STD VII HISABATI ONLINE SELF NECTA TEST FOR YEAR 2015

             SEHEMU A

Katika kila swali 1 - 25, kokotoa jibu na kisha andika herufi ya jibu lililo sahihi .

1. 225 + 59 + 3,772 =

 1.  4,046            
 2.  3,956
 3.  4,056
 4.  4,057             
 5.  3,946
Chagua Jibu


2. 80,709 - 5,987 =

 1.  75,882           
 2.  74,722
 3. 75,922
 4. 74,812
 5. 75,722
Chagua Jibu


3. 170.2 ÷ 74 =

 1. 2.30 
 2. 2.40
 3. 2.03
 4. 3.02
 5. 3.20 
Chagua Jibu


4. 94 × 765 =

 1.  71,910
 2. 71,470
 3. 61,470
 4. 71,610
 5. 71,510
Chagua Jibu


5. 3 + 1  =

 1. 4
 2.  4  5/8
 3. 5
 4.  5
 5.  
Chagua Jibu


6. 5 2/3 - 2 1/4  =

 1. A 3 2/12  
 2.  3 4/12
 3.  3 11/12
 4. 3  5/12
 5. 3 7/12 
Chagua Jibu


7.  -14×(-19 + 16) =

 1. -48  
 2. 48
 3. 42
 4.  -42  
 5. 49
Chagua Jibu


8. (+ 17) + (- 35) =

 1.  -52  
 2.  -18
 3. 18
 4. 42  
 5. 52
Chagua Jibu


9. 16 ÷ 6 =

 1. 16/6
 2. 19/3
 3. 33/2
 4. 99/38
 5. 99/19
Chagua Jibu


10.  7,590 ÷ 15 =

 1.  516
 2. 56
 3. 506
 4. 65  
 5. 605
Chagua Jibu


11.  30.24 ÷ 12 =

 1. 2,520 
 2. 25.20
 3. 252
 4. 2.52 
 5. 0.252
Chagua Jibu


12. 19.62 + 6.35 + 21.1 =

 1. 47.70 
 2. 47.98
 3. 46.07
 4. 46.98
 5. 47.07
Chagua Jibu


13. Ikiwa m = -7 na n = -5, tafuta thamani ya

 1.  -12
 2.  2
 3.  1
 4.  6
 5.  -6
Chagua Jibu


14. Kokotoa thamani ya 12 - (- 24) + (- 9) × 4.

 1.  0
 2. 48
 3. -48
 4. 72
 5. 108
Chagua Jibu


15. Tafuta zao la namba tasa zilizopo kati ya 1 na 10.

 1. 384
 2. 210
 3. 945
 4. 1,890
 5. 3,840
Chagua Jibu


 16. Tafuta kigawo kikubwa cha shirika (K.K.S) 12, 24 na 36.

 1. 6
 2. 12
 3. 24
 4. 36
 5. 72
Chagua Jibu


17. Andika 4 % kuwa sehemu 1. 20/500
Chagua Jibu


18. Rahisisha 3(m - n) + 5n - 7m .

 1.  4m - 2n
 2.  -4m - 2n
 3. 2n - 4m
 4. 3m - 3n
 5. -4m - 8n
Chagua Jibu


19. Tafuta thamani ya y ikiwa + y = 5

 1. 2
 2. 6
 3. 4
 4. 8
 5. 5
Chagua Jibu


20. Kuna ngapi katika ?

 1. 4 5/9
 2. 13 2/3
 3. 9/41
 4. 9
 5. 41
Chagua Jibu


21. Badili namba ya kirumi CMXCIX  kuwa namba ya kawaida.

 1. 9,999
 2. 99
 3. 999
 4. 99,999
 5. 999,999
Chagua Jibu


22. Andika namba inayofuata katika mfululizo huu: 1, 4, ___, 16, 25.

 1. 5
 2. 6
 3. 9
 4. 10
 5. 12
Chagua Jibu


23. Tafuta Kigawe Kidogo Cha Shirika (K.D.S) cha 6, 9 na 12.

 1. 3
 2. 36
 3. 54
 4. 72
 5. 108
Chagua Jibu


24. Tafuta thamani ya A ikiwa 2 : A = 12:48.

 1. 4
 2. 8
 3. 9
 4. 12
 5. 48
Chagua Jibu


 25. dm sm mm

       4     3     5

    -  1    4     6

 1.  2 dm 8 sm 9 mm
 2.  2 dm 9 sm 9 mm
 3.  3 dm 8 sm 9 mm
 4.  2 dm 8 sm 1 mm
 5.  1 dm 8 m 8 mm
Chagua Jibu


