STANDARD SEVEN MIDTERM SERIES

OFISI YA RAIS WIZARA YA ELIMU TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI YA MITAA

MTIHANI WA KUJIPIMA DARASA LA SABA

MUDA : 2:30

MAARIFA YA JAMII

MAELEZO KWA MTAHINIWA

 1. Mtihani huu unamaswali 50
 2. Jibu Maswali Yote
 3. ANDIKA Majibu yako kwa Herufi kubwa
 4. Hakikisha kazi yako inasomeka vyema

Chagua Jibu sahihi.

1. Katibu kata anachaguliwa na:

 1. Wanachama wa chama tawala
 2. Mkutano mkuu wa kata
 3. Wananchi wa kata ile
 4. Mkutano wa kijiji wa mwaka
 5. Kamati ya kijiji

2. Kamati ya maendeleo ya kata inaundwa na wafuatao isipokuwa:

 1. Katibu kata
 2. Afisa mtendaji wa Kata
 3. Katibu Kata wa viti maalumu
 4. Afisa mtendaji wa Mkoa
 5. Kamanda wa Polisi wa Mkoa

3. Mwakilishi wa Rais katika ngazi ya mkoa ni:

 1. Katibu tawala wa Mkoa
 2. Mkurugenzi mtendaji wa manispaa
 3. Mkuu wa Mkoa
 4. Afisa mtendaji wa Mkoa
 5. kamanda wa Polisi wa mkoa

4. Kauli mbiu ya Tanzania iliyopo kwenye nembo ya taifa ni:

 1. uhuru na maendeleo
 2. uhuru na kazi
 3. uhuru na umoja
 4. uhuru na amani
 5. umoja na amani

5. Wimbo wa taifa una beti ngapi?

 1. Tatu
 2. Mbili
 3. Nne
 4. Tano
 5. Sita

6. Kazi ya kamati ya shule ni:

 1. Kusimamia maendeleo ya taaluma
 2. Kutoa ushauri juu ya maambukizi ya UKIMWI
 3. Kuidhinisha uteuzi wa waalimu
 4. Kusimamia nidhamu ya waalimu
 5. Kusimamia ujenzi na maendeleo ya shule.

7. Chombo chenye mamlaka ya kusimamia uchaguzi wa rais, wabunge na madiwani Tanzania ni:

 1. Jeshi la polisi
 2. Tume ya Taifa ya Uchaguzi
 3. Mahakama Kuu
 4. Ofisi ya msajili wa vyama vya siasa
 5. Ofisi ya Waziri Mkuu

8. Haki ya kumiliki mali iko katika kipengele kipi cha haki za binadamu?

 1. Kijamii na kiuchumi
 2. Kisiasa na kiuchumi
 3. Kikatiba na kisiasa
 4. Kijamii na Kisiasa
 5. Kijamii na Kiutamaduni

9. Ulinzi na usalama wa taifa letu ni jukumu la:

 1. Jeshi Wananchi wa Tanzania
 2. kitengo cha Usalama wa Taifa
 3. Jeshi la Polisi
 4. mgambo
 5. kila mwananchi

10.Mojawapo ya kazi za mgamboni:

 1. kukamata wahalifu na kuwapeleka kwenye kituo cha polisi
 2. kuadhibu wanaovunja sheria mijini
 3. kuzuia ajali za moto
 4. kukusanya kodi ya maendeleo mijini
 5. kuzuia na kupambana na rushwa

11. Utandawazi ni mfumo unao hamasisha:

 1. teknolojia ya habari na mawasiliano katika nchi zinazoendelea
 2. haki sawa kwa kila mmoja duniani
 3. mfumo wa vyama vingi katika nchi zinazoendelea
 4. biashara huria baina ya mataifa
 5. sekta binafsi katika nchi zinazoendelea .

12.Nini maana ya ujasiriamali?

 1. Bishara yoyote yenye faida
 2. Uwekezaji kwenye biashara
 3. Biashara ndogondogo
 4. Sekta binafsi
 5. Ujasiri wa kumiliki mali

13. Mtumishi wa umma ambaye ni Mbunge kwa mujibu wa nafasi yake katika utumishi wa umma ni ....

 1. Jaji Mkuu
 2. Katibu Mkuu Kiongozi
 3. Mthibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali
 4. Msajili wa vyama vya siasa.
 5. Mwanasheria Mkuu wa Serikali.

14. Ni chombo gani chenye jukumu la kumchagua Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa?

 1. Baraza la Udhamini la Umoja wa Mataifa.
 2. Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa.
 3. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa.
 4. Sekretarieti ya Umoja wa Mataifa.
 5. Mahakama Kuu ya Kimataifa.

15. Chimbuko la familia ni:

 1. babu na bibi
 2. baba na mama
 3. shangazi na mjomba
 4. watoto na wazazi
 5. kaka na dada

16. Kiongozi mkuu wa shule ni:

 1. mwalimu mkuu msaidizi
 2. mwalimu wa taaluma
 3. kiranja mkuu
 4. mwalimu mkuu
 5. mwalimu wa nidhamu

17. Nini faida ya mgawanyo wa kazi katika familia?

 1. Hudhoofisha familia
 2. Huchochea utengano
 3. Huleta udikteta
 4. Huleta maendeleo
 5. Huleta mitafaruku

18. Moto uligunduliwa katika:

 1. Zama za Mawe za Kale
 2. Zama za Mawe za Kati
 3. Zama za Chuma
 4. Zama za Mawe za Mwisho
 5. Zama za Viwanda

19. Uchoraji wa wanyama katika mapango ulianza kufanywa na binadamu katika:

 1. Zama za Chuma
 2. Zama za Mawe za Kati
 3. Zama za Mawe za Kale
 4. Zama za Mawe za Mwisho
 5. Zama za Mavve za Mwanzo

20. Mabaki ya Zinjanthropus yaliyopatikana katika bonde la Olduvai mwaka 1959 yaligunduliwa na:

 1. David Livingstone
 2. Fredrick Lugard
 3. Louis Leakey
 4. Carl Peters
 5. Charles Darwin

21.Utawala waWaingereza nchini Tanganyika uliisha mnamo .....

 1. karne ya 15
 2. karne ya 19
 3. karne ya 20
 4. karne ya 18
 5. karne y 17

22.Vita vilivyozuka nchini Ruanda mwaka 1994 vilisababishwa na:

 1. ukabila
 2. ubaguzi wa rangi
 3. rushwa
 4. ukabaila
 5. ubepari

23. Watangulizi wa kwanza wa ukoloni kuwasili Zanzibar na Tanganyika walikuwa:

 1. wafanya biashara
 2. Wamisionari
 3. Wapelelezi
 4. Walowezi
 5. Waarabu

24. Makoloni ya Ujerumani katika Afrika yalikuwa ..

 1. Naijeria, Namibia na Togo.
 2. Gambia, Togo na Namibia.
 3. Kameruni, Togo na Namibia.
 4. Namibia, Tanganyika na Naijeria.
 5. Kameruni, Tanganyika na Senegal.

25.Ni mataifa yapi kati ya yafuatayo yalianzisha umoja wa nchi zisizofungamana na upande wowote?

 1. Ulaya Mashariki.
 2. Nchi zinazoendelea
 3. Ulaya Magharibi.
 4. Amerika ya Kusini
 5. Amerika ya Kaskazini

26. Wajerumani walitawala Tanganyika baada ya .....

 1. Vita Kuu ya Kwanza.
 2. Vita Kuuya Pili.
 3. Mkutano wa Berlin.
 4. Kuundwa kwa UNO.
 5. Kushindwa kwa Wareno.

27.Katika Zama za Mwanzo za Mawe binadamu .....

 1. alianza kufuga wanyama na ndege.
 2. aligundua moto.
 3. alijihusisha na kilimo na biashara.
 4. aliongeza uwezo wa kuzalisha chakula.
 5. aliishi kwa kutegemea mazingira.

28. Jamii zilizokuwa maarufu kwa kufua chuma hapa Tanganyika ni pamoja na ...

 1. Wapare na Wazinza.
 2. Wapare na Wagogo.
 3. Wazinza na Wasukuma
 4. Wapare na Wajaluo.
 5. Wazinza na Wagogo.

29. Soko kuu la watumwa Zanzibar lilifungwa mwaka ......

 1. 1873
 2. 1822
 3. 1845
 4. 1820
 5. 1900

30. Mojawapo ya athari za kugawanywa kwa bara la Afrika ilikuwa .........

 1. kukua kwa viwanda vya Afrika.
 2. kudumaa kwa viwanda vya Afrika.
 3. kuboreshwa kwa uchumi wa jadi.
 4. kudumisha utamaduni wa Kiafrika.
 5. kuanza kwa biashara ya utumwa

31.Taifa la pili kuitawala Zanzibar lilikuwa ......

