Mwanza
 2.  Kilimanjaro, Iringa na Mbeya
 3.  Lindi, Morogoro na Tabora
 4.  Shinyanga, Dodoma na Singida 
 5.  Arusha, Ruvuma na Manyara
Choose Answer :


44.      Kundi lipi linaonesha sayari?

 1.  Zebaki, Mwezi na Zuhura
 2.  Dunia, Nyota na Mihiri
 3.  Zebaki, Serateni na Zohari
 4.   Zuhura, Dunia na Kimondo
 5.  Utaridi, Jua na Mwezi
Choose Answer :


Soma kwa makini ramani ifuatayo kishajiba maswaliyafuatayo 45, 46 and 47


   45. Mlima maarufu unaopatikana katika eneo lenye herufi C huitwa:

 1.  Kilimanjaro               
 2.  Rungwe
 3.  Meru    
 4.  Usambara 
 5.  Uluguru
Choose Answer :


46. Mto uliooneshwa kwa herufi E unaitwa:

 1.  Tana           
 2.  Galana
 3.  Naili         
 4.  Malagarasi 
 5.  Ruaha
Choose Answer :


47.  Nchi inayooneshwa kwa herufi B ni maarufu kwa uzalishaji wa madini yanayoitwa:

 1.   Dhahabu
 2.  Tanzanaiti
 3.  Makaa ya Mawe
 4.   Almasi
 5.   Shaba
Choose Answer :


48. Ongezeko Ia joto duniani, ukame, mafuriko na vimbunga ni matokeo ya athari zitokanazona

 1.  uharibifu wa mazingira
 2.  tsunami iliyotoka Asia
 3.  ongezeko kubwa Ia watu katika nchi za Ulaya
 4.  matumizi ya mabomu ya nyuklia
 5.  Mvua nyingi
Choose Answer :


   49. Ni maziwa yapi yanapatikana katika Bonde la Ufa la upande wa Mashariki?

 1.  Turkana, Rukwa na Kyoga.
 2.  Nyasa, Victoria na Eyasi. 
 3.  Turkana, Natroni na Eyasi 
 4.  Victoria, Eyasi na Kyoga.
 5.  Albert, Edward na Kivu
Choose Answer :


50. Chunguza RAMANI kisha jibu swali linalofuata

Mchoro huu unaonesha mpangilio wa makazi wa aina gani?

 1.  Mkusanyiko
 2.   Mtawanyiko
 3.   Kimstari
 4.  Yasiyo na mpangilio
 5.  Kiasili
Choose Answer :


Try Another Test | 
Download Learning
Hub App

For Call,Sms&WhatsApp: 255769929722 / 255754805256

   Click Here To Access You Scheme(ONLY IF YOU A HAVE CODE)
GO TO NECTA EXAMS