STD VII SAYANSI ONLINE SELF NECTA TEST FOR YEAR 2013

SAYANSI 2013

Chaguajibu sahihi kisha andika herufiyake kwa kila swali.

1. Ni sehemu zipi za mwili zinahusika na utoaji wa takamwili?

 1. Ngozi na figo 
 2. Tumbo na figo
 3. Bandama na ini 
 4. Ini na tezi 
 5. Mapafu na moyo
Chagua Jibu


2. Kundi lipi limeainisha wanyama wenye uti wa mgongo?

 1. Konokono, mjusi na kenge
 2. Papasi, panzi na mbungo 
 3. Chura, mamba na mchwa
 4. Kuku, popo na bata 
 5. Nyoka, panzi na mbuzi
Chagua Jibu


3. Endapo mito na mabwawa yatakauka, ni viumbe hai Vipi kati ya vifuatavyo vitaathirika zaidi?

 1. Vyura
 2. Samaki 
 3. Mamba
 4. Mbu
 5. Nyoka
Chagua Jibu


3. Endapo mito na mabwawa yatakauka, ni viumbe hai Vipi kati ya vifuatavyo vitaathirika zaidi?

 1. Vyura
 2. Samaki 
 3. Mamba
 4. Mbu
 5. Nyoka
Chagua Jibu


5. Ni sehemu ipi ya ua hupokea mbegu za kiume?

 1. Stigma 
 2. Staili 
 3. Testa
 4. Ovyuli
 5. Petali
Chagua Jibu


6.   Uhusiano uliopo kati ya viumbe hai na visivyo hai katika mazingira unaitwa

 1. kutegemeana 
 2. wando chakula 
 3. ikolojia 
 4. mlishano 
 5. mizania asili.
Chagua Jibu


7. Ni Vipi kati ya viumbe hai vifuatavyo hujitengenezea chakula chao kwa kutumia klorofili?

 1. Wadudu
 2. Mimea 
 3. Wanyama 
 4. Virusi 
 5. Ndege
Chagua Jibu


8. Tezi inayodhibiti matendo ya ukuaji wa mwili na kulinda mwili dhidi ya magonjwa huitwa

 1. kongosho 
 2. adrenalini
 3. pituitari 
 4. thairoidi 
 5. gonadi
Chagua Jibu


9. Wanyama wenye uwezo wa kuishi majini na nchi kavu ni wale wa kundi la

 1. Ndege
 2. Amfibia
 3. Reptilia
 4. Samaki
 5. Mamalia
Chagua Jibu


10. Maji safi na salama ni maji ambayo

 1. hayana rangi yoyote 
 2. yamepoozwa kwenye mtungi
 3. yamechotwa bombani 
 4. yamechotwa kisimani
 5. yamechemshwa na kuchujwa
Chagua Jibu


11. Ugonjwa wa kipindupindu ni hatari sana kwa binadamu kwa kuwa

 1. huenezwa kwa njia ya hewa
 2. hujitokeza wakati wa masika tu
 3. husababisha mwili kupoteza maji
 4. hauna tiba wala kinga
 5. chanzo chake halisi bado hakijulikani
Chagua Jibu


12. Mwanafunzi wa Darasa la Sita alipumulia hewa ndani ya neli jaribio yenye myeyuko usiokuwa na rangi, kisha akatikisa neli jaribio hiyo. Baada ya kuitikisa myeyuko ulionekana kuwa na rangi nyeupe. Je, kemikali gani ilikuwa kwenye myeyuko usiokuwa na rangi?

