?> SAYANSI STANDARD THREE EXAMS SERIES
SAYANSI STANDARD THREE EXAMS SERIES

OFISI YA RAISI, TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA

MSURURU WA MITIHANI YA SHULE ZA MSINGI

FOMATI MPYA-MTIHANI WA DARASA LA TATU 

SOMO: SAYANSI

SEHEMU A:

 1.  Chagua jibu sahihi
 1. Je, binadamu ana viungo vingapi vya hisia?

(A) tatu  (B) sita   (C) tano  (D) nne 

 1. Kiungo cha hisia kinachoweza kutumika kutambua rangi ya kijani ya mchicha ni

(A) jicho (B) pua (C) ngozi (D) sikio 

 1. Ni ipi kati ya zifuatazo inawakilisha kundi la viungo vya hisia

(A) pua, miguu, masikio, ngozi na ulimi (B) ulimi, masikio, pua na mdomo (C) masikio, ngozi, mikono, pua na ulimi (D) macho, masikio, ngozi, pua na ulimi 

 1. Kipi kati ya yafuatayo ni sahihi kuhusu viungo vya hisi

(A) sikio hutumika kusikia (B)macho hutumika kunusa (C) pua hutumika kuonja (D) ulimi hutumika kuhisi 

 1. Rama alipoamka asubuhi, alikuta kuna giza na baridi. Alitumia viungo gani vya hisia? (A) jicho na ngozi               (B) masikio na macho               (C) ngozi na pua               (D) pua na masikio
 2.  _____ hutoa mafuta ambayo hulainisha na kulinda ngozi

(A) nywele papillae  (B) jasho hufurahi  (D) epidermis  (D) tezi ya mafuta 

 1.  Kiini kikubwa cha sikio kinaitwa

(A) fupa la paja  (B) malleus  (C) msukumo  (D) incus 

 1.  Ladha inayogunduliwa na sehemu ya kati ya ulimi

(A) uchungu  (B) utamu  (C) umami  (D)usikivu

 1.  Kuna ________hatua zinazohusika katika kufanya uchunguzi wa kisayansi

(A) saba  (B) pale  (C) nane  (D) sita 

 1.                                 LINGANISHA MATAWI YA SAYANSI

TAWI

MAANA YA TAWI

1. Fizikia

A. Utafiti wa viumbe hai

B. Utafiti wa visukuku

C. Jambo la utafiti katika mahusiano na nishati

D. Utafiti wa hali ya hewa

E. Utafiti wa utungaji na mali ya jambo

F. Utafiti wa mimea

2. Biolojia

3. Paleontolojia

4. Kemia

5. Botania

 

          

 1.               Andika Kweli au Si kweli
 1.       Hummer hupatikana katika sikio ____________________
 2.      Ngozi ina mishipa ya fahamu na mishipa ya damu ______________
 3.       Ulimi unaweza kutambua aina tano za ladha ___________
 4.      Ulimi hutumika kunusa tu ___________
 5.       Kasoro za masikio husababisha mtu kupoteza uwezo wa kuona ___________
 1.                     Jaza nafasi zilizo wazi

1. _________________kugundua harufu ya nyenzo inayowaka.

2. ____________________ kusikia wimbo kuhusu ulinzi wa mazingira. 

LEARNINGHUBTZ.CO.TZSAYANSI STANDARD THREE EXAM SERIES 93

OFISI YA RAIS

WIZARA YA ELIMU, TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA

MITIHANI YA KUJIPIMA MSINGI

MTIHANI WA NUSU MUHULA WA KWANZA -MACHI 2021

SAYANSI  – DARASA LA TATU

FOMATI MPYA

MUDA  1:30 MASAA       MACHI 2024

JINA …………………………...                                 SHULE ………………………...

MAELEZO

 1. Mtihani huu una sehemu Mbili A na B na jumla ya maswali matano
 2. Sehemu ya A ina alama 26 na sehemu B ina alama 24
 3. Jibu maswali yote kulingana na maelezo ya kila swali
 4. Mtihani wote una alama 50

SEHEMU A

JIBU MASWALI YOTE

 1. Chagua jibu sahihi kati ya chaguzi ulizopewa
 1. Kipi kati ya hivi sio kiumbe hai?
 1. Miti
 2. Ng’ombe
 3. Mbuzi
 4. Meza
 1. Sehemu ya mwili inayotumika kuhisi joto au baridi huitwa?
 1. Ulimi
 2. Ngozi
 3. Nywele
 4. Vimelea
 1. Kiungo cha mwili kinachotumika kutambua harufu katika mazingira huitwa?
 1. Ulimi
 2. Pua
 3. Ngozi
 4. Macho
 1. Kati ya viumbe hai hawa, yupi ambaye si hatari?
 1. Nyoka
 2. Inge
 3. Panzi
 4. Nyuki
 1. Chanzo kikubwa cha nishati ya wanga ni
 1. Jua
 2. Mwezi
 3. Tochi
 4. Moto
 1. Linganisha maneno ya fungu A na B Kisha andika herufi ya jibu sahihi kwenye nafasi uliyopewa.

