?> URAIA STANDARD THREE EXAMS SERIES
URAIA STANDARD THREE EXAMS SERIES

OFISI YA RAISI, TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA

MSURURU WA MITIHANI YA SHULE ZA MSINGI

FOMATI MPYA-MTIHANI WA DARASA LA TATU

SOMO: HISTORIA NA MAADILI YA TANZANIA

MAELEZO

 1. Mtihani huu una sehemu Mbili A na B na jumla ya maswali matano
 2. Sehemu ya A ina alama 26 na sehemu B ina alama 24
 3. Jibu maswali yote kulingana na maelezo ya kila swali
 4. Mtihani wote una alama 50

SEHEMU A. ALAMA 26

Jibu maswali yote

 1.       Chagua jibu sahii kutoka chaguzi ulizo pewa
 1. Kuonyesha tabia nzuri kwa wengine kwa maneno na vitendo huitwa
 1.      Kuongea
 2.      Tabia mbaya
 3.      Lugha ya adabu
 4.     Lugha ya kihuni
 1. Kitu ambacho unatakiwa kukifanya au kukitekeleza kinaitwa
 1.      Haki
 2.      Jukumu
 3.      Malengo
 4.     Wajibu
 1. Kitu ambacho kila mtu anastahili huitwa?
 1.      Jukumu
 2.      Haki
 3.      Upendeleo
 4.     Ustaarabu
 1. Ipi kati ya hizi ni haki yam toto
 1.      Kufanyizwa kazi
 2.      Kupata elimu
 3.      Kuchapwa
 4.     Kutumikishwa
 1. Vitu venye dhamana zinazopatikana kwenye mazingira huitwa?
 1.      Utajiri
 2.      Fedha
 3.      Rasilimali
 4.     Mali
 1.       Umepewa jedwali A na Jedwali B. Chagua jibu sahihi kutoka jedwali B ambalo linaendana na maelezo katika jedwali A.

Jedwali A

Jedwali B

 1. Lugha ya Taifa ya Tanzania
 2. Inaonyesha ustawi na  uhuru
 3. Utamaduni
 4. Rangi ya kijani katika bendera yetu
 1. Mwenge wa uhuru
 2. Kiswahili
 3. Ujumla wa Maisha ya watu
 4. Uoto wa asili

 

 1. Tumia maneno yaliyo kwenye kisanduku kujaza nafasi zilizowazi

 

 

 1.    Kuwa mkweli na muwazi
 2.   Vitu ambavyo mtu anastahili na anapaswa kupewa
 3.    Uwezo wa kuishi na watu hata kama mnatofautiana kimawazo
 4.   Uwezo wa kuvumilia au kujikwamua katika hali ngumu

SEHEMU YA B. ALAMA 24

JIBU MASWALI YOTE

 1. Kamilisha jedwali lifuatalo kwa kujaza maana ya rangi za bendera ya Taifa

Rangi ya Bendera

Maana yake

Kijani 

 

Manjano 

 

Samawati 

 

Nyeusi

 

 1. Angalia mchoro ufuatao kwa makini kisha jibu maswali yafuatayo

 1.             Taja alama ya Taifa ambayo imeonyeshwa hapo juu
 2.           To umuhimu wa alama hii
 3.         Alama hii utaipata wapi mara nyingi?
 4.         Taja alama nyingine mbili za Taifa ambazo unaziona hapo juu

 

 1. Soma kifungu kifuatacho kisha jibu maswali yafuatayo.

Ni muhimu sana kutunza mwili wako, akili, na nafsi kila siku na sio tu wakati unaumwa. Hili linawezekana kwa kula vyema, kufanya mazoezi, kupunguza mawazo, na kwenda mapumuziko mwili unapohitaji. Mambo haya yatakufanya ukae mwenye furaha, mwenye afya na mstahilimilivu.