 1. Uingereza.
 2. Ujerumani.
 3. Ureno.
 4. Oman.
 5. Ufaransa.

32. Bidhaa zilizoletwa Tanganyika kutoka Bara la Asia kuanzia karne ya nane zilikuwa ni pamoja na ....

 1. pembe za ndovu na dhahabu.
 2. Ngozi na bunduki
 3. Chumvi na shaba
 4. Nguo na ngano
 5. Nguo na watumwa

33. Pepo huvuma kutoka pande zipi jua liwapo upande wa kusini mwa dunia?

 1. Kusini
 2. Magharibi
 3. Mashariki
 4. Kaskazini
 5. Kaskazini-mashariki

34. Tunapataje idadi ya watu katika sehemu fulani?

 1. Kwa kuhesabu watoto wachanga
 2. Kwa kuhesabu wafu
 3. Kwa kuhesabu wakimbizi
 4. Kwa kukokotoa eneo Ia sehemu
 5. Kwa kufanya sensa

35. Mojawapo ya madhara ya ongezeko kubwa Ia watu nchini Tanzania ni:

 1. Kuongezeka kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe
 2. Ongezeko Ia utegemezi
 3. Uhaba wa huduma za kijamii
 4. Kupungua kwa eneo Ia nchi
 5. Upungufu wa wasomi

36. Maji ya mvua yanaweza kukingwa na kuhifadhiwa kwa matumizi ya baadaye kwa kutumia:

 1. Ndoo na mabomba
 2. Chupa na majaba
 3. Visima na chupa
 4. Visima na mapipa
 5. Ndoo na chupa

37. Jua la utosi katika mwezi Disemba huwa katika .

 1. Kizio cha Kusini.
 2. Tropiki ya Kansa.
 3. Ikweta.
 4. Kizio cha Kaskazini.
 5. Tropiki ya Kaprikoni.

38. Bainisha vyanzo vya umeme kati ya vifuatavyo: ....

 1. Nguvu ya maji, madini na nyaya.
 2. Upepo, nguvu ya maji na transfoma.
 3. Nguvu ya maji, upepo na jua.
 4. Makaa ya mawe, nyaya na transfoma.
 5. Nguvu ya maji, transfoma na makaa ya mawe.

39. Picha iliyopigwa katika uoto wa savanna huonesha ...

 1. misitu minene.
 2. nyasi ndefu.
 3. miti iliyochongoka juu.
 4. miti yenye umbile la mwavuli.
 5. nyasi fupi.

40. Athari kuu za viwanda katika mazingira ni .....

 1. kuchafua maji, hewa na harufu mbaya.
 2. kutoa moshi na matumizi makubwa ya nguvu ya nishati.
 3. uchafuzi wa hewa, udongo na harufu mbaya.
 4. kumwaga kemikali na kutoa moshi.
 5. uchafuzi wa hewa, maji na ardhi.

41. Zao la mkonge hulimwa katika mikoa ipi Tanzania? ....... .

 1. Tanga na Mbeya.
 2. Morogoro na Pwani.
 3. Morogoro na Tanga.
 4. Kilimanjaro na Manyara.
 5. Mtwara na Singida

42. Nchi za Kusini mvva Afrika ni pamoja na:

 1. Angola, Afrika Kusini na Namibia
 2. Afrika Kusini, Burundi na Malawi
 3. Malawi, Msumbiji na Rwanda
 4. Zimbabwe, Botswana na Tanzania
 5. Swaziland, Lesotho na Nigeria

43. Ni mikoa ipi nchini Tanzania imeonesha dalili za kuenea kwa jangwa?

 1. Shinyanga, Tabora na Mwanza
 2. Kilimanjaro, Iringa na Mbeya
 3. Lindi, Morogoro na Tabora
 4. Shinyanga, Dodoma na Singida
 5. Arusha, Ruvuma na Manyara

44. Kundi lipi linaonesha sayari?

 1. Zebaki, Mwezi na Zuhura
 2. Dunia, Nyota na Mihiri
 3. Zebaki, Serateni na Zohari
 4. Zuhura, Dunia na Kimondo
 5. Utaridi, Jua na Mwezi

45. Ongezeko Ia joto duniani, ukame, mafuriko na vimbunga ni matokeo ya athari zitokanazona

 1. uharibifu wa mazingira
 2. tsunami iliyotoka Asia
 3. ongezeko kubwa Ia watu katika nchi za Ulaya
 4. matumizi ya mabomu ya nyuklia
 5. Mvua nyingi

46. Kitu muhimu katika ramani kinachotumika kuonesha uwiano wa umbali katika ramani na umbali halisi kwenye ardhi huitwa.

 1. Skeli
 2. Dira
 3. Ufunguo
 4. Fremu
 5. Jina la ramani

47. Nishati gani kati ya zifuatazo inaweza kusababisha uharibifu wa mazingira?

 1. Jua
 2. Upepo
 3. Maji
 4. Mkaa.
 5. Kinyesi cha wanyama

48. Ufugaji wa kisasa wa wanyama huzingatia nini? ..

 1. Utamaduni wa jamii
 2. Ubora wa wanyama na mazao yao.
 3. Kuwepo kwa ardhi ya kutosha.
 4. Mbuga za asili za kulishia mifugo.
 5. Hali ya hewa.

49. Majira ya mwaka hutokea kutokana na ...

 1. kupatwa kwa mwezi
 2. mwezi kuizunguka dunia
 3. dunia kulizunguka jua
 4. kupatwa kwa jua
 5. kuongezeka kwa joto.

50. Mikoa ipi ina mashamba makubwa ya Chai?

 1. Pwani, Njombe na Iringa
 2. Ruvuma na Morogoro
 3. Morogoro, Njombe na Iringa.
 4. Kilimanjaro na Mbeya
 5. Mbeya, Njombe na Iringa

LEARNINGHUBTZ.CO.TZSTANDARD SEVEN MAARIFA EXAM SERIES 6

PRESIDENT’S OFFICE MINISTRY OF EDUCATION, REGIONAL ADMINISTRATION AND LOCAL GOVERNMENT

STANDARD SEVEN MID TERM EXAMINATIONS- APRIL 2020

TIME : 2:30 HOURS

SOCIAL STUDIES

INSTRUCTIONS

 1. This Examinations Consists Of 50  Questions
 2. Answer All Questions
 3. Write Your Answers In Capital Letters
 4. Make Your Work Legible

SECTION A

Choose the correct answer from the Alternatives given

1.  The district chairperson is chosen by

 1. District Executive Director
 2.  Defense and security committee
 3. Minister in the office of the president
 4. Ward Executive Officer
 5. Ward councilors

2.   Which one of the following resources attracts tourists and contributes to the national income?

 1. Land
 2. Rivers
 3. Livestock
 4. Minerals
 5. Parks

3.The governments responsibility of ensuring leaders integrity involves

 1. Giving loans in terms of vehicle to each
 2.  Establishing a single party system
 3. Establishing public service work rules
 4. Transferring corrupt employees
 5. Employing of qualified servants

4. What is the difference between customs and traditions

 1. Customs change frequently thanTraditions
 2. Traditions more change frequently than customs
 3. Customs are habits while traditions are actions
 4. Customs are habits that can change to become traditions
 5. Traditions change more frequently than practices

5. Use of public office for selfish interests is called

 1. Handouts
 2.  Corruption
 3. Patriotism
 4. Selfish
 5. Entrepreneurship

6.  Powerful capitalist nations that scrambled for Africa were

 1.  Britain, Germany, France,Belgium, Italy and Portugal
 2. Britain, Germany, France, China,Spain and America
 3.  Britain, Germany, France, Japan, Spain and Belgium
 4. Britain, Germany France, china and Japan
 5.  Britain,   Germany, France,Belgium, Italy and china

7.  The founder of the Britain business company in East Africa (IBEACO) was called

 1.  David Livingstone
 2. Karl Peters
 3. Mungo Park
 4. William Macknon 
 5.  Seyyid Said

8.  The archaeologist who discovered the human skull at Olduvai Gorge was called

 1. Charles Darwin
 2. Zinjanthropus
 3. Homo Habilis 
 4.  David leakey
 5.  Louis Leakey

9. Which mode of production involved collective ownership of the major means of production?

 1. Slavery
 2.  Ethnicity
 3. Capitalism      
 4. Communalism
 5. Socialism

10.  What caused the Maji Maji war?

 1. Portuguese took Tanzania into slavery
 2. Kinjekitile was annoyed by hostility of the Germans and Arabs
 3. Tanzanians were beaten by the British
 4. Germans forced people to work in the cotton farms
 5. Sultan Seyyid Said persecuted and enslaved Africans

11. Which of the following map scales represent a small area on the ground? 

 1. 1:50
 2. 1: 500,000
 3. 1:50,000
 4. 1:5000
 5. 1:500

12.  Fold mountains occur in areas with?

 1. Rock layers
 2. Volcanic rocks and fire
 3. Hot rock
 4. Rock variable
 5. Volcanic rocks

13. Which one of the following is the main danger of overpopulation?

 1. Decrease criminal cases
 2. Increase in employment opportunities
 3.  Decrease in capital
 4. Decrease in small scale business 
 5. Insufficiency in social services

14. International trade involves

 1. Import and export of goods
 2. Importation of goods
 3. Exportation of goods
 4. Currency business
 5. Borrowing funds from other countries

15. Which regions are mainly concerned with transportation using the Indian Ocean?

 1. Mwanza, Pemba, Zanzibar and Mtwara
 2. Tanga, Mtwara, Kigoma and Pwani
 3. Zanzibar, Pemba, Mwanza and Kigoma
 4. Kilimanjaro, Kigoma, Tanga and Zanzibar
 5. Dar es Salaam, Tanga, Mtwara

16.  The ward councilor is elected by:

 1. All member of the ruling party. 
 2. Ward General Assembly
 3. Citizens living in the respective ward
 4. Village general assembly
 5. Village council

17.  Ward development committee consists of the following leaders, except: 

 1.  Ward councilor 
 2. Ward executive officer
 3. Special seats councilor
 4. Ward Education Coordinator
 5. Ward secretary

18.   A motto of Tanzania found on the national Coat of Arms is:

 1.  Freedom and Development
 2. Freedom and Work
 3. Freedom and Unity
 4. Freedom and Peace          
 5. Freedom and security

19. The things that every person deserves regardless of tribe, Nationality and gender are called; 

 1.  Good governance
 2.   Human Rights
 3.   Rule of Law
 4.  Democracy
 5.   Gender equality

20. Participation of pupils in the election of their leaders in a school strengthens:

 1. Constitutional leadership at school
 2.  Leadership of the Head of the school
 3. Bureaucracy at school
 4. Security at school
 5.  Good governance at the school.