Kundi A

Kundi B

 1. Sauti
 2. jua
 3. Ngoma, kengele na baragumu
 4. Mwangwi
 5. Moto.
 1. Chanzo kikuu cha nishati ya mwanga na joto
 2. Kitendo cha miale yam wanga kurudi baada ya kugonga kwenye uso unaong’aa au laini.
 3. Sauti iliyorejeshwa baada ya kukutana na kitu kigumu
 4. Mitetemeko ya vitu mbalimbali
 5. Vyanzo vya nishati ya sauti
 6. Vitu vigumu, vimiminika na gesi
 7. Hutoa mwanga na joto

 

 1. Tumia maneno yaliyo kwenye kisanduku kujaza nafasi zilizoachwa wazi

 

 

 1. Chombo cha baharini au mtoni kilichotengenezwa kutokana na gogo ambacho kinaweza kuelea.
 2. Kitu chochote chenye uzito na ambacho huchukua nafasi
 3. Kiwango cha joto au baridi katika mwili
 4. Uzuiaji wa mtiririko au mwendo wa kitu
 5. Hali yenye kukakamaa na kuwa ngumu kwa ukavu

SECTION B

 1. Soma kifungu kifuatacho kisha jibu maswali

Mawasiliano ni kitendo cha kupashana Habari au kutoa taarifa kwa njia mbalimbali.

Njia za mawasiliano zimegawanyika katika aina kuu mbili. Njia hizi ni za asili na za kisasa. Baadhi ya vifaa vya asili ni baragumu na ngoma. Vifaa vya kisasa ni runinga, radio, simu na kompyuta. Kuna faida mbalimbali za kutumia njia za kisasa za mawasiliano. Mfano, kutoa taarifa kwa watu wengi kwa muda mfupi. Pia, zinatumika kuhifadhi picha za matukio mbalimbali. Simu hurahisisha huduma mbalimbali. Huduma hizo ni Pamoja na kutuma na kupokea taarifa au fedha, pia kupiga picha.

 1. Kulingana na kifungu, nini maana ya mawasiliano?
 2. Taja njia za asili mbili za mawasiliano
 3. Taja njia mbili za kisasa za mawasiliano
 4. Taja matumizi mawili ya simu
 5. Ni njia gani mbili ambazo zinafikisha ujumbe kwa haraka Zaidi?
 1. Angalia picha zifuatazo kisha jibu maswali yanayofuata

B

 

 1. Taja majina ya Wanyama walioonyeshwa hapo juu
 2. Kati ya Wanyama hao wawili ni yupi hatari?
 3. Toa faida mbili za mnyama A
 4. Ni hasara gani inaweza kutokana na mnyama B?
 5. Mnyama A huishi wapi?
 6. Mnyama B utampata wapi?

LEARNINGHUBTZ.CO.TZSAYANSI STANDARD THREE EXAM SERIES 81

OFISI YA RAIS, TAWALA ZA MIKOA SERIKALI ZA MITAA

MITIHANI WA KUJIPIMA

MWISHO WA MWAKA- NOVEMBA 2023

SAYANSI NA TEKNOLOJIA

Jina: ____________________________________________ 

TAREHE: ________________ DRS 3

SEHEMU  A:

1. Chagua jibu sahihi na uandike barua yake katika sanduku lililotolewa

i. Ni yupi kati ya wanyama wafuatao si mnyama mwenye sumu?

A. Uyoga B. Scorpion C. Tarantula D. nyoka

ii.Ni mdudu gani kati ya wafuatao husababisha kuenea kwa malaria ?__________________________

A. Virusi  B. Nyumba ya Mlezi C. Mbu dume D. Mbu jike 

iii.Kiumbe yupi kati ya viumbe wafuatao hujonge kwa kuruka ?___________________________

A. Nyoka na nyuki B. nyuki na konokono C. Juma na kuku D. kipepeo  na kuku

iv.Upi ni mfano wa njia ya mawasiliano ya jadi ?__________________________

A. Pembe, ngoma  B. Redio, Simu C.Televisheni D.Simu ya mkononi

v.Ipi kati ya vitu vifuatavyo husababisha kuundwa kwa kimvuli

A. Maji  B. glasi C. jiwe D. Hewa 

2. Linganisha vitu katika kikundi A na sambamba yao katika kikundi B

 ORODHA  A

JIBU

 ORODHA B

i

Sauti, joto na mwanga

A. Hutengeneza nguo na kuonekana smart 

ii.

Nishati ya Kinetic

F. ina kinetic na nishati.

iii

Nishati ya Sauti

I. Nishati hutokana na mwendo wake wa kitu

Iv

Nishati ya joto

J. Nishati kutokana na mtetemo  wa kitu

v

Nishati ya Mitambo

K. Nishati kutokana na kuchoma.

3.Tumia maneno katika sanduku ili kujibu swali linalofuata.

