STD VII MAARIFA_JAMII ONLINE SELF NECTA TEST FOR YEAR 2016

2016 - MAARIFA YA JAMII

SEHEMU A

Chagua jibu herufiyake kwenye karatariya

1.         Katibu kata anachaguliwa na:

 1.  Wanachama wa chama tawala
 2.   Mkutano mkuu wa kata
 3.  Wananchi wa kata ile
 4.   Mkutano wa kijiji wa mwaka 
 5.  Kamati ya kijiji
Chagua Jibu


2.         Kamati ya maendeleo ya kata inaundwa na wafuatao isipokuwa:

 1.   Katibu kata
 2.   Afisa mtendaji wa Kata
 3.   Katibu Kata wa viti maalumu
 4.   Afisa mtendaji wa Mkoa
 5.   Kamanda wa Polisi wa Mkoa
Chagua Jibu


3.         Mwakilishi wa Rais katika ngazi ya mkoa ni:

 1.  Katibu tawala wa Mkoa
 2.  Mkurugenzi mtendaji wa manispaa
 3.  Mkuu wa Mkoa
 4.  Afisa mtendaji wa Mkoa
 5.  kamanda wa Polisi wa mkoa
Chagua Jibu


4.         Kauli mbiu ya Tanzania iliyopo kwenye nembo ya taifa ni:

 1.  uhuru na maendeleo
 2.  uhuru na kazi
 3. uhuru na umoja 
 4.  uhuru na amani
 5. umoja na amani
Chagua Jibu


5.          Wimbo wa taifa una beti ngapi?

 1.  Tatu 
 2.  Mbili  
 3.  Nne   
 4.  Tano 
 5.  Sita
Chagua Jibu


6.   Mambo yote ambayo watu wote wanastahili bila ya kujali kabila, utaifa au jinsia ya huitwa:

 1. utawala bora
 2. haki za binadamu
 3. utawala wa sheria
 4. demokrasia
 5. usawa wa kijinsia
Chagua Jibu


7.   Ushiriki wa wanafunzi kwenye kuchagua viongozi wao shuleni huimarisha:

 1.  uongozi wa kikatiba shuleni
 2.  kiongozi mkuu wa uongozi wa shule
 3.  ukiritimba shuleni
 4.  usalama shuleni
 5.  uongozi bora shuleni
Chagua Jibu


8.    Tume ya Haki za Binadamu na utawala bora ilianzishwa Tanzania mwaka:

 1.   2005        
 2.  1995 
 3.  1992    
 4. 2001 
 5.  1977
Chagua Jibu


9.    Mwenyekiti wa Kamati ya Ulinzi na Usalama ya mkoa ni:

 1.  Kamanda wa Polisi wa Mkoa
 2.  Katibu Tawala wa mkoa
 3.  Afisa Usalama wa Mkoa
 4.  Afisa Upelelezi wa makosa ya jinai wa Mkoa
 5.  Mkuu wa Mkoa
Chagua Jibu


10.  Umuhimu wa kivuko cha pundamilia ni:

 1.  kupunguza msongamano wa magari barabarani
 2.  kuwezesha walemavu kuvuka barabara kwa usalama
 3.  kuwezesha watembea kwa miguu kuvuka barabara kwa usalama
 4.  kutoa ishara ya kuwepo kwa mifugo karibu na barabara 
 5.  kuashiria uwepo wa reli karibu na barabara
Chagua Jibu


11. Uti wa mgongo wa uchumi wa Tanzania ni:

 1.   kilimo
 2.   ujasiriamali 
 3.  biashara
 4.  utandawazi 
 5.  madini
Chagua Jibu


12.  Ujumla wa taratibu za maisha ya kila siku ya mwanadamu huitwa:

 1.    mila 
 2.  desturi
 3.  sanaa
 4.  utamaduni
 5. kazi za mikono
Chagua Jibu


13. Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania huchaguliwa na:

 1.  wananchi 
 2.  wabunge
 3.  mawaziri 
 4.  madiwani 
 5.  Jaji Mkuu
Chagua Jibu


