STD VII MAARIFA_JAMII ONLINE SELF NECTA TEST FOR YEAR 2012

MAARIFA YA JAMII 2012

SEHEMU A

URAIA

Chaguajibu sahihi kisha andika katika karatasiyakoya kujibia.

1. Mwakilishi wa wananchi katika vikao vya Wilaya vya Serikali za Mitaa ni ....

 1.  Mkuu wa Wilaya.
 2.  Mwenyekiti wa Serikali ya Kijiji.  
 3. Afisa Mtendaji Kata.
 4. Mwenyekiti wa Wilaya wa Chama Tawala.
 5.  Diwani wa Kata.
Chagua Jibu


2. Mojawapo ya majukumu ya Halmashauri ya Wilaya ni kutoa ruzuku kwa .....

 1.  Serikali za Kata. 
 2.  Serikali Kuu. 
 3.  Vyama vya siasa. 
 4.  Serikali za Vijiji.
 5.  Mashirika yasiyo ya kiserikali.
Chagua Jibu


3. Mkurugenzi Mtendaji wa Halmashauri ya Wilaya au Manispaa huteuliwa na .....

 1.  Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
 2. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. 
 3.  Baraza la Madiwani la Halmashuri au Manispaa husika. 
 4.  Waziri wa Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa.
 5.  Katibu Mkuu Kiongozi.
Chagua Jibu


4. Katika Bendera ya Taifa rangi ya kijani kibichi inawakilisha ...

 1.   madini           
 2.  maji
 3.  uoto wa asili 
 4.  kilimo 
 5.  ardhi
Chagua Jibu


5. Ni wakati gani Bendera ya Taifa hupeperushwa nusu mlingoti? 

 1. Wakati wa ziara za viongozi wa mataifa mengine. 
 2.  Rais anapotangaza hali ya hatari.
 3.  Linapotokea janga la kitaifa au tukio la huzuni. 
 4.  Siku ya kumbukumbu ya Mashujaa wa Taifa.
 5.  Rais anapokuwa nje ya nchi.
Chagua Jibu


6.  Uchaguzi wa Rais na Wabunge hapa Tanzania hufanyika kila baada ya

 1.  miaka 10     
 2.  miaka 3        
 3.  miaka 4 
 4.  miaka 5       
 5.  miaka 6. 
Chagua Jibu


7. Haki za binadamu zinapaswa kutolewa kwa watu wote bila kujali .

 1. vyama vya siasa. 
 2.  katiba ya nchi.
 3. haki za makundi maalumu.
 4. umri wa mtu.
 5. rangi, dini, jinsi na kabila.
Chagua Jibu


8. Kazi mojawapo ya Sekretarieti ya Maadili ya Viongozi wa Umma ni .........

 1.  kupokea na kuhakiki taarifa ya rasilimali na madeni ya viongozi wa umma
 2.  kusuluhisha migogoro baina ya viongozi wa umma
 3.  kufanya utafiti na kuelimisha jamii kuhusu haki za binadamu na utawala bora 
 4. kuchunguza tuhuma zozote dhidi ya Afisa wa serikali anayehusishwa na rushwa
 5.  kuthibitisha uteuzi wa mawaziri.
Chagua Jibu


9.   Ni chombo gani chenye jukumu la kulinda nchi yetu na mipaka yake? 

 1. Jeshi la Polisi Tanzania. 
 2. Jeshi la Magereza la Tanzania.
 3. Jeshi la Kujenga Taifa. 
 4. Jeshi la Wananchi la Tanzani.
 5. Jeshi la Mgambo.
Chagua Jibu


10. Lengo kuu la Polisi jamii ni ......... 

 1. kufundisha raia kazi za Polisi.
 2. kujenga mahusiano ya kirafiki baina ya Polisi na raia.
 3. kuwezesha Maafisa wa Polisi kuishi na raia. 
 4. kuwafanya raia kuwa wakakamavu kama polisi.
 5. kuzuia matumizi ya dawa za kulevya katika jamii.
Chagua Jibu


11. Mila zinazoathiri afya ya uzazi wa kinamama ni pamoja na .........

 1.  mahari na uzazi wa mpango.
 2.  ukeketaji wanawake na uzazi wa mpango.
 3.  ndoa za utotoni na mahari.
 4. ukeketaji wanawake na ndoa za utotoni. 
 5. kunyonyesha watoto kwa muda mrefu.
Chagua Jibu