21. The importance of Zebra Crossing Sign is;

 1. To reduce congestion of Carson the road.
 2. To enable the disabled people to cross the road safely
 3. To enable the pedestrians to cross the road safely.
 4. To give warning of the presence of livestock near the road.
 5. To give warning about pres ence of railway near the road.

22.Speaker of the Assembly of the United Republic of Tanzania is elected by 

 1.  The citizens
 2.   Members of the Parliament
 3.   Ministers
 4.  Councellors
 5.   Chief justice

23. What is the advantage of division of labour in a family?

 1. It weakens the family
 2. It encourages divisions
 3.  It causes dictatorship
 4. It brings developments
 5. It causes conflicts

24.1n which age was fire discovered?

 1.  Early stone age
 2. Middle stone age
 3.  Iron stone age
 4.  Late stone age
 5. Industrial age

25.   Uvinza is well known in Tanzania due to production of:

 1. Coal
 2. Copper
 3. Iron
 4. Salt
 5. Gold

26.   The remains of Zinjanthropus that were found in the Olduvai Gorge were discovered by:

 1. David Livingstone
 2. Fredrick Lugard
 3. Lous Leakey
 4. Carl Peters
 5. Charles Darwin

27.   Three East Africa tribes that participated in the Long Distance Trade before colonialism were:

 1. The Hehe, Nyamwezi and Turkana
 2. The Karamajong, Sukuma and Pokot
 3. The Maasai, Yao and Sukuma
 4. The Yao, Nyamwezi and
 5. The Yao, Nyamwezi and Kamba

28.   The first treaty that was signed in 1822 to abolish slave trade in Tanganyika and Zanzibar was called.

 1. The Morseby Treaty 
 2. The Frere Treaty
 3. The Heligoland Treaty
 4. The Harmaton Treaty
 5. The Berlin Conference

29.   The Majimaji war was caused by;

 1. Magic water water from the Rufiji
 2. Lust of the witch doctors
 3. Exploitation done by the Germans
 4. Cruelty of the Matumbi of Songea
 5. Testing of local weapons

30.   Up to 1914 the states that were free in the continent of Africa were:

 1. Tanganyika and Zanzibar
 2. Ethiopia and Liberia
 3. Ghana and Egypt
 4. Somalia and Djibout    
 5. South Africa and Rwanda

31.People who are living along the shores of Oceans and lakes normally deal with;

 1. Agriculture
 2. Fishing
 3. Lumbering
 4. Livestock keeping
 5. Transportation

32.Which one among the following is a characteristic of maps?

 1. Showing all sides of the item
 2. Length of the item is shown
 3. The structure of the item
 4. Actual colour of the item is seen
 5. Top view of the item is seen

33.  Which one among the following hazards is caused by both natural and Human factors

 1. Huricane
 2. Volcanic eruption
 3. Bom blast
 4. Fire
 5. war

34. Fishing which is unstustainable leads to the following; except?

 1. Death of people
 2. death of fish
 3. Environmental pollution
 4. Poverty
 5. Richness

Study the photograph below and answer questions 40,41,42 and 43.

35. Name the crop shown on the photograph

 1. Maize
 2. Rice
 3. Sisal
 4. Wheat
 5. Millet

36.     It is important to observe one of the following while singing the national anthem:

 1.  Holding the national flag
 2.   stand still and attentive
 3.   Look at the right side
 4.  raise up the right hand
 5.   sit down calmly

37.  Advantages of defense and security in schools include

 1. To increase the number of pupils enrolment 
 2. To ensure peaceful and orderly learning environment
 3. To ensure teachers and students arrive at school on time
 4. To broaden the scope of democracy in school 
 5. To facilitate the construction of classrooms and teachers houses.

38.     Good governance    can be  strengthened in schools through the following ways; 

 1. students to elect their leaders
 2. students to know income and expenditure of the school
 3. student leaders to have final say on any issue
 4. student leaders to respect the views of their fellow students
 5. students to accept advice from their teachers

39. Which of the following traditions can spread HIV/AIDS?

 1. Traditional dances 
 2. food taboos
 3. bearing  many children
 4. widow inheritance
 5. bride price.

40. the main objective of constitutional changes of 1962 in Tanzania were?

 1. To from a government of national unity 
 2. to form a federal government
 3. to form a local government
 4. to form a republic government
 5. to form a transition government

41. An extended family is closely related to a special group known as

 1. Tribe
 2. Society
 3. Lineage
 4. Neighbour
 5. Village

42. The earliest system of which a society owned all major means of production commonly was called

 1. Feudalism
 2.  Communism
 3. Socialism
 4. Friendship
 5. Communalism

43. The first Portuguese to reach the Southern part of Africa was called

 1.   King Henry
 2.   Bartholomew Diaz 
 3.  Vasco da Gama
 4.   David Livingstone
 5.    Cecil Rhodes

44.  Major groups of agents of colonialism which came to Tanganyika and Zanzibar were

 1. Soldiers, Administrators and Traders 
 2.  Missionaries, Journalists and Traders
 3.  Explorers, Administrators and Traders
 4. Journalists, Explorers and Soldiers
 5. Explorers, Missionaries and Traders

45. Some of the French colonies in Africa were

 1.  Togo and Morocco
 2.   Senegal and Ghana
 3.   Nigeria and Tunisia        
 4.  Senegal and Morocco 
 5.    Angola and Tunisia

46. The Arusha Declaration emphasized that development of the country must be on the basis of

 1. Dependency and aids
 2. International trade
 3. Socialism and self-reliance
 4. Single party and democracy
 5. Privatization and investments

47. Environment is

 1. Living things and non-living organisms 
 2.  Living organisms, houses and water
 3. All things that surround human being
 4. Land, buildings and oceans
 5. Plants, domestic animals and houses

49.  The main source of the solar system is

 1.  earth
 2. planet
 3. sun
 4. moon
 5.  star

50.   A pass is an area in land surface that shows

 1. an area with the rift valley
 2. an area with block mountains
 3. the mountain summits
 4. a flat landscape 
 5. a gap between two mountain ranges

LEARNINGHUBTZ.CO.TZSTANDARD SEVEN SOCIAL EXAM SERIES 5

OFISI YA RAIS WIZARA YA ELIMU TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI YA MITAA

MTIHANI WA KUJIPIMA DARASA LA SABA

MUDA: 2:30 

KISWAHILI

MAELEZO KWA MTAHINIWA

 1. Mtihani huu unamaswali 50
 2. Jibu Maswali Yote
 3. ANDIKA Majibu yako kwa Herufi kubwa
 4. Hakikisha kazi yako inasomeka vyema

SEHEMU A: SARUFI

 Katika swali la 1 — 20, weka kivuli katika herufl ya jibu lililo sahihi katika karatasi yako ya kujibia 

1.Neno lipi kati ya haya lina maaana sawa na shari?

 1.  Ubunifu
 2. Umaarufu
 3. Uzembe
 4. Ugomvi
 5. Uzushi

2.      Shida alivaa nguo za kijeshi wakati wa mkutano.Neno "za kijeshi" ni aina gani ya neno?

 1. Kivumishi
 2. Kielezi
 3. Kitenzi
 4. Kiwakilishi 
 5.  Nomino

3.      Hicho ulichopata sikupata lakini nimepata hiki" katika sentensi hii, maneno "hicho na hiki"ni aina gani ya maneno?

 1. Vivumishi 
 2. Viwakilishi
 3. Vielezi    
 4. Vitenzi
 5. Nomino

 4.      Ni sentensi ipi iliyo sahihi kimuundo  kati ya zifuatazo?

 1. Amenunua gari mashaka
 2. Mashaka gari amenunua 
 3. Amenunua mashaka gari 
 4. Mashaka amenunua gari
 5. Gari amenunua mashaka.

5.      Maana ya neno "faraghani" ni ipi kati ya hizi?

 1. Wazi wazi
 2. Kivulini
 3. Pembejeo
 4. Mafichoni
 5. Hadharani

6.      Wingi wa sentensi "Mbuzi wamepotea" ni upi?

 1. Mbuzi zetu zimepotea
 2. Mbuzi yetu zimepotea
 3. Mbuzi wetu wamepotea 
 4.  Mbuzi zetu wamepotea
 5. Mbuzi yetu wamepotea.

7.   Kinyume cha neno "duwaa" ni kipi?

 1. Shangaa
 2. Staajabu
 3.  Bashasha
 4. Pumbaa
 5.  Butwaa

8.  "Uvumilivu ulimfanya Pendo apate zawadi. "Uvumilivu ni aina gani ya neno?

 1. Nomino
 2.  Kitenzi
 3. Kivumishi
 4. Kihisishi
 5. Kiwakilishi

9.       Yupi kati ya wafuatao ni lazima awe mwanaume?

 1. Mjomba 
 2. Binamu
 3. Mjukuu
 4.  Ndugu 
 5. Mzee

10. "Walimu watafundisha masomo yao vizuri". Sentensi hii ipo katika wakati gani?

 1. Uliopita 
 2.  Ujao
 3. Uliopo
 4. Mazoea
 5. Timilifu

11.     "Wanafunzi hodari watapewa zawadi". Sentensi hiyo ipo katika wakati gani?

 1. Ujao 
 2.  Timilifu 
 3. Uliopita   
 4.  Mazoea 
 5. Uliopo

12.     Maji yamejaa "pomoni" Neno "pomoni" ni aina ipi ya neno?

 1. Nomino  
 2.  Kiwakilishi   
 3. Kielezi
 4. Kihisishi  
 5. Kivumishi

13.     Kati ya maneno "Sherehi, Sherehe, Shamrashamra, Hafla, Tafrija" neno lipi halihusiani na mengine?

 1. Sherehi  
 2. Sherehe 
 3.  Shamrashamra 
 4. Hafia 
 5. Tafrija

14.     Neno lipi kati ya maneno yafuatayo lina maana sawa na "thubutu"?

 1. Ufidhuli  
 2. Ujasiri 
 3. Umahiri 
 4. Ukakamavu 
 5. Utashi

15."Kuzua kizaazaa" ni msemo wenye maana gani?

