STD VII MAARIFA_JAMII ONLINE SELF NECTA TEST FOR YEAR 2011

MAARIFA YA JAMII 2011

SEHEMU A 
URAIA

Chagua jibe sahihi kisha andika herufi inayohusika mbele ya namba ya kilo swali katika karatasi yako ya kujibia.

1. Kuna aina mbili za uongozi katika Serikali za Mitaa ambao ni uongozi wa:

 1. kulipwa na kujitolea.
 2. kuchaguliwa na kuteuliwa.
 3. kidemokrasia na kidikteta.
 4. kuteuliwa na kujitolea.
 5. kuteuliwa na kulipwa.
Chagua Jibu


2. Katibu wa vikao vya Halmashauri ya Wilaya ni:

 1. Mkuu wa Wilaya. 
 2. Mkurugezi Mtendaji wa Halmashauri ya Wilaya.
 3. Afisa Mipango wa Wilaya. 
 4. Katibu Tawala wa Wilaya.
 5. Meya wa Halmashauri.
Chagua Jibu


3. Nguzo kuu tatu za mamlaka ya Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni:

 1. Baraza la Mawaziri, Bunge na Mahakama.
 2. Baraza la Mawaziri, Jeshi na•Mahakama.
 3. Baraza la Mawaziri, Polisi na Mahakama.
 4. Baraza la Mawaziri, spika wa Bunge na Mahakama.
 5. Rais, Waziri Mkuu na Spika wa Bunge.
Chagua Jibu


4. Aina mbili za mazao yanayooneshwa katika Nembo ya Taifa ni:

 1. Kahawa na Katani 
 2. Katani na Karafuu.
 3. Chai na Tumbaku 
 4. Karafuu na Pamba.
 5. Pamba na kahawa.
Chagua Jibu


5. Lengo mojawapo la Mwenge wa Uhuru ni:

 1. kuzindua miradi ya maendeleo.
 2. kutengeneza barabara na kujenga shule za Kata.
 3. kuwaunganisha Watanzania wote.
 4. kuunganisha vyama vya siasa.
 5. kuwafichua wala rushwa.
Chagua Jibu


6. Usalama wa mali ya shule unaweza kuimarishwa kwa:

 1. kuzuia wageni kuingia katika eneo la shule.
 2. kushirikisha Jeshi la Wananchi la Tanzania.
 3. kuepuka mahusiano ya karibu na jamii inayozunguka shule.
 4. kuwekea bima mali ya shule dhidi ya wizi.
 5. kujenga uzio kuzunguka shule.
Chagua Jibu


7. Mkuu wa Jeshi la Magereza huitwa:

 1. Kamishina Mkuu. 
 2. Inspekta Jenerali.
 3. Mkurugenzi Mkuu. 
 4. Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi na Usalama.
 5. Mkurugenzi wa Mashitaka.
Chagua Jibu8. Sanaa za maonesho zinajumuisha mambo yafuatayo:

 1. Matambiko, ngonjera na unyago.
 2. Ushonaji, jando na ususi.
 3. Jando, maigizo na unyago.
 4. Ngoma, mashairi na maigizo.
 5. Ngoma, mashairi na ususi.
Chagua Jibu


9. Katika nchi ya kidemokrasia mabadiliko ya uongozi wa nchi hufanyika kwa njia ya:

 1. mapinduzi ya amani. 
 2. kurithi madaraka.
 3. kura ya maoni. 
 4. mfumo wa vyama vingi vya siasa.
 5. uchaguzi mkuu.
Chagua Jibu


