?> HISABATI STANDARD FIVE EXAMS SERIES
HISABATI STANDARD FIVE EXAMS SERIES

OFISI YA RAIS-TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA

MTIHANI WA KUJIPIMA NUSU MUHULA WA KWANZA 2024

SOMO: HISABATI DARASA: V

 1.      (i) Tafuta jumla ya thamani ya 4 na 2 katika namba 54260

 

(ii)Juma alikua na shilingi laki moja, mia moja na mbili. Andika kiasi hicho kwa tarakimu

 

(iii) Kengele tatu ziligongwa, ya kwanza baada ya dakika sita, ya pili baada ya dakika nane, na ya tatu baada ya dakika 12. Ikiwa alianza kugonga saa tatu kamili asubuhi, je ni saa ngapi zitagongwa kwa pamoja?

 

(iv) Zidisha 12x13=

 

(v) Panga namba 101, 98, 100.6, 104, 99, 103 kuanzia ndogo kwenda kubwa

 

(vi) Nini jumla ya 21/4  na 31/5 ?

 

(vii) Kutoka namba 2, 4, 9, 6, na 0 andika namba ndogo zaidi.

 

(ix) Andika 6827 kwa kutumia abakasi

 

(x) Andika namba tasa zilizopo kati ya 6 na 24

 

SEHEMU B: MAFUMBO.

 1.      (i) Janet alikua na mayai CLIV , Ikiwa mayai LXI yalipasuka alibaki na mayai mangapi?

 

(ii) Asilimia sitini ya wanafunzi katika shule ya Msingi Mnazi ni wasichana ikiwa idadi ya wanafunzi ni 720, Je shule hiii ina wavulana wangapi?

 

(iii) Mohamed hulipwa shilingi elfu tano kila siku zote saba. Tafuta kiasi alicholipwa Februari mwaka 2024.

 

(iv) Gari linatumia nusu lita ya Petroli kw kila kimomita. Ikiwa Merry aliendesha gari hilo kwa kilomita 164, Je alitimia lita ngapi za Petroli?

 

(v) Umri wa mtoto ni 1/4  ya umri wa baba. Ikiwa baba anamiaka ishirini; tafuta umri wa mtoto baada ya miaka nane.

 

 1.         (i) Kitabu kimoja cha Hisabati kina kurasa 60. Je vitano 16 vutakua na kurasa ngapi jumla.

 

(ii) Kata ya Mahida ina wanafunzi 54,163,. Wanafunzi 7892, wanahitimu mwaka huu. Tafuta idadi ya wanafunzi watakaobaki shuleni.

 

(iii) Sensa ya watu iliyofanyika mwaka 2012, kijiji cha Holili kilikua na Wanaume 1849, Wanawake 2112 na Watoto 2636. Tafuta jumla ya wakaz wa kijiji.

 

 1.         Fanya maswali kwa kuonyesha njia na jibu sahihi
 1.      Denisi alikua na 1/ya chungwa Jane akala 1/ya chunwa sehemu ya chungwa iliyobaki alikula John. Tfuta sehemu aliyokula John.
 2.    Mvuvi aliuza samaki tani 3 na kg 680 mwezi wa Januari, na tani 4 kg 250 mwezi wa Februari. Je uzani wa Februari ulizidi ule wa January kwa kiasi gani?
 3.  Mama Mariam alikua na shilingi 57,000. Alitaka kununua runinga ainayogharimu 75,000. Alipingukiwa na shilingi ngapi?

 

5. (i) Shule 10 zina mahitaji ya madaftari 175,038. Iwapo wafadhili walitoa madaftari 10,750, Je shule hizo zinaupugufu wa madaftari mangapi?

(ii)Tafuta KKS cha 6, 10 na 12

(iii) Andika namba inayokosekana katika mfululizo huu: 1, 5, 10, ...., 23

6. (i) Vitabu 99,000 viligawiwa katika shule 200 kwa idadi sawa. Je kila shule ilipata vitabu vingapi?