 1. Ushabiki   
 2. Upendeleo
 3. Malumbano
 4. Masikitiko  
 5. Majungu 

16, "Mlima meru unafuka moshi" Ukanusha wa sentensi hii ni upi?

 1. Mlima meru unawaka moshi
 2. Mlima meru unatoa moshi.
 3. Mlima meru unafukiza moshi D. 
 4. Mlima meru haufuki moshi 
 5. Mlima meru hauwaki moshi.

17.       Panga maneno yafuatayo kwa kuanzia na neno ambalo katika familia hiyo linaonesha aliyetangulia kuzaliwa hadi wa mwisho kuzaliwa: Baba, kitukuu, babu, kilembwe, mjukuu, kilembwekeza.

 1. Babu, Baba, Mjukuu, Kitukuu,Kilembwe, Kilembwekeza
 2.  Baba, mjukuu, kitukuu, kilembwe,  kilembwekeza, babu
 3. Kilembwekeza, kitukuu, mjukuu, bab babu, kilembwe
 4. Babu, mjukuu, kitukuu, kilembwe, kilembwekeza, baba
 5. Mjukuu, kitukuu, baba, babu, kilembwe, kilembwekeza

18. Katika vitenzi "sitafyeka" na "hupendi" ni silabi zipi zinazoonesha ukanushi?

 1. ta na hu
 2. ta na pe
 3. ka na ndi 
 4.  si na hu
 5. fye na pe.

19. Neno lipi kati ya haya halilandani na mengine?

 1. Cheka
 2. Tabasamu
 3. Furaha 
 4.  Sherehe 
 5.  Shere.

20.   Ni methali ipi kati ya zifuatazo inahimiza ushirikiano katika jamii?

 1. Chanda chema huvikwa pete
 2. Mchumajanga hula na wa kwao
 3. Umoja ni nguvu utengano ni dhaifu
 4. Mwenda pole hajikwai
 5.  Wapishi wengi huharibu mchuzi

20.   Ni methali ipi kati ya zifuatazo inahimiza ushirikiano katika jamii?

 1. Chanda chema huvikwa pete
 2. Mchumajanga hula na wa kwao
 3. Umoja ni nguvu utengano ni dhaifu
 4. Mwenda pole hajikwai
 5. Wapishi wengi huharibu mchuzi

21.      Methali isemayo, "Katika msafara wa mamba na kenge wamo" iko sawa na methali ipi kati ya zifuatazo?

 1. Akutukanaye hakuchagulii tusi. 
 2.  Kila kiboko na kivuko chake.
 3. Amulikaye nyoka huanzia miguuni mwake. 
 4. Tajiri na mali yake maskini na mwanawe. 
 5.  Hakuna masiki yasiyo na mbu.

22.      Diengi anapenda kuwarairai watu. "l<urairai watu" ni msemo wenye maana ipi?

 1. Kuwasihi watu ili apate cheo anachokipenda
 2. Kusema na watu kwa maneno mazuri
 3. Kusema na watu ili uwape chochote
 4.  Kusema kwa watu kwajili ya kuwatapeli
 5. Kuwabembeleza watu ili wasimpangie kazi

23.      Msemo "kubarizi" maana yake ni kukusanyika kwa ajili ya .

 1. Sherehe 
 2.  mkutano 
 3.  mazungumzo ya kawaida 
 4. burudani 
 5.  chakula cha pamoja

24.      Methali isemayo "Kila mtoto na koja lake" ina maana gani? 

 1. Kila binadamu ana mapungufu yake.
 2.  Kila mtoto ana matatizo yake.  
 3. Kila mtoto ana mapungufu yake. 
 4.  Kila mtoto ana wazazi wake.  
 5. Kila binadamu ana tabia yake.

Nahau isemayo "kuvishwa kilemba cha ukoka" ina maana gani?

 1. Kupewa sifa unazostahili 
 2.  Kupewa sifa mbaya 
 3.  Kupewa sifa nyingi 
 4.  Kupewa sifa chache
 5. Kupewa sifa usizostahili

26.   "Asiyefunzwa na mamaye hufunzwa ulimwengu." Ni methali ipi inafanana na methali hii?

 1. Asiyesikia la mkuu huvunjika guu
 2. Asiye na mwana aelekee jiwe 
 3. Asiye na bahati habahatishi
 4. Asiyejua kufa atazame kaburi
 5. Asiyekubali kushindwa si mshindani.

27.   "Haba na haba hujaza kibaba" Methali hii inatoa funzo gani?

 1. Umuhimu wa kupima vitu
 2. Tunajiwekea akiba
 3. Vitu hupimwa na kibaba tu 
 4. Tunapawa kupima vibaba 
 5.  Kibaba hujaza vitu.

28.   "Heri kufa macho kuliko ……………."Methali hii UKAMILISHWA na kifungu kipi cha maneno?

 1. kujikwaa ulimi
 2. kuumia moyo
 3. kuzama majini
 4. kufa moyo
 5. kufa jicho moja

29.   "Maji yakimwagika hayazoolekl hii ina maana gani kati ya zifuatayo?

 1. Ukitaka usizoe maji,usimwage
 2. Tuwe waangalifu katika kutenda jambo
 3. Tuwe waangalifu tunapobeba maji
 4. Maji yakimwagika hugeuka matope
 5. Jambo lililoharibika halitengenezeki

30.   "Amani haiji kifungu hiki cha maneno kinakamilisha methali usahihi?

 1. ila kwa mzozo mkubwa
 2. ila kwa malumbano makali
 3.  bila kuwa na imani 
 4. ila kwa ncha ya upanga 
 5. bila makubaliano.

30.   "Amani haiji kifungu hiki cha maneno kinakamilisha methali usahihi?

 1. ila kwa mzozo mkubwa
 2. ila kwa malumbano makali
 3.  bila kuwa na imani 
 4. ila kwa ncha ya upanga 
 5. bila makubaliano.

SEHEMU C. UFAHAMU.

Soma kwa makini habari ifuatayo kisha jibu maswali 31-40 kwa kuweka kivuli katika herufi ya jibu lililo sahihi katika karatasi yako ya kujibia.

Jua lilikuwa linaunguza mithili ya moto. Hapakuwa na nyasi wala miti iliyokuwa na majani ya rangi ya kijani.Kila uoto ulikuwa wa rangi ya kahawia kavu! Aidha kupata tone la maji ya kunywa ilikuwa ndoto kwani mito na visima vyote vilikauka kau.Baada ya kuhangaika kwa njaa na kiu, ndipo wanyama waliamua waitishe mkutano ili wajadili hatua ya kuchukua. Makundi  ya wanyama wa aina mbalimbali walikutana chini ya mbuyu. Swala, nyani, mbawa na tembo wote walikuwepo. 

"Kama mjuavyo mimi ndimi mfalme wa wanyama wote.Niungurumapo hapana achezae kwa hiyo bila shaka mtakubali kuwa mimi ndiye mwenyekiti wa mkutano huu."alitangaza simba.Wanyama wote walitazamana na kutikisa vichwa kwa ishara ya kuafiki. Kisha alisimama na kusema "Mheshimiwa mwenyekiú, jana nilisikia mlindimo toka upande wa magharibi. Hivyo ninashauri sote tuhame na kuelekea upande huo ili tuokoe maisha yetu kwani huko kuna dalili ya mvua."Wanyama wote waliunga mkono hoja hiyo,isipokuwa kobe ambaye alisema, "mheshimiwa mwenyekiti, endapo kweli tumeazimia kuhama, sisi akina kobe tunaomba mtubebe kwani kasi yetu ya kutembea ni ndogo mno."

Baada ya kila mnyama kutoa rai yake ,Mwenyekiti alisimama na kusema, "Nimesikia yote mliyosema, kabla ya kuanza kuhama nakutuma wewe ngombe upeleke ujumbe wetu kwa binadamu ili waache kuharibu mazingira, kwani hicho ndicho kiini cha matatizo yanayotusibu.Wewe ni kiungo baina yetu na binadamu." ngombe alikubali.

Baada ya kufika ujumbe ule, binadamu alijibu kuwa alikwishaelewa tatizo Ia mazingira na tayari alikuwa na mpango kabambe wa kuchinja mifugo yote ili kutekeleza ushauri wa wataalamu wa mazingira wa kuiokoa dunia na janga Ia jangwa. Kusikia hivyo ngombe alichanja mbuga kuelekea kwa wanyama wengine.

31.  Kwa mujibu wa habari uliyo soma, mkutano wa wanyama ulifanyika wapi?

 1. Kwa mfalme
 2.  Kisimani
 3. Chini ya mbuyu D. 
 4. Kwenye majani
 5. Jangwani.

32.  Mwenyekiti wa mkutano wa wanyama alikuwa nani?

 1. Ng ombe
 2.  Kobe
 3. Nyati
 4. Simba
 5. Nyani

33. Hali ya kukauka kwa mito,visima nyasi na miti kunakutokana na ukosefu wa mvua inaitwaje?

 1. Ukame
 2. Uoto
 3.  Kahawia
 4.  Loto
 5. Janga.

34. Jina lingine Ia mnyama aliye washauri wanyama wote kuhamia upande ambako kulikuwa na dalili ya mvua ni lipi kati ya yafuatayo.

