?> MAARIFA STANDARD SIX EXAMS SERIES
MAARIFA STANDARD SIX EXAMS SERIES

  OFISI YA RAISI, TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA

MSURURU WA MITIHANI YA SHULE ZA MSINGI

FOMATI MPYA-MTIHANI WA DARASA LA SITA

SOMO: MAARIFA YA JAMII

SEHEMU A: ALAMA 20

 1.               Chagua jibu sahihi
 1.       Mojawapo wa faida ya utunzaji wa kumbukumbu kwa maandishi ni:
 1.   Huduma kwa muda mfupi
 2.   Taarifa hupotoshwa
 3.   Huleta urahisi wa kupata taarifa
 4.  Ni vigumu kutafsiri taarifa
 1.    Mojawapo ya changamoto za kumbukumbu kwa njia ya maandishi ni
 1.   Huharibika haraka
 2.   Unahitaji masharti magumu
 3.   Uandishi huchukua muda mrefu
 4.  Ni rahisi kufanyia marekebisho
 1.  Maandiko ya kitaaluma yanayotokana na kufanya tafiti huitwa?
 1.   Tovuti
 2.   Wavuti
 3.   Taaluma
 4.  Tasnifu
 1.  Hali ya anga inaweza kupimwa kwa muda ufuatao isipokuwa;
 1.   Siku
 2.   Masaa
 3.   Wiki
 4.  Miezi
 1.    Jotoridi hupimwa na kifaa kinachoitwa
 1.   Stevenson
 2.   Hygrometa
 3.   Kipimajoto
 4.  Kipima mvua
 1.  Unyevunyevu wa anga hupimwa katika;
 1.   Milimita
 2.   Asilimia
 3.   Sentimeta
 4.  Desimali
 1.    Mgandamizi wa hewa unapimwa kwa kutumia;
 1.   Barometa
 2.   Thamometa
 3.   Hygrometa
 4.  Kipima hewa
 1.  Yapi sio mafunzo yatolewayo wakati wa sherehe za Jando?
 1.   Kujitegemea
 2.   Elimu stadi za Maisha
 3.   Kupenda na kuthamini kazi
 4.  Ibada za kanisani
 1.   Ipi sio sifa ya mavazi ya jamii za kitanzania?
 1.   Mavazi ya kustiri mwili
 2.   Mavazi nadhifu
 3.   Suti
 4.  Mavazi yanaoendana na mazingira
 1.     Kipi kati ya hizi sio vyakula vya kiafrika?
 1.   Maziwa
 2.   Chapati
 3.   Ugali wa mtama
 4.  Nyama

2. Oanisha maneno katika safu A na yaliyopo kwenye safu B kisha andika jibu sahihi.

SAFU A

SAFU B

 1. Anemometa
 2. Kipima mvua
 3. Hygrometa
 4. Kipima joto
 5. Madini ya chanzo cha kawi
 1. Dhahabu, chuma
 2. Upima kasi ya upepo
 3. Kiasi cha mvua kwa milimita
 4. Upima mgandamizo wa hewa
 5. Hupima kiwango cha joto
 6. Makaa yam awe, uraniamu, mafuta ghafi
 7. Upima kiwango cha mvuke

 

SEHEMU B: MAJIBU MASWALI MAFUPI (ALAMA 20)

3. Jaza nafasi zilizoachwa wazi 

 1. Rais wa kwanza wa Tanganyika alikuwa………..
 2. Kipindi cha miaka elfu moja huitwa……………………
 3. Michoro ya zamani ya Binadamu inapatikana katika sehemu gani Tanzania?................
 4. Hali ya ujumla wa maisha wa binadamu huitwaje?.......................
 5. Muungano wa Africa mashariki wa kwanza ulivunjika mwaka gani?..............

4. Jibu maswali kwa ufasaha

 1. Taja sababu tatu za Tanzania kushirikiana na mataifa Mengine
 2. Andika faida nne za kuwa na vyama vingi vya kisiasa
 3. Eleza Jinsi Kwame Nkrumah alisaidia katika harakati za kupata uhuru wa Ghana
 1. Chunguza picha ifuatayo kisha jibu Maswali

 1. Taja jina la kifaa hapo juu.
 2. Kifaa hiki kinafanya kazi gani?........
 3. Taja vipengele vitatu vya hali ya anga
 4. Utabiri wa hali ya hanga una umuhimu gani?
 1. Kielelezo hapo chini kinaonyesha kitendo kinachofanyika katika Jamii.

 1. Picha hii inaonyesha kitendo gani?
 2. Taja madhara matano ya kitendo hiki
 3. Pendekeza njia nne bora zakukabiliana na vitendo kama hivi katika jamii
 1. Jibu maswali kwa ufasaha
 1. Taja matokeo matatu ya kuzunguka kwa dunia
 2. Taja sayari nne za kwanza kutoka kwenye jua.
 3. Mabadiliko ya hali ya hewa yamekuwa Dhahiri. Taja mbinu nne za kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa.

LEARNINGHUBTZ.CO.TZMAARIFA STANDARD SIX EXAM SERIES 102

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

BARAZA LA MITIHANI LA TANZANIA

UPIMAJI WA DARASA LA SITA NUSU MUHULA

MACHI -2024

URAIA NA MAADILI

MUDA:..................                                                      

JINA_____________________________________

MAELEKEZO:

 1.                Jibu maswali yote katika kila sehemu ya mtihani huu.
 2.                Kumbuka kuandika majina yako.
 3.                Hakikisha kazi yako ni nadhifu sana.

 

 1.                     Zifuatazo ni tabia za kupenda watu wengine isipokua
 1.               Kumsaidia mwnafamilia anayeumwa
 2.               Kuwashukuru wengine wanapotusaidia
 3.               Kushirikiana na watu wenye tabia hatarishi
 4.              Kuamkia wakubwa kwa wadogo
 1.                     Yatupassa tufanye nini ili tuwezekuishi na watu wenye asili tofauti?
 1.               Kupinga mila na desturi zao
 2.               Kuwatenga katika jamii
 3.               Kuheshimu utamaduni wao
 4.              Kuwabagua kutokana na rangi zao
 1.                     Kipi kati ya vifuatavyo si kitendo cha heshima
 1.               Kulewa Pombe
 2.               Kusalimia wakubwa
 3.               Kuvaa kwa staha
 4.              Kuwapenda watu wote
 1.                     Zifuatazo ni njia za kujiepusha na vikkundi hatarishi isipokua
 1.               Kujiepusha na vikundi hivyo
 2.               Kushirikiana navyo
 3.               Kutoa taarofa ya vitendo vyao kwa wanaohusika
 4.              Kijiepusha na matumizi ya Pombe na dawa za kulevya
 1.                     Mojawapo ya vitendo vifuatavyo si vya kawaida kw mila na desturi za Mtanzania
 1.               Watoto kuwaheshimu watu wazima
 2.               Watoto kuwakaripia watu wazima
 3.               Watoto kuwasaidia wazee kubeba mizigo
 4.              Watoto kuwasalimia watu wazima
 1.                     Vitendo vya heshima humuwezesha mtu
 1.               Kuwabagua wenye ulemavu na wazee kijinsia
 2.               Kuishi vizuri na wanafamilia
 3.               Kutothaminiwa na jamii
 4.              Kuleta vurugu katika jamii
 1.                     Ni jambo gani kati ya yafuatayo hufanywa na jamii inayojiheshimu?
 1.               Kusaidia watu wenye mahitaji maalumu
 2.               Kukekea watu wenye tabia hatarishi
 3.               Kudharau mila na desturi za watu wengine
 4.              Kubagua watu wa kuwasaidia
 1.                     Ipi kati ya hizi ni sifa ya wnafunzi wenye heshima shuleni
 1.               Hukataa kutumwa na waalimu
 2.               Hutii wazazi, walezi, waalimu  na wanafunzi wenzao
 3.               Huoiga kelele na kucheza darasani
 4.              Hujihusisha na wagenge ya wahuni
 1.                     Zipi ni athari za vikundi hatarishi katika jamii tunamoishi?
 1.               Kuimarusha ulinzi na usalama
 2.               Kusababisha hofu, vurugu na vifo katika jamii
 3.               Kusaidia familia kupata mahitaji ya msingi
 4.              Kusimamia mgawanyo wa kazi
 1.                Ipi kati ya zifuatazo si mfano wakaulimbiu ya shule?
 1.               Elimu ni rasilimali
 2.               Ajali haina kinga
 3.               Nidhamu kwa taaluma bora
 4.              Elimu ni ufunguo wa maisha
 1.                Lipi miongoni mwa mambo yafuatayo huwavutia wazazi na walezi katika shule zetu?
 1.               Walimu wasiotosheleza shule
 2.               Ufaulu mzuri wa wanafunzi
 3.               Mashamba yanayomilikiwa na shule
 4.              Uhaba wa nyumba  za walimu.
 1.                Ipi kati ya zifuatazo si faida zitokanazo na mwanafunzi kushirikikatika michezo?
 1.               Kuimarisha afya ya mwili na akili
 2.               Kumsaida mwanafunzi kulipa kodi
 3.               Kudumisha uhhusianokati ya wanafunzi na jamii nzima
 4.              Kumjengea mwanafunzi hali ya kujiamini na uthubutu.
 1.                Serikali ya jamhuri ya muungano wa Tanzania imeundwa na serikali mbili nazo ni
 1.               Bunge na mahakama
 2.               Serikali ya Tanganyika na serikali ya Zanzibar
 3.               Baraza la mawaziri na baraza la wawakilishi wa Zanzibar
 4.              Serikali ya mitaa na serikali kuu 
 1.                Ipi kati ya zifuatazo si kazi za bunge la Jamuhuri ya Muungano wa Tanzania
 1.               Kujadili na kuridhia mikataba
 2.               kutunga sheria na kupitisha bajeti
 3.               Kutoa hukumu kwa wavunja sheria
 4.              Kupitisha bajeti
 1.                Mahakama ni mhimili wa dola unaohusiana na kazi zifuatazo, isipokua:
 1.               Kupokea mashitaka
 2.               Kutunga sheria
 3.               Kusikiliza na kuamua kesi
 4.              Kutafsiri sheria

 

2. Linganisha vipengee vilivyo katika Safu A na vile vilivyo katika Safu  B ili kupata taarifa zenye maana

SAFU A

SAFU B

i. Kikundi maalum

ii. Heshima na upendo

iii. Malipo na adhabu

iv. Tabia nzuri

v. Uonevu 

 

A. Kusukuma, kupiga ngumi na matusi

B. Kusaidia na kusikiliza wengine

C. Wajibu wa watoto kwa wazazi wao

D. Njia za wazazi kutoa taarifa kwa watoto wao

E. Haramu, mharibifu, mchafu na mkorofi

F. Ulemavu, matibabu, umri au kisaikolojia

 

 

3. Jaza nafasi zilizoachwa wazi kwa kuthibitisha majibu sahihi katika nafasi ulizopewa. (alama 5)

i. Kundi kubwa la watu waliounganishwa na lugha moja, utamaduni au maisha ya kiuchumi ni ……..

ii. Imani zinazokubalika kuhusu kile ambacho ni kizuri kinachohitajika na muhimu huitwa ……………………………

iii. Hali ya kuwa huru inaitwa ………………………………

iv. Waziri mkuu wa sasa wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni …………………………………………

v. Mimi, ni mkuu wa serikali na mshauri mkuu wa rais, mimi ni nani?

 

4. Study the figure below and answer questions that follow;

 

Kielelezo kinaonyesha raia akionyesha haki yake ya kidemokrasia. Kwa kuzingatia picha hapo juu, eleza misingi mitano ya demokrasia;

i. …………………………………………………………………………

ii. …………………………………………………………………….

iii. …………………………………………………………………………

iv. …………………………………………………………………………

v. ………………………………………………………………..

 

 

5. Jibu maswali yafuatayo kwa ufupi;

i. Je, unafanyaje demokrasia shuleni kwako?

ii. Wananchi wanaweza kuajiri na kufukuza wawakilishi wao. Eleza hili kwa ufupi

iii. Taja kazi zozote mbili za waziri mkuu wa Jamhuri ya muungano wa Tanzania.

iv. Taja wajumbe wa baraza la mawaziri la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania

v. Kwa nini utaifa ni muhimu?

