?> EXAM SERIES EXAM
STANDARD SEVEN TERMINAL SERIES

OFISI YA RAIS, TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA

WIZARA YA ELIMU, SAYANSI NA TEKNOLOGIA

MTIHANI WA MWISHO WA MWAKA DARASA LA SABA

MAARIFA YA JAMII

MUDA:1:30                                                             

JINA_____________________________________SHULE_________________________

MAELEZO

1. Jaza taarifa zako muhimu katika karatasi ya kujibia uliyopewa

2. Jibu maswali yote kulingana na maelekezo ya kila sehemu

3. Zingatia unadhifu wa kazi yako

4. Katika swali la 1-40 andika herufi ya jibu sahihi

5. Kwa swali la 41-45 andika majibu katika nafasi iliyoachwa wazi

 

Chagua jibu sahihi kuanzia swali la 1-40, kisha andika kwenye nafasi zilizo wazi

 1.    Kundi lipi linaonesha sayari?(a)  Zebaki, Mwezi na Zuhura (b)  Dunia, Nyota na Mihiri (c)  Zebaki, Serateni na Zohari (d)  Zuhura, Dunia na Kimondo (e) Utaridi, Jua na Mwezi
 2.    Vitufe vidogo kuliko sayari vilivyoundwa kwa miamba migumu ambavyo ulizunguka jua huitwa; (a) Kometi (b) Vimondo (c) Asteroid (d) Gimbi
 3.    Nyota iliyokaribu na dunia huitwa (a) Jua (b) Mwezi (c) Venus (d) Zebaki
 4.    Jumuiya ya Africa Mashariki inaundwa na nchi ngapi? (a) 3 (b) 5 (c) 6 (d) 7
 5.    Nyumba ya Mungu inatumika kuzalisha umeme, Je inapatikana mkoa gani? (a) kigoma (b) Morogoro (c) Kilimanjaro (d) Mbeya
 6.    Ukataji  wa miti hovyo husababisha; (a) mafuriko (b) jangwa (c) Ukame (d) mvua
 7.    Mito, maziwa, bahari, na chemchem ni vyanzo vya; (a) mvua (b) maji (c) uhai (d)biashara
 8.    Lugha ambayo inawaunganisha watanzania wote ni; (a) Kiingereza (b) kiitaliano (c) kibantu (d) kiswahili
 9.    Sudan ya Kusini ilipata Uhuru wake mnamo mwaka? (a) 2010 (b) 2011 (c) 2007 (d) 2016
 10. Kati ya viongozi hawa nani hakuwa mwanzilishi wa umoja wa Afrika? (a) Kwame Nkrumah (b) Ahmed sekou (c) Nelson Mandela (D) Julius Nyerere
 11. Zifuatazo ni njia za uzalishaji mali isipokuwa? (a) kuabudu (b) biashara (c) uvuvi (d) utalii
 12. Chanzo kikukuu cha mwanga duniani ni; (a) upepo (b) Jenereta (c) Jua (d) Maji
 13. Rais wa awamu ya tano wa muungano wa Tanzania John Pombe Magufuli  alifariki mwaka? (a) 2015 (b) 2020 (c) 2000 (d) 2021
 14. Jumuiya ya kwanza ya Afrika Mashariki ilivunjika mwaka? (a) 1967 (b) 1927 (c) 1947 (d) 1977
 15. Zao la kibiashara linaolimwa Unguja na Pemba ni? ( a) pareto (b) pamba (c) karafuu (d) mihogo
 16. Kipimo kidogo cha ramani hutumika kuchorea (a) maeneo madogo (b) maeneo makubwa (c) maeneo ya kati tu (d) maeneo madogo na ya kati (e) maeneo madogo na makubwa
 17. Ipi kati ya zifuatazo ni sifa ya ramani? (a) Huonesha pande zote za kitu (b) Urefu wa kitu huoneshwa (c) Umbo la asili la kitu hubakia (d) Rangi ya asili ya kitu huonekana (e) Huonesha sura ya juu ya kitu.
 18. Baadhi ya Maitafa yenye haki ya kura ya Veto katika Umoja wa Mataifa ni: (a)  Ufaransa, Uturuki na Marekani (b)  Marekani, Uingereza na China (c)  Marekani, China na India (d)  Brazili.Ufaransa na Italia (e) Urusi, China na India
 19. Viongozi wafuatao walikuwa waanzilishi wa umoja wa Nchi za Mistari wa mbele katika ukombozi wa Kusini mwa Afrika isipokuwa (a) Hayati Julius Nyerere  (a) Hayati Augustino Neto (c) Hayati Samora M. Machel  (d) Mzee Kenneth Kaunda  (e) Hayati Laurent D.Kabila
 20. Njia iliyotumiwa na mataifa ya Afrika kujikwamua kiuchumi baada ya uhuru ni: (a) kuanzisha dini. (b) kuongeza bei za pembejeo.  (c) kudumisha utawala wa kikabila. (d) kuboresha kilimo.  (e) kusisitiza ukabila.
 21. Nchi zipi zilihudhuria mkutano wa Berlin mwaka 1884 - 1885 kama watazamaji? (a) Marekani na Uholanzi (b) Kanada na Marekani (c) Hispania na Marekani (d) Polanda na Marekani