 1.  Ndovu B.
 2.  Ngwena
 3. Mbega 
 4.  Kima
 5. Mbogo.

35.Katika habari uliyo soma sababu iliyomfanya kobe kutoafiki moja kwa moja hoja ya kuhama ni ipi?

 1. alikuwa mpinzani wa mwenyekiti ,
 2. aliogopa kuachwa nyuma,
 3. kulikuwa na jua kali
 4. wanyama wengine wangeweza kumla,
 5.  kobe ni mvivu kutembea.

36. kwa mujibu wa habari hii ,uharibifu mkubwa wa mazingira hufanywa na nani?

 1. tembo
 2.   mbawala
 3.   swala
 4. binadamu
 5.   nyani.

37. Neno lipi kati ya yafuatayo lina maana sawa na neno janga?

 1. Maafa 
 2.   Kiu
 3.  Ukame
 4. Jangwa 
 5.  Joto.

38.  Kifungu cha maneno "alichanjambuga"kinamaana gani?

 1. Alijirudi
 2. Alitembea
 3. Alikimbia
 4. Alirudi
 5. Aliruka

39.  Binadamu alikusudia kuchinja wanyama wa aina gani

 1. Wanyama pori wote
 2. Ngombe na simba  
 3. Wanyama wadogo wote
 4. Wanyama wakubwa wote
 5. Wanyama wote wanaofugwa

40.  Kichwa cha somo uliyosoma kingefaa kiwe kipi?

 1. Kiangazi na jangwa
 2. Matatizo ya binadamu
 3. Jua kali
 4.  Uhamisho wa wanyama
 5. Uharibifu wa mazingira

SEHEMU D. USHAIRI

Soma kwa makini shairi lifuatalo kisha jibu maswali 41 - 46 kwa Kuweka kivuli katika herufi ya jibu.

Mtu kujitegemea, huwajambo Ia lazima,

Usipende subiria, kusaidiwa daima,

Huwezi kuendelea, ndugu usipojituma,

Kamwe hupati heshima, usipojitegemea.

Kama Mungu kakuumba, mzima huna kilema, Fedheha kuombaomba, takuwa mtu wa nyuma, Hutakuja kujigamba, ukikudharau umma. Kamwe hupati heshima, usipojitegemea.

Kazi mtu usidhani, sharti niya kusoma,

Ya kuleta ofisini, na kuhesabu ndarama,

Waweza kwenda shambani, ushikejembe kulima, Kamwe hupati heshima, usipojitegemea.

Utaambiwa doezi, mtu uso taadhima,

Pengine uitwe mwizi, umezoea dhuluma, Wajapo wapelelezi, ndiwe watakuandama, Kamwe hupati heshima, usipojitegemea.

41.      Katika shairi ulilosoma neno "ndarama" lina maana ipi? 

 1. Mali
 2. Pesa
 3.  Gharama
 4. Amana
 5. Thamani

42.      Kisawe cha neno "taadhima" ni kipi? 

 1. Heshima
 2. Taashira
 3. Dhamiri
 4. Dhima
 5. Dhamana

43.      Ujumbe unaopatikana katika shairi hili unaweza kuwasilishwa kwa methali ipi kati ya zifutazo? ........

 1. Mkulima ni mmoja walaji ni wengi 
 2. Mchagua jembe si mkulima
 3. Mkulima hasahau jembe kiserema 
 4.  Mkulima halaumu jembe lake
 5. Kilimia kikizama kwa jua huibuka

44.      Katika shairi ulilosoma kituo bahari ni kipi? 

 1. Mtu kujitegemea, huwa jambo la lazima. 
 2.  Kama Mungu kakuumba, mzima huna kilema.
 3. Utaambiwa doezi, mtu uso taadhima.
 4. Waweza kwenda shambani, ushike jembe kulima 
 5.  Kamwe hupati heshima, usipojitegemea.

45.      Katika shairi ulilosoma nusu mstari una mizani ngapi? 

 1. Nane
 2. Mbili
 3. Tatu
 4.  Nne
 5. Kumi na tano

46.      Neno "fedheha" kama lilivyotumika katika shairi hili lina maana gani?

 1.  Maudhui
 2. Lawama
 3. Adibu
 4.  Adhibu 
 5.  Aibu

SEHEMU E

UTUNGAJI

Umepewa habari yenye sentensi nne (4) zilizoandikwa bila mtiririko sahihi wa mawazo katikaswali la 47 - 50. Zipange sentensi hizo iii ziwe na mtiririko wenye mantiki kwa kuzipa herufi A,B,C na D. Andika herufi ya jibu sahihi katika karatasi ya kujibia.

47.Kwa njia hii, vizazi vilivyofuata viliweza kujua uvumbuzi uliofanywa kabla yao.

48. Jambo muhimu lililofanywa na mababu zetu ni kuhifadhi kumbukumbu za uvumbuzi waokwa kuchora kila kifaa walichovumbua.

49. Kwa kutumia vizazi vilivyotangulia nasi pia tunaweza kuvumbua vitu vipya ambavyovitaweza kutuletea maendeleo zaidi.

50. Hivyo maisha ya binadamu yakaendelea kuwa bora na yenye manufaa kila siku.

LEARNINGHUBTZ.CO.TZSTANDARD SEVEN KISWAHILI EXAM SERIES 4

PRESIDENT’S OFFICE MINISTRY OF EDUCATION, REGIONAL ADMINISTRATION AND LOCAL GOVERNMENT

STANDARD SEVEN MID TERM EXAMINATIONS- APRIL 2020

TIME : 2:30 HOURS

ENGLISH LANGUAGE

INSTRUCTIONS

 1. This Examinations Consists Of 50  Questions
 2. Answer All Questions
 3. Write Your Answers In Capital Letters
 4. Make Your Work Legible

SECTION A.  LANGUAGE STRUCTURE.

Choose the correct answer from the Alternatives given

1.  I usually ......... my friends on Sunday. 

 1. visits
 2. visited
 3. visit
 4. visiting
 5. visitor

2. The building over there ..........of concrete

 1. were made
 2. are made
 3. has made
 4. have made
 5. is made

3. she ...............the money when the thief robbed her

 1. counts
 2. is counting
 3. was counting
 4. counting
 5. counted

4. he ..........for two days last week

 1. travels
 2. travelled
 3. travelling
 4. travel
 5. traveler

5. The leaders..........to London tomorrow

 1. will fly
 2. flew
 3. flies
 4. had flown
 5. have flown

6. Joseph was reading while his uncle............TV

 1. Is watching
 2. were watching
 3. does watching
 4. was watching
 5. are watching

7. We ...................visiting you next month

 1. shall been
 2. were been
 3. have been
 4. will been
 5. shall been

8.Malima................to Tanga tomorrow evening

 1. will go
 2. have gone
 3. was going
 4. has gone
 5. went

9.My sister in-law............cleaning the house all morning

 1. have being
 2. has being
 3. has been
 4. have been
 5. was been

10.The prisoners have been....................from jail

 1. realize
 2. releasing
 3. releases
 4. released
 5. realized

11.  Pagans are........................ Christians Muslims.

 1.  either......nor
 2. neither. . . .. nor
 3. either...neither
 4. neither.. ..either 
 5. neither. ...or

12.  Do you have .......................problems?

 1.  some 
 2.  many
 3.  much
 4. any
 5. tittle

13.An elephant is the....................... in the national park. 

 1. largest
 2. most largest 
 3.  larger
 4.  more larger
 5.  most larger

14.He goes to school late every

 1.  wasnt he
 2. isnt he
 3. hasnt
 4. havent he
 5. doesnt he

15.  ………………….they keep quite will be punished.

 1. enough
 2. although
 3. but
 4. unless
 5. For

16.  The repaired machine is strong to pull the car

 1. enough 
 2.  so that
 3.  in order
 4.  For
 5. Of

17 .Nyakomba walks ...............................with a stick.

 1.  slow
 2. very slowest
 3.  slowly
 4. slower
 5. more slow

18.My friend suffers malaria

 1. of
 2. by
 3.  from
 4.  with
 5.   in

19.        Usually girls look at

 1. himself
 2.  herself
 3. itself
 4.  themselves
 5.  yourself

21. We travelled.................. two days to Burundi.

 1.  on
 2. to
 3. from
 4.  of
 5. for

21.  Nyato was.........................in her house before she sold it.

 1. lived
 2. lives
 3. live
 4. leaving
 5. living

22.   If it we shall go to town by taxi.

 1. rained
 2.  is rain
 3. rains
 4. rain
 5.  had rained

23.   Magambo is not only fat also strong........................

 1. but
 2. so
 3.  as
 4. and
 5. that

24.   He is suffering     headache.

 1. with
 2.  for
 3. by
 4. of
 5. from

25.   When you visit Serengeti National Park, you ................many animals.

 1. were seeing
 2.  are seeing
 3. have seen
 4.  will see
 5.  seeing

26.   The doctor went.............................the room where the patient was resting

 1. by
 2. on
 3. Into
 4. at
 5. along

27.  The fire that ..................       the whole village started from here.

 1. destroys
 2.  destroyed
 3. destroying
 4. will destroy
 5. have destroyed

28.  The fire that ..................       the whole village started from here.

 1. destroys
 2.  destroyed
 3. destroying
 4. will destroy
 5. have destroyed

29.   The door was open there was nobody in the house.

 1. in spite
 2.  even
 3. despite
 4.  besides
 5. although

30. Salma played netball badly ...................she was sick.

 1.  although
 2. because
 3.  but
 4.  Unless
 5.  even if

SECTION B. GROUP NOUNS

For each of the following questions, choose

The correct answer and shade its letter in the answer sheet provided.

