?> HISABATI STANDARD SEVEN EXAMS SERIES
HISABATI STANDARD SEVEN EXAMS SERIES

OFISI YA RAIS, TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA

MTIHANI WA UMAHIRI KWA SHULE ZA MSINGI

MTIHANI WA MWIGO

DARASA LA SABA-HISABATI

2024

 

MUDA: 1:30                                                                                                        

MAELEKEZO

 1. Mtihani huu una SEHEMU tatu yaani, A,B na C
 2. Maswali yapo Nane kwa ujumla
 3. Jibu maswali yote katika kila sehemu
 4. Tumia kalamu ya wino yenye rangi nyeus au ya bluu
 5. Onyesha kazi yako vizuri
 6. Vifaa vya elektroniki haviitajiki katika chumba cha mtihani

 

SEHEMU A

1. Je, jumla ya thamani ya jumla ya 7 na 6 katika nambari  ni nini?

2. Karen alikuwa na  kwenye akaunti yake ya benki .Aliweka  zaidi kwenye akaunti. Baadaye aliondoa  kwa ajili ya karo ya shule. Ni pesa ngapi zilizobaki kwenye akaunti yake ya benki?

3. Tengeneza muundo wa nambari 3 kuanzia  Kanuni ya kutoa ni 111

4. Mkebe ana ujazo wa lita . Ann alitumia Mkebe kuchota  maji mara . Alichota lita ngapi za maji?

5. Mkulima alikuwa na lita  za maziwa. Aligawa maziwa kwa usawa kati ya wanawe wanne. Kila mtoto alipata maziwa kiasi gani? (mks 2)

6. Thamani ya nafasi ya tarakimu 6 katika nambari  ni ipi?

7. Hussein alifunga pointi  katika mchezo wa kidijitali wa kufurahisha. je, jumla ya thamani ya tarakimu 6 ilikuwa nini?

8. Kokotoa 

9. Je, jumla ya  na ?

10. Kokotoa:  +14  

2. Tatua mafumbo

i. Nambari za roman MCMLVI ziliandikwa kwenye bodi ya shule ili kuonyesha mahudhurio siku ya Jumatatu. Ikiwa wanafunzi 17 hawakuhudhuria kila siku katika siku zilizopita, tafuta idadi ya wanafunzi waliokuwepo siku ya Ijumaa.

ii. Shule ina wanafunzi 720, ikiwa 12.5% yao ni wasichana, tafuta idadi ya wavulana.

iii. Juma aliondoka nyumbani na gari lake saa 8:30 asubuhi, alichukua 21/2 kufika kazini kwake. Alianza safari yake lini?

iv. Fikiria nambari, toa tisa kutoka kwa nambari, jibu ni ¼ ya nambari hiyo. Tafuta nambari.

v. Umri wa mtoto ni 0.25 ule wa baba, ikiwa baba ana miaka 40, tafuta umri wa mtoto.

vi. Nguo moja iligharimu shilingi 8000. Ikiwa Nasma alipewa punguzo la 30%, alilipa kiasi gani kwa mavazi?

SEHEMU B

3.

i. Bi. Juma alioka mikate 120 kwa ajili ya uuzaji wa mikate ya shule. Asubuhi, aliuza mikate 35. Binti yake alioka mikate mingine 40 ili kuongeza mauzo. Alasiri, waliuza mikate 70 nyingine. Je, mwisho wa siku walikuwa na mikate mingapi?

ii. Kiwanja cha bustani cha mstatili kina urefu wa mita 12 na upana wa mita 8. Je! ni eneo gani la shamba la bustani? Ikiwa mtunza bustani anataka kuweka uzio kuzunguka bustani nzima, ni eneo gani la bustani?

iii. Mashindano ya mpira wa miguu yana timu 16. Katika kila duru ya mashindano, nusu ya timu huondolewa. Itachukua raundi ngapi kuamua timu bingwa?