14.  Wajumbe wa kudumu wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa ni:

 1.  Marekani, Uingereza, Ufaransa, Urusi na China
 2.  Marekani, Uingereza, Ujerumani, Urusi na China
 3.  Marekani, Uingereza, Ufaransa, Urusi na Italia
 4.  Marekani, Uingereza, Urusi, Kanada na Ujerumani
 5.  Marekani, Uingereza, Urusi, Japani na Ujerumani
Chagua Jibu


SEHEMU B

HISTORIA

Chagua jibu herufi yake kwenye karatariya

15. Chimbuko la familia ni:

 1. babu na bibi
 2. baba na mama
 3.  shangazi na mjomba
 4. watoto na wazazi
 5. kaka na dada
Chagua Jibu


16.  Kiongozi mkuu wa shule ni:

 1. mwalimu mkuu msaidizi
 2. mwalimu wa taaluma
 3. kiranja mkuu
 4. mwalimu mkuu
 5. mwalimu wa nidhamu 
Chagua Jibu


17. Nini faida ya mgawanyo wa kazi katika familia?

 1. Hudhoofisha familia
 2. Huchochea utengano
 3. Huleta udikteta
 4. Huleta maendeleo
 5. Huleta mitafaruku
Chagua Jibu


18. Moto uligunduliwa katika:

 1. Zama za Mawe za Kale 
 2. Zama za Mawe za Kati
 3. Zama za Chuma
 4. Zama za Mawe za Mwisho
 5. Zama za Viwanda 
Chagua Jibu


19. Uchoraji wa wanyama katika mapango ulianza kufanywa na binadamu katika:

 1. Zama za Chuma  
 2. Zama za Mawe za Kati
 3. Zama za Mawe za Kale  
 4. Zama za Mawe za Mwisho
 5. Zama za Mavve za Mwanzo
Chagua Jibu


20.     Mabaki ya Zinjanthropus yaliyopatikana katika bonde la Olduvai mwaka 1959 yaligunduliwa na:

 1. David Livingstone    
 2. Fredrick Lugard
 3.  Louis Leakey
 4. Carl Peters
 5. Charles Darwin
Chagua Jibu


21. Uvinza ni maarufu kwa uzalishaji wa:

 1. makaa ya mawe      
 2. Shaba 
 3. Chuma
 4. Chumvi
 5. Dhahabu
Chagua Jibu


22.     Ni bidhaa za aina gani zililetwa Afrika Mashariki na wafanyabiashara kutoka Indonesia na China karne ya 8?

 1.  Chuma, maganda ya kobe, na dhahabu
 2.  Nguo, shanga na vyombo vya nyumbani
 3.  Baruti, shanga na dhahabu
 4.  Shanga, bunduki na pembe za ndovu
 5.  Baruti, nguo za kitani na ngozi za chui
Chagua Jibu


23.     Makabila matatu yaliyoshiriki katika biashara ya masafa marefu kabla ya ukoloni n:

 1.  Wahehe, Wanyamwezi na Waturkana
 2.  Wakaramajong, Wasukuma na Wapokoti
 3.  Wamaasai, Wayao na Wasukuma
 4.  Wayao, Wanyamwezi na Wahehe
 5.  Wayao, Wanyamwezi na Wakamba
Chagua Jibu


24.  Mkataba wa kwanza uliotiwa saini mwaka 1822 kukomesha biashara ya wzu:— Tanganyika na Zanzibar uliitwa:

 1. Mkataba wa Moresby
 2. Mkataba wa Frere
 3. Mkataba wa Heligoland
 4. Mkataba wa Hamerton
 5. Mkutano wa Berlin 
Chagua Jibu


25.     Vita vya Maji Maji vilisababishwa na:

 1.  maji na dawa toka mto Rufiji     
 2.  tamaa na ushawishi wa waganga wa kienyeji
 3. unyonyaji wa Wajerumani  
 4.  ukatili wa Wamatumbi wa Songea 
 5.  majaribio ya silaha za jadi
Chagua Jibu