31.  A group of birds flying together is called a

 1.  troop
 2. flock
 3. herd  
 4.  fleet 
 5. bunch

32.   A person who tests and treats peoples eyes is called

 1. an eye doctor
 2.  a chemist
 3.  an optician
 4.  a surgeon
 5.  a dentist

33.  Gold, Diamond and tanzanite are

 1. chemicals
 2.  medicines
 3.  liquids
 4. minerals
 5.  mountains

34.  A person whose job selling meat is known as a

 1. butcher
 2. butchery
 3. shopkeeper
 4. seller
 5.  butler

35.  A doctor works in a

 1. shop
 2. court
 3. church
 4. hospital
 5.  farm

36.  Africa, Asia, America, and Europe are

 1. regions
 2. continents
 3. countries
 4. cities
 5. towns

SECTION C: COMPOSITION

This section has four mixed sentences. Arrange the sentences so as to make a good composition by giving them letters A-D. Shade the letter of the correct answer in your answer sheet.

37.She was attacked by a crocodile and died immediately.

39.It was a hot sunny day and what Mary wanted was some water to cool her body.

38.She jumped into the pool without reading the caution sign written, “crocodiles inside.”

39.It was a hot sunny day and what Mary wanted was some water to cool her body.

40.She then saw a pool of water across the road.

SECTION D: COMPREHENSION

Read the following passage carefully and then answer the questions that follow by shading the letter of the correct answer in your answer sheet.

Tourism is a type of business. Both developed and undeveloped countries use this business as a source of income. These countries have tourist attractions such as wild animals, high mountains, attractive beaches, rivers and lakes. Tourists spend money on food, accommodation, transport and many other things. In this way a country which is visited by many tourists can make a lot of money.

Tanzania is one of those countries which are visited by tourists every year. She gets a lot of money from attracting tourists. The tourists pay visits to National parks such as Ngorongoro, Serengeti, Manyara and Mikumi. Some wild animals found in those parks are lions, elephants, tigers, antelopes, hippopotamus, buffaloes, zebras and baboons. The tourists can also take photos and buy books containing information about wild life.

Apart from visiting National parks, tourists also climb Mount Kilimanjaro which is a snow-capped mountain. This is the highest mountain in Africa with a height of over five thousand meters above sea level. Mountain climbers are helped by guides and potters. Tourists pay the guides and potters. Most tourists enjoy staying in Tanzania because of the tourist attractions which she has.

41.What is the source of income in many countries?

 1.     Animals 
 2.       Accommodation 
 3.       Transport 
 4.      Photos 
 5.       Tourism.

42.A person who travels for the purpose of visiting another place for pleasure is a __________.

 1.     potter 
 2.       tourist 
 3.       guide 
 4.      guard 
 5.       native

43.According to the passage, where is tourism conducted?

 1.     Developed countries 
 2.      Developing countries
 3.     Developing and developed countries 
 4.      Many countries 
 5.       Tropical countries.

44.Who pays the potters?

 1. Tanzania
 2. Tourism
 3. Animals
 4. Tourists
 5. Guides.

45.The opposite of the word “income” is __________.

 1. expensive
 2. experience
 3. outcome
 4. expense
 5. expenditure

46.What else do tourists do apart from visiting National parks in Tanzania?

 1. Buy clothes 
 2. Climb the mountain 
 3. Stay in Tanzania 
 4.  Open business 
 5.  Visit lakes.

47.Tourists’ money is spent on which of the following items?

 1.  Food, accommodation and transport 
 2.    Food, clothes and photos 
 3.    Transport and shopping 
 4.   Accommodation and clothes
 5.    Buying animals.

48.According to the passage, which are the animals found in the national parks?

 1.  Lions, elephants and hyena 
 2.      Tigers, buffaloes and peacocks
 3.      Lions, impala and antelopes
 4.      Lions, elephants and baboons
 5.       Zebras, tigers and wild pigs.

49.How high is the highest mountain in Africa?

 1. Over five hundred kilometers 
 2. About five thousand meters 
 3. Over five thousand meters 
 4.  Over five thousand kilometers
 5.  About five thousand centimeter.

50.What does the pronoun “She” stands for in this passage?

 1. A girl 
 2.  A woman 
 3.  A mountain
 4.  A tourist 
 5.  A country.

LEARNINGHUBTZ.CO.TZSTANDARD SEVEN ENGLISH EXAM SERIES 3

PRESIDENT’S OFFICE MINISTRY OF EDUCATION, REGIONAL ADMINISTRATION AND LOCAL GOVERNMENT

STANDARD SEVEN MID TERM EXAMINATIONS- APRIL 2020

TIME : 2:30 HOURS

SCIENCE

INSTRUCTIONS

 1. This Examinations Consists Of 50 Questions
 2. Answer All Questions
 3. Write Your Answers In Capital Letters
 4. Make Your Work Legible

SECTION A.

Choose the correct answer from the Alternatives given

1. Which pair among these is concerned with reproduction in plants and animals correctly?.

 1. Ovary in plants and sperms in animals
 2. Filament in plants and fallopian in animals
 3. Fruits in plants and testis in animals
 4. Flowers in plants and uterus in animals
 5. Seeds in plants and ovary in animals

2.Rice reproduces through

 1. Leaves
 2. Seeds
 3. Roots
 4. Suckers
 5. Branches

3. Caterpillar is one of the stages ofgrowth of a

 1. Bee
 2. Tsetse fly
 3. Jigger
 4. Cockroach
 5. Butterfly

4. Which of the following are characteristic of animals?

 1. They grow, they breath, they eat , they move
 2. They grow, they breath, they sleep, they move
 3. They grow, they breath, they move, they reproduce
 4. They grow, they see, they move, they reproduce
 5. They grow, Speak, they move, they reproduce

5. Which among the following is a mammal

 1. Snail
 2. Duck
 3. Bat
 4. lizard
 5. Frog

6. The following are essentials for health and growth of plants except

 1. Fertilizer from factories
 2. Water
 3. Carbon dioxide air
 4. Light from the sun
 5. Fertile soil

7. Air that is highly required by animals for their survival is

 1. Oxygen
 2. Carbon dioxide
 3. Nitrogen
 4. Hydrogen
 5. Carbon monoxide

8.A disease caused by defects of red blood cells is called

 1. Beriberi
 2. Sickle cell
 3. Cancer
 4. Diabetes
 5. Tuberculosis

9.What kind of glass can we use make our images look better?

 1. Convex mirror
 2. Concave mirror
 3. Flat mirror
 4. Convex lens
 5. Concave lens

10.Which part in the digestive system concerned with protein digestion

 1. Mouth
 2. Small intestines
 3. Large intestines
 4. Oesophagus
 5. Stomach

11.What are the diseases caused by malnutrition?

 1. Marasmus, kwashiorkor, tickets
 2. Obesity, diabetes, coughing and dysentery
 3. Marasmus, kwashiorkor, paralysis and yellow fever
 4. Rickets, trachoma and marasmus
 5. Bilharzia, Malaria, tuberculosis and rickets

12.Which of the following nutrients are more suitable to children under five years?

 1. Carbohydrates, water and proteins
 2. Proteins, vitamins and salt
 3. Salt, proteins and water
 4. Vitamins, carbohydrates and water
 5. Carbohydrates, water and salt

13..Which of the following sentences gives a clear meaning of first aid?

 1. An immediate aid rendered to a person before taking him to hospital
 2. An immediate aid rendered to a person after reaching him to hospital
 3. An immediate aid rendered to a person by a health professional
 4. An aid rendered to a person whon has fainted
 5. An aid rendered to a person who has been bitten by a snake

14.What would you do if you happened to see clothes worn by your friend on fire?

 1. Applying him with oil
 2. Putting water on the wounds
 3. Covering him with a heavy blanket or a heavy cloth
 4. Blowing him with oxygen
 5. Undressing him the burnt clothes

15.Why do people living with HIV AIDS need foods with a lot of nutrients?

 1. Their disease is a long term disease
 2. Their life is short so they need enough fats
 3. They frequently feel hungry
 4. They need to strengthen their body immunity
 5. They need to be fat in order to avoid stigma from people

16.Which action among these proves that air occupies space in the environment?

 1. Breathing through the mouth and nose
 2. Air bubbles from a bottle of water immersed in the water
 3. Long time coughing
 4. Moisture passing through the air
 5. Dropping a stone into an overflowing can

17.What is the main step that follows after discovering a problem in scientific investigation?

 1. Starting a deep investigation
 2. Formulating a hypothesis
 3. Preparing a procedure
 4. Preparing a scientific experiment
 5. Collecting information and data

16.How can iron be prevented from rusting?

 1. By applying ash
 2. By washing it using water
 3. By painting it
 4. By covering it with mud
 5. By covering it with sooth

17.Which among the following combinations is pure metal

 1. Chlorine, zinc, diamond and gold
 2. Iron, carbon, nitrogen and oxygen
 3. Oxygen, zinc, sulphur and chlorine
 4. Copper, iron, carbon monoxide and zinc
 5. Gold, zinc, aluminium and silver

18.Clouds falling down nearing the earth surface are known as

 1. Mist
 2. Salt
 3. Hydrogen
 4. Ice
 5. Rain

19.The main groups of living things are:-

 1. Plants and birds
 2. plants and lizards
 3. animals and leaves
 4. plant and animals
 5. animals and bacteria.

20.Which of the following are types of seed, which are self dispersing?