 

7. Soma kifungu kilicho hapa chini na ujibu maswali yanayofuata

Ni Kitu gani Hukufanya Kuwa Kiongozi Bora?

Viongozi ni watu wanaoongoza na kuwatia moyo wengine. Wanaweza kupatikana katika nyanja zote za maisha, kuanzia nahodha wa timu ya michezo hadi rais wa nchi. Viongozi wazuri hushirikisha baadhi ya sifa muhimu.

Kwanza, viongozi wakuu wanawajibika. Wanachukua umiliki wa maamuzi na matendo yao. Pia ni waaminifu na waaminifu, jambo ambalo huwasaidia kujenga uhusiano wenye nguvu na wengine. Viongozi wazuri ni wawasilianaji wazuri. Wao husikiliza kwa makini, hutoa maelekezo yaliyo wazi, na kutoa maoni yenye manufaa.

Viongozi pia wanapaswa kuwa wajasiri na wadhamiri. Hawakati tamaa kwa urahisi na wako tayari kuchukua hatari inapobidi. Muhimu zaidi, viongozi wazuri wanajali watu wanaowaongoza. Wanataka kuona kila mtu akifanikiwa na kufanya kazi kwa bidii ili kuwasaidia kufikia malengo yao.

Maswali 

i. Wazo kuu la kifungu hiki ni nini?

a) Viongozi ni muhimu.

b) Sifa zinazomfanya kuwa kiongozi bora.

c) Viongozi wanapatikana kwenye siasa pekee.

ii. Orodhesha sifa tatu za kiongozi bora kulingana na kifungu.

iii. Je, unafikiri mwandishi anaamini kila mtu anaweza kuwa kiongozi? Eleza jibu lako kwa kutumia ushahidi kutoka kwa maandishi.

iv. Tafuta neno katika kifungu ambalo linamaanisha "kutegemewa au kustahili kuaminiwa".

v. Je, kifungu hiki kinasimulia hadithi, kinatoa maagizo, au kinaelezea dhana?

 

LEARNINGHUBTZ.CO.TZMAARIFA STANDARD SIX EXAM SERIES 94

OFISI YA RAIS-TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA 

JARIBIO LA KUJIPIMA NUSU MUHULA WA KWANZA 2024 

                         SOMO: MAARIFA YA JAMII NA STADI ZA KAZI DARASA: VI 

                                      SEHEMU A (ALAMA 20) 

1. Kwa vipengele (i-x) Chagua jibu sahihi kutoka kwa njia mbadala ulizopewa na uandike jibu kwenye nafasi uliyoachiwa.

i. Ni kipi kati ya vifuatavyo kinarejelea vitu vyote vinavyowazunguka wanadamu?

A. Misitu B. Mazingira C. Makazi D. Milima

ii. Ni shughuli gani kati ya zifuatazo inaweza kuharibu mazingira?

A. Uchimbaji madini B. malisho sufuri C. Ukusanyaji wa takataka D. Usafishaji

iii. Kuweka mifugo mingi katika eneo ndogo kunaweza kusababisha.

A. Mifugo kunenepa B. wafugaji huchoka C. Mmomonyoko wa udongo D. Ongezeko la malisho

iv. Tanganyika ikawa Jamhuri ____________________

A. 1961 B.1964 C. 1962 D.1977

v. Chama cha Mapinduzi (CCM) ni muungano wa vyama viwili vya siasa ambavyo ni____

A.ASP na TAA B.TANU na TAA C. ASP na KANU D.TANU na ASP

vi. Rais wa kwanza wa Zanzibar alikuwa __________

A.Abeid Aman Karume B. Amani Abeid C. Mohamed Shamte D. Dk. Omar Ali Juma

vii. Waziri mkuu wa kwanza wa Tanganyika alikuwa _____________

A. Edward Sokoine B. Rashid Kawawa C. J.K. Nyerere D. Ali Hassan Mwinyi

viii. Mkusanyiko wa hati za umma na za kibinafsi huitwa ______________________________

A. Nyaraka B. Mapokeo Simulizi C. Makumbusho D. rekodi zilizoandikwa

ix. Mapinduzi ya Zanzibar yaliongozwa na kiongozi wa field marshal ambaye jina lake ni __________

A. Julius Kambarage Nyerere B. Iddi Amin C. John Okello D. Written Records

x. Uchaguzi mkuu wa kwanza chini ya vyama vingi nchini Tanzania ulifanyika ___________

A. 1992 B. 1995 C. 1994 D. 1993

Xi. Upitishaji wa habari kwa njia ya mdomo unaitwa ________

A. Mapokeo ya Simulizi B. Makumbusho C. Maeneo ya kihistoria D. Nyaraka

xii. Kiongozi wa vita vya Majimaji aliitwa _____________

A. Chifu Mirambo B. KinjekitileNgwale C. MangiSina D. Julius K. Nyerere

xiii. Mwendo wa upepo kutoka baharini hadi nchi kavu unaitwa ____________ A. Land Breeze B. Sea Breeze C. Upepo wa baridi D. Upepo wa joto.

xiv. Uharibifu wa tabaka la Ozoni unaweza kusababisha ____________

A. Ongezeko la joto duniani B. Uchafuzi wa hewa C. Mmomonyoko wa udongo D. Kuongezeka kwa rutuba ya udongo

xv. Ni shughuli gani kati ya zifuatazo zinaweza kulinda mazingira yetu?

A. Kulisha mifugo kupita kiasi B. upandaji miti tena C. ukataji miti D. Ufugaji kupita kiasi

2. Linganisha vitu vilivyo katika ORODHA A na vishazi vilivyo katika ORODHA B kwa kuandika herufi ya jibu sahihi.

ORODHA A

ORODHA B

 1. Hadithi simulizi
 2. Azimio la Arusha
 3. Vyama vingi
 4. Chemichemi mito na maziwa
 5. Ukataji miti
 1. Simulizi
 2. 1992
 3. Kukata miti
 4. Vyanzo vya maji
 5. Ujamaa na kujitegemea.

 

SEHEMU B: MAJIBU MASWALI MAFUPI (ALAMA 20)

3. Jaza nafasi zilizoachwa wazi (@alama 2)

i. Kipindi cha miaka elfu moja kinaitwa ………………………….

ii. Shinikizo hupimwa kwa chombo kinachoitwa ……………………

iii. Mahali ambapo mambo na matukio ya kihistoria ya kitamaduni, kiuchumi na kijamii yanahifadhiwa.

iv. Jumuiya ya kwanza ya Afrika Mashariki iliundwa mwaka…………………………

v. Tabia, mila, na imani za jamii fulani huitwa……………

4. Kamilisha kauli zifuatazo kwa kutoa majibu sahihi

i. Mafuriko husababishwa na mvua nyingi. Toa athari mbili za mafuriko

ii. Toa vifaa viwili vya kisasa ambavyo vinaweza kutumika kuhifadhi habari za kihistoria

iii. Kuna misimu minne ya mwaka. Taja shughuli mbili zinazofanyika wakati wa kiangazi

iv. Tambua mila zozote mbili mbaya na athari zake katika jamii yetu

v. Taja malengo mawili ya EAC

5. Soma sura ya kiongozi wa kikoloni wa Kiafrika na ujibu maswali yanayofuata

 

 

i. Kiongozi huyo hapo juu alikuwa wa jamii ya Wahehe, mtaje

ii. Taja mafanikio moja ya kiongozi katika harakati za kupigania uhuru.

iii. Taja kikosi cha Ujerumani kilichoongoza vita dhidi ya Wahehe chini ya Mukwawa

iv. Mkuu wa kiongozi alichukuliwa nchi gani baada ya kuuawa?

v. Fuvu la kiongozi lilirudishwa, limehifadhiwa wapi?

 

6.

i. Joto la Dar es Salaam kwenye usawa wa bahari ni 30°C, halijoto ya Mbeya yenye urefu wa mita 1500 juu ya usawa wa bahari itakuwaje?

ii. Maeneo ya pwani huwa na joto zaidi ikilinganishwa na maeneo ya nyanda za juu. Nini kinaweza kuwa kiini cha hali hii?

iii. (a) Taja mchoro ulioonyeshwa hapa chini.

 (b) Ni kipengele gani cha hali ya hewa kinachopimwa na kifaa kilicho kwenye mchoro?

 

iv. Kasuku alikwenda kununua viatu dukani lakini alishangaa kuona masanduku na vipande vya magazeti vikiwekwa kwenye viatu hivyo. Aliamua kumuuliza muuzaji juu ya umuhimu wa vitu kama hivyo kwenye viatu. Je, unadhani Kasuku alipewa jibu gani na muuzaji?

v. Ikiwa kipimo cha ramani ni 1:25000 na umbali wake ni 15cm, umbali halisi wa ardhi utakuwa upi?

 

7. Hali ya hewa ni wastani wa hali ya hewa ya eneo fulani iliyorekodiwa kwa kipindi cha angalau miaka 30.

i. Kuna mambo makuu matatu yanayoathiri hali ya hewa, taja mambo mawili.

ii. Ukataji miti na utumizi wa visukuku vyaweza kusababisha ongezeko la nini ulimwenguni?

LEARNINGHUBTZ.CO.TZMAARIFA STANDARD SIX EXAM SERIES 89

OFISI YA RAIS WIZARA YA ELIMU, TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA

MAARIFA YA JAMII- MTIHANI WA MWISHO WA MUHULA

DARASA LA SITA

MUDA: 1.30      DARASA…………………

MAELEKEZO

 1. Mtihanihuu una maswali 45
 2. Jibu maswali yote kwenyekaratasi uliyopewa
 3. Hakikisha kaziyako safi

SEHEMU A

Chagua Jibu sahihi.

1. Katibu kata anachaguliwa na:

 1. Wanachama wa chama tawala
 2. Mkutano mkuu wa kata
 3. Wananchi wa kata ile
 4. Mkutano wa kijiji wa mwaka
 5. Kamati ya kijiji

2. Kamati ya maendeleo ya kata inaundwa na wafuatao isipokuwa:

 1. Katibu kata
 2. Afisa mtendaji wa Kata
 3. Katibu Kata wa viti maalumu
 4. Afisa mtendaji wa Mkoa
 5. Kamanda wa Polisi wa Mkoa

3. Mwakilishi wa Rais katika ngazi ya mkoa ni:

 1. Katibu tawala wa Mkoa
 2. Mkurugenzi mtendaji wa manispaa
 3. Mkuu wa Mkoa
 4. Afisa mtendaji wa Mkoa
 5. kamanda wa Polisi wa mkoa

4. Kauli mbiu ya Tanzania iliyopo kwenye nembo ya taifa ni:

 1. uhuru na maendeleo
 2. uhuru na kazi
 3. uhuru na umoja
 4. uhuru na amani
 5. umoja na amani

5. Wimbo wa taifa una beti ngapi?

 1. Tatu
 2. Mbili
 3. Nne
 4. Tano
 5. Sita

6. Kazi ya kamati ya shule ni:

 1. Kusimamia maendeleo ya taaluma
 2. Kutoa ushauri juu ya maambukizi ya UKIMWI
 3. Kuidhinisha uteuzi wa waalimu
 4. Kusimamia nidhamu ya waalimu
 5. Kusimamia ujenzi na maendeleo ya shule.

8. Mkutano wa kuligawa bara la Afrika ulifanyika:

 1. Berlin
 2. London
 3. Roma
 4. Paris
 5. New York

9. Mwanasayansi aliyeelezea kuhusu mabadiliko ya kimaumbile ya mwanadamu alikuwa

 1. Mary Leakey
 2. Charles Darwin
 3. Louis Leakey
 4. Richard Leakey
 5. John Speke

10. Sehemu ya muhimu ya ramani inayoelezea kuhusu alama zilizotumiwa katika ramani ni

 1. ufunguo
 2. fremu
 3. dira
 4. kipimio
 5. kichwa cha ramani

11. Ni rahisi sana kuthibitisha kuwa dunia ni duara kwakuangalia:

 1. umbo la tufe
 2. kupatwa kwa jua
 3. kupwa na kujaa kwa maji
 4. jua la utosini
 5. kupatwa kwa mwezi

12. Nchi ya Afrika iliyokuwa inafuata mfumo wa vyama vingi vya siasa mwaka 1980 ni .....

 1. Zimbabwe.
 2. Tanzania.
 3. Botswana.
 4. Ghana.
 5. Ethiopia.

13. Familia inaweza kujikwamua kiuchumi iwapo .

 1. mama atajishughulisha na kazi za ndani.
 2. baba ataajiriwa.
 3. watoto watajishughulisha na masomo.
 4. wanafamilia watatimiza wajibu wao.
 5. wanafamilia watasali pamoja.