Kubadilishana kwa gesi,Jongoo,Makazi, Mazingira, tarumbeta ya malaika,nyuki,Imara, harufu, kifo

i. _______________________ ni jozi ya mimea yenye sumu

ii. Mahali ambapo viumbe  hai huish huitwa ________________________________________________________

iii. _____________________________Kitu chochote kilichotuzunguka .

iv. Tunapaswa kuhifadhi maji ili kuzuia ______________________________cha wanyama

v. Yupi ni mdudu wa sumu _______________________________________________________________

4.  jibu maswali kwa usahihi 

i. mawasiliano ni nini ? ______________________________________________________________________

ii. Chakula kilichoshamili aina zote za chakula kinaitwaje? ___________________________________________

iii. Andika viumbe vitatu vya sumu __________________________________________________________

iv. ___________________________________ni mfano wa wanyama wa majini .

v. Nini maana ya maada i? ______________________________________________________________________________

5. Tumia picha inayofuata ili kujibu maswali yaliyo hapo chini.

C:UsersTeacherDownloadsHUMAN DIGESTION.png 

Maswali

i. Taja jina ya sehemu iliyoandikwa na herufi "S"_______________________________________________

ii. Katika mchoro hapo juu kuna sehemu ambayo uhusika na kufyonza maji na madini katika chakula ? 

_______________________________________________________________________________________________

iii. Ni herufi ipi katika mchoro hapo juu uhusika na kufyonza wanga katika chakula ? __________________________

iv. Eleza kazi ya herufi "R "katika  Mfumo wa mmeng`enyo wa chakula?_____________________________

________________________________________________________________________________________________

v.Katika mchoro huu ni sehemu gani hupatikana aside ya haidrokloliki ambayo uhusika na kuua vimelea na vijidudu katika chakula ?

LEARNINGHUBTZ.CO.TZSAYANSI STANDARD THREE EXAM SERIES 72

OFISI YA RAIS TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA

MTIHANI WA KUJIPIMA SHULE ZA MSINGI

NUSU MUHULA WA PILI

AGOSTI – 2023 

SOMO: SAYANSI NA TEKNOLOJIA

Jina: ____________________________________ TAREHE: _____________ DRS 3

MUDA: SAA 1:30

MAELEKEZO

 1. Mtihani huu una jumla ya maswali arobaini na Tano (45)
 2. Jibu maswali yote katika kila sehemu
 3. Soma maelekezo kabla ya kujibu maswali
 4. Swali la 1 – 40 chagua jibu sahihi na swali la 41 – 45, jibu maswali katika nafasi uliopewa.
 5. Tumia kalamu ya bluu na nyeusi
 6. Simu za mkononi, vikokotozi, na vitu visivyoruhusiwa havitakiwi ndani ya chumba cha mtihani.

SEHEMU A:

1. Chagua jibu sahihi na uandike barua yake katika sanduku lililotolewa

i. Ni yupi kati ya wanyama wafuatao si mnyama mwenye sumu?

A. Uyoga B. Scorpion C. Tarantula D. nyoka

 

ii.Ni mdudu gani kati ya wafuatao husababisha kuenea kwa malaria ?__________________________

A. Virusi  B. Nyumba ya Mlezi C. Mbu dume D. Mbu jike 

 

iii.Kiumbe yupi kati ya viumbe wafuatao hujonge kwa kuruka ?___________________________

A. Nyoka na nyuki B. nyuki na konokono C. Juma na kuku D. kipepeo  na kuku

 

iv.Upi ni mfano wa njia ya mawasiliano ya jadi ?__________________________

A. Pembe, ngoma  B. Redio, Simu C.Televisheni D.Simu ya mkononi

 


v.Ipi kati ya vitu vifuatavyo husababisha kuundwa kwa kimvuli

A. Maji  B. glasi C. jiwe D. Hewa 

2. Linganisha vitu katika kikundi A na sambamba yao katika kikundi B

 

 

 ORODHA  A

JIBU

 ORODHA B

i

Sauti, joto na mwanga

 

A. Hutengeneza nguo na kuonekana smart 

ii.

Nishati ya Kinetic

 

F. ina kinetic na nishati.

iii

Nishati ya Sauti

 

I. Nishati hutokana na mwendo wake wa kitu

Iv

Nishati ya joto

 

J. Nishati kutokana na mtetemo  wa kitu

v

Nishati ya Mitambo

 

K. Nishati kutokana na kuchoma.

3.Tumia maneno katika sanduku ili kujibu swali linalofuata.

Kubadilishana kwa gesi,Jongoo,Makazi, Mazingira, tarumbeta ya malaika,nyuki,Imara, harufu, kifo

 

i. ____________________________________________________ ni jozi ya mimea yenye sumu

ii.mahali ambapo viumbe  haihuish huitwa ___________________________________

iii. _______________________________________Kitu chochote kilichotuzunguka .

iv. Tunapaswa kuhifadhi maji ili kuzuia __________________________________cha wanyama

v. Yupi ni mdudu wa sumu ____________________________________________________

 

4.  jibu maswali kwa usahihi 

i. mawasiliano ni nini ? ______________________________________________________________________

ii. Chakula kilichoshamili aina zote za chakula kinaitwaje? ___________________________________________

iii. Andika viumbe vitatu vya sumu __________________________________________________________

iv. _______________________________________________ ni mfano wa wanyama wa majini .

v. Nini maana ya maada i? _________________________________________________________________

5.Tumia picha inayofuata ili kujibu maswali yaliyo hapo chini.

