STD VII HISABATI ONLINE SELF NECTA TEST FOR YEAR 2018

1.  1,236 รท 4 =

 1.  39
 2.  309
 3.   63
 4. 306
 5. 49
Chagua Jibu


2. Andika    katika sehemu rahisi

 1.  3/4
 2. 9/12
 3. 9/24
 4. 3/8
 5. 2/12
Chagua Jibu


3.  269 + 1,731 =

 1. 1,800
 2. 1,900
 3. 1,990
 4. 1,999
 5. 2,000
Chagua Jibu


4.  

 1.  2
 2.  3
 3.  4
 4.  5
 5.  6
Chagua Jibu


 5. 1,509 - 728 =

 1. 581
 2. .681
 3.  771
 4.  781
 5.  881
Chagua Jibu


6.

 1.  3
 2. 3 2/5
 3. 3 1/10
 4. 4 1/10
 5. 5 1/10
Chagua Jibu


7. 78 x 952 =

 1. 74,256  
 2. 70,756
 3. 74,246 
 4. 74,156
 5. 73,856
Chagua Jibu


 8. Ikiwa p = 5 na Q = 4, tafuta thamani ya (p2) x (Q2)

 1.  54
 2. 108
 3.  400 
 4.  200
 5.   800.
Chagua Jibu


 8. Ikiwa p = 5 na Q = 4, tafuta thamani ya (p2) x (Q2)

 1.  54
 2. 108
 3.  400 
 4.  200
 5.   800.
Chagua Jibu


10. 1.9 - 0.06 =

 1.  0.94      
 2.  1.94
 3.  1.86    
 4.  1.84
 5.  1.96
Chagua Jibu


11. Badili 44% kuwa sehemu rahisi

 1. 44/100
 2. 22/25
 3. 11/50
 4. 22/50
 5. 11/25
Chagua Jibu


12. Tafuta thamani ya 492

 1. 2,401 
 2. 2,301
 3. 1,301 
 4.  98
 5.  492
Chagua Jibu


13.  3 -(6--8) =

 1. 17
 2. -1
 3. -11
 4. 1
 5. 11
Chagua Jibu


14. le, kuna namba shufwa ngapi kati ya 73 na 81?

 1.  7       
 2.  6
 3.  5     
 4.  4
 5.  3
Chagua Jibu


 15. Zidisha kg 8 kwa 5

 1.  kg 40 gm 25 
 2.  kg 40 gm 250
 3.  kg 42 gm 250 
 4.  kg 42 gm 225 
 5.  kg 40 gm 455
Chagua Jibu


16. Andika namba inayokosekana katika mfulululizo wa namba ufuatao: 70,  85, 100,........  130.

 1. 101
 2. 105
 3. 108 
 4. 110
 5. 115
Chagua Jibu


17. Ikiwa  tafuta thamani ya m:

 1. 2/3
 2. 7/3
 3. 2/7
 4. 1/3
 5. 1/7
Chagua Jibu


18. Tafuta kigawo kikubwa cha shirika (KKS) cha 32 na 48

 1.  16 
 2. 12
 3.  8      
 4.  4
 5.  2
Chagua Jibu


19.  15.65 x 12 =

 1. 31.3    
 2. 15.65
 3. 187.8
 4. 178.7
 5. 187.7
Chagua Jibu


20.  

 1. 3 1/7
 2. 7
 3. 44/14
 4. 8
 5. 4 12/14
Chagua Jibu


21. Tafuta kipeuo cha pill cha (64 x 4)

 1.  4   
 2.  8  
 3. 16     
 4. 32
 5. 64.
Chagua Jibu


22. Ikiwa M=-3, N=-5, tafuta thamani ya (-9 x M x N)

 1. -105
 2.  15
 3. -125
 4. -135
 5. 135
Chagua Jibu


 

23.  Tafuta eneo la umbo lifuatalo

 1.  sm2 80
 2.  sm2 40
 3.  sm221
 4.  sm2 20
 5.  sm2 160
Chagua Jibu


 24. Andika majira ya nukta P na Q

 1.  P(2, -3) Q(2, 0)
 2.  P(-3, 2) Q(0, -2)
 3.  P(2, 3) Q(-2, 0)
 4.  P(2, -3) Q(0, -2)
 5.  P(0, -2) Q(2, -3)
Chagua Jibu