14. Makoloni ya Ujerumani katika Afrika yalikuwa ..

 1. Naijeria, Namibia na Togo.
 2. Gambia, Togo na Namibia.
 3. Kameruni, Togo na Namibia.
 4. Namibia, Tanganyika na Naijeria.
 5. Kameruni, Tanganyika na Senegal.

15. Wajerumani walitawala Tanganyika baada ya .....

 1. Vita Kuu ya Kwanza.
 2. Vita Kuuya Pili.
 3. Mkutano wa Berlin.
 4. Kuundwa kwa UNO.
 5. Kushindwa kwa Wareno.
 1. Jukumu la kutunza mazingira ni la;
 1. Waalimu
 2. Wanakijiji
 3. Serikali
 4. Raia wote
 1. Ni kitendo kipi kinachangia kuharibu mazingira?
 1. Kulima
 2. Kukata miti
 3. Kupanda maua
 4. Ufugaji wa nyuki
 1. Ni njia ipi ya kisasa ya kutunza kumbukumbu za matukio shuleni?
 1. Kabati
 2. Maktaba
 3. Dawati
 4. Computa
 1. Mgandamizo wa hewa unapimwa kwa kutumia;
 1. Haigromita
 2. Anemomita
 3. Thamomita
 4. Baromita
 1. Ipi ambayo sio dalili za mvua?
 1. Mawingu mazito
 2. Upepo mkali
 3. Ngurumo na radi
 4. Jua kali

SEHEMU B.

Andika neno kweli au si kweli katika maswali yafuatayo.

 1. Mwenyekiti wa baraza na madiwani na kamati ya mipango ni kurugenzi za halmashauri
 2. Jukumu la Afisa elimu ni kupambana na magonjwa mfano ikimwi
 3. Mkuu wa mkoa huteuliwa na Raisi
 4. Mkuu wa Wilaya huapishwa na Mkuu wa Mkoa
 5. Matibu tawala wa Wilaya ni mshauri mkuu wa Mkuu wa Wilaya
 6. Ofisa tarafa ana jukumu la kusimamia maofisa watendaji wa Kata, Vijiji na Vitongoji.
 7. Katibu tawala wa Mkoa ni mratibu shughuli zote za kiutawala kimkoa.
 8. Mganga mfawidhi anasimamia manunuzi yote yanayofanywa na ofisi ya Mkuu wa Mkoa.
 9. Ofisa maliasili Wilaya anasimamia na kubuni miradi ya biashara katika Wilaya yake.
 10. Mkuu wa Wilaya humsaidia Mkuu wa Mkoa katika kusimamia halmashauri zake.

SEHEMU C.

Weka alama ya () kwenye taka ngumu na alama ya (x) kwenye taka laini.

Taka

Alama

 1. Vipande vya chuma

 1. Karatasi

 1. Nyasi

 1. Vipande vya chupa

 1. Mabaki ya ugali

 1. Barafu

 1. Wembe

 1. Pamba zilizotumika

 1. Kinyesi cha binadamu

 1. Maji taka

SEHEMU. D

JIBU MASWALI YAFUATAYO KWA KIFUPI.

 1. Taja shughuli moja kuu ya uzalishaji ilianzisha nchini Tanzania baada ya Uhuru.
 2. Taja njia zinazoiwezesha serikali kujipatia fedha kwa matumizi mbalimbali
 3. Ili viwanda viweze kuzalisha bidhaa kwa wingi zaidi vinahitaji…….na……………..
 4. Taja fursa za kibiashara zinazoweza kuwepo katika sehemu za wafugaji…..
 5. Nini maana ya ujasiriamali?

LEARNINGHUBTZ.CO.TZMAARIFA STANDARD SIX EXAM SERIES 82

 

OFISI YA RAIS TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA

MTIHANI WA KUJIPIMA SHULE ZA MSINGI

NUSU MUHULA WA PILI

AGOSTI – 2023 

SOMO: MAARIFA YA JAMII

JINA ____________________________________TAREHE_________________ DRS 6

 

MUDA: SAA 1:30

MAELEKEZO

 1. Mtihani huu una jumla ya maswali arobaini na Tano (45)
 2. Jibu maswali yote katika kila sehemu
 3. Soma maelekezo kabla ya kujibu maswali
 4. Swali la 1 – 40 chagua jibu sahihi na swali la 41 – 45, jibu maswali katika nafasi uliopewa.
 5. Tumia kalamu ya bluu na nyeusi
 6. Simu za mkononi, vikokotozi, na vitu visivyoruhusiwa havitakiwi ndani ya chumba cha mtihani.

 

SEHEMU A: MACHAGUO

Chagua jibu sahihi zaidi kutoka kwa chaguo ulizopewa kisha uweke Kwenye kisanduku ulilopewa

1. Tanzania bara , Zanzibar ina historia ndefu ilizaliwa toka mapinduzi tarehe 12 January 1964. Je, unadhani lengo kuu la mapinduzi ya Zanzibar lilikuwa ni nini?

A. Unganisha Tanganyika na Zanzibar C. Komesha kanuni ndogo E. Imarisha chama cha ASP [  ]

B. Imarisha biashara ya Zanzibar na Waarabu D. kuunganisha vyama vyote vya siasa

2. Kila jamii ya wanadamu ulimwenguni lazima itambuliwe kulingana na njia zote za maisha ambazo zinatofautiana katika matambiko, lugha, dini, mavazi na mengine yote yanayotendwa. Huu unaitwa utamaduni wa binadamu, ni upi kati ya zifuatazo si kipengele cha utamaduni?

A. Utamaduni unashirikiwa C. Utamaduni una nguvu E. Utamaduni unabadilishwa

B. Utamaduni unafunzwa D. Utamaduni ni tuli [  ]

3. Kugombea na kugawanyika kwa Afrika hasa katika Tanganyika kulisababisha vikwazo mbalimbali kwa sababu ya udhalilishaji mkubwa na unyonyaji uliofanywa na jiji kuu la Ulaya. Kwa sababu ya unyonge huo, Mwafrika alipinga mamlaka ya Ulaya. Ni yupi kati ya hawa ambaye sio upinzani wa Kiafrika?

A. Nandi na Maumau nchini Kenya D. Upinzani wa Bunyoro na Buganda nchini Uganda [ ]

B. Majimaji na Mkwawa katika Tanganyika E. Upinzani wa Pwani katika Malawi na Msumbiji

C. Jaja wa Opobo nchini Nigeria

4. Umbali kutoka Kwangware hadi Chanika Mwisho ni kilomita 3 kutoka umbali halisi. Mwalubadu alitaka kuchora ramani inayowakilisha umbali wa barabara juu yenye kipimo cha 1:50000. Alitumia umbali gani wa ramani?  A. 5cm B. 3.5cm C. 6cm D. 7cm E. 4cm [               ]

5. Ukabaila ni njia ya pili ya unyonyaji ambayo ilithamini ardhi na ng'ombe kama njia kuu za uzalishaji. Ukabaila ulikuwepo Tanganyika kwa namna mbalimbali mfano Ubugabire katika

 Ha land, Nyarubanja Magharibi mwa Ziwa Victoria. Chini ya mfumo wa Nyarubanja ni watumishi wa Buhaya wanaojulikana kama

A. Abatwazi B. Omukama C. Busulo D. Abataka E. Abakangu [  ]

6. Hali ya hewa ni hali ya hewa ambayo hurekodiwa kwa muda mfupi. Hali ya hewa hubadilika mara kwa mara, kipengele cha hali ya hewa ambacho hutokana na mabadiliko ya joto au ubaridi wa uso unaoitwa.

A. Unyevu B. Unyevu C. Upepo D. Joto E. Hali ya Hewa[       ]

7.Ni lipi kati ya zifuatazo ambalo halikutokana na mwingiliano wa kibiashara kati ya Waarabu na watu wa Pwani ya

Tanganyika?

A. Utamaduni wa Kiislamu B. Dini ya Kiislamu C. Ukuaji wa mji D. Kuoana E. Kuundwa kwa Muscat

8. Ni yupi kati ya wafuatao ambaye hakuchangia kuanzishwa kwa biashara katika pwani ya Afrika Mashariki?

A. Pepo za Monsuni B. Haja ya kueneza Uislamu C. Mahitaji ya bidhaa D. Biashara ya ndani E. Vikwazo vya lugha

9. Serikali ya Waingereza wakati wa utawala wa kikoloni Tanganyika ilianzisha vyombo vya kikoloni ili kuboresha

uchumi wao na kuimarisha utawala wao katika koloni. Vyombo vya kikoloni vililetwa Tanganyika?

A. Gereza, Polisi na Mahakama C. Kliniki, Nyumba na vibanda E. Liwali, Jumbes na Manamba

B. Baraza la Mawaziri, Mahakama na bunge D. Askari, Maafisa wa Polisi na Majaji [  ]

10. Mauaji ya Sheikh Abeid Amani Karume, rais wa kwanza wa Zanzibar yanaadhimishwa.

A. 7 Aprili B. 8 Agosti C. 26 Aprili D. 9 Desemba E. 14 Oktoba [  ]

11. Je, ni tovuti gani kati ya zifuatazo za kihistoria nchini Tanzania zinazoelezea kuzaliwa kwa mwanadamu?

A. Ismila B. Olduvai gorge C. Kaole-Bagamoyo D. Kilwa E. Oldonyo Lengai [  ]

12. Yohana aliulizwa swali na mwalimu kuhusu chombo kilichotumika kutambua nguvu ya upepo. Ikiwa wewe ndiye uliyeuliza hivyo, ungetoa jibu gani?

A. Kukunja miti B. Vane ya upepo C. Anemometer D. Hygrometer E. Ammeter [  ]

13. Ni yupi kati ya wafuatao ambaye hayumo katika kundi la sanaa nzuri?

A. Ufumaji B. Kuchora C. Uchoraji D. Uchongaji E. Ushairi [  ]

14. Mjomba White alionekana akiondoa nyasi zisizohitajika shambani ili kuacha mboga zilizopandwa kukua vizuri. Je, ni kitendo gani kati ya zifuatazo alichokuwa akifanya?

A. Palizi B. Kulima C. Kuchimba D. Kilimo E. Kilimo [  ]

15. Mama Jane ambaye ni mjamzito amezuiwa na madaktari wa jadi kuchukua vyakula kama maini na mayai. Kijadi tabia hii huonyeshaA. Utamaduni B. Desturi C. Kanuni D. Ubinafsi E. Miiko [               ]

16. Mabadiliko ya hali ya hewa ni mfano katika nchi zilizoendelea na zinazoendelea siku hizi. Hii ni kutokana na maendeleo ya matumizi ya binadamu ya sayansi na teknolojia kwenye uso wa dunia kwa mfano upimaji wa mabomu, uchimbaji wa madini ulisababisha mabadiliko ya hali ya hewa. Mabadiliko haya ya hali ya hewa ni yafuatayo Ila

A. Kuyeyuka kwa barafu kutoka kanda za polar D. Ukuaji wa mimea na uwiano wa mfumo ikolojia

B. Ongezeko la joto duniani juu ya uso wa dunia E. Athari za gesi chafu kwenye uso wa dunia

C. Uchafuzi wa kelele na athari za mawingu ya vumbi katika nchi za viwanda [  ]

17. Mama aliweka maji kwenye sufuria kisha akaweka kwenye jiko baada ya dakika kadhaa nikaona unyevu kwenye sufuria, kaka akaniambia kuwa maji yanachemka na kugeuka kuwa mvuke na kiwango cha kuchemsha cha maji ni 1000 C. Pia kiwango cha kuchemsha. ya maji katika digrii Fahrenheit ni

A. 212 ya B. 75 ya C. 98 ya D. 312 ya E. 222 ya [  ]

18. Kiasi cha mvuke wa maji katika angahewa hupimwa kwa chombo kinachoitwa

A. Kipima joto B. Hygrometer C. Barometer D. Oktas E. Anemometer [  ]

19. Sayari angavu zaidi katika mfumo wa jua ambayo inajulikana kama nyota ya asubuhi inaitwa

A. Zohali B. Zebaki C. Dunia D. Pluto E. Venus [  ]

20. Mstari wa kufikiria unaogawanya dunia katika ulimwengu wa Kaskazini na ulimwengu wa Kusini unajulikana.

A. Longitude B. Ikweta C. Prime meridian D. Latitudo E. Sambamba [  ]

21.Mbuguma alitaka kujua masafa ya mvua kwa siku saba katika kijiji cha Kimbiji kulingana na takwimu zilizotolewa hapa chini. Mvua ilinyesha kijijini ilikuwa ngapi?

