STD VII MAARIFA_JAMII ONLINE SELF NECTA TEST FOR YEAR 2012

MAARIFA YA JAMII 2012

SEHEMU A

URAIA

Chaguajibu sahihi kisha andika katika karatasiyakoya kujibia.

1. Mwakilishi wa wananchi katika vikao vya Wilaya vya Serikali za Mitaa ni ....

 1.  Mkuu wa Wilaya.
 2.  Mwenyekiti wa Serikali ya Kijiji.  
 3. Afisa Mtendaji Kata.
 4. Mwenyekiti wa Wilaya wa Chama Tawala.
 5.  Diwani wa Kata.
Choose Answer :


2. Mojawapo ya majukumu ya Halmashauri ya Wilaya ni kutoa ruzuku kwa .....

 1.  Serikali za Kata. 
 2.  Serikali Kuu. 
 3.  Vyama vya siasa. 
 4.  Serikali za Vijiji.
 5.  Mashirika yasiyo ya kiserikali.
Choose Answer :


3. Mkurugenzi Mtendaji wa Halmashauri ya Wilaya au Manispaa huteuliwa na .....

 1.  Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
 2. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. 
 3.  Baraza la Madiwani la Halmashuri au Manispaa husika. 
 4.  Waziri wa Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa.
 5.  Katibu Mkuu Kiongozi.
Choose Answer :


4. Katika Bendera ya Taifa rangi ya kijani kibichi inawakilisha ...

 1.   madini           
 2.  maji
 3.  uoto wa asili 
 4.  kilimo 
 5.  ardhi
Choose Answer :


5. Ni wakati gani Bendera ya Taifa hupeperushwa nusu mlingoti? 

 1. Wakati wa ziara za viongozi wa mataifa mengine. 
 2.  Rais anapotangaza hali ya hatari.
 3.  Linapotokea janga la kitaifa au tukio la huzuni. 
 4.  Siku ya kumbukumbu ya Mashujaa wa Taifa.
 5.  Rais anapokuwa nje ya nchi.
Choose Answer :


6.  Uchaguzi wa Rais na Wabunge hapa Tanzania hufanyika kila baada ya

 1.  miaka 10     
 2.  miaka 3        
 3.  miaka 4 
 4.  miaka 5       
 5.  miaka 6. 
Choose Answer :


7. Haki za binadamu zinapaswa kutolewa kwa watu wote bila kujali .

 1. vyama vya siasa. 
 2.  katiba ya nchi.
 3. haki za makundi maalumu.
 4. umri wa mtu.
 5. rangi, dini, jinsi na kabila.
Choose Answer :


8. Kazi mojawapo ya Sekretarieti ya Maadili ya Viongozi wa Umma ni .........

 1.  kupokea na kuhakiki taarifa ya rasilimali na madeni ya viongozi wa umma
 2.  kusuluhisha migogoro baina ya viongozi wa umma
 3.  kufanya utafiti na kuelimisha jamii kuhusu haki za binadamu na utawala bora 
 4. kuchunguza tuhuma zozote dhidi ya Afisa wa serikali anayehusishwa na rushwa
 5.  kuthibitisha uteuzi wa mawaziri.
Choose Answer :


9.   Ni chombo gani chenye jukumu la kulinda nchi yetu na mipaka yake? 

 1. Jeshi la Polisi Tanzania. 
 2. Jeshi la Magereza la Tanzania.
 3. Jeshi la Kujenga Taifa. 
 4. Jeshi la Wananchi la Tanzani.
 5. Jeshi la Mgambo.
Choose Answer :


10. Lengo kuu la Polisi jamii ni ......... 

 1. kufundisha raia kazi za Polisi.
 2. kujenga mahusiano ya kirafiki baina ya Polisi na raia.
 3. kuwezesha Maafisa wa Polisi kuishi na raia. 
 4. kuwafanya raia kuwa wakakamavu kama polisi.
 5. kuzuia matumizi ya dawa za kulevya katika jamii.
Choose Answer :


11. Mila zinazoathiri afya ya uzazi wa kinamama ni pamoja na .........

 1.  mahari na uzazi wa mpango.
 2.  ukeketaji wanawake na uzazi wa mpango.
 3.  ndoa za utotoni na mahari.
 4. ukeketaji wanawake na ndoa za utotoni. 
 5. kunyonyesha watoto kwa muda mrefu.
Choose Answer :