 25. Tafuta ukubwa wa pembe ABC katika umbo lifuatalo


 1. 500
 2. 600
 3. 650
 4. 700
 5. 900
Chagua Jibu


26. Mzingo wa duara lifuatalo n ism 352. Tafuta nusu kipenyo cha duara hilo( Tumia pai=22/7)

 1.  sm 28
 2. sm 44
 3.  sm 56 
 4. sm 88
 5. sm 176
Chagua Jibu


26. Mzingo wa duara lifuatalo n ism 352. Tafuta nusu kipenyo cha duara hilo( Tumia pai=22/7)

 1.  sm 28
 2. sm 44
 3.  sm 56 
 4. sm 88
 5. sm 176
Chagua Jibu


28. Tafuta eneo la umbo lifuatalo

 1. sm2 144  
 2. sm2 124
 3. sm2 120  
 4. sm2 64
 5. sm2 36
Chagua Jibu


29. Tafuta mzingo wa pembetatu pacha PQR

 1.  sm 10
 2. sm 38
 3. sm 18
 4. sm 24
 5. sm 14
Chagua Jibu


30. Tafuta ukubwa wa umbo lifuatalo

 1. sm3 192 
 2. sm224
 3.  sm3 128 
 4. sm3 256
 5.  sm3 64.
Chagua Jibu


31. Tafuta eneo la umbo lifuatalo:

 1.  sm30 
 2.  sm2 24
 3.  sm2 40  
 4. sm2 48
 5.  sm2 60.
Chagua Jibu


32.Joni alinunua maembe 225 kwa mkulima. Aliuza maembo 135 kwa siku moja. Je, maembe aliyoyauza ni asilimia ngapi ya maembe yote?

 1. 20% 
 2. 30%
 3. 40%      
 4. 51%
 5.  60%.
Chagua Jibu


33. Jumla ya urefu wa pande sambamba za trapeza ni sm 24. Ikiwa kimo cha trapeza ni sm 7, tafuta eneo la trapeza hiyo.

 1. sm2 72    
 2. sm2 74
 3. sm2 82 
 4. sm2 84
 5. sm2 158.
Chagua Jibu


34. Martha hutembea kwa mwendokasi wa kilometa 2 kwa saa kutoka nyumbani hadi dukani. Ikiwa hutumia nusu sasa, je, ni umbali gani kutoka nyumbani hadi dukani?

 1.  km 1 
 2.  km 2
 3.  km 3 
 4.  km 4
 5.  km 5.
Chagua Jibu


35.  Vilili vine katika mkoa mmoja vilivuna korosho kilogramu 60,000. Je, kwa wastani kila kilip kilivuna tani ngapi? (Tani moja = Kilogramu 1000).

 1. tani 5
 2. tani 10
 3. tani 15
 4. tani 20
 5. tani 25. 
Chagua Jibu


36. Mkulima aliuza pamba na kupata shilingi 2,500,000. Ikiwa mauzo kwa kilo moja ni shilingi 2,500, je, aliuza kilo ngapi?

 1.  25 
 2. 50
 3.  500 
 4. 1000
 5.  1500
Chagua Jibu


37. Jumla ya umri wa baba na mtoto ni miaka 40. Ikiwa umri wa baba ni mara mbili ya umri wa mtoto, je mtoto ana umri wa miaka mingapi?

 1.  5  
 2. 10
 3. 15 
 4. 20 
 5. 25
Chagua Jibu


38. Idadi ya wanafunzi wa Darasa la 513 katika shule ya msingi Mwembeni waliofaulu katika jaribio la kila wiki la somo la Hisabati kwa wiki nne ni kama inavyooneshwa katika jedwali lifuatalo

Wiki
I
II
III
IV
Idadi Ya Wanafunzi
76
64
--
72

Ikiwa wastani wa idadi ya wanafunzi waliofaulu ni 70, je? Wiki ya tatu walifaulu wanafunzi wangapi?

 1.  64  
 2.  66
 3.  68   
 4.  70
 5.  72
Chagua Jibu


39. shule ya msingi Mapinduzi ina jumla ya wanafunzi 860. Ikiwa wavulana ni 432, je, wasichana ni wangapi?

 1.  328  
 2.  418
 3.  432  
 4.  438
 5.  428
Chagua Jibu


40. Dawati moja katika chumba cha Darasa la sita hukaliwa na wanafunzi 3. Ikiwa chumba cha Darasa hilo kina wanafunzi 60, je,kina madawati mangapi?

 1. 25 
 2. 50
 3.  500  
 4.  1000
 5.  1500.
Chagua Jibu


Try Another Test | 
Download Learning
Hub App

For Call,Sms&WhatsApp: 255769929722 / 255754805256

Bofya Hapa Kupakua
App Ya Learning Hub Tanzania
GO TO NECTA EXAMS