 22.  Sababu mojawapo ya kukomeshwa kwa biashara ya utumwa ilikuwa: (a) Huruma ya wazungu juu ya mateso ya watumwa (b)  Waafrika kupigania uhuru wao (c) Kupata masoko ya bidhaa za ulaya(d)  Wazungu kujali juu ya usawa wa watu wote (e) Udhaifu wa watumwa kutoka Afrika.
 23. Rais wa kwanza wa nchi ya Msumbiji alikuwa (a) Edwardo do Santos            (b)  Samora Machel (c)  Edward Mondlane  (d) Joachim Chissano  (e) Grace Machel
 24. Aliyekuwa Rais wa Tanganyika kabla ya muungano alikuwa: (a) Abeid Karume (b) Benjamin Mkapa (c) Jakaya Kikwete  (d) Julius Nyerere  (e) Rashid Kawawa
 25. Mojawapo ya udhaifu wa Umoja wa Mataifa ni: (a)  kushindwa kuzuia kuenea kwa Utandawazi (b)  Waafrika hawajawahi kupata nafasi katika uongozi wa juu katika Umoja wa Mataifa (c) baadhi ya watu tu ndio wenye kura ya turufu (d)  kushindwa kupitisha maazimio ya haki za binadamu (e)  kutokushirikishwa kwa Waafrika katika vikao vya baraza la usalama
 26. Wanachama waanzilishi wa Umoja wa Nchi Huru za Afrika (OAU) walikuwa: (a) nchi huru za Afrika ya Kati (b) nchi huru za Afrika          (c) nchi huru za Afrika ya Kaskazini  (d) nchi huru za Afrika ya Magharibi  (e) nchi huru kusini mwa Afrika.
 27. Kufanya uchunguzi wa kina kabla ya kuanzisha uhusiano na nchi husaidia nini? (a) Kufahamu utajiri wa nchi inayohusika ili kufaidika (b) Kubaini usalama wa nchi inayohusika na tahadhari za kuchukua (c) Kusaidia wananchi wanaopata shida (d) Kutekeleza makubaliano
 28. Ipi siyo faida ya utamaduni katika Jamii? (a) Kudumisha umoja wa kitaifa (b) Kulinda rasilimali za taifa (c) Kuiga utamaduni mpya (d) Kulinda rasilimali za Taifa
 29. Yapi sio mafunzo yatolewayo wakati wa sherehe za Jando?(a) Kujitegemea (b) Elimu stadi za Maisha (c) Kupenda na kuthamini kazi (d) Ibada za kanisani
 30. Ipi siyo faida ya utamaduni katika Jamii? (a) Kudumisha umoja wa kitaifa (a) Kulinda rasilimali za taifa (c) Kuiga utamaduni mpya (d) Kulinda rasilimali za Taifa
 31. Ngoma gani ambayo haiowani na kabila linalocheza ngoma (a) Ngoma ya sindimba- Wamakonde (b) Ngoma ya Kasimbo- wahaya (c) Ngoma ya Mganda- Pare (d) Ngoma ya Mdundiko- wazaramo
 32. Yapi sio mafunzo yatolewayo wakati wa sherehe za Jando? (a) Kujitegemea (b) Elimu stadi za Maisha (c) Kupenda na kuthamini kazi (d) Ibada za kanisani
 33. Ipi sio utamaduni wa mtanzania? (a) Kucheza ngoma za asili (b) Vyakula vya asili (c) Sherehe za jando (d) Wanawake kuvaa suruari na sketi fupi
 34.  Mojawapo ya changamoto za kumbukumbu kwa njia ya maandishi ni (a) Huharibika haraka (b) Unahitaji masharti magumu (c) Uandishi huchukua muda mrefu (d) Ni rahisi kufanyia marekebisho
 35. Michoro ya mapangoni iliyoko Kondoa Irangi inasadikiwa kuchorwa wakati wa zama za (a) mwanzo za mawe (b) Kati za mawe (c) Mwisho za mawe (d) Chuma (e) Ugunduzi wa moto
 36. Uchafuzi wa hewa katika maeneo ya makazi unaweza kuthibitiwa kwa:  (a) matumizi ya vyoo  (b) kuchoma takataka (c)  kumwaga maji taka mitaani  (d) kuchemsha maji ya kunywa (e) kupunguza matumizi ya mifuko ya plastiki
 37. Wakati wa mvua kubwa inayoambatana na radi, watu hawaruhusiwi (a) kuvaa nguo nyekundu....... (b)  kutumia miavuli  (c) kufungua milango na madirisha (d) kujificha chini ya mti  (e)kufunga luninga na redio
 38. Ipi kati ya zifuatazo ni njia ya kuzuia mafuriko? (a) Kujenga nyumba imara. (b) Kupanda miti.(c) Kukata miti.(d) Kuchoma misitu.(e) Kujenga nyumba mabondeni.
 39. Ili kupunguza/kuondoa ongezeko la joto la dunia tunapaswa ......... (a) tuongeze utoaji wa hewa ya kabonidayoksaidi (b) tuongeze hewa ya kabonidayoksaidi inayotolewa na wanyama (c) tutumie vyanzo vya nishati vilivyo rafiki kwa mazingira (d) tuchome vichaka, misitu na nyasi(e)  tukate miti ili kupata eneo la kilimo
 40. Pepo huvuma kutoka pande zipi jua liwapo upande wa kusini mwa dunia?(a)  Kusini        (b) Magharibi  (c) Mashariki     (d) Kaskazini (e) Kaskazini-mashariki

