STD VII SAYANSI ONLINE SELF NECTA TEST FOR YEAR 2014

2014 - SAYANSI

Chagua herufi ya jibu lililo sahihi, kisha andika katika karatasi ya majibu/kujibia

1.  Lipi kati ya magonjwa yafuatayo husambazwa na inzi na mende? 

 1. Tetekuwanga   
 2. Kuhara        
 3. Kifaduro
 4. Utapia mlo 
 5. Homa ya matumbo
Chagua Jibu


2. ?pi kati ya yafuatayo sio sehemu ya mfumo wa damu?

 1.  Bronchiole        
 2.  Valvu                
 3.  Auriko 
 4.  Capillari              
 5.  Ateri
Chagua Jibu


3. Lipi kati ya yafuatayo linapaswa kuzingatiwa kabla ya kumhudumia mgonjwa wa UKIMWI?

 1.  Vaa nguo safi 
 2.  Nawa kwa sabuni 
 3.  Vaa glovu 
 4.  Sali 
 5.  Mruhusu apumzike
Chagua Jibu


4.  ?pi kati ya yafuatayo ni ?ifa ya maji safi na salama?

 1.  Yametekwa kwenye kisima.
 2.  Yamehifadhiwa na kupoozwa kwenye mtungi wa maji
 3.  Yamechujwa na kuhifadhiwa kwenye chombo safi
 4.  Yamechemshwa, yamechujwa na kuhifadhiwa kwenye chombo safi
 5.   Yasiwe na magadi mengi
Chagua Jibu


5. Upi kati ya magonjwa yafuatayo hauna chanjo?

 1. Kifua kikuu 
 2.  Pepopunda 
 3. Surua
 4.  Kifaduro        
 5. Trakoma
Chagua Jibu


6. Gesi inayotumiwa na mimea kutengeneza protini ni:

 1. carbondayoksaidi
 2. haidrojen
 3. oksijen
 4.  naitrojen                                         
 5.  gesi asilia
Chagua Jibu


7. Kiwango cha maji kinachopotezwa na mmea huathiriwa na hali za hewa zifuatazo...

 1.  joto na unyevu     
 2.  unyevu na mwanga
 3. upepo na mwanga wa jua               
 4.  mawingu na upepo
 5. unyevu na upepo
Chagua Jibu


8. Tunaweza kusababisha mmomonyoko wa ardhi kwa kufanya mojawapo ya mambo yafuatayo:

 1. Kukata miti
 2. Kuongeza mbolea kwenye udongo
 3. Kuotesha nyasi 
 4.  Kuweka matuta lavenye maeneo ya mteremko
 5.  Kupanda miti 
Chagua Jibu


9. Shughuli za mwanadamu kama kilimo, ufugaji wa wanyama na uchimbaji madini vyote hutegemea:

 1.  mito 
 2. chemchemi 
 3.  ardhi 
 4.  umwagiliaji 
 5.  upepo
Chagua Jibu


10.  Kinyonga hujibadili rangi yake ili:

 1.  kutafuta chakula         
 2.  kupumua          
 3.  kuzaliana
 4.  kutafuta maadui                          
 5.  kujilinda dhidi ya maadui
Chagua Jibu


11. Mende hupitia hatua kuu ......... katika ukuaji wake?

 1. mbili                                                                     
 2. tatu
 3. nne
 4. tano                                               
 5. sita
Chagua Jibu


12. Yupi kati ya wanyama wafuatao hana uti wa mgongo?

 1.  Buibui
 2.  Popo
 3.  Paka
 4.  Mwanadamu
 5.  Kuku
Chagua Jibu


13. Mojawapo ya kazi ya misuli katika mwili ni:

 1.  kuzuia kutokwa damu 
 2.  kuwezesha mwendo
 3.  kutengeneza selihai nyeupe      
 4.  kushikilia meno mahali pake 
 5.  kuiwezesha kunyooka
Chagua Jibu


14. Viungo katika mifupa huwezesha .........

 1.  kuzuia mifupa kuvunjika        
 2.  mifupa iwe ya sawa
 3.  kurahisisha kujongea 
 4.  kuupa mwili umbo 
 5.  mifupa kunyooka
Chagua Jibu


15. ..... hupinda unapopita kutoka maada ya aina moja kwenda nyingine.

