STD VII KISWAHILI ONLINE SELF NECTA TEST FOR YEAR 2012

 KISWAHILI-2012

SEHEMU A

SARUFI

Chagua herufiyajibu lililo sahihi kisha andika katika karatasiyakoya kujibia.

1. Katika maneno yafuatayo ni lipi ambalo ni nomino dhahania?

 1. Unakuja
 2. Umeenea
 3. Utalima
 4. Uelewa
 5. Ulisoma
Choose Answer :


2. Wingi wa neno "paka" ni upi?

 1. Mipaka
 2. Paka
 3. Mapaka
 4. Vipaka
 5. Wapaka
Choose Answer :


3."Akiondoka Sulubu kazi zote zitalala." Neno "sulubu" ni la aina ipi?

 1.  Kielezi 
 2.  Kivumishi 
 3.  Kiwakilishi 
 4.  Nomino 
 5.  Kiunganishi
Choose Answer :


4."Ili tuendelee.... ..... kufanya kazi kvva bidii." Neno lipi limekosekana kukamilisha sentensi hiyo?

 1.  ni budi 
 2.  hatuna budi 
 3.  tuna budi 
 4.  kuna budi 
 5.  Hapana budi
Choose Answer :


5."Mvua ilinyesha jana usiku kucha. " Katika sentensi hiyo kikundi kielezi ni kipi?

 1.  Mvua ilinyesha jana 
 2. Usiku kucha 
 3.  Ilinyesha jana 
 4. Mvua ilinyesha 
 5. Jana usiku kucha
Choose Answer :


6."Baba alilimiwa shamba." Sentensi hii ipo katika kauli gani?

 1.  Kutenda 
 2. Kutendewa 
 3.  Kutendwa
 4. Kutendeka E. Kutendea
Choose Answer :


7."Adili alikuwa anaimba tangu ujana wake." Neno "alikuwa" ni aina gani ya kitenzi? 

 1.  Kisaidizi 
 2.  Jina 
 3.  Kishirikishi
 4. Kitegemezi 
 5. Kikuu
Choose Answer :


8."Mchungaji alivaa suti maridadi sana."Katika sentensi hii neno lipi limetumika kama kivumishi?

 1.  Suti 
 2. Alivaa 
 3.  Maridadi 
 4. Mchungaji 
 5. Sana
Choose Answer :


9.Kitenzi " anapigwa" kipo katika kauli gani?

 1.  Kutenda 
 2. Kutendewa 
 3. Kutendwa 
 4. Kutendeka 
 5. Kutendesha
Choose Answer :


10.Kisawe cha neno "bahati" ni kipi kati ya maneno yafuatayo?

 1.  Tunu 
 2. Sudi 
 3.  Shani
 4. Hiba 
 5. Hidaya
Choose Answer :


11."Maandishi yanasomeka vizuri." Sentensi hii ipo katika wakati gani?

 1.  Ujao 
 2. Uliopita 
 3. Mazoea 
 4. Uliopo 
 5. Timilifu
Choose Answer :


12. "Makubi ni mtoto wa mjukuu wangu." Makubi ni nani kwangu?

 1.  Kilembwekeza 
 2. Kijukuu 
 3. Kilembwe 
 4. Kitukuu 
 5. Mtukuu
Choose Answer :


13."Sipendi uongo." Sentensi hii ipo katika nafsi ipi?

 1.  Nafsi ya kwanza wingi 
 2. Nafsi ya tatu umoja 
 3. Nafsi ya kwanza umoja 
 4. Nafsi ya tatu wingi
 5. Nafsi ya pili umoja.
Choose Answer :


14.Neno "poni" lina maana sawa na neno lipi kati ya maneno?

 1.  Posho 
 2. Rahani 
 3. Mali 
 4. Mkopo 
 5. Pesa
Choose Answer :


15. "Shuleni kwetu kuna upungufuwa . Ni neno lipi hukamilisha tungo hiyo kwa usahihi?

