STD VII SAYANSI ONLINE SELF NECTA TEST FOR YEAR 2017

SAYANSI 2017 

Chagua jibu sahihi kisha andika herufi yake kwenye karatasi ya kujibia.

1. Ipi kati ya tabia zifuatazo humwezesha ndege kuruka hewani?

 1. Mifupa milaini iliyo na manyoya.
 2. Miili iliyochongoka na mifupa iliyo wazi ndani.
 3. Mfupa iliyoungana.
 4. Uwepo wa mifupa mingi.
 5. Mifupa imara ya mabawa iliyo imara.
Chagua Jibu


2. Makundi makuu ya viumbe hai ni:

 1.  Mimea na ndege 
 2.  Mimea na mijusi
 3.  Wanyama na majani 
 4.  Mimea na wanyama
 5.  Wanyama na bakteria
Chagua Jibu


3. Ipi kati ya aina zifuatazo za mbegu hujisambaza zenyewe?.................

 1.  Nazi na pamba 
 2. Kunde na mbaazi
 3.  Kunde na papal 
 4.  Embe na pera
 5.  Chungwa na mbaazi
Chagua Jibu


4. Chunguza Kielelezo Namba 1, kisha chagua jibu lenye mpangilio sahihi wa zilizoonyeshwa kwa alama A - D.

Kielelezo Na. 1

 1. Nyuzi, uboho njano, uboho nyekundu, gegedu.
 2. Uboho nyekundu, gegedu, uboho njano, kano.
 3. Gegedu, kano, uboho njano, uboho nyekundu.
 4. Kano, njano, gegedu, uboho njano, uboho nyekur.: _
 5. Uboho njano, gegedu, kano, uboho nyekundu.
Chagua Jibu


5. Chunguza Kielelezo Namba 2 kisha jibu swali linalofuata

Kielelezo Na. 2

Kifaa katika Kielelezo Namba 2 hutumia tabia ipi ya mwanga?..............

 1.  Kuakisiwa 
 2.  Mpitisho 
 3.  Mwachano
 4.  Mgeuzo 
 5.  Mtawanyiko
Chagua Jibu


6. Magonjwa yapi kati ya yafuatayo huzuiliwa kwa chanjo?................

 1.  Surua na kifaduro 
 2.  Kichocho na malaria
 3.  Kuhara na mkamba 
 4.  Ukimwi na kisukari
 5.  Kifua kikuu na tetekuwanga
Chagua Jibu


7. Kitu gani muhimu mwanamke mjamzito anapaswa kuzingatia?...............

 1. Kula chakula kingi cha wanga anapokaribia muda wa kujifungua
 2. Kufanya kazi ngumu ili awe mkakamavu.
 3. Kuhudhuria kliniki na kula mlo kamili.
 4. Kulala mara kwa mara.
 5. Kutumia sabuni zenye manukato wakati wote.
Chagua Jibu


8. Ugonjwa unaotokana na tatizo la upumuaji ni 

 1.  pumu 
 2.  malaria kali 
 3.  kuzimia
 4.  kifafa 
 5.  kisukari
Chagua Jibu


9. Kitu gani kitatokea endapo mfumo wa fahamu utasimama kufanya kazi?.............

 1. Mtu ataanza kutetemeka.
 2. Mtu ataanza kuhisi udhaifu.
 3. Mtu ataanza kuhisi maumivu makali mwilini.
 4. Kukosekana kwa mawasiliano ndani ya mwili.
 5. Mtu ataanza kupungua uzito.
Chagua Jibu


10. Mojawapo ya dalili za unyafuzi ni.....................

 1. uso kufanana na wa mzee
 2. macho meupe na mafua 
 3. tezi ya shingo kuvimba
 4. kuhisi baridi na kutapika 
 5. tumbo kubwa na kuvimba miguu
Chagua Jibu


11. Njia za uzazi wa mpango ambazo ni salama kwa afya ya mama ni.............

 1. kitanzi na sindano 
 2. njia ya asili
 3. sindano na vidonge 
 4. vidonge na kondomu
 5.  kondomu na sindano
Chagua Jibu


12. Njia bora ya kuepuka utapiamlo ni ..............

 1. kutumia dawa za kinga mara kwa mara.
 2. kuelimisha jamii juu ya matumizi ya mlo kamili.
 3. kula mboga za majani kwa wingi.
 4. kutumia madawa ya kuongeza virutubisho mwilini.
 5. kuongeza idadi ya milo kwa siku.
Chagua Jibu