 1.  Upinde wa mvua        
 2.  Mistari sambamba
 3.  Miale ya mwanga                                    
 4.  Lenzi                               
 5.  Mwale na lenzi
Chagua Jibu


16. Mionzi ambayo hupinda zaidi mwanga unapopinda ni ile ya . ....

 1.  rangi nyekundu 
 2.  njano 
 3.  bluu iliyoiva 
 4.  bluu      
 5.  zambarau
Chagua Jibu


17.   Tazama mchoro ufuatao unaoonesha sehemu za ndani za mbegu ya haragwe....

Ni sehemu ipi inayohusika na kuilinda mbegu isiharibiwe na wadudu waharibifu mabadiliko ya jotoridi? 

 1. 2
 2. 3
 3. 5
 4. 4
 5. 1
Chagua Jibu


18. Anga huonekana la rangi ya bluu kwasababu .

 1.   hewa na maji ny vya rangi ya bluu
 2.   rangi nyekundu inatawanywa zaidi kuliko rangi ya bluu
 3.   uwezo wa kuona hupungua
 4.   rangi ya bluu hutawanywa zaidi ya rangi nyingine
 5.   wakati wa mawio jua huonekna kama la manjano
Chagua Jibu


19. Kipi kati ya vifuatavyo hakitumii sumaku?

 1. Kipaza sauti 
 2. Simu ya mezani
 3. Redio
 4.  Simu ya mkono 
 5. Pasi
Chagua Jibu


20. Kipimio cha kazi ni:

 1. kilogramu   
 2. Newton
 3. Tani
 4.  Joule  
 5. Gramu
Chagua Jibu


21. Hatua ya kwanza ya utafiti wa kisayansi ni 

 1.  kuanza jaribio 
 2. kukusanya data
 3.  kutambua tatizo   
 4.  kuchanganua data
 5.  kutafsiri matokeo
Chagua Jibu


22. Hatua ya tatu ya utafiti wa kisayansi ni .........

 1. kuchambua data                           
 2. kutafsiri matokeo
 3. kuandaa na kuanza jaribio             
 4. ukusanyaji wa data
 5. kutambua tatizo
Chagua Jibu


23. Bahati aliweka karatasi nyekundu ya litmus kwenye myeyuko asioutambua. Rangi ya karatasi ya litmas ilibadilika na kuwa bluu.Hii inaonesha kuwa myeyuko ule ulikuwa .........

 1.  asidi 
 2.  besi 
 3.  maji 
 4.  mafuta  
 5.  spiriti
Chagua Jibu


24. Matokeo ya jaribio yanaweza kuwa mojawapo ya yafuatayo:

 1.  Kweli au uongo
 2.  Yaliyochambuliwa au yasiyochambuliwa
 3.  Yenye maswali au yasiyo na maswali
 4.   Ya awali au ya kati
 5.  Ya awali au ya mwisho        
Chagua Jibu


25.Nini kitatokea iwapo ncha mbili za KASKAZINI za sumaku zitaletwa pamoja?

 1.  Zitavutana kwa nguvu
 2.  Zitavutana kuelekea upande mmoja
 3.  Zitasukumana
 4.  Hakuna kitakachotokea
 5.   Zitavunjika
Chagua Jibu


26.PQ ni rula ya urefu wa nusu meta. Mzigo wa gram 20 umewekwa kwenye sehemu P umbali wa meta 0.1 kutoka kwenye egemeo. lwapo mzigo M utawekwa sehemu Q umbali wa meta 0.4 kutoka kwenye egemeo, nini uzito wa M?