4:

i. Sarah anataka kununua baiskeli mpya inayogharimu sh. 150000. Anapata sh. 10000 kwa wiki kwa kufanya kazi za nyumbani. Ikiwa atahifadhi mapato yake yote, itamchukua wiki ngapi kuokoa pesa za kutosha kwa baiskeli?

ii. Roll ya Ribbon ina urefu wa mita 20. Maya hutumia mita 3.5 kupamba zawadi, na kisha kukata mita nyingine 6 kwa mradi wa ufundi. Ni Ribbon ngapi iliyobaki kwenye safu?

iii. Kichocheo cha mchanganyiko wa karamu kinahitaji vikombe 3 vya unga, vikombe 2 vya karanga na kikombe 1 cha nafaka. Ikiwa unataka kuongeza mapishi mara tatu, utahitaji vikombe vingapi vya kila kiungo?

5.

i. Katika darasa, uwiano wa wavulana na wasichana ni 3:5. Ikiwa kuna wavulana 24 darasani, kuna wanafunzi wangapi kwa jumla?

ii. Rahisisha usemi ufuatao: 5x +2y - x +9y

iii.andika nambari 9.9984 katika sehemu tatu za desimali

6.

i. Panga upya tarakimu katika nambari 64809725 ili kuunda nambari ndogo zaidi ya tarakimu nane na iandike kwa maneno.

ii. Katika shamba fulani 1/12 ya wanyama ni punda, 1/3 ni mbuzi, 1/8 ni ngamia, ng'ombe 5/24 na wengine ni kondoo. Panga sehemu zinazowakilisha kila aina ya mnyama kwa mpangilio wa kushuka.

iii. Eneo la shamba la mraba ni 14400m2. Mzunguko wake ni nini?

SEHEMU C

7.

 1. 1. i. Data iliyo hapa chini inaonyesha umri wa watoto 24 wakicheza mchezo wa kujificha na kutafuta katika kijiji.
  7,8,6,8,6,7,8,6,7,9,6,8
  9,7,8,6,6,7,8,7,8,7,9,5
  Wakilisha data katika jedwali la masafa hapa chini.

Umri(years)

kuhesabu

 Mzunguko

 5

 

 

 6

 

 

 7

 

 

 8

 

 

 9

 

 

ii. Takwimu hapa chini inaonyesha bwawa la uvuvi la mviringo. Ikiwa peter aliizunguka mara moja, alienda umbali gani?

iii. Je! ni eneo gani la sehemu yenye kivuli kwenye umbo hapa chini;

C:UsersRABBIDownloadsG7T1S1002mathQ8.PNG

8.

i. Mzunguko wa mstatili chini ni 50 cm. Tafuta eneo lake

ii. Mbuzi hufungwa kwa kamba juu ya mti. Ikiwa urefu wa kamba ni 14 cm. Tafuta eneo la malisho ya mbuzi

iii. Tafuta eneo la pembetatu hapa chini.

 

LEARNINGHUBTZ.CO.TZHISABATI STANDARD SEVEN EXAM SERIES 102

PRESIDENT’S OFFICE, REGIONAL ADMINISTRATION AND LOCAL GOVERNMENT

PRIMARY EXAMINATION SERIES

NEW FORMAT BASED-STANDARD SEVEN EXAMINATION

SUBJECT: MATHEMATICS

MID TERM -1 MARCH 2024

TIME: 1:40HR

Instructions: 

 1. This paper consists of three sections; A, B and C with a total of 8 questions
 2. All answers must be written in blue or black ink.
 3. Remember to write your name and other particulars in the given spaces.
 4. Answer all questions according to the instructions in each section.
 5. Keep your work neat and smart.
 6. Cellular phones, tablets and calculators are not allowed in the examination room.

 

SECTION A: ANSWER ALL QUESTIONS 10MARKS 

Solve the following questions by showing the clear methods and providing correct answers in the answer sheets provided. 