 1.  thamani 
 2. thamini 
 3. dhamini
 4. zamani 
 5. samani
Choose Answer :


16. "Mtoto ametengeneza toroli Ia mti." Wingi wa sentensi hii ni upi?

 1.  Watoto wametengeneza toroli za miti
 2.  Watoto wametengeneza matoroli ya mti
 3.  Watoto ametengeneza matoroli ya miti
 4.  Watoto wametengeneza toroli za mti
 5.  Watoto wametengeneza matoroli ya miti
Choose Answer :


17. "Muda mfupi atakuwa anaingia uwanjani." Sentensi hii ipo katika wakati gani?

 1. Uliopo
 2. Uliopita
 3. Wa mazoea
 4. Ujao
 5. Timilifu
Choose Answer :


18.

Ni neno lipi kati ya haya yafuatayo halilandani na mengine?

 1. Fikiria
 2. Dodosa
 3. Uliza
 4. Hoji
 5. Saili
Choose Answer :


19. Juma aliondoka hivi punde. Maneno "hivi punde" yana maana ipi?

 1. Haraka
 2. Muda mrefu
 3. Karibuni
 4. Kwa pupa
 5. Kwa haraka
Choose Answer :


20. Neno lipi ni kisawe cha neno adili?

 1. Ujinga
 2. Wema
 3. Uovu
 4. Ujasiri
 5. Ukatili
Choose Answer :


SEHEMU B

LUCHA YA KIFASIHI

Katika swali la 21 — 30 andika katika herufiyajibu lililo sahihi katika karatasiyakoya kujibia.

21. "Mwanzo wa ngoma ni lele.” Methali inayofanana na hii kati ya hizi zifutazo ni ipi?

 1.  Dawa ya moto ni moto 
 2. Dalili ya mvua ni mawingu
 3.  Dira ya binadamu ni kichwa 
 4.  Dawa ya jibu ni kulipasua 
 5.  Mtoto wa nyoka ni nyoka
Choose Answer :


22. "Akutendaye mtende usimche akutendaye.” Methali hii inatoa funzo gani?

 1.  Mwovu akomeshwe kwa adhabu kali
 2.  Akufanyiae maovu usimche 
 3. Mwovu akwepwe kwa kutenda.
 4. Anayekutendea usilipize kisasi 
 5. Mwovu akwepwe kwa kutendwa
Choose Answer :


23. "Uzuri wa mkakasi ndani .........” Ni kifungu kipi kati ya vifuatavyo kinakamilisha methali hiyo?

 1. kuna mti laini 
 2. kipande cha mdalasini
 3. kipande cha mti 
 4. ni mti mkavu 
 5. kipande laini.
Choose Answer :


24. Msemo upi kati ya ifuatayo unakamilisha sentensi, "Kinjekitile alijaribu lakini baadaye hakuitekeleza.”

 1. Kuweka hadhari 
 2. kuweka nadhiri
 3. kuweka hadhira 
 4. kuweka nadharia
 5. kuweka nadhari
Choose Answer :


25. Tegua kitendawili kisemacho, " Atembeapo kila mara huringa hata kama kuna adui.”

 1.  Bata 
 2. Konokono 
 3.  Kobe
 4.  Kanga 
 5.  Kinyonga
Choose Answer :


26. "Siku hizi siri za mafisadi zimeanikwa juani.” Usemi "kuanikwa juani” una maana ipi kati ya hizi zifuatazo?

 1. Kuelezwa waziwazi
 2. Kusemwa hadharani
 3. Kusemwa nje ya kikao
 4. Kuelezwa hadharani
 5. Kusemwa jukwaani
Choose Answer :


27. Methali ipi kati ya zifuatazo ina maana sawa na hii isemayo "Meno ya mbwa hayaumani.”

 1.  Mwana kidonda, mjukuu kovu 
 2. Akipenda chongo, huita kengeza 
 3. Damu nzito kuliko maji 
 4. Heri mrama, kuliko kuzama 
 5. Maneno matupu hayavunji mfupa.
Choose Answer :


28. "Tatizo la ufisadi limeota mizizi katika nchi yetu.” Usemi "kuota mizizi” una maana gani?