Soma kwa makini Ramani ifuatayo; kisha jibu maswali yafuatayo;

 1. Taja jina la nchi iliyooneshwa kwa herufi R
 2. Bandari iliyoonesha kwa herufi T ipo nchi gani?
 3. Ni zao gani la biashara hulimwa katika eneo liliooneshwa kwa herufi S huitwaje?
 4. Kituo cha kuzalisha  umeme kilichooneshwa kwa herufi S huitwaje?
 5. Uchumi wa nchi iliyooneshwa kwa herufi Q hutegemea aina ipi ya madini?

 

LEARNINGHUBTZ.CO.TZSTANDARD SEVEN MAARIFA EXAM SERIES 51

OFISI YA RAIS, TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA

WIZARA YA ELIMU, SAYANSI NA TEKNOLOGIA

MTIHANI WA MWISHO WA MWAKA DARASA LA SABA

SAYANSI NA TECHNOLOJIA

MUDA:1:30                                                             

JINA_____________________________________SHULE_________________________

MAELEZO

1. Jaza taarifa zako muhimu katika karatasi ya kujibia uliyopewa

2. Jibu maswali yote kulingana na maelekezo ya kila sehemu

3. Zingatia unadhifu wa kazi yako

4. Katika swali la 1-40 andika herufi ya jibu sahihi

5. Kwa swali la 41-45 andika majibu katika nafasi iliyoachwa wazi

 

Chagua Jibu sahihi kuanzia swali la 1-40 kisha andika jibu katika nafasi uliyopewa.