10. Mambo ambayo kila mwanadamu anastahili kupata bila kujali kabila, utaifa au jinsia huitwa:

 1. Utawala bora. 
 2. Haki za binadamu.
 3. Utawala wa sheria. 
 4. Demokrasia. 
 5. Usawa wa kijinsia.
Chagua Jibu


11. Umri wa mgombea Urals wa Jamuhuri ya Muungano wa Tanzania unapaswa usiwe chini ya miaka

 1. 40
 2. 18 
 3. 35 
 4. 60
 5. 45
Chagua Jibu


12. Mtu anayewekeza mtaji katika mradi au biashara iii kupata faida huitwa:

 1. Dalali.
 2. Mhisani.
 3. Mlanguzi.
 4. Mchumi.
 5. Mjasiriamali.
Chagua Jibu


p>13. J

 1. Tanzania, Malawi, Uganda, Rwanda na Burundi.
 2. Kenya, Tanzania, Uganda, Burundi na Rwanda.
 3. Zambia, Tanzania, Kenya, Uganda na Malawi.
 4. Burundi, Tanzania, Kenya, Sudani na Uganda.
 5. Tanzania, Kenya na Uganda.
Chagua Jibu


14. Kazi mojawapo ya Bunge la Tanzania ni:

 1. kupendekeza jina la Makamu wa Rais.
 2. kupendekeza jina la Spika wa Bunge.
 3. kuteua Katibu wa Bunge.
 4. kuthibitisha uteuzi wa Waziri Mkuu.
 5. kuthibitisha uteuzi wa Jaji Mkuu.
Chagua Jibu


SEH EMU B HISTORIA

Chagua jibu sahihi kisha andika herufi inayohusika mbele ya kila swali katika karatasi yako ya kujibia.

15. Baba, mama na watoto kwa pamoja huunda:

 1. ukoo.
 2. familia pana 
 3. jamii 
 4. familia 
 5. jumuiya
Chagua Jibu


16. Lipi kati ya yafuatayo lilikubaliwa katika mkutano wa Berlin mwaka 1884 - 1885?

 1. Kukomesha biashara ya utumwa.
 2. Kuundwa kwa serikali za kidemokrasia.
 3. Kukomesha vita vya kikabila.
 4. Kuimarisha ukabila.
 5. Kudhoofisha ukabaila.
Chagua Jibu


17. Ni nani alikuwa Rais wa kwanza wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar?

 1. Ali Hasan Mwinyi.
 2. Mohamed Shamte. 
 3. Kukomesha vita vya kikabila.
 4. Kuimarisha ukabila. 
 5. Aboud Jumbe.
Chagua Jibu


18. Lengo la elimu katika Afrika huru lilikuwa:

 1. kuleta walimu toka Ulaya.
 2. kupunguza kiwango cha wasiojua kusoma.
 3. kutoa elimu kwa ubaguzi wa rangi.
 4. kutoa elimu kwa kufuata dini.
 5. kutoa elimu kwa watoto wa machifu.
Chagua Jibu


19. Zipi katika nchi zifuatazo zilipata uhuru kwa njia ya mtutu wa bunduki?

 1. Angola, Ghana na Kenya.
 2. Zimbabwe, Angola na Kenya.
 3. Mozambique, Liberia na Zimbabwe.
 4. Uganda, Rwanda na Tanganyika.
 5. Kenya, Uganda na Liberia.
Chagua Jibu


20. Mkataba uliokataza kusafirisha watumwa nje ya Afrika Mashariki ulijulikana kam mkataba wa:

 1. Moresby wa 1822. 
 2. Hamerton wa 1845.
 3. Frere wa 1873. 
 4. Berlin wa 1885.
 5. Heligoland wa 1890.
Chagua Jibu


21. Ni nchi ngapi zilianzisha Umoja wa Nchi Huru za Kiafrika (0AU)?

 1. 28 
 2. 35 
 3. 65 
 4. 30 
 5. 63.
Chagua Jibu


22. Dr. Leakey aligundua fuvu la mtu wa kale mwaka:

 1. 1969 
 2. 1961 
 3. 1954 
 4. 1964 
 5. 1959.
Chagua Jibu


23. Mtawala wa kwanza wa Kiarabu katika visiwa vya Unguja aliitwa:

 1. Tippu Tip. 
 2. Seyyid Said.
 3. Said Barghash.
 4. Sultan Majid. 
 5. Amani Karurr
Chagua Jibu


24. Sabalau kuu iliyofanya Tanganyika na Zanzibar kuungana mwaka 1964 ni:

 1. urafiki kati ya J.K. Nyerere na Abeid Amani Karume.
 2. kuzuia Zanzibar isiungane na Kenya.
 3. kuimarisha umoja.
 4. kuongeza ukubwa wa Tanganyika.
 5. kuvutia watalii wa kimataifa.
Chagua Jibu


