?> URAIA STANDARD THREE EXAMS SERIES
URAIA STANDARD THREE EXAMS SERIES

OFISI YA RAIS, WIZARA YA ELIMU, TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA

MITIHANI YA KUJIPIMA MSINGI

MTIHANI WA NUSU MUHULA WA KWANZA -MACHI 2021

URAIA NA MAADILI – DARASA LA TATU

FOMATI MPYA

MUDA1:30 MASAA       MACHI 2021

JINA …………………………...SHULE ………………………...

MAELEZO

 1. Mtihani huu una sehemu Mbili A na B na jumla ya maswali matano
 2. Sehemu ya A ina alama 26 na sehemu B ina alama 24
 3. Jibu maswali yote kulingana na maelezo ya kila swali
 4. Mtihani wote una alama 50

SEHEMU A. ALAMA 26

Jibu maswali yote

1. Chagua jibu sahii kutoka chaguzi ulizo pewa

 1. Kuonyesha tabia nzuri kwa wengine kwa maneno na vitendo huitwa
 1. Kuongea
 2. Tabia mbaya
 3. Lugha ya adabu
 4. Lugha ya kihuni
 1. Kitu ambacho unatakiwa kukifanya au kukitekeleza kinaitwa
 1. Haki
 2. Jukumu
 3. Malengo
 4. Wajibu
 1. Kitu ambacho kila mtu anastahili huitwa?
 1. Jukumu
 2. Haki
 3. Upendeleo
 4. Ustaarabu
 1. Ipi kati ya hizi ni haki yam toto
 1. Kufanyizwa kazi
 2. Kupata elimu
 3. Kuchapwa
 4. Kutumikishwa
 1. Vitu venye dhamana zinazopatikana kwenye mazingira huitwa?
 1. Utajiri
 2. Fedha
 3. Rasilimali
 4. Mali

2. Umepewa jedwali A na Jedwali B. Chagua jibu sahihi kutoka jedwali B ambalo linaendana na maelezo katika jedwali A.

Jedwali A

Jedwali B

 1. Lugha ya Taifa ya Tanzania
 2. Inaonyesha ustawi na  uhuru
 3. Utamaduni
 4. Rangi ya kijani katika bendera yetu
 1. Mwenge wa uhuru
 2. Kiswahili
 3. Ujumla wa Maisha ya watu
 4. Uoto wa asili
 1. Tumia maneno yaliyo kwenye kisanduku kujaza nafasi zilizowazi
Majukumu, Uvumilivu, Ustamilivu, Uaminifu
 1. Kuwa mkweli na muwazi
 2. Vitu ambavyo mtu anastahili na anapaswa kupewa
 3. Uwezo wa kuishi na watu hata kama mnatofautiana kimawazo
 4. Uwezo wa kuvumilia au kujikwamua katika hali ngumu

SEHEMU YA B. ALAMA 24

JIBU MASWALI YOTE

3. Kamilisha jedwali lifuatalo kwa kujaza maana ya rangi za bendera ya Taifa

Rangi ya Bendera

Maana yake

Kijani 


Manjano 


Samawati 


Nyeusi


 1. Angalia mchoro hufuatao kwa makini kisha jibu maswali yafuatayo

 1. Taja alama ya Taifa ambayo imeonyeshwa hapo juu
 2. To umuhimu wa alama hii
 3. Alama hii utaipata wapi mara nyingi?
 4. Taja alama nyingine mbili za Taifa ambazo unaziona hapo juu
 1. Soma kifungu kifuatacho kisha jibu maswali yafuatayo.

Ni muhimu sana kutunza mwili wako, akili, na nafsi kila siku na sio tu wakati unaumwa. Hili linawezekana kwa kula vyema, kufanya mazoezi, kupunguza mawazo, na kwenda mapumuziko mwili unapohitaji. Mambo haya yatakufanya ukae mwenye furaha, mwenye afya na mstahilimilivu.

 1. Kifungu hiki kinahusu nini?
 2. Taja njia tatu za kutunza miili yetu
 3. Taja vitu vitatu tunapaswa kuzingatia hili kuwa na afya
 4. Unafikiria ni nini kitatokea kama tutashindwa kutunza miili yetu.

LEARNINGHUBTZ.CO.TZURAIA STANDARD THREE EXAM SERIES 15

Download Learning
Hub App

For Call,Sms&WhatsApp: 255769929722 / 255754805256