 1.   Kifungu hiki kinahusu nini?
 2.  Taja njia tatu za kutunza miili yetu
 3.  Taja vitu vitatu tunapaswa kuzingatia hili kuwa na afya
 4.  Unafikiria ni nini kitatokea kama tutashindwa kutunza miili yetu.

 

LEARNINGHUBTZ.CO.TZURAIA STANDARD THREE EXAM SERIES 89

OFISI YA RAIS

WIZARA YA ELIMU, TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA

MITIHANI YA KUJIPIMA MSINGI

MTIHANI WA NUSU MUHULA WA KWANZA -MACHI 2021

URAIA NA MAADILI YA TANZANIA – DARASA LA TATU

FOMATI MPYA

MUDA  1:30 MASAA       MACHI 2024

JINA …………………………...                                 SHULE ………………………...

MAELEZO

 1. Mtihani huu una sehemu Mbili A na B na jumla ya maswali matano
 2. Sehemu ya A ina alama 26 na sehemu B ina alama 24
 3. Jibu maswali yote kulingana na maelezo ya kila swali
 4. Mtihani wote una alama 50

SEHEMU A. ALAMA 26

Jibu maswali yote

 1. Chagua jibu sahii kutoka chaguzi ulizo pewa
 1. Kuonyesha tabia nzuri kwa wengine kwa maneno na vitendo huitwa
 1. Kuongea
 2. Tabia mbaya
 3. Lugha ya adabu
 4. Lugha ya kihuni
 1. Kitu ambacho unatakiwa kukifanya au kukitekeleza kinaitwa
 1. Haki
 2. Jukumu
 3. Malengo
 4. Wajibu
 1. Kitu ambacho kila mtu anastahili huitwa?
 1. Jukumu
 2. Haki
 3. Upendeleo
 4. Ustaarabu
 1. Ipi kati ya hizi ni haki yam toto
 1. Kufanyizwa kazi
 2. Kupata elimu
 3. Kuchapwa
 4. Kutumikishwa
 1. Vitu venye dhamana zinazopatikana kwenye mazingira huitwa?
 1. Utajiri
 2. Fedha
 3. Rasilimali
 4. Mali
 1. Umepewa jedwali A na Jedwali B. Chagua jibu sahihi kutoka jedwali B ambalo linaendana na maelezo katika jedwali A.

Jedwali A

Jedwali B

 1. Lugha ya Taifa ya Tanzania
 2. Inaonyesha ustawi na  uhuru
 3. Utamaduni
 4. Rangi ya kijani katika bendera yetu
 1. Mwenge wa uhuru
 2. Kiswahili
 3. Ujumla wa Maisha ya watu
 4. Uoto wa asili

 

 1. Tumia maneno yaliyo kwenye kisanduku kujaza nafasi zilizowazi

 

 

 1.      Kuwa mkweli na muwazi
 2.     Vitu ambavyo mtu anastahili na anapaswa kupewa
 3.       Uwezo wa kuishi na watu hata kama mnatofautiana kimawazo
 4.     Uwezo wa kuvumilia au kujikwamua katika hali ngumu

SEHEMU YA B. ALAMA 24

JIBU MASWALI YOTE

 1. Kamilisha jedwali lifuatalo kwa kujaza maana ya rangi za bendera ya Taifa

Rangi ya Bendera

Maana yake

Kijani 

 

Manjano 

 

Samawati 

 

Nyeusi

 

 1. Angalia mchoro hufuatao kwa makini kisha jibu maswali yafuatayo

 1. Taja alama ya Taifa ambayo imeonyeshwa hapo juu
 2. To umuhimu wa alama hii
 3. Alama hii utaipata wapi mara nyingi?
 4. Taja alama nyingine mbili za Taifa ambazo unaziona hapo juu
 1. Soma kifungu kifuatacho kisha jibu maswali yafuatayo.

Ni muhimu sana kutunza mwili wako, akili, na nafsi kila siku na sio tu wakati unaumwa. Hili linawezekana kwa kula vyema, kufanya mazoezi, kupunguza mawazo, na kwenda mapumuziko mwili unapohitaji. Mambo haya yatakufanya ukae mwenye furaha, mwenye afya na mstahilimilivu.

