STD VII KISWAHILI ONLINE SELF NECTA TEST FOR YEAR 2008

KISWAHILI 2008 

SEHEMU A

SARUFI

Katika swali la 1 - 15 andika herufiyajibu lililo sahihi katika karatasiyakoya kujibia.

1. Neno lipi linakamilisha sentensi isemayo, "Humu . . alimoingia yule nyoka"

 1. ndiye
 2. ndio 
 3. ndiyo 
 4. ndimo 
 5. ndiko
Chagua Jibu


2. Badala ya kusema, "mimi sijambo". Ninaweza kusema, "mimi .. kamilisha sentensi hiyo kwa neno sahihi.

 1. wa afya 
 2. ahueni 
 3. heri
 4. buheri 
 5. mzima
Chagua Jibu


3. Ala kumbe! Kihisishi ni kipi kati ya yafuaatayo?

 1. Ameondoka 
 2. Leo 
 3. Ala kumbe
 4. Ala 
 5. Kumbe
Chagua Jibu


4. Kisawe cha neno kati ya yafuatayo?

 1. Hadharani 
 2. Mafichoni 
 3. Pembezoni
 4. Waziwazi 
 5. Kivulini
Chagua Jibu


5. Mtoto aliyepotea amepatikana. Hii ni aina ipi ya sentensi?

 1. Sahili
 2. Tegemezi
 3. Changamano
 4. Changamano
 5. Shurutia
Chagua Jibu


6. Yule msichana anaimba vizuri. Neno lililopigiwa mstari limetumika kama aina ipi ya maneno?

 1. Nomino 
 2. Kielezi 
 3. Kitenzi
 4. Kivumishi 
 5. Kiwakilishi
Chagua Jibu


7. Sentensi ipi kati ya zifuatazo ipo katika kauli halisi?

 1. Mimi siendi 
 2. Alisema haendi 
 3. Ameenda 
 4. Alisema hataenda
 5. Alisema anaenda
Chagua Jibu


8. Nomino inayotokana na kitenzi "Vaa" ni ipi?

 1. Nguo
 2. Valisha
 3. Kivalo 
 4. Kivazi 
 5. Vazi
Chagua Jibu


9. Neno lipi linakamilisha sentensi isemayo, Timu ya Taifa ingalicheza vizuri . mchezo

A. ingelishinda B. ingeshinda C. ingashinda

D. ingalishinda E. itashinda

Chagua Jibu


10. Siku ya Mei Mosi wafanyakazi walipita mbele ya Waziri Mkuu wakishikilia ......... yenye maneno ya kuhimiza kazi. Neno lipi linakamilisha sentensi hiyo?

 1. mabango 
 2. libango 
 3. kibango
 4. vibango
 5. bango
Chagua Jibu


11- "Nguo yangu imechafuka sana.” Wingi wa sentensi hii ni upi?

 1. Nguo yangu imechafuka sana 
 2. Nguo zetu zimechafuka sana
 3. Nguo yetu zimechafuka sana 
 4. Nguo zao zimechafuka sana 
 5. Nguo yetu zimechafuka sana
Chagua Jibu


12. Lipi kati ya maneno yafuatayo halina uhusiano na mengine?

 1. Ng'ombe 
 2. Mbuzi
 3. Simba 
 4. Chiriku
 5. Nyani
Chagua Jibu


13. Samaki, dagaa na nyama. Kwa neno moja huitwaje?

 1. Kitoweo 
 2. Mboga 
 3. Mchuzi
 4. Mlo 
 5. Chakula
Chagua Jibu


14. Sentensi isemayo, ”ltakapofika mchana .... kuondoka” inakamilishwa kwa usahihi na neno lipi kati ya yafuatayo?

 1. tuliruhusiwa
 2. tataruhusiwa
 3. tumeruhusiwa
 4. hurusiwa 
 5. tunaruhusiwa
Chagua Jibu


15. Kinyume cha neno "duni” ni kipi?

 1. Thamani
 2. Kidogo
 3. Hafifu
 4. Kikubwa 
 5. ?mara
Chagua Jibu


SEHEMU B

MSAMIATI

Katika swali la 16 - 25 andika herufiyajibu lililo sahihi katika karatasi yakoya kujibia.