(ii) Tafuta namba inayofuata katika mfululizo huu:  2, -1, -4, -7, .......

(iii) Kadiria namba hii katika mamia yaliyokaribu 578406

7. (i) Tafuta eneo la pembetatu lenye kimo cha meta 16 na kitako cha meta 19.

(ii) Pembe tatu ina meta za eneo 195. Ikiwa kitako chake kina meta 26, Je urefu wa kimo chake ni meta ngapi?

(iii) Tafuta eneo la umbo PQR

           R

8. (i) Tafuta wastani wa shilingi 28,000, shilingi 32,000 na shilingi 96,000.

(ii) Mahudhurio ya darasa la tano kwa wiki yalikua kama ifuatavyo. 

siku

Jumatatu

Jumanne

Jumatano

Alhamisi

Ijumaa 

Wanafunzi waliohudhuria

33

45

48

45

39

Tafuta wastani wa mahudhurio yao kwa siku.

(iii) Ikiwa mimi ni kipeo cha pili cha 13. Mimi ni namba gani?

LEARNINGHUBTZ.CO.TZHISABATI STANDARD FIVE EXAM SERIES 108

PRESIDENT’S OFFICE, REGIONAL ADMINISTRATION AND LOCAL GOVERNMENT

PRIMARY EXAMINATION SERIES

NEW FORMAT BASED-STANDARD FIVE EXAMINATION

SUBJECT: MATHEMATICS

MID TERM -1 MARCH 2024

TIME: 1:40HR

Instructions: 

 1. This paper consists of three sections; A, B and C with a total of 8 questions
 2. All answers must be written in blue or black ink.
 3. Remember to write your name and other particulars in the given spaces.
 4. Answer all questions according to the instructions in each section.
 5. Keep your work neat and smart.
 6. Cellular phones, tablets and calculators are not allowed in the examination room.

 

SECTION A: ANSWER ALL QUESTIONS 10MARKS 

Solve the following questions by showing the clear methods and providing correct answers in the answer sheets provided. 

QUESTION No.1 (10 marks) 

 1. What is the total value of digit 3 in the number; 236,764
 2. Write in word 101,101
 3. Write in numerals, Nine hundred and ninety nine thousand, four hundred and thirty six.
 4. Elineema had 56,784 oranges  and flora had 33,912, how many oranges do they have altogether.
 5. A farmer sold chickens for 400,000. He also sold goats for 500,000. How much money did she get.
 6. The pupils discussed to write a number in figures, if 6 was in tens,1 in Hundredths and 0 in thousandths. Which number did they write correctly?
 7. 678,847 pupils sat for class seven leaving examinations. Among them the boys were 312000 and the rest girls. How many girls sat for the exam?
 8. A factory produced 72,895 litres of cooking oil. If 351,453 litres were sold, how many litres of cooking oil were not sold.

 

 

 

SECTION B: (30MARKS)  

QUESTION No.2 (6 marks) 

 1. Write 29 into roman numbers
 2. Find the LCM of 24 and 72
 3. Find the sum of all prime numbers between 100 and 110
 4. If ¼ is my saving from my salary and equals 50000/- find my salary
 5. Juma had sixty oranges. A quarter of them got spoiled. How many oranges remained.
 6. A quarter of Kasiki farm was planted with maize, One third of the remaining part was planted with cow-peas. What fraction of the whole farm grew cow peas?

 

QUESTION No.3 (6 marks) 

 1. Chiku bought chicks in May 2018. In June 2018 he bought 5758 chicks. How many chicks did Chiku bought in two months?

 

 1. Re-arrange the following numbers in descending order 63, 36, 93, 39, 89, 98,

 

 1. Juma harvested 4395 mangoes and 226 avocados. How many fruits did he harvest?

 

 1. A doctor attended 78 patients on Monday and 63 patients on Tuesday. How many patients did the doctor attend in both days?

 

 1. Asia has 25409 fish in her garden pond. If she sells 21867 fishes. How many fish will

remain in the pond?