13. Mtu aliyepigwa na shoti ya umeme anaweza kusaidiwa kwa kutumia ..................

 1.  miguu 
 2.  kipande cha chuma 
 3.  ubao mkavu
 4. mikono 
 5. ubao mbichi
Chagua Jibu


14. Vipande viwili vya ubao safi vilivyofungwa kwenye sehemu mfupa ulipovunjika husaidia

 1. kuzuia kutokwa damu
 2. kukipa joto kidonda. 
 3. kuimarisha sehemu iliyovunjika.
 4. kutibu sehemu iliyovunjika. 
 5. kuunganisha sehemu iliyovunjika
Chagua Jibu


15. Gesi inayotumika kuzima moto ni ................

 1.  haidrogeni 
 2.  kabondayoksaidi 
 3.  naitrojen
 4.  kaboni 
 5.  oksijeni
Chagua Jibu


16. HIV haienezwi kwa ......

 1.  kujamiiana 
 2.  kuchangia sindano 
 3.  kuumwa na mbu
 4.  kuchangia nyembe 
 5.  kuwekewa damu
Chagua Jibu


17. Uhusiano kati ya magonjwa yanayoambukizwa kwa kujamiiana na UKIMWI ni kwamhz

 1. Ni rahisi kupata maambukizi ya UKIMWI kama umeambukizwa magonjwa yato-,na kujamiiana.
 2. Magonjwa yanayoenezwa kwa kujamiiana ni sawa na UKIMWI.
 3. Dawa za kutibu magonjwa yanayoenezwa kwa kujamiiana zinaweza kutumik,aUKIMWI.
 4. Magonjwa yanayoambukizwa kwa kujamiiana na UKIMWI yanaenezwa -- kujamiiana pekee.
 5. Majongwa yanayoambukizwa kwa kujamiiana na UKIMWI yanatibika.
Chagua Jibu


18. Ipi kati ya sentensi zifuatazo ina maana sahihi ya UKIMWI?...............

 1.  Kupoteza kinga ya mwili,
 2.  Kinga kubwa ya mwili.
 3.  Kukosekana kwa kinga mwilini 
 4.  Upungufu wa kinga mwilini.
 5.  Uwezo wa kinga ya mwili.
Chagua Jibu


19. Mbinu mojawapo ya kupunguza maambukizi ya virusi vya UKIMWI ni...............

 1. kutenga eneo la watu wenye virus! vya UKIMWI.
 2. kuepuka kushirikiana vifaa vya chakula na watu wenye virusi vya UKIMWI.
 3. kula chakula bora na kunywa mail safi.
 4. kubadili tabia na kuepuka ngono zembe.
 5. kufanya mazoezi ya mwili.
Chagua Jibu


20. Vitu vilivyorushwa angani hurudi chini.............

 1.  kwa sababu ya uzito 
 2.  kwa sababu ya nguvu ya msuguano
 3.  kwa sababu ya nguvu ya hewa 
 4.  kwa sababu ya nguvu ya sayari
 5.  kwa sababu ya nguvu ya uvutano
Chagua Jibu


21. Uhusiano kati ya sumaku na umeme ni................

 1. Chanzo cha sumaku ni nguvu ya atomiki
 2. Umeme huzuia mvutano wa sumaku.
 3. Popote penye usumaku pana umeme.
 4. Popote penye umeme pana usumaku.
 5. Sumaku huzuia umeme.
Chagua Jibu


22. Kielelezo Namba 3 kinaonyesha mfano wa mashine rahisi. Ipi nafasi ya egemeo mashine inapofanya kazi?

 Kielelezo Na. 3

 1. K
 2. I
 3. J
 4. H
 5. N
Chagua Jibu


23. Kipimo cha nguvu ni...

 1.  Mita 
 2.  Kilogramu 
 3.  Jouli
 4.  Kilomita 
 5.  Nyutoni
Chagua Jibu


24. Kifaa kipi hutumika kupima jotoridi la mwili wa binadamu?

 1.  Kipima joto 
 2.  Galvanometa 
 3.  Ameta
 4.  Mizani 
 5.  Voltimeta
Chagua Jibu


25. Vifuatavyo ni vyanzo vya umeme isipokuwa 

 1.  betri 
 2.  seli kavu 
 3.  glopu
 4.  jenereta 
 5.  sumaku
Chagua Jibu


26. Nini maana ya msuguano?.

 1. Nguvu inayozalisha mwendo.
 2. Nguvu inayosimamisha mwendo.
 3. Nguvu inayosababisha mwendo.
 4. Nguvu inayoongeza kasi ya mwendo.
 5. Nguvu ya kulazimisha.
Chagua Jibu


