STD VII SAYANSI ONLINE SELF NECTA TEST FOR YEAR 2018

SAYANSI - 2018

SEHEMU A

Chagua herufi ya jibe sahihi, kisha andika katika karatari ya rnajibu/kujibia.

1. Ipi jozi sahihi kati ya zifuatazo inahusu sehemu za uzazi katika mimea na wanyama?............

 1. Chavua katika mimea na manii katika wanyama
 2. Filamenti katika mimea na fallopian katika wanyama
 3. Tunda katika mimea na korodani katika wanyama
 4. Maua katika mimea na uterasi katika wanyama
 5. Mbegu katika mimea na ovari katika wanyama
Chagua Jibu


2. Ili mimea iweze kuendelea kuishi katika mazingira yake inahitaji:

 1.  hewa na udongo 
 2.  hewa na maji
 3.  udongo na mbolea 
 4.  udongo na maji
 5.  jotoridi na hewa
Chagua Jibu


3. Mpunga kuzaliana kwa kutumia:

 1.  majani 
 2.  mbegu 
 3.  mizizi 
 4.  mashina 
 5.  matawi
Chagua Jibu


4. Kundi lipi linawakilisha wanyama wenye uti wa mgongo?

 1.  Nyoka, nge, buibui na mamba 
 2.  Konokono, nyoka, kenge na samaki
 3.  Kenge, nyoka, bulbul na samaki 
 4.  Konokono, samaki, chura na mamba
 5.  Mjusi, nyoka, kenge na mamba
Chagua Jibu


5. Kiwavi ni hatua mojawapo ya ukuaji wa:

 1.  nyuki 
 2.  rnbungo 
 3.  funza 
 4.  mende 
 5.  kipepeo
Chagua Jibu


6. Zipi kati ya zifuatazo ni sifa za viumbe hal?

 1. Kukua, kupumua, kusanisi chakula, kujongea
 2. Kukua, kupumua, kulala, kujongea
 3. Kukua, kupumua, kujongea na kuzaliana
 4. Kukua, kuona, kujongea na kuzaliana
 5. Kukua, kusanisi chakula, kujongea na kuzaliana
Chagua Jibu


7. Umeme unasababishwa na mtiririko wa:

 1.  elektroni 
 2.  protoni 
 3.  nyutroni 
 4.  chaji 
 5.  atomi
Chagua Jibu


8. Ipi kati ya zifuatazo ni sifa ya kinyonga?............

 1.  Hubadili mlio wa sauti yake 
 2.  Huchagua aina ya chakula
 3.  Hubadili rangi ya mwili 
 4.  Hatoi taka mwili
 5.  Hubadili mwendo
Chagua Jibu


9. Yupi kati ya wafuatao ni mamalia?............

 1.  Konokono 
 2.  Bata 
 3.  Popo 
 4.  Mjusi 
 5.  Chura
Chagua Jibu


10. Ipi kati ya zifuatazo siyo kazi ya mizizi katika mimea?..............

 1.  Kusharabu madini ya chumvi. 
 2.  Kusharabu maji
 3.  kushikilia mmea 
 4.  Kutengeneza chakula cha mmea
 5.  Kutunza chakula cha mmea
Chagua Jibu


11. Gesi ipi hupunguzwa angani na mimea?..................

 1.  Kabondioksaidi 
 2.  Oksijeni 
 3.  Haidrojeni
 4.  Kabonimonoksaidi 
 5.  Naitrojeni
Chagua Jibu


12. Ili maji yawe salama kwa kunywa yanapaswa kifanywa nini?

 1. Kuchemshwa na kufunikwa
 2. Kuchujwa na kuhifadhiwa
 3. kuchemshwa, kuchujwa na kuhifadhiwa
 4. kuwekwa juani kutwa nzima na kupozwa
 5. Kuwekwa kwenye mtungi na kufunikwa
Chagua Jibu


13. Yafuatayo ni mahitaji muhimu kwa uhai na ukuaji wa mimea isipokuwa:

 1.  Mbolea za viwandani 
 2.  Maji
 3.  Hewa ya kabondayoksaidi 
 4.  Mwanga wa jua
 5.  Udongo wenye rutuba
Chagua Jibu


14. Hewa inayohitajika kwa wanyama iii waishi ni:

 1.  Oksijeni 
 2.  Kabondayoksaidi
 3.  Nitrojeni 
 4.  Haidrojeni
 5.  Kabonimonoksaidi
Chagua Jibu


15. Mtu anayekula vyakula vyenye mafuta kwa wingi anaweza kupata:

 1.  beriberi 
 2.  Kifafa
 3. Shinikizo la juu la damu 
 4.  Kisukari
 5.  Shinikizo la chini la damu
Chagua Jibu