 

jumatatu

jumanne

jumatano

Alhamis

Ijumaa

 jumamosi

 jumapili

340mm

200mm

115mm

300mm

320mm

190mm

432mm

A.225mm         B.340mm C.115mm D. 200mm E. 317mm                                 [ ]

 

22. Mawasiliano ya awali kati ya watu wa Afrika na Mashariki ya Kati yalianza mapema mwaka wa 200BC. Mawasiliano hayo yalipelekea kukua kwa miji kama Pate, Sofala, Pangani, Kilwa na Zenj katika Afrika Mashariki. Je, kati ya zifuatazo ni orodha gani sahihi ya wageni wa Mashariki ya Kati wanaofanya biashara na Afrika?

 1. Syria, Saudi arabia, , Uajemi, Oman na Indonesia
 2. Uingereza, Ujerumani, Uhispania, Italia, Hungaria, Austria na Ubelgiji
 3. C. Sofala, Mombasa, Mogadishu, Djibouti, Israel na Bamako [  ]
 4. Syria, Thailand, Ghana, Mexico, Chile, China na Mali
 5. Mesopotamia, Autria-Hungary, Uturuki, Iran na Iraq

23. Mvamizi wa kwanza katika Afrika Mashariki aliyefika Kilwa 1498 na kupanga kuanzisha kituo cha biashara kuhusu mamlaka aliyopewa na Mfalme wake wa Ureno Emanuel alijulikana kwa jina la

A. Bathromeow Diaz C. Vasco da Gama D. Mfalme Henry the navigator E. Christopher Columbus

B. Dk. David Living stone [  ]

24. Muda wa miaka kumi unaitwa muongo, muda wa miaka mia moja unaitwa karne. Je! ni jina gani linalotolewa kwa tofauti ya umri kati ya umri wa mzazi na mtoto wake?

A. Umri B. Kizazi C. Milenia D. Muongo kumi E. Enzi ya mawe [  ]

25. Malijuani ni mtoto wa Bwana Mwendamseke alikulia katika familia yake na wazazi wake. Alipofika darasa la tano tabia yake ilianza kubadilika kwa sababu ya kubalehe. Je, unadhani umri wa Malijuani ulikuwaje?

A. Miaka 30-40 B. Miaka 32-10 C. Miaka 9-12 D. Miaka 14-16 E. Miaka 0-10 [  ]

26. Nyenzo zilizo kwenye picha hapa chini zinazotumiwa na wasichana na wanawake wakati wa kutokwa damu kwa hedhi. Jina la nyenzo hapa chini ni nini?

A.pedi ya usafi D. Pampers za usafi

B. vazi la usafi E. Nguo za usafi[ ]

C. glavu za usafi

 

 

 

 

27. Ni ipi kati ya zifuatazo sio umuhimu wa michoro?

A. Kueleza hisia na mawazo D. Hutumika kuongeza joto [  ]

B. Kutoa taarifa E. kuleta mkanganyiko

C. Hutumika kama ishara na alama za barabarani

28.Je, ni viatu gani kati ya vifuatavyo vimetengenezwa kwa ngozi ya mnyama?

A. Viatu vya mpira C. Canvas viatu E. Viatu vya michezo [  ]

B. Viatu vya plastiki D. viatu vya ngoz

 

29. Zifuatazo ni taarifa muhimu zinazopatikana kwenye lebo ya nguo Isipokuwa

A. Ukubwa wa nguo D. Asili ya vazi

B. Joto kwa ajili ya kupiga pasi E. Nyenzo za nguo [  ]

C. Rangi ya nguo

30. Vita vya Kwanza vya Kidunia vilitokana na mgawanyiko usio wa haki wa bara la Afrika uliofanywa wakati wa mkutano wa Berlin mnamo 1884/1885. Ni lipi kati ya zifuatazo halikuwa matokeo ya Vita vya Kwanza vya Kidunia?

A. Unyogovu Mkubwa wa Kiuchumi wa 1929-1939 D. Kushindwa kwa Wajerumani

B. Kupungua kwa watu katika Afrika na Ulaya  E. Ukuaji wa miji na vituo vya mijini [  ]

C. Uharibifu wa mali kama mashine na mashamba

31. Je, ni mto upi katika Tanzania unaopatikana kaskazini mwa Tanzania ambao una vyanzo vikuu viwili vya Ruvu inayoinuka wakati Lumi kule Kilimanjaro inapita katika ziwa Jipe na kumwaga maji kwenye bwawa la Nyumba ya Mungu na chanzo cha Kikuletwa kinachotoka magharibi na kulishwa zaidi na Mlima Meru?

A. Mto Pangani B. Mto Wami C. Mto Ruvu D. Mto Rufiji E. Mto Ruvuma [ ]

32. Ilikuwa tarehe 20 Juni 1996 familia ya Bwana Smith ilipata ajali mbaya ambayo ni Jose pekee ambaye alikuwa mtoto wao alihudumu; wanafamilia wengine walipoteza maisha. Baada ya sherehe za maziko Jose alichukuliwa na kulelewa na bwana Durant. Familia ambayo Jose alilelewa iko chini ya aina gani?

A. Familia ya nyuklia C. Familia iliyopanuliwa E. Familia ya kulea [  ]

B. Familia ya wanandoa D. Familia ya wake wengi

33. Mwajuma aliombwa atoe istilahi inayofafanua kipindi cha kihistoria kwa kuzingatia shughuli za mwanadamu na aina fulani ya zana za uzalishaji kuanzia za zamani hadi za kibiashara. Ni neno gani lililotajwa kwa usahihi na mwanafunzi huyu?

A. Kizazi  C. Milenia  E. Enzi  B. Century  D. Muongo [  ]

34. Shule ya Msingi ya Mwalimu ina tabia ya kuwaruhusu wanafunzi wake kufanya vitendo vinavyohusiana na kazi za sanaa zinazoonekana kama kuchora, uchoraji, ubunifu wa nguo, ufinyanzi na uchongaji. Je, hii inaweza kuainishwa katika kundi gani la sanaa za ubunifu?

A. Sanaa za maigizo C. Sanaa za studio E. Sanaa za maigizo B. Sanaa nzuri D. Sanaa za fasihi [  ]

35. Bwana Social aliwafundisha wanafunzi wake jinsi ya kusoma marejeleo ya gridi ya taifa. Wakati wa somo lake aliwaambia kuwa, unapotaka kurekodi masomo unaweza kuyachukua kwa tarakimu nne au sita. Aliendelea kuwaambia wakati wa kusoma lazima uanze na mashariki kufuata kaskazini. Ikiwa uliulizwa kutaja mahali ambapo usomaji unaanza kwa pande zote mbili; ungetoa jibu gani?

A. Mistari ya mchoro C. Muda wa kontua E. Pointi ya Kaskazini-Mashari

B.Mistari ya gridi D. Asili ya gridi       [ ]

36. Katika historia ya Afrika ni nani kati ya wafuatao aliyekuwa chifu aliyeshirikiana na mtawala wa Kizungu?

A. Lewanika B. Mkwawa C. Samori Toure D. Abushiri E. Jaja wa Opobo [  ]

37. Ni ipi kati ya zifuatazo haikuwa athari ya mapambano dhidi ya uvamizi wa wakoloni?

A. Kifo B. njaa C. nguvu za kijeshi D. uharibifu wa mali E. Sanaa za maigizo [  ]

38. Kwa mujibu wa historia ya Afrika Mashariki nani alikuwa kiongozi wa utawala wa Buganda Kingdom?

A. Kabaka B. Mangi C. Mtemi D. Kiwanuka E. Dedan Kimath [   ]

39. Ni nchi gani kati ya zifuatazo ilipata uhuru wake kwa kuchelewa ikilinganishwa na nchi zingine?

A. Uganda B. Kenya C. Msumbiji D. Ghana E. Tanganyika [  ]

40. Mfumo wa jua ni mpangilio wa miili ya mbinguni juu ya uhusiano wake na mahali pake kuzunguka jua. Ni kauli gani kati ya zifuatazo si sahihi kuhusu mfumo wa jua?

A. Kila sayari ina obiti yake ambayo inaruhusu kulizunguka jua.

B. Dunia ni sayari ya tatu katika mfumo wa jua ambayo ina mienendo miwili ya Mzunguko na mapinduzi.

C. Sayari zimegawanywa katika makundi mawili zile zilizo karibu na jua na ambazo ziko mbali na jua.

D. Sayari kubwa zaidi katika mfumo wa jua ni Jupiter ambayo ina satelaiti 104 za asili            [  ]

E. Miili yote ya mbinguni inaning'inia kwa nguvu ya uvutano kutoka kwenye jua.

 

SEHEMU B: MAJIBU MAFUPI

Sehemu hii ina maswali matano (41-45). Jibu maswali yote kwa kutaja jibu sahihi kwa kila swali hapa chini.

 41. Ukipewa nafasi, utamshauri nini waziri wa viwanda na biashara kuhusu biashara ndogo ndogo? toa maoni  mawili.

i.___________________________________________________________________________

ii_______________________________________________________________________________

42. Jifunze kwa uangalifu mchoro na ujibu swali linalofuata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Ni matukio gani yamewakilishwa kwenye mchoro hapo juu? ___________________________________

b) Kwa nini mchana na usiku huwa na urefu sawa tarehe 21 Machi na 23 Septemba?

______________________________________________________________

43. Ni muhimu kupima nguvu ya upepo na vipengele vingine vyote vya hali ya hewa kwenye uwanja wa ndege. Mahali maalum ambayo ni pamoja na vifaa vyote vinavyotumika kupima hali ya hewa hujulikana kama ___________________________________________________________________________

Tazama ramani iliyo hapa chini kisha ujibu maswali yanayofuata chini ya 44 na 45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44. Eneo lililotengwa kwa herufi J. ni muhimu sana katika sekta ya uchumi nchini Tanzania. Ni zao gani la chakula na biashara linalolimwa mahali palipoandikwa kwa herufi J? _____________________________________________

____________________________________________________________________________________

45. Ziwa lililoandikwa kwa herufi Z ni Ziwa Victoria, ndilo ziwa kubwa kuliko yote barani Afrika ambalo pia ni chanzo cha samaki wa maji safi wanaojulikana kwa jina la Tilapia.

a) Ni nchi ngapi zinazoshiriki Ziwa Victoria? _______________________________________________________

b) Taja mito yoyote miwili kutoka Ziwa Victoria? ___________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

 

LEARNINGHUBTZ.CO.TZMAARIFA STANDARD SIX EXAM SERIES 73

OFISI YA RAIS, TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA

WIZARA YA ELIMU, SAYANSI NA TEKNOLOGIA

MTIHANI WA MWISHO WA MWAKA DARASA LA SITA

MAARIFA YA JAMII

MUDA:1:30                                                             

JINA_____________________________________SHULE_________________________

MAELEZO

1. Jaza taarifa zako muhimu katika karatasi ya kujibia uliyopewa

2. Jibu maswali yote kulingana na maelekezo ya kila sehemu

3. Zingatia unadhifu wa kazi yako

4. Katika swali la 1-40 andika herufi ya jibu sahihi

5. Kwa swali la 41-45 andika majibu katika nafasi iliyoachwa wazi

 