27. Ipi ni orodha ya vifaa vilivyopo katika kundi la mashine tata?................

 1. Kufuli, nyundo na mkasi
 2. Toroli, wembe na nyundo
 3. Wembe, kufuli na baiskeli
 4. Cherehani, kufuli na baiskeli
 5. Wembe, kufuli na toroli
Chagua Jibu


28. Taarifa ya majaribio ni muhimu kwa sababu hutumika kufanya yafuatayo isipokuwa.............

 1. kulinganisha matokeo ya jaribio moja na jingine.
 2. kutoa taarifa ya jaribio.
 3. kutumika kama rejeo kwa mtaalamu mwingine.
 4. kuwezesha majaribio mengine kufanyika.
 5. kutoa taarifa isiyothibitishwa.
Chagua Jibu


29. Kipi kati ya vifuatavyo ni mambo matano yanayounda ripoti ya kisayansi?...............

 1. Hojaji, vifaa, njia, kusudi na hitimisho.
 2. Nadharia tete, hojaji, vifaa, matokeo na hitimisho.
 3. Hojaji, vifaa, mfano, matokeo na hitimisho,
 4. Kusudi, mfano, seti zana, matokeo na hitimisho.
 5. Kusudi, vifaa, njia, matokeo na hitimisho.
Chagua Jibu


30. Ili kupata nadharia kwa majaribio ya kisayansi lazima kuwepo na ...............

 1.  jaribio 
 2.  data 
 3.  taarifa
 4.  vifaa 
 5.  tatizo
Chagua Jibu


31. Katika wenzo mzigo wa kilo 50 uliwekwa mita 3 kutoka katika egemeo. Nini umbaliunaohitajika kutoka katika egemeo kuweka jitihada ya kilo 20 ili kuleta mizani sawia?

 1.  1.6 m 
 2.  6.7 m 
 3.  7.5 m
 4.  2.5 m 
 5.  3 m
Chagua Jibu


32. Upungufu wa damu husababishwa na...

 1. kupungua kwa sell nyekundu, madini ya chuma na vitamini
 2. kupungua kwa vitamini, protini na plazma
 3. kuongezeka kwa maji mwilini, kupungua kwa madini ya chuma na protini
 4. kuongezeka kwa utegili, madini ya chuma na vitamini
 5. kupungua kwa madini ya chuma, vitamini na protini katika chakula
Chagua Jibu


33. Mwale wa mwanga unaosafiri katika mstari mnyoofu uligonga kitu kisha ukatuakioo bapa. Je nini sifa za taswira itakayotengenezwa katika kioo? ....... ...............

 1. Picha itakuwa imesimama wima.
 2. Picha itakuwa ya rangi.
 3. Picha itakuwa imepinduka.
 4. Picha itakuwa sawa na kifaa.
 5. Picha itakuwa kubwa kuliko kifaa.
Chagua Jibu


34. Mtu ambaye mlo wake unakosa madini joto huenda akapata ugonjwa unaoitwa ......

 1.  beriberi
 2.  kororo
 3.  upungufu wa damu 
 4.  trakoma 
 5.  matege
Chagua Jibu


35. Elementi zinazopatikana katika chumvi ya mezani ni.................

 1.  Potasiamu na klorini 
 2.  sodiamu na klorini
 3.  Potasiamu na sodiamu 
 4.  sodiamu na salfa
 5.  kalisiamu na magnesiamu
Chagua Jibu


36. Zuzu alitumbukiza jiwe kwenye ndoo iliyojaa maji. Kiasi cha 5000 sm3 za majinje. Kanuni gani ni sahihi kuhusu tendo hili la kisayansi?...... ..........

