STD IV MAARIFA_JAMII ONLINE NECTA EXAM REVIEW FOR YEAR 2020

OFISI YA RAIS  TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA

TATHMINI YA TAIFA  DARASA LA NNE

MAARIFA YA JAMII-2020

SEHEMU A

1. Jibu vipengele (i) - (viii) kwa kuchagua jibu sahihi na kuandika barua yake katika nafasi iliyotolewa.

(i) Kwa nini kilimo kinachukuliwa kuwa uti wa mgongo wa uchumi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania?

 1. Kilimo kinapendwa na watu wengi.
 2. Kilimo huvutia watalii wengi.
 3. Kilimo kinaajiri watu wengi.
 4. Kilimo kinakuza uchimbaji madini.
Chagua Jibu


(ii) Je, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inanufaika vipi na uchimbaji madini?

 1. Kupata fedha za kigeni
 2. Kuongezeka kwa mavuno ya mazao
 3. Kuongezeka kwa idadi ya wanyama
 4. Kuongezeka kwa misitu
Chagua Jibu


(iii) Je, ni madhara gani kati ya yafuatayo ya uharibifu wa mazingira ambayo hayasababishwi na uchimbaji madini?

 1. ukataji miti
 2. kuongezeka kwa mvua
 3. uchafuzi wa maji
 4. uwepo wa mashimo makubwa kwenye ardhi
Chagua Jibu


(iv) Je, kati ya zifuatazo ni faida gani ya hifadhi za taifa na mapori ya akiba nchini Tanzania?

 1. Kuongeza pato la taifa
 2. Kupata samadi kwa kilimo
 3. Kuongezeka kwa idadi ya wawindaji haramu
 4. Kupata ardhi yenye rutuba kwa kilimo
Chagua Jibu


(v) Kwa nini hairuhusiwi kutumia sumu na baruti katika uvuvi?

 1. Uvuvi wa kutumia baruti huua samaki wengi kwa wakati mmoja.
 2. Uvuvi wa kutumia baruti huwafanya wavuvi kupata hasara kubwa.
 3. Uvuvi wa baruti hunasa samaki wakubwa pekee.
 4. Uvuvi wa kutumia baruti husababisha ukosefu wa ajira kwa wavuvi.
Chagua Jibu


(vi) Ni madini gani kati ya yafuatayo yanapatikana Tanzania Pekee?

 1. Tanzanite
 2. Dhahabu
 3. Almasi
 4. Chokaa
Chagua Jibu


(vii) Je, ni hatua gani kati ya zifuatazo ni muhimu katika uhifadhi wa ardhi iliyoharibiwa na shughuli za uchimbaji madini?

 1. Kuhifadhi wanyama wengi
 2. Kusafisha ardhi
 3. Kumwagilia ardhi
 4. Kupanda miti
Chagua Jibu


(viii) Ni shughuli gani za kiuchumi kati ya zifuatazo zinazotokana na misitu?

 1. Uzalishaji wa nafaka
 2. Uvuvi
 3. Ufugaji wa nyuki
 4. Uchimbaji madini.
Chagua Jibu


2. Jibu swali (i)-(vi) kwa kuoanisha kazi za ala za hali ya hewa katika kundi A  na majina ya vyombo vya hali ya hewa katika Kundi B kwa kuandika herufi ya jibu sahihi katika nafasi zilizoachwa.

KUNDI A

KUNDI B

(i) Chombo kinachotumika kuamua mwelekeo wa upepo

(ii) Chombo kinachotumika kupima kiasi cha unyevunyevu

(iii) Chombo kinachotumika kupima shinikizo la hewa

(iv) Chombo kinachotumika kupima joto

(v) Chombo kinachotumika kupima kasi ya upepo

(vi) Chombo kinachotumika kupima mwanga wa jua

 1. Kipimo cha maji
 2. Campbell-stokes
 3. Kipima joto
 4. Upepo wa upepo
 5. Kipimo cha mvua
 6. Anemometer
 7. Barometer
 8. Skrini ya Stevenson.
Fungua Jibu


Fungua Jibu


SEHEMU YA B

3. Soma mazungumzo hapa chini kisha ujibu maswali yanayofuata kwa kuandika jibu sahihi katika nafasi zilizoachwa.

Dihenga: Habari yako?

Masatu: Sijambo  .

Dihenga : Wewe ni wa kabila gani?

Masatu: Mimi  ni Msukuma, wewe vipi?

Dihenga : Mimi ni wa kabila la Wazaramo.

Masatu: Nilikuona ukicheza ngoma ya asili kwenye sherehe fulani jana.

Dihenga : Tulikuwa tunacheza ngoma ya asili iitwayo Mdundiko. Unapenda ngoma gani ya kitamaduni?

Masatu: Pia naipenda  Mdundiko kwa sababu inafanya miili kuwa sawa.

Dihenga : Je, unapenda kusalimia watu katika jamii yako?

Masatu: Ndiyo, mara nyingi huwa nasalimia  watu mbalimbali katika jamii yangu.

Dihenga : Unawasalimiaje watu wa jamii yako?

Masatu: Tunasalimiana kwa kupeana mikono, na wewe?

Dihenga : Napenda kuwasalimia watu kwa kuwakumbatia.

Masatu: Ooh! Hongera sana.

Dihenga : Asante.

Maswali:

(i) Masatu anatoka kabila gani?

Fungua Jibu


(ii) Dahenga anapendelea njia gani ya kusalimia watu?

Fungua Jibu


(iii) Ngoma gani ya kitamaduni inachezwa na Wazaramo?

Fungua Jibu


(iv) Kwa mujibu wa mazungumzo hapo juu, ni kabila gani linalosalimia watu kwa kupeana mikono?

Fungua Jibu


(v) Taja faida moja ya kucheza ngoma ya asili ya “Mdundiko”.

Fungua Jibu


(vi)Mazungumzo kati ya Masatu na Dihenga yalianzaje?

Fungua Jibu


(vii) Umejifunza nini kutokana na mazungumzo haya?

Fungua Jibu


4. Andika alama zifuatazo zinawakilisha nini kwenye ramani

Fungua Jibu


Fungua Jibu


Fungua Jibu


Fungua Jibu


Fungua Jibu


Fungua Jibu


Fungua Jibu


Fungua Jibu


Fungua Jibu


Fungua Jibu


Fungua Jibu


Fungua Jibu


Fungua Jibu


Download Learning
Hub App

For Call,Sms&WhatsApp: 255769929722 / 255754805256

HAPANA. Alama ya Ramani Maana ya Alama
1.
2.
3.
4.