 1.  4g
 2.  10g    
 3.  5g
 4.  2.5g 
 5.  25g
Chagua Jibu


27. Dhana ya kuakisiwa kwa mwanga inadhihirika katika moja ya vifaa vifuatavyo: 

 1.  Hadubini 
 2.  Televisheni 
 3.  Saa
 4.  Balbu 
 5.  Miwani
Chagua Jibu


28.Tazama kielelezo namba 2 kinachoonesha sakiti ya umeme yenye balbu zilizounganishwa sambamba na kisha jibu maswali yafuatayo:

Iwapo balbu namba 2 itaungua, balbu namba ......

 1.  3 pekee itabaki ikiwaka 
 2.  1 na 3 zitabaki zikiwaka
 3.  1 pekee itabaki ikiwaka
 4.  1 na 3 zitaungua 
 5. 3 itaungua
Chagua Jibu


29. Uwepo wa viumbehai, maji na hewa ni sifa ya sayari ipi?

 1.  Zebaki 
 2.  Mihiri 
 3.  Utaridi
 4.  Dunia 
 5. Sarateni
Chagua Jibu


30.  Mhimili wa dunia umeinama katika nyuzi ... 

 1.  60 
 2. 18 1/2
 3.  32 1/2
 4.  25 1/2
 5. 23 1/2
Chagua Jibu


31.  Ipi kati ya vifuatavyo huzunguka dunia toka magharibi kwenda mashariki?

 1. Jua    
 2. Nyota 
 3. Mwezi
 4.  Kimondo  
 5. Sayari
Chagua Jibu


32. Mtu mwenye goita ana upungufu wa ... 

 1. madini ya kalsium 
 2. madini joto  
 3. madini ya potasiam 
 4. madini ya fosforas
 5. madini ya chaki
Chagua Jibu


33. Tazama mchoro ufuatao kwa umakini kisha jibu maswali yafuatayo

Herufi gani inaonyesha uterasi?

 1. C
 2. D
 3. E
 4. A
 5. B
Chagua Jibu


34. Mojawapo ya kazi za mifupa ni kutengeneza:

 1.  seli visahani 
 2.  plasma
 3.  selihai nyeupe  
 4. selihai nyekundu
 5.  selihai za kugandisha damu
Chagua Jibu


35. Uhuru ana tatizo la meno yanayovunjika na miguu dhaifu. Ni virutubisho gani utamshaufi atumie ili kutatua tatizo lake hili?

 1.  Madini ya chuma           
 2.  Madini ya fosforasi
 3.  Madini ya kasiamu   
 4. Madini joto
 5. Vitamini K
Chagua Jibu


36. Mwalimu alipomwuliza Ahadi swali juu ya mfumo wa jua alifikiri kwa muda kisha akatoa jibu sahihi kwa mwalimu. Je ahadi alitumia sehemu gani ya ubongo kujibu swali?

 1.  Ubongo wa mbele          
 2.  Ubongo wa nyuma
 3.  Ubongo wa kati      
 4.  Ubongo wa mbele na nyuma
 5.  Ubongo wa kati na wa nyuma
Chagua Jibu


37. Kazi ya uta mgongo katika mfumo wa fahamu wa mwanadamu ni

 1.  Kuongoza matendo ya hiari   
 2.  kuongoza matendo yasiyo ya hiari 
 3.  Kuongoza miondoko ya mwili  
 4.  kudumisha umbo la mwili 
 5.  kupeleka taarifa katika mfumo mkuu wa fahamu.
Chagua Jibu


38. Kupwa na kujaa kwa maji katika bahari na maziwa makubwa husababishwa na ...

 1.  dunia kuzunguka jua 
 2.  dunia kuzunguka katika mhimili wake
 3.  kupatwa kwa mwezi 
 4.  kupatwa kwa jua 
 5.  uvutano kati ya dunia na mwezi
Chagua Jibu


39. Katika hali ya kawaida, kutu ni matokeo ya mjibizo wa athari za kikemikali kati ya:

 1.  shaba, maji na oksijeni  
 2.  sodiamu, maji na oksijeni
 3.  kalsiamu, maji na oksijeni    
 4.  chuma, oksijeni na maji 
 5.  maji, oksijeni na potasiamu
Chagua Jibu