 1. Lengo kubwa la huduma za afya kwa wagonjwa ni…………..(a) Kuwafariji kutokana na matatizo mbalimbali ya kimaisha (b) Kuwasaidia kupona haraka ili warudi kwenye majukumu yao ya kawaida (c) Kuwashauri kuhusu uzalishaji maji (d) Kuwapunguzia gharama za maisha
 2. Zifuatazo ni miongoni mwa tabia hatarishi kwa vijana isipokuwa ………. (a) Ulevi (b) Kuvuta bangi (c) Kupenda kufanya kazi (d) Matumizi ya dawa za kulevya
 3. Ipi sio faida ya vituo vya huduma za afya kwa Watoto? (a) Wazazi hupata elimu ya njia bora za kuwalea Watoto (b) Husaidia kupunguza vifo vya Watoto (c) Hutoa hamasa kuhusu wazazi wote kushiriki malezi ya Watoto (d) Husaidia Watoto kupata ushauri juu ya Maisha
 4. Ni ipi kati ya sehemu zifuatazo imeunda sehemu kubwa ya damu? (a) Chembe nyeupe (b)Chumvichumvi (c) Chembe nyekundu. (d) Plazima
 5. Ni lipi ambalo sio matumizi ya kabonidayoksaidi? (a) Kuzima moto (b) Kuhifadhi chakula (c) Kuunguza (d) Kusanisi chakula
 6. Mbinu rahisi ya kujua ukubwa wa vitu visivyo na maumbo halisi ni kutumia kitu chenyewe, kopo la eureka: (a) flaski ya mviringo na maji  (b) maji na chupa (c) glasi na maji  (d) silinda ya kupimia maji (e) mizani na maji
 7.  Ni mabadiliko gani yatatokea kama mtu akipumulia kwenye uso wa kioo? (a) Kuganda  (b) Kuyeyuka  (c) Kuvukishwa (d) Matonesho  (e) Kutanuka
 8.  Kinyonga hujibadili rangi yake ili: (a) kutafuta chakula         (b)  kupumua          (c) kuzaliana (d) kutafuta maadui                          (e) kujilinda dhidi ya maadui
 9.  Endapo mito na mabwawa yatakauka, ni viumbe hai Vipi kati ya vifuatavyo vitaathirika zaidi? (a) Vyura (b) Samaki  (c) Mamba (d) Mbu (e) Nyoka
 10. Upumuaji umegawanyika katika hatua mbili ambazo ni mbadilishano wa gesi katika mapafu Pamoja na………. (a)Kuingiza na kutoa hewa kwenye damu (b) Kupitisha hewa kwenye koromeo(c)Kuingiza na kutoa hewa kwenye mapafu (d) Mapafu na kifua kusinyaa
 11. Vinyweleo na unyevunyevu unaoopatikana katika pua, husaidia……………(a) Mbadilishano wa hewa (b) Kunasa vijidudu na uchafu (c) Kusafirisha hewa kwenda kwenye mapafu (d) Kupooza hewa inayoingia mwilini kupitia puani
 12.  Vitu vinavyofanya mfumo wa damu ni pamoja na; (a) moyo, seli hai nyeupe na damu (b) seli hai nyeupe, self hai nyekundu na mishipa ya damu (c) moyo, mapafu na damu (d) seli hai za damu, maji na moyo (e)  moyo, mishipa ya damu na damu
 13. Kitu gani kitatokea endapo mfumo wa fahamu utasimama kufanya kazi?............. (a) Mtu ataanza kutetemeka. (b) Mtu ataanza kuhisi udhaifu. (c) Mtu ataanza kuhisi maumivu makali mwilini. (d) Kukosekana kwa mawasiliano ndani ya mwili. (e) Mtu ataanza kupungua uzito.
 14. Mpangilio wa vifupa vitatu katika sikio la kati ni kama ufuatao………….(a) Fuawe, nyundo, kikuku (b) Kikuku, nyundo, fuawe (c) Nyundo, kikuku, fuawe (d) Nyundo, fuawe, kikuku
 15. Mlango wa fahamu unaofanya kazi ya kuhisi baridi au joto ni……….. (a) Jicho (b) Sikio (c) Ulimi (d)Ngozi
 16. Tunaweza kujikinga na magonjwa ya moyo kwa kufanya yafuatayo: .......(a) Kula chakula na kufanya mazoezi mara kwa mara(b) Kufanya mazoezi ya mwili, kuepuka kuvuta sigara na kuepuka kunywa pombe (c) Kula chakula chenye chumvi na kunywa pombe  (d) Kufanya mazoezi ya mwili na kuvuta sigara (e) Kula vyakula vyenye mafuta na kunywa pombe.
 17. Lipi kati ya magonjwa yafuatayo huambukizwa kwa njia ya kujamiiana?(a) Polio  (b) Kipindupindu   (c)  Pepopunda(d)  Kaswende                            (e) Tetekuwanga
 18. Kazi kuu ya virutubisho vya vitamini ni kuuwezesha mwili…………..(a) Kupata nguvu za kufanya kazi (b) Kuwa na joto la kutosha (c) Kukua na kuongezeka (d) Kujilinda na magonjwa
 19. Mlo kamili ni chakula chenye………….(a) Virutubisho vya mafuta, kabohaidreti na protini, wanga na hamirojo (b) Virutubisho vya protini, kabohaidreti, mafuta, vitamini na madini (c) Virutubisho vya vitamini, madini na protini, wanga na hamirojo (d) Virutubisho vya vitamini, kalisi, potasiamu, chuma na zinki
 20. Ipi sio njia sahihi ya kuteketeza taka? (a) Kuchoma moto (b) Kurejeleza (c) Kulisha wanyama (d) Kutengeneza mboji
 21. Uzalishaji wa umeme kwa njia ya tanuri unahitaji……..(a) Maji kuendesha mitambo ya kuzalisha umeme (b) Maji yaliyochemshwa kuendesha mitambo ya kuzalisha umeme (c) Mvuke kuendesha mitambo ya kuzalisha umeme (d) Hewa ya oksijeni kuendesha mitambo ya kuzalisha umeme
 22. Tanuri likijengwa karibu na vitu vinavyoshika moto kwa haraka………(a) Husababisha taka kuwaka kwa haraka (b) Husababisha moshi mwingi wakati wa kuwaka (c) Hutoa majivu mengi Zaidi (d) Huweza kusababisha ajali ya moto
 23. Kiwango cha maji kinachopotezwa na mmea huathiriwa na hali za hewa zifuatazo... (a)  joto na unyevu     (b) unyevu na mwanga (c) upepo na mwanga wa jua                (d)  mawingu na upepo (e) unyevu na upepo
 24. Katika kurunzi, nishati ya umeme inayotoka kwenye betri hubadilishwa na kuwa: (a) nishati ya kikemikali  (b)  nishati ya joto(c) nishati ya kimakaniki     (d) nishati ya mwanga  (e) Nishati ya moto
 25. Mwanga hupinda unapopita kutoka (a) Ncha ya Kaskazini kwenda Kusini       (b)  media moja kwenda nyingine (c) Ncha ya Kaskazini kwenda Mashariki (d) Magharibi kwenda Mashariki  (e) Kaskazini kwenda Magharibi
 26. Ni gesi gani hutumika wakati wa kuzima moto?(a) Kabonidayoksaidi (b) Oksijeni (c) Haidrojeni (d) Naitrojeni
 27. Ni kwa namna gani unaweza kuzuia vitu vya chuma visioate kutu? (a) Kuviweka kwenye maji (b) Kuvipaka majivu (c) Kuviongeza oksijeni (d) Kuvipaka rangi
 28. Moto wa daraja gani hutokana na kuungua kwa vitu yabisi kama nguo na karatasi? (a) Daraja D (b) Daraja C (c) Daraja A (d) Daraja F
 29. Aina kuu mbili za mashine ni: (a) ngumu na laini (b) rahisi na tata (c) za kumenya na kutwanga  (d) puli na roda (e) roda na katapila
 30. Matumizi ya roda katika maisha ya kila siku ni: (a) kunyanyua vitu vizito  (b) kufungua vizibo vya chupa  (c) kufunga vitu  (d) kupunguza mwinuko (e) kurahisisha kukata kuni
 31. Cherehani hulainishwa kwa kutumia……….. (a) Grisi (b) Mafuta ya kupikia (c) Mafuta maalumu ya alizeti (d) Mafuta maalumu
 32. Nyambizi inazama baharini ikiwa densiti yake ni…….(a) Ndogo kuliko densiti ya maji (b) Kubwa kuliko densiti ya maji (c) Sawasawa na densiti ya maji (d) Kubwa au ndogo kuliko densiti ya maji
 33. Kitumi cha umeme kinachobadili mkondogeu wa umeme kuwa mkondo mnyofu huitwa: (a) rektifaya  (b) transista (c) amplifaya (d) resista.  (e) transfoma
 34. Umeme unaotolewa katika seli kavu, chanzo chake ni nishati gani? (a) Jua (b) Kimakanika (c) Sauti (d) Sumaku (e) Kikemikali
 35. Kipi kati ya vifuatavyo hakipitishi mkondo wa umeme? (a) Mpira  (b) Bati (c) Shaba (d) Chuma  (e) Zebaki
 36. Chunguza Kielelezo Namba 2 kisha jibu swali linalofuata

