STD VII KISWAHILI ONLINE SELF NECTA TEST FOR YEAR 2012

 KISWAHILI-2012

SEHEMU A

SARUFI

Chagua herufiyajibu lililo sahihi kisha andika katika karatasiyakoya kujibia.

1. Katika maneno yafuatayo ni lipi ambalo ni nomino dhahania?

 1. Unakuja
 2. Umeenea
 3. Utalima
 4. Uelewa
 5. Ulisoma
Chagua Jibu


2. Wingi wa neno "paka" ni upi?

 1. Mipaka
 2. Paka
 3. Mapaka
 4. Vipaka
 5. Wapaka
Chagua Jibu


3."Akiondoka Sulubu kazi zote zitalala." Neno "sulubu" ni la aina ipi?

 1.  Kielezi 
 2.  Kivumishi 
 3.  Kiwakilishi 
 4.  Nomino 
 5.  Kiunganishi
Chagua Jibu


4."Ili tuendelee.... ..... kufanya kazi kvva bidii." Neno lipi limekosekana kukamilisha sentensi hiyo?

 1.  ni budi 
 2.  hatuna budi 
 3.  tuna budi 
 4.  kuna budi 
 5.  Hapana budi
Chagua Jibu


5."Mvua ilinyesha jana usiku kucha. " Katika sentensi hiyo kikundi kielezi ni kipi?

 1.  Mvua ilinyesha jana 
 2. Usiku kucha 
 3.  Ilinyesha jana 
 4. Mvua ilinyesha 
 5. Jana usiku kucha
Chagua Jibu


6."Baba alilimiwa shamba." Sentensi hii ipo katika kauli gani?

 1.  Kutenda 
 2. Kutendewa 
 3.  Kutendwa
 4. Kutendeka E. Kutendea
Chagua Jibu


7."Adili alikuwa anaimba tangu ujana wake." Neno "alikuwa" ni aina gani ya kitenzi? 

 1.  Kisaidizi 
 2.  Jina 
 3.  Kishirikishi
 4. Kitegemezi 
 5. Kikuu
Chagua Jibu


8."Mchungaji alivaa suti maridadi sana."Katika sentensi hii neno lipi limetumika kama kivumishi?

 1.  Suti 
 2. Alivaa 
 3.  Maridadi 
 4. Mchungaji 
 5. Sana
Chagua Jibu


9.Kitenzi " anapigwa" kipo katika kauli gani?

 1.  Kutenda 
 2. Kutendewa 
 3. Kutendwa 
 4. Kutendeka 
 5. Kutendesha
Chagua Jibu


10.Kisawe cha neno "bahati" ni kipi kati ya maneno yafuatayo?

 1.  Tunu 
 2. Sudi 
 3.  Shani
 4. Hiba 
 5. Hidaya
Chagua Jibu


11."Maandishi yanasomeka vizuri." Sentensi hii ipo katika wakati gani?

 1.  Ujao 
 2. Uliopita 
 3. Mazoea 
 4. Uliopo 
 5. Timilifu
Chagua Jibu


12. "Makubi ni mtoto wa mjukuu wangu." Makubi ni nani kwangu?

 1.  Kilembwekeza 
 2. Kijukuu 
 3. Kilembwe 
 4. Kitukuu 
 5. Mtukuu
Chagua Jibu


13."Sipendi uongo." Sentensi hii ipo katika nafsi ipi?

 1.  Nafsi ya kwanza wingi 
 2. Nafsi ya tatu umoja 
 3. Nafsi ya kwanza umoja 
 4. Nafsi ya tatu wingi
 5. Nafsi ya pili umoja.
Chagua Jibu


14.Neno "poni" lina maana sawa na neno lipi kati ya maneno?

 1.  Posho 
 2. Rahani 
 3. Mali 
 4. Mkopo 
 5. Pesa
Chagua Jibu


15. "Shuleni kwetu kuna upungufuwa . Ni neno lipi hukamilisha tungo hiyo kwa usahihi?