Katika swali la 1-40, chagua jibu sahihi kisha andika katika nafasi uliopewa 

 1. Ni ktendo gani kinachangia kuharibu mazingira? (a) kupanda miti (b) kukata miti (c) kufuga mifugo (d) kurudishia miti
 2. Kipi sio chanzo cha maji? (a) bwawa (a) mto (c) bahari (d) jotoridi
 3. Lipi sio jiji hapa Tanzania? (a) Dar es salaam (b) Arusha (c) Simiyu (d) Mwanza
 4. Ni sikukuu gani ya kimataifa inasherehekewa kila tarehe moja mei? (a) nyerere (b) Karume (c) sikukuu ya wafanya kazi (d) Iddi
 5. Kipi akipatikani shuleni? (a) vitabu (b) walimu (c) wanafunzi (d) bunduki
 6. Kiongozi Haile Selassie was a leader of ? (a) Kenya (b) Uganda (c) Togo (d) Ethiopia
 7. Mwalimu Julius Nyerere alichaguliwa kuwa rais wa Tanganyika mwaka? (a) 1964 (b) 1961 (c) 1963 (d) 1999
 8. Sudan ya Kusini ilipata Uhuru wake mnamo mwaka? (a) 2010 (b) 2011 (c) 2007 (d) 2016
 9. Kati ya viongozi hawa nani hakuwa mwanzilishi wa umoja wa Afrika? (a) Kwame Nkrumah (b) Ahmed sekou (c) Nelson Mandela (D) Julius Nyerere
 10. Zifuatazo ni njia za uzalishaji mali isipokuwa? (a) kuabudu (b) biashara (c) uvuvi (d) utalii
 11. Chanzo kikukuu cha mwanga duniani ni; (a) upepo (b) Jenereta (c) Jua (d) Maji
 12. Rais wa awamu ya tano wa muungano wa Tanzania John Pombe Magufuli  alifariki mwaka? (a) 2015 (b) 2020 (c) 2000 (d) 2021
 13. Jumuiya ya kwanza ya Afrika Mashariki ilivunjika mwaka? (a) 1967 (b) 1927 (c) 1947 (d) 1977
 14. Zao la kibiashara linaolimwa Unguja na Pemba ni? ( a) pareto (b) pamba (c) karafuu (d) mihogo
 15. Nani aliongoza waafrika kupinga uvamizi wa wakoloni kwa mara ya kwanza? (a) Kinjekitile (b) mkwawa (c) abushiri (d) isike
 16. Mreno wa kwanza kufika Pwani ya Afrika Mashariki alijulikana kwa jina la: (a) William Mackinnon (b) Charles Stokes (c) Vasco da Gama (d) Karl Peters
 17. Ili kuongeza kipato na kufaidi matunda ya ujasiriamali ni vyema: (a) Kufanya kazi kwa bidii (c) Kupumzika na kusubiri mapato (c) Kuomba msaada wa Mungu (d) Kutafuta watumiaji
 18. Watu wengi wanashidwa kuendelea kibiashara kwa sababu ya; (a) Kukosa ubunifu (b) Kutofanya kazi kwa bidii (c) Kuiga kazi za wengine (d) Yote hayo yanahusika
 19. Fursa ya ujasiriamali inayopatikana vijijini  pamoja na (a) Ukulima (b) Ufugaji (c) Uchimbaji madini (d) Zote hizo
 20. Tabia hizi zinaweza kukwamisha biashara yako isipokuwa (a) Kujituma (b) Uvivu (c) Kuwa na visingizio (d) Kupoteza muda
 21. Faida ya ubunifu ni hizi isipokuwa; (a) Kuvutia wateja (b) Kukabiliana na ushindani (c) Kuiga kazi za wengine (d) Kuongeza faida
 22. Ipi kati ya fursa hizi za kibiashara haipatikani mijini? (a) Ufugaji (b) Kushona nguo (c) Usafirishaji (d) Kuuza vyakula
 23. Moja ya malengo ya elimu ya kikoloni ilikuwa: (a) kupambana na ujinga na umaskini (b) kupunguza uzalishaji wa mazao ya biashara (c) kupata watumishi wa ngazi za chini (d) kuongeza ajira kwa vijana (e) kupambana dhidi ya ubaguzi wa rangi
 24. Wajerumani walitawala Tanganyika baada ya ..... (a) Vita Kuu ya Kwanza. (b) Vita Kuuya Pili. (c) Mkutano wa Berlin. (d) Kuundwa kwa UNO. (e) Kushindwa kwa Wareno.
 25. Makoloni ya Ujerumani katika Afrika yalikuwa .. (a) Naijeria, Namibia na Togo. (b) Gambia, Togo na Namibia. (c) Kameruni, Togo na Namibia. (d) Namibia, Tanganyika na Naijeria.(e) Kameruni, Tanganyika na Senegal.
 26. Watangulizi wa kwanza wa ukoloni kuwasili Zanzibar na Tanganyika walikuwa: (a) wafanya biashara (b) Wamisionari (c) Wapelelezi (d) Walowezi (e) Waarabu
 27. Kabla ya ukoloni majukumu ya kiongozi wa ukoo yalikuwa ni pamoja na: (a) kutatua migogoro (b) kusaini mikataba na wakoloni (c) kuongeza idadi ya mifugo (d) kujenga nyumba (e) kuanzisha vijiji vya ujamaa
 28. Mazao ya biashara yanayouzwa kwa wingi nchi za nje kutoka Tanzania ni: (a) Mpira, Kahawa na Mkonge. (b) Alizeti, Nyonyo na Ufuta. (c) Pamba, Pareto na Mkonge. (d) Kahawa, Pamba na Korosho. (e) Kahawa, Mkonge na Karafuu
 29. Ardhi, misitu, mito, bahari na madini kwa ujumla tunaviita (a) bidhaa muhimu (b) Dunia (c) uoto wa asili ( d) maliasili (e) mahitaji muhimu
 30.  Zao kuu la biashara linalolimwa wilaya ya mbinga mkoani Ruvuma ni (a) Korosho (b) Karafuu (c) Chai (d) Kahawa (e) Pamba
 31.  Nini maana ya biashara ya rejareja? (a) Kuuza bidhaa kidogo kidogo (b) Kingiza bidhaa za kutoka nje (c) Kuuza bidha ya aina moja tu. (d) Kuuza bidhaa bila kuwa mwangalifu. (e) Kuuza bidha za vitu vinavyotumika majumbani
 32. Ujasiriamali umegawanyika katika makundi manne, lipi kati ya haya sio mojawapo? (a) Ujasiriamali wa biashara mdogo mdogo (b) Ujasiriamali wa biashara kubwa (c) Ujasiriamali wa biashara ya kati (d) Ujasiriamali wa chini
 33. Ipi sio tabia ya mjasiriamali? (a) Kufanya kazi kwa bidii (b) Ubunifu (c) Kujiburudisha baada ya kazi (d) Kutokata tama
 34.  Biashara ya ndani ni ile inayohusisha bidhaa ... (a) zinazotengenezwa nje ya nchi. (b) zinazotengenezwa na kuuzwa ndani ya nchi. (c) zinazozalishwa ndani ya nchi. (d) zinazotengenezwa na kuuzwa nje ya nchi. (e) zinazouzwa nje ya nchi.
 35. Ranchi ni eno lililotengwa kwa: (a) kilimo cha mazao (b) machinjio ya ngombe (c) ufugaji wa ngombe (d) josho la ngombe (e) kuotesha majani
 36. Uoto unaopatikana katika eneo la ikweta ni (a) uoto wa savanna (b) vichaka vyenye nyasi ndefu (c) misitu minene (d) misitu minene na nyasi fupi (e) vichaka na nyasi fupi. (d) Uvuvi usio endeleevu waweza kusababisha yafuatayo kasoro:
 37. vifo vya watu (a) vifo vya samaki (b) uchafuzi wa maji (c) umaskini(d)utajiri
 38. Vitu viwili vinavyopatikana katika mazingira ya nyumbani ni: (a) vitanda na madawati (b) madarasa na maktaba (c) vitanda na vyombo vya jikoni (d) mlingoti wa bendera na vitanda (e) viwanja vya michezo na madarasa
 39.  Majira ya mwaka hutokea kutokana na ... (a) kupatwa kwa mwezi (b) mwezi kuizunguka dunia (c) dunia kulizunguka jua  (d) kupatwa kwa jua (e) kuongezeka kwa joto.
 40. Jua la utosi katika mwezi Disemba huwa katika . (a)  Kizio cha Kusini.  (b) Tropiki ya Kansa. (c)  Ikweta.  (d) Kizio cha Kaskazini.       (e) Tropiki ya Kaprikoni.

Tumia ramani ifuatayo kujibu swali la 41-45

 1. Alama A inawakilisha taifa gani? .................................................
 2. Alama B Inawakilisha taifa gani? ..................................................
 3. Kisiwa kinochooneshwa kwa alama C in maarufu kwa ukulima wa zao gani?....
 4. Ramani hii inawakilisha ukanda wa Afrika unaoitwa.....................
 5. Ziwa lenye herufi E ni ziwa...............................................................

LEARNINGHUBTZ.CO.TZMAARIFA STANDARD SIX EXAM SERIES 54

OFISI YA RAIS, TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA

WIZARA YA ELIMU, SAYANSI NA TEKNOLOGIA

MTIHANI WA NUSU MUHULA WA KWANZA DARASA LA SITA

MAARIFA YA JAMII

MUDA:1: 30                                                             

JINA_____________________________________SHULE_________________________

MAELEKEZO:

 1. Jibu maswali yote katika kila sehemu ya mtihani huu.
 2. Kumbuka kuandika majina yako.
 3. Hakikisha kazi yako ni nadhifu sana.