Kielelezo 

Kifaa katika Kielelezo Namba 2 hutumia tabia ipi ya mwanga?..............(a) Kuakisiwa (b)  Mpitisho  (c)  Mwachano(d)  Mgeuzo (e)Mtawanyiko

37. Kielelezo Namba 3 kinaonyesha mfano wa mashine rahisi. Ipi nafasi ya egemeo mashine inapofanya kazi?

 Kielelezo 

(a) K (b) I (c) J (d)  H (e) N

38.Asilimia kubwa ya uso wa dunia imefunikwa kwa maji. Sehemu kubwa ya maji haya hupatikana kwenye (a) bahari (b) Mito (c) maziwa  (d) mabwawa (e) madimbwi

39. Mmea uliochorwa katika kielelezo Namba 2 una sifa ya kuishi wapi?

Kielelezo Na. 2

(a) Kwenye misitu minene (b) Majini (c) Kwenye majani marefu (d) Jangwani (e) Milimani

40. Chunguza kielelezo Namba 4 kisha jibu swab linalofuata

Kielelezo 4

Ikiwa umeme unaopita katika sakiti hiyo ampi 5, kiasi cha ukinzani (R) wa waya katika sakiti hiyo ni omu              (a) 100 (b) 50 (c) 10 (d) 4 (e) 0.4

Chunguza picha hapo chini kisha jibu maswali yafuatayo;

 1. Mchoro huu  ni wa ogani gani?...................................................................
 2. Herufi a, b, h na e inawakilisha sehemu gani?........................................
 3. Ni sehemu gani inatumiwa kupitisha mwanga?...........................................
 4. Taja sehemu c na kazi yake
 5. Taja kazi ya sehemu h

LEARNINGHUBTZ.CO.TZSTANDARD SEVEN SAYANSI EXAM SERIES 50

OFISI YA RAIS, TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA

WIZARA YA ELIMU, SAYANSI NA TEKNOLOGIA

MTIHANI WA MWISHO WA MWAKA DARASA LA SABA

URAIA NA MAADILI

MUDA:1:30                                                             

JINA_____________________________________SHULE_________________________

MAELEZO

1. Jaza taarifa zako muhimu katika karatasi ya kujibia uliyopewa

2. Jibu maswali yote kulingana na maelekezo ya kila sehemu

3. Zingatia unadhifu wa kazi yako

4. Katika swali la 1-40 andika herufi ya jibu sahihi

5. Kwa swali la 41-45 andika majibu katika nafasi iliyoachwa wazi

 

Chagua Jibu sahihi katika swali la 1-40. Kisha andika jibu lake atika nafasi uliopewa