 1.  thamani 
 2. thamini 
 3. dhamini
 4. zamani 
 5. samani
Chagua Jibu


16. "Mtoto ametengeneza toroli Ia mti." Wingi wa sentensi hii ni upi?

 1.  Watoto wametengeneza toroli za miti
 2.  Watoto wametengeneza matoroli ya mti
 3.  Watoto ametengeneza matoroli ya miti
 4.  Watoto wametengeneza toroli za mti
 5.  Watoto wametengeneza matoroli ya miti
Chagua Jibu


17. "Muda mfupi atakuwa anaingia uwanjani." Sentensi hii ipo katika wakati gani?

 1. Uliopo
 2. Uliopita
 3. Wa mazoea
 4. Ujao
 5. Timilifu
Chagua Jibu


18.

Ni neno lipi kati ya haya yafuatayo halilandani na mengine?

 1. Fikiria
 2. Dodosa
 3. Uliza
 4. Hoji
 5. Saili
Chagua Jibu


19. Juma aliondoka hivi punde. Maneno "hivi punde" yana maana ipi?

 1. Haraka
 2. Muda mrefu
 3. Karibuni
 4. Kwa pupa
 5. Kwa haraka
Chagua Jibu


20. Neno lipi ni kisawe cha neno adili?

 1. Ujinga
 2. Wema
 3. Uovu
 4. Ujasiri
 5. Ukatili
Chagua Jibu


SEHEMU B

LUCHA YA KIFASIHI

Katika swali la 21 — 30 andika katika herufiyajibu lililo sahihi katika karatasiyakoya kujibia.

21. "Mwanzo wa ngoma ni lele.” Methali inayofanana na hii kati ya hizi zifutazo ni ipi?

 1.  Dawa ya moto ni moto 
 2. Dalili ya mvua ni mawingu
 3.  Dira ya binadamu ni kichwa 
 4.  Dawa ya jibu ni kulipasua 
 5.  Mtoto wa nyoka ni nyoka
Chagua Jibu


22. "Akutendaye mtende usimche akutendaye.” Methali hii inatoa funzo gani?

 1.  Mwovu akomeshwe kwa adhabu kali
 2.  Akufanyiae maovu usimche 
 3. Mwovu akwepwe kwa kutenda.
 4. Anayekutendea usilipize kisasi 
 5. Mwovu akwepwe kwa kutendwa
Chagua Jibu


23. "Uzuri wa mkakasi ndani .........” Ni kifungu kipi kati ya vifuatavyo kinakamilisha methali hiyo?

 1. kuna mti laini 
 2. kipande cha mdalasini
 3. kipande cha mti 
 4. ni mti mkavu 
 5. kipande laini.
Chagua Jibu


24. Msemo upi kati ya ifuatayo unakamilisha sentensi, "Kinjekitile alijaribu lakini baadaye hakuitekeleza.”

 1. Kuweka hadhari 
 2. kuweka nadhiri
 3. kuweka hadhira 
 4. kuweka nadharia
 5. kuweka nadhari
Chagua Jibu


25. Tegua kitendawili kisemacho, " Atembeapo kila mara huringa hata kama kuna adui.”

 1.  Bata 
 2. Konokono 
 3.  Kobe
 4.  Kanga 
 5.  Kinyonga
Chagua Jibu


26. "Siku hizi siri za mafisadi zimeanikwa juani.” Usemi "kuanikwa juani” una maana ipi kati ya hizi zifuatazo?

 1. Kuelezwa waziwazi
 2. Kusemwa hadharani
 3. Kusemwa nje ya kikao
 4. Kuelezwa hadharani
 5. Kusemwa jukwaani
Chagua Jibu


27. Methali ipi kati ya zifuatazo ina maana sawa na hii isemayo "Meno ya mbwa hayaumani.”

 1.  Mwana kidonda, mjukuu kovu 
 2. Akipenda chongo, huita kengeza 
 3. Damu nzito kuliko maji 
 4. Heri mrama, kuliko kuzama 
 5. Maneno matupu hayavunji mfupa.
Chagua Jibu


28. "Tatizo la ufisadi limeota mizizi katika nchi yetu.” Usemi "kuota mizizi” una maana gani?