16. Mzee Jumbe aliwapa wanae mavvaidha juu ya maisha yao. Neno lilipogiwa mstari lina maana gani?

 1. Mawazo 
 2. Urithi
 3. Maonyo
 4. Mahubiri
 5. Hotuba
Chagua Jibu


17. Mtu anayesimamia kazi za shambani huitwaje?

 1. Nokoa 
 2. Mnyapara 
 3. Msimamizi
 4. Kiongozi 
 5. Kiranja
Chagua Jibu


18. Pondamali ni kijana mwenye hila sana. Kisawe cha neno ”hila l'ni kipi?

 1. Hasira 
 2. Ulafi 
 3. Udanganyifu
 4. Ukorofi 
 5. Ukabila
Chagua Jibu


19. "Jioni bahari ilikuwa . kwa hiyo wavivu walivua samaki bila wasiwasi. Neno lipi linakamilisha sentensi hiyo kwa usahihi?

 1. kupwa 
 2. shwari 
 3. kavu
 4. Baridi
 5. joto
Chagua Jibu


20. Mama alijifunza kuendesha gari lakini bado hajafuzu. Neno "Hajafuzu” lina maana ipi kati ya zifuatazo?

 1. Hajajua kuendesha 
 2. Hajamaliza mafunzo hayo 
 3. Hajapata leseni 
 4. Hajahitimu mafunzo hayo
 5. Hatamaliza mafunzo haya
Chagua Jibu


21. Mchanganyiko wa mboga au matunda unaoliwa bila kupikwa huitwaje?

 1. Mchicha 
 2. Kabichi
 3. Nyanya
 4. Matango 
 5. Saladi
Chagua Jibu


22. Kabwela alimsihi baba yake ampe nauli akatembelee mbuga za wanyama. Neno sihi kama lilivyotumika katika sentensi hiyo lina maana gani?

 1. Kubembeleza 
 2. Kumtaka 
 3. Kulazimisha 
 4. Kumshauri 
 5. Kumdanganya
Chagua Jibu


23. Neno lipi linakamilisha sentensi isemayo, "Anapenda kukaa bure ... ...... ana nguvu nyingi”.

 1. pamoja 
 2. iwapo
 3. angalau
 4. japokuwa
 5. isipokuwa
Chagua Jibu


24. Kijana yule anafanya kazi zake kwa makini. Badala ya kutumia neno "makini” ungeweza kutumia neno lipi kati ya yafuatayo?

 1. Busara 
 2. Hekima 
 3. Ujasiri
 4. Wasiwasi 
 5. Uangalifu
Chagua Jibu


25. "Timu ya mieleka ya mkoa wa Rukwa ilikuwa na pambano ......... ya timu ya mieleka ya mkoa wa Mtwara”. Kamilisha sentensi hiyo kwa neno mojawapo kati ya yafuatayo:

 1. zidi 
 2. zaidi 
 3. dhidi
 4. kuzidi
 5. miongoni
Chagua Jibu


SEHEMU C

METHALI, NAHAU NA VITENDAWILI

26. "Kidole kimoja hakivunji chawa”. Methali hii ina maana sawa na methali ipi kati ya zifuatazo?

 1. Mchagua jembe si mkulima
 2. Kilema si ugonjwa
 3. Umoja ni nguvu utengano ni udhaifu
 4. Kuvuja kwa pakacha nafuu kwa mchukuzi
 5. Kulia kwake ni kicheko kwetu
Chagua Jibu


27. Kifungu kipi cha maneno hukamilisha kitendawili kifuatacho kwa usahihi? 'Watoto wa binadamu  . . . . . .

 1. huondoka na kurudi 
 2. wakiondoka hawarudi
 3. hutangulia kuondoka 
 4. huchelewa kuondoka
 5. huondoka pamoja na binadamu
Chagua Jibu


28. "Sina hali”. Nahau hii ina maana gani?

 1. Sina pesa 
 2. Ninaumwa
 3. Sina ahueni
 4. Sijambo
 5. Sijiwezi
Chagua Jibu


29. "Udongo uwahi ungali maji". Methali hii ina maana gani?