C:UsersTeacherDownloadsHUMAN DIGESTION.png 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maswali

 1. Taja jina ya sehemu iliyoandikwa na herufi "S" _________________________________
 2. katika mchoro hapo juu kuna sehemu ambayo uhusika na kufyonza maji na madini katika chakula ? ______________________________________________________________
 3. Ni herufi ipi katika mchoro hapo juu uhusika na kufyonza wanga katika chakula ? __________________________
 4. Eleza kazi ya herufi "R "katika  Mfumo wa mmeng`enyo wa chakula? ________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 5. Katika mchoro huu ni sehemu gani hupatikana aside ya haidrokloliki ambayo uhusika na kuua vimelea na vijidudu katika chakula ?

 

LEARNINGHUBTZ.CO.TZSAYANSI STANDARD THREE EXAM SERIES 56

WIZARA YA ELIMU

MTIHANI WAKUMALIZIA MUHULA WA 1 JULY 2022

DARASA LA TATU

                                                  “SOMO LA SAYANSI

SEHEMU A; CHAGUA HERUFI YA JIBU SAHIHI

1. Chanzo cha asili cha nishati ya joto ni

      A: umeme   B:jua    C:tochi

2. Tunaota moto ili kujihifadhi dhidi ya

     A: joto   B: mwanga   C: baridi

3. Kuna aina…………………………za maada.

     A: 2   B: 3   C: 4

4. Kitendo cha kubadilishana habari/taarifa au ujumbe baina ya watu kwa kutumia njia mbalimbali huitwa.

     A: usafilishaji B: mawasiliano   C: redio

5. Sauti hutokana na……………………..

    A: mawimbi B: mitetemo ya vitu C: koromeo

6. Namna ya kudadisi jambo lisilojulikana kwa kutumia njia mbalimbali ni………………………………

    A: uchunguzi    B: hatari    C: vitu

7. Ipi kati ya hizi ni aina ya maada?

    A: kimiminika    B: kinywa    C: mwanga

8. Mdudu anayeeneza ugonjwa wa maralia huitwa…………………………………

    A: mbu   B: inzi      C: viroboto

9. Viumbehai huongezeka kwa njia ya……………………………

    A: kujongea        B: Kuzaliana   C: kulia

10. Sifa mojawapo ya viumbehai ni……………………….

     A: kucheza   B: kukua   C: kujificha

SEHEMU B:

OANISHA KUNDI A NA KUNDI B. KISHA ANDIKA HERUFI YA JIBU SAHIHI

 

KUNDI   A

KUNDI   B

11

Mwangwi

A: baadhi ya wadudu wenye sumu

12

Nyuki na tandu

B:chanzo kikuu cha asili cha nishati ya mwanga na joto

13

Sauti

C:mitetemo ya vitu mbalimbali

14

Jua

D:vifaa vya kisasa vya njia ya mawasiliano

15

Simu na luninga

E:sauti iliyorejeshwa baada ya kukutana na kitu kigumu

 

SEHEMU C: ANDIKA NDIO AU HAPANA

16. Jua siyo chanzo cha asili cha nishati ya joto…………………………...........

17. Yabisi,kimiminika,na gesi ni aina kuu tatu za maada………………………………….

18. Tandu,nyuki na nyigu si wadudu hatari……………………….

19. Mbua hueneza ugonjwa wa maralia…………………………………..

20. Kuna aina kuu mbili za nishati………………………….

 

SEHEMU D: JAZA NAFASI WAZI

21. Picha ya kitu huitwa…………………………………….

22………………………………Ni jumla ya vitu vyote vinavyo tuzunguka

23. Kiungo kinachotumika kunusa ni……………………………..

24. Chanzo cha asili cha nishati ya mwanga ni…………………………..

25. Kitendo cha kiumbe kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine huitwa……………………..

 

LEARNINGHUBTZ.CO.TZSAYANSI STANDARD THREE EXAM SERIES 38

OFISI YA RAIS, TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA

WIZARA YA ELIMU, SAYANSI NA TEKNOLOGIA

MTIHANI WA MWISHO WA MWAKA DARASA LA TATU

SAYANSI NA TECHNOLOJIA

MUDA: 1:30                                                             

JINA_____________________________________SHULE_________________________

MAELEZO

MAELEZO

 1.                Mtihani huu una sehemu Mbili A na B na jumla ya maswali matano
 2.                Sehemu ya A ina alama 26 na sehemu B ina alama 24
 3.                Jibu maswali yote kulingana na maelezo ya kila swali
 4.                Mtihani wote una alama 50