16. Ugonjwa unaosababishwa na hitilafu katika chembe hai nyekundu za damu huitwa:

 1.  beriberi 
 2.  selimundu 
 3.  saratani ya damu
 4.  kisukari 
 5.  kifua kikuu
Chagua Jibu


17. Ni gesi ipi hupungua katika chumba kilichofungwa madirisha wakati kina moto wa mkai. 

 1.  Haidrojeni 
 2.  Kabonimonoksaidi
 3.  kabondayoksaidi 
 4.  Oksijeni 
 5.  Natrojeni
Chagua Jibu


18. Ni kitu gani tunaweza kutumia iii tunaweza kuona taswira zetu vizuri?

 1.  Kioo mbinuko 
 2.  Kioo mbonyeo 
 3.  Kioo bapa
 4.  Lenzi mbinuko 
 5.  Lenzi mbonyeo
Chagua Jibu


19. Kwa nini ni muhimu kuosha matunda kabla ya kula?

 1.  Kuondoa sumu 
 2.  Kuondoa vimelea
 3.  Kuondoa utomvu 
 4.  Kuondoa harufu mbaya
 5.  Kuondoa chumvichumvi
Chagua Jibu


20. Sehemu ipi ya mfumo wa umengenyaji chakula inahusika na umengenyaji protini? 

 1.  Mdomo 
 2.  Utumbo mwembamba
 3.  Utumbo mpana 
 4.  Umio 
 5.  Tumbo
Chagua Jibu


21. Magonjwa gani husababishwa na utapiamlo?...............

 1. Unyafuzi, kwashakoo, matege, rovu.
 2. Kiribatumbo, kisukari, kikohozi, kuhara
 3. Unyafuzi, kwashakoo, kupooza, homa ya manjano
 4.  Matege, trakoma, rovu, unyafuzi
 5. Kichocho, malaria, kifua kikuu, matege
Chagua Jibu


22. Ni kitu gani hupotea kwa wingi mtu anapoharisha? . . . . . . . . .

 1.  Hewa 
 2. Maji 
 3.  Protini 
 4.  Wanga 
 5.  Vitamini
Chagua Jibu


23, Vipi kati ya virutubisho vifuatavyo vinafaa zaidi kwa mtoto mwenye umri chini ya miaka mitano?

 1. Wanga, maji na protini
 2. Protini, vitamini na chumvichumvi
 3. Chumvichumvi, protini na Maji
 4. Vitamini, wanga na maji
 5. Kabohaidreti, maji na chumvichumvi
Chagua Jibu


24. Ugonjwa upi kati ya magonjwa yafuatayo unasababishwa na bakteria?..............

 1.  Moyo 
 2.  Kifua kikuu 
 3.  UKIMWI 
 4.  kichocho 
 5.  Kisukari
Chagua Jibu


25. Vitu gani kati ya vifuatavyo hupatikana kwenye gari la zima moto?.............

 1.  Tanki la mafuta, gesi ya kabondayoksaidi na maji.
 2.  Tanki la maji, gesi ya kabondayoksaidi na gesi ya oksijeni.
 3.  Kikosi cha zima moto, map na gesi ya kabondayoksaidi.
 4.  Tanki la maji, tanki la gesi ya mkaa na gesi ya asetilini.
 5.  Tanki la maji, tanki la gesi ya mchanganyiko na makoti makubwa.
Chagua Jibu


26. Ipi kati ya sentensi zifuatazo inatoa maana ya huduma ya kwanza?.............

 1. Msaada wa haraka anaopewa mtu kabla ya kwenda hospitali.
 2. Msaada wa haraka anaopewa mtu baada ya kufika hospitali.
 3. Msaada wa haraka unaotolewa kwa mtu na mtaalamu wa afya.
 4. Msaada unaotolewa kwa mtu aliyezirai.
 5. Msaada unaotolewa kwa mtu aliyeumwa na nyoka.
Chagua Jibu


27. Je nini utakachokifanya ikiwa utaona nguo alizovaa rafiki yako zinaungua kwa moto?..........

 1. Kumpaka mafuta
 2. Kumweka maji kwenye jeraha
 3. Kumfunika kwa blanketi au nguo nzito
 4. Kumpulizia hewa ya oksijeni
 5. Kumvua nguo zilizokwisha ungua
Chagua Jibu


