STD VII KISWAHILI ONLINE SELF NECTA TEST FOR YEAR 2017

SEHEMU A: SARUFI Katika swali la 1 — 20, weka kivuli katika herufl ya jibu lililo sahihi katika karatasi yako ya kujibia

1. Neno lipi ni tofauti na maneno mengine kati ya haya

 1. Chungwa
 2.  Embe
 3. Ndizi
 4. Nanasi
 5.  Mgomba
Chagua Jibu


2.  Mto Ruvu umefurika mwaka huu. Katika sentensi hii, maneno "mwaka huu" ni ya aina gani?

 1. Nomino
 2.  Vitenzi
 3. Vivumishi
 4. Vielezi
 5. Viwakilishi
Chagua Jibu


3."Mimi sitakuja" Sentensi hii iko katika kauli gani?

 1. Kanushi
 2. Ombi
 3. Swali 
 4.  Taarifa 
 5. Halisi
Chagua Jibu


4.Mama mdogo amepika ugali mwingi". Maneno gani ni vivumishia sentensi hii?

 1. Mdogo na mwingi
 2. Mama na mdogo
 3. Uglai na mwingi 
 4. Mdogo na amepika 
 5. Amepika na ugali
Chagua Jibu


5.       "Wakulima wamehamisha mizinga ya nyuki kutoka mashambani mwao. "Umoja wa sentensi hii ni upi?

 1.  Mkulima amehamisha mizinga ya nyuki kutoka shambani mwao. 
 2.  Mkulima amehamisha mzinga wa nyuki kutoka shambani mwake
 3. Mkulima amehamisha mizinga ya nyuki kutoka shambani mwake.
 4. Mkulima amehamisha mzinga wa nyuki kutoka shambani mwao.
 5.  Mkulima amehamisha mzinga ya nyuki kutoka shambani mwake.
Chagua Jibu


6.       "Mwajuma amemwibia Mwanahamisi kalamu yake". Katika sentensi hii. "Mwajuma ni nani?

 1. Mtendewa 
 2.  Mtendana
 3.  Mtendeka 
 4.  Mtenda
 5. Mtendwa
Chagua Jibu


7.   Kinyume cha neno "duwaa" ni kipi?

 1. Shangaa
 2. Staajabu
 3.  Bashasha
 4. Pumbaa
 5.  Butwaa
Chagua Jibu


8.       "Uvumilivu ulimfanya Pendo apate zawadi. "Uvumilivu ni aina gani ya neno?

 1. Nomino
 2.  Kitenzi
 3. Kivumishi
 4. Kihisishi
 5. Kiwakilishi
Chagua Jibu


9.       Yupi kati ya wafuatao ni lazima awe mwanaume?

 1. Mjomba 
 2. Binamu
 3. Mjukuu
 4.  Ndugu 
 5. Mzee
Chagua Jibu


IO. "Walimu watafundisha masomo yao vizuri". Sentensi hii ipo katika wakati gani?

 1. Uliopita 
 2.  Ujao
 3. Uliopo
 4. Mazoea
 5. Timilifu
Chagua Jibu


11.  "Wanafunzi wenzake walimnyanyapaa. Neno walimnyanyapaa lina maana gani kati ya hizi zifuatazo?

 1. Walimpenda
 2. Walimhurumia
 3. Walimtenga
 4. Walimhusudu
 5. Walimchekesha
Chagua Jibu


12.    Neno nimerudi lipo katika nafsi ipi?

 1. Pili umoja
 2. Kwanza umoja
 3. Kwanza wingi
 4. Tatu umoja E. 
 5. Tatu wingi
Chagua Jibu


13. Kiwanda hutoa ajira kwa wananchi "kiwanda" ni aina gani ya neno?

 1. Kivumishi
 2. Kiwakilishi
 3. Nomino
 4.  Kielezi
 5. Kitenzi
Chagua Jibu


14. Mashine nyingi hupatikana" kiwandani" ni aina gani ya neno

 1. Kivumishi.
 2. Kiwakilishi
 3. Nomino 
 4. Kielezi
 5. Kitenzi.
Chagua Jibu


15.Kisawe cha neno "ndovu" ni kipi kati ya maneno yafuatayo?

 1. Nyati
 2. Faru
 3. Nyumbu 
 4. Tembo
 5. Mbogo.
Chagua Jibu


16, "Mlima meru unafuka moshi" Ukanusha wa sentensi hii ni upi?

 1. Mlima meru unawaka moshi
 2. Mlima meru unatoa moshi.
 3. Mlima meru unafukiza moshi D. 
 4. Mlima meru haufuki moshi 
 5. Mlima meru hauwaki moshi.
Chagua Jibu


17.       Panga maneno yafuatayo kwa kuanzia na neno ambalo katika familia hiyo linaonesha aliyetangulia kuzaliwa hadi wa mwisho kuzaliwa: Baba, kitukuu, babu, kilembwe,

mjukuu, kilembwekeza.

 1. Babu, Baba, Mjukuu, Kitukuu,Kilembwe, Kilembwekeza
 2.  Baba, mjukuu, kitukuu, kilembwe,  kilembwekeza, babu
 3. Kilembwekeza, kitukuu, mjukuu, bab babu, kilembwe
 4. Babu, mjukuu, kitukuu, kilembwe,  kilembwekeza, baba
 5. Mjukuu, kitukuu, baba, babu, kilembwe, kilembwekeza
Chagua Jibu


18.       Kisawe cha neno ”kinyinginya” ni kipi katika maneno yafuatayo?

 1. Mjukuu  
 2. Kitukuu
 3. Kijukuu
 4. Kilembwe
 5.  Kilembwekeza
Chagua Jibu


19.Kisawe cha neno ”mviringo” ni kipi?

 1. bapa
 2. duara
 3. mstatili
 4. pembe tatu
 5. pembe nne
Chagua Jibu


20.Mtu anayechonga vinyago anaitwaje?akaokota,

 1.  Mnajimu
 2. Boharia
 3.  Msanii
 4. Mwashi
 5. Seremala
Chagua Jibu


  BOFYA HAPA KUPAKUA APP YA LEANING HUB
ILI KUFUNGUA MTIHANI MZIMA  
Try Another Test | 
Download Learning
Hub App

For Call,Sms&WhatsApp: 255769929722 / 255754805256