?> SAYANSI STANDARD SIX EXAMS SERIES
SAYANSI STANDARD SIX EXAMS SERIES

OFISI YA RAIS, TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA

WIZARA YA ELIMU, SAYANSI NA TEKNOLOGIA

MTIHANI WA MWISHO WA MWAKA DARASA LA SITA

SAYANSI NA TECHNOLOJIA

MUDA:1:30                                                             

JINA_____________________________________SHULE_________________________

MAELEZO

1. Jaza taarifa zako muhimu katika karatasi ya kujibia uliyopewa

2. Jibu maswali yote kulingana na maelekezo ya kila sehemu

3. Zingatia unadhifu wa kazi yako

4. Katika swali la 1-40 andika herufi ya jibu sahihi

5. Kwa swali la 41-45 andika majibu katika nafasi iliyoachwa wazi

 

Chagua Jibu sahihi kuanzia swali la 1-40 kisha andika jibu katika nafasi uliyopewa.

 1.                Tarakilishi utumika katika maeneo haya isipokuwa (a) Vyuoni (b) Benki (c) Ofisini (d) Yote hapo juu
 2.                Kazi ya pau la mwoneko ni (a) Kuboresha kazi za uandishi (b) Kupanga mwonekano wa ukurasa (c) Kuona nyaraka katika sura mbalimbali (d) Kusahihisha makosa katika waraka
 3.                Kiwango cha maji kinachopotezwa na mmea huathiriwa na hali za hewa zifuatazo... (a) joto na unyevu (b) unyevu na mwanga (c) upepo na mwanga wa jua (d) mawingu na upepo (e) unyevu na upepo
 4.                 Kukosekana kwa chanikiwiti katika mmea huweza kusababisha: (a) mmea kukosa madini joto (b) mmea kushindwa kusanisi chakula (c) majani ya mmea kukauka (d) majani ya mmea kuwa njano (e) majani ya mmea kupukutika.
 5.                Ni Vipi kati ya viumbe hai vifuatavyo hujitengenezea chakula chao kwa kutumia klorofili? (a) Wadudu (b) Mimea (c) Wanyama (d) Virusi (e) Ndege
 6.                Ipi kati ya zifuatazo siyo kazi ya mizizi katika mimea?..............(a) Kusharabu madini ya chumvi. (b) Kusharabu maji (c) kushikilia mmea (d) Kutengeneza chakula cha mmea (e) Kutunza chakula cha mmea
 7.                Ni mmea gani ya hizi hauifadhi chakula katika shina? (a) Miwa (b) Magimbi (c) Viazi (d) Karoti (e) Tangawizi..
 8.                Ipi sio faida ya vituo vya huduma za afya kwa Watoto? (a) Wazazi hupata elimu ya njia bora za kuwalea Watoto (b) Husaidia kupunguza vifo vya Watoto (c) Hutoa hamasa kuhusu wazazi wote kushiriki malezi ya Watoto (d) Husaidia Watoto kupata ushauri juu ya Maisha
 9.                Chakula cha asili na bora zaidi kwa mtoto mchanga ni………….(a) Maziwa ya mama (b) Maziwa ya ng’ombe (c) Maziwa ya kopo (d) Uji wa lishe
 10.           Kuwa na wataalamu wa kutosha ni miongoni mwa sifa muhimu za……………..(a) Kliniki yoyote ya afya ya jamii (b) Kliniki ya ushauri kwa vijana tu (c) Kituo cha kuwahudumia wajawazito tu (d) Kutuo cha watoto yatima tu
 11.           Lengo kubwa la huduma za afya kwa wagonjwa ni………….. (a) Kuwafariji kutokana na matatizo mbalimbali ya kimaisha (b) Kuwasaidia kupona haraka ili warudi kwenye majukumu yao ya kawaida (c) Kuwashauri kuhusu uzalishaji maji (d) Kuwapunguzia gharama za maisha
 12.           Mojawapo ya tahadhari za kuchukua kwa wagonjwa wa anemia selimundu ni (a) Kumpatia mgonjwa mlo kamili(b) Kumpatia chanjo (c) Kufanya mazoezi magumu (d) Kumpatia mgonjwa maji ya kutosha au chakula cha maji maji
 13.           Dawa zinazoongeza damu kuganda wakati mgonjwa wa hemofilia amepata jeraha………(b) Hupunguza athari za hemophilia (b) Huongeza athari za hemophilia (c) Hazina msaada kwa mtu mwenye hemophilia (d) Hutibu tatizo la hemophilia
 14.           Moja kati ya zifuatazo ni dalili ya ugonjwa wa anemia selimundu…………(a) Damu kutoka mfululizo kwenye jeraha (b) Mishipa ya damu kupasuka hasa iliyo kwenye tishu laini (c) Kupata choo chenye damu (d) Kupungukiwa na damu mara kwa mara
 15.           Dalili mojawapo ya ugonjwa wa UKIMWI ni (a) kupungua uzito kwa haraka (b) kuwashwa sehemu za siri (c) kuvimba miguu na tumbo (d) kupoteza uwezo wa kuona (e) kuwa na hasira
 16.           Virusi Vya Ukimwi hushambulia aina gani ya chembe hai katika damu? (a) chembe sahani (b) chembe hai nyeupe (c) Chembe hai nyekundu (d) Hemoglobini (e) Plazima
 17.           Lipi kati ya yafuatayo linapaswa kuzingatiwa kabla ya kumhudumia mgonjwa wa UKIMWI? (a Vaa nguo safi (b) Nawa kwa sabuni (c) Vaa glovu (d) Sali (e) Mruhusu apumzike
 18.           UKIMWI husambazwa kwa kupitia: (a) kusalimiana kwa kushikana mikono na mgonjwa wa UKIMWI (b) kulala chumba kimoja na mgonjwa wa UKIMWI (c) kuongea na mwathirika wa UKIMWI (d) kuwekewa damu (e) kuosha nguo za mwathirika wa UKIMWI.
 19.           Je nini utakachokifanya ikiwa utaona nguo alizovaa rafiki yako zinaungua kwa moto?..........(a)Kumpaka mafuta (b) Kumweka maji kwenye jeraha (c) Kumfunika kwa blanketi au nguo nzito (d) Kumpulizia hewa ya oksijeni (e) Kumvua nguo zilizokwisha ungua
 20.           Kifaa kifuatacho siyo muhimu kuwemo katika sanduku Ia huduma ya kwanza (a) Wembe  (b) Pimajoto  (c) Mkasi  (d) Kijiko  (e) Kibanio