28. Zipi kati ya zifuatazo hazichangii kuenea kwa VVU?.............

 1. Ngono, ulevi, kunyonyesha mtoto
 2. Kuchangia sindano, kuwekewa damu yenye VVU
 3. Kushikana mikono, kucheza, kula pamoja
 4. Elimu duni kuhusu UKIMWI na ngono zembe
 5. Uasherati na matumizi mabaya ya madawa ya kulevya
Chagua Jibu


29. Ni kwa nini watu wanaoishi na VVU wanahitaji vyakula vyenye virutubisho zaidi?

 1. Ugonjwa wao ni wa mda mrefu.
 2. Maisha yao ni mafupi hivyo wanahitaji chakula cha kutosha.
 3. Wanapata njaa kila wakati.
 4. Wanahitaji kuimarisha kinga ya mwili.
 5. Wanahitaji kunenepa iii kuepuka unyanyapaa.
Chagua Jibu


30. Njia sahihi ya kumtambua mtu mwenye virusi vya UKIMWI ni:

 1. Kupima kifua kikuu.
 2. Kupima mwenendo wa joto la mwili.
 3. Kuangalia kama amekonda kwa mda mfupi.
 4. Kuangalia kama ana vidonda mdomoni na usoni.
 5. Kupima kiwango cha kinga kwenye damn.
Chagua Jibu


31. Ni kitendo kipi kinaonesha kuwa hewa huchukua nafasi?

 1. Kupumua kupitia mdomoni na puani.
 2. Mapovu ya hewa kutokea chupa ya maji inayozamishwa ndani ya maji.
 3. Kupiga chafya na kukohoa kwa mda mrefu.
 4. Mvuke unapopita hewani.
 5. Kutumbukiza jiwe ndani ya kopo chirizi na maji kumwagika.
Chagua Jibu


32. Chunguza Kielelezo Namba 1 kisha jibu swali linalofuata

 1. II
 2. IV
 3. III
 4. I
 5. V
Chagua Jibu


33. Nini kitatokea endapo bilauri iliyojazwa maji na kufunikwa kwa mfuniko wa itageuzwa juu chini?

 1.  Maji yatamwagika 
 2.  Mfuniko utatoka
 3.  Bilauri itapasuka 
 4.  Maji hayatamwagika
 5.  Maji yatachuruzika
Chagua Jibu


34. Ni hatua gani muhimu utachukua baada ya kubaini tatizo katika jamii?

 1. Kuanza uchunguzi wa kina 
 2.  Kubuni dhanio
 3.  Kuandaa dodoso 
 4.  Kuandaa majaribio ya kisayansi
 5.  Kukusanya taarifa na data
Chagua Jibu


35. Upi ni mpangilio sahihi wa kuandika ripoti ya jaribio la kisayansi?

 1. Lengo, njia, vifaa, matokeo, hitimisho
 2. Vifaa, lengo, njia, matokeo, hitimisho
 3. Njia, lengo, vifaa, hitimisho, matokeo
 4. Njia, lengo, hitimisho, matokeo, vifaa
 5. Lengo, vifaa, njia, matokeo, hitimisho
Chagua Jibu


36. Ni kwa namna gani chuma huweza kuzuiwa kisipate kutu?.................

 1.  Kwa kukipaka majivu 
 2.  Kwa kukiosha na maji
 3.  Kwa kukipaka rangi 
 4.  Kwa kukifunika kwa udongo
 5.  Kwa kukifunika kwa masizi
Chagua Jibu


37. Ipi kati ya orodha zifuatazo ni kundi la metali?................

 1.  Klorini, zinki, almasi na dhahabu
 2.  Chuma, kaboni, naitrojeni na oksijeni
 3.  Oksijeni, zinki, salfa na klorini
 4.  Shaba, chuma, kabonmonoksaidi na zinki
 5.  Dhahabu, zinki, aluminium, na silva
Chagua Jibu


38. Mfano mmojawapo wa elementi ni:

 1.  maji 
 2.  chumvi
 3. hydrojeni
 4.  sukari 
 5.  kabondayoksaidi
Chagua Jibu


39. Mawingu yanaposhuka na kukaribia use wa dunia huitwa:.................

 1.  ukungu 
 2.  umande 
 3.  mvuke 
 4.  barafu 
 5.  mvua
Chagua Jibu


40. Chunguza Kielelezo Namba 2, kisha jibu swali linalofuata:

Herufi P inawakilisha.............

 1.  mwale mtuo 
 2.  mwale akisi 
 3.  mwale pindu
 4.  mwale sambamba 
 5.  mwale mkabala
Chagua Jibu


Try Another Test | 
Download Learning
Hub App

For Call,Sms&WhatsApp: 255769929722 / 255754805256

Bofya Hapa Kupakua
App Ya Learning Hub Tanzania
GO TO NECTA EXAMS