 1. Udongo ukikauka unakuwa mgumu
 2. Kuchukua tahadhari kabla ya hatari
 3. Usitatue tatizo kabla ya hatari
 4. Udongo wenye maji usiuwahi 
 5. Kukimbilia tatizo si kulitatua
Chagua Jibu


30. Tatizo la ufisadi limeota mizizi katika nchi yetu. "Kuota mizizi" ni usemi wenye maana gani?

 1. Kuibuka
 2. Kutoweka
 3. Kufifia
 4. Kuanza
 5. Kushamiri
Chagua Jibu


31. "Mgonjwa aendapo hospitalini na kutopata matibabu hadi atoe chochote kwa mhudumu wa afya." Nahau ipi inasaidia hali hiyo?

 1. Kutia mkono kizani
 2. Kuzunguka mbuyu
 3. Kuua tembo kwa ubua
 4. Kujikaza kisabuni 
 5. Kutoa ni moyo
Chagua Jibu


32. Katika methali zifuatazo ni methali ipi ambayo haifanani na zingine?

 1. Mlilala handingwandingwa mwenye macho haambiwi tule
 2. Usimuamshe aliyelala
 3. Mwenye uchungu hambiwi liwa
 4. Asiyeuliza hanalo ajifunzalo
 5. Mtaka cha mvunguni sharti ainame
Chagua Jibu


33. Neno lipi linakamilisha methali isemayo: Ndugu chungu jirani ?

 1. ndugu
 2. rafiki
 3. jamaa
 4. mkungu
 5. kinu
Chagua Jibu


34. Tegua kitendawili kisemacho "Ajihami bila silaha" kwa kuchagua neno sahihi kati ya yafuatayo:

 1. Nyoka
 2. Mbwa
 3. Kinyonga
 4. Paka
 5. Mjusi
Chagua Jibu


35. Tegua kitendawili kisemachö "Maskini huyu hata umchangie namna gani haridhiki", kwa kuchagua neno moja kati ya yafuatayo:

 1. Tumbo 
 2. Macho
 3. Pua
 4. Masikio
 5. Mdomo
Chagua Jibu


SEHEMU D

UFAHAMU

Soma habari ifuatayo halafu jibu maswali (36 - 45) kwa kuandika herufi sahihi katika karatasi yakoya kujibia.

Kijana Makubwa alikuja juu katika kushikilia tabia yake ya ufedhuli na maringo. Kwa kuwa alikuwa msomi, hakudiriki kufumbata jembe na kulima shambani pamoja na wazazi wake. Yeye katika mawazo yake aliona kuwa alihusika na kwenda mjini kutafuta kazi ya ukarani. Aidha Makubwa alikuwa akiwaudhi wengi kijijini, alipozungumza nao aliwamung'unyia Kiswahili kwa majivuno na ukaidi sana. Matendo na mwenendo wake vilionesha kuwa alijiona mtu wa maana sana kuliko wengine na alijawa na mawazo kemkem ya ukubwa wa madaraka.

Shuleni kwake, kama kijijini, Makubwa alipenda maisha ya huria, kutenda Iolote alilotaka akilini mwake. Mara nyingi alikuwa kiguu na njia, hakupenda kutulia mahali pamoja. Alikuwa hajali sheria, aliamka, alisomea alipopataka na kujivalia alivyotaka. Yeye kila wakati alipenda starehe. Kazi alikuwa hafanyi, hata akazoea kusingizia mvua kwa kila wajibu ambao hakuutimiza. Lakini siku zake arobaini ziliwadia, shule haikuweza kuvumilia tena kijana Mkubwa aliyependa huria kuliko nidhamu iliyokubalika na wengi. Shuleni kwake alipigwa kalamu nyekundu. Bila shaka kijijini walianza kusema. "Aliye juu mngoje chini". Wengine walisema "msiba wa kujitakia hauna kilio".

MASWALI

36.Makubwa hakuweza shughuli za kilimo kwa sababu

 1. alishindwa kushika jembe 
 2. hakuwa na muda wa kufanya kazi
 3. ya maringo kujiona msomi 
 4. alieendelea na tabia ile ile
 5. wazazi wake walimruhusu
Chagua Jibu


37.Makubwa alikuwa na tabia gani ambayo haikupendeza huko shuleni?