SEHEMU A. ALAMA 28

JIBU MASWALI YOTE KATIKA SEHEMU HII

 1.                Jibu Kipengele cha (i)-(viii) kwa kuchagua herufi ya jibu sahihi na kuandika kwenye kisanduku.
 1.               Ipi kati ya hizi ni aina ya maada? (a) kimiminika (b) kinywa (c) umbali (d) joto
 2.             Kuna aina.......................za maada (a) mbili (b) tatu (c) tano (d) nne
 3.           Ni yupi mdudu hatari kati ya hawa wafuatao? (a) nyuki (b) panzi (c) kumbikumbi (d) mbayuwayu
 4.           Chanzo cha vitamin ni pamoja na..(a) chapatti (b) embe (c) nyama (d) ugali
 5.             Nini kazi ya mate katika mmeng’enyo wa chakula? (a) kulainisha chakula (b)kulainisha mdomo (c) kulainisha meno (d)kulainisha ulimi
 6.           Faida ya matumizi ya simu ni pamoja na....(a) Kunyoosha nguo (b) kurahisisha mawasiliano (c) kutibu magonjwa (d) kuvunja ndoa
 7.         Mdudu anayeeneza ugonjwa wa malaria huitwa? (a) mbu (b) inzi (c) viroboto (d) kupe
 8.      Viumbehai wakikosa hewa, (a) huishi (b) hufa (c) hutembea (d) hunawiri
 1.                Jibu Vipengele (i)-(vi) kwa kuoanisha maelezo katika Orodha A na hali za maada katika orodha B. ANDIKA herufi ya jibu katika nafasi uliopewa.

Orodha A

ORODHA B

 1.               Hali ya maada nyepesi zaidi
 2.             Hali ya maada yenye umbo maalum
 3.           Mfano wa maada katika hali yabisi
 4.           Maada inayochukua umbo la chombo
 5.             Mfano wa maada katika hali ya gesi.
 1.               Gesi
 2.                Soda
 3.                Mvuke
 4.               Kimiminika
 5.                Chembechembe
 6.                Chaki
 7.                Yabisi.

 

 1.                Jibu vipengele (i)-(v) kwa kuchagua neno sahihi kutoka kwenye kisanduku na kuliandika kwenye nafasi uliopewa.

Baragumu, faili, yowe, ukinzani, jotoridi, yabisi

 1.               Kiwango cha joto au baridi katika mwili..................
 2.             Uzuiaji wa mtiririko au mwendo wa kitu
 3.           Hali yenye kukakamaa na kuwa ngumu kwa ukavu.
 4.           Pembe kubwa iliyotobolewa inayopulizwa na kutoa sauti
 5.             Taarifa iliyohifadhiwa katika jalada au kwenye compyuta

SEHEMU YA B.(ALAMA 20)

 1.               Soma habari ifuatayo kisha jibu vipengele (i)-(v)

Njia za mawasiliano zimegawanyika ,katika aina kuu mbili. Njia hizi ni za asili na kisasa. Baadhi ya vifaa vya asili ni baragumu na ngoma.

Vifaa vya kisasa ni runinga, radio, simu na kompyuta. Kuna faida mbalimbali za kutumia njia za kisasa za mawasiliano.

Mfano, kutoa taarifa kwa watu wengi kwa muda mfupi. Pia, zinatumika kuhifadhi picha za matukio mbalimbali. Simu hurahisisha huduma mbalimbali.

Huduma hizo ni pamoja na kutuma na kupokea taarifa au fedha, pia kupiga picha.

 1.               Taja njia mbili kuu za mawasiliano...........................................................................
 2.             Taja vifaa viwili vya kisasa vya mawasiliano..............................................................
 3.           Ni njia ipi bora ya kutoa taarifa kwa haraka kwa watu wengi?.................................
 4.           Taja matumizi matatu ya simu...................................................................................
 5.             Taja njia mbili za jadi za mawasiliano........................................................................
 1.               Chunguza picha uliopewa kisha jibu kipengele (i)-(v)

 1.               Kifaa kinachoonyeshwa kwenye picha kinaitwaje?............................................
 2.             Onyesha sehemu inayonasa mawimbi kwa kutumia herufi A................................................
 3.           Onesha sehemu inayoonyesha picha kwa kutumia herufi B......................................
 4.           Kifaa hiki hutumia nishati gani?.................................................................................
 5.             Taja faida ya kifaa hiki katika maisha yetu............................................................................

LEARNINGHUBTZ.CO.TZSAYANSI STANDARD THREE EXAM SERIES 32

OFISI YA RAIS, TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA

WIZARA YA ELIMU, SAYANSI NA TEKNOLOGIA

MTIHANI WA MWISHO WA MWAKA DARASA LA NNE

SAYANSI

MUDA:1: 30                                                             

JINA_____________________________________SHULE__________________

Chagua Jibu Sahihi

 1. Sifa mojawapo ya kiumbe hai ni...............................
 1. Kujificha
 2. Kukua
 3. Kucheza
 1. Kati ya wadudu wafuatao ni yupi ana sumu kali?
 1. Kipepeo
 2. Mende
 3. Nge
 1. Sifa mojawapo ya mwanga ni.......
 1. Kuzimika
 2. Kumulika
 3. Kusafiri katika mstari mnyoofu
 1. Kuna aina ......................za maada
 1. Mbili
 2. Tatu
 3. Nne
 1. Kipi ni chakula cha wanga kati ya hivi?
 1. Ugali
 2. Mtindi
 3. Mayai

SEHEMU B.