12.  Mojawapo ya changamoto wanazozipata wajasiriamali ni pamoja na .......

 1.  ukosefu wa leseni za biashara.
 2.  kutokuwepo kwa benki na taasisi za fedha. 
 3. upatikanaji wa masoko ya bidhaa na huduma.
 4.  uwepo wa askari polisi na mgambo wengi maeneo ya mijini.
 5.  kutokuwepo sera ya uwekezaji.
Chagua Jibu


13. Ni chombo gani chenye jukumu la kumchagua Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa?

 1.  Baraza la Udhamini la Umoja wa Mataifa. 
 2.  Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. 
 3.  Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. 
 4.  Sekretarieti ya Umoja wa Mataifa.
 5.  Mahakama Kuu ya Kimataifa.
Chagua Jibu


14. Mtumishi wa umma ambaye ni Mbunge kwa mujibu wa nafasi yake katika utumishi wa umma ni ....

 1.  Jaji Mkuu
 2.  Katibu Mkuu Kiongozi
 3.  Mthibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali 
 4.  Msajili wa vyama vya siasa. 
 5.  Mwanasheria Mkuu wa Serikali.
Chagua Jibu


SEHEMU B

HISTORIA

Chagua jibu sahihi uliandike katika karatasi yakoya kujibia.

15. Mabaki ya Zinjanthropus yaligunduliwa ......... 

 1.  Kondoa Irangi.                       
 2.  Kalenga.                               
 3.  Olduvai.
 4.  Isimila.                                               
 5.  Engaruka.
Chagua Jibu


16. Wafanyabiashara wa mwanzo wa kigeni kuja Tanganyika walitoka ......... 

 1.  Amerika.         
 2.  Amerika Kaskazini. 
 3.  Asia
 4.  Ulaya.         
 5.  Amerika Kusini.
Chagua Jibu


17. Mojawapo ya athari ya utawala wa Waingereza katika visiwa vya Unguja ilikuwa ....

 1.  kukomesha biashara ya utumwa. 
 2. kuanzishwa kwa dini ya kikristu.
 3.  kuondoa umaskini.
 4.  kuanzisha kilimo cha karafuu. 
 5. kuanzisha vyama vya siasa.
Chagua Jibu


18. Uchaguzi mkuu wa kwanza wa vyama vingi vya siasa katika Tanzania ulifanyika mwaka

 1.  1992 
 2.  1990 
 3. 1961 
 4.  2005 
 5. 1995.
Chagua Jibu


19. Elimu kwa wote (UPE) nchini Tanzania ilianzishwa mwaka ...

 1.  1974 
 2. 1970 
 3.  1972   
 4.  1980
 5.  1977
Chagua Jibu


20. Nchi ya Afrika iliyokuwa inafuata mfumo wa vyama vingi vya siasa mwaka 1980 ni .....

 1.  Zimbabwe. 
 2.  Tanzania. 
 3.  Botswana.
 4.  Ghana.                                                    
 5.  Ethiopia.
Chagua Jibu


21. Makabila maarufu katika Afrika ya Mashariki yaliyojihusisha na biashara kabla ya ukoloni ni 

 1.  Wangoni, Wakikuyu na Wachaga. 
 2. Wayao, Wangoni na Wakikuyu. 
 3. Wanyamwezi, Wayao na Wakikuyu.
 4. Wanyamwezi, Wayao na Wazaramo. 
 5. Wayao, Wanyamwezi na Wakamba.
Chagua Jibu


22. Familia inaweza kujikwamua kiuchumi iwapo . 

 1.  mama atajishughulisha na kazi za ndani.
 2. baba ataajiriwa.
 3.  watoto watajishughulisha na masomo.
 4.  wanafamilia watatimiza wajibu wao. 
 5. wanafamilia watasali pamoja.
Chagua Jibu


23. Kabla ya ukoloni elimu ya jadi ilitolewa kwa njia ya .........

 1.  sheria za serikali.       
 2.  jando na unyago.
 3.  kwenda vitani.                        
 4.  kusoma vitabu.               
 5.  shule za awali.
Chagua Jibu


24. Makoloni ya Ujerumani katika Afrika yalikuwa ..

 1.  Naijeria, Namibia na Togo.
 2.  Gambia, Togo na Namibia. 
 3. Kameruni, Togo na Namibia. 
 4. Namibia, Tanganyika na Naijeria.
 5. Kameruni, Tanganyika na Senegal.
Chagua Jibu


25.Ni mataifa yapi kati ya yafuatayo yalianzisha umoja wa nchi zisizofungamana na upande wowote? 