25. Ulinzi katika jamii ya Kimasai ulikuwa ni jukumu la:

 1. laiboni
 2. morani
 3. layoni
 4. mtemi
 5. kabaka
Chagua Jibu


26. Nchi wanachama wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika ni pamoja na: 

 1. Uganda, Kenya na Angola.
 2. Botswana, Namibia na Ghana.
 3. Ghana, Kenya na Tanzania. 
 4. Tanzania, Botswana na Msumbuji.
 5. Botswana, Angola na Mali.
Chagua Jibu


27. Mashirika ya Umoja wa Mataifa yatoayo msaada kwa Tanzania ni:

 1. UNESCO, WHO na IFM.
 2. FM, UNESCO na ILO.
 3. UNHCR, IMF na ILO.
 4. UNESCO, ILO na OAU.
 5. UNHCR, IMF na ILO.
Chagua Jibu


28. Njia iliyotumiwa na mataifa ya Afrika kujikwamua kiuchumi baada ya uhuru ni:

 1. kuanzisha dini.
 2. kuongeza bei za pembejeo. 
 3. kudumisha utawala wa kikabila.
 4. kuboresha kilimo. 
 5. kusisitiza ukabila.
Chagua Jibu


29. Ni nani alikuwa kiongozi wakati wa utawala wa Kiingereza katika Tanganyika?

 1. Waziri wa Makoloni. 
 2. Gavana.  
 3. Malkia.
 4. Waziri Mkuu. 
 5. Kamishna wa Jimbo.
Chagua Jibu


30. Mfalme aliyeshirikiana na Waingereza katika vita dhidi ya Wandebele aliitwa:

 1. Lewanika. 
 2. Opobo. 
 3. Lobengula.
 4. Zwangendaba. 
 5. Msiri.
Chagua Jibu


31. Wazungu wa kwanza kuja Tanganyika walitoka:

 1. Oman 
 2. Uingereza. 
 3. Ujerumani.
 4. Ureno. 
 5. Ufaransa.
Chagua Jibu


32. Mojawapo ya sababu iliyowafanya Wareno kutawala pwani ya Afrika Mashariki ilikuwa:

 1. kukomesha biashara ya utumwa.
 2. kueneza dini ya kiislamu. 
 3. Kuimarisha urafiki na Waarabu.
 4. kumiliki njia za biashara. 
 5. kuendeleza uchumi wa Afrika.
Chagua Jibu


SEH EMU C 
)10GRAFIA

Chagua jibe sahihi kisha andika herufi inayohusika mbele ya narnba ya kila swan katika karatasi yako ya kujibia.

33. Gesi asilia hupatikana katika eneo lipi kati ya yafuatayo?

 1. Kilwa.
 2. Madaba.
 3. Songosongo. 
 4. Mchinga.
 5. Somanga 
Chagua Jibu


34. Kipi kati ya vipimio vya ramani vifuatavyo ni kidogo kuliko vyote?

 1. 1:10000 
 2. 1:50000.
 3. 1:125000.
 4. 1:500000. 
 5. 1:100000.
Chagua Jibu35. Tanzania na Msumbiji zinatenganishwa na mto:

 1. Rufuji. 
 2. Maragalasi.
 3. Ruvu
 4. Wami.
 5. Ruvuma.
Chagua Jibu


36. Mistari ya gridi husomwa kwa tarakimu ngapi?

 1. Sita.
 2. Mbili.
 3. Tatu 
 4. Saba.
 5. Tano.
Chagua Jibu


37. Bandari kuu tatu katika Afrika Mashariki ni:

 1. Mombasa, Tanga na Bagamoyo.
 2. Dar es Salaam, Bagamoyo na Lamu.
 3. Mombasa, Mafia na Dar es salaam.
 4. Tanga, Mombasa na Dar es salaam.
 5. Mtwara, Tanga na Lamu.
Chagua Jibu


38. Ni chombo gani hutumika kupima mwendokasi wa upepo?

 1. Kipima uelekeo wa upepo.
 2. Haigromita.
 3. Anemomita
 4. Kipima mvua. 
 5. Baromita.
Chagua Jibu
39. Ni sayari zipi kati ya zifuatazo zina miezi?