 21.            Huduma ya kwanza hutolewa kwa lengo gani? (a) Kushusha gharama za matibabu (b) Kuonesha umahiri wa kitabibu (c) Kuokoa maisha ya wagonjwa (d) Kurahisisha matibabu (e) Kupunguza idadi ya madaktari.
 22.           Mojawapo ya huduma ya huduma muhimu ya kumpa mtu aliye ungua moto ni;-(a) kummwagia maji (b) kumfunika nguo (c) kumwagia aside (d) kumfunika blanketi (e) kumpaka asali
 23.           Huduma ya kwanza anayopewa mtu aliyezimia ni (a)  kumpa hewa ya oksijeni (b) kumpa juisi ya nazi mbichi (c) kumlaza juu chini na kumbonyeza tumbo (d) kumpa maji yaliyochanganywa na glukosi (e) kumpa juisi ya malimao, sukari na chumvi
 24.           Ni ugonjwa gani unasababishwa na utupaji ovyo wa taka? (a) Malale (b) Homa ya tumbo (c) Kipindupindu (d)malaria
 25.           Njia nzuri ya kutekeza taka za nyumbani kama vyakula ni; (a) Kulisha wanyama (b) Kuziunguza (c)Kuzifukia ardhini (d) Kutumia kama mboji
 26.           wakati wa kufanya usafi wa mazingira glavu huvaliwa ili…………(a) kupunguza uchafu yabisi (b) kuondoa harufu mbaya (c) kujikinga na maambukizi ya magonjwa (d) kuongeza unadhifu kazini
 27.           Lipi sio madhara ya taka katika mazingira yetu? (a) Kuleta magonjwa (b) Kusabisha magonjwa (c) Kupendezesha mazingira (d) Kutoa harufu mbaya
 28.           Hatua ya kwanza ya kuteketeza taka zitokazo mijini ni (a) Kuzichoma (b) Kutenganisha (c) Kuziloweka (d) Kulisha wanyama
 29.           Hali ya mtu kuzimia hutokana na ukosefu wa damu katika .......(a) Tumbo (b) Figo (c) Mapafu (d) Moyo (e) Ubongo
 30.           Huduma ya kwanza ni nini? (a) Msaada wa dharura apewao mgonjwa na daktari. (b) Msaadawa awali apewao mgonjwa kabla ya kupelekwa hospitali. (c) Msaada kwa ajili ya mtu aliyeungua moto.  (d) Msaada kwa ajili ya mtu aliyeumwa na nyoka.  (e) Msaada kwa ajili ya mtu aliyevunjika mfupa.
 31.           Mojawapo ya athari za kupaka mafuta kwenye jeraha la moto ni: (a) kuongeza joto kwenye jeraha (b) kuongeza maumivu kwenye jeraha (c) kuruhusu hewa kupita kwenye jeraha  (d) kusababisha vijidudu kuingia kwenye jeraha  (e) kuongeza malengelenge.
 32.           Huduma ipi ya kwanza kati ya zifuatazo hutolewa kwa mtu aliyekazwa na misuli? (a) Kumfanyisha mazoezi ya viungo (b) Kumpumzisha kitandani (c) Kufunga misuli kwa bandeji (d) Kumpa dawa ya kutuliza maumivu (e)  Kuchua polepole misuli husika
 33.            Ipi kati ya sentensi zifuatazo inatoa maana ya huduma ya kwanza?.............(a) Msaada wa haraka anaopewa mtu kabla ya kwenda hospitali. (b) Msaada wa haraka anaopewa mtu baada ya kufika hospitali.(c) Msaada wa haraka unaotolewa kwa mtu na mtaalamu wa afya. (d) saada unaotolewa kwa mtu aliyezirai. (e) Msaada unaotolewa kwa mtu aliyeumwa na nyoka.
 34.           UKIMWI husambazwa kwa kupitia: (a) kusalimiana kwa kushikana mikono na mgonjwa wa UKIMWI (b) kulala chumba kimoja na mgonjwa wa UKIMWI (c) kuongea na mwathirika wa UKIMWI (d) kuwekewa damu (e) kuosha nguo za mwathirika wa UKIMWI.
 35.           Lipi kati ya yafuatayo linapaswa kuzingatiwa kabla ya kumhudumia mgonjwa wa UKIMWI? (a) Vaa nguo safi (b) Nawa kwa sabuni (c) Vaa glovu (d) Sali (e) Mruhusu apumzike
 36.           Kipi kati ya vifuatavyo ni maarufu kwa kuchangia maambukizi ya WU katika jamii? (a) Uchangiaji wa sindano, miswaki, damu na ngono zembe. (b) Kanda za video, nyimbo, muziki na maigizo. (c) Televisheni, magazeti na vipeperushi kuhusu WU. (d) Kondomu, wataalamu wa afya, semina na taasisi za UKIMWI. (e) Tohara kwa wanaume na wanawake.
 37.           Mgonjwa wa UKIMWI anastahili kupata mlo maalumu ili; (a) aweze kupona haraka (b) asiambukize watu VVU (c) awe na nguvu ya kufanya kazi (d) mwili upambane na maradhi (e) VVU viangamie kabisa
 38.           Ipi kati ya zifuatazo siyo dalili ya UKIMWI? (a) Kuvimba kwa matezi (b) Kupoteza uzito (c) Kuharisha kusikokoma (d) Kikohozi cha muda mrefu kisicho cha kawaida. (e) Kutoa jasho kusiko kwa kawaida wakati wa usiku.
 39.           Moja kati ya zifuatazo ni dalili ya ugonjwa wa anemia selimundu…………(a) Damu kutoka mfululizo kwenye jeraha (b) Mishipa ya damu kupasuka hasa iliyo kwenye tishu laini (c) Kupata choo chenye damu (d) Kupungukiwa na damu mara kwa mara
 40.           Mojawapo ya tahadhari za kuchukua kwa wagonjwa wa anemia selimundu ni; (a) Kumpatia mgonjwa mlo kamili (b) Kumpatia chanjo (c) Kufanya mazoezi magumu (d) Kumpatia mgonjwa maji ya kutosha au chakula cha maji maji

Chunguza mchoro ufuatao kisha jibu maswali yafuatao

Chunguza picha kisha jibu maswali yafuatao;

 1.           Onyesha sehemu ambayo hutoa mbegu za kiume
 2.           Taja umuhimu wa sehemu yenye nambari 5
 3.           Onyesha sehemu inayoshikilia na kukinga ua
 4.           Sehemu yenye nambari 4 inaitwaje?
 5.           Ni sehemu gani inapokea mbegu za kiume?