 1. Ulaya Mashariki.
 2. Nchi zinazoendelea
 3. Ulaya Magharibi. 
 4. Amerika ya Kusini
 5. Amerika ya Kaskazini
Chagua Jibu


26. Wajerumani walitawala Tanganyika baada ya .....

 1. Vita Kuu ya Kwanza.           
 2. Vita Kuuya Pili. 
 3. Mkutano wa Berlin.          
 4. Kuundwa kwa UNO.
 5. Kushindwa kwa Wareno.
Chagua Jibu


27.Katika Zama za Mwanzo za Mawe binadamu ..... 

 1. alianza kufuga wanyama na ndege.
 2.  aligundua moto.
 3.  alijihusisha na kilimo na biashara.
 4. aliongeza uwezo wa kuzalisha chakula. 
 5.  aliishi kwa kutegemea mazingira.
Chagua Jibu


28. Jamii zilizokuwa maarufu kwa kufua chuma hapa Tanganyika ni pamoja na ...

 1. Wapare na Wazinza.
 2. Wapare na Wagogo.
 3. Wazinza na Wasukuma
 4. Wapare na Wajaluo.
 5. Wazinza na Wagogo.
Chagua Jibu


29.  Soko kuu la watumwa Zanzibar lilifungwa mwaka ......

 1. 1873   
 2. 1822   
 3. 1845   
 4. 1820   
 5. 1900       
Chagua Jibu


30. Mojawapo ya athari za kugawanywa kwa bara la Afrika ilikuwa .........

 1.  kukua kwa viwanda vya Afrika. 
 2.  kudumaa kwa viwanda vya Afrika.
 3.  kuboreshwa kwa uchumi wa jadi.
 4.  kudumisha utamaduni wa Kiafrika. 
 5.  kuanza kwa biashara ya utumwa.
Chagua Jibu


31.Taifa la pili kuitawala Zanzibar lilikuwa ......

 1. Uingereza.     
 2. Ujerumani.  
 3. Ureno.
 4. Oman.                                                 
 5. Ufaransa.
Chagua Jibu


32. Bidhaa zilizoletwa Tanganyika kutoka Bara la Asia kuanzia karne ya nane zilikuwa ni pamoja na ....

 1.  pembe za ndovu na dhahabu.
 2. Ngozi na bunduki
 3. Chumvi na shaba
 4. Nguo na ngano
 5. Nguo na watumwa
Chagua Jibu


SEHEMU C

JIOGRAFIA

Chaguajibu sahihi na kuandika herufi inayohuska mbeleya nambaya kila swali.

33. Katika kuonesha mahali kwa kutumia mistari ya gridi katika ramani huanza kusomwa namba za mstari gani? . 

 1.  Ulalo halafu wima.              
 2.  Wima halafu ulalo. 
 3.  Kushoto halafu kulia.          
 4.  Kulia halafu juu.
 5.  Kulia halafu kushoto.
Chagua Jibu


34.  Mambo muhimu ya kuzingatia katika uendeshaji wa shughuli za uchukuzi ni: .....

 1.  mtaji, sura ya nchi, uzalishaji na biashara. 
 2.  teknolojia, serikali, mtaji na biashara. 
 3.  mtaji, sura ya nchi, watu na viwanda. 
 4.  serikali, mashirika, mtaji na watu.
 5.  teknolojia, mtaji, uzalishaji, biashara na sura ya nchi.
Chagua Jibu


35. Biashara ya ndani ni ile inayohusisha bidhaa ...

 1.  zinazotengenezwa nje ya nchi.
 2.  zinazotengenezwa na kuuzwa ndani ya nchi. 
 3. zinazozalishwa ndani ya nchi.
 4. zinazotengenezwa na kuuzwa nje ya nchi. 
 5. zinazouzwa nje ya nchi.
Chagua Jibu


36.Iwapo umbali wa kilometa 25 kwenye ardhi unawakilishwa na urefu wa sentimeta 5 kwenye ramani. Kipimo cha ramani ni ...

 1.  1:20000 
 2.  1:100000 
 3.  1:50000 
 4. 1:500000 
 5. 1:10000
Chagua Jibu


37. Jua la utosi katika mwezi Disemba huwa katika . 

 1.  Kizio cha Kusini.  
 2. Tropiki ya Kansa.          
 3.  Ikweta. 
 4. Kizio cha Kaskazini.       
 5. Tropiki ya Kaprikoni.
Chagua Jibu


38. Bainisha vyanzo vya umeme kati ya vifuatavyo: ....

 1.  Nguvu ya maji, madini na nyaya. 
 2. Upepo, nguvu ya maji na transfoma. 
 3. Nguvu ya maji, upepo na jua.
 4.  Makaa ya mawe, nyaya na transfoma.
 5.  Nguvu ya maji, transfoma na makaa ya mawe.
Chagua Jibu


