STD VII HISABATI ONLINE SELF NECTA TEST FOR YEAR 2018

1.  1,236 รท 4 =

 1.  39
 2.  309
 3.   63
 4. 306
 5. 49
Choose Answer :


2. Andika    katika sehemu rahisi

 1.  3/4
 2. 9/12
 3. 9/24
 4. 3/8
 5. 2/12
Choose Answer :


3.  269 + 1,731 =

 1. 1,800
 2. 1,900
 3. 1,990
 4. 1,999
 5. 2,000
Choose Answer :


4.  

 1.  2
 2.  3
 3.  4
 4.  5
 5.  6
Choose Answer :


 5. 1,509 - 728 =

 1. 581
 2. .681
 3.  771
 4.  781
 5.  881
Choose Answer :


6.

 1.  3
 2. 3 2/5
 3. 3 1/10
 4. 4 1/10
 5. 5 1/10
Choose Answer :


7. 78 x 952 =

 1. 74,256  
 2. 70,756
 3. 74,246 
 4. 74,156
 5. 73,856
Choose Answer :


 8. Ikiwa p = 5 na Q = 4, tafuta thamani ya (p2) x (Q2)

 1.  54
 2. 108
 3.  400 
 4.  200
 5.   800.
Choose Answer :


 8. Ikiwa p = 5 na Q = 4, tafuta thamani ya (p2) x (Q2)

 1.  54
 2. 108
 3.  400 
 4.  200
 5.   800.
Choose Answer :


10. 1.9 - 0.06 =

 1.  0.94      
 2.  1.94
 3.  1.86    
 4.  1.84
 5.  1.96
Choose Answer :


11. Badili 44% kuwa sehemu rahisi

 1. 44/100
 2. 22/25
 3. 11/50
 4. 22/50
 5. 11/25
Choose Answer :


12. Tafuta thamani ya 492

 1. 2,401 
 2. 2,301
 3. 1,301 
 4.  98
 5.  492
Choose Answer :


13.  3 -(6--8) =

 1. 17
 2. -1
 3. -11
 4. 1
 5. 11
Choose Answer :


14. le, kuna namba shufwa ngapi kati ya 73 na 81?

 1.  7       
 2.  6
 3.  5     
 4.  4
 5.  3
Choose Answer :


 15. Zidisha kg 8 kwa 5

 1.  kg 40 gm 25 
 2.  kg 40 gm 250
 3.  kg 42 gm 250 
 4.  kg 42 gm 225 
 5.  kg 40 gm 455
Choose Answer :


16. Andika namba inayokosekana katika mfulululizo wa namba ufuatao: 70,  85, 100,........  130.

 1. 101
 2. 105
 3. 108 
 4. 110
 5. 115
Choose Answer :


17. Ikiwa  tafuta thamani ya m:

 1. 2/3
 2. 7/3
 3. 2/7
 4. 1/3
 5. 1/7
Choose Answer :


18. Tafuta kigawo kikubwa cha shirika (KKS) cha 32 na 48

 1.  16 
 2. 12
 3.  8      
 4.  4
 5.  2
Choose Answer :


19.  15.65 x 12 =

 1. 31.3    
 2. 15.65
 3. 187.8
 4. 178.7
 5. 187.7
Choose Answer :


20.  

 1. 3 1/7
 2. 7
 3. 44/14
 4. 8
 5. 4 12/14
Choose Answer :


21. Tafuta kipeuo cha pill cha (64 x 4)

 1.  4   
 2.  8  
 3. 16     
 4. 32
 5. 64.
Choose Answer :


22. Ikiwa M=-3, N=-5, tafuta thamani ya (-9 x M x N)

 1. -105
 2.  15
 3. -125
 4. -135
 5. 135
Choose Answer :


 

23.  Tafuta eneo la umbo lifuatalo

 1.  sm2 80
 2.  sm2 40
 3.  sm221
 4.  sm2 20
 5.  sm2 160
Choose Answer :


 24. Andika majira ya nukta P na Q

 1.  P(2, -3) Q(2, 0)
 2.  P(-3, 2) Q(0, -2)
 3.  P(2, 3) Q(-2, 0)
 4.  P(2, -3) Q(0, -2)
 5.  P(0, -2) Q(2, -3)
Choose Answer :


 25. Tafuta ukubwa wa pembe ABC katika umbo lifuatalo


 1. 500
 2. 600
 3. 650
 4. 700
 5. 900
Choose Answer :