 1. Mojawapo ya njia ambazo wananchi wanaweza kushiriki katika ulinzi na usalama ni...............(a) kupiga wahalifu (b) kufanya mazoezi ya viungo(c) kuwaua wahalifu  (d) kuwafichua wahalifu (e) kuwa rafiki na wahalifu
 2.  Jukumu la kuwalinda raia wa Tanzania na mali zao lipo mikononi mwa; (a) Jeshi la Wananchi la Tanzania (b) Idara ya Usalama wa Taifa (c) Jeshi la Magereza (d) Jeshi Ia Mgambo (e) Jeshi la Polisi
 3.  Vyanzo vya mapato ya serikali za mitaani pamoja na: (a) kodi ya kichwa na kodi ya rasilimali (b) ruzuku, kodi na michango mingine (c) kodi ya ardhi, na kodi ya rasilimali (d) tozo katika mazao ya mali asili (e) tozo za leseni za biashara
 4. Ipi kati ya vifuatavyo si miongoni mwa vitendo vya kulinda nchi yetu? (a) Kutoa taarifa za uhalifu (b) Kulinda mipaka ya nchi (c) Kutoa taarifa kwa wahalifu kuhusu rasilimali zilizopo nchini (d) Kusimamia sheria na kulinda rasilimali zetu
 5. ipi kati ya zifuatazo ni oja ya mbinu stahiki za kulinda rasilimali za Umma? (a) Kuzuia kwa wageni ili kupata fedha (b) Kutoa elimu ya utunzaji wa rasilimali za nchi (c) Kuzigawa kwa wananchi wazitumie (d) Kuzuia zisitumike kabisa
 6. Ni mataifa yapi kati ya yafuatayo yalianzisha umoja wa nchi zisizofungamana na upande wowote?  (a) Ulaya Mashariki. (b) Nchi zinazoendelea (c) Ulaya Magharibi.  (d) Amerika ya Kusini (e) Amerika ya Kaskazini
 7. Tanzania inapata faida gani kwa kuongeza biashara yake ya kimataifa?(a) Kuongeza majengo (b) Kupunguza wajasiriamali wa ndani (c)Kuongeza deni (d) Kupunguza mikataba ya kibiashara  (e) Kuongeza fedha za kigeni
 8. Upi si umuhimu wa kuendeleza uhusiano kati ya Tanzania na mataifa mengine? (a) Kupata utaalamu na teknolojia (b) Kudumisha utamaduni wa Mtanzania (c) Kukuza migogoro kati ya nchi na nchi (d) Kupata pesa za kigeni
 9. Tanzania imefanya nini katika kujenga jamii inayoheshimu utamaduni wake? (a) Kuwakinga raia wake na utandawazi (b) Kufundisha lugha za asili (c) Kuwa na vyombo vya kuendeleza utamaduni (d)Kuzuia tamaduni zote za kigeni
 10. Moja ya mambo yafuatayo si kweli kuhusu mambo ambayo mgonjwa wa ukimwi anapaswa kutendewa: (a) kustaafishwa kazini (b) kula pamoja (c) kucheza naye  (d) kujadiliana naye kuhusu maendeleo yake (e) kupewa tiba kwa magonjwa nyemelezi
 11. Mambo ambayo kila mwanadamu anastahili kupata bila kujali kabila, utaifa au jinsia huitwa: (a) Utawala bora. (b) Haki za binadamu. (c) Utawala wa sheria.  (d) Demokrasia.  (e) Usawa wa kijinsia
 12. Moja ya matukio yanayokiuka Haki za Binadamu nchini Tanzania ni.............(a) Mauaji ya vikongwe na maalbino (b)Ukataji na upandaji mid (c) kuwafungulia mashtaka wahalifu (d) kufukuzwa kazi viongozi wasio waadilifu(e) Serikali kusimamia ukusanyaji kodi
 13. Kuzingatia sheria, haki za bianadamu, ukweli na uwazi, na uhuru wa vyombo vya habari ni misingi ya (a)Urasimu (b) Utawala wa sheria (c) Ujamaa wa kiafrika (d)Demokrasia ya Uwakilishi (e) utawala bora
 14. Haki za binadamu zinapaswa kutolewa kwa watu wote bila kujali .(a)vyama vya siasa. (b) katiba ya nchi.(c)haki za makundi maalumu. (d) umri wa mtu. (e) rangi, dini, jinsi na kabila.
 15.   Mambo yote ambayo watu wote wanastahili bila ya kujali kabila, utaifa au jinsia ya huitwa(a) utawala bora (b) haki za binadamu (c) utawala wa sheria (d) demokrasia (e) usawa wa kijinsia
 16. Chombo cha juu katika maamuzi kwenye serikali ya kijiji ni ..................(a)  Serikali ya kijiji (b) Kamati ya ulinzi na usalama(c) Mkutano mkuu wa kijiji (d) Afisa Mtendaji wa kijiji(e) Kamati ya Maendeleo ya kijiji
 17. Nani mwenye mamlaka ya kufanya uteuzi wa mabalozi wa kuiwakilisha Tanzania nchi za nje? (a) Baraza la mawaziri (b) Wabunge wa bunge la jamuhuri ya Tanzania (c) Rais wa jamhuri ya Muungano wa Tanzania (d) Waziri mkuu
 18. Ipi ni kazi kubwa ya mabalozi wa Tanzania katika nchi za nje? (a) Kukuza ushirikiano wa kidiplomasia, uchumi, kijamii, kisiasa, kiutamaduni na kiteknolojia na mataifa mengine (b) Kufanya biashara za kimataifa (c) Kuandaa ziara za viongozi nje ya nchi (d) Kuunda umoja wa mataifa ya kigeni
 19. Ni kwa namna gani mhimili wa Mahakama hutumia makongamano na mihadhara katika kusimamia haki za binadamu nchini? (a) Hutoa elimu kwa wananchi ili kupata haki zao bila kubughudhiwa au kuonewa kwa namna yoyote (b) Hutoa elimu kwa wananchi juu ya namna ya kuacha watumishi wa mahakama kufanya uamuzi wa utashi wao tu (c) Hutoa elimu kwa wananchi juu ya kutokukemea vitendo vya rushwa na ufisadi (d) Hutoa elimu juu ya namna ya watu kudai haki zao kwa woga
 20. Ipi kati ya yafuatayo si majukumu ya serikali katika kusimamia haki za binadamu? (a) Kutoa huduma za kijamii (a) Kuzuia haki isitendeke kwa wahalifu (b) Kulinda amani na utulivu (c) Kulinda rasilimali za nchi
 21. Ipi kati ya vitendo vifuatavyo kinaonesha umuhimu wa kuheshimu Imani na itikadi za wengine? (a) Kubeza Imani za wengine (b) Kuchonganisha watu kwenye jamii (c) Kuishi bila kubaguana kwa misingi ya kiimani na kiitikadi (d) Kuishi kwa raha bila ykujali vurugu za kiitikadi