 1. Kifungu hiki kinahusu nini?
 2. Taja njia tatu za kutunza miili yetu
 3. Taja vitu vitatu tunapaswa kuzingatia hili kuwa na afya
 4. Unafikiria ni nini kitatokea kama tutashindwa kutunza miili yetu.

 

LEARNINGHUBTZ.CO.TZURAIA STANDARD THREE EXAM SERIES 82

OFISI YA RAIS, TAWALA ZA MIKOA SERIKALI ZA MITAA

MITIHANI WA KUJIPIMA

MWISHO WA MWAKA- NOVEMBA 2023

URAIA NA MAADILI DARASA III

 

JINA: ______________________________________________TAREHE: ________________ DRS:

1. Chagua jibu sahihi zaidi na uandike barua yake katika nafasi iliyotolewa

i. Ipi kati ya zifuatazo uonyesha Amani na uhuru wa mtu na mali zake ?.

A. wimbo wa taifa B. bendera ya mahakama C.mwenge wa uhuru D.Bendera ya Taifa

ii.Maadili mazuri hufanya mtu kusaidia na _____________ watu

A. Haikubaliki B. Sisiti C.kueshimu D.Unlikable

III. Mambo yafuatayo yanapatikana kwenye mazingira ya nyumbani isipokuwa ___________

A. Samani B. Vifaa mbalimbali C. Wanyama wa Ndani D. Reli

iv. Mtu mwenye mamlaka hufanya moja kwa moja na kusimamia wengine ni _______________

A. Mwalimu B. Kiongozi C. Wazazi D. Polisi

v.Kujiunga na vyama na vikundi bila vikwazo chini ujulikana kama ______________

A. Haki ya Maisha B. Haki ya Kuabudu C. Uhuru wa Movement D. Uhuru wa Chama

2.Oanisha vifungu katika orodha A na orodha B 

ORODHA A

Majibu

ORODHA B

i.Mfano wa mawasiliano mabaya katika jamii


A. Kazi ya Watoto

ii. Kitendo cha kumdhuru mtoto


B. Kushiriki

iii. Njia inayotusaidia kushiriki katika kutatua matatizo ya wengine


C. Rasilimali ya asili

iv. Kitu chochote kinachofaa kinachotokana na mazingira ya asili


D. Uonevu

v. Mwongozo na kanuni za maadili ambazo zinadhibiti tabia ya mtoto shuleni


E. Unyanyasaji wa WatotoF. Kanuni na sharia za shule

3. Tumia maneno katika sanduku ili kujaza katika maswali yafuatayo

usaliti, mwalimu, mwaminifu, uwazi, haki, unyanyasaji wa watoto,Uzalendo

i.. Inamaanisha kuonyesha imani au kuaminika _____________________________________________________

ii. Kuwa wazi kwa jamii inamaanisha _________________________________________________

iii. Mtu ambaye hushiriki katika kuwafundisha wanafunzi ___________________________________________

iv. Kuwageuka wenzio na kutoa siri za taasisi kwa watu wengine wasiohusika ujulikana kama ? _________________

v. Kupenda nchi yako na kuwa tayari kulinda wakati wote huitwa ______________________________

4. Tumia picha hapa chini ili kujibu maswali yafuatayoi.Taja jina la usomaji katika picha A. 

ii. Watoto katika picha B wanapataje habari ?_______________________________

iii.Taja vitu viwili vinavyotumika kufikisha habari kupitia picha hizo hapo juu?

 1.   
 2.  