Linganisha kifungu A na Kifungu B ili kupata maana

Kifungu A

Kifungu B

 1. HUDUMA YA KWANZA
 2. Baadhi ya wadudu wenye sumu
 3. Vifaa vya huduma ya kwanza kwa aliyeumwa na mdudu mwenye sumu
 4. Baada ya kutoa huduma ya kwanza
 5. Huduma ya kwanza hutolewa ili
 1. Nge na kipepeo
 2. Mpeleke aliyejeruhiwa hospitalini au kwenye zahanati
 3. Kupunguza maumivu na kuokoa maisha
 4. Nyuki na tandu
 5. Mtu yeyote
 6. Wembe, pamba, spiriti na glovu
 7. Maji ya kitunguu saumu na jivu
 8. Ni msaada unaotolewa kwa majeruhi kabla ya kwenda hospitalini
 9. Mpeleke aliyejeruhiwa nyumbani

 

SEHEMU C.

Chagua neno sahihi ili kujaza nafasi wazi

Jotoridi, ukinzani, yabisi, meng’enya, sumu,spiriti

 1. Kemikali yenye uwezo wa kudhuru au kuuwa
 2. Fanya kitu kiwe laini
 3. Mfuko ulio katika mwili wa kiumbe ambao husaga chakula
 4. Kiwango cha joto au baridi katika mwili
 5. Uzuiaji wa mtiririko au mwendo wa kitu
 6. Hali yenye kukakamaa na kuwa ngumu kwa ukavu

 

SEHEMU D.

Jaza Nafasi  zilizoachwa wazi

 1. Utumbo wa binadamu umegawanyika katika sehemu kuu......................
 2. Viumbe hai hatari ni kama............................... na....................................
 3. Vitu hatari ni kama........................... na .........................................
 4. Kuna aina kuu...........................za simu
 5. Chora na onesha sehemu zinazounda mfumo wa mmeng’enyo wa chakula

SEHEMU E. 

Chunguza picha ifuatayo kisha jibu maswali

C:UsersKYAMBODocumentsKCPE 2020human-digestive-system-front (1).jpg

Taja sehemu zenye Herufi A- L

LEARNINGHUBTZ.CO.TZSAYANSI STANDARD THREE EXAM SERIES 20

OFISI YA RAIS WIZARA YA ELIMU, TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA

MITIHANI YA KUJIPIMA MSINGI

MTIHANI WA NUSU MUHULA WA KWANZA -MACHI 2021

SAYANSI NA TECHNOLOJIA – DARASA LA TATU

FOMATI MPYA

MUDA1:30 MASAA MACHI 2021

JINA …………………………...SHULE ………………………...

MAELEZO

 1. Mtihani huu una sehemu Mbili A na B na jumla ya maswali matano
 2. Sehemu ya A ina alama 26 na sehemu B ina alama 24
 3. Jibu maswali yote kulingana na maelezo ya kila swali
 4. Mtihani wote una alama 50

SEHEMU A

JIBU MASWALI YOTE

 1. Chagua jibu sahihi kati ya chaguzi ulizopewa
 1. Kipi kati ya hivi sio kiumbe hai?
 1. Miti
 2. Ng’ombe
 3. Mbuzi
 4. Meza
 1. Sehemu ya mwili inayotumika kuhisi joto au baridi huitwa?
 1. Ulimi
 2. Ngozi
 3. Nywele
 4. Vimelea
 1. Kiungo cha mwili kinachotumika kutambua harufu katika mazingira huitwa?
 1. Ulimi
 2. Pua
 3. Ngozi
 4. Macho
 1. Kati ya viumbe hai hawa, yupi ambaye si hatari?
 1. Nyoka
 2. Inge
 3. Panzi
 4. Nyuki
 1. Chanzo kikubwa cha nishati ya wanga ni
 1. Jua
 2. Mwezi
 3. Tochi
 4. Moto
 1. Linganisha maneno ya fungu A na B Kisha andika herufi ya jibu sahihi kwenye nafasi uliyopewa.