 22. Ipi ni mojawapo ya ishara ya kuheshimu sheria za shule? (a) Kuchelewa shule (b) Kuchonganisha wanafunzi wenzako (c) Kufuata sheria za shule (d) Kuheshimu wakubwa tu
 23. Mwanafunzi hutegemea nini anapowajibika na kujituma katika shughuli zake? (a) Hisia zake (b) Hisia za watu wengine (c) Hisia za wazazi (d) Hisia za walimu
 24. Mijadala kwa vikundi ni njia ya majadiliano yenye faida gani kwa mwanafunzi? (a) Humwezesha kuuliza maswali (b) Humfanya kuwa huru kujadili (c) Humsaidia kupoteza muda (d) Hujifunza namna ya kujenga hoja bora
 25. Ipi kati ya zifuatazo si hatua za kufanya uamuzi sahihi? (a) Kufahamu tatizo (b) Kutengeneza mikakati (c) Kutathmini (d) Kutokubaliana na changamoto
 26. Njia ipi kati ya zifuatazo Ni njia za kuelimisha jamii juu ya kutekeleza mipango? (a) Kujitenga na watu (b) Kujitenga na watu wasiokujua (c) Kushirikiana na watu wengine (d) Kujitenga na watu wasiokupenda
 27. Ipi ni hatua mojawapo muhimu katika kutatua changamoto wakati wa kutekeleza mipango? (a) Kubaini kiini na ukubwa wa changamoto (b) Kuwekeza Zaidi katika utekelezaji wa mipango (c) Kupata ushauri wa namna ya kutekeleza mipango (d) Kuvumilia changamoto katika utekelezaji wa mipango
 28. Lipi kati ya mambo yafuatayo si muhimu katika kujiwekea malengo katika Maisha? (a) Ujuzi wa kutathmini (b) Kuandaa rasilimali (c) Kujua kiingereza (d)Ari ya kufikia lengo
 29. Kwa nini mihemko humfanya mtu ashindwe kufanya uamuzisahihi? (a) Hutanguliza faida mbele (b) Hana muda wa kufanya tathmini ya athari za uamuzi wake (c) Huongozwa na mihemko kutenda jambo (d) Hutafakari sana na kutenda jambo baadaye
 30. Ipi kati ya zifuatazo si faida za kubuni njia mbadala katika kukabiliana na tatizo? (a) Husaidia kutatua changamoto iliyoshindikana (b) Husaidia kushughulikia tatizo lililokosa ufumbuzi (c) Husaidia kupata utatuzi wa tatizo jipya (d) Husaidia kupata muda wa ziada wa kujifurahisha na kutafakari
 31. Ipi kati ya zifuatazo ni maana sahihi ya neno mawasiliano? (a) Mfumo wa kupashana habari na ujumbe (b) Taaluma ya utafutaji habari (c) Kazi ya kujitolea kutafuta habari (d) Mfumo wa kujua habari zilizofichwa
 32. Ipi kati ya njia zifuatazo ni sahihi kuepuka kufanya makosa ya mitandao ya mawasiliano? (a) Kufungua kesi polisi (b) Kutii sheria na kanuni (c) Kutotumia mitandao (d) Kutotumia simu za mikononi
 33. Ipi kati ya yafuatayo siyo matumizi sahihi ya fedha kwa mwanafunzi kutekeleza majukumu yake katika jamii? (a) Kutumia fedha kwa ajili ya matembezi na kula vyakula vizuri (b) Kuanzisha shughuli mbalimbali za uzalishaji mali kama kilimo (c) Kununua vifaa kwa ajili ya kutekeleza shughuli za kilimo (d) Kutumia fedha kujifunza mafunzo ya ujasiriamali ili kupata maarifa ya uwekezaji
 34. Kutunza vyanzo vya maji kama mito, maziwa na bahari huleta faida gani katika jamii? (a) Husaidia wasiojiweza kupata huduma za maji (b) Kufanya maji yaishe haraka ili kutafuta vyanzo vingine (c) Kuongeza wigo wa upatikanaji wa maji ya uhakika (d) Hupunguza upatikanaji wa maji na shughuli za uzalishaji mali
 35. Mwanafunzi anawezaje kushiriki kazi ya ujenzi wa miundombinu ya barabara? (a) Kuendesha mitambo ya kujenga barabara (b) Kulima barabara na kufukia mashimo katikati ya barabara (c) Kukagua na kubaini mashimo ya barabara tu (d) Kuwaelimisha mafundi ujenzi namna ya kujenga barabara
 36. Kwanini mitazamo tofauti ya madhara ya rushwa katika jamii hutokea? (a) Utendaji duni wa kazi (b) Elimu duni juu ya rushwa (c) Ukosefu wa mipango (d) Watoaji na wapokeaji wa rushwa kutoshitakiwa
 37. Taasisi zisizo za kiserikali zina wajibu gani katika jamii? (a) Kuelimisha walioathiriwa na rushwa tu (b) Kuwapa msaada wa kifedha walioathiriwa na matukio ya rushwa (c) Kutoa elimu kwa umma juu ya madhara ya rushwa (d) Kupambana na wanaotoa taarifa za rushwa kwenye jamii
 38. Kuendelea kwa tatizo la rushwa ni changamoto inayozikabili taasisi za Serikali na asasi zisizo za kiserikali kwa sababu gani? (a) Wananchi wana Imani kwamba rushwa ni nzuri (b) Wananchi wa Tanzania ni wakarimu (c) Maadili na uadilifu unakosekana (d) Watu wanataka kuwa na maendeleo binafsi na ya nchi
 39. Ni lipi jukumu lako katika kudumisha umoja miongoni mwa wanafunzi wenzako? (a) Kutoa kauli mbalimbali au kushiriki shughuli zinazodumisha umoja kama vile kusoma Pamoja (b) Kuongoza wanafunzi wengine kuandamana na kudai haki pale wanapokosa uji au chai shuleni (c) Kutetea wavivu na wazembe katika shughuli za darasani (d) Kujitenga na wanafunzi wenzako ili uweze kufanya vizuri darasani
 40. Ni njia ipi kati ya zifuatazo hujenga umoja na mshikamano katika jamii? (a) Kuwa mvivu na kujenga chuki kwa wanaokuchukia (b) Kuchagua marafiki wenye akili timamu na wenye fedha tu (c) Kuwapenda Zaidi ndugu zako na kuwapendelea kuliko watu usiowafahamu (d) Kuheshimu kila mtu bila kujali rika lake, itikadi yake au dini yake