12.  Mojawapo ya changamoto wanazozipata wajasiriamali ni pamoja na .......

 1.  ukosefu wa leseni za biashara.
 2.  kutokuwepo kwa benki na taasisi za fedha. 
 3. upatikanaji wa masoko ya bidhaa na huduma.
 4.  uwepo wa askari polisi na mgambo wengi maeneo ya mijini.
 5.  kutokuwepo sera ya uwekezaji.
Choose Answer :


13. Ni chombo gani chenye jukumu la kumchagua Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa?

 1.  Baraza la Udhamini la Umoja wa Mataifa. 
 2.  Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. 
 3.  Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. 
 4.  Sekretarieti ya Umoja wa Mataifa.
 5.  Mahakama Kuu ya Kimataifa.
Choose Answer :


14. Mtumishi wa umma ambaye ni Mbunge kwa mujibu wa nafasi yake katika utumishi wa umma ni ....

 1.  Jaji Mkuu
 2.  Katibu Mkuu Kiongozi
 3.  Mthibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali 
 4.  Msajili wa vyama vya siasa. 
 5.  Mwanasheria Mkuu wa Serikali.
Choose Answer :


SEHEMU B

HISTORIA

Chagua jibu sahihi uliandike katika karatasi yakoya kujibia.

15. Mabaki ya Zinjanthropus yaligunduliwa ......... 

 1.  Kondoa Irangi.                       
 2.  Kalenga.                               
 3.  Olduvai.
 4.  Isimila.                                               
 5.  Engaruka.
Choose Answer :


16. Wafanyabiashara wa mwanzo wa kigeni kuja Tanganyika walitoka ......... 

 1.  Amerika.         
 2.  Amerika Kaskazini. 
 3.  Asia
 4.  Ulaya.         
 5.  Amerika Kusini.
Choose Answer :


17. Mojawapo ya athari ya utawala wa Waingereza katika visiwa vya Unguja ilikuwa ....

 1.  kukomesha biashara ya utumwa. 
 2. kuanzishwa kwa dini ya kikristu.
 3.  kuondoa umaskini.
 4.  kuanzisha kilimo cha karafuu. 
 5. kuanzisha vyama vya siasa.
Choose Answer :


18. Uchaguzi mkuu wa kwanza wa vyama vingi vya siasa katika Tanzania ulifanyika mwaka

 1.  1992 
 2.  1990 
 3. 1961 
 4.  2005 
 5. 1995.
Choose Answer :


19. Elimu kwa wote (UPE) nchini Tanzania ilianzishwa mwaka ...

 1.  1974 
 2. 1970 
 3.  1972   
 4.  1980
 5.  1977
Choose Answer :


20. Nchi ya Afrika iliyokuwa inafuata mfumo wa vyama vingi vya siasa mwaka 1980 ni .....

 1.  Zimbabwe. 
 2.  Tanzania. 
 3.  Botswana.
 4.  Ghana.                                                    
 5.  Ethiopia.
Choose Answer :


21. Makabila maarufu katika Afrika ya Mashariki yaliyojihusisha na biashara kabla ya ukoloni ni 

 1.  Wangoni, Wakikuyu na Wachaga. 
 2. Wayao, Wangoni na Wakikuyu. 
 3. Wanyamwezi, Wayao na Wakikuyu.
 4. Wanyamwezi, Wayao na Wazaramo. 
 5. Wayao, Wanyamwezi na Wakamba.
Choose Answer :


22. Familia inaweza kujikwamua kiuchumi iwapo . 

 1.  mama atajishughulisha na kazi za ndani.
 2. baba ataajiriwa.
 3.  watoto watajishughulisha na masomo.
 4.  wanafamilia watatimiza wajibu wao. 
 5. wanafamilia watasali pamoja.
Choose Answer :


23. Kabla ya ukoloni elimu ya jadi ilitolewa kwa njia ya .........

 1.  sheria za serikali.       
 2.  jando na unyago.
 3.  kwenda vitani.                        
 4.  kusoma vitabu.               
 5.  shule za awali.
Choose Answer :


24. Makoloni ya Ujerumani katika Afrika yalikuwa ..

 1.  Naijeria, Namibia na Togo.
 2.  Gambia, Togo na Namibia. 
 3. Kameruni, Togo na Namibia. 
 4. Namibia, Tanganyika na Naijeria.
 5. Kameruni, Tanganyika na Senegal.
Choose Answer :


25.Ni mataifa yapi kati ya yafuatayo yalianzisha umoja wa nchi zisizofungamana na upande wowote? 