 1.  Kuibuka 
 2.  Kuchipuka 
 3.  Kushamiri
 4.  Kuongezeka 
 5.  Kuenea
Chagua Jibu


29. Tegua kitendawili kifuatacho "Kondoo wangu kachafua njia nzima.”

 1. Konokono
 2. Jingoo
 3. Tandu
 4. Mjusi
 5. Kinyonga
Chagua Jibu


30. "Ntandu alikuwa na kichwa cha panzi." Msemo "kichwa cha panzi" una maana gani?

 1. Msikivu sana 
 2. Msahaulifu sana
 3. Ana utambuzi 
 4. Ana kumbukumbu
 5. Mtiifu sana
Chagua Jibu


SEHEMU C

UFAHAMU

Soma kwa makini habari ifuatayo kishajibu maswali 31 - 40 kwa kuchagua herufiyajibu sahihi na kuandika katika karatasi yakoya kujibia.

Uuzaji wa mazao ni tendo la kubadilisha mazao kwa fedha. Mkulima anampa mtu mwingine mazao yake ili yeye apewe fedha. Uuzaji huu unaweza kufanywa na mkulima mwenyewe au dalali. Kituo kibubwa cha kuuzia mazao haya ni soko au gulio. Serikali huwa inawashauri wakulima kuanzisha vyama vya ushirika. Vyama hivi vitakuwa na kazi ya kununua mazao ya wakulima na kuyauza ndani na nje ya nchi. Tatizo kubwa la vyama vya ushirika ni ile tabia ya kukopa mazao kwa wakulima halafu kuyauza ndipo ipatikane fedha ya kuwalipa wakulima. Mfumo huu unatakiwa uwe unaratibiwa vizuri na wakulima, kwani mali bila daftari hupotea bila habari.

Siku hizi kuna soko huria. Watu binafsi hujitokeza kununua mazao kwa bei nzuri na hulipa fedha kwa wakati huo huo. Kwa njia hii huwasaidia wakulima kupata soko ka mazao yao. Hata hivyo, wakulima wanapaswa kuwa makini kwa kuwa wanunuzi wengine ni matapeli. Mashambega hawa hufanya hila kwa kutumia mizani zisizo sahihi na hivyo wakulima huambulia fedha kichele tu. Hali hii huwaletea simanzi wakulima, lakini pamoja na masononeko hayo kwa kuwa walanguzi hutoa pesa papo kwa papo, wakulima wengi huona bora kuwauzia walanguzi kuliko kuikopesha serikali. Wahenga walisema heri kenda kisha kuliko kumi nenda uje.

MASWALI

31. Kichwa cha habari kinachofaa kwa habari uliyosoma ni kipi?

 1.  Soko la mazao
 2.  Mazao na walanguzi
 3.  Biashara isiyolipa 
 4. Biashara ya mazao
 5.  Kubadilisha mazao
Chagua Jibu


32. Neno "simanzi" kama lilivyotumika katika habari hii lina maana tofauti na lipi?

 1.  Masononeko 
 2. Mawazo 
 3. Majonzi 
 4. Masikitiko 
 5. Huzuni
Chagua Jibu


33. Vyama vya ushirika vinahitaji kuwa na nini?

 1. Pesa taslimu
 2. Utaratibu mzuri
 3. Utunzi kumbukumbu
 4. Kuondoa matapeli
 5. Udhibiti mzuri
Chagua Jibu


34.

"Fedha kichele." Nahau hii ina maana ipi?

 1. Fedha kidogo
 2. Fedha kiasi
 3. Fedha ndogondgogo
 4. Fedha taslimu
 5. Fedha wazi wazi
Chagua Jibu


35.Kisawe cha neno tapeli ni kipi?

 1.  Mlanguzi 
 2.  Mhujumu 
 3.  Fisadi 
 4.  Mlaghai 
 5.  Mnyonyaji
Chagua Jibu


36.Methali "Heri kenda shika kuliko kumi nenda uje" inatoa funzo gani?