QUESTION No.1 (10 marks) 

 1. The pupils discussed to write a number in figures, if 6 was in tens,1 in Hundredths and 0 in thousandths. Which number did they write correctly?
 2. The letter group is codified by the number codes as shown below. Find out the serial number of the combination which represent the letter group FAQNK

 1. Calculate the difference between the total value of a number in thousands and the total value of the number in tens. Write your answer in words given that the number is 67063.
 2. The mathematics teacher asked his pupils to write the total value of digit 6 in 0.36. Which correct answer did the pupils write?
 3. A City has a population of 3905187 people. Write that number of population in words.
 4. Kaunji has 7605 timbers more than Pangiru, if Kaunji has 963652 timbers. Find the number of timbers owned by Pangiru
 5. Suppose that maize was planted on two over five of a farm and beans planted on three over eight of the farm.

(a) Which crops occupied the larger piece of land? 

(b) Find the portion occupied by beans in decimals 

 1. Naseeb wants to know how three thousand nine hundred and eighty can be written in Roman numerals. You as a standard seven pupil now give him the correct answer
 2. Jovine has eighty-five Pineapples while Komando has seventeen Pineapples. How many more Pineapples does Komando need from Jovine in order for both to have the same number of pineapples?
 3. Which number that when multiplied by 943, its answer becomes 529966?

 

SECTION B: (30MARKS)  

QUESTION No.2 (6 marks) 

 1. A piece of cloth was 37.5cm long. If it was cut into equal pieces each was three over two cm long. How many pieces were obtained?
 2. An electric device beeps after every 25 minutes while another device beeps after 45 minutes. If they beep together at 6:00am, at what time will they beep together again?
 3. What is the difference between the sum of all prime numbers and the sum of all even numbers which found between 31 and 50?
 4. What amount of text books can be shared equally by 24 girls and 36 girls?
 5. Dungamawe wrote four equivalent fractions of three over seven in figures correctly. Which fractions did he write?
 6. The average of Zwena in her subjects was 89.746 marks. Approximate her marks to nearest tenths

QUESTION No.3 (6 marks) 

 1. From the first eight multiples of 6. Find their average
 2. If "Q" is multiplied by itself the answer will be 93636.What is the value of Q?
 3. One hundred killograms of sugar were distributed to three families J,K and L in the following ways; J family got two over five of the whole share and K family got one - third of the remaining after J, while L family got the rest. Find K family's share

QUESTION No.4 (6 marks) 

 1. A football match lasted for 4/5 hours. How many football matches can be played in 24 hours? 
 2. Swaumu deposited 60000 shillings in a bank and got the interest of 6000 Shillings. If the bank offers the interest rate of 5% per year, for how long did her money stay in the bank?
 3. Pupils were given the question as follows: 12.45×0.6+(9.8-1.4)2 -164÷4+1.52 Which correct answer did they get? 

 

QUESTION No.5 (6 marks)

 1. Hamza walked a distance of 180m in 2minutes.Find his speed in km/h
 2. Find the area of a right angled triangle whose height is 8y centimeter and base is 5y centimeter
 3. The sum of four multiples of 25 is 450.Find the product of first number and fourth number

QUESTION No.6 (6 marks) 

 1. Calculate the quarter of the half capacity of the tank with total volume of 1800 litres. Write your answer in cubic centimetres.
 2. Divide 26kg 84g 61cg by 3
 3. Teacher Ndumbalu drew the figure below on the board and told the pupils to find the value of W. If the whole class failed to get the correct answer. You as an expert of geometry, find the correct value of W

SECTION C: ANSWER ALL QUESTIONS 10MARKS 

 QUESTION No.7 (6 marks) 

 1. The following piece of metal has a hollow of diameter 28cm and height 40cm. Find the surface area of the piece of metal below

 1. Which of the area is larger between a square of length 10cm and a circle of radius 10 cm? By how much?
 2. How many triangles are there in regular octagon?