 1. Ulaya Mashariki.
 2. Nchi zinazoendelea
 3. Ulaya Magharibi. 
 4. Amerika ya Kusini
 5. Amerika ya Kaskazini
Choose Answer :


26. Wajerumani walitawala Tanganyika baada ya .....

 1. Vita Kuu ya Kwanza.           
 2. Vita Kuuya Pili. 
 3. Mkutano wa Berlin.          
 4. Kuundwa kwa UNO.
 5. Kushindwa kwa Wareno.
Choose Answer :


27.Katika Zama za Mwanzo za Mawe binadamu ..... 

 1. alianza kufuga wanyama na ndege.
 2.  aligundua moto.
 3.  alijihusisha na kilimo na biashara.
 4. aliongeza uwezo wa kuzalisha chakula. 
 5.  aliishi kwa kutegemea mazingira.
Choose Answer :


28. Jamii zilizokuwa maarufu kwa kufua chuma hapa Tanganyika ni pamoja na ...

 1. Wapare na Wazinza.
 2. Wapare na Wagogo.
 3. Wazinza na Wasukuma
 4. Wapare na Wajaluo.
 5. Wazinza na Wagogo.
Choose Answer :


29.  Soko kuu la watumwa Zanzibar lilifungwa mwaka ......

 1. 1873   
 2. 1822   
 3. 1845   
 4. 1820   
 5. 1900       
Choose Answer :


30. Mojawapo ya athari za kugawanywa kwa bara la Afrika ilikuwa .........

 1.  kukua kwa viwanda vya Afrika. 
 2.  kudumaa kwa viwanda vya Afrika.
 3.  kuboreshwa kwa uchumi wa jadi.
 4.  kudumisha utamaduni wa Kiafrika. 
 5.  kuanza kwa biashara ya utumwa.
Choose Answer :


31.Taifa la pili kuitawala Zanzibar lilikuwa ......

 1. Uingereza.     
 2. Ujerumani.  
 3. Ureno.
 4. Oman.                                                 
 5. Ufaransa.
Choose Answer :


32. Bidhaa zilizoletwa Tanganyika kutoka Bara la Asia kuanzia karne ya nane zilikuwa ni pamoja na ....

 1.  pembe za ndovu na dhahabu.
 2. Ngozi na bunduki
 3. Chumvi na shaba
 4. Nguo na ngano
 5. Nguo na watumwa
Choose Answer :


SEHEMU C

JIOGRAFIA

Chaguajibu sahihi na kuandika herufi inayohuska mbeleya nambaya kila swali.

33. Katika kuonesha mahali kwa kutumia mistari ya gridi katika ramani huanza kusomwa namba za mstari gani? . 

 1.  Ulalo halafu wima.              
 2.  Wima halafu ulalo. 
 3.  Kushoto halafu kulia.          
 4.  Kulia halafu juu.
 5.  Kulia halafu kushoto.
Choose Answer :


34.  Mambo muhimu ya kuzingatia katika uendeshaji wa shughuli za uchukuzi ni: .....

 1.  mtaji, sura ya nchi, uzalishaji na biashara. 
 2.  teknolojia, serikali, mtaji na biashara. 
 3.  mtaji, sura ya nchi, watu na viwanda. 
 4.  serikali, mashirika, mtaji na watu.
 5.  teknolojia, mtaji, uzalishaji, biashara na sura ya nchi.
Choose Answer :


35. Biashara ya ndani ni ile inayohusisha bidhaa ...

 1.  zinazotengenezwa nje ya nchi.
 2.  zinazotengenezwa na kuuzwa ndani ya nchi. 
 3. zinazozalishwa ndani ya nchi.
 4. zinazotengenezwa na kuuzwa nje ya nchi. 
 5. zinazouzwa nje ya nchi.
Choose Answer :


36.Iwapo umbali wa kilometa 25 kwenye ardhi unawakilishwa na urefu wa sentimeta 5 kwenye ramani. Kipimo cha ramani ni ...

 1.  1:20000 
 2.  1:100000 
 3.  1:50000 
 4. 1:500000 
 5. 1:10000
Choose Answer :


37. Jua la utosi katika mwezi Disemba huwa katika . 

 1.  Kizio cha Kusini.  
 2. Tropiki ya Kansa.          
 3.  Ikweta. 
 4. Kizio cha Kaskazini.       
 5. Tropiki ya Kaprikoni.
Choose Answer :


38. Bainisha vyanzo vya umeme kati ya vifuatavyo: ....

 1.  Nguvu ya maji, madini na nyaya. 
 2. Upepo, nguvu ya maji na transfoma. 
 3. Nguvu ya maji, upepo na jua.
 4.  Makaa ya mawe, nyaya na transfoma.
 5.  Nguvu ya maji, transfoma na makaa ya mawe.
Choose Answer :