 

LEARNINGHUBTZ.CO.TZSAYANSI STANDARD SIX EXAM SERIES 53

OFISI YA RAIS, TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA

WIZARA YA ELIMU, SAYANSI NA TEKNOLOGIA

MTIHANI WA NUSU MUHULA WA KWANZA DARASA LA SITA

SAYANSI NA TEKNOLOGIA

MUDA:1: 30                                                             

JINA_____________________________________SHULE_________________________

MAELEKEZO:

 1. Jibu maswali yote katika kila sehemu ya mtihani huu.
 2. Kumbuka kuandika majina yako.
 3. Hakikisha kazi yako ni nadhifu sana.

SEHEMU A. CHAGUA JIBU SAHIHI

 1. Mishipa ya damu, neva za fahamu una tezijasho hupatikana kwenye sehemu gani ya Ngozi?
 1. Sehemu ya ndani b. Sehemu ya nje c. Sehemu ya ndani na nje d. Sehemu zote za ngozi
 1. Kazi ya tezijasho ni A. Kutengeneza maji B. Kutengeneza jasho C. Kutoa damu mwilini D. Kusafisha damu
 2. Athari za joto kwenye utoaji takamwili kwa njia ya Ngozi ni A. Kufanya vitundu vya jasho kutanuka na kutoa jasho kwa wingi B. Kufanya vitundu vya jasho kusinyaa na kutoa jasho kwa wingi C. Kufanya vitundu vya jasho kutanuka na kutoa jasho kidogo D. Kupiteza fahamu
 3. Mfumo wa utoaji takamwili unajumuisha ogani kuu nne ambazo ni A. Figo, ini, Ngozi na mapafu B. Figo, ulimi, Ngozi na mapafu C. Ini, utumbo mpana, Ngozi na mapafu D. Ini, ngozi, moyo
 4. Seli nyekundu za damu zilizokufa hutolewa mwilini kupitia
 1. Mkojo
 2. Jasho
 3. Kinyesi
 4. hewa
 1. Mtu anayeishi na VVU hutumia dawa
 1. Kwa miezi 6 mfululizo
 2. Kila anapohisi maumivu
 3. Kwa Maisha yake yote
 4. Kwa miaka miwili
 1. Moja ya faida ya kutumia “ARV” ni
 1. Kurudisha na kuongeza kinga mwilini
 2. Kuweza kuongeza usugu wa virusi
 3. Kuongeza kasi ya kuzaliana kwa VVU mwilini
 4. Kuangamiza virusi
 1. Ipi kati ya hizi sio njia ya kuambukiza VVU?
 1. Kukumbatiana
 2. Kufanya ngono bila kinga
 3. Kuekewa damu yenye virusi
 4. Kutumia vifaa vya kukata vilivyotumiwa na mtu mwenye virusi
 1. Kwa nini ni muhimu kuosha matunda kabla ya kula?
 1.  Kuondoa sumu 
 2.  Kuondoa vimelea
 3.  Kuondoa utomvu 
 4.  Kuondoa harufu mbaya
 5.  Kuondoa chumvichumvi
 1. Magonjwa yapi kati ya yafuatayo huzuiliwa kwa chanjo?................
 1.  Surua na kifaduro 
 2.  Kichocho na malaria
 3.  Kuhara na mkamba 
 4.  Ukimwi na kisukari
 5.  Kifua kikuu na tetekuwanga
 1. Moja ya magonjwa yafuatayo si ugonjwa unaoambukizwa kwa njia ya zinaa
 1. UKIMWI 
 2. Trikomona
 3. Kaswende 
 4. Klamedia
 5. Trakoma
 1. Ugonjwa wa kifua kikuu husababishwa na bacteria gani?
 1. Wote walioko hewani 
 2. Basili
 3. Plasimodiamu 
 4. Fungi 
 5. Amiha
 1. Kipi kati ya vimiminika vifuatavyo kianaweza kusababisha ajali ya kuungua moto?
 1. Uji wa moto
 2. Juisi
 3. Asali
 4. Soda
 1. Mtu aliyeungua moto hupewa huduma ya kwanza kabla ya kupelekwa……………
 1. Nyumbani
 2. Shule
 3. Kulala
 4. Hospitalini
 1. Ipi sio faida ya huduma ya kwanza
 1. Kupunguza maumivu
 2. Kuponya mgonjwa
 3. Kuokoa Maisha
 4. Kumpa mgonjwa matumaini
 1. Kipi akipaswi kufanyiwa mtu aliyeungua moto?
 1. Kumwagilia maji
 2. Kumtoa kwenye chanzo cha moto
 3. Kumfunika na blanketi kama nguo zimeshika moto
 4. Kumpatia huduma ya kwanza
 1. Kutokuoga kunaweza kukasababisha;
 1. Ugonjwa ngozi
 2. Homa
 3. Minyoo
 4. Kuharisha
 1. Maji katika chakula husaidia;
 1. Kutoa uchafu
 2. Mmeng’enyo wa chakula
 3. Kusafisha damu
 4. Kuondoa uchafu
 1. Ipi sio kanuni ya usafi?
 1. Lishe bora
 2. Usafi wa mwili
 3. Mazoezi
 4. Kulewa
 1. Kazi ya mafuta mwilini ni;
 1. Kuleta nguvu na joto
 2. Kulinda mwili
 3. Kujenga mwili
 4. Kujenga mifupa
 1. Sehemu ipi katika nyenzo daraja la kwanza huwa katikati?
 1. Mzigo
 2. Jitihada
 3. Egemeo
 4. toroli
 1. Jozi ifuatayo ni mfano wa nyenzo daraja la pili
 1. Opena na toroli
 2. Sepeto na toroli
 3. Mizani na mlango
 4. Mlango na sepeto
 1. Mojawapo ya vifaa vifuatavyo ni mfano wa kabari:
 1. Mtange
 2. Toroli
 3. Patasi
 4. opena
 1. Gesi hii utumia kuunda mbolea.
 1. Agoni
 2. Nitrojeni
 3. Kabonidayoksaidi
 4. Amonia
 1. Ipi sio sifa ya hewa
 1. Ina harufu
 2. Haina rangi
 3. Haionekani
 4. Inachukua nafasi
 1. Ipi kati ya hizi sio sehemu ya hewa
 1. Oksijeni
 2. Hydrogeni
 3. Agoni
 4. Nitrojeni.
 1. Shina la mmea likiwa jembamba, refu na majani kuwa na rangi ya manjano ni ukosefu wa:-
 1. Madini
 2. Maji
 3. Jua
 4. Hewa
 1. Kipi kati ya hivi haviongezi hewa ya kabonidayoksaidi kwenye angahewa?
 1. Moshi wa magari
 2. Shughuli za viwandani
 3. Ukataji miti
 4. Gesi ya kupikia.
 1. Ipi sio kazi ya maji katika mimea?
 1. Kuyeyusha virutubisho
 2. Kubeba kabohaidreti kutoka kwenye majani kwenda kwenye sehemu zingine.
 3. Kufanya mimea kuwa imara
 4. Husaidia mimea kutengeneza chakula
 1. Mimea kudumaa na majani kukosa rangi yake husababishwa na:-
 1. Potasi
 2. Naitrojeni
 3. Kolisiama
 4. Fosiforasi
 1. Udongo unaopitisha maji sana unaitwa?
 1. Udongo kichanga
 2. Udongo tifutifu
 3. Udongo changarawe
 4. Udongo wa mfinyanzi
 1. Udongo unaofaa kwa kufinyanga ni
 1. Udongo tifutifu
 2. Udongo laini
 3. Udongo wa mfinyanzi
 4. Udongo wa kichanga
 1. Wakulimia hupendelea udongo gani?
 1. Udongo tifutifu
 2. Udongo wa kichanga
 3. Udongo wa mfinyanzi
 4. Udongo changarawe
 1. Akyumuleta ni muungano wa seli zilizoungwa pamoja na hutumika kutoa umeme mkondo mnyoofu kwa matumizi ya:
 1. baiskeli, pasi na simu
 2. magari, matrekta na simu
 3. friji, pasi na feni
 4. baiskeli, friji na jiko la umeme.
 5. Seli kavu, jiko la mkaa na pasi
 1. Vyanzo asilia vya nishati katika maisha ya kila siku ni:
 1. kuni, moto na maji
 2. umeme, sumaku na gesi asili
 3. kuni, jua na upepo
 4. moto, upepo na sumaku
 5. umeme, upepo na maji
 1. Uhusiano kati ya sumaku na umeme ni................
 1. Chanzo cha sumaku ni nguvu ya atomiki
 2. Umeme huzuia mvutano wa sumaku.
 3. Popote penye usumaku pana umeme.
 4. Popote penye umeme pana usumaku.
 5. Sumaku huzuia umeme.
 1. Faili lenye mkusanyiko wa mkekakazi mmoja au Zaidi huitwa?
 1. Laha
 2. Kitabukazi
 3. Seli
 4. Sarafu
 1. Seli inayosisimuliwa kwenye screen ambayo ndiyo inashughulikiwa kwa wakati huo huitwa?
 1. Kiolezi
 2. Kikasha jina
 3. Seli amilifu
 4. Seli mtandao
 1. Tofauti ya potenshali kati ya ncha za way ani volti 12. Kiasi cha mkondo wa umeme unaopita ni ampia 0.4. Je waya huo una ukinzani wa ohm ngapi?
 1. 25
 2. 4.8
 3. 30
 4. 20
 1. Mashine ipi kati ya hizi zifuatazo ni mashine tata?
 1. Kabari
 2. Wenzo
 3. Cherehani
 4. Mteremko.