 1. Maji yaliyomwagika nje ni sawa na yale yaliyobaki ndani ya ndoo.
 2. Ujazo wa jiwe ni sawa na ujazo wa maji yaliyomwagika nje.
 3. Maji yaliyomwagika nje ni mazito kuliko jiwe.
 4. Jiwe ni zito kuliko maji yaliyomwagika nje.
 5. Maji yaliyomwagika nje na jiwe yana uzito sawa.
Chagua Jibu


37. Upofu wa usiku ni kasoro inayosababishwa na ukosefu wa ............

 1. vitamini K 
 2.  vitamini A
 3. vitamini E
 4.  vitamini C 
 5.  vitamini B
Chagua Jibu


38. Maada huundwa na chembechembe ndogo zinazojulikana kama

 1.  kizio 
 2.  ambatani
 3.  elementi
 4.  atomu 
 5.  molekuli
Chagua Jibu


39. Kiwango cha mvuke hewani hupimwa kwa..............

 1.  Barometa 
 2.  Haidromita
 3.  anemomita
 4.  Ameta 
 5.  Kipima joto
Chagua Jibu


40. Ili chuma ipate kutu inahitaji unyevu na .............

 1.  haidrojeni 
 2.  kaboni
 3.  neoni
 4.  oksijeni 
 5.  naitrojeni
Chagua Jibu


41. Nini matokeo ya oksidesheni ya glukosi katika damu?................

 1. Maji oksijeni na joto
 2. Maji, joto na monoksaidi ya kaboni
 3. Nishati, maji na kaboni
 4. Umande, joto na kaboni dioksaidi
 5. Oksijeni, nishati na jasho
Chagua Jibu


42. Hi kupata chumvi kutoka kwenye maji lazima maji..............

 1.  yagandishwe 
 2.  yafukishwe
 3.  yapoozwe
 4.  yachemshwe 
 5.  yamiminwe
Chagua Jibu


43. jaribio la kisayansi linalofanyika iii kuhakiki ukweli wa matokeo ya jaribio lingine la kisayansi linaloendelea huitwa

 1.  jaribio maalumu 
 2.  jaribio la kumbukumbu
 3.  jaribio la dhibiti 
 4.  jaribio la mfano
 5.  jaribio la hitimisho
Chagua Jibu


44. Kazi ya nyongo katika mfumo wa mmengenyo wa chakula ni................

 1.  kuua vijidudu 
 2.  kuyeyusha protini
 3.  kuvunjavunja mafuta 
 4.  kuyeyusha wanga
 5.  kunyonya maji
Chagua Jibu


45. Kipi kati ya vyakula vifuatavyo king wanga kwa wingi?.............

 1.  Embe 
 2.  Viazi 
 3.  Maharage ya soya
 4.   Karanga 
 5.  Samaki
Chagua Jibu


46. Viungo vipi huimarishwa kwa madini ya kalisiamu na vitamini D?...................

 1.  Ulimi na pua 
 2.  Ngozi na tumbo 
 3.  Mifupa na meno
 4.   Mapafu na Ini 
 5.  Figo na kibofu
Chagua Jibu


47. Ipi kati ya vifuatavyo siyo sehemu ya damu?...............

 1.  Chumvi 
 2.  Seli nyeupe 
 3.  Chembe sahani
 4.  Seli nyekundu 
 5.  Utegili
Chagua Jibu


48.Endapo kabonidayoksaidi itaunganishwa na maji kikemikali katika mmea pakiweponishati ya mwanga tutapata.......... .............

 1. kabohaidreti na maji
 2. kabohaidreti na oksijeni
 3. kabohaidreti na nishati joto
 4. kabohaidreti na umbijani
 5. kabohaidreti na kabonidayoksaidi
Chagua Jibu


49. Aina ya mnyoo unaosambaza matende unajulikana kama ............

 1.  minyoo mviringo 
 2.  tegu 
 3.  filaria
 4.  jongoo 
 5.  bakteria
Chagua Jibu


50. Sehemu ya mmea inayofyonza maji inaitwa............

 1.  shina 
 2.  tawi 
 3.  mzizi
 4.  ua 
 5.  jani
Chagua Jibu


Try Another Test | 
Download Learning
Hub App

For Call,Sms&WhatsApp: 255769929722 / 255754805256

Bofya Hapa Kupakua
App Ya Learning Hub Tanzania
GO TO NECTA EXAMS