39. Picha iliyopigwa katika uoto wa savanna huonesha ... 

 1. misitu minene.           
 2.  nyasi ndefu.
 3. miti iliyochongoka juu.                   
 4. miti yenye umbile la mwavuli.
 5. nyasi fupi.
Choose Answer :


40. Athari kuu za viwanda katika mazingira ni .....

 1.  kuchafua maji, hewa na harufu mbaya.
 2.  kutoa moshi na matumizi makubwa ya nguvu ya nishati. 
 3. uchafuzi wa hewa, udongo na harufu mbaya. 
 4. kumwaga kemikali na kutoa moshi. 
 5. uchafuzi wa hewa, maji na ardhi.
Choose Answer :


41. Zao la mkonge hulimwa katika mikoa ipi Tanzania? ....... .

 1.  Tanga na Mbeya. 
 2.  Morogoro na Pwani. 
 3.  Morogoro na Tanga.
 4.  Kilimanjaro na Manyara.
 5.  Mtwara na Singida
Choose Answer :


42. Mambo muhimu katika ramani ni 

 1.  uoto, dira kipimio, mistari na jina la ramani. 
 2.  rangi, jina la ramani, kipimio, ufunguo na fremu. 
 3.  mistari, jina la ramani, dira, fremu na kipimio. 
 4.  jina la ramani, ufunguo, fremu, kipimio na dira.
 5.  jina la ramani, ufunguo, kipimio, dira na mistari.
Choose Answer :


43.Ipi kati ya zifuatazo ni njia ya kuzuia mafuriko? 

 1.  Kujenga nyumba imara.  
 2.  Kupanda miti.
 3.  Kukata miti.                           
 4.  Kuchoma misitu.
 5.  Kujenga nyumba mabondeni.
Choose Answer :


44. Sehemu ya jangwa ambayo maji hupatikana huitwa ....

 1.  Chemchem. 
 2.  Visiwa 
 3.  Oasis. 
 4.  Mito 
 5.  Bonde.
Choose Answer :


45. Faida ya matumizi mrudio katika utunzaji wa mazingira ni ...

 1.  kupanga kazimradi
 2.  uzalishaji wa bidhaa mbalimbali.
 3.  kupunguza taka 
 4.  kutengeneza taka 
 5. kuuza taka.
Choose Answer :


46. Jua linaonekana kubwa kuliko nyota zingine kwa sababu ...

 1.  lina joto kali kuliko nyota zingine.
 2.  lina mwanga mkali kuliko wa nyota zingine.
 3.  linatupatia nguvu ya jua.
 4.  liko mbali sana na dunia.
 5.  liko karibu zaidi na dunia.
Choose Answer :


47. Shirika la Umoja wa Mataifa linalohusika na uthibitisho wa ubora wa mazao huitwa 

 1. UNICEF 
 2. FAO
 3. WHO 
 4. UNESCO 
 5. UNHCR
Choose Answer :


48.Maeneo ambayo ufugaji wa jadi hufanyika kwa kiwango kikubwa nchini Tanzania ni ...

 1.  Lindi, Mtwara, Shinyanga, Mwanza na Mbeya. 
 2.  Kigoma, Mwanza, Kilimanjaro, Arusha na Lindi.
 3.  Shinyanga, Mwanza, Dodoma, Arusha na Mara. 
 4.  Mwanza, Shinyanga, Mbeya, Tanga na Morogoro.
 5.  Mwanza, Shinyanga, Mbeya, Tanga na Lindi.
Choose Answer :


49. Mgawanyo wa Bonde la Ufa la Afrika Mashariki na kuunda tawi la Mashariki na Magharibi umeanzia Ziwa .........

 1. Victoria.
 2.  Tanganyika. 
 3.  Natroni.
 4.  Nyasa.
 5.  Manyara.
Choose Answer :


50. Soma ramani ya mistari ya kontua kisha jibu swali lifuatalo:

Herufi b inawakilisha umbo gani la sum ya nchi? ..... 

 1.  Genge. 
 2.  Ronde. 
 3.  Mwinuko. 
 4.  Kigongo.
 5.  Kilimo.
Choose Answer :


Try Another Test | 
Download Learning
Hub App

For Call,Sms&WhatsApp: 255769929722 / 255754805256

   Click Here To Access You Scheme(ONLY IF YOU A HAVE CODE)
GO TO NECTA EXAMS