 1.  Tuone umuhimu wa kuwa nacho
 2.  Kidogo tulichonacho kitatufaa zaidi
 3.  Kuthamini kidogo tunachopata 
 4. Turidhike na chetu si cha jirani 
 5. Kuthamini mali tuliyonayo.
Chagua Jibu


37.Katika habari uliyoisoma jamii inaaswa kuhusu nini?

 1.  Umuhimu wa kuorodhesha mali
 2.  Umuhimu wa kumbukukmbu katika biashara
 3.  Umuhimu wa kutunza biashara ndani ya daftari
 4. Umuhimu wa biashara kuorodheshwa wazi
 5. Umuhimu kwa mfanyabiashara kuwa na daftari.
Chagua Jibu


38.Neno lipi kati ya yafuatayo ni kinyume cha neno "hili?"

 1. Udanganyifu 
 2. Ughilibu 
 3. Uungwana 
 4. Ujanja 
 5. Unadhifu
Chagua Jibu


39.Neno "dalali" kama lilivyotumika katika habari hii lina maana gani?

 1.  Wakili 
 2. Mnadi
 3. Mkopeshaji 
 4. Muuzaji 
 5. Mnunuzi
Chagua Jibu


40.Funzo muhimu zaidi ulilolipata katika habari uliyosoma linawakilishwa na methali ipi?

 1.  Mali bila daftari hupotea bila habari
 2.  Biashara haigombi
 3.  Baniani mbaya kiatu chake dawa
 4. Banda likikushinda jenga kibanda. 
 5. Haba na haba, hujaza kibaba.
Chagua Jibu


SEHEMU D

USHAIRI

Soma kwa makini shairi lifuatalo kishajibu maswali 41 - 46 kwa herufiyajibu lililo sahihi katika karatasiya kujibia.

Wanafunzi sikiliza, nawapa huu wasia,

Nataka kuwaeleza, mambo muhimu sikia, Kwanza ninawapongeza, hapa mlipofikia,

Hongereni hongereni, hongereni kuhitimu.

Hapa mlipofikia, kamwe msije bweteka,

Malenga kuyafikia, huu ni mwanzo hakika, Usije kuvizikia, vitabuvyo kwenye taka,

Hongereni hongereni, hongereni kuhitimu.

Shuleni mmejifunza, masomo kwa uhakika,

Kiswahili ni cha kwanza, lugha hamkuichoka,

Kwa ari mkijifunza, mbele kitawapeleka, Hongereni hongereni, hongereni kuhitimu.

Safari miaka saba,yenye raha na karaha,

Mlichopata si haba, mwende nacho kwa furaha,

Hicho kidogo kibaba, kisilete majeraha,

Hongereni hongereni, hongereni kuhitimu.

MASWALI

41. Mshairi anaposema "mlichokipata si haba" ana maana gani?

 1. Mlichokipata si kilele
 2. Mlichokipata si kidogo
 3. Mlichokipata si duni
 4. Mlichokipata si dhaifu
 5. Mlichokipata si kibaya
Chagua Jibu


42. Vina katika ubeti wa pili ni vipi?

 1.  ha na ka 
 2.  a na ka 
 3. ho na ho 
 4. ni na mu 
 5. u na vi
Chagua Jibu


43. Wazo kuu katika shairi hili ni lipi?

 1. Kuhitimu ni jambo muhimu
 2. Elimu ya msingi ni bora zaidi
 3. Kujiendeleza kielimu ni muhimu
 4. Kiswahili ni somo la muhimu
 5. Kuhitimu ni lazima
Chagua Jibu


44. Kichwa kinachofaa kwa shairi hili ni kipi?

 1.  Ushauri kwa wahitimu 
 2. Kuhitimu ni fahari 
 3. Elimu ya msingi 
 4. Wanafunzi wahitimu
 5. Fahari ya kuhitimu.
Chagua Jibu


45. Kinyume cha neno "karaha" ni kipi?

 1.  Kero 
 2.  Adabu 
 3. Furaha 
 4.  Adhabu 
 5. Amani
Chagua Jibu46. Neno "bweteka" kama lilivyotumika kwenye shairi hilo lina maana ipi?