 

QUESTION No.4 (6 marks) 

 1. A football match lasted for 4/5 hours. How many football matches can be played in 24 hours? 
 2. Arrange the following numbers in ascending order and indicate the second number 108, 181, 1008, 88, 118.
 3. How many grams are there in 1 kilograms?

 

QUESTION No.5 (6 marks)

 1. Hamza walked a distance of 180m in 2minutes.Find his speed in km/h
 2. Find the area of a right angled triangle whose height is 8y centimeter and base is 5y centimeter
 3. Matonya had 12 sweets. He gave half of the sweets to Neema. How many sweets did

Neema got?

 

 

QUESTION No.6 (6 marks) 

 1. Find the product of 7 and 6
 2. There are 72 chairs in a hotel. Each table takes 6 chairs. How many tables are there?
 3. Find the length of third side of the triangle below whose perimeter is 42m

SECTION C: ANSWER ALL QUESTIONS 10MARKS 

 QUESTION No.7 (6 marks) 

 1. Juma wants to fill tank of 20 liters if he uses a bucket of 5 liters.How many buckets

will he use to fill the tank?.

 1. A piece of sugar cane measuring 240cm long was cut into 6 equal pieces. What was the size

of each piece?

 1. The fisherman was selling fish for 67982 shillings. Write the number in expanded

form.

LEARNINGHUBTZ.CO.TZHISABATI STANDARD FIVE EXAM SERIES 90

OFISI YA RAIS, TAWALA ZAMIKOA NA SERIKALI ZA MITAA

MTIHANI WA NUSU MUHULA WA PILI

DARASA LA TANO

SOMO: HISABATI

JINA:__________________________________ TAREHE:________________ DRD 5

NO

SWALI

NO

SWALI

1.

Andika  namba hii kwa upana 46578 

16.

Tafuta jumlaa ya namba zifuatazo 

  3/8  and   1/2 

2.

Andika thamani ya nambari iliyopigiwa mstari 56786

3.

Pata jumla ya nambari mbili zinazofuata katika safu hapa chini   120, 114, 108, 102, 96, ________

17.

   1/32  zipo ngapi katika kitu kizima ?

4.

Andika CMXCIX kwa namba  za kawaida

18.

Tafuta zao kati ya namba hizi  

 1516 na 2021

5.

Andika nambari inayokosekana katika mlolongo   

 Ufuatao 25, 20, 15,______, 5

19.

Mwaka      mwezi 

     1      45

X 9

6.

Tafuta namba  mraba ya 676

20.

Andika namba hii kwa upama 900

7.

 Kuna namba shufwa ngapi kati ya 10 na 2

21.

 Zidisha 3km kwa 4.Toa jibu lako kwa sm

8.

 Tafuta kigawo kikubwa  (K.K.S)  cha 12 na 36

22.

 Jumla ya nambari hizi mbili ni 100001.

 Ikiwa miongoni mwa namba hizo ni 9999, Tafuta namba ya pili

9.

 Kuna 1/3  ngapi katika kitu kizima 

23.

 Tafuta thamani ya jumla ya namba hizi 

  42.92  na 31.57

10.

 Tafuta tofauti ya namba mraba za namba hizi 324 na 256

24.

 Tafuta wastani wa namba hizi 

 105, 125,145  na   135

11.

 Andika katika takwimu "Laki moja, mia na tisa nukta tatu tano"

25.

 Kokotoa miezi 11  siku 12 kwa  

12.

 Tafuta urefu wa       

 

26.

 Tafuta zao la  25m na 1.46 m , kisha andika      

 jibu katika sentimita

13.

 Umri wa pita ni miaka 6 zaidi ya umri wa George .Miaka  2 iliyopita jumla ya umri wao ulikuwa miaka 48.Tafuta umri wa sasa wa George  

27.

 Tafuta upana wa mraba n ism 56 .Tafuta mzingo wake 

14.