SEHEMU A: CHAGUA JIBU SAHIHI KUTOKA YALE ULIOPEWA

 1. Moja ya matatizo yanayovikabili viwanda na biashara Tanzania ni A. uhaba wa wateja wa bidhaa zinazozalishwa b. upungufu wa gharama kubwa ya nishati c. uhaba wa wafanyabiashara d. hali mbaya ya hewa e. uhaba wa wafanyakazi.
 2.  Ardhi, misitu, mito, bahari na madini kwa ujumla tunaviita a. bidhaa muhimu b. Dunia c. uoto wa asili d. maliasili e. mahitaji muhimu
 3. Gesi asilia hupatikana katika eneo lipi kati ya yafuatayo? A. Kilwa. B. Madaba. C. Songosongo. D. Mchinga. E. Somanga
 4. Mazao ya biashara yanayouzwa kwa wingi nchi za nje kutoka Tanzania ni: a. Mpira, Kahawa na Mkonge. B. Alizeti, Nyonyo na Ufuta. C. Pamba, Pareto na Mkonge. D. Kahawa, Pamba na Korosho. E. Kahawa, Mkonge na Karafuu.
 5. Athari kuu za viwanda katika mazingira ni ..... a. kuchafua maji, hewa na harufu mbaya. B. kutoa moshi na matumizi makubwa ya nguvu ya nishati. C. uchafuzi wa hewa, udongo na harufu mbaya. D. kumwaga kemikali na kutoa moshi. E. uchafuzi wa hewa, maji na ardhi.
 6.  Faida ya matumizi mrudio katika utunzaji wa mazingira ni ... a. kupanga kazimradi b. uzalishaji wa bidhaa mbalimbali. C. kupunguza taka d. kutengeneza taka e. kuuza taka.
 7. Ni aina gani ya madini yaligunduliwa kwa wingi nchini Tanzania mwaka 2007? A. Dhahabu b. Uraniamu c. Almasi d. Shaba e. Chuma.
 8. Kipi kati ya vifuatavyo ni chanzo kikuu cha maji? A. Mito b. Maziwa c. Mabwawa d. Visima e. Mvua
 9. Pepo huvuma kutoka pande zipi jua liwapo upande wa kusini mwa dunia? A. Kusini b. Magharibi c. Mashariki d. Kaskazini e. Kaskazini-mashariki
 10. Jua linaonekana kubwa kuliko nyota zingine kwa sababu ... a. lina joto kali kuliko nyota zingine. B. lina mwanga mkali kuliko wa nyota zingine. C. linatupatia nguvu ya jua. D liko mbali sana na dunia. E. liko karibu zaidi na dunia.
 11. Kundi lipi linaonesha sayari? A. Zebaki, Mwezi na Zuhura b. Dunia, Nyota na Mihiri c. Zebaki, Serateni na Zohari d. Zuhura, Dunia na Kimondo e. Utaridi, Jua na Mwezi
 12. Angahewa lina sehemu kuu ngapi?................ a. Nne b. Nane c. Mbili d. Tatu e. Tano
 13. Yafuatao ni matumizi ya ramani isipokuwa a. Kuonyesha mahali vitu vilivyo c.Kuongoza meli au aeropleni d. Kuelezea maeneo ya tabianchi e. Kucheza mpira wa miguu
 14. Ramani inayoonesha idadi ya watu au vitu katika eneo fulani huitwa? A. Ramani dufu b. Ramani takwimu c. Ramani topografia d. Ramani kipimo e. ramani dufu
 15. Uwiano kati ya umbali uliopo katika ramani na umbali halisi kwenye ardhi huitwa a. Dira b. Kichwa c. Ufunguo d. Kipimio e. ramani
 16. Taifa la afrika ambalo liliwashinda wakoloni ni: a. Liberia b. Tanzania c. Ethiopia d. Misri e. Nigeria
 17. Sababu kuu ya wavamizi kuja Afrika ilikuwa; a. Kuwalinda waafrika b. Kuwastarabisha waafrika c. Kutafuta masoko d. Kutafuta malighafi e.kuburudika
 18. Ni kiongozi yupi afrika Mashariki alishiriki kupinga uvamizi kwa njia ya vita? A. Mkwawa b. Oloiboni c. Mangisina d. Mfalme Menelik e. mutesa II
 19. Kingozi aliyewaongoza waethiopia kushinda waitaliano alikuwa A. Mkwawa B. Mangisina C. Menelik D. Olkoyoti E. OLOIBON
 20. Sababu kuu ya kupinga uvamizi wa afrika ilikuwa; A. kulinda biashara zao B. kupinga unyonyaji C. kulinda uhuru D. kupinga kutozwa kodi E. Kupinga mila za kigeni
 21. Taifa la afrika ambalo liliwashinda wakoloni ni; a. Liberia b. Tanzania c. Ethiopia d. Misri e. afrika ya kusini
 22. Sababu kuu ya wavamizi kuja Afrika ilikuwa; a. Kuwalinda waafrika b. Kuwastarabisha waafrika c. Kutafuta masoko d. Kutafuta malighafi e. kuwaelimisha
 23.  Michoro ya mapangoni iliyoko Kondoa Irangi inasadikiwa kuchorwa wakati wa zama za; a. mwanzo za mawe b. Kati za mawe c. Mwisho za mawe d. Chuma e. Ugunduzi wa moto
 24. Mtaalamu wa mambo wa kale aliyevumbua fuvu la binadamu wa kwanza Olduvai aliitwaa. A. Charles Darwin b.  Zinjathropus c.  Homo Habilis  d.  David Livingstone  e. Louis Leakey
 25. Mojawapo wa faida ya utunzaji wa kumbukumbu kwa maandishi ni: a. Huduma kwa muda mfupi b. Taarifa hupotoshwa c. Huleta urahisi wa kupata taarifa d. Ni vigumu kutafsiri taarifa e. ni teknolojia ngumu
 26. Mojawapo ya changamoto za kumbukumbu kwa njia ya maandishi ni a. Huharibika haraka b. Unahitaji masharti magumu c. Uandishi huchukua muda mrefu d. Ni rahisi kufanyia marekebisho
 27.  jotoridi hupimwa na kifaa kinachoitwa a. Stevenson b. Hygrometa c. Kipimajoto d. Kipima mvua e. jotoridi
 28. unyevunyevu wa anga hupimwa katika; a. Milimita b. Asilimia c. Sentimeta d. Desimali e. mita
 29. Mgandamizi wa hewa unapimwa kwa kutumia; a. Barometa b. Thamometa c. Hygrometa d. Kipima hewa e. kipima joto
 30. Lipi sio kundi la mawingu? A. Mawingu mepesi b. Mawingu ya juu c. Mawingu ya kati d. Mawingu ya chini e. mawingu mazito
 31. Ipi sio sifa ya mavazi ya jamii za kitanzania? A. Mavazi ya kustiri mwili b. Mavazi nadhifu c. Suti d. Mavazi yanaoendana na mazingira e. mavazi chakavu
 32. Kipi kati ya hizi sio vyakula vya kiafrika? A. Maziwa b. Chapati c. Ugali wa mtama d. Nyama
 33. Ipi kati ya hizi sio ngoma ya asili? A. Ngona b. Filimbi c. Manyanga d. Gitaa e. zote.
 34. Mojawapo ya udhaifu wa Umoja wa Mataifa ni: a.  kushindwa kuzuia kuenea kwa Utandawazi b.  Waafrika hawajawahi kupata nafasi katika uongozi wa juu katika Umoja wa Mataifa c. baadhi ya watu tu ndio wenye kura ya turufu d.  kushindwa kupitisha maazimio ya haki za binadamu e.  kutokushirikishwa kwa Waafrika katika vikao vya baraza la usalama
 35. Makao makuu ya Umoja wa Mataifa (UN) yapo: a.  New York   b.  San Francisco c. San Diego         d.  Washington   e. Los Angeles
 36. Moja ya faida ya uhusiano wa kibiashara kati ya Tanganyika na jamii nyingine ilikuwa a. kukua kwa miji ya pwani ya Afrika Mashariki kama Kilwa na Lagos b.kukua kwa dola za Afrika Mashariki kama vile Buganda na Songhai c. kupatikana kwa bidhaa zilizokuwa hazizalishwi nchini d. kuingizwa kwa silaha Tanganyika e. kukomeshwa kwa biashara ya utumwa
 37. Rais wa kwanza wa Bunge la Umoja wa Afrika lililoanzishwa Machi 2004 ni a. Dr. Salim Salim  b. Dr. Emek Anyauko c. Mh. Getrude Mongela  d. William Erek  e. Peter Omu
 38. Kabla ya waingereza kuja Zanzibar ilitawaliwa na; a. chansela b. gavana c. malkia d. sultani e. chifu
 39. Mabaki ya zinjathropas yalipatikana wapi? A. kondoa irangi b, kalenga c. olduvai gorge d. ismila e. engaruka.
 40. Soko kuu la watumwa Afrika Mashariki lilipatikana? A. Zanzibar b, Mombasa c. Kilwa d. bagamoyo e. Nairobi.

SEHEMU B: JIBU MASWALI YOTE KWA UFASAHA.

 1. Taja nchi mbili za kiafrika zilizopata uhuru kwa njia ya vita…………………………………………….
 2. Chama kilichodai uhuru nchini Uganda kilikuwa ni…………………………………………………………
 3. Eleza mafanikio mawili ya jumuiya ya afrika mashariki…………………………………………………….
 4. Kazi ya ngariba ni nini?.........................................................................................................
 5. Taja vipengele sita vya hali ya hewa………………………………………………………………………………….

LEARNINGHUBTZ.CO.TZMAARIFA STANDARD SIX EXAM SERIES 40

OFISI YA RAIS, TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA

WIZARA YA ELIMU, SAYANSI NA TEKNOLOGIA

MTIHANI WA MWISHO WA MWAKA DARASA LA SITA

MAARIFA YA JAMII

MUDA:1: 30                                                             

JINA_____________________________________SHULE__________________

 1. ……..huonesha michoro na utamaduni wa watu wa kale.
 1. Sehemu zenye masalia ya kale
 2. Makumbusho ya Taifa
 3. Akiolojia
 4. Ofisi za Nyaraka
 1. ……….ni sehemu katika tanzania lilipovumbuliwa fuvu la binadamu wa kale.
 1. Isimila (Iringa)
 2. Kondoa (Dodoma)
 3. Kaole (Pwani)
 4. Bonde la Olduvai (Arusha)
 1. Waliovumbua fuvu la binadamu wa kwanza hapa Tanzania ni………na……….
 1. Dkt Mary George na Dkt George Lincolin
 2. Dkt Louis Leakey na Dkt Mary Leakey
 3. Dkt Gorge Louis na Dkt Mary Leakey
 4. Dkt Majid Said na Dkt Braghash Said

4.  Michoro ya mapangoni iliyoko Kondoa Irangi inasadikiwa kuchorwa wakati wa zama za

 1. mwanzo za mawe
 2. Kati za mawe
 3. Mwisho za mawe
 4. Chuma
 5. Ugunduzi wa moto
 1. Tanzania ina makabila mangapi?
 1. 100
 2. 140
 3. 120
 4. 110
 1. Ipi sio utamaduni wa mtanzania?
 1. Kucheza ngoma za asili
 2. Vyakula vya asili
 3. Sherehe za jando
 4. Wanawake kuvaa suruari na sketi fupi
 1. Sherehe za mafunzo yanayotolewa kwa vijana wa kiume ili kuwa wanajamii bora huitwa?
 1. Tohara
 2. Unyago
 3. Jando
 4. Desturi
 1. Yapi sio mafunzo yatolewayo wakati wa sherehe za Jando?
 1. Kujitegemea
 2. Elimu stadi za Maisha
 3. Kupenda na kuthamini kazi
 4. Ibada za kanisani
 1. Ipi sio sifa ya mavazi ya jamii za kitanzania?
 1. Mavazi ya kustiri mwili
 2. Mavazi nadhifu
 3. Suti
 4. Mavazi yanaoendana na mazingira
 1. Kipi kati ya hizi sio vyakula vya kiafrika?
 1. Maziwa
 2. Chapati
 3. Ugali wa mtama
 4. Nyama
 1. Ipi kati ya hizi sio ngoma ya asili?
 1. Ngona
 2. Filimbi
 3. Manyanga
 4. Gitaa
 1. Kitendo cha nchi changa kulazimika kuzingatia matakwa na maslahi ya nchi za kibeberu huitwaje?
 1. ukoloni mkongwe 
 2. ukoloni mamboleo
 3. ubepari
 4. umangimeza 
 5. utandawazi
 1. Viongozi wafuatao walikuwa waanzilishi wa umoja wa Nchi za Mistari wa mbele katika ukombozi wa Kusini mwa Afrika isipokuwa
 1. Hayati Julius Nyerere 
 2. Hayati Augustino Neto
 3. Hayati Samora M. Machel 
 4. Mzee Kenneth Kaunda 
 5. Hayati Laurent D.Kabila
 1. Lipi kati ya yafuatayo ni miongoni mwa madhara ya ukoloni?
 1. kuzorota kwa viwanda vya serikali
 2. kukua kwa utamaduni wa Kiafrika
 3. kukomeshwa kwa ubaguzi wa rangi
 4. kuwepo kwa demokrasi
 5. elimu ilitolewa bure
 1. Baadhi ya Maitafa yenye haki ya kura ya Veto katika Umoja wa Mataifa ni:
 1.  Ufaransa, Uturuki na Marekani
 2.  Marekani, Uingereza na China
 3.  Marekani, China na India
 4.  Brazili.Ufaransa na Italia
 5. Urusi, China na India
 1. Ni tabia gani inachangia kuuwa biashara?
 1. Kukopa benki
 2. Usimamizi mzuri
 3. Kuajiri ndugu
 4. Kutumia pesa kwa utaratibu uliopangwa
 1. Ipi sio tabia ya mjasiriamali?
 1. Kufanya kazi kwa bidii
 2. Ubunifu
 3. Kujiburudisha baada ya kazi
 4. Kutokata tamaa
 1. Serikali inaweza kusaidia wajasiriamali wanao chipukia kwa;
 1. Kuwapa mtaji
 2. Kuboresha mazingira ya kufanya biashara
 3. Kuwafungulia biashara
 4. Kuwazawadia wanaofanya vizuri
 1. Ipi kati ya hizi sentensi ipo sahihi?
 1. Kuwa mjasiriamali hauwitaji uwezo mkubwa wa kifedha
 2. Ujasiriamali ni kipaji cha kuzaliwa
 3. Wajasiriamali ni watu waliofeli mitihani
 4. Ili ufanye biashara vizuri lazima ufanye masomo ya biashara
 1. Ipi kati ya hayo sio jambo la muhimu la kufanya kabla ya kuanzisha biashara?
 1. Wazo la biashara
 2. Kufanya utafiti
 3. Kuandaa mpango biashara
 4. Kutafuta mtaji
 1. Baadhi ya viombo muhimu vinavyosaidia kuendesha Jumuiya ya Afrika Mashariki ni……….na………..
 1. Bunge na spika wa bunge
 2. Bunge na mahakama
 3. Mahakama na majaji
 4. Soko la Pamoja na ushuru wa forodha
 1. Kufanya uchunguzi wa kina kabla ya kuanzisha uhusiano na nchi husaidia nini?
 1. Kufahamu utajiri wa nchi inayohusika ili kufaidika
 2. Kubaini usalama wa nchi inayohusika na tahadhari za kuchukua
 3. Kusaidia wananchi wanaopata shida
 4. Kutekeleza makubaliano
 1. Nchi za kwanza kuanzisha uhusiano na Tanganyika wakati wa ukoloni ni……na……
 1. Kenya na Msumbiji
 2. Uganda na Rwanda
 3. China na Msumbiji
 4. Kenya na Uganda
 1. Umoja wa Afrika (AU) uliundwa mwaka gani?
 1. 1964
 2. 2012
 3. 2002
 4. 1963
 1. Wanachama waanzilishi wa Umoja wa Nchi Huru za Afrika (OAU) walikuwa:
 1.  nchi huru za Afrika ya Kati
 2.  nchi huru za Afrika          
 3. nchi huru za Afrika ya Kaskazini 
 4. nchi huru za Afrika ya Magharibi 
 5. nchi huru kusini mwa Afrika.