 1. Asidi ya haidrokloriki
 2. Salfa
 3. Asidi ya salfyuriki 
 4. Haidrojeni 
 5. Haidroksaidi ya kalsiamu
Chagua Jibu


13. Homoni inayodhibiti sukari katika mwili wa binadamu huitwa.

 1. amilesi
 2. glukozi 
 3. insulini 
 4. ayodini 
 5. pepsini
Chagua Jibu


14. Himoglobini katika chembe chembe nyekundu za damu inafanya kazi gani?

 1. Kupambana na bakteria 
 2. Kusafirisha oksijeni mwilini 
 3. Kusafirisha takamwili 
 4. Kubeba vimengenyo vya chakula
 5. Kusambaza taarifa mwilini.
Chagua Jibu


15. Ili kuimarisha mifupa na meno, mtoto anahitaji

 1. kalsiamu, sodiamu na ayani
 2. wanga, mafuta na protini
 3. vitamin A, wanga na matunda
 4. vitamin A, kalsiamu na fosforasi
 5. mayai, matunda na wanga
Chagua Jibu


16. Ugonjwa unaosababishwa na bakteria aina ya basili ambao hushambulia mapafu huitwa

 1. kifaduro 
 2. surua 
 3. kichocho 
 4. polio 
 5. kifua kikuu
Chagua Jibu


17. Ni magojwa yapi kati ya yafuatayo huitwa magojwa ya kuambukiza? 

 1. Surua, polio na kifaduro 
 2. Kifua kikuu, kisukari na saratani
 3.  Surua, matende na UKIMWI 
 4. Kifaduro, pumu na kikohozi kikali 
 5. Surua, malaria na kisukari.
Chagua Jibu


18. Kemikali inayotumika kubaini uwepo wa chakula aina ya wanga inaitwa.

 1. besi 
 2. asidi 
 3. spiriti 
 4. ayodini 
 5. chumvi
Chagua Jibu


19. Ingawa wanyama huvuta hewa ya oksijeni na kutoa hewa ya kabondayoksaidi, hewa hizi hazipungui wala kuongezeka kwenye mizazi kwa kuwa.

 1. oksijeni ipo kwa wingi kvvenye mizazi
 2. kabondayoksaidi hubadilika kuwa oksijeni
 3. mimea hutumia kabondayoksaidi na kutoa oksijeni
 4. kabondayoksaidi huathiri tabaka la ozoni
 5. oksijeni na kabondayoksaidi hurekebishwa na ozoni
Chagua Jibu


20. Vyakula vyenye mafuta vina umuhimu gani mwilini?

 1. Kujenga mwili 
 2. Kulinda mwili 
 3. Kuzuia maradhi
 4. kuupa mwili nguvu 
 5. kuupa mwili joto
Chagua Jibu


21. Vyakula vinavyosababisha kukua kwa miili ya wanyama huitwa

 1. kabohaidreti 
 2. protini
 3. vitamini 
 4. mafuta 
 5. madini
Chagua Jibu


22. Huduma ya kwanza hutolewa kwa lengo gani?

 1. Kushusha gharama za matibabu
 2. Kuonesha umahiri wa kitabibu
 3. Kuokoa maisha ya wagonjwa 
 4. Kurahisisha matibabu
 5. Kupunguza idadi ya madaktari.
Chagua Jibu


23. Huduma ipi ya kwanza kati ya zifuatazo hutolewa kwa mtu aliyekazwa na misuli?

 1. Kumfanyisha mazoezi ya viungo
 2. Kumpumzisha kitandani
 3. Kufunga misuli kwa bandeji
 4. Kumpa dawa ya kutuliza maumivu
 5.  Kuchua polepole misuli husika
Chagua Jibu


24. Mtu anayeharisha na kutapika anapoteza

 1. Maji na damu
 2. Sukari na chumvi 
 3. maji na chumvi
 4. chumvi na protini 
 5. chumvi na damu
Chagua Jibu


25. Kifaa kifuatacho siyo muhimu kuwemo katika sanduku Ia huduma ya kwanza

 1. Wembe 
 2. Pimajoto 
 3. Mkasi 
 4. Kijiko 
 5. Kibanio
Chagua Jibu


26. Magonjwa yapi kati ya yafuatayo yanazuilika kwa chanjo?

 1. Pepopunda na malaria
 2. Matende na ukoma 
 3. Pepopunda na kichaa cha mbwa
 4. Malaria na kifua kikuu E. Kipindupindu na ukoma
Chagua Jibu