5. Kusoma kifungu cha habari hapa chini kwa makini kisha jibu maswali 

Muda ni tendo la kufanya kazi kwa wakati. Ni wajibu wa kila mtu ambao anataka kwa kuboresha katika maisha.Kama wewe wanataka kwa kuwa punctual,kufanya ratiba ya majukumu yako nyumbani. Kwa ratiba, utaonyesha muda wa kusoma na wakati wa kupumzika.Kumbuka,kufanya kazi pamoja na wengine ni sehemu ya maisha kwa sababu hakuna moja ni kamilifu. Kabla ya kuandika ratiba yako, unaweza kumwuliza rafiki yako au mama yako ya kuingiza. Ikiwa unafuatilia ratiba yako, unaboresha katika wasomi.

Kwa hiyo, wakati ni wajibu. Jukumu lingine ni kufanya majukumu ya nyumbani. Unapofanya kazi za nyumbani, mazingira inakuwa salama, hata utafuatilia ratiba yako bila matatizo

Maswali

 1. Taja majukumu mawili kwa mtoto kutokana na habari uliyosoma
  1. _____ 
  2.  
 2. Mambo yapi ni muhimu kuyajumuisha katika ratiba yako?
  1. _ 
  2. _ 
 3. Kipi kifanyike katika kuboresha taaluma yako shuleni kulingana na kifungu cha habari hapo juu ?__________________________________________________

____________________________________________________________________________

 1. Ikiwa unataka kuwa makini, unapaswa kufanya nini? 

____________________________________________________________________________

 1. Nini maana ya muda?_________________________________________________
 2. Nini kitatokea ikiwa hutafuata muda wako kulingana na kifungu cha habari ?__________________

______________________________________________________________________________

 (v) Nini kitatokea ikiwa wewe utafanya kazi za nyumbani kulingana na kifungu cha habari hapo juu?

LEARNINGHUBTZ.CO.TZURAIA STANDARD THREE EXAM SERIES 75

OFISI YA RAIS TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA

MTIHANI WA KUJIPIMA SHULE ZA MSINGI

NUSU MUHULA WA PILI

AGOSTI – 2023 

SOMO: ELIMU YA URAIA NA MAADILI

JINA: ____________________________________TAREHE: ________________ DRS:

 

MUDA: SAA 1:30

MAELEKEZO

 1. Mtihani huu una jumla ya maswali arobaini na Tano (45)
 2. Jibu maswali yote katika kila sehemu
 3. Soma maelekezo kabla ya kujibu maswali
 4. Swali la 1 – 40 chagua jibu sahihi na swali la 41 – 45, jibu maswali katika nafasi uliopewa.
 5. Tumia kalamu ya bluu na nyeusi
 6. Simu za mkononi, vikokotozi, na vitu visivyoruhusiwa havitakiwi ndani ya chumba cha mtihani.

 


1. Chagua jibu sahihi zaidi na uandike barua yake katika nafasi iliyotolewa

 1. Ipi kati ya zifuatazo uonyesha Amani na uhuru wa mtu na mali zake  ?.
  1. wimbo wa taifa B. bendera ya mahakama C.mwenge wa uhuru D.Bendera ya Taifa
 2. ii.Maadili mazuri hufanya mtu kusaidia na _____________ watu
  1. Haikubaliki B. Sisiti C.kueshimu D.Unlikable
 3. III. Mambo yafuatayo yanapatikana kwenye mazingira ya nyumbani isipokuwa _____
  1. Samani B. Vifaa mbalimbali C. Wanyama wa Ndani D. Reli
 4. Mtu mwenye mamlaka hufanya moja kwa moja na kusimamia wengine ni __________
  1. Mwalimu B. Kiongozi C. Wazazi D. Polisi
 5. v.Kujiunga na vyama na vikundi bila vikwazo chini  ujulikana kama   ______________
  1. Haki ya Maisha B. Haki ya Kuabudu C. Uhuru wa Movement D. Uhuru wa Chama

 

2. Oanisha vifungu katika orodha A na orodha B 

Andika orodha

Majibu

Andika orodha b

i.Mfano wa mawasiliano mabaya katika jamii

 

A. Kazi ya Watoto

ii. Kitendo cha kumdhuru mtoto

 

