STD VII MAARIFA_JAMII ONLINE SELF NECTA TEST FOR YEAR 2013

2013 -MAARIFA YA JAMII

SEHEMU A

URAIA

1.  Majukumu ya kiongozi wa wanafunzi katika shule ni pamoja na:

 1.  kusimamia maendeleo ya taaluma katika shule
 2.  kuandaa ripoti za maendeleo ya wanafunzi
 3.  kuwa kiungo kati ya wanafunzi na walimu
 4.  kusimamia nidhamu ya walimu
 5. kuadhibu wanafunzi wanaovunja sheria za shule 
Chagua Jibu


2. Uchaguzi wa Mwenyekiti wa Serikali ya Kijiji hufanyika kila baada ya miaka:

 1.  minne 
 2.  miwili   
 3.  mitano         
 4.  mitatu         
 5.  sita
Chagua Jibu


3. Lengo kuu Ia kuanzisha Serikali za Mitaa Tanzania ni

 1.  kuimarisha demokrasia     
 2.  kukusanya kodi ya maendeleo
 3.  kuimarisha polisi jamii        
 4.  kuboresha usafi wa miji 
 5.  kuongeza ajira
Chagua Jibu


4. Bendera ya Taifa ina rangi ngapi?

 1.   Nne.             
 2.  Tatu. 
 3.  Tano. 
 4.  Sita.   
 5.   Mbili
Chagua Jibu


5. Ni chombo kipi chenye mamlaka ya kusimamia utoaji wa sarafu na noti hapa Tanzania?

 1.   Wizara ya Fedha.           
 2.  Benki ya Dunia.
 3.  Benki Kuu ya Tanzania.                  
 4.  Benki ya Rasilimali ya Tanzania.
 5.  Wizara ya Mambo ya N dani.
Chagua Jibu


6.  Jukumu mojawapo Ia Tume ya Taifa ya Uchaguzi ni:

 1.   kukosoa chama tawala      
 2.  kuchagua Wabunge
 3.  kusajili vyama vya siasa 
 4.  kuteua Spika 
 5.  kusimamia kuhesabu kura
Chagua Jibu


7.   Mfumo wa utawala unaotumika Tanzania ni wa:

 1. Kimila.
 2. Kidemokrasia
 3. Kibeberu.
 4. Kimapinduzi 
 5.  Kifashisti.
Chagua Jibu


8. Sekretarieti ya Maadili ya Viongozi wa Umma ilianzishwa lini?

 1.  2000
 2. 1992
 3. 1996
 4. 1977
 5. 2005          
Chagua Jibu


  9.  Faida ya ushirikiano kati ya shule na jumuiya inayozunguka shule ni pamoja na:

 1.  ulinzi na usalama wa shule kuimarika
 2.  ongezeko Ia idadi ya watoto wanaoandikishwa shule
 3.  nafasi za ajira kwa jamii inayozunguka shule kuongezeka 
 4.  shughuli za biashara kuzunguka eneo Ia shule kuongezeka
 5.  walimu wengi kupata nyumba za kupanga jirani na shule
Chagua Jibu


 10. Ni hatua zipi wanafunzi wanatakiwa kuchukua wanapoona katika eneo la shule wageni wanaowatilia shaka? 

 1.  Kutoa taarifa kwa jeshi la Wananchi la Tanzania. 
 2.  Kutaarifu Kamati ya Shule kuhusu uwepo wa wageni.
 3.  Kuwapiga wageni kabla ya kuwafikisha Mahakamani.
 4.  Kuwakamata wageni na kuwahoji.
 5.  Kutaarifu Walimu kuhusu uwepo wa wageni.
Chagua Jibu


 11. Uchumi wa soko huria, ushindani wa kidemokrasia katika siasa na kukua kwa teknolojia ya habari na mawasiliano ni viashiria vya

 1.  ujasiriamali 
 2.  utawala bora 
 3.  utawala wa sheria 
 4.  utandawazi 
 5.  haki za binadamu
Chagua Jibu