SEHEMU B:

Jibu maswali yafuatayo kwa ufasaha.

 1. Eleza maana ya maneno haya:
 1. Ufanisi
 2. Manufaa ya kimakanika
 1. Ikiwa mzigo wenye kilogramu 60 utanyanyuliwa mita 1 juu, jitihada itavuta mita 1 chini kwa kutumia roda tuli.
 1. Je, jitihada ina kilogramu ngapi?
 2. Tafuta thamani ya manufaa ya kimakinika
 3. Tafuta uwiano wa mwendo Dhahiri
 4. Tafuta ufanisi wa roda tuli
 1. Eleza kanuni ya ohm
 2. Taja mahitaji manne ya usanishaji wa chakula
 3. Eleza athari za kukosekana maji ya kutosha katika mimea

LEARNINGHUBTZ.CO.TZSAYANSI STANDARD SIX EXAM SERIES 41

OFISI YA RAIS, TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA

WIZARA YA ELIMU, SAYANSI NA TEKNOLOGIA

MTIHANI WA MWISHO WA MWAKA DARASA LA SITA

SAYANSI NA TECHNOLOJIA

MUDA:1:30                                                             

JINA_____________________________________SHULE_________________________

CHAGUA JIBU SAHIHI

 1. Tunapaswa kuoga;
 1. Mara mbili kwa siku
 2. Mara moja kwa siku
 3. Mara moja kwa wiki
 4. Mara mbili kwa wiki
 1. Kutokuoga kunaweza kukasababisha;
 1. Ugonjwa ngozi
 2. Homa
 3. Minyoo
 4. Kuharisha
 1. Maji katika chakula husaidia;
 1. Kutoa uchafu
 2. Mmeng’enyo wa chakula
 3. Kusafisha damu
 4. Kuondoa uchafu
 1. Ipi sio kanuni ya usafi?
 1. Lishe bora
 2. Usafi wa mwili
 3. Mazoezi
 4. Kulewa
 1. Kioo bapa kinatumika katika saluni kwa sababu
 1. Hutoa picha kubwa
 2. Hutoa taswira pacha
 3. Huzalisha taswira nyingi
 4. Hutoa taswira safi
 1. Kifaa kinachotumika kuangalia vitu kwenye vizuizi huitwa?
 1. Periskopu
 2. Dira
 3. Teleskopu
 4. Makroskopu
 1. Ipi sio sifa ya taswira ya kioo mbinuko?
 1. Taswira ni kubwa ukilinganisha na kiolwa
 2. Hutokea ikiwa wima
 3. Hutokea nyuma ya kioo mbinuko
 4. Ni kubwa ukilinganisha na kiolwa
 1. Moja ya hasara ya taswira ya kioo mbinuko ni;
 1. Taswira huwa kubwa
 2. Kinafaa kutumika katika kunyolea watu
 3. Taswira inakosa umbo lililo halisi
 4. Taswira yake huwa wima
 1. Kioo kinachofaa katika shughuli za ulinzi madukani na majengo makubwa ni
 1. Kioo mbonyeo
 2. Kioo bapa
 3. Kioo mbinuko
 4. Lenzi
 1. Lenzi inayokusanya miale ya mwanga huitwa;
 1. Lenzi bapa
 2. Lenzi mbinuko
 3. Lenzi mbonyeo
 4. Lenzi wima

11. Kiwango cha maji kinachopotezwa na mmea huathiriwa na hali za hewa zifuatazo...

 1. joto na unyevu     
 2. unyevu na mwanga
 3. upepo na mwanga wa jua               
 4. mawingu na upepo
 5. unyevu na upepo

12. Kukosekana kwa chanikiwiti katika mmea huweza kusababisha:

 1. mmea kukosa madini joto
 2. mmea kushindwa kusanisi chakula
 3. majani ya mmea kukauka 
 4. majani ya mmea kuwa njano
 5. maj ani ya mmea kupukutika.