B. Kushiriki

iii. Njia inayotusaidia kushiriki katika kutatua matatizo ya wengine

 

C. Rasilimali ya asili

iv. Kitu chochote kinachofaa kinachotokana na mazingira ya asili

 

D. Uonevu

v. Mwongozo na kanuni za maadili ambazo zinadhibiti tabia ya mtoto shuleni

 

E. Unyanyasaji wa Watoto

 

 

F.  Kanuni na sharia za shule

 

3. Tumia maneno katika sanduku ili kujaza  katika maswali yafuatayo

usaliti, mwalimu, mwaminifu, uwazi, haki, unyanyasaji wa watoto,Uzalendo

 

 1. i.. Inamaanisha kuonyesha imani au kuaminika _____________________________________________________
 2. Kuwa wazi kwa jamii inamaanisha _________________________________________________
 3. Mtu ambaye hushiriki katika kuwafundisha wanafunzi ___________________________________________
 4. Kuwageuka wenzio na kutoa siri za taasisi kwa watu wengine wasiohusika ujulikana kama ? _________________
 5. Kupenda nchi yako na kuwa tayari kulinda wakati wote huitwa ______________________________

 

4. Tumia picha hapa chini ili kujibu maswali yafuatayo

 

 

 

 

 

 

 

 1.                                            Taja jina la usomaji katika picha A._______________________________
 2.                                  Watoto katika picha B wanapataje habari ? _______________________
 3. Taja vitu viwili vinavyotumika kufikisha habari kupitia picha hizo hapo juu?                                                     

5.Kusoma kifungu cha habari hapa chini kwa makini kisha jibu maswali 

Muda ni tendo la kufanya kazi kwa wakati. Ni wajibu wa kila mtuambaoanatakakwakuboreshakatikamaisha.Kamawewewanatakakwakuwapunctual,kufanyaratiba ya majukumu yako nyumbani. Kwa ratiba, utaonyesha muda wa kusoma na wakatiwakupumzika.Kumbuka,kufanya kazipamoja nawenginenisehemuyamaishakwa sababuhakunamojani kamilifu. Kabla ya kuandika ratiba yako, unaweza kumwuliza rafiki yako au mama yako ya kuingiza. Ikiwa unafuatilia ratiba yako, unaboresha katika wasomi.

Kwa hiyo, wakati ni wajibu. Jukumu lingine ni kufanya majukumu ya nyumbani. Unapofanya kazi za nyumbani, mazingira inakuwa salama, hata utafuatilia ratiba yako bila matatizo 

 

Maswali

 1. Taja majukumu mawili kwa mtoto kutokana na habari uliyosoma 
  1.                                       _________________________________________
  2.                                      _________________________________________
 2. Mambo yapi ni muhimu kuyajumuisha katika ratiba yako?
  1.                                       __________________________________________
  2.                                      __________________________________________
 3. Kipi kifanyike katika kuboresha taaluma yako shuleni kulingana na kifungu cha habari hapo juu ? ___________________________________________________________________________________________________________________________________
 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Ikiwa unataka kuwa makini, unapaswa kufanya nini?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Nini maana ya muda?_________________________________________________
 2. Nini kitatokea ikiwa hutafuata muda wako kulingana na kifungu cha habari ? ___________________________________________________________________________________________________________________________________________
 3. Nini kitatokea ikiwa wewe utafanya kazi za nyumbani kulingana na kifungu  cha habari hapo juu? ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

LEARNINGHUBTZ.CO.TZURAIA STANDARD THREE EXAM SERIES 55

OFISI YA RAIS, WIZARA YA ELIMU, TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA

MITIHANI YA KUJIPIMA MSINGI

MTIHANI WA NUSU MUHULA WA KWANZA -MACHI 2021

URAIA NA MAADILI – DARASA LA TATU

FOMATI MPYA

MUDA1:30 MASAA       MACHI 2021

JINA …………………………...SHULE ………………………...