 1.  Kuibuka 
 2.  Kuchipuka 
 3.  Kushamiri
 4.  Kuongezeka 
 5.  Kuenea
Choose Answer :


29. Tegua kitendawili kifuatacho "Kondoo wangu kachafua njia nzima.”

 1. Konokono
 2. Jingoo
 3. Tandu
 4. Mjusi
 5. Kinyonga
Choose Answer :


30. "Ntandu alikuwa na kichwa cha panzi." Msemo "kichwa cha panzi" una maana gani?

 1. Msikivu sana 
 2. Msahaulifu sana
 3. Ana utambuzi 
 4. Ana kumbukumbu
 5. Mtiifu sana
Choose Answer :


SEHEMU C

UFAHAMU

Soma kwa makini habari ifuatayo kishajibu maswali 31 - 40 kwa kuchagua herufiyajibu sahihi na kuandika katika karatasi yakoya kujibia.

Uuzaji wa mazao ni tendo la kubadilisha mazao kwa fedha. Mkulima anampa mtu mwingine mazao yake ili yeye apewe fedha. Uuzaji huu unaweza kufanywa na mkulima mwenyewe au dalali. Kituo kibubwa cha kuuzia mazao haya ni soko au gulio. Serikali huwa inawashauri wakulima kuanzisha vyama vya ushirika. Vyama hivi vitakuwa na kazi ya kununua mazao ya wakulima na kuyauza ndani na nje ya nchi. Tatizo kubwa la vyama vya ushirika ni ile tabia ya kukopa mazao kwa wakulima halafu kuyauza ndipo ipatikane fedha ya kuwalipa wakulima. Mfumo huu unatakiwa uwe unaratibiwa vizuri na wakulima, kwani mali bila daftari hupotea bila habari.

Siku hizi kuna soko huria. Watu binafsi hujitokeza kununua mazao kwa bei nzuri na hulipa fedha kwa wakati huo huo. Kwa njia hii huwasaidia wakulima kupata soko ka mazao yao. Hata hivyo, wakulima wanapaswa kuwa makini kwa kuwa wanunuzi wengine ni matapeli. Mashambega hawa hufanya hila kwa kutumia mizani zisizo sahihi na hivyo wakulima huambulia fedha kichele tu. Hali hii huwaletea simanzi wakulima, lakini pamoja na masononeko hayo kwa kuwa walanguzi hutoa pesa papo kwa papo, wakulima wengi huona bora kuwauzia walanguzi kuliko kuikopesha serikali. Wahenga walisema heri kenda kisha kuliko kumi nenda uje.

MASWALI

31. Kichwa cha habari kinachofaa kwa habari uliyosoma ni kipi?

 1.  Soko la mazao
 2.  Mazao na walanguzi
 3.  Biashara isiyolipa 
 4. Biashara ya mazao
 5.  Kubadilisha mazao
Choose Answer :


32. Neno "simanzi" kama lilivyotumika katika habari hii lina maana tofauti na lipi?

 1.  Masononeko 
 2. Mawazo 
 3. Majonzi 
 4. Masikitiko 
 5. Huzuni
Choose Answer :


33. Vyama vya ushirika vinahitaji kuwa na nini?

 1. Pesa taslimu
 2. Utaratibu mzuri
 3. Utunzi kumbukumbu
 4. Kuondoa matapeli
 5. Udhibiti mzuri
Choose Answer :


34.

"Fedha kichele." Nahau hii ina maana ipi?

 1. Fedha kidogo
 2. Fedha kiasi
 3. Fedha ndogondgogo
 4. Fedha taslimu
 5. Fedha wazi wazi
Choose Answer :


35.Kisawe cha neno tapeli ni kipi?

 1.  Mlanguzi 
 2.  Mhujumu 
 3.  Fisadi 
 4.  Mlaghai 
 5.  Mnyonyaji
Choose Answer :


36.Methali "Heri kenda shika kuliko kumi nenda uje" inatoa funzo gani?