QUESTION No.8 (4 marks)

 1. Kibonzo family keeps three types of chicken namely Local chickens, Broilers and Layers. All chickens are fed with one type of food. The amount of food to feed each type of chicken in one day is as shown in the following table below;

 

 (a)Use a pie chart to represent the information above (b)Find the difference in degrees between the amount of food for local chickens and layers. 

 

LEARNINGHUBTZ.CO.TZHISABATI STANDARD SEVEN EXAM SERIES 95

OFISI YA RAIS-TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA 

JARIBIO LA KUJIPIMA NUSU MUHULA WA KWANZA 2024 

SOMO: HISABATI DARASA: VII

SEHEMU A : MATENDO YA KIHISABATI (ALAMA 10) 

 1. Katika kipengele cha i-x, unatakiwa kulisoma swali na kujibu kadri ulivyoulizwa
 1. Bainisha thamani ya nafasi ya tarakimu 9 katika namba 694321
 2. Andika thamani ya tarakimu iliyopigiwa mstari katika namba 5432963
 3. Ipi kati ya sehemu , , , , na 12 7 6 ni sehemu guni?
 4. Ikiwa umeambiwa uzipange XV, XC, XLVII, CI, IV na XLIV kuanzia kubwa kwenda ndogo zaidi, upi utakuwa ni mpangilio wako sahihi?
 5. Wanafunzi saba walipewa vitabu na mwalimu wao wavipange kwa mpangilio ufuatao;- 3,11,19,27,_____,_____, 51. Je, nini jumla ya vitabu alivyopewa mwanafunzi wa tano na wa sita?
 6. Tafuta hisa ya 109.2 na 6
 7. Tafuta zao la 3 8  na ,
 8. Ikiwa umepewa namba 2.25, 25%, 3 4 na -15 uzipange kwa kuanzia namba ndogo hadi kubwa zaidi. Upi utakuwa mpangilio wako sahihi?
 9. Andika namba kubwa kuliko zote itokanayo na tarakimu zifuatazo;- 9,6,7,3,0,1
 10. Tunatambua ya kuwa mwakani utatakiwa kujiunga na masomo ya kidato cha kwanza. Uandike mwaka huo kwa namba za kirumi

SEHEMU B: MAFUMBO (alama 30) 