 1. Coconut and cotton
 2. Cowpea and pigeon pea
 3. Cowpea and pawpaw
 4. Mango and guava
 5. Orange and pigeon pea

21. A disease which results from respiratory system problem is

 1. Asthma
 2. severe malaria
 3. fainting
 4. epilepsy
 5. diabetes

22.Family planning methods which are more safe for the health of the mother are

 1. loops and injection
 2. natural methods
 3. injection and pills
 4. pills and condom
 5. condom and injection

23.A person who suffered an electricshock can beassisted by the use of

 1. legs
 2. iron bar
 3. dry wood
 4. hands
 5. wet wood

24.The gas used to extinguish fire is

 1. Hydrogen
 2. carbon dioxide
 3. nitrogen
 4. carbon
 5. Oxygen

25. Which of the following sentences has the correct meaning of AIDS?

 1. Loss of body immunity
 2. high body immunity
 3. absence of body immunity
 4. deficiency of body immunity
 5. ability of body immunity

26.The relationship betweenmagnet and electricity is

 1. The source of magnet is atomic energy
 2. Electricity resist magnetism
 3. Wherever there is magnet, there is electricity
 4. Wherever there is electricity, there is magnetism
 5. Magnetism resist electricity

27. The unit measure of force is

 1. Meter
 2. Kilogram
 3. Joule
 4. Kilometer
 5. Newton

28. What is the meaning of friction?

 1. . A force which produce motion
 2. A force which stops motion
 3. a force which accelerates motion
 4. a force opposite to motion
 5. an incident force

29.Which of the following lists of materials are in the group of complex machines?

 1. padlock, hammer and scissors
 2. wheelbarrow, razor blade and hammer
 3. a razor blade, padlock and a bicycle
 4. a sewing machine, pad Jock and a bicycle
 5. a razor blade, padlock and a wheelbarrow

30.Records of experiments are important because they are used to do the following except

 1. to compare the results of one experiment and others
 2. to give information of the experiment
 3. to be used as reference by other experts
 4. to enable other experiment s to be conducted
 5. to issue unconfirmed reports

31.In order to come up with hypothesis for a scientific experiment there must be

 1. An experiment
 2. some data
 3. report
 4. an apparatus
 5. a problem

32.Blood deficiency is caused by

 1. Decrease of white cells, iron and vitamin
 2. Decrease of vitamin, protein and plasma
 3. Increase of water in the body, decrease of iron and protein
 4. Increase of platelets, iron and vitamin
 5. Decrease of iron, vitamin, and protein.

33.Elements found in the table salt are

 1. potassium and chlorine
 2. sodium and chlorine
 3. potassium and sodium
 4. sodium and sulphur
 5. calcium and magnesium

34. Night blindness is caused by lack of;

 1. vitamin K
 2. vitamin A
 3. vitamin E
 4. vitamin C
 5. vitamin B

35. Matter is made up of many small particles known as

 1. Valency
 2. compound
 3. element
 4. atom
 5. molecule

36. In order for iron to get rust, It requires humidity and;

 1. hydrogen
 2. carbon
 3. neon
 4. oxygen
 5. nitrogen

37.What are the results of oxidation of glucose in the blood?

 1. water, oxygen and heat water,
 2. heat and carbon monoxide energy,
 3. Water and carbon dioxidedew,
 4. heat and carbon dioxide
 5. oxygen, energy and sweat

38.The function of the bile in the digestive system is

 1. to kill germs
 2. to dissolve proteins
 3. to break down fats
 4. dissolve starch
 5. to absorb water

39.Which organs are strengthened by calcium mineral and vitamin

 1. tongue and nose
 2. skin and stomach
 3. bones and teeth
 4. lungs and liver
 5. kidney and bladder

40.When carbon dioxide combines chemically in a plant with water in the presence of light energy it gives

 1. carbon dioxide and water
 2. carbohydrate and oxygen
 3. carbohydrate and heat
 4. carbohydrate and chlorophyll
 5. carbohydrate and carbon hydroxide

41.The action of a human being to faint is a result of absence of blood in the;

 1. Stomach
 2. Kidney
 3. Lungs
 4. Heart
 5. Brain

42. what is the difference between malaria and typhoid?

 1. malaria attacks blood vessels, typhoid attacks nerves
 2. malaria is caused by mosquitoes, typhoid is caused by flies.
 3. malaria is treated in four days while typhoid is treated in seven days
 4. malaria is caused by plasmodium, typhoid is caused by bacteria
 5. malaria is accompanied by head pains, typhoid is accompanied by back ache

43.1n order to prevent new infections of AIDS, people are advised;

 1. To swallow pills and to do physical exercises.
 2. To be faithful and get rid cf unsafe sex.
 3. To prevent touching one ary other and avoiding co-operation with the victims
 4. Not eating together and exchanging clothes with the victims
 5. To be given vaccination of AIDS and TB

44. Which among the followingcauses a plastic bottle to shrink when the air inside it is pulled outside?

 1. Air pressure inside the bottle being bigger than outside the bottle
 2. Air pressure outside the battle is being bigger than inside the bottle
 3. Air pressure outside and inside the bottle being equal
 4. Air pressure inside the bottle being smaller than that pulling the air
 5. Air pressure outside the bottle being equal to the volume of air in the mouth

45. Bending of a ray of light is the result of the light that passes from;

 1. The North pole to the South pole
 2. One medium to another
 3. The North pole to the East
 4. The West to the East
 5. The North pole to the West.

46. (a) State two important necessities for the growth of a plant

(b) Identical twins are a result of… … … … … … … … … …

47. If a pupil can lift a load of a weight of 10 Newton, and carrying it home, distance of 500m, how much work will he do?

LEARNINGHUBTZ.CO.TZSTANDARD SEVEN SCIENCE EXAM SERIES 2

OFISI YA RAIS WIZARA YA ELIMU TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI YA MITAA

MTIHANI WA KUJIPIMA DARASA LA SABA SAYANSI

MUDA : 2:30 

MAELEZO KWA MTAHINIWA

 1. Mtihani huu unamaswali 50
 2. Jibu Maswali Yote
 3. ANDIKA Majibu yako kwa Herufi kubwa
 4. Hakikisha kazi yako inasomeka vyema

SEHEMU A.

 Chagua jibu sahii kutoka yale uliopewa baada ya kila swali.

1.  Aina kuu mbili za mashine ni:

 1. ngumu na laini
 2.  rahisi na tata
 3. za kumenya na kutwanga 
 4. puli na roda
 5. roda na katapila

2. Mojawapo ya njia za kuondoa takamwili katika mwili ni:

 1.  kutema mate 
 2.  kukojoa
 3. kuoga 
 4. kunawa mikono 
 5. kutoa machozi

3. Mbegu ya kike ambayo haijarutubishwa huitwa:

 1.  kondo 
 2.  yai
 3. uterasi 
 4. ovari    
 5. mrija wa falopio

4. Sehemu zinazounda mfumo wa upumuaji katika mwanadamu ni:

 1.  pua, mdomo na tumbo
 2. mapafu, pua na ini
 3. pua, mapafu na masikio 
 4. koromeo, mapafu na kongosho
 5. mapafu, pua na mdomo

5. Usafirishaji wa chakula mwilini hufanywa na: 

 1. moyo     
 2. damu
 3. misuli                                     
 4. mapafu
 5. maji

6.  Mbegu za mimea uhifadhi chakula katika:

 1.  mizizi 
 2. majani      
 3. shina
 4. kotiledoni 
 5. tunda

7. Lipi kati ya mafungu yafuatayo ya vyakula hulinda mwili?

 1.  Samaki na maziwa          
 2.  Ugali na ndizi
 3.  Maharagwe na karanga 
 4.  Mayai na kabichi 
 5.  Matunda na mboga za majani

8. Umuhimu wa asidi ya haidrokloric katika tumbo ni:

 1.  kubadili hali ya besi katika tumbo
 2.  kulainisha mafuta tumboni
 3.  kuongeza uchachu tumboni
 4.  kumengenya vyakula vya sukari tumboni 
 5.  kuua wadudu wanaoingia tumboni na chakula.

9. Viungo vinavyohusika katika kutoa takamwili mwilini ni:

 1.  figo, ini na moyo            
 2.  ini, ngozi na figo 
 3.  mapafu, moyo na figo              
 4.  moyo, figo na ngozi 
 5.  Ngozi, Ini na Moyo

10. Wanawake wajawazito wanashauriwa kula kiwango kikubwa cha vyakula vifuatavyo: 

 1.  Wanga, mafuta na hamirojo
 2.  Mafuta, vitamini na protini
 3.  Protini, vitamini na madini ya chumvichumvi
 4.  Madini ya chumvichumvi na vitamini pekee 
 5. Protini, hamirojo na udongo pekee

11. Ili kujikinga dhidi ya malaria ni muhimu .........

 1.  kumeza mchanganyiko wa madawa
 2.  kutumia dawa za mitishamba
 3.  kutumia vyandarua vilivyowekwa dawa
 4.  kujifunika na blanketi Zito lililowekwa dawa 
 5.  kufanya mazoezi kila mara

12.  Mojawapo ya kazi za misuli katika mwili ni:

 1.  kuwezesha kujongea
 2.  kuruhusu damu kupita 
 3.  kuruhusu maji kupita
 4. kuruhusu hewa kupita 
 5.  kuimarisha mwili

13. Mtu anayetapika na kuharisha anapaswa kupewa:

 1.  asidi, maziwa na maji
 2.  maziwa, besi na sukari 
 3. maji, besi na maziwa
 4. chumvi, sukari na maji 
 5. sukari, asidi na besi

14. Huduma ya kwanza anayopewa mtu aliyezimia ni:

 1.  kumpa hewa ya oksijeni
 2.  kumpa juisi ya nazi mbichi
 3.  kumlaza juu chini na kumbonyeza tumbo
 4.  kumpa maji yaliyochanganywa na glukosi
 5.  kumpa juisi ya malimao, sukari na chumvi

15. UKIMWI husambazwa kwa kupitia:

 1.  kusalimiana kwa kushikana mikono na mgonjwa wa UKIMWI
 2.  kulala chumba kimoja na mgonjwa wa UKIMWI
 3.  kuongea na mwathirika wa UKIMWI 
 4.  kuwekewa damu
 5.  kuosha nguo za mwathirika wa UKIMWI.