13. Tendo Ia mimea kusafirisha maji kutoka kwenye mizizi hadi kwenye majani huitwa:

 1. osmosis 
 2. difyusheni 
 3. msukumo
 4. mgandamizo 
 5. mjongeo

14. Ni Vipi kati ya viumbe hai vifuatavyo hujitengenezea chakula chao kwa kutumia klorofili?

 1. Wadudu
 2. Mimea 
 3. Wanyama 
 4. Virusi 
 5. Ndege
 1. Ipi sio kazi kuu za tarakilishi
 1. Kuingiza data
 2. Kupokea data
 3. Kuchakata data
 4. Kufundisha
 1. Kifaa cha kuhifadhi na kulinda vifaa vyote vya kieletroniki  huitwa?
 1. Kibodi
 2. Kichakato
 3. Monita
 4. Vitumi ingiza
 1. Sehemu za tarakilishi zisizoshikika huitwa;
 1. Maunzi
 2. Programu
 3. Vitumi toleo
 4. Program endeshi
 1. Seti ya maelekezo ambayo hutumika katika tarakilishi ili kufanya shughuli mbalimbali huitwa
 1. Program
 2. Progamu endeshi
 3. Program tumizi
 4. Tarakilishi

19. Nini kati ya vifuatavyo husababisha chupa ya plastiki kusinyaa hewa inapoondoleua ndani?

 1.  Hewa ndani ya chupa kuwa na mgandamizo mkubwa zaidi ya hewa nje ya chupa
 2.  Hewa nje ya chupa kuwa na mgandamizo mkubwa kuliko hewa ndani ya chupa
 3.  Mgandamizo wa nje na ndani ya chupa kulingana
 4.  Mgandamizo wa hewa ndani ya chupa kuwa pungufu ya mngandamizo wa kutoa hewa nje ya chupa
 5.  Mgandamizo nje ya chupa kuwa sawa na ujazo wa hewa mdomoni.

20. Nini maana ya dhanio katika utafiti wa kisayansi?

 1.               ni wazo tu
 2.                ni utabiri wa matokeo ya kubuni 
 3.                utabiri wa matokeo ya jaribio
 4.               wazo la kina       
 5.                mawazo yaliyojengwa kabla ya utafiti

21. Mojawapo ya hatua za kufuata unapoandaa jaribio la kisayansi ni: 

 1.               uchunguzi    
 2.                udadisi
 3.                utambuzi wa tatizo    
 4.               utatuzi wa tatizo
 5.                kuandaa ripoti

22. Hatua ya kwanza ya utafiti wa kisayansi ni 

 1.               kuanza jaribio 
 2.               kukusanya data
 3.                kutambua tatizo   
 4.               kuchanganua data
 5.                kutafsiri matokeo
 1. Ebola ni ugonjwa unaosababishwa na………………..
 1. Bakteria
 2. Virusi
 3. Viroboto wa nyani
 4. Ukosefu wa maji mwilini
 1. Dalili za ugonjwa wa ebola huanza kuonekana kwa mgonjwa ndani ya siku ……………baada ya maambukizi
 1. Nne hadi saba
 2. Tano
 3. Mbili hadi ishirini na moja
 4. Mbili hadi tano
 1. Zifuatazo ni njia ambazo ugonjwa wa ebola unaweza kuenezwa kutoka kwa mtu mmoja hadi mwingine, isipokuwa………………
 1. Kugusana na mgonjwa wa ebola
 2. Kushika damu ya mtu mwenye virusi vya ebola
 3. Kugusa taka ngumu au maji taka yaliyotokana na kuhudumia mgonjwa wa ebola
 4. Kukaa mbali na mgonjwa wa ebola
 1. Zifuatazo ni dalili za ugonjwa wa ebola, isipokuwa……………
 1. Kuvuja damu puani na sehemu zingine za mwili
 2. Maumivu ya tumbo na misuli
 3. Kutokwa na malengelenge ambayo hupasuka na kuisababishia Ngozi michubuko
 4. Maumivu ya koo

27. Wadudu wanapohama toka ua moja kwenda lingine wanafanya hivyo ili:

 1.              kuzalisha mimea  
 2.               kuepuka maadui
 3.               kutafuta nekta 
 4.              kutafuta harufu 
 5.               kusambaza mbegu

28. Kiwango cha maji kinachopotezwa na mmea huathiriwa na hali za hewa zifuatazo...

 1.               joto na unyevu     
 2.                unyevu na mwanga
 3.               upepo na mwanga wa jua               
 4.               mawingu na upepo
 5.               unyevu na upepo

29.  Kinyonga hujibadili rangi yake ili:

 1.               kutafuta chakula         
 2.                kupumua          
 3.                kuzaliana
 4.               kutafuta maadui                          
 5.                kujilinda dhidi ya maadui

30. Fototropizimu ni kitendo cha mmea kuota kuelekea kwenye:

 1.              mwanga 
 2.               kani ya mvutano 
 3.               maji 
 4.              giza
 5.               kemikali.
 1. Kani za mvutano kati ya molekyuli za maada huwa ni ndogo sana katika:
 1. Chumaa
 2. Maji
 3. Hewa
 4. jiwe
 1. Kitu kipi kati ya hivi vifuatavyo kina umbo maalumu?
 1. Soda
 2. Karatasi
 3. Gesi
 4. maji

33. Maada huundwa na chembechembe ndogo zinazojulikana kama

 1.               kizio 
 2.                ambatani
 3.                elementi
 4.               atomu 
 5.                molekuli

34. Maji huganda katika nyuzijoto

 1.              100 oC
 2.               36 oC
 3.               oC
 4.              36.9 oC

35. Joto husambaa katika kimiminika kwa njia ya . . . . . . 

 1.              msafara
 2.               mpitisho
 3.               mnururusho
 4.              mgandamizo
 1. Udongo unaopitisha maji sana unaitwa?
 1. Udongo kichanga
 2. Udongo tifutifu
 3. Udongo changarawe
 4. Udongo wa mfinyanzi
 1. Udongo unaofaa kwa kufinyanga ni
 1. Udongo tifutifu
 2. Udongo laini
 3. Udongo wa mfinyanzi
 4. Udongo wa kichanga
 1. Wakulimia hupendelea udongo gani?
 1. Udongo tifutifu
 2. Udongo wa kichanga
 3. Udongo wa mfinyanzi
 4. Udongo changarawe
 1. Upitishaji maji kwenye udongo unategemea
 1. Chanzo cha udongo
 2. Ukubwa wa chembechembe
 3. Rangi ya udongo
 4. Kiasi cha maji

40. Tendo la mimea kusafirisha maji kutoka kwenye mizizi hadi kwenye majani huitwa:

 1.              osmosis 
 2.               difyusheni 
 3.               msukumo
 4.              mgandamizo 
 5.               mjongeo

42. Mchakato wa usafirishaji wa myeyuko wa chumvichumvi katika mimea huitwa.

 1.              kusharabu 
 2.               kufyonza 
 3.               difyusheni
 4.              osmosisi 
 5.               fotosinthesisi

43. Chunguza kielelezo Namba 6 kisha jibu swali linalofuata

Sukari iliyowekwa katika bika iko katika hali gani ya maada?