 12.  Ni aina gani ya madini yaligunduliwa kwa wingi nchini Tanzania mwaka 2007?

 1. Dhahabu 
 2. Uraniamu
 3. Almasi
 4. Shaba  
 5. Chuma.
Chagua Jibu


13. Makubaliano ya kuanzisha Umoja wa Mataifa yalifanyika

 1. New York 
 2.  San Francisco 
 3. C. San Diego
 4.  Washington 
 5.  Los Angeles
Chagua Jibu


14. Chombo kinachohusika na kuhakikisha kuwa raia anapata haki yake anayostahili ni:

 1.  Polisi                                                   
 2.  Magereza                     
 3. Mahakama                                         
 4. Jeshi la Wananchi                  
 5.  Bunge
Chagua Jibu


SEHEMU B

HISTORIA

 15. Jukumu la ulinzi katika familia ni la nani?

 1.  Baba na watoto.          
 2. Baba, jamaa na marafiki.
 3.  Watoto, mama na jirani              
 4.  Kila mtu katika familia 
 5.  Watoto, jamaa na marafiki
Chagua Jibu


16. Waziri Mkuu wa Dola ya Buganda aliitwa:

 1.  Kabaka         
 2.  Katikiro 
 3.  Mukama     
 4.  Lukiko 
 5.  Bakungu
Chagua Jibu


 17.  Moja ya mbinu iliyotumika kudhoofisha teknolojia ya Waafrika wakati wa ukolono ni 

 1.  kufundisha masomo ya sayansi.
 2.  kuanzisha viwanda vya kisasa katika Afrika.
 3.  kubinafsisha viwanda vya Afrika.
 4.  kuleta bidhaa za viwandani kutoka ulaya. 
 5.  kufundisha Waafrika teknolojia ya Ulaya.
Chagua Jibu


 18.     Moja ya malengo ya elimu ya kikoloni ilikuwa:

 1.  kupambana na ujinga na umaskini
 2.  kupunguza uzalishaji wa mazao ya biashara
 3.  kupata watumishi wa ngazi za chini 
 4.  kuongeza ajira kwa vijana
 5.  kupambana dhidi ya ubaguzi wa rangi
Chagua Jibu


19. Gavana aliyeanzisha Baraza la Kutunga Sheria nchini Tanganyika aliitwa

 1.  Donald Cameron
 2.  Richard Turnbull
 3.  Horrace Byatt 
 4.  Edward Twinning
 5.  John Scott
Chagua Jibu


 20. Chama cha TANU kilianzishwa nchini Tanganyika ili

 1.  kuboresha maisha ya Watanganyika
 2.  kuongeza kipato cha wafanyakazi 
 3.  kupigania uhuru wa Tanganyika
 4.  kutetea mas?ahi ya walowezi
 5.  kutetea haki za wakulima
Chagua Jibu


21. Mpelelezi wa kikoloni aliyeweka mikataba ya ulaghai na Chifu Mangungo wa Msovero aliitwa

 1. De Brazza
 2. Carl Peters
 3. Dr. Livingstone
 4. Mungo Park
 5. Henry Stanley
Chagua Jibu


22. Mapinduzi ya Zanzibar yalitokea:

 1.  12 Februari 1964
 2. 12 Desemba 1964
 3. 26 Januari 1964
 4. 12 Januari 1964
 5.  26 Aprili 1964
Chagua Jibu


 23.Makao makuu ya Umoja wa Mataifa (UN) yapo:

 1.  New York 
 2.  San Francisco
 3.  San Diego         
 4.  Washington 
 5.  Los Angeles
Chagua Jibu


24. M?oto wa shangazi yako ni:

 1.   mjomba    
 2.  kaka 
 3.  binamu        
 4.  dada 
 5.  mpwa
Chagua Jibu


25. Rais wa kwanza wa nchi ya Msumbiji alikuwa:

 1.  Edwardo do Santos           
 2.  Samora Machel
 3.  Edward Mondlane 
 4.  Joachim Chissano 
 5.  Grace Machel
Chagua Jibu