 1.  Tuone umuhimu wa kuwa nacho
 2.  Kidogo tulichonacho kitatufaa zaidi
 3.  Kuthamini kidogo tunachopata 
 4. Turidhike na chetu si cha jirani 
 5. Kuthamini mali tuliyonayo.
Choose Answer :


37.Katika habari uliyoisoma jamii inaaswa kuhusu nini?

 1.  Umuhimu wa kuorodhesha mali
 2.  Umuhimu wa kumbukukmbu katika biashara
 3.  Umuhimu wa kutunza biashara ndani ya daftari
 4. Umuhimu wa biashara kuorodheshwa wazi
 5. Umuhimu kwa mfanyabiashara kuwa na daftari.
Choose Answer :


38.Neno lipi kati ya yafuatayo ni kinyume cha neno "hili?"

 1. Udanganyifu 
 2. Ughilibu 
 3. Uungwana 
 4. Ujanja 
 5. Unadhifu
Choose Answer :


39.Neno "dalali" kama lilivyotumika katika habari hii lina maana gani?

 1.  Wakili 
 2. Mnadi
 3. Mkopeshaji 
 4. Muuzaji 
 5. Mnunuzi
Choose Answer :


40.Funzo muhimu zaidi ulilolipata katika habari uliyosoma linawakilishwa na methali ipi?

 1.  Mali bila daftari hupotea bila habari
 2.  Biashara haigombi
 3.  Baniani mbaya kiatu chake dawa
 4. Banda likikushinda jenga kibanda. 
 5. Haba na haba, hujaza kibaba.
Choose Answer :


SEHEMU D

USHAIRI

Soma kwa makini shairi lifuatalo kishajibu maswali 41 - 46 kwa herufiyajibu lililo sahihi katika karatasiya kujibia.

Wanafunzi sikiliza, nawapa huu wasia,

Nataka kuwaeleza, mambo muhimu sikia, Kwanza ninawapongeza, hapa mlipofikia,

Hongereni hongereni, hongereni kuhitimu.

Hapa mlipofikia, kamwe msije bweteka,

Malenga kuyafikia, huu ni mwanzo hakika, Usije kuvizikia, vitabuvyo kwenye taka,

Hongereni hongereni, hongereni kuhitimu.

Shuleni mmejifunza, masomo kwa uhakika,

Kiswahili ni cha kwanza, lugha hamkuichoka,

Kwa ari mkijifunza, mbele kitawapeleka, Hongereni hongereni, hongereni kuhitimu.

Safari miaka saba,yenye raha na karaha,

Mlichopata si haba, mwende nacho kwa furaha,

Hicho kidogo kibaba, kisilete majeraha,

Hongereni hongereni, hongereni kuhitimu.

MASWALI

41. Mshairi anaposema "mlichokipata si haba" ana maana gani?

 1. Mlichokipata si kilele
 2. Mlichokipata si kidogo
 3. Mlichokipata si duni
 4. Mlichokipata si dhaifu
 5. Mlichokipata si kibaya
Choose Answer :


42. Vina katika ubeti wa pili ni vipi?

 1.  ha na ka 
 2.  a na ka 
 3. ho na ho 
 4. ni na mu 
 5. u na vi
Choose Answer :


43. Wazo kuu katika shairi hili ni lipi?

 1. Kuhitimu ni jambo muhimu
 2. Elimu ya msingi ni bora zaidi
 3. Kujiendeleza kielimu ni muhimu
 4. Kiswahili ni somo la muhimu
 5. Kuhitimu ni lazima
Choose Answer :


44. Kichwa kinachofaa kwa shairi hili ni kipi?

 1.  Ushauri kwa wahitimu 
 2. Kuhitimu ni fahari 
 3. Elimu ya msingi 
 4. Wanafunzi wahitimu
 5. Fahari ya kuhitimu.
Choose Answer :


45. Kinyume cha neno "karaha" ni kipi?

 1.  Kero 
 2.  Adabu 
 3. Furaha 
 4.  Adhabu 
 5. Amani
Choose Answer :46. Neno "bweteka" kama lilivyotumika kwenye shairi hilo lina maana ipi?