26.     Kundi lipi la mawakala wa ukoloni lilikuwa la kwanza kuja Tanganyika?

 1.  Wamisionari 
 2.  Wafanyabiashara
 3. Walowezi            
 4. Wapelelezi     
 5.  Mabaharia
Chagua Jibu


27.     Tanganyika ilipata Uhuru wake kwa njia ya:

 1.  matumizi ya bunduki  
 2.  vita vya msituni
 3.  mikataba ya kilaghai 
 4.  kikatiba 
 5.  matumizi ya Veto
Chagua Jibu


28.     Ni chaguzi ngapi za vyama vingi zimekwisha kufanyika Tanzania baada ya Tume ya Nyalali?

 1.  Mbili   
 2.  Tatu  
 3.  Nne   
 4.  Tano
 5. Sita
Chagua Jibu


29.     Aliyekuwa Rais wa Tanganyika kabla ya muungano alikuwa:

 1.  Abeid Karume
 2.  Benjamin Mkapa
 3. Jakaya Kikwete 
 4. Julius Nyerere 
 5. Rashid Kawawa
Chagua Jibu


30.     Wanachama waanzilishi wa Umoja wa Nchi Huru za Afrika (OAU) walikuwa:

 1.  nchi huru za Afrika ya Kati
 2.  nchi huru za Afrika          
 3. nchi huru za Afrika ya Kaskazini 
 4. nchi huru za Afrika ya Magharibi 
 5. nchi huru kusini mwa Afrika.
Chagua Jibu


31.     Hadi kufikia mwaka 1914, nchi zilizokuwa huru barani Afrika zilikuwa:

 1.  Tanganyika na Zanzibar 
 2.  Ethiopia na Laiberia
 3.  Ghana na Misri     
 4.  Somalia na Jibuti 
 5.  Afrika ya Kusini na Rwanda
Chagua Jibu


32.     Umoja wa hiari wa nchi huru zilizowahi kutawaliwa na Uingereza hufahamika kama:

 1.  Jumuiya ya Madola         
 2. Umoja wa Mataifa
 3. Nchi zinazoendelea   
 4. Umoja wa Afrika
 5.  Shirikisho la Mataifa
Chagua Jibu


SEHEMU C

JIOGRAFIA

   Chagua jibu herufi yake kwenye karatasi ya

33. Vitu viwili vinavyopatikana katika mazingira ya nyumbani ni:

 1. vitanda na madawati                     
 2.  madarasa na maktaba 
 3. vitanda na vyombo vya jikoni 
 4. mlingoti wa bendera na vitanda 
 5. viwanja vya michezo na madarasa
Chagua Jibu


34. Watu wanaoishi kandokando mwa bahari na maziwa hujihusisha na shughuli za:

 1.  kilimo 
 2. uvuvi
 3. uvunaji magogo 
 4. ufugaji
 5. usafirishaji
Chagua Jibu


35. Ipi kati ya zifuatazo ni sifa ya ramani?

 1.  Huonesha pande zote za kitu
 2.  Urefu wa kitu huoneshwa
 3.  Umbo la asili la kitu hubakia
 4.  Rangi ya asili ya kitu huonekana 
 5. Huonesha sura ya juu ya kitu.
Chagua Jibu


36. Mbuga za wanyama zinazopatikana Tanzania ni:

 1.  Serengeti, Ruaha na Mikumi 
 2. Tarangire, Katavi na Ngorongoro
 3. Serengeti, Manyara na Ngorongoro
 4.  Selous, Serengeti na Mikumi
 5.  Mkomazi, Selous na Ngorongoro
Chagua Jibu


37. Ipi kati ya majanga yafuatayo husababishwa na mwanadamu na pia nguvu za asili?

 1.  Kimbunga      
 2. Mlipuko wa volkano
 3. Milipuko wa mabomu 
 4. Moto 
 5. Vita
Chagua Jibu


38. Pareto hutumika kutengenezea:

 1.  manukato
 2. dawa za kuulia wadudu
 3.  vipodozi
 4.  jeli
 5.  mapambo
Chagua Jibu


39. Uvuvi usio endeleevu waweza kusababisha yafuatayo kasoro:

 1. vifo vya watu
 2. vifo vya samaki
 3.  uchafuzi wa maji
 4.  umaskini
 5.  utajiri
Chagua Jibu


Angalia kielelezo kifuatacho kwa makini kisha jibu swali namba 40, 41 na 42.