40. Mboga za majani na matunda huwezesha utengenezwaji wa:

 1.  selihai nyekundu 
 2.  selihai nyeupe
 3.  chembe visahani 
 4. plasma 
 5. uboho
Chagua Jibu


41. Njia zifuatazo huweza kutumiwa kuhifadhi vyakula na mazao ili visiharibike ISIPOKUWA:

 1.  kuoka  
 2.  kutumia asali
 3.  kukausha    
 4.  kutumia chumvi 
 5. kutumia maji
Chagua Jibu


42.  Yafuatayo ni makundi ya vyakula isipokuwa:

 1.  madini ya chumvi chumvi  
 2.  vitamini
 3. Maji   
 4. protini 
 5. hamirojo
Chagua Jibu


43.Vipi kati ya vyakula vifuatavyo vinaweza kuhifadhiwa kwa kugandisha kwa baridi?

 1.  Matunda na mbogamboga 
 2.  Mbogamboga na nafaka
 3.  Samaki na matunda 
 4.  Nyama na samaki 
 5.  Nyama na nafaka
Chagua Jibu


44. Ugonjwa utokanao na ukosefu wa madini ya chuma kwenye mlo ni:

 1.  matende    
 2.  kwashakoo
 3.  upungufu wa damu    
 4.  unyafuzi
 5.  beriberi
Chagua Jibu


45. Tazama kielelezo namba 4 kwa uangalifu kisha jibu swali lifuatalo.

Kazi ya vyakula vilivyopo katika kielelezo namba 4 ni:

 1.  kujenga mwili  
 2.  kuupa mwili nguvu na joto
 3.  kukinga mwili dhidi ya maradhi 
 4.  kuupa mwili joto 
 5.  kujenga mifupa
Chagua Jibu


46.  Samaki aliye ndani ya maji anaonekana kuwa juu zaidi ya alivyo kwa sababu .........

 1.  ndani ya maji samaki huwa ametulia
 2.  maji ni matulivu na masafi
 3. kima cha maji hupunguzwa na miale ya maji
 4.  magamba ya samaki humfanya aonekane mkubwa 
 5.  miale ya mwanga hupindishwa na maji
Chagua Jibu


47. Mlishano sahihi ni:

 1. Mwewe Nyasi Chui mbuzi 
 2.  Nyasi Mwewe chui mbuzi
 3.  Chui   Mwewe Nyasi mbuzi
 4. Nyasi mbuzi chui   mwewe
 5. Mwewe chui mbuzi nyasi 
Chagua Jibu


48. Sehemu tatu kuu zinazounda mfumo wa damu ni:

 1.  ateri, vena na kapilari
 2.  damu, moyo na mapafu
 3.  damu, mishipa ya damu na moyo
 4.  mishipa ya damu, moyo na valvu
 5.  moyo, aota na ateri 
Chagua Jibu


49. Tunatumia milango ifuatayo ya fahamu katika kufanya uchunguzi wa kisayansi:

 1.   Ulimi, macho, pua, ngozi, masikio
 2.   Ubongo, pua, macho, neva sa fahamu
 3.   Ubongo, pua, masikio, macho na ngozi
 4.   Ubongo, ulimi, macho, ngozi, masikio
 5.  Macho, ngozi, masikio, neva za fahamu
Chagua Jibu


50.  Matatizo katika mfumo wa uzazi wa wanawake hutokana na upungufu wa hol zifuatazo 

 1. Pituitari na insulin
 2. Estrojen na projesteron
 3. Thyroksin na pituitari
 4. Estrojen na insulin
 5.  Thairoksin na estrojen
Chagua Jibu


Try Another Test | 
Download Learning
Hub App

For Call,Sms&WhatsApp: 255769929722 / 255754805256

Bofya Hapa Kupakua
App Ya Learning Hub Tanzania
GO TO NECTA EXAMS