 Pipa la maji lilijazwa ndani ya masaa 4 wakati pipa dogo lilijaa maji kwa masaa 5 , Ikiwa mapipa yote yatafuniliwa na kujazwa maji kwa pamoja , Je muda gani mapipa hayo yatajaa ?

28.

 Shule ya Maendeleo walipanda miti  104  katika shamba la shule. Ikiwa 14  ya miti hiyo ilikauka   Tafuta mimea iliyopona ?

15.

 Tafuta mzingo

29.

 Tupa alinunua redio kwa Tsh 540,000/=  na kuuza   

 kwa Tsh  345,000/= 

 Je, kiasi gani cha fedha Tupa alipoteza ?. 

.30

kokotoa,

Kg g mg

21 168 73

5 721 21

+ 43 32 3

36.

 Sakafu katika ofisi ya mkuu wa shule ni mstatili kama iliyoonyeshwa hapa chini ikiwa mzingo wake ni sm 124 .Tafuta thamani ya X  

 

 

 

 

31.

Tafuta thamani ya  “t”

 

37.

Nini mzingo wa umbo hili?

 

 

 

32.

Tafuta sehemu ambayo haijatiwa kimvuli?

38.

Jedwali hapa chini uonyesha idadi ya wanafunzi katika darasa la 5B.Ambao walifaulu somo la sayansi katika wiki nne . ikiwa wastani kwa wanafunzi hao waliofaulu mtuhani huo ni 70.Wangapi walifaulu katika wiki ya  3rd 

wiki

i

ii

iii

iv

wnfnz

76

64

…..

72


33.

 Tafuta mstari tuli hapo (saimentari)?

 

 

 

 

39.

Katika darasa la tano kila dawati limekaliwa na watoto watatu, ikiwa darasani kuna madawati 60. Je darasa la tano linawafunzi wangapi?

34.

Tafuta upana wa mraba ikiwa mzingo wake ni  144 sm.

40.

 Shule ya mapinduzi inawanafunzi 860 . Ikiwa wavulana ni 432 .Tafuta idadi ya wasichana waliopo katika shule hiyo ?

35

Kapilima alinunua vitu vifuatavyo kwa mahemezi ya nyumbani 

Vikombe 6  @ sh. 2,500

Vipikio 3  @ sh. 4,500

Sahani 12 @ sh 7,500

Jozi mbili ya vijiko sh 800 kwa kijiko.

Alimpa muuza duka noti  15 za Tsh10000/=  arudishiwa chenchi kiasi gani?

SEHEMU B: (ALAMA10)

41. Tafuta namba inayofuata katika mfululizo unaofuata 

XVII, XXVII, XXXVII,          . Andika jibu  katika namba za kawaida (kiarabu)

3

LEARNINGHUBTZ.CO.TZHISABATI STANDARD FIVE EXAM SERIES 76

OFISI YA RAIS

TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA

MTIHANI WA MWISHO WA MWAKA

MTIHANI WA HISABATI DARASA LA V – 2022

Jibu namba hii kama ilivyotekelezwa

 1. Andika namba hii kwa maneno 19967
 2. 297950 andika katika abakasi
 3. CVI kwa kawaida
 4. Andika thamani ya 7 katika namba hii 987001
 5. Fananua namba hii 200049
 6. 237 + 112451 =

 

 1. 8704 – 7537 =

 

 1. Tafuta zao la 329 na 3

 

 1. 14496  3 =
 2. 96  3 =
 3. 50 + 4= Jibu liwe kwa kirumi
 4. Badili  kuwa desimali
 5. Tafuta K.K.S cha 30 na 40
 6. Tafuta K.D.S cha 3 na 12
 7. Andika vigawo tasa vya 15
 8. Andika namba shufwaa zote zilizopo kati ya 29 na 45
 9. =
 10. Andika vigawo vyote vya 7
 11. Jaza vigawo vinavyokosekana katika ngoe hii.