SEHEMU B: MAUMBO

Katika swali 26-38,  ainisha mahitaji ya swali, kokotoa jibu na kisha andika herufi ya jibu lililo sahihi.

26. Tafuta eneo la mstatitili ufuatao:

 1. 2 cm2
 2. 8 cm2
 3. 36 cm2
 4.  80 cm
 5. 20 cm 2
Chagua Jibu


 27. Tafuta kipenyo cha mcheduara ufuatao iwapo ujazo wake ni sm3 61.6 (Tumia Pai =22/7)


 1. 1.4 sm
 2. 1.96 sm
 3. 2.8 sm
 4. 6.16 sm
 5. 3.92 sm
Chagua Jibu


28. Tafuta eneo lililotiwa kivuli iwapo duara lililochorwa ndani ya mraba lina nusu kipenyo cha sm 7. (Tumia Pai =22/7 ) 


 1.  154 cm2
 2.  49 cm2
 3.  32 cm2
 4.  42 cm2
 5. 196 cm2
Chagua Jibu


29. Tafuta mzingo wa pembetatu pacha PQR.

 1.   6  sm 
 2.  14 sm 
 3.  28 sm
 4.  22 sm 
 5.  38 sm
Chagua Jibu


30. Tafuta thamani ya x katika umbo lifuatalo.

 1.  46° 
 2.  44° 
 3.  3°
 4.  10° 
 5.  12°
Chagua Jibu


31. Eneo la pembetatu ifuatayo ni  sm2 66. Tafuta thamani ya x.

 1.  3 
 2.  8 
 3.  11
 4.  12 
 5.  15
Chagua Jibu


32. Find the area of the football ground shown inthe following figure:  (Use ???? =22/7 )

 1.   3,850 m2
 2.   7,000 m2
 3.   7,770 m2
 4.   10,850 m2
 5.   15,400 m2
Chagua Jibu


33.Find the are of the following trapezium

 

 1.   70 cm2               
 2.   105 cm2              
 3.   150 cm2
 4.   210 cm 2     
 5.  50 cm2
Chagua Jibu


34.Kielelezo kifuatacho kinaonesha maudhurio ya wanafunzi wa Darasa la Saba katika shule ya Msingi Tumbi kwa siku tano za wiki. Tafuta wastani wa maudhurio ya wanafunzi hao kwa siku.

 1.  180 
 2.  50 
 3.  36
 4.  30 
 5.  20
Chagua Jibu


35.Find the surface area of the following rectangular prism of which the face HEFG is open.

 

 1.   88 cm2                
 2.   64 cm2                  
 3.   48 cm2
 4.   44 cm     
 5.   40 cm2
Chagua Jibu


36. Ilembula Primary School harvested 4,500 kilograms of vegetables that are shown in the following pie chart. Find the number of kilograms for onions that were harvested.

 

 1.   2,050            
 2.   196              
 3.   2,450
 4.   1,050           
 5.   164
Chagua Jibu


37. Find the value of x in the following figure:

 

 1.   10                
 2.   30                
 3.   40
 4.  140              
 5.  150
Chagua Jibu


38. Find the area of the following parallelogram:

 1.   24 cm2                
 2.   32 cm2                  
 3.   40 cm2
 4.   12 cm2
 5.   25 cm2
Chagua Jibu


SECTION C: WORD PROBLEMS

For each of questions 39 - 50, work out the answer, then choose the correct option and shade its corresponding letter in the answer sheet provided.

39.Zebedayo has 7 cows for milk. If each cow gives 5 litres of milk every day, how many litres of milk does she get per week?