 1. Kuridhika 
 2. Kudhihaki 
 3. Kudhoofika
 4. Kudhalilika 
 5. Kudhihirika
Chagua Jibu


SEHEMU E

UTUNGAJI

Umepewa habari yenye sentensi nne (4) zilizoandikwa bila mtiririko sahihi wa mawazo katika swali la 47 - 50. Zipange sentensi hizo ili ziwe na mtiririko wenye mantiki kwa kuzipa herufi A, B, C na D. Weka kivuli katika herufiyajibu sahihi katika karatasiyakoya kujibia.

47.Dakika chache baadaye, tuliona msafara wa magari ukiingia.

Chagua Jibu


48.Gari hilo lilifuatwa na gari lingine lililojaa askari wa kuzuia fujo, kisha lilifuata gari la Rais.

Chagua Jibu


49.Mnamo saa saba hivi tuliona pikipiki ya askari wa usalama barabarani ikija mbio kama mshale.

Chagua Jibu


50.Mbele ya msafara huo kulikuwa na pikipiki nne zilizofuatiwa na gari la polisi lenye kingora.

Chagua Jibu


KISWAHILI 2013

SEHEMU A

SARUFI

1. Sweta langu limeshonwa na fundi mzoefu? "Mzoefu" ni aina gani ya neno?

 1.  Kielezi 
 2.  Kivumishi 
 3.  Kiunganishi 
 4.  Nomino 
 5.  Kitenzi
Chagua Jibu


2. "Ningejua ukweli wa mambo kabla ......... hapa bure saa hizi." Neno gani Iinakamilisha sentensi hiyo?

 1.  nisingalikuja 
 2.  ningekuja 
 3. singelikuja 
 4. nisingelikuja 
 5. nisingekuja
Chagua Jibu


3. "UKIMWI unaua." Mbunge alisema. Ipi ni kauli taarifa ya sentensi hiyo kati ya hizi zifuatazo?

 1.  Mbunge aliwaambia UKIMWI unaua
 2.  Mbunge alisema UKIMWI unaua
 3.  UKIMWI unaua mbunge alisema
 4.  Mbunge alisema kwamba UKIMWI unaua 
 5.  Mbunge alieleza UKIMWI unaua.
Chagua Jibu


4. "Anna anatembea polepole twiga." Kifungu kipi cha maneno kinakamilisha sentensi hiyo?

 1.  mithili ya 
 2.  mathalani ya
 3.  mahadhi ya 
 4.  maridhawa ya 
 5.  madhali ya
Chagua Jibu


5. Neno lipi halilandani na maneno yafuatayo?

 1.  Msonge 
 2.  Tembe
 3. . Daraja 
 4.  Kibanda 
 5.  Ghorofa
Chagua Jibu


6. Sentensi ipi kati ya hizi zifuatazo ni kauli ya kutendea?

 1.  Watoto wanacheza mpira. 
 2.  Mpira unachezwa na watoto. 
 3.  Watoto wanachezeana mpira.
 4.  Watoto wanachezea mpira.
 5.  Mpira unachezewa na watoto.
Chagua Jibu


7. "Tumejifunza . kujikinga na VVU na UKIMWI." Kifungu kipi cha maneno kati ya vifuatavyo kinakamilisha sentensi hiyo?

 1.  ibara ya 
 2.  jinsi ya
 3.  jinsia ya 
 4.  ilhali ya 
 5.  aina ya
Chagua Jibu


8. Sehemu ambayo ngombe huogeshwa ili kuwaepusha na magonjwa huitwaje?

 1.  Mto 
 2.  Bwawa
 3.  Ziwani 
 4.  Josho 
 5.  Joshi
Chagua Jibu


9. ”Mboga haina chumvi ya kutosha.” Wingi wa sentensi hiyo ni upi?