 

 

 

 

 

 

 1. Tafuta vigawo shirika vya 6 na 8
 2. =
 3. Ipi kubwa
 4. Namba ipi kati ya hizi ni namba shufwa 18, 33, 36, 37, 40, 58
 5. Andika namba ya desimali kwa maneno 68.31
 6. Badili  kuwa desimali

 

 

 1. Kilometa 1 ni sawa na mita ngapi?
 2. 31.1 x 4 =
 3. Chora uso was aa kuonyesha saa 8:30 mchana
 4. Siku moja ina saa ngapi?

 

KUANZIA SWALI LA 41 – 45 ONYESHA NJIA KWA KILA SWALI NA JIBU LAKE

 

 1. Namba tasa nini?
 2. Tafuta KDS cha 8 na 36 kwa njia ya pamoja
 3. Tafuta mzigo wa mstatili huu.

 

 1. Tafuta K.K.S cha 8 na 12 kwa njia ya ngoe

 1. Tafuta vigawe vya shirika vya 3 na 6

LEARNINGHUBTZ.CO.TZHISABATI STANDARD FIVE EXAM SERIES 67

OFISI YA RAIS, TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA

WIZARA YA ELIMU, SAYANSI NA TEKNOLOGIA

MTIHANI WA MWISHO WA MWAKA DARASA LA SITA

HISABATI

MUDA:1: 30                                                             

JINA_____________________________________SHULE__________________

 

   NO 

  SWALI

 KAZI

   JIBU

 

ANDIKA KWA MANENO

 

 

 1.  

144,443

 

 

 1.  

44,444

 

 

 1.  

959,595

 

 

 1.  

723,456

 

 

 1.  

82,345

 

 

 

ANDIKA KWA TARAKIMU

 

 

 1.  

Laki mbili na elfu arobaini na moja, mia tatu sitini na moja

 

 

 1.  

Laki tatu na elfu sita, mia tatu na moja

 

 

 1.  

Laki mbili na moja

 

 

 1.  

Laki nne na kumi na sita

 

 

 1.  

Laki tano na sita, mia sita na sita

 

 

 

Ni sehemu ipi kubwa

 

 

 1.  

6/11 and 5/11

 

 

 1.  

4/5 and 3/5

 

 

 1.  

1/5 and 1/4

 

 

 1.  

4/7 and 4/9

 

 

 1.  

3/8 and 5/8

 

 

 

Badilisha kuwa sehemu nusu

 

 

 1.  

11/2

 

 

 1.  

72/5

 

 

 1.  

101/4

 

 

 1.  

23/7

 

 

 1.  

31/3

 

 

 

Badilisha kuwa sehemu kamili

 

 

 1.  

10/3

 

 

 1.  

17/7

 

 

 1.  

11/4

 

 

 1.  

25/3

 

 

 1.  

41/4

 

 

 

Badilisha saa kuwa dakika

 

 

 1.  

Masaa 7

 

 

 1.  

Masaa 13

 

 

 1.  

Masaa 6

 

 

 1.  

Masaa 9

 

 

 1.  

Masaa 3

 

 

 

Badilisha dakita kuwa masaa

 

 

 1.  

Dakika 849

 

 

 1.  

Dakika 1149

 

 

 1.  

Dakika 686

 

 

 1.  

Dakika 4593

 

 

 1.  

Dakika 328

 

 

 

Tafuta K.D.S YA NAMBA HIZI

 

 

 1.  

45 and 38

 

 

 1.  

28 and 44

 

 

 

Tafuta kigawo kikubwa cha shirika(KKS)

 

 

 1.  

68 and 38

 

 

 1.  

92 and 100

 

 

 1.  

69 and 39

 

 

 

Tafuta kipeuo na pili cha namba

 

 

 1.  

8100

 

 

 1.  

7225

 

 

 1.  

6400

 

 

 1.  

5625

 

 

 1.  

4900

 

 

 

 

LEARNINGHUBTZ.CO.TZHISABATI STANDARD FIVE EXAM SERIES 41

Download Learning
Hub App

For Call,Sms&WhatsApp: 255769929722 / 255754805256