MAELEZO

 1. Mtihani huu una sehemu Mbili A na B na jumla ya maswali matano
 2. Sehemu ya A ina alama 26 na sehemu B ina alama 24
 3. Jibu maswali yote kulingana na maelezo ya kila swali
 4. Mtihani wote una alama 50

SEHEMU A. ALAMA 26

Jibu maswali yote

1. Chagua jibu sahii kutoka chaguzi ulizo pewa

 1. Kuonyesha tabia nzuri kwa wengine kwa maneno na vitendo huitwa
 1. Kuongea
 2. Tabia mbaya
 3. Lugha ya adabu
 4. Lugha ya kihuni
 1. Kitu ambacho unatakiwa kukifanya au kukitekeleza kinaitwa
 1. Haki
 2. Jukumu
 3. Malengo
 4. Wajibu
 1. Kitu ambacho kila mtu anastahili huitwa?
 1. Jukumu
 2. Haki
 3. Upendeleo
 4. Ustaarabu
 1. Ipi kati ya hizi ni haki yam toto
 1. Kufanyizwa kazi
 2. Kupata elimu
 3. Kuchapwa
 4. Kutumikishwa
 1. Vitu venye dhamana zinazopatikana kwenye mazingira huitwa?
 1. Utajiri
 2. Fedha
 3. Rasilimali
 4. Mali

2. Umepewa jedwali A na Jedwali B. Chagua jibu sahihi kutoka jedwali B ambalo linaendana na maelezo katika jedwali A.

Jedwali A

Jedwali B

 1. Lugha ya Taifa ya Tanzania
 2. Inaonyesha ustawi na  uhuru
 3. Utamaduni
 4. Rangi ya kijani katika bendera yetu
 1. Mwenge wa uhuru
 2. Kiswahili
 3. Ujumla wa Maisha ya watu
 4. Uoto wa asili
 1. Tumia maneno yaliyo kwenye kisanduku kujaza nafasi zilizowazi
Majukumu, Uvumilivu, Ustamilivu, Uaminifu
 1. Kuwa mkweli na muwazi
 2. Vitu ambavyo mtu anastahili na anapaswa kupewa
 3. Uwezo wa kuishi na watu hata kama mnatofautiana kimawazo
 4. Uwezo wa kuvumilia au kujikwamua katika hali ngumu

SEHEMU YA B. ALAMA 24

JIBU MASWALI YOTE

3. Kamilisha jedwali lifuatalo kwa kujaza maana ya rangi za bendera ya Taifa

Rangi ya Bendera

Maana yake

Kijani 


Manjano 


Samawati 


Nyeusi


 1. Angalia mchoro hufuatao kwa makini kisha jibu maswali yafuatayo

 1. Taja alama ya Taifa ambayo imeonyeshwa hapo juu
 2. To umuhimu wa alama hii
 3. Alama hii utaipata wapi mara nyingi?
 4. Taja alama nyingine mbili za Taifa ambazo unaziona hapo juu
 1. Soma kifungu kifuatacho kisha jibu maswali yafuatayo.

Ni muhimu sana kutunza mwili wako, akili, na nafsi kila siku na sio tu wakati unaumwa. Hili linawezekana kwa kula vyema, kufanya mazoezi, kupunguza mawazo, na kwenda mapumuziko mwili unapohitaji. Mambo haya yatakufanya ukae mwenye furaha, mwenye afya na mstahilimilivu.

 1. Kifungu hiki kinahusu nini?
 2. Taja njia tatu za kutunza miili yetu
 3. Taja vitu vitatu tunapaswa kuzingatia hili kuwa na afya
 4. Unafikiria ni nini kitatokea kama tutashindwa kutunza miili yetu.

LEARNINGHUBTZ.CO.TZURAIA STANDARD THREE EXAM SERIES 15

Download Learning
Hub App

For Call,Sms&WhatsApp: 255769929722 / 255754805256