16. Ili kuepuka kupata maambukizi mapya ya UKIMWI tunashauriwa:

 1. kumeza dawa na kufanya mazoezi
 2.  kuwa mwaminifu na kuepuka ngono zembe
 3.  kuepuka kushirikiana na waathirika
 4.  kuepuka kula pamoja na kubadilishana nguo na waathirika 
 5.  kupata chanjo ya UKIMWI na Kifua Kikuu.

17.     Mwanga hupinda unapopita kutoka

 1.  Ncha ya Kaskazini kwenda Kusini      
 2.  media moja kwenda nyingine
 3.  Ncha ya Kaskazini kwenda Mashariki 
 4.  Magharibi kwenda Mashariki 
 5.  Kaskazini kwenda Magharibi

18. Chembe ndogo kabisa za maada zinazounda elementi na zinazohusika katika kutengenezz bondi za kikemikali huitwa:

 1.  molekyuli      
 2.  elektroni      
 3.  protoni
 4.  atomi                                     
 5.  nyutroni

19. Msuguano baina ya kifaa cha plastiki kama chana na nywele huzalisha:

 1.  oksijeni         
 2.  chaji za umeme
 3.  sumaku 
 4.  mfereji 
 5.  molekyuli za mafuta

20.  Ipi kati ya alama zifuatazo inawakilisha atomi ya klorini?

 1.  K
 2.  P
 3.  Na
 4.  CI
 5. H

21. Ipi kati ya zifuatazo ni kazi za sumaku?

 1.  Kutengeneza uga sumaku na kunyanyua mizigo
 2.  Kuzalisha umeme na kuunda dira
 3.  Hutumika katika vipaza sauti na hutengeneza uga sumaku
 4.  Kuvuta ncha ya kaskazini na kuzalisha umeme 
 5.  Kuonesha mwelekeo na kuundia spika.

22. Aina kuu mbili za sakiti za umeme ni:

 1. mkondo geu na mnyoofu
 2. sambamba na mfuatano
 3.  mkondo geu na sambamba
 4. mkondo mnyoofu na mkondo geu
 5. mkondo mnyoofu na sambamba

23.  Asidi ikiungana na besi huunda:

 1. chumvi na maji
 2. kaboneti ya sodiamu
 3. chumvi na besi
 4. maji na asidi
 5. chumvi na oksijeni

24.    Sumaku inaweza kuvuta vitu vyenye asili ya: 

 1.  mpira     
 2.  udongo  
 3.  madini  
 4. karatasi 
 5. chuma

25.Je ni sehemu ipi ya jicho ambamo taswira hutengenezwa?

 1. Irisi      
 2.  Lenzi    
 3.  Kano 
 4.  Filim    
 5.  Retina

26.Katika kurunzi, nishati ya umeme inayotoka kwenye betri hubadilishwa na kuwa:

 1.  nishati ya kikemikali  
 2.  nishati ya joto
 3.  nishati ya kimakaniki     
 4.  nishati ya mwanga 
 5.  Nishati ya moto

27.Nini maana ya dhanio katika utafiti wa kisayansi?

 1.  ni wazo tu
 2.  ni utabiri wa matokeo ya kubuni 
 3.  utabiri wa matokeo ya jaribio
 4.  wazo la kina       
 5.  mawazo yaliyojengwa kabla ya utafiti

28. Gesi inayotumiwa na mimea kutengeneza protini ni:

 1.  carbondayoksaidi
 2.  haidrojen
 3.  oksijen
 4.   naitrojen                                         
 5.    gesi asilia

29. Tunaweza kusababisha mmomonyoko wa ardhi kwa kufanya mojawapo ya mambo yafuatayo:

 1. Kukata miti
 2. Kuongeza mbolea kwenye udongo
 3. Kuotesha nyasi 
 4.  Kuweka matuta lavenye maeneo ya mteremko 
 5.  Kupanda miti 

30. Mojawapo ya kazi ya misuli katika mwili ni:

 1.  kuzuia kutokwa damu 
 2.  kuwezesha mwendo
 3.  kutengeneza selihai nyeupe      
 4.  kushikilia meno mahali pake 
 5.  kuiwezesha kunyooka

31. Mionzi ambayo hupinda zaidi mwanga unapopinda ni ile ya . ....

 1.  rangi nyekundu 
 2.  njano 
 3.  bluu iliyoiva 
 4.  bluu      
 5. zambarau

32. Kipi kati ya vifuatavyo hakitumii sumaku?

 1. Kipaza sauti 
 2. Simu ya mezani
 3. Redio
 4.  Simu ya mkono 
 5. Pasi

33. Kipimio cha kazi ni:

 1. kilogramu   
 2. Newton
 3. Tani
 4.  Joule  
 5. Gramu

34. Hatua ya tatu ya utafiti wa kisayansi ni .........

 1. kuchambua data                           
 2. kutafsiri matokeo
 3. kuandaa na kuanza jaribio             
 4. ukusanyaji wa data
 5. kutambua tatizo

35.Nini kitatokea iwapo ncha mbili za KASKAZINI za sumaku zitaletwa pamoja?

 1.  Zitavutana kwa nguvu
 2.  Zitavutana kuelekea upande mmoja
 3.  Zitasukumana
 4.  Hakuna kitakachotokea
 5.   Zitavunjika

36. Dhana ya kuakisiwa kwa mwanga inadhihirika katika moja ya vifaa vifuatavyo: 

 1.  Hadubini 
 2.  Televisheni 
 3.  Saa
 4.  Balbu 
 5.  Miwani

37. Uwepo wa viumbehai, maji na hewa ni sifa ya sayari ipi?

 1.  Zebaki 
 2.  Mihiri 
 3.  Utaridi
 4.  Dunia 
 5. Sarateni

38. Uhuru ana tatizo la meno yanayovunjika na miguu dhaifu. Ni virutubisho gani utamshaufi atumie ili kutatua tatizo lake hili?

 1.  Madini ya chuma           
 2.  Madini ya fosforasi
 3.  Madini ya kasiamu   
 4. Madini joto
 5. Vitamini K

39. Kazi ya uta mgongo katika mfumo wa fahamu wa mwanadamu ni

 1.  Kuongoza matendo ya hiari   
 2.  kuongoza matendo yasiyo ya hiari 
 3.  Kuongoza miondoko ya mwili  
 4.  kudumisha umbo la mwili 
 5.  kupeleka taarifa katika mfumo mkuu wa fahamu.

40. Katika hali ya kawaida, kutu ni matokeo ya mjibizo wa athari za kikemikali kati ya:

 1.  shaba, maji na oksijeni  
 2.  sodiamu, maji na oksijeni
 3.  kalsiamu, maji na oksijeni    
 4.  chuma, oksijeni na maji 
 5.  maji, oksijeni na potasiamu

41. Njia zifuatazo huweza kutumiwa kuhifadhi vyakula na mazao ili visiharibike ISIPOKUWA:

 1.  kuoka  
 2.  kutumia asali
 3.  kukausha    
 4.  kutumia chumvi 
 5. kutumia maji

42. Ugonjwa utokanao na ukosefu wa madini ya chuma kwenye mlo ni:

 1.  matende    
 2.  kwashakoo
 3.  upungufu wa damu    
 4.  Unyafuzi
 5.  beriberi

43. Sehemu tatu kuu zinazounda mfumo wa damu ni:

 1.  ateri, vena na kapilari
 2.  damu, moyo na mapafu
 3.  damu, mishipa ya damu na moyo
 4.  mishipa ya damu, moyo na valvu
 5.  moyo, aota na ateri

44.  Matatizo katika mfumo wa uzazi wa wanawake hutokana na upungufu wa hol zifuatazo 

 1. Pituitari na insulin
 2. Estrojen na projesteron
 3. Thyroksin na pituitari
 4. Estrojen na insulin
 5.  Thairoksin na estrojen

45. Lipi kati ya makundi yafuatayo linawakilisha sifa za viumbe hai?

 1. Kufa, kula na kuona
 2. Kufa, kuzaa na kubadilika rangi 
 3. Kupumua, kuishi na kusikia 
 4. Kupumua, kuzaa na kutembea.
 5. Kujongea, kupumua na kuzaa.

46. Fototropizimu ni kitendo cha mmea kuota kuelekea kwenye:

 1. mwanga 
 2. kani ya mvutano 
 3. maji 
 4. giza
 5. kemikali.

47. Sehemu ya chembe hai inayohusika na kutawala shughuli zote za chembe hai huitwa:

 1. saitoplazimu 
 2. vakuoli
 3. kloroplasti 
 4. kiwambo cha seli
 5. nyukliasi

48. Vyakula vyenye kabohaidreti huwezesha mwili:

 1. kuhimili magonjwa
 2. kuwa na joto
 3. kukua kwa haraka 
 4. kuwa na nguvu 
 5. kuwa mwororo

49. Mabadiliko ya maada yasiyosababisha mabadiliko katika uzito yanajulikana kama :

 1. mabadiliko ya kikemikali 
 2. mabadiliko ya kiumbo 
 3. mabadiliko ya ujazonene
 4. mabadiliko ya hali
 5. mabadiliko ya asili.

50. Mchanganyiko wa gesi mbalimbali kwa pamoja huitwa

 1. oksijeni 
 2. haidrojeni 
 3. hewa 
 4. naitrojeni 
 5. maada.

LEARNINGHUBTZ.CO.TZSTANDARD SEVEN SCIENCE EXAM SERIES 1

For Call,Sms&WhatsApp: 255769929722 / 255754805256

GO TO NECTA EXAMS