Kundi A

Kundi B

 1. Sauti
 2. jua
 3. Ngoma, kengele na baragumu
 4. Mwangwi
 5. Moto.
 1. Chanzo kikuu cha nishati ya mwanga na joto
 2. Kitendo cha miale yam wanga kurudi baada ya kugonga kwenye uso unaong’aa au laini.
 3. Sauti iliyorejeshwa baada ya kukutana na kitu kigumu
 4. Mitetemeko ya vitu mbalimbali
 5. Vyanzo vya nishati ya sauti
 6. Vitu vigumu, vimiminika na gesi
 7. Hutoa mwanga na joto
 1. Tumia maneno yaliyo kwenye kisanduku kujaza nafasi zilizoachwa wazi
JOTORIDI, MTUMBWI, UKINZANI, YABISI, MAADA
 1. Chombo cha baharini au mtoni kilichotengenezwa kutokana na gogo ambacho kinaweza kuelea.
 2. Kitu chochote chenye uzito na ambacho huchukua nafasi
 3. Kiwango cha joto au baridi katika mwili
 4. Uzuiaji wa mtiririko au mwendo wa kitu
 5. Hali yenye kukakamaa na kuwa ngumu kwa ukavu

SEHEMU B

 1. Soma kifungu kifuatacho kisha jibu maswali

Mawasiliano ni kitendo cha kupashana Habari au kutoa taarifa kwa njia mbalimbali.

Njia za mawasiliano zimegawanyika katika aina kuu mbili. Njia hizi ni za asili na za kisasa. Baadhi ya vifaa vya asili ni baragumu na ngoma. Vifaa vya kisasa ni runinga, radio, simu na kompyuta. Kuna faida mbalimbali za kutumia njia za kisasa za mawasiliano. Mfano, kutoa taarifa kwa watu wengi kwa muda mfupi. Pia, zinatumika kuhifadhi picha za matukio mbalimbali. Simu hurahisisha huduma mbalimbali. Huduma hizo ni Pamoja na kutuma na kupokea taarifa au fedha, pia kupiga picha.

 1. Kulingana na kifungu, nini maana ya mawasiliano?
 2. Taja njia za asili mbili za mawasiliano
 3. Taja njia mbili za kisasa za mawasiliano
 4. Taja matumizi mawili ya simu
 5. Ni njia gani mbili ambazo zinafikisha ujumbe kwa haraka Zaidi?
 1. Angalia picha zifuatazo kisha jibu maswali yanayofuata
A
B
 1. Taja majina ya Wanyama walioonyeshwa hapo juu
 2. Kati ya Wanyama hao wawili ni yupi hatari?
 3. Toa faida mbili za mnyama A
 4. Ni hasara gani inaweza kutokana na mnyama B?
 5. Mnyama A huishi wapi?
 6. Mnyama B utampata wapi?

LEARNINGHUBTZ.CO.TZSAYANSI STANDARD THREE EXAM SERIES 14

OFFICE OF THE PRESIDENT MINISTRY OF EDUCATION, REGIONAL ADMINISTRATION AND LOCAL GOVERNMENT

SCIENCE- TERMINAL EXAMINATION-MAY

STANDARD THREE

TIME: 1:00 HOUR

INSTRUCTIONS

 • This paper consists of FIVE questions in two sections A and B
 • Answer all questions as per instructions given in each questions

SECTION A: (60 Marks) 

1. Choose the most correct answer from the alternatives given and write its letter in the box provided

 (i)    Which among the following is a living thing?

 1. Plants 
 2. Air
 3. Water 
 4. Stone

(ii) The two components of environment are

 1. Water and air 
 2. Animals and plants
 3. Land and water 
 4. Living and non-living things

 (iii) Which one among the following is NOT a characteristic of living environment?

 1. Feeding 
 2. Growing
 3. Breathing 
 4. Flying

(iv) Which of the following is a natural source of light?

 1. Sun 
 2. Bulb
 3. Candle 
 4. Torch         

(v) Which pair among the following consists of solid objects?

 1. Ice and stone 
 2. Water vapour and ice
 3. Pure water and wood 
 4. Kerosine and water  

2. Match the items in LIST A with their correct response from LIST B and write the answers in the brackets provided

LIST A LIST B

(i) The ability to do work

(ii) The reflected sound

(iii) The energy that enable us to see

(iv) The type of energy formed by vibration

(v) The transfer of heat energy through air

 1. Echo
 2. Reflection
 3. Radiation
 4. Energy
 5. Sound
 6. Light
 7. Convection

3. Choose  the correct answer from the box and fill in the gaps in each question.

Reproduction, locomotion, excretion, growth, breathing

 1. The increase in size and weight of an organism is called ________________
 2. The ability of an organism to form a new organism of its own kind is referred to

as____________________________________________________

 1. refers to the removal of waste products from the body of a living organism.
 2. An action of an organism to move from one place to another is called ______
 3. The process of an organism to take in and take out air is called__________
  SECTION B: (40 MARKS) 

4. Read the passage below then answer the questions that follow

Matter is anything that has weight and occupies space. All things that we can see, touch or feel are matters. All matters are made up of the smallest particles known as atoms. These particles are invisible with our naked eyes.

There are three states of matter. These are solid, liquid and gas. Solid matters are made up of tightly packed particles. Such things include stones, wood and papers. Solid matters normally have specific shapes. Examples of liquid matters are water, milk and kerosene. Liquid matters have no specific shape rather they occupy the shape of the container which they are placed in. The gaseous matters are those whose atoms are loosely packed. Examples of gaseous matters are water vapour, smoke, Oxygen and Carbon dioxide.