2. Kokotoa kwa umakini swali la i-vi kisha andika jibu lako katika karatasi ya kujibia(Alama 1kwa kila swali) 

 1. Mwaisa ana maembe 3603 na Mary ana maembe 1623. Nini tofauti ya idadi ya maembe hayo?
 2. Bashe ana miche 789851. je, aongezewe miche mingapi zaidi ili aweze kuwa na jumla ya miche 800000?
 3. Nini jumla ya thamani ya tarakimu 6 na 4 katika namba 5761349?
 4.  Mkulima alivuna magunia 56 ya mpunga. Ikiwa aliuza magunia yote kwa shilingi 1400000;- je, kila gunia aliuza kwa shilingi ngapi?
 5. Bwana Matikiti alikuwa na kamba yenye urefu wa meta 25 na alitakiwa apunguze meta 73 5 kutoka kwenye kamba hiyo. Je, alibakiwa na kamba yenye urefu gani?
 6. Kuna wiki na siku ngapi katika siku 90?
 1. Kokotoa kipengele cha i-iii kwa umakini (Alama 2 kwa kila swali)
 1. Wanafunzi watano walitakiwa kuorodhesha namba shufwa zilizopo kati ya 104 na 114. Unadhani ni namba zipi ziliorodheshwa kwa usahihi?
 2. Zuwena aliambiwa atafute zao litokanalo na namba tasa zilizopo kati ya 11 na 19, je, lipi lilikuwa jibu lake?
 3. Zubeda alipewa kazi ya kuorodhesha vigawe vya 7 vilivyopo kati ya 15 na 35, je, ipi ilikuwa ni orodha sahihi?
 1. Kokotoa kipengele i-iii kwa usahihi (Alama 2 kwa kila swali)
 1. Nunez alikuwa na shilingi 11,000 alizopewa na bibi yake. Ikiwa 35 ya fedha hiyo aliipoteza, alibakiwa na kiasi gani?
 2. Gawanya shilingi 27,000 kwa Oruma na Manara kwa uwiano wa 7 : 3. Je, Oruma atamzidi Manara kwa kiasi cha shilingi ngapi?
 3.  Lucy alitumia shilingi 5,600 kutuma maneno 60 kwa simu ya maandishi. Ikiwa maneno 30 ya mwanzo yalilipiwa shilingi 40 kwa kila neno. Ipi ilikuwa ni gharama ya maneno 30 yaliyobaki?
 1. Kokotoa kipengele i-iii kwa usahihi (Alama 2 kwa kila swali)
 1. Kata ya Mlandege ina jumla ya walimu 50. Iwapo walimu 12 wapo likizo. Nini asilimia ya walimu waliopo kazini?
 2. Semen alinunua simu kwa shilingi 250,000 na akaiuza kwa shilingi 190,000. Je, alipata hasara ya asilimia ngapi?
 3. Ikiwa umepewa 4% uibadili na kuwa sehemu, lipi litakuwa jibu lako?
 1. Kokotoa kipengele i-iii kwa usahihi (Alama 2 kwa kila swali)
 1. Urefu wa meza ya mwalimu ni sm. 186.134 na urefu wa meza ya mwanafunzi ni sm. 96.9675. Andika tofauti ya urefu wa meza hizo katika kiwango kimoja cha desimali.
 2. Ikiwa mvua ilianza kunyesha saa 2:45 asubuhi na kukoma kunyesha saa 5:00 asubuhi. Je, mvua hiyo ilinyesha kwa muda gani?
 3. Mazombe aliwasili katika uwanja wa ndege mnamo saa 6:25 usiku. Andika muda aliowasili bwana Mazombe katika mtindo wa saa 24

SEHEMU C: STADI ZA TAKWIMU NA MAUMBO (Alama 10) 

7.Chunguza mchoro ufuatao unaoonesha kiwango cha mauzo ya mazao katika soko la Mlandege kwa mwaka 2023 kisha jibu kipengele cha i -ii(Alama 2 kwa kila swali) 

 1. Ikiwa kg.300000 za ngano ziliuzwa kwa mwaka 2023, je, ni kilogramu ngapi za viazi ziliuzwa kwa mwaka huo?
 2. Je, mauzo ya ngano yalikuwa ni asilimia ngapi ya mauzo ya mazao yote?

8. Jibu kipengele cha i-iii kwa kukokotoa swali kama lilivyoulizwa 

i. Ikiwa umepewa umbo lifuatalo ambapo mzingo wake ni sm. 26, tafuta eneo lake. 

ii. Lifuatalo ni kasha la kuhifadhia chaki Tafuta ujazo wake 

iii. Tafuta eneo la mcheduara ufuatao ikiwa kimo chake ni m..21 (Tumia π = 22 7 ) 

LEARNINGHUBTZ.CO.TZHISABATI STANDARD SEVEN EXAM SERIES 91

OFISI YA RAIS, TAWALA ZAMIKOA NA SERIKALI ZA MITAA

MTIHANI WA NUSU MUHULA WA PILI

DARASA LA SABA

HISABATI

 

SEHEMU A: MATENDO MCHANGANYIKO

 

 1. 201.11 – 14.713 =
 2. (+ 32) + ( - 43)=
 3. 4.123 + 3.13 =
 4. 3.142 x 10.5=
 5. −6705 =
 6. Badilisha 0.925 kuwa sehemu rahisi.
 7. Badilisha
 8. Gawanya Tani 6 kg 305 kwa 5
 9. Tafuta kipeuo cha pili cha
 10. Tafuta kigawo kikubwa cha shirika cha 13, 38 na 78.
 11. Tafuta wastani wa namba zinazogawanyika kwa 3 zilizo kati ya 80 na 93
 12. Rahisisha fungu hili.