 1. Maisha ya kutenda alilotaka
 2. Kupenda ukarani
 3. Kushirikiana na wazazi wake
 4. Kutulia sehemu moja
 5. Kuzungumza lugha ya Kiswahili
Chagua Jibu


38. Mwandishi anasema, "alijawa na mawazo kemkem ya ukubwa wa madaraka." Maana ya neno kemkem ni ipi?

 1. Finyu 
 2. Kidogo 
 3. Kinyume
 4. Mengi
 5. Kuonekana
Chagua Jibu


39.Kutenda mambo kwa kuzingatia taratibu zilizowekwa. Neno gani kati ya yafuatayo linasadifu sentensi hiyo?

 1. Unyenyekevu 
 2. Nidhamu 
 3. Uadilifu 
 4. Kanuni 
 5. Wajibu
Chagua Jibu


40. Ni kipi kilichomsibu Makubwa baada ya shule kushindwa kuvumilia tabia yake?

 1. Alionywa 
 2. Alifukuzwa shule
 3. Wazazi waliitwa shuleni 
 4. Alisimamishwa masomo
 5. Hakupewa uhuru
Chagua Jibu


41. Mwandishi anazungumzia nini juu ya wanafunzi kutimiza wajibu wao?

 1. Kujali sheria, kusoma na kutenda yote yanayohitajiwa
 2. Kusoma, kuthamini starehe na michezo
 3. Kuwa na nguvu za kutosha, mahitaji muhimu na kucheza
 4. Kucheza, matayarisho muhimu na kusoma 
 5. Kutulia mahali, starehe na kusoma
Chagua Jibu


42. Kwa maoni yako kichwa cha habari hii kinaweza kuwa kipi?

 1. Wanafunzi wa Makubwa 
 2. Tabia ya shule
 3. Tabia ya Makubwa 
 4. Maisha ya shule 
 5. Mambo ya wanafunzi
Chagua Jibu


43. 'Msiba wa kujitakia hauna kilio". Usemi huu una maana gani? 

 1. Matatizo hayaepukiki
 2. Matatizo hayana masikitiko
 3. Matatizo na msiba yana masikitiko 
 4. Matatizo ni ya kujilaumu
 5. Ukijitafutia matatizo usisikitike
Chagua Jibu


44. Fundisho unalolipata katika habari hii ni "wanafunzi tuwe na: 

 1. utii na uvumilivu 
 2. uhuru na uwazi
 3. subira na kujiamiani 
 4. kiasi na bidii
 5. uaminifu
Chagua Jibu


45. Kifungu kipi cha habari hukamilisha sentensi isemayo "Makosa ya kutotimiza wajibu shuleni yakijitokeza mara nyingi ... ... ... "

 1. hupata majibu mchache 
 2. huachwa bila wajibu
 3. hupata visingizio vingi
 4. hayana ufumbuzi 
 5. hupatiwa ufumbuzi
Chagua Jibu


SEHEMU E

UTUNGAJI

Umepewa insha yenye sentensi tano (5) zilizoandikwa bila mtiririko sahihi wa mawazo. Zipange sentensi hizo ili ziwe na mtiririko wenye mantiki kwa kuzipa A, B, C, D na E ili kujibu maswali 46 - 50.

46. Tutaendelea kusaidiana na kushirikiana katika mambo mbalimbali hasa katika shughuli za kiuchumi, kielimu na kijamii.

Chagua Jibu


47. Kumekuwa na mwingiliano wa tamaduni za kigeni katika nchi zetu mfano mavazi, lugha, ngoma, nyimbo, mila, na desturi.

Chagua Jibu


48. Lakini katika kijiji chetu cha Tupendane tumeamua kudumisha upendo na ushirikiano miongoni mwetu.

Chagua Jibu


49. Baadhi ya misingi mizuri ya maisha imevurugwa.

Chagua Jibu


50. Mambo mengi yaliyotokea na yanayoendelea kutokea yameathiri sehemu ya utamaduni wetu.

Chagua Jibu


Try Another Test | 
Download Learning
Hub App

For Call,Sms&WhatsApp: 255769929722 / 255754805256

GO TO NECTA EXAMS