STD IV HISABATI ONLINE NECTA EXAM REVIEW FOR YEAR 2016

HISABATI 2016

1. Jumlisha 

Makumi mamoja

    8            3

+ 1            4

Fungua Jibu


2. 699 + 212 =

Fungua Jibu


3. 7 - 5 =

Fungua Jibu


4. Andika namba kwenye kisanduku. 492

Fungua Jibu


5.   740

     x  95

Fungua Jibu


6. 

Fungua Jibu


7. Miezi mitatu iliyopita, idadi ya magari yaliyopata ajali ni 125 kama kila gari lilikuwa na abiria wanne, Je ni abiria wangapi walihusika kwenye hizo ajali?

Fungua Jibu


8. Zabibu alikuwa na mkate mmoja. Alimpa 1/4 rafiki yake ya mkate huo. Je alibaki na sehemu gani ya mkate?

Fungua Jibu


9. Andika sehemu iliyo na kivuli?

Fungua Jibu


10.

Fungua Jibu


11.


Fungua Jibu


12. Anna ana shilingi 700. Alimpa kakake shilingi 500. Je Anna alibaki na shilingi ngapi?

Fungua Jibu


13. Shilingi 8625 - shilingi 175 =

Fungua Jibu


14. John alinunua bidhaa zifuatazo:
Mashati 3 @ shs. 2500.00

Fulana 4 @ shs. 400.00

Jozi 2 za viatu @ shs 4500. 00

Je, alitumia shilingi ngapi kwa jumla?

Fungua Jibu


15. Tafuta mzingo wa msitatili ABCD.

Fungua Jibu


16. Tafuta mzingo wa mraba ambao una urefu wa sm 20.

Fungua Jibu


17. Mstatili una urefu wa m 22 na upana wa m 15 Tafuta eneo lake.

Fungua Jibu


18. Wanakijiji 50 walipewa m2 1900 kila mtu. Je kwa jumla walipewa hekta ngapi?Fungua Jibu


19. Andika wakati ulioonyeshwa katika uso huu wa saa.

Fungua Jibu


20. Badili mm 150 kuwa sentimeta

Fungua Jibu


21. Saa    Dakika

        2       25

 +      3      45

Fungua Jibu


22. James aliondoka nyumbani 7:10 asubuhi na kufika shuleni 9:10 asubuhi tafuta muda aliotumia kutembea kutoka nyumbani hadi shuleni?

Fungua Jibu


23. Andika XXXV kwa tarakimu za kawaida.

Fungua Jibu


24. 80 - 32 andika jibu kwa namba za kirumi.

Fungua Jibu


25. Grafu ya muhimili inaonyesha idadi ya pakiti za maziwa zilizouzwa Jumatatu mpaka Alhamisi. Tafuta jumla ya pakiti zilizouzwa kwa siku nne zote.


Fungua Jibu


Download Learning
Hub App

For Call,Sms&WhatsApp: 255769929722 / 255754805256