26. Aina kuu mbili za biashara ni:

 1.  biashara ya mkopo na ya malipo
 2.  biashara ya mkopo na kubadilishana
 3.  biashara ya mtaji na fedha
 4.  Biashara ya hisa na ya mitaji
 5.  biashara ya ndani na ya nje

27. Mikoko ni aina ya uoto upatikanao pembezoni mwa:

 1.  mito
 2.  maziwa
 3.  bahari 
 4. mabwawa 
 5. visima

28. Biashara ya ndani ni ile inayohusisha bidhaa ...

 1.  zinazotengenezwa nje ya nchi.
 2.  zinazotengenezwa na kuuzwa ndani ya nchi. 
 3. zinazozalishwa ndani ya nchi.
 4. zinazotengenezwa na kuuzwa nje ya nchi. 
 5. zinazouzwa nje ya nchi.

29. Vitu viwili vinavyopatikana katika mazingira ya nyumbani ni:

 1. vitanda na madawati                     
 2.  madarasa na maktaba 
 3. vitanda na vyombo vya jikoni 
 4. mlingoti wa bendera na vitanda 
 5. viwanja vya michezo na madarasa

30. Watu wanaoishi kandokando mwa bahari na maziwa hujihusisha na shughuli za:

 1.  kilimo 
 2. uvuvi
 3. uvunaji magogo 
 4. ufugaji
 5. usafirishaji

31. Mbuga za wanyama zinazopatikana Tanzania ni:

 1.  Serengeti, Ruaha na Mikumi 
 2. Tarangire, Katavi na Ngorongoro
 3. Serengeti, Manyara na Ngorongoro
 4.  Selous, Serengeti na Mikumi
 5.  Mkomazi, Selous na Ngorongoro

32. Uvuvi usio endeleevu waweza kusababisha yafuatayo kasoro:

 1. vifo vya watu
 2. vifo vya samaki
 3.  uchafuzi wa maji
 4.  umaskini
 5.  utajiri

33. Kipimo kidogo cha ramani hutumika kuchorea

 1.  maeneo madogo
 2.  maeneo makubwa
 3.  maeneo ya kati tu
 4.  maeneo madogo na ya kati
 5.  maeneo madogo na makubwa


34. Kitu muhimu katika ramani kinachotumika kuonesha uwiano wa umbali katika ramani na umbali halisi kwenye ardhi huitwa.

 1. Skeli 
 2. Dira 
 3. Ufunguo 
 4.  Fremu 
 5. Jina la ramani


35. Kipi kati ya vipimo vya ramani vifuatavyo kinawakilisha eneo dogo?................

 1.  1:50 
 2.  1:500,000 
 3.  1:50,000 
 4.  1:5,000 
 5.  1:500

36. Jua la utosi katika mwezi Disemba huwa katika . 

 1.  Kizio cha Kusini.  
 2. Tropiki ya Kansa.          
 3.  Ikweta. 
 4. Kizio cha Kaskazini.       
 5. Tropiki ya Kaprikoni.

37. Kundi lipi linaonesha sayari?

 1.  Zebaki, Mwezi na Zuhura
 2.  Dunia, Nyota na Mihiri
 3.  Zebaki, Serateni na Zohari
 4.   Zuhura, Dunia na Kimondo
 5.  Utaridi, Jua na Mwezi

 

38. Majira ya mwaka hutokea kutokana na ...

 1. kupatwa kwa mwezi
 2. mwezi kuizunguka dunia
 3. dunia kulizunguka jua 
 4. kupatwa kwa jua
 5. kuongezeka kwa joto.

39. Chanzo kikuu cha mnishati katika fumo wa jua ni:

 1.  Dunia 
 2.  Sayari 
 3.  jua 
 4.  Mwezi 
 5.  Nyota

40. Ni sayari zipi kati ya zifuatazo zina miezi?

 1. Dunia, Kamsi, Mihiri na Zuhura.
 2. Dunia, Zohari, Zuhura na Kamsi.
 3. Dunia, Sumbula, Sarateni na Kamsi.
 4. Sarateni, Zebaki, Dunia na Kamsi.
 5. Dunia, Sumbula, Sarateni na Zebaki.

41. Mkutano wa kuligawa bara la Afrika ulifanyika:

 1. Berlin
 2. London
 3. Roma
 4. Paris
 5. New York

42. Rais wa kwanza wa nchi ya Msumbiji alikuwa:

 1.  Edwardo do Santos           
 2.  Samora Machel
 3.  Edward Mondlane 
 4.  Joachim Chissano 
 5.  Grace Machel


43. Sababu mojawapo ya kukomeshwa kwa biashara ya utumwa ilikuwa:

 1.  Huruma ya wazungu juu ya mateso ya watumwa
 2.  Waafrika kupigania uhuru wao
 3.  Kupata masoko ya bidhaa za ulaya
 4.  Wazungu kujali juu ya usawa wa watu wote
 5. Udhaifu wa watumwa kutoka Afrika.

44. Mkataba wa 1890 uliogawanya Afrika Mashiriki kwa Wajerumani na Waingereza.ulijulikana kama:

 1.  Mkataba wa Hamerton 
 2.  Mkataba wa Haligoland
 3.  Mkataba wa Moresby 
 4.  Mkataba wa Afrika Mashariki
 5.  Mkataba wa Frere

Chunguza picha ifuatayo kisha jibu Maswali

 1. Taja mlima unaonekana kwenye picha
 2. Mbele yam lima huu kuna uoto asili, uoto asili ni nini?
 3. Eleza sifa za tabianchi katika picha inayoonekana hapo juu
 4. Kwanini ukanda wa juu katika mlima Kilimanjaro hakuna uoto?
 5. Taja manufaa ya mlima unaonekana katika picha
 6. Tunaweza kufanya nini kuhakikisha dheluji iliopo kwenye mlima haipotei?

LEARNINGHUBTZ.CO.TZMAARIFA STANDARD SIX EXAM SERIES 38

OFISI YA RAIS  WIZARA YA ELIMU, TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA

MAARIFA YA JAMII- MTIHANI WA MWISHO WA MUHULA

DARASA LA SITA

MUDA: 1.30

MAELEKEZO

 1. Mtihanihuu una maswali 45
 2. Jibu maswali yote kwenyekaratasi uliyopewa
 3. Hakikisha kaziyako safi

SEHEMU A

Chagua Jibu sahihi.

1. Katibu kata anachaguliwa na:

 1.  Wanachama wa chama tawala
 2.  Mkutano mkuu wa kata
 3.  Wananchi wa kata ile
 4.  Mkutano wa kijiji wa mwaka 
 5.  Kamati ya kijiji

2.  Kamati ya maendeleo ya kata inaundwa na wafuatao isipokuwa:

 1.   Katibu kata
 2.   Afisa mtendaji wa Kata
 3.   Katibu Kata wa viti maalumu
 4.   Afisa mtendaji wa Mkoa
 5.   Kamanda wa Polisi wa Mkoa

3.  Mwakilishi wa Rais katika ngazi ya mkoa ni:

 1.  Katibu tawala wa Mkoa
 2.  Mkurugenzi mtendaji wa manispaa
 3.  Mkuu wa Mkoa
 4.  Afisa mtendaji wa Mkoa
 5.  kamanda wa Polisi wa mkoa

4. Kauli mbiu ya Tanzania iliyopo kwenye nembo ya taifa ni:

 1.  uhuru na maendeleo
 2.  uhuru na kazi
 3. uhuru na umoja 
 4.  uhuru na amani
 5. umoja na amani

5.  Wimbo wa taifa una beti ngapi?

 1.  Tatu 
 2.  Mbili  
 3.  Nne   
 4.  Tano 
 5.  Sita

6.   Kazi ya kamati ya shule ni:

 1. Kusimamia maendeleo ya taaluma
 2. Kutoa ushauri juu ya maambukizi ya UKIMWI
 3. Kuidhinisha uteuzi wa waalimu 
 4. Kusimamia nidhamu ya waalimu
 5. Kusimamia ujenzi na maendeleo ya shule.

8. Mkutano wa kuligawa bara la Afrika ulifanyika:

 1. Berlin
 2. London
 3. Roma
 4. Paris
 5. New York

    9. Mwanasayansi aliyeelezea kuhusu mabadiliko ya kimaumbile ya mwanadamu alikuwa

 1. Mary Leakey
 2. Charles Darwin 
 3. Louis Leakey 
 4. Richard Leakey 
 5. John Speke

10.  Sehemu ya muhimu ya ramani inayoelezea kuhusu alama zilizotumiwa katika ramani ni

 1.  ufunguo         
 2.  fremu          
 3.  dira
 4.  kipimio                                         
 5.  kichwa cha ramani

11.  Ni rahisi sana kuthibitisha kuwa dunia ni duara kwakuangalia:

 1.  umbo la tufe
 2.  kupatwa kwa jua
 3.  kupwa na kujaa kwa maji
 4.  jua la utosini
 5.  kupatwa kwa mwezi

12. Nchi ya Afrika iliyokuwa inafuata mfumo wa vyama vingi vya siasa mwaka 1980 ni .....

 1.  Zimbabwe. 
 2.  Tanzania. 
 3.  Botswana.
 4.  Ghana.                                                    
 5.  Ethiopia.

13. Familia inaweza kujikwamua kiuchumi iwapo . 

 1.  mama atajishughulisha na kazi za ndani.
 2. baba ataajiriwa.
 3.  watoto watajishughulisha na masomo.
 4.  wanafamilia watatimiza wajibu wao. 
 5. wanafamilia watasali pamoja.

 14. Makoloni ya Ujerumani katika Afrika yalikuwa ..

 1.  Naijeria, Namibia na Togo.
 2.  Gambia, Togo na Namibia. 
 3. Kameruni, Togo na Namibia. 
 4. Namibia, Tanganyika na Naijeria.
 5. Kameruni, Tanganyika na Senegal.

15. Wajerumani walitawala Tanganyika baada ya .....

 1. Vita Kuu ya Kwanza.           
 2. Vita Kuuya Pili. 
 3. Mkutano wa Berlin.          
 4. Kuundwa kwa UNO.
 5. Kushindwa kwa Wareno.

16 Jukumu la kutunza  mazingira ni la;

 1. Waalimu
 2. Wanakijiji
 3. Serikali 
 4. Raia wote

17. Ni kitendo kipi kinachangia kuharibu mazingira?

 1. Kulima
 2. Kukata miti
 3. Kupanda maua
 4. Ufugaji wa nyuki

18. Ni njia ipi ya kisasa ya kutunza kumbukumbu  za matukio shuleni?

 1. Kabati
 2. Maktaba
 3. Dawati
 4. Computa

19. Mgandamizo wa hewa unapimwa kwa kutumia;

 1. Haigromita
 2. Anemomita
 3. Thamomita
 4. Baromita

20. Ipi ambayo sio dalili za mvua?

 1. Mawingu mazito
 2. Upepo mkali
 3. Ngurumo na radi
 4. Jua kali

SEHEMU B.

Andika neno kweli au si kweli katika maswali yafuatayo.