26.     Wafanyabiashara wa mwanzo kutoka Ulaya walifika Tanganyika katika karne ya ngapi?

 1.  Karne ya 15  
 2.  Karne ya 8
 3.  Karne ya 19 
 4.  karne ya 18 
 5.  Karne ya 9
Chagua Jibu


27. Mfumo wa ukabaila katika jamii ya Waha uliitwa:

 1.  Umwinyi      
 2.  Ntemi 
 3.  Ubugabire    
 4.  Nyarubanja     
 5.  Mvunjo
Chagua Jibu


28. Wanadamu walianza kujihusisha na biashara katika zama za:

 1.  Mwanzo za Mawe     
 2.  Mwisho za Mawe
 3.  Mapinduzi ya viwanda                     
 4.  Kati za Mawe
 5.  Chuma
Chagua Jibu


29. Mfumo wa uzalishaji mali ambao msingi wake mkubwa ulikuwa ardhi uliitwa:

 1.  Ujamaa     
 2.  Ujima           
 3.  Ubepari       
 4.  Ubeberu      
 5.  Uka
Chagua Jibu


30. Yupi kati ya wafuatao ni msimamizi mkuu wa shughuli za kila siku shuleni?

 1.  Mwalimu wa nidhamu.    
 2.  Mwalimu wa zamu.
 3. Mwalimu Mkuu.     
 4.  Mwenyekiti wa kamati ya shule. 
 5.  Kiranja mkuu.
Chagua Jibu


31.  Jamii ya watu wa Zambia iliyofanya biashara na Wayao iliitwa

 1.  Wakamba 
 2.  Wasumbwa  
 3.  Waluo 
 4. Wanyamwezi 
 5. Walunda
Chagua Jibu


32. Mojawapo ya athari ya utawala wa Wareno katika Afrika Mashariki ilikuwa:

 1.  kuanzishwa kwa uislamu
 2.  kukomeshwa kwa biashara ya utumwa
 3.  kuharibiwa kwa miji ya pwani
 4.  kusaini mikataba ya ulaghai
 5.  kuanzisha mashamba ya katani
Chagua Jibu


SECTION C

JOGRAFIA

33. Kipi kati ya vifuatavyo ni chanzo kikuu cha maji?

 1.  Mito            
 2.  Maziwa            
 3.  Mabwawa
 4.  Visima                                                
 5.  Mvua
Chagua Jibu


34.      Chanzo kikuu cha uharibifu wa mazingira barani Afrika ni

 1.  ongezeko la watu 
 2.  silaha za nyuklia
 3.  kilimo cha mazao ya chakula 
 4.  kilimo cha mazao ya biashara 
 5.  kilimo cha matuta kwenye miinuko
Chagua Jibu


35. Miji ya Dar es Salaam na Tanga ina joto kuliko miji ya Arusha na fringa kwa sababu joto:

 1.  hupungua kwa wastani wa 0.6 0 C unapopanda meta 100
 2.  huongezeka kwa wastani wa 0.60 C unapopanda meta 100
 3.  hupungua kwa wastani wa 0.60 C unapopanda meta 1000
 4.  huongezeka kwa wastani wa 0.6 0 C unapopanda meta 1000
 5.  hupungua kwa wastani wa 6,5 0 C unapopanda meta 100
Chagua Jibu


36.  Nchi kubwa kuliko zote barani Afrika ni

 1.  Afrika ya Kusini       
 2.  Jamhuri ya Muungano wa Tanzania
 3.  Nigeria           
 4.  Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo 
 5.  Algeria
Chagua Jibu


37.  TPC Moshi, Kagera, Mtibwa na Kilombero ni mfano wa viwanda vinavyozalisha:

 1.  Saruji       
 2.  Sukari         
 3.  Sigara
 4.  Mabati                                                
 5.  Kahawa
Chagua Jibu


38. Kipimo kidogo cha ramani hutumika kuchorea

 1.  maeneo madogo
 2.  maeneo makubwa
 3.  maeneo ya kati tu
 4.  maeneo madogo na ya kati
 5.  maeneo madogo na makubwa
Chagua Jibu


39. Mstari wa Tarehe wa Kimataifa HAUKO mnyoofu kwa sababu ya : 

 1. kuepuka majanga yanayoweza kutokea duniani. 
 2. kuepuka nchi moja kuwa na nyakati tofauti.
 3. kuzuia tsunami na matetemeko ya ardhi. 
 4. kupunguza milipuko ya volcano.
 5. kufanya ncha za dunia kuwa karibu. 
Chagua Jibu