39. Picha iliyopigwa katika uoto wa savanna huonesha ... 

 1. misitu minene.           
 2.  nyasi ndefu.
 3. miti iliyochongoka juu.                   
 4. miti yenye umbile la mwavuli.
 5. nyasi fupi.
Chagua Jibu


40. Athari kuu za viwanda katika mazingira ni .....

 1.  kuchafua maji, hewa na harufu mbaya.
 2.  kutoa moshi na matumizi makubwa ya nguvu ya nishati. 
 3. uchafuzi wa hewa, udongo na harufu mbaya. 
 4. kumwaga kemikali na kutoa moshi. 
 5. uchafuzi wa hewa, maji na ardhi.
Chagua Jibu


41. Zao la mkonge hulimwa katika mikoa ipi Tanzania? ....... .

 1.  Tanga na Mbeya. 
 2.  Morogoro na Pwani. 
 3.  Morogoro na Tanga.
 4.  Kilimanjaro na Manyara.
 5.  Mtwara na Singida
Chagua Jibu


42. Mambo muhimu katika ramani ni 

 1.  uoto, dira kipimio, mistari na jina la ramani. 
 2.  rangi, jina la ramani, kipimio, ufunguo na fremu. 
 3.  mistari, jina la ramani, dira, fremu na kipimio. 
 4.  jina la ramani, ufunguo, fremu, kipimio na dira.
 5.  jina la ramani, ufunguo, kipimio, dira na mistari.
Chagua Jibu


43.Ipi kati ya zifuatazo ni njia ya kuzuia mafuriko? 

 1.  Kujenga nyumba imara.  
 2.  Kupanda miti.
 3.  Kukata miti.                           
 4.  Kuchoma misitu.
 5.  Kujenga nyumba mabondeni.
Chagua Jibu


44. Sehemu ya jangwa ambayo maji hupatikana huitwa ....

 1.  Chemchem. 
 2.  Visiwa 
 3.  Oasis. 
 4.  Mito 
 5.  Bonde.
Chagua Jibu


45. Faida ya matumizi mrudio katika utunzaji wa mazingira ni ...

 1.  kupanga kazimradi
 2.  uzalishaji wa bidhaa mbalimbali.
 3.  kupunguza taka 
 4.  kutengeneza taka 
 5. kuuza taka.
Chagua Jibu


46. Jua linaonekana kubwa kuliko nyota zingine kwa sababu ...

 1.  lina joto kali kuliko nyota zingine.
 2.  lina mwanga mkali kuliko wa nyota zingine.
 3.  linatupatia nguvu ya jua.
 4.  liko mbali sana na dunia.
 5.  liko karibu zaidi na dunia.
Chagua Jibu


47. Shirika la Umoja wa Mataifa linalohusika na uthibitisho wa ubora wa mazao huitwa 

 1. UNICEF 
 2. FAO
 3. WHO 
 4. UNESCO 
 5. UNHCR
Chagua Jibu


48.Maeneo ambayo ufugaji wa jadi hufanyika kwa kiwango kikubwa nchini Tanzania ni ...

 1.  Lindi, Mtwara, Shinyanga, Mwanza na Mbeya. 
 2.  Kigoma, Mwanza, Kilimanjaro, Arusha na Lindi.
 3.  Shinyanga, Mwanza, Dodoma, Arusha na Mara. 
 4.  Mwanza, Shinyanga, Mbeya, Tanga na Morogoro.
 5.  Mwanza, Shinyanga, Mbeya, Tanga na Lindi.
Chagua Jibu


49. Mgawanyo wa Bonde la Ufa la Afrika Mashariki na kuunda tawi la Mashariki na Magharibi umeanzia Ziwa .........

 1. Victoria.
 2.  Tanganyika. 
 3.  Natroni.
 4.  Nyasa.
 5.  Manyara.
Chagua Jibu


50. Soma ramani ya mistari ya kontua kisha jibu swali lifuatalo:

Herufi b inawakilisha umbo gani la sum ya nchi? ..... 

 1.  Genge. 
 2.  Ronde. 
 3.  Mwinuko. 
 4.  Kigongo.
 5.  Kilimo.
Chagua Jibu


Try Another Test | 
Download Learning
Hub App

For Call,Sms&WhatsApp: 255769929722 / 255754805256

Bofya Hapa Kupakua
App Ya Learning Hub Tanzania
GO TO NECTA EXAMS