However, some substances can exist in both three states of matter. An example of those substances is water. Pure water is in liquid form. When the pure water is boiled at an average temperature of 100oC it turns in to vapour which is gaseous state. Similarly, when the temperature is exposed to the temperature of 0o C it freezes and becomes and ice which is a solid state.

QUESTIONS 

 1. Anything that has mass and occupies space is called__________________
 2. All matters are made up of the smallest particles called________________
 3. Which substance can exist in both three states of matter?_______________
 4. According to the passage above, the pure water boils at an average temperature of              
 5. What is the freezing point of water according to the above passage?__________

5. Observe the organisms below and use them to answer questions that follows.

A. 

 

B. 

 

C. 

 

D. 

 1. What is the name of the organism marked number A?_____________
 2. What is the habitat of the organism marked A?________________
 3. Which organism can live both in water and on land?______________
 4. The organism marked C is called_________________________
 5. The organism shown by the pictures lettered_____________and_________are
  poisonous organisms.

LEARNINGHUBTZ.CO.TZSAYANSI STANDARD THREE EXAM SERIES 5

OFISI YA RAIS WIZARA YA ELIMU, TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA

SAYANSI- MTIHANI WA MWISHO WA MUHULA

DARASA LA TATU

MUDA: 1.30      DARASA…………………

MAELEKEZO

 •      Mtihani huu na maswali matano katika sehemu mbili
 •      Jibu maswali yote kulingana na maelezo uliopewa katika kila swali.

SEHEMU A: (ALAMA 60) 

1. Chagua jibu sahihi kati ya hayo uliopewa nauandike jibu lake katika nafasi iliyoachwa wazi.

(i) Kipi kati ya vifuatavyo ni kiumbe hai?

 1. Mimea 
 2. Hewa
 3. Maji 
 4. jiwe

(ii) Kipi kati ya hizi kinaunda mazingira?

 1. Maji na Hewa 
 2. Wanyama na mimea
 3. Ardhi na maji 
 4. Viumbe hai, na viumbe visivyo hai

(iii) Kipi sio sifa ya viumbe hai?

 1. Kula 
 2. Kukua
 3. Kupumua 
 4. kupaa

(iv) Kipi kati ya hizi sio chanzo asilia chaa mwanga?

 1. Jua 
 2. Taa ya umeme
 3. Mshumaa 
 4. Tochi

(v) Kipi kati ya hizi ni yabizi?

 1. Barafu na jiwe 
 2. Mvuke na baridi
 3. Maji na jiwe 
 4. Mafuta taa na maji  

 2. Oanisha majibu katikajedwali lifuatalo hili kuleta maana

S/N

Orodha A

Orodha B

(i) Huduma ya kwanza

(ii) Baadhi ya wadudu wenye sumu

(iii) Baada ya kutoa huduma ya kwanza

(iv) Huduma ya kwanza inaweza kutolewa na

(v) Huduma ya kwanza hutolewa lini?

 1. ngena kipepeo
 2. mpeleke aliyejeruhiwa hospitalini au kwenye zahanati
 3. Kupunguza maumivu na kuokoa maisha
 4. Nyuki na tandu
 5. Mtu yeyote
 6. Wembe, pamba, spiriti na glovu
 7. Maji ya kitunguu saumu na jivu
 8. Msaada unaotolewa kwa majeruhi kabla ya kwenda hospitalini
 9. Mpeleke aliyejeruhiwa nyumbani.

 3. Chagua jibu sahihi kujaza nafasi zilizo wazo

kuzaa, kusogea, kuondoa taka mwili, kukua, Kupumua

 1. Kuongeeka kwa kimo na uzito wa kiumbe hai ______________________
 2. Uwezo wa viumbe hai kuongezeka 
 3. Kuondoa uchafu mwilini
 4. Uwezo waviumbe hai kutoka sehemu moja hadi nyingine…………
 5. Kuingiza na kutoa hewa mwilini…………………………
   

SEHEMU B: (ALAMA 40) 

4. (a) Taja hatua za kupigasimu kwa kutumiasimu ya mkononi

    (b) Eleza tofauti ya simu ya mkononi na simu ya mezani

    (c ) Jaza sehemu za simu zilizoonyeshwa kwa mistari katika mchoro    huu

 5. Tazama michoro ifuatayo kasha jibu maswali.

A.

 

B. 

 

C. 

 

D.

 1. Taja jina la mnyama mwenye herufi A?_______________________
 2. Je mnyama mwenye herufi A anaishiwapi?___________________
 3. Kiumbe kipi kinaishi nchi kavu na majini?____________________
 4. Kiumbe chenye herufi C ni_____________________________
 5. Viumbe vipi kati ya hizi zilizoonyeshwa hapo zinasumu?

LEARNINGHUBTZ.CO.TZSAYANSI STANDARD THREE EXAM SERIES 4

Download Learning
Hub App

For Call,Sms&WhatsApp: 255769929722 / 255754805256