 1.              Kimiminika
 2.               Gesi
 3.               Yabisi
 4.              Elementi
 5.               Kompaundi
 1. Kuna njia kuu……….za uzazi wa mpango.
 1. Nne
 2. Tatu
 3. Nyingi
 4. Mbili
 1. …………….huzalisha gameti ume.
 1. Ovari
 2. Korodani
 3. Tezidume
 4. Falopio
 1. Njia salama na isiyo na athari ya uzazi wa mpango ni……………
 1. Kutofanya ngono
 2. Kufanya ngono
 3. Njia za kisasa za uzazi wa mpango
 4. Njia zote za uzazi wa mpango
 1. …………..ni kasoro katika mfumo wa uzazi.
 1. Pacha
 2. Ugumba
 3. Vvu na ukimwi
 4. Magonjwa ya ngono

SEHEMU B. JIBU MASWALI YAFUATAYO

48. Ni nini kazi ya seli nyekundu za damu?

49. Taja kazi nine za mfumo wa damu

50. Taja vyanzo viwili vya shinikizo la damu

LEARNINGHUBTZ.CO.TZSAYANSI STANDARD SIX EXAM SERIES 39

OFISI YA RAIS WIZARA YA ELIMU, TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA

SAYANSI- MTIHANI WA MWISHO WA MUHULA

DARASA LA SITA

MUDA: 1.30

MAELEKEZO

 1. Mtihani huu unasehemu mbili
 2. Jibu maswali yote 45
 3. Hakikisha kazi yako ni safi

SEHEMU A. Chagua jibu sahihi.

1. Ukuaji wa viumbe hai unahusu uongezekaji wa yafuatayo isiopokuwa;

 1. Kimo
 2. Uzani
 3. Unene
 4. Umbo la seli

2. Kipi sio mahitaji muhimu ya ukuaji wa mimea 

 1. Gesi ya kabonidayoksaidi
 2. Maji
 3. Gesi ya Nitrojeni
 4. Mwanga na joto

3. Kazi ya umbijani ni:-

 1. Kutengeneza chakula
 2. Kunasa nishati ya jua
 3. Kuchanganya maji na nishati ya jua
 4. Kupatia mmea rangi ya kujani

4. Kitendo cha mimea kusanisi chakula kwa kutumia nishati ya mwanga wa jua huitwa

 1. Usanisi
 2. Fotosinthesis
 3. Usanisuru
 4. Husharabu

5. Shina la mmea likiwa jembamba, refu na majani kuwa na rangi ya manjano ni ukosefu wa:-

 1. Madini
 2. Maji
 3. Jua
 4. Hewa

6. Kipi kati ya hivi haviongezi hewa ya kabonidayoksaidi kwenye angahewa?

 1. Moshi wa magari
 2. Shughuli za viwandani
 3. Ukataji miti
 4. Gesi ya kupikia.

7. Ipi sio kazi ya maji katika mimea?

 1. Kuyeyusha virutubisho
 2. Kubeba kabohaidreti kutoka kwenye majani kwenda kwenye sehemu zingine.
 3. Kufanya mimea kuwa imara
 4. Husaidia mimea kutengeneza chakula

8. Mimea kudumaa na majani kukosa rangi yake husababishwa na:-

 1. Potasi
 2. Naitrojeni
 3. Kolisiama
 4. Fosiforasi

9. Tishu inayopitisha maji na virutubisho kutoka kwenye mizizi kwenda sehemu zote za mimea huitwa?

 1. Floemi
 2. Zailemu
 3. Vinyelezi
 4. Vinywele

10. Gesi ambayo mimea hutumia kusanisi chakula ni:-

 1. Oksijeni
 2. Kabonidayoksaidi
 3. Nitrogen
 4. Agoni. 

11. Moto unahitaji gesi gani ili kuwaka?

 1. Kabonidayoksaidi
 2. Agoni
 3. Oksijeni
 4. Nitrojeni

12. Gesi mojawapo kati ya hizi hutumia kusindika vinywaji

 1. Nitrojeni
 2. Agoni
 3. Kabonidayoksaidi
 4. Nioni

13. Gesi ambayo inachangia asilimia 0.003 ya hewa kwenye angahewa ni:-

 1. Nitrojeni
 2. Kabonidayoksaidi
 3. Agoni
 4. Oksijeni

14. Ni lipi ambalo sio matumizi ya kabonidayoksaidi?

 1. Kuzima moto
 2. Kuhifadhi chakula
 3. Kuunguza
 4. Kusanisi chakula

15. Gesi hii hutumika kwenye taa za umeme

 1. Agoni
 2. Helium
 3. Krypton
 4. Oksijeni

16. Ni yapi sio matumizi ya Oksijeni?

 1. Kuwasha moto
 2. Kutengeneza kula
 3. Kuhifadhi chakula
 4. Hospitali kwa wagonjwa waliozidiwa

17. Gesi hii utumia kuunda mbolea.

 1. Agoni
 2. Nitrojeni
 3. Kabonidayoksaidi
 4. Amonia

18. Ipi sio sifa ya hewa

 1. Ina harufu
 2. Haina rangi
 3. Haionekani
 4. Inachukua nafasi

19. Ipi kati ya hizi sio sehemu ya hewa

 1. Oksijeni
 2. Hydrogeni
 3. Agoni
 4. Nitrojeni.

20. Kiwango cha maji kinachopotezwa na mmea huathiriwa na hali za hewa zifuatazo...

 1.  joto na unyevu     
 2.  unyevu na mwanga
 3. upepo na mwanga wa jua               
 4.  mawingu na upepo
 5. unyevu na upepo

21. Kukosekana kwa chanikiwiti katika mmea huweza kusababisha:

 1. mmea kukosa madini joto
 2. mmea kushindwa kusanisi chakula
 3. majani ya mmea kukauka 
 4. majani ya mmea kuwa njano
 5. maj ani ya mmea kupukutika.