 1. Kuridhika 
 2. Kudhihaki 
 3. Kudhoofika
 4. Kudhalilika 
 5. Kudhihirika
Choose Answer :


SEHEMU E

UTUNGAJI

Umepewa habari yenye sentensi nne (4) zilizoandikwa bila mtiririko sahihi wa mawazo katika swali la 47 - 50. Zipange sentensi hizo ili ziwe na mtiririko wenye mantiki kwa kuzipa herufi A, B, C na D. Weka kivuli katika herufiyajibu sahihi katika karatasiyakoya kujibia.

47.Dakika chache baadaye, tuliona msafara wa magari ukiingia.

Choose Answer :


48.Gari hilo lilifuatwa na gari lingine lililojaa askari wa kuzuia fujo, kisha lilifuata gari la Rais.

Choose Answer :


49.Mnamo saa saba hivi tuliona pikipiki ya askari wa usalama barabarani ikija mbio kama mshale.

Choose Answer :


50.Mbele ya msafara huo kulikuwa na pikipiki nne zilizofuatiwa na gari la polisi lenye kingora.

Choose Answer :


KISWAHILI 2013

SEHEMU A

SARUFI

1. Sweta langu limeshonwa na fundi mzoefu? "Mzoefu" ni aina gani ya neno?

 1.  Kielezi 
 2.  Kivumishi 
 3.  Kiunganishi 
 4.  Nomino 
 5.  Kitenzi
Choose Answer :


2. "Ningejua ukweli wa mambo kabla ......... hapa bure saa hizi." Neno gani Iinakamilisha sentensi hiyo?

 1.  nisingalikuja 
 2.  ningekuja 
 3. singelikuja 
 4. nisingelikuja 
 5. nisingekuja
Choose Answer :


3. "UKIMWI unaua." Mbunge alisema. Ipi ni kauli taarifa ya sentensi hiyo kati ya hizi zifuatazo?

 1.  Mbunge aliwaambia UKIMWI unaua
 2.  Mbunge alisema UKIMWI unaua
 3.  UKIMWI unaua mbunge alisema
 4.  Mbunge alisema kwamba UKIMWI unaua 
 5.  Mbunge alieleza UKIMWI unaua.
Choose Answer :


4. "Anna anatembea polepole twiga." Kifungu kipi cha maneno kinakamilisha sentensi hiyo?

 1.  mithili ya 
 2.  mathalani ya
 3.  mahadhi ya 
 4.  maridhawa ya 
 5.  madhali ya
Choose Answer :


5. Neno lipi halilandani na maneno yafuatayo?

 1.  Msonge 
 2.  Tembe
 3. . Daraja 
 4.  Kibanda 
 5.  Ghorofa
Choose Answer :


6. Sentensi ipi kati ya hizi zifuatazo ni kauli ya kutendea?

 1.  Watoto wanacheza mpira. 
 2.  Mpira unachezwa na watoto. 
 3.  Watoto wanachezeana mpira.
 4.  Watoto wanachezea mpira.
 5.  Mpira unachezewa na watoto.
Choose Answer :


7. "Tumejifunza . kujikinga na VVU na UKIMWI." Kifungu kipi cha maneno kati ya vifuatavyo kinakamilisha sentensi hiyo?

 1.  ibara ya 
 2.  jinsi ya
 3.  jinsia ya 
 4.  ilhali ya 
 5.  aina ya
Choose Answer :


8. Sehemu ambayo ngombe huogeshwa ili kuwaepusha na magonjwa huitwaje?

 1.  Mto 
 2.  Bwawa
 3.  Ziwani 
 4.  Josho 
 5.  Joshi
Choose Answer :


9. ”Mboga haina chumvi ya kutosha.” Wingi wa sentensi hiyo ni upi?

