STD IV SAYANSI ONLINE NECTA EXAM REVIEW FOR YEAR 2020

OFISI YA RAIS  TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA

TATHMINI YA TAIFA DARASA LA NNE

SAYANSI NA  TEKNOLOJIA - 2020

SEHEMU A

1. Jibu vipengele  (i) - (v) kwa kuchagua jibu sahihi na kuandika barua yake katika nafasi iliyotolewa.

(i) Je, ni vyakula gani kati ya vifuatavyo vina vitamini na protini nyingi?

 1. maziwa, nyama na samaki
 2. nyanya, vitunguu na karoti
 3. embe, samaki na karoti
 4. samaki, mchele na mahindi
Chagua Jibu


(ii) Je, ni vyakula gani kati ya vifuatavyo vinaupa mwili nguvu?

 1. muhogo
 2. samaki
 3. maziwa
 4. matunda
Chagua Jibu


(iii) Ni virutubisho gani vinavyopatikana kwenye maziwa?

 1. Vitamini na protini
 2. Mafuta na vitamini
 3. wanga na mafuta
 4. Protini na mafuta
Chagua Jibu


(iv) Je, vyakula vyenye virutubisho vya protini vina kazi gani?

 1. Kuupa mwili joto na nishati
 2. Kujenga na kutengeneza mwili
 3. Kuupa mwili nishati na madini
 4. Kujenga na kulinda mwili.
Chagua Jibu


(v) Magonjwa yote yafuatayo yanasababishwa na kula chakula kilichochafuliwa isipokuwa?

 1. Homa ya matumbo
 2. Kuhara
 3. Kipindupindu
 4. Malaria.
Chagua Jibu


2. Jibu maswali (i) - (v) kwa kulinganisha vitendo vinavyosababisha uharibifu/uharibifu wa mazingira katika Orodha A pamoja na maana za vitendo hivi katika Orodha B. Andika herufi ya jibu sahihi kwenye kitabu chako cha mazoezi.

ORODHA A

ORODHA B

(i) Kutupa kemikali na taka kwenye mabwawa na mito.

(ii) Kufuga idadi kubwa ya wanyama katika eneo dogo.

(iii) Matokeo ya maji hewa na uchafuzi wa udongo

(iv) Kutupa kemikali na taka kwenye udongo

(v) Kuongezeka kwa viwango vya vumbi na moshi katika angahewa

 1. Uharibifu wa mazingira
 2. Uchafuzi wa hewa
 3. Uchafuzi wa maji
 4. Mmomonyoko wa udongo
 5. Rutuba ya udongo
 6. Uchafuzi wa udongo
 7. Kuongezeka kwa mvua
Fungua Jibu


3. Jibu maswali (i) - (v) kwa kuchagua neno sahihi kutoka kwenye kisanduku ulichopewa na uandike katika nafasi zilizoachwa.

kuakisi, kinzani, kunyonya, mtawanyiko, kuzuiwa, kupenya
 1. Ni nini hufanyika wakati miale ya mwanga inasafiri kutoka katikati hadi nyingine?
 2. Fungua Jibu


 3. Ni nini hufanyika wakati miale ya mwanga inagonga nyenzo isiyo wazi?
 4. Fungua Jibu


 5. Ni nini hufanyika wakati miale ya mwanga inapiga uso laini unaong'aa?
 6. Fungua Jibu


 7. Ni nini hufanyika wakati miale ya mwanga inapiga kitu ambacho kina rangi nyeusi?
 8. Fungua Jibu


 9. Ni nini hufanyika wakati miale ya mwanga inapokutana na matone ya maji katika angahewa?
Fungua Jibu


4. Umepewa hatua A - E zinazohusika katika usagaji wa chakula kwenye mfumo wa usagaji chakula. Panga hatua hizi kwa kuandika sentensi ulizopewa kwa mpangilio sahihi katika nafasi zilizoainishwa kwenye jedwali hapa chini:

 1. Kinyesi hutoka mwilini kupitia njia ya haja kubwa.
 2. Chakula hicho humezwa na kufyonzwa ndani ya utumbo mwembamba.
 3. Chakula huingia kinywani.
 4. Chakula hupitia umio hadi tumbo.
 5. Chumvi ya maji na madini hufyonzwa ndani ya utumbo mpana na kuacha taka ambayo haijachujwa kuingia kwenye puru.

Hatua

Sentensi

 1. Hatua ya 1


 1. Hatua ya 2


 1. Hatua ya 4


 1. Hatua ya 5


 1. Hatua ya 6


Fungua Jibu


5. Chunguza picha zilizo hapa chini kisha ujibu maswali yanayofuata.

 1. Ni vitu gani viwili hapo juu vinatumika kama njia za kisasa za mawasiliano?
 2. Fungua Jibu


 3. Ni vitu gani viwili hapo juu vinatumika kama njia za kitamaduni za mawasiliano?
 4. Fungua Jibu


 5. Ni kipi kati ya vitu hapo juu hakitumiki katika mawasiliano?
 6. Fungua Jibu


 7. Je, ni kwa njia gani kipengee kilicho na antena hapo juu kina manufaa katika maisha ya kila siku?
 8. Fungua Jibu


 9. Ni kipi kati ya vitu hapo juu kinatumika katika mawasiliano bila kutoa sauti?
Fungua Jibu


Fungua Jibu


Fungua Jibu


Fungua Jibu


Download Learning
Hub App

For Call,Sms&WhatsApp: 255769929722 / 255754805256