 1. Dunia, Kamsi, Mihiri na Zuhura.
 2. Dunia, Zohari, Zuhura na Kamsi.
 3. Dunia, Sumbula, Sarateni na Kamsi.
 4. Sarateni, Zebaki, Dunia na Kamsi.
 5. Dunia, Sumbula, Sarateni na Zebaki.
Chagua Jibu


40. Mazao ya biashara yanayouzwa kwa wingi nchi za nje kutoka Tanzania ni:

 1. Mpira, Kahawa na Mkonge.
 2. Alizeti, Nyonyo na Ufuta.
 3. Pamba, Pareto na Mkonge.
 4. Kahawa, Pamba na Korosho.
 5. Kahawa, Mkonge na Karafuu.
Chagua Jibu


41. Dunia huchukua muda gani kukamilisha mzunguko mmoja katika mhimili wake?

 1. Saa 12. 
 2. Dakika 1440.
 3. Dakika 24. 
 4. Saa 60.
 5. Dakika 240.
Chagua Jibu


42. Zao linalotumika kutengeneza sigara ni:

 1. kahawa. 
 2. karafuu.
 3. chaff. 
 4. tumbaku.
 5. pareto.
Chagua Jibu


43. Iwapo herufi Z iko kwenye gridi 435235 katika ramani, kipimo cha mstari wa wima ni:

 1. 235 
 2. 435
 3. 430 
 4. 230
 5. 352
Chagua Jibu


44. Bainisha njia sahihi ya kuhifadhi unyevu shambani:

 1. Kufukia mifereji.
 2. Kuondoa majani.
 3. Kuchimba mashimo.
 4. Kukata miti.
 5. Kutengeneza matuta.
Chagua Jibu


45. Soma kwa makini picha ifuatayo na kisha jibu swali linalofuata:


Uoto wa asili unaoonekana katika picha unapatikana katika tabia ipi ya nchi?

 1. Kiikweta.
 2. Kimonsuni.
 3. Kitropiki.
 4. Kimediteranian.
 5. Baridi.
Chagua Jibu


46. Moja ya majanga yanayoletwa na nguvu za asili na kazi za binadamu ni:

 1. miipuko wa volcano.
 2. tsunami.
 3. kitropiki.
 4. radi.
 5. mmomonyoko wa udongo.
Chagua Jibu


47. Mazingira yanapaswa kutunzwa

 1. kufanya maeneo yapencleze.
 2. yatumike katika kujifunza.
 3. kupata maeneo ya kulima.
 4. viumbe viendelee kuishi.
 5. kupata maeneo ya malisho.
Chagua Jibu


48. Bainisha njia sahihi ya kuzuia athari za mazingira zinazotokana na kilimo:

 1. Kulima kilimo cha zao moja.
 2. Kulima kwenye vyanzo vya maji.
 3. Kilimo cha kuhamahama.
 4. Kukata miti kandokando ya shamba.
 5. Kutumia mbolea ya asili.
Chagua Jibu


49. Nishati ISIYO na madhara katika mazingira ni:

 1. mafuta
 2. umeme wa jua
 3. mkaa
 4. makaa ya mawe
 5. kuni
Chagua Jibu


50. Soma ramani ifuatayo kisha jibu swali linalofuata:


Umbali kutoka 020120 hadi 040120 ni kilometa ngapi

 1. 1
 2. 1.5
 3. 2
 4. 2.5
 5. 3.5
Chagua Jibu


Try Another Test | 
Download Learning
Hub App

For Call,Sms&WhatsApp: 255769929722 / 255754805256

Bofya Hapa Kupakua
App Ya Learning Hub Tanzania
GO TO NECTA EXAMS