22. Tendo Ia mimea kusafirisha maji kutoka kwenye mizizi hadi kwenye majani huitwa:

 1. osmosis 
 2. difyusheni 
 3. msukumo
 4. mgandamizo 
 5. mjongeo

23. Ni Vipi kati ya viumbe hai vifuatavyo hujitengenezea chakula chao kwa kutumia klorofili?

 1. Wadudu
 2. Mimea 
 3. Wanyama 
 4. Virusi 
 5. Ndege

24. Ipi kati ya zifuatazo siyo kazi ya mizizi katika mimea?..............

 1.  Kusharabu madini ya chumvi. 
 2.  Kusharabu maji
 3.  kushikilia mmea 
 4.  Kutengeneza chakula cha mmea
 5.  Kutunza chakula cha mmea

25. Gesi ipi hupunguzwa angani na mimea?..................

 1.  Kabondioksaidi 
 2.  Oksijeni 
 3.  Haidrojeni
 4.  Kabonimonoksaidi 
 5.  Naitrojeni

26. Ni mmea gani ya hizi hauifadhi chakula katika shina?

 1. Miwa
 2. Magimbi
 3. Viazi
 4. Karoti
 5. Tangawizi..

27. Katika jani, umbijani hupatikana kwa wingi wapi?

 1. Epidamisi ya juu
 2. Epidamisi ya chini
 3. Seli linzi
 4. Stomata
 5. Selisafu za kati

28. Ni sehemu gani ya jani yenye seli zenye kloroplasti?

 1. Kikonyo
 2. Lamina
 3. Kingo
 4. Kishipajani
 5. Vena kuu

29. Usanishaji chakula hufanyika katika sehemu gani kuu ya mimea?

 1. Mizizi
 2. Majani
 3. Shina
 4. Ua
 5. Jani

30. ………….Huruka juu kwa mabawa yenye manyoya

 1. Ndege
 2. Popo
 3. Mbu
 4. Kipepeo
 5. Panzi

31. Lipi kati ya makundi yafuatayo ni sifa zinazotumika kutambua wanyama wa kundi la reptilia?

 1. Kutaga mayai, kuwa na damu baridi na kuishi majini. 
 2. Kutaga mayai, kuishi majini na kuishi nchi kavu.
 3. Kutaga mayai, kuwa na damu ya joto na kuishi nchi kavu.
 4. Kutaga mayai, kuwa na damu baridi na kupumua kwa kutumia mapezi. 
 5. Kutaga mayai, kupumua kwa kutumia ngozi na kuishi majini.

32. Kundi lipi limeainisha wanyama wenye uti wa mgongo?

 1. Konokono, mjusi na kenge
 2. Papasi, panzi na mbungo 
 3. Chura, mamba na mchwa
 4. Kuku, popo na bata 
 5. Nyoka, panzi na mbuzi

33. …………..hutaga mayai majini hata kama yeye huishi nchi kavu

 1. Kobe
 2. Kasa
 3. Chura
 4. Mamba
 5. Nyangumi

34. …………………huishi majini lakini hutaga mayai yake nchi kavu

 1. Papa
 2. Kobe
 3. Mjusi
 4. Kasa
 5. Mamba

35. ……………ni mammalian lakini hana tezi za jasho

 1. Popo
 2. Nyangumi
 3. Mbwa
 4. Panya
 5. Sungura

.36. ………………hunatoa mbegu lakini hautoi maua

 1. Mchungwa
 2. Mvinje
 3. Mhindi
 4. Mwembe
 5. Mpera

37. Wakati unatoahuduma ya kwanza kwa mtu aluyeungua moto, hairuhusiwi kupaka….kwenye jeraha.

 1. Maji
 2. Mafuta
 3. Asali
 4. Dawa

38. Kipi kati ya vimiminika vifuatavyo kinaweza kusababisha ajali ya kuungua moto?

 1. Uji wa moto
 2. Juisi
 3. Asali
 4. Soda

39. Mtu aliyeungua moto hupewa hudumaya kwanza kabla ya kupelekwa………………..

 1. Nyumbani
 2. Shule
 3. Kulala
 4. Hospitalini.

40. Tunafanya mazoezi kwa kucheza ili…………………………..

 1. Kuwa na nguvu
 2. Kuwafurahisha walimu
 3. Tuendelee kusoma
 4. Tuimarishe afya ya mwili.

SEHEMUB.  Jaza nafasi zilizoachwa wazi kwa kutumia neno sahihi.

41. Kirutubisho cha aina ya _____________ husaidia katika ukuaji wa maua.

42. Kirutubisho kinachosaidia katika ukuaji wa majani huitwa________________

43. Kirutubisho cha aina ya_________________ husaidia katika ukuaji wa mizizi

44. Maji na virutubisho husafirishwa kutoka kwenye mizizi hadi kwenye majani kwa njia ya___________

45. Kitendo cha mimea kujitengenezea chakula huitwa______________

LEARNINGHUBTZ.CO.TZSAYANSI STANDARD SIX EXAM SERIES 16

OFISI YA RAISI, TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA

MTIHANI WA KUJIPIMA DARASA LA SITA

APRIL-2020  MUDA:SAA 2:00

SAYANSI DARASA LA SITA

MAELEZO KWA MTAHINIWA

 1. MTIHANI HUU UNAMASWALI JUMLA YA 50
 2. JIBU MASWALI YOTE
 3. ANDIKA MAJIBU KWA HERUFI KUBWA
 4. KAZI YAKO IWE SAFI.

MTIHANI WA MAJARIBIO

SEHEMU A. Chagua jibu sahii kutoka yale uliopewa baada ya kila swali.

1. Ili mbegu ichipue inahitaji: 

 1. Maji, udongo na hewa
 2. Mvua, hewa na udongo
 3. Unyevu, udongo na jotoridi
 4. Maji, hewa na jotoridi
 5. Maji, mwanga na upepo

2.  Aina kuu mbili za mashine ni:

 1. ngumu na laini
 2.  rahisi na tata
 3. za kumenya na kutwanga 
 4. puli na roda
 5. roda na katapila

3. Mojawapo ya njia za kuondoa takamwili katika mwili ni:

 1.  kutema mate 
 2.  kukojoa
 3. kuoga 
 4. kunawa mikono 
 5. kutoa machozi

4.  Mdudu yupi kati ya wafuatao huleta hasara kwa mkulima akiwa katika hatua ya pili ya ukuaji?

 1. Inzi                                                         
 2. Kipepeo
 3. Panzi                                                    
 4. Mbungo
 5. Mbu

5. Nini kitatokea iwapo idadi ya wanyama wanaokula nyama katika eneo ni kubwa kulikc idadi ya wanaokula majani?

 1. Majani yatapungua
 2. Majani yatabakia kama yalivyokuwa awali
 3. Majani yatanyauka
 4. Majani yataongezeka
 5. Majani yataliwa

6. UKIMWI husambazwa kwa kupitia:

 1.  kusalimiana kwa kushikana mikono na mgonjwa wa UKIMWI
 2.  kulala chumba kimoja na mgonjwa wa UKIMWI
 3.  kuongea na mwathirika wa UKIMWI 
 4.  kuwekewa damu
 5.  kuosha nguo za mwathirika wa UKIMWI.