 

 1. Tafuta namba tasa zote kati ya 128 na 136
 2. Ikiwa x=3, y=4 na z=6. Tafuta thamani ya x2 – 2yx + z2
 3. Tafuta namba inayofuata katika mfululizo ufuatao:

3, -6, 12 -24, _________

 1. Ikiwa U:V= 2:3 na U=. Tafuta thamani ya V
 2. Tafuta thamani ya pembe f katika umbo lifuatalo.

 1. Tafuta eneo la sehemu iliyowekewa kivuli ikiwa mzigo wa mstatili ni sm 52

 1. Tafuta ukubwa wa pembe ‘Y’ katika nyunzi

 1. Tafuta eneo la umbo lifuatalo:

 1. Tafuta thamani ya x

 

 

 

 

 1. Tafuta urefu wa BD, ikiwa umbo lifuatalo ni mstatili wenye mzigo was m 34.

 1. Ukubwa wa tangi hili la mafuta ni lita 0.7065. Tafuta thamani ya r.

Tumia (= 3.14, lita 1= sm3 1000)

 

 1. Jumla ya wanyama katika mbuga Mikumi ni 360,000. Tafuta idadi ya nyumbu.

 1. Tafuta tofauti ya mzingo wa duara na mzingo wa mraba katika umbo lifuatalo.

 

 1. Eneo la pembetatu moja ni sm2 32c. Iwapo kitako chake n ism 8bc. Tafuta kimo chake.
 2. Tafuta eneo la kipende cha bati kitakachohitajika kutengeneza kopo la maziwa lisilofunikwa la mche duara wenye kimo cha sm 14 na kipenyo cha sm 14.
 3. Andika jina la umbo bapa litakalopatikana kwa kuunganisha majira ya nukta zifuatazo: A(-2, -3), B(1, -3), C(1,0), D(-2, 0)
 4. Bei ya mahindi ni theluthi ya bei ya mchele. Ikiwa bei ya kg 8 za mchele ni shilingi 4,800/=. Tafuta bei ya kg 16 za mahindi
 5. Baba alikuwa na madaftari 120, aliwagawia watoto wake watu Issa, Rajabu na Asha. Issa alipata  madaftari, Rajabu alipata  ya madaftari na Asha alipata  ya madaftari yote. Je, baada ya kuwagawia Baba alibakiwa na idadi ya madaftari?
 6. Minza aliweka sh.12,000/= katika Benki itoayo riba ya  kwa mwaka. Iwapo alipata faida ya shilingi 4,950/=. Fedha yake ilikaa Benki kwa muda gani.
 7. Tafuta mzingo wa duara ikiwa eneo lake ni sm2 1386
 8. Kaijange anaweza kutembea meta 180 kwa dakika 2. Tafuta mwendokasi wake katika kilomita kwa saa.
 9. Katika uwiano wa 4:9:6:7, hisa kubwa ni 3600. Kokotoa jumla ya his azote

SEHEMU B:

MATENDO YA KIHISABATI, MAUMBO NA MAFUMBO

 1. Tafuta thamani ya ‘Y’ katika mlinganyo ufuatao

 

 1. Eneo la mche mramba ni sm2 2166. Tafuta ukubwa wa mche mraba huo.
 2. Tafuta ukubwa wa pembe ‘W’

 1. Umri wa Kihambi utakuwa mara 2 ya umri wa Masanja baada ya miaka 4. Ikiwa jumla ya umri wao wa sasa ni miaka 40. Tafuta umri wa Masanja kabla ya miaka minne.
 2. Tafuta ukubwa wa umbo lifuatalo:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEARNINGHUBTZ.CO.TZHISABATI STANDARD SEVEN EXAM SERIES 80

Download Learning
Hub App

For Call,Sms&WhatsApp: 255769929722 / 255754805256