26. Mzingo wa duara lifuatalo n ism 352. Tafuta nusu kipenyo cha duara hilo( Tumia pai=22/7)

 1.  sm 28
 2. sm 44
 3.  sm 56 
 4. sm 88
 5. sm 176
Choose Answer :


26. Mzingo wa duara lifuatalo n ism 352. Tafuta nusu kipenyo cha duara hilo( Tumia pai=22/7)

 1.  sm 28
 2. sm 44
 3.  sm 56 
 4. sm 88
 5. sm 176
Choose Answer :


28. Tafuta eneo la umbo lifuatalo

 1. sm2 144  
 2. sm2 124
 3. sm2 120  
 4. sm2 64
 5. sm2 36
Choose Answer :


29. Tafuta mzingo wa pembetatu pacha PQR

 1.  sm 10
 2. sm 38
 3. sm 18
 4. sm 24
 5. sm 14
Choose Answer :


30. Tafuta ukubwa wa umbo lifuatalo

 1. sm3 192 
 2. sm224
 3.  sm3 128 
 4. sm3 256
 5.  sm3 64.
Choose Answer :


31. Tafuta eneo la umbo lifuatalo:

 1.  sm30 
 2.  sm2 24
 3.  sm2 40  
 4. sm2 48
 5.  sm2 60.
Choose Answer :


32.Joni alinunua maembe 225 kwa mkulima. Aliuza maembo 135 kwa siku moja. Je, maembe aliyoyauza ni asilimia ngapi ya maembe yote?

 1. 20% 
 2. 30%
 3. 40%      
 4. 51%
 5.  60%.
Choose Answer :


33. Jumla ya urefu wa pande sambamba za trapeza ni sm 24. Ikiwa kimo cha trapeza ni sm 7, tafuta eneo la trapeza hiyo.

 1. sm2 72    
 2. sm2 74
 3. sm2 82 
 4. sm2 84
 5. sm2 158.
Choose Answer :


34. Martha hutembea kwa mwendokasi wa kilometa 2 kwa saa kutoka nyumbani hadi dukani. Ikiwa hutumia nusu sasa, je, ni umbali gani kutoka nyumbani hadi dukani?

 1.  km 1 
 2.  km 2
 3.  km 3 
 4.  km 4
 5.  km 5.
Choose Answer :


35.  Vilili vine katika mkoa mmoja vilivuna korosho kilogramu 60,000. Je, kwa wastani kila kilip kilivuna tani ngapi? (Tani moja = Kilogramu 1000).

 1. tani 5
 2. tani 10
 3. tani 15
 4. tani 20
 5. tani 25. 
Choose Answer :


36. Mkulima aliuza pamba na kupata shilingi 2,500,000. Ikiwa mauzo kwa kilo moja ni shilingi 2,500, je, aliuza kilo ngapi?

 1.  25 
 2. 50
 3.  500 
 4. 1000
 5.  1500
Choose Answer :


37. Jumla ya umri wa baba na mtoto ni miaka 40. Ikiwa umri wa baba ni mara mbili ya umri wa mtoto, je mtoto ana umri wa miaka mingapi?

 1.  5  
 2. 10
 3. 15 
 4. 20 
 5. 25
Choose Answer :


38. Idadi ya wanafunzi wa Darasa la 513 katika shule ya msingi Mwembeni waliofaulu katika jaribio la kila wiki la somo la Hisabati kwa wiki nne ni kama inavyooneshwa katika jedwali lifuatalo

Wiki
I
II
III
IV
Idadi Ya Wanafunzi
76
64
--
72

Ikiwa wastani wa idadi ya wanafunzi waliofaulu ni 70, je? Wiki ya tatu walifaulu wanafunzi wangapi?

 1.  64  
 2.  66
 3.  68   
 4.  70
 5.  72
Choose Answer :


39. shule ya msingi Mapinduzi ina jumla ya wanafunzi 860. Ikiwa wavulana ni 432, je, wasichana ni wangapi?

 1.  328  
 2.  418
 3.  432  
 4.  438
 5.  428
Choose Answer :


40. Dawati moja katika chumba cha Darasa la sita hukaliwa na wanafunzi 3. Ikiwa chumba cha Darasa hilo kina wanafunzi 60, je,kina madawati mangapi?

 1. 25 
 2. 50
 3.  500  
 4.  1000
 5.  1500.
Choose Answer :


Try Another Test | 
Download Learning
Hub App

For Call,Sms&WhatsApp: 255769929722 / 255754805256

   Click Here To Access You Scheme(ONLY IF YOU A HAVE CODE)
GO TO NECTA EXAMS