40. Ni aina gani ya zao inaonekana katika kielelezo?

 1. Mahindi
 2. Mpunga
 3. Katani
 4. Ngano
 5. Mtama
Chagua Jibu


    41. Zao linaloonekana kwenye kielelezo ni la:

 1. nafaka
 2. biashara 
 3. matunda
 4. msimu
 5. chakula
Chagua Jibu


42.  Mikoa mitatu ya Tanzania ambako zao hili hulimwa kwa wingi ni:

 1.  Arusha, Dodoma na Kilimanjaro 
 2. Tanga, Morogoro na Kilimanjaro
 3.  Iringa, Mbeya na Rukwa
 4.  Dodoma, Rukwa na Tabora
 5.  Mwanza, Kagera na Kilimanjaro
Chagua Jibu


43. Mawasiliano kwa sauti hufanyika kwa kutumia:

 1.  kugusa na kuandika tu 
 2. simu, runinga na redio
 3. kuandika na runinga 
 4. kugusa na kuchora tu 
 5. lugha ya ishara na redio
Chagua Jibu


44. Ipi kati ya zifuatazo ni athari za kutumia vibaya njia za kisasa za mawasiliano?

 1. Mmomonyoko wa maadili      
 2. Upatikanaji wa taarifa
 3. Kuleta maendeleo 
 4. Kuelimisha jamii 
 5. Kuendeleza umoja
Chagua Jibu


45. Aina kuu mbili za biashara ni:

 1.  biashara ya mkopo na ya malipo
 2.  biashara ya mkopo na kubadilishana
 3.  biashara ya mtaji na fedha
 4.  Biashara ya hisa na ya mitaji
 5.  biashara ya ndani na ya nje
Chagua Jibu


46. Tanzania inapata faida gani kwa kuongeza biashara yake ya kimataifa?

 1.  Kuongeza majengo
 2.  Kupunguza wajasiriamali wa ndani 
 3. Kuongeza deni
 4. Kupunguza mikataba ya kibiashara 
 5. Kuongeza fedha za kigeni
Chagua Jibu


47. Aina kuu za usafirishaji Tanzania ni:

 1.  Maji, mito na anga
 2.  Ardhi, maji na anga
 3.  Bahari, ardhi na anga
 4.  Ardhi, maji na maziwa
 5.  Mito, maziwa na bahari
Chagua Jibu


48. Lipi kati ya makundi yafuatayo linahusisha vyanzo vya taka hewa?

 1.  Mahabara, mboga za majani na makopo
 2.  Mifuko ya plastiki, vipande vya chupa, na harufu mbaya
 3.  Maabara, viwanda na magari
 4.  Magari, taka za nyumbani na plastiki
 5.  Maabara, taka za nyumbani na viwanda
Chagua Jibu


49.  Jamii za Kitanzania zinaweza kuthibiti utupaji taka kwa:

 1.  kutupa taka hovyohovyo
 2.  kulima kwa kutumia njia za kisasa za kilimo
 3.  kutupa takataka katika mifereji
 4.  kutumia mifuko ya plastiki 
 5. kutoa elimu ya mazingira
Chagua Jibu


    50. Nchi zinazovuna maji ya mvua na kuyatumia kuongeza maji kwenye udongo ni:

 1.  Marekani na India
 2.  Tanzania na India
 3.  India na Kenya
 4.  Kenya na Uganda
 5.  China na Marekani
Chagua Jibu


Try Another Test | 
Download Learning
Hub App

For Call,Sms&WhatsApp: 255769929722 / 255754805256

Bofya Hapa Kupakua
App Ya Learning Hub Tanzania
GO TO NECTA EXAMS