21. Mwenyekiti wa baraza na madiwani na kamati ya mipango ni kurugenzi za halmashauri

22. Jukumu la Afisa elimu ni kupambana na magonjwa mfano ikimwi

23. Mkuu wa mkoa huteuliwa na Raisi

24. Mkuu wa Wilaya huapishwa na Mkuu wa Mkoa

25. Matibu tawala wa Wilaya ni mshauri mkuu wa Mkuu wa Wilaya

26. Ofisa tarafa ana jukumu la kusimamia maofisa watendaji wa Kata, Vijiji na Vitongoji.

27. Katibu tawala wa Mkoa ni mratibu shughuli zote za kiutawala kimkoa.

28. Mganga mfawidhi anasimamia manunuzi yote yanayofanywa na ofisi ya Mkuu wa Mkoa.

29. Ofisa maliasili Wilaya anasimamia na kubuni miradi ya biashara katika Wilaya yake.

30. Mkuu wa Wilaya humsaidia Mkuu wa Mkoa katika kusimamia halmashauri zake.

SEHEMU C.

Weka alama ya () kwenye taka ngumu na alama ya (x) kwenye taka laini. 

Taka

Alama

31. Vipande vya chuma

 

32. Karatasi

 

33. Nyasi

 

34. Vipande vya chupa

 

35. Mabaki ya ugali

 

36. Barafu

 

37. Wembe

 

38. Pamba zilizotumika

 

39. Kinyesi cha binadamu

 

40. Maji taka

 

SEHEMU. D

JIBU MASWALI YAFUATAYO KWA KIFUPI.

41. Taja shughuli moja kuu ya uzalishaji ilianzisha nchini Tanzania baada ya Uhuru.

42. Taja njia zinazoiwezesha serikali kujipatia fedha kwa matumizi mbalimbali

43. Ili viwanda viweze kuzalisha bidhaa kwa wingi zaidi vinahitaji…….na……………..

44 Taja fursa za kibiashara zinazoweza kuwepo katika sehemu za wafugaji…..

45. Nini maana ya ujasiriamali?

LEARNINGHUBTZ.CO.TZMAARIFA STANDARD SIX EXAM SERIES 15

MAARIFA YA JAMII DARASA LA SITA

MTIHANI WA KUJIPIMA

SEHEMU A. CHAGUA JIBU SAHII

1. Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania huchaguliwa na:

 1.  wananchi 
 2.  wabunge
 3.  mawaziri 
 4.  madiwani 
 5.  Jaji Mkuu

2.  Wajumbe wa kudumu wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa ni:

 1.  Marekani, Uingereza, Ufaransa, Urusi na China
 2.  Marekani, Uingereza, Ujerumani, Urusi na China
 3.  Marekani, Uingereza, Ufaransa, Urusi na Italia
 4.  Marekani, Uingereza, Urusi, Kanada na Ujerumani
 5.  Marekani, Uingereza, Urusi, Japani na Ujerumani

3. Uchoraji wa wanyama katika mapango ulianza kufanywa na binadamu katika:

 1. Zama za Chuma  
 2. Zama za Mawe za Kati
 3. Zama za Mawe za Kale  
 4. Zama za Mawe za Mwisho
 5. Zama za Mavve za Mwanzo

4.     Ni bidhaa za aina gani zililetwa Afrika Mashariki na wafanyabiashara kutoka Indonesia na China karne ya 8?

 1.  Chuma, maganda ya kobe, na dhahabu
 2.  Nguo, shanga na vyombo vya nyumbani
 3.  Baruti, shanga na dhahabu
 4.  Shanga, bunduki na pembe za ndovu
 5.  Baruti, nguo za kitani na ngozi za chui

5.     Makabila matatu yaliyoshiriki katika biashara ya masafa marefu kabla ya ukoloni n:

 1.  Wahehe, Wanyamwezi na Waturkana
 2.  Wakaramajong, Wasukuma na Wapokoti
 3.  Wamaasai, Wayao na Wasukuma
 4.  Wayao, Wanyamwezi na Wahehe
 5.  Wayao, Wanyamwezi na Wakamba

6.     Kundi lipi la mawakala wa ukoloni lilikuwa la kwanza kuja Tanganyika?

 1.  Wamisionari 
 2.  Wafanyabiashara
 3. Walowezi            
 4. Wapelelezi     
 5.  Mabaharia

7.Jaji Mkuu waTanzania huteuliwa na:

 1.  Bunge 
 2.  Waziri Mkuu        
 3.  Rais
 4.  Makamu wa rais     
 5.  Mwanasheria Mkuu

8. Mkutano wa kuligawa bara la Afrika ulifanyika:

 1. Berlin
 2. London
 3. Roma
 4. Paris
 5. New York

    9. Mwanasayansi aliyeelezea kuhusu mabadiliko ya kimaumbile ya mwanadamu alikuwa

 1. Mary Leakey
 2. Charles Darwin 
 3. Louis Leakey 
 4. Richard Leakey 
 5. John Speke

10.  Sehemu ya muhimu ya ramani inayoelezea kuhusu alama zilizotumiwa katika ramani ni

 1.  ufunguo         
 2.  fremu          
 3.  dira
 4.  kipimio                                         
 5.  kichwa cha ramani

11.  Ni rahisi sana kuthibitisha kuwa dunia ni duara kwakuangalia:

 1.  umbo la tufe
 2.  kupatwa kwa jua
 3.  kupwa na kujaa kwa maji
 4.  jua la utosini
 5.  kupatwa kwa mwezi

12. Nchi ya Afrika iliyokuwa inafuata mfumo wa vyama vingi vya siasa mwaka 1980 ni .....

 1.  Zimbabwe. 
 2.  Tanzania. 
 3.  Botswana.
 4.  Ghana.                                                    
 5.  Ethiopia.

13. Familia inaweza kujikwamua kiuchumi iwapo . 

 1.  mama atajishughulisha na kazi za ndani.
 2. baba ataajiriwa.
 3.  watoto watajishughulisha na masomo.
 4.  wanafamilia watatimiza wajibu wao. 
 5. wanafamilia watasali pamoja.

14. Makoloni ya Ujerumani katika Afrika yalikuwa ..

 1.  Naijeria, Namibia na Togo.
 2.  Gambia, Togo na Namibia. 
 3. Kameruni, Togo na Namibia. 
 4. Namibia, Tanganyika na Naijeria.
 5. Kameruni, Tanganyika na Senegal.

15. Wajerumani walitawala Tanganyika baada ya .....

 1. Vita Kuu ya Kwanza.           
 2. Vita Kuuya Pili. 
 3. Mkutano wa Berlin.          
 4. Kuundwa kwa UNO.
 5. Kushindwa kwa Wareno.

16. Bidhaa zilizoletwa Tanganyika kutoka Bara la Asia kuanzia karne ya nane zilikuwa ni pamoja na ....

 1.  pembe za ndovu na dhahabu.
 2. Ngozi na bunduki
 3. Chumvi na shaba
 4. Nguo na ngano
 5. Nguo na watumwa

17. Biashara ya ndani ni ile inayohusisha bidhaa ...

 1.  zinazotengenezwa nje ya nchi.
 2.  zinazotengenezwa na kuuzwa ndani ya nchi. 
 3. zinazozalishwa ndani ya nchi.
 4. zinazotengenezwa na kuuzwa nje ya nchi. 
 5. zinazouzwa nje ya nchi

18. Jua la utosi katika mwezi Disemba huwa katika . 

 1.  Kizio cha Kusini.  
 2. Tropiki ya Kansa.          
 3.  Ikweta. 
 4. Kizio cha Kaskazini.       
 5. Tropiki ya Kaprikoni.

19. Athari kuu za viwanda katika mazingira ni .....

 1.  kuchafua maji, hewa na harufu mbaya.
 2.  kutoa moshi na matumizi makubwa ya nguvu ya nishati. 
 3. uchafuzi wa hewa, udongo na harufu mbaya. 
 4. kumwaga kemikali na kutoa moshi. 
 5. uchafuzi wa hewa, maji na ardhi.

20. Mambo muhimu katika ramani ni 

 1.  uoto, dira kipimio, mistari na jina la ramani. 
 2.  rangi, jina la ramani, kipimio, ufunguo na fremu. 
 3.  mistari, jina la ramani, dira, fremu na kipimio. 
 4.  jina la ramani, ufunguo, fremu, kipimio na dira.
 5.  jina la ramani, ufunguo, kipimio, dira na mistari.

SEHEMU B.

Andika NDIYO kama sentensi ni sahii na HAPANA kama sentensi sii sahii.

 1.  Mkutano wa Berlin Uliitishwa na Kansela wa kwanza wa ujerumani Otto von Bismark……………………………
 2. Kodi iliyotozwa na wajerumani Africa mashiriki ilikua kodi ya wanaume…..
 3. Patrice Lumumba alipigana na wavamizi katika cnhi ya Kongo…………
 4. Uvamizi mpya kutoka nchi za kigeni hutumia vita kuvamia bara la Africa……
 5. Misaada ya kijamii, kisiasa na kiuchumi kutoka ulaya ni njia pekee za kujikomboa
 6. Mikataba mizuri ya biashara ni njia ya kuwasaidia waafrica kupambana na uvamizi… …..
 7. Nchi za Burundi, Rwanda na tanganyika zilipata uhuru mwaka 1962… ….
 8. Mashujaa wa Africa hufanya kazi ya kuwaelekeza wavamizi sehemu zenye rasilimali…… ……
 9. Wavamizi wanapokuja Africa, huwafundisha waafrica kutengeneza bidhaa mbalimbali……………
 10. Mzunguko wa dunia katika mhimili wake hausababishi usiku na mchana……….

SEHEMU C. Jaza nafasi zilizoachwa wazi.

 1. Aina mbili za mazao yanayolimwa na wawekezaji ni…… ……..na…… …..
 2. Bidhaa mbili zitokanazo na ususi ni… …….na……… ……….
 3. Shughuli moja kuu ya uzalishaji mali iliyoanzishwa nchini Tanzania baada ya uhuru ni… ……….
 4. Mashirika ya umma yana mashamba makubwa ya kufugia mifugo yanaitwa… ……… ..
 5. Taja mikoa miwili yenye ranchi za kitaifa.
 6.  Faida moja ya utalii hapa nchini ni…… ……..
 7. Ramani hutambulishwa na…… …
 8. Sura ya nchi uonyeshwa katika ramani ya aina ya…… …
 9. Reli ya tanga hadi moshi ilianza kujengwa mwaka gani?
 10. Kiongozi mkuu wa mkutano wa Berlin aliitwa nani?........ ......

SEHEMU D.

Oanisha sentensi katika sehemu A na sentensi kutoka sehemu B ili kupata maana sahihi.

Sehemu A

Sehemu B

 1. Mbuga za wanyama…
 2. Shughuli za uzalishaji mali…
 3. Wawekezaji…… …..
 4. Watalii kutoka nchi za nje…………
 5. Ranchi za taifa…… …….
 6. Sierra  leone  na  Tanganyika  zilipata   uhuru  mwaka ………
 7. Nchi  ya  Tanzania  ni  mfano  bora  katika…… ……
 8. Njia  ya  kupinga   uvamizi  afrika
 9. Mashujaa  waliopinga  uvamizi  afrika  …… ….
 1. Feedha  za  kigeni
 2. Kwenga  shuleni
 3. Hutoka  ulaya  marekani  na  sehemu  nyingi  duniani
 4. Serenget ,mikumi  na  katavi
 5. Watu  wenge  mitaji  mikubwa
 6. Kilimo  ,ufugaji ,uvuvi  na  shughuli  za  viwandaji 
 7. Mashamba  makubwa  ya  ufugia  mifugo
 8. Nkrumah  Lumumba  Kenyata   ,ngerere  na  Mandela 
 9. Uvamizi  mpya 
 10. 1964
 11. Kupinga   rushwa  na  ufisadi
 12. Kuondoa  utegemezi  kuimarisha  mikataba  kusitisha  misaada  na  mikopa
 13. Somalia  ,sudan na DRC Kongo
 14. 1961

LEARNINGHUBTZ.CO.TZMAARIFA STANDARD SIX EXAM SERIES 4

Download Learning
Hub App

For Call,Sms&WhatsApp: 255769929722 / 255754805256