 1.   215             
 2.   225            
 3.   235
 4.   245              
 5.   255
Chagua Jibu


40. Perima has the following notes and coins of Tanzanian currency:  2 notes @ shs. 10,000; 3 notes @ shs. 5,000; 4 notes @ shs. 2,000; 5 notes @ shs. 1,000 and 10 notes @ 500. Also, he has 5 coins each of shs.200 and 4 coins each of shs. 100. How many shillings does he have in total?

 1.   58,400/=      
 2.   54,400/=        
 3.   19,800/=
 4.   34,400/=      
 5.   48,400/=
Chagua Jibu


41. Musa deposited money in a bank that gives 5 percent interest rate for one year. If he deposited the money for a period of one year and gets an interest of 2,500 shillings, how much did he deposit in the bank?

 1.   sh. 5,000                  
 2.   sh. 50,000    
 3.   sh. 500,000               
 4.   sh. 50,005   
 5.   sh. 5,005
Chagua Jibu


42. Kazaroho answered correctly 45 out 50 questions in Kiswahili examination. What percentage did Kazaroho get?

 1.   95              
 2.   45                
 3.   5
 4.  50                
 5.  90
Chagua Jibu


43.Mapinduzi Primary School has 28 teachers of which 18 are female. What is the fraction of the male teachers? 

 1.   28/18
 2.   9/14
 3.   5/14
 4.   9/5
 5.   5/28 
Chagua Jibu


44. Maendeleo Primary School has a meeting room which is 12 meters in length and has a width of 5.5 meters. If inside the room, there is an area of 2.5 m2 allocated for keeping various documents, find the remaining area. 

 1.   66 m2  
 2.  68.5 m2 
 3.  62.5 m2
 4.  63.5 m2
 5.  53.5 m2
Chagua Jibu


45. Moga and Juma shared one hundred twenty five thousand shillings in the ratio of 2:3 respectively. How much did Juma get?

 1.   25,000/=    
 2.   50,000        
 3.  62,500/=
 4.  75,000/=      
 5.  100,000/=
Chagua Jibu


46. Maganga’s car travels a distance of 20 km with a speed of 80 km per hour. What time does it take to cover the whole journey?

 1.   0.25 hours    
 2.   0.5 hours      
 3.   2.00 hours
 4.   4.00 hours   
 5.   8.00 hours
Chagua Jibu


47. A book is sold at seven thousand five hundred shillings at Jamali’s shop. If the owner of the shop will give a discount of 10 percent, at how much shillings will the book be purchased?

 1.   7,500/=        
 2.   7,490/=       
 3.   8,250/=
 4.   6,750/=      
 5.   750/=
Chagua Jibu


48. Kambona’s salary per month is 456,500 shillings. If the salary will increase by 26 percent, how much will the new salary be?

 1.   shs. 118,690             
 2.   shs. 456,526
 3.   shs. 337,810            
 4.   shs. 574,090
 5.   shs. 575,190
Chagua Jibu


49. A business man sold sugar for three months as follows: In January 1,500 kilograms, February 2,500 kilograms and in March 1,250 kilograms. How many tons of sugar were sold in three months? (1 Ton = 1,000 kilograms)

 1.   4.25             
 2.   425              
 3.   5.25
 4.   6.25            
 5.   5,250.
Chagua Jibu


50. Uzito wa matunda yaliyouzwa katika soko la Mikunda kwa siku nne mfululizo ilikuwa kama ifuatavyo:

Siku

Jumatatu

Jumanne

Jumatano

Alhamis

Uzito( Tani )

2

1 ½ 

½ 

2 ½ 

Je, wastani wa kilo za matunda zilizouzwa sokoni kwa siku ilikuwa kiasi gani?

 1.  kg 1,625  
 2.  kg 1,375
 3.  kg 1,250
 4.  kg 1,500
 5.  kg 6,500
Chagua Jibu


Try Another Test | 
Download Learning
Hub App

For Call,Sms&WhatsApp: 255769929722 / 255754805256

Bofya Hapa Kupakua
App Ya Learning Hub Tanzania
GO TO NECTA EXAMS