27. Kuvimba miguu, kula sana na kuhisi njaa mara kwa mara ni dalili za ugonjwa wa

 1. homa ya tumbo
 2.  matende
 3. kwashakoo 
 4. Safura 
 5. kisukari
Chagua Jibu


28. Jeki, parafujo, mkasi na patasi ni aina za mashine rahisi ziitwazo

 1. Tata 
 2. Nyenzo 
 3. Ekseli 
 4. Rola 
 5. Roda
Chagua Jibu


29. Chunguza mlinganyo wa kikemikali ufuatao kisha jibu swali linalofuata.

Herufi Y inawakilisha Kemikali ipi?

 1. Nyongo 
 2. Oksijeni 
 3. Kaboneti 
 4. Chumvi 
 5. Haidrojeni
Chagua Jibu


30. Tendo lipi kati ya yafuatayo linasababisha maada mpya kutokea?

 1. Kuyeyusha barafu 
 2. Kuchuja maji machafu
 3. Kuvukiza maji 
 4. Kuyeyusha sukari 
 5. Kuchacha kwa maziwa
Chagua Jibu


31. Madhara gani yatatokea endapo vyanzo vya maji havitalindwa?

 1. Kufa kwa wanyama na mimea
 2. Kupoteza nguvu kazi ya Taifa 
 3. Kutoweka kwa mazalia ya samaki
 4. Mvua za msimu zitapungua 
 5. Mifereji ya kumwagilia mashamba haitatumika.
Chagua Jibu


32. Mchakato wa usafirishaji wa myeyuko wa chumvichumvi katika mimea huitwa.

 1. kusharabu 
 2. kufyonza 
 3. difyusheni
 4. osmosisi 
 5. fotosinthesisi
Chagua Jibu


33. Atomi mbili za haidrojeni zikiungana kikemikali na atomi moja ya oksijeni kampaundi inayotengenezwa huitwa

 1. chumvi 
 2. asidi 
 3. maji 
 4. besi 
 5. gesi
Chagua Jibu


34. Gesi inayosaidia vitu kuwaka ni

 1. oksijeni 
 2. naitrojeni
 3. haidrojeni 
 4. ozoni
 5. kabondayoiksaidi
Chagua Jibu


36. Maji ambayo ukitumia sabuni hubadilika rangi kuwa meupe mithili ya maziwa huitwa

 1. Maji mepesi
 2. Maji machafu
 3. Maji laini
 4. Maji mazito
 5. Maji magumu
Chagua Jibu


36. Mwangwi humaanish sauti...

 1. Iliyopindishwa
 2. iliyosharabiwa
 3. iliyosikika
 4. iliyoakisiwa
 5. Iliyorekodiwa
Chagua Jibu


37. Kwa nini sauti za watangazaji wa radio na televisheni hazisikiki nje ya vyumba vya kutangazia kupitia kuta za vyumba hivyo?

 1. Kuta zimepakwa rangi zinazosharabu sauti
 2. Kuta zimejengwa kwa maada inayosharabu sauti
 3. Kuta zimepakwa rangi inayoakisi sauti 
 4. Kuta huakisi sauti inayosharabiwa
 5. Kuta zinapindisha sauti hizo.
Chagua Jibu


38.Kiasi cha mkondo wa umeme katika sakiti hupimwa kwa kutumia 

 1. rektifaya 
 2. resista 
 3. transfoma 
 4.  voltimita 
 5. amita
Chagua Jibu39. Kielelezo Na 1 kinawakilisha tendo la kusumakisha.

Iwapo ncha ya sumaku ya kaskazini (N) itatumika kusumakisha ncha X ya kipande cha chuma chenye ncha X — Y, ncha Y ya kipande cha chuma itakuwa sawa na ncha ipi ya sumaku?