 1.  Mboga hazina chumvi ya kutosha
 2.  Mboga haina machumvi ya kutosha
 3.  Mamboga hayana chumvi ya kutosha
 4.  Mamboga hayana chumvi za kutosha 
 5.  Mboga haina chumvi za kutosha
Chagua Jibu


10. Nywele zinazoota kuanzia karibu na masikio mpaka kwenye mashavu huitwaje?

 1.  Mvi 
 2. Sharafa 
 3. Ndevu 
 4. Sharubu 
 5. Kope
Chagua Jibu


SEHEMU B

LUCHA YA KIFASIHI

21. Tegua kitendawili kisemacho: "Mwenye kuitwa amefika lakini mjumbe bado hajarudi.”

 1.  Nazi na mkwezi 
 2.  Yai na kifaranga 
 3.  Birika na Chai 
 4.  Nyama na ngozi
 5.  Chupa na mfuniko
Chagua Jibu


22. Wakoloni walitunyanyasa lakini hatimaye unyanyasaji huo ulifika ukingoni kwani .........” Ni methali ipi kati ya zifuatazo inakamilisha sentensi hiyo?

 1.  hakuna marefu yasiyokuwa na ncha
 2.  mchumia juani hulia kivulini
 3.  ukiona vyaelea vimeundwa
 4.  umoja ni nguvu utengano ni udhaifu E. bandu bandu humaliza gogo
Chagua Jibu


23. ”Kidagaa kimemwozea.” Msemo huu una maana gani?

 1.  Kukwepa kulipa deni 
 2.  Kutowajibika kulipa
 3.  Kuelemewa na jambo 
 4.  Kupoteza tumaini 
 5.  Kulipa deni maradufu
Chagua Jibu


24. "Kukubali kwa ulimi” ni msemo wenye maana ipi?

 1.  Kukubali kwa dhati
 2.  Kukubali kwa maneno
 3.  Kukubali bila kusema neon 
 4.  Kukubali kimoyomoyo
 5.  Kukubali kwa moyo mmoja
Chagua Jibu


25. Nahau isemayo, "amevimba kichwa” ina maana ipi?

 1.  Kupata mafanikio makubwa
 2.  Kukabidhiwa madaraka ya juu
 3.  Kuwa na hali ya hasira
 4.  Kuwa na hali ya huzuni
 5.  Kuwa na tabia ya majivuno
Chagua Jibu


26. "Kitanda usichokilalia hujui kunguni wake." Methali ipi kati ya zifuatazo ina maana save na hiyo?

 1.  Pema usipopema ukipema si pema tena
 2.  Kizuri hakikosi ila
 3.  Mtu siri kusema na moyo wake
 4.  Nyumba usiyoilalia ndani hujui ila yake
 5. Pilipili usiyoila yakuwashia nini
Chagua Jibu


27. "Nina mwanangu mweupe nikimtia maji hufa." Kitendawili hicho kina maana ipi?

 1.  Maziwa 
 2.  Tui la nazi 
 3.  Majivu 
 4.  Barafu 
 5. E. Karatasi
Chagua Jibu


28 Bwana mkubwa amelala ndani lakini ndevu zipo nje zapepea." Jibu sahihi la kitendawili hiki ni lipi?

 1. . Ulezi 
 2. . Mpunga 
 3. . Ngano 
 4. . Mahindi 
 5. . Mtama
Chagua Jibu


29. "Kazi mbaya si mchezo mwema." Methali inayofanana na methali hiyo ni ipi?

 1.  Hewala haigombi.
 2.  Mchezea tope humrukia.
 3.  Heri kuwa mbichi kuliko kuungua. 
 4. Hucheka kovu asiyekuwa na jeraha.
 5. Hukunyima tonge, hakunyimi neno.
Chagua Jibu


30. Msemo usemao, "kushikwa sikio" una maana ipi?

 1.  Kusemwa 
 2. Kunongonezwa 
 3.  Kuelezwa
 4. Kusengenywa 
 5. Kuonywa
Chagua Jibu


Try Another Test | 
Download Learning
Hub App

For Call,Sms&WhatsApp: 255769929722 / 255754805256

Bofya Hapa Kupakua
App Ya Learning Hub Tanzania
GO TO NECTA EXAMS