 1.  Mboga hazina chumvi ya kutosha
 2.  Mboga haina machumvi ya kutosha
 3.  Mamboga hayana chumvi ya kutosha
 4.  Mamboga hayana chumvi za kutosha 
 5.  Mboga haina chumvi za kutosha
Choose Answer :


10. Nywele zinazoota kuanzia karibu na masikio mpaka kwenye mashavu huitwaje?

 1.  Mvi 
 2. Sharafa 
 3. Ndevu 
 4. Sharubu 
 5. Kope
Choose Answer :


SEHEMU B

LUCHA YA KIFASIHI

21. Tegua kitendawili kisemacho: "Mwenye kuitwa amefika lakini mjumbe bado hajarudi.”

 1.  Nazi na mkwezi 
 2.  Yai na kifaranga 
 3.  Birika na Chai 
 4.  Nyama na ngozi
 5.  Chupa na mfuniko
Choose Answer :


22. Wakoloni walitunyanyasa lakini hatimaye unyanyasaji huo ulifika ukingoni kwani .........” Ni methali ipi kati ya zifuatazo inakamilisha sentensi hiyo?

 1.  hakuna marefu yasiyokuwa na ncha
 2.  mchumia juani hulia kivulini
 3.  ukiona vyaelea vimeundwa
 4.  umoja ni nguvu utengano ni udhaifu E. bandu bandu humaliza gogo
Choose Answer :


23. ”Kidagaa kimemwozea.” Msemo huu una maana gani?

 1.  Kukwepa kulipa deni 
 2.  Kutowajibika kulipa
 3.  Kuelemewa na jambo 
 4.  Kupoteza tumaini 
 5.  Kulipa deni maradufu
Choose Answer :


24. "Kukubali kwa ulimi” ni msemo wenye maana ipi?

 1.  Kukubali kwa dhati
 2.  Kukubali kwa maneno
 3.  Kukubali bila kusema neon 
 4.  Kukubali kimoyomoyo
 5.  Kukubali kwa moyo mmoja
Choose Answer :


25. Nahau isemayo, "amevimba kichwa” ina maana ipi?

 1.  Kupata mafanikio makubwa
 2.  Kukabidhiwa madaraka ya juu
 3.  Kuwa na hali ya hasira
 4.  Kuwa na hali ya huzuni
 5.  Kuwa na tabia ya majivuno
Choose Answer :


26. "Kitanda usichokilalia hujui kunguni wake." Methali ipi kati ya zifuatazo ina maana save na hiyo?

 1.  Pema usipopema ukipema si pema tena
 2.  Kizuri hakikosi ila
 3.  Mtu siri kusema na moyo wake
 4.  Nyumba usiyoilalia ndani hujui ila yake
 5. Pilipili usiyoila yakuwashia nini
Choose Answer :


27. "Nina mwanangu mweupe nikimtia maji hufa." Kitendawili hicho kina maana ipi?

 1.  Maziwa 
 2.  Tui la nazi 
 3.  Majivu 
 4.  Barafu 
 5. E. Karatasi
Choose Answer :


28 Bwana mkubwa amelala ndani lakini ndevu zipo nje zapepea." Jibu sahihi la kitendawili hiki ni lipi?

 1. . Ulezi 
 2. . Mpunga 
 3. . Ngano 
 4. . Mahindi 
 5. . Mtama
Choose Answer :


29. "Kazi mbaya si mchezo mwema." Methali inayofanana na methali hiyo ni ipi?

 1.  Hewala haigombi.
 2.  Mchezea tope humrukia.
 3.  Heri kuwa mbichi kuliko kuungua. 
 4. Hucheka kovu asiyekuwa na jeraha.
 5. Hukunyima tonge, hakunyimi neno.
Choose Answer :


30. Msemo usemao, "kushikwa sikio" una maana ipi?

 1.  Kusemwa 
 2. Kunongonezwa 
 3.  Kuelezwa
 4. Kusengenywa 
 5. Kuonywa
Choose Answer :


Try Another Test | 
Download Learning
Hub App

For Call,Sms&WhatsApp: 255769929722 / 255754805256

   Click Here To Access You Scheme(ONLY IF YOU A HAVE CODE)
GO TO NECTA EXAMS