 1. Kusini
 2. Mashariki
 3. Kaskazini 
 4. Magharibi
 5.  Kati
Chagua Jibu


40. Ipi kati ya rangi zifuatazo ina uwezo wa kuakisi miale ya mwanga lakini sio kusafirisha miale hiyo?

 1. Nyeusi 
 2. Nyeupe
 3. Njano
 4. Bluu 
 5. Kijani
Chagua Jibu


41. Mshipi na ndoano ya kuvua samaki ni mifano ya nyenzo daraja la ngapi?

 1. Pili 
 2. Kwanza
 3. Tano 
 4. Nne 
 5. Tatu
Chagua Jibu


42. Chunguza sakiti ya umeme iliyooneshwa katika kielelezo Na 2 kisha jibu swali lifuatalo

Sakiti iliyooneshwa katika kielelezo Na 2 huitwa 

 1. sakiti mfuatano
 2. sakiti sambamba
 3. sakiti kinzani 
 4. sakiti pozo
 5. sakiti geu
Chagua Jibu


43.  Mkulima aligundua kuwa jembe lake lililotengenezwa kwa chuma limepata kutu. HaE imesababishwa na jembe kugusana na 

 1. maji na hewa ya okisijeni
 2. maji na hewa ya kabondayoksaidi
 3. mafuta na hewa ya oksijeni
 4. udongo na hewa ya oksijeni
 5. udongo na hewa ya kabondayoksaidi
Chagua Jibu


44. Mtu mwenye WU anaweza kutambulika kutokana na 

 1. anavyoonekana 
 2. mahudhurio ya hospitali
 3. tabia yake 
 4. anavyokohoa
 5. vipimo vya damu yake
Chagua Jibu


45. Mgonjwa wa UKIMWI anastahili kupata mlo maalumu ili

 1. aweze kupona haraka
 2. asiambukize watu WU 
 3. awe na nguvu ya kufanya kazi
 4. mwili upambane na maradhi 
 5. WU viangamie kabisa
Chagua Jibu


46. Unyafuzi ni ugonjwa unaosababishwa na ukosefu wa

 1. mlo kamili 
 2. protini
 3. vitamini 
 4. madini 
 5. mafuta
Chagua Jibu


47. Dalili mojawapo ya ugonjwa wa UKIMWI ni

 1. kupungua uzito kwa haraka
 2. kuwashwa sehemu za siri
 3. kuvimba miguu na tumbo 
 4. kupoteza uwezo wa kuona
 5. kuwa na hasira
Chagua Jibu


48. Katika uchunguzi wa kisayansi hatua ipi hutumika kukubali au kukataa dhanio?

 1. Kukusanya data 
 2. Kufanya jaribio
 3. Kuandika hitimisho 
 4. Kutafsiri data
 5. Kudurusu majarida
Chagua Jibu


49. Kazi ya chembe nyekundu za damu katika mwili wa binadamu ni

 1. kugandisha damu
 2. kupambana na maradhi
 3. kushambulia bakteria 
 4. Kusafirisha virutubisho
 5. Kusafirisha oksijeni
Chagua Jibu


50. Chunguza kielelezo Na. 3 kinachoonesha mzunguko rahisi wa damu katika mwili wa binadamu kisha jibu swali linalofuata.

Herufi zinazowakilisha mishipa ya damu inayosafirisha damu isiyokuwa na oksijeni ni 

 1. M na P
 2. N na P
 3. M na O
 4.  O na P 
 5. M na N
Chagua Jibu


MTIHANI WA SAYANSI DARASA LA IV 2013

SEHEMU A

Jibu sali namba 1 hadi 10 kwa kuchagua jibu sahihi na kisha kuandika herufi yake pembeni ya namva ya swali.

1. Mimea haiwezi kuendelea kukua bila hewa, maji na . . . . .

 1. Mwanga wa jua
 2. Upepo
 3. Baridi
 4. Barafu
Chagua Jibu


2. Jasho hutoka mwilini kwa . . . . . . vilivyoko kwenye ngozi

 1. Mashine
 2. Sehemu za mwili
 3. Vinyweleo
 4. Kupandikiza
Chagua Jibu


3.Chumvi katika maji inaweza kutenganishwa na maji kwa . . . . . . .