7. Chembe ndogo kabisa za maada zinazounda elementi na zinazohusika katika kutengenezz bondi za kikemikali huitwa:

 1.  molekyuli      
 2.  elektroni      
 3.  protoni
 4.  atomi                                     
 5.  nyutroni

8.     Mwanga hupinda unapopita kutoka

 1.  Ncha ya Kaskazini kwenda Kusini      
 2.  media moja kwenda nyingine
 3.  Ncha ya Kaskazini kwenda Mashariki 
 4.  Magharibi kwenda Mashariki 
 5.  Kaskazini kwenda Magharibi

9.     Hewa ya kabonidaiyoksidi hutumika kuzima moto kwasababu:

 1.  haichochei uwakaji
 2.  ni nzito kuliko hewa
 3.  haiwaki
 4.  hunyonya joto
 5.  huungana na oksijeni

10.  Asidi ikiungana na besi huunda:

 1. chumvi na maji
 2. kaboneti ya sodiamu
 3. chumvi na besi
 4. maji na asidi
 5. chumvi na oksijeni 

11.Mojawapo ya hatua za kufuata unapoandaa jaribio la kisayansi ni: 

 1.  uchunguzi    
 2.  udadisi
 3.  utambuzi wa tatizo    
 4.  utatuzi wa tatizo
 5.  kuandaa ripoti

12. Lipi kati ya yafuatayo linapaswa kuzingatiwa kabla ya kumhudumia mgonjwa wa UKIMWI?

 1.  Vaa nguo safi 
 2.  Nawa kwa sabuni 
 3.  Vaa glovu 
 4.  Sali 
 5.  Mruhusu apumzike

13. Yupi kati ya wanyama wafuatao hana uti wa mgongo?

 1.  Buibui
 2.  Popo
 3.  Paka
 4.  Mwanadamu
 5.  Kuku

14. Mionzi ambayo hupinda zaidi mwanga unapopinda ni ile ya . ....

 1.  rangi nyekundu 
 2.  njano 
 3.  bluu iliyoiva 
 4.  bluu      
 5.  zambarau

15. Hatua ya kwanza ya utafiti wa kisayansi ni 

 1.  kuanza jaribio 
 2. kukusanya data
 3.  kutambua tatizo   
 4.  kuchanganua data
 5.  kutafsiri matokeo

16. Matokeo ya jaribio yanaweza kuwa mojawapo ya yafuatayo:

 1.  Kweli au uongo
 2.  Yaliyochambuliwa au yasiyochambuliwa
 3.  Yenye maswali au yasiyo na maswali
 4.   Ya awali au ya kati
 5.  Ya awali au ya mwisho  

17. Uhuru ana tatizo la meno yanayovunjika na miguu dhaifu. Ni virutubisho gani utamshaufi atumie ili kutatua tatizo lake hili?

 1.  Madini ya chuma           
 2.  Madini ya fosforasi
 3.  Madini ya kasiamu   
 4. Madini joto
 5. Vitamini K

18.  Yafuatayo ni makundi ya vyakula isipokuwa:

 1.  madini ya chumvi chumvi  
 2.  vitamini
 3. Maji   
 4. protini 
 5. hamirojo

19. Fototropizimu ni kitendo cha mmea kuota kuelekea kwenye:

 1. mwanga 
 2. kani ya mvutano 
 3. maji 
 4. giza
 5. kemikali.

20. Huduma ya kwanza ni nini?

 1. Msaada wa dharura apewao mgonjwa na daktari.
 2. Msaadawa awali apewao mgonjwa kabla ya kupelekwa hospitali.
 3. Msaada kwa ajili ya mtu aliyeungua moto. 
 4. Msaada kwa ajili ya mtu aliyeumwa na nyoka. 
 5. Msaada kwa ajili ya mtu aliyevunjika mfupa.

SEHEMU . Andika NDIYO AU HAPANA

 1.  Yurea usafirishwa kwa njia ya damu hadi kwenye figo… …
 2.   Ini uondoa simu ya ammonia kwa kugeuza kuwa yurea… ..
 3.  Ukosefu wa maji mwilini husababisha rangi ya mkojo kuwa  angavu… ………
 4.  Kabonidayokisaidi na maji ya ziada ni takamwili zitolewazo na  mapafu.
 5.  Oksijeni hubadilisha maji ya chokaa kuwa na rangi ya  maziwa…… ………
 6.  ARV Husaidia kuongeza kinga mwilini… ……..
 7.   Ni muhimu kupima afya mara kwa mara…… …
 8.  Ugonjwa wa kuhara damu husababishwa na inzi… ….
 9.  Gesi ni chanzo mojawapo kinachosababisha mtu kuungua  moto…… ……
 10.    Mashine ni kitu chochote kinacho rahisisha kazi…… …..

SEHEMU C.

Oanisha aina ya kazi katika sehemu A na aina ya nyenzo katika sehemu B.

Sehemu A

Sehemu B

 1. Kufungua chupa yenye soda
 2. Kuvua samaki
 3. Kuzungusha skrubu
 4. Kusonga ugali
 5. Kula chakula
 6. Kulima shamba
 7. Kukata nyama
 8. Kuchota mchanga
 9. Kukaza nati
 10. Kukata kuni
 1. Bisibisi
 2. Jembe
 3. Kijiko
 4. Kisu
 5. Mwiko
 6. Ndoano
 7. Opena
 8. Panga
 9. Sepeto
 10. spana

SEHEMU D.

Jaza nafasi zilizoachwa wazi.

 1. Wakati wa kuingiza taarifa kwenye  tarakilishi unatumia…… …….na …… …….
 2. Kiteuzi kwa jina linginw huitwa……… …
 3. Mafaili kwenye tarakilishi huifadhiwa kwenye… ……
 4. Kifaa kinachozalisha umeme katika taa ya baiskeli huitwa………
 5. Aina ya waya unaotumika wakati wa kutengeneza  kengele ya umeme ni……
 6. Sumaku inaweza kupoteza nguvu zake, pale ikiwekwa pamoja na…………..
 7. Kitendo cha mimea kupoteza maji kupitia kwenye majani huitwa……….
 8. Baadhi ya mimea huwa na mashina manene kwa ajili ya… …….
 9. Nini matokeo ya utungishaji wa ua?...... ......
 10. Kwanini chura hutaga mayai mengi?..... ....... ........

LEARNINGHUBTZ.CO.TZSAYANSI STANDARD SIX EXAM SERIES 5

Download Learning
Hub App

For Call,Sms&WhatsApp: 255769929722 / 255754805256