40. Miamba Iaini inayopatikâfia katika pwani ya Afrika Mashariki inaitwa

 1.  Matumbawe
 2.  Geu
 3.  Jiwe moto
 4.  Mfinyanzi
 5.  Makaa ya mawe
Chagua Jibu


41. Tabia ya nchi ya nusu jangwa na ukame wa kitropiki hupatikana sehemu zipi za Afrika Mashariki?

 1.  Kaskazini mwa Uganda
 2.  Kaskazini Mashariki mwa Kenya na sehemu ya kati ya Tanzania.
 3.  Kusini Mashariki mwa Tanzania.
 4.  Magharibi mwa Kenya
 5.  Kusini mwa Tanzania na Kusini Mashariki mwa Kenya
Chagua Jibu


42. Nchi za Kusini mvva Afrika ni pamoja na:

 1.  Angola, Afrika Kusini na Namibia
 2.  Afrika Kusini, Burundi na Malawi
 3.  Malawi, Msumbiji na Rwanda
 4.   Zimbabwe, Botswana na Tanzania 
 5.  Swaziland, Lesotho na Nigeria
Chagua Jibu


43. Ni mikoa ipi nchini Tanzania imeonesha dalili za kuenea kwa jangwa?

 1.  Shinyanga, Tabora na Mwanza
 2.  Kilimanjaro, Iringa na Mbeya
 3.  Lindi, Morogoro na Tabora
 4.  Shinyanga, Dodoma na Singida 
 5.  Arusha, Ruvuma na Manyara
Chagua Jibu


44.      Kundi lipi linaonesha sayari?

 1.  Zebaki, Mwezi na Zuhura
 2.  Dunia, Nyota na Mihiri
 3.  Zebaki, Serateni na Zohari
 4.   Zuhura, Dunia na Kimondo
 5.  Utaridi, Jua na Mwezi
Chagua Jibu


Soma kwa makini ramani ifuatayo kishajiba maswaliyafuatayo 45, 46 and 47


   45. Mlima maarufu unaopatikana katika eneo lenye herufi C huitwa:

 1.  Kilimanjaro               
 2.  Rungwe
 3.  Meru    
 4.  Usambara 
 5.  Uluguru
Chagua Jibu


46. Mto uliooneshwa kwa herufi E unaitwa:

 1.  Tana           
 2.  Galana
 3.  Naili         
 4.  Malagarasi 
 5.  Ruaha
Chagua Jibu


47.  Nchi inayooneshwa kwa herufi B ni maarufu kwa uzalishaji wa madini yanayoitwa:

 1.   Dhahabu
 2.  Tanzanaiti
 3.  Makaa ya Mawe
 4.   Almasi
 5.   Shaba
Chagua Jibu


48. Ongezeko Ia joto duniani, ukame, mafuriko na vimbunga ni matokeo ya athari zitokanazona

 1.  uharibifu wa mazingira
 2.  tsunami iliyotoka Asia
 3.  ongezeko kubwa Ia watu katika nchi za Ulaya
 4.  matumizi ya mabomu ya nyuklia
 5.  Mvua nyingi
Chagua Jibu


   49. Ni maziwa yapi yanapatikana katika Bonde la Ufa la upande wa Mashariki?

 1.  Turkana, Rukwa na Kyoga.
 2.  Nyasa, Victoria na Eyasi. 
 3.  Turkana, Natroni na Eyasi 
 4.  Victoria, Eyasi na Kyoga.
 5.  Albert, Edward na Kivu
Chagua Jibu


50. Chunguza RAMANI kisha jibu swali linalofuata

Mchoro huu unaonesha mpangilio wa makazi wa aina gani?

 1.  Mkusanyiko
 2.   Mtawanyiko
 3.   Kimstari
 4.  Yasiyo na mpangilio
 5.  Kiasili
Chagua Jibu


Try Another Test | 
Download Learning
Hub App

For Call,Sms&WhatsApp: 255769929722 / 255754805256

Bofya Hapa Kupakua
App Ya Learning Hub Tanzania
GO TO NECTA EXAMS