 1. kuchuja
 2. kupika
 3. kuvukiza
 4. kugandisha
Chagua Jibu


4. Fagio na sepetu ni mifano ya nyenzo daraja la . . . . . . . . .

 1. Tatu
 2. Nne
 3. Pili
 4. Kwanza
Chagua Jibu


5. Jotoridi la kuganda kwa maji(maji kuwa barafu) ni . . . . . .

 1. 10 oC
 2. 36 oC
 3. 0 oC
 4. 36.9 oC
Chagua Jibu


6. Kutembea, kusimama na kukimbia kwa muda mrefu husababisha . . . . . .  kukaza

 1. mifupa
 2. misuli
 3. viungo
 4. viungo
Chagua Jibu


7. Mzunguko kamili wa . . . . . .  huitwa sakiti

 1. waya
 2. betri
 3. soketi
 4. umeme
Chagua Jibu


8. Vitu vilivyoundwa kwa . . . . . . huweza kuvutwa na sumaku

 1. chuma
 2. vumbi
 3. mbao
 4. kioo
Chagua Jibu


9, Joto husambaa katika kimiminika kwa njia ya . . . . . . 

 1. msafara
 2. mpitisho
 3. mnururusho
 4. mgandamizo
Chagua Jibu


10. Mwanga husafiri katika mstari. . . . . . 

 1. mnyoofu
 2. uliopinda
 3. zigizaga
 4. mwembamba
Chagua Jibu


SEHEMU C

Jibu swali la 11 hadi la 17 kwa kujaza nafasi zilizoachwa wazi.

11. . . . . . .  ni kifaa kinachotumika kuangalia vitu vidogo ambavyo haviwezi kuonekana kwa macho yetu.

Fungua Jibu


12. Maji katika hali yabisi huitwa. . . . . . 

Fungua Jibu


13.. . . . . . ni kifaa kinachotumika kunyoosha mguao na kuzifanya zionenkane nadhifu.

Fungua Jibu


14. Katika sakiti ya umeme, alama    huwakilisha . . . . . .

Fungua Jibu


15. . . . . . . husababishwa na kukojoa na kujisaidia haja kubwa katika maji na huenezwa na konono wa majini..

Fungua Jibu


16. Sauti iliyoakisiwa huitwa . . . . . . 

Fungua Jibu


17. Maji yakichemshwa hubadilika na kuwa . . . . . . 

Fungua Jibu


SEHEMU C

Jibu swali la 18 hadi la 20 kwa kuandika "Ndio" au "Hapana"

18. Selihai nyeupe za damu hulinda miili yetu dhidi ya magonjwa . . . . . . 

Fungua Jibu


19. Inafaa kumtenga mgonjwa wa UKIMWI na  watu wengine . . . . . . 

Fungua Jibu


20. Nyenzo daraja la tatu, jitihada huwa kati ya egemeo na mzigo. . . . . . 

Fungua Jibu


SEHEMU D

Jibu swali la 21 hadi la 25 kwa kuoanisha maneno toka "Fungu A" na sentensi zilizoendana nayo kutoka "Fungu B"

FUNGU A FUNGU B
21. Kipimajoto
22. Mwangwi
23. Kwashakoo
24. Sepali
25. Ufagio
 1. Nyenzi daraja la tatu
 2. Sehemu yenye rangi katika ua
 3. Madini yanayo imarisha mifupa na meno
 4. Sauti iliyo akisiwa
 5. Aina ya mbolea ya samadi
 6. Ugonjwa unao tokana na ukosefu wa protini
 7. Hutumika kupima jotoridi
 8. Sehemu ya kijani ya ua ambayo hulinda ua
Fungua Jibu


Try Another Test | 
Download Learning
Hub App

For Call,Sms&WhatsApp: 255769929722 / 255754805256

Bofya Hapa Kupakua
App Ya Learning Hub Tanzania
GO TO NECTA EXAMS