Jibu maswali yafuatayo kwa umakini.

 1. Taja mihimili mitatu ya dola
 2. Taja kazi mbili za bunge la taifa
 3. Kiongozi mkuu katika bunge ni nani?
 4. Taja misingi miwili inayoweza saidia mihimili ya dola kufanya kazi vizuri
 5. Ni nini maana ya mahakama?

LEARNINGHUBTZ.CO.TZSTANDARD SEVEN URAIA EXAM SERIES 49

UNITED REPUBLIC OF TANZANIA

PRESIDENT’ S OFFICE

REGIONAL ADMINISTRATIONS AND LOCAL GOVERNMENT

TERMINAL EXAMINATIONS

ENGLISH LANGUAGE

STANDARD SEVEN

Time1:30 Hours

Pupil’s Name............................................................

INSTRUCTIONS

 1. This paper consists of section A and B with total of forty five questions
 2. Answer all questions in each section
 3. For questions 1-40 put your choice in the box provided
 4. For question 41-45 write your answer by filling the spaces provided
 5. All communication devices and any unauthorized materials are not allowed in the examination room

SECTION A: GRAMMAR

CHOOSE THE CORRECT ANSWER

1. Mr Andrew, the headmaster ___________ a newspaper now. 

(A) Will read (B)is reading (C)reading (D)reads

2. The women ____________ to the market every Saturday 

(A) Are going (B)going (C)goes (D)meet

3. When Subira was going to school she ___________________

(A) was meeting (B)was met (C)met (D)meet

4. Elvis ________________ the question which the teacher wrote on the blackboard. 

(A) have answered (B)answering (C)answered (D)answers

5. Did you ___________ your bag yesterday. (A)took (B)tooked (C)take (D)takes

6. Mosquitoes _________ malaria. (A)carries (B)carry (C)carried (D)has carried

7. Children always __________ playing (A)like (B)likes (C)are liking (D)disliking 

8. Jane likes telling ______________ (A)lies (B)lie (C)laying (D)lied

9. The pupils have _____ football since morning. (A)played (B)been playing (C)was playing (D)been played 

10. My brother ____________ potatoes every year in his garden. (A)grown (B)grew (C)grows (D)growing

11. Did the pupils _______their homework last night? (A)are finishing (B)finished (C)is finished (D)finish

12. The cow is healthy because it _________ good food. (A)eat (B)eating (C)eats (D)eaten

13. The teachers usually _______________ to school at seven O’clock every day. (A)comes (B)are coming (C)come (D)came

14. The football matches _______ before we arrived at the playground (A)had start (B)started (C)had starting (D)had started

15. The women always __________ to the gymnasium every weekend. (A)go (B)goes (C)went (D)going 

16. Snails normally ___________ slowly. (A)walk (B)walks (C)walking (D)was walked

17.I meet Susan ___________ her new bicycle yesterday. (A)Ride (B)Rode (C)riding (D)was riding 

18. The boy _____________ in Dar es Salaam for three years. (A)Has been living (B)have been living (C)has been leaving (D)have been leaving

19. The girls __________ in the garden now. (A)is working (B)are working (C)working (D)words

20. The poor man _______ ten thousand shillings by the president (A)was giving 

(B) was given (C)giving (D)gave

21. Maria was cooking bananas when her brother (A)Arrive (B)arriving (C)comes (D)is coming 

22. The girls __________ their books to the library already; (A)has taken (B)will take 

(C) Shall taken (D)have taken

23. Every year, Tanzania ___________ a lot of visitors from different countries all over the world. 

(A)Receive (B) receives (C)receiving (D)received 

24.___________ Halima clean her teeth every day? (A)DO (B)Does (C)is (D)has 

25. The lazy pupils __________ their homework. (A)have not did (B)has not done 

(C) have not do (D)have not done.

26. The pupils __________ their books at the moment. (A)read (B)reads (C)reading (D)is reading 

27. I prefer athletics _______ wrestling. (A)than (B)for (C)to (D)with

28. Our teacher has been __________ us for seven years. (A)Taught (B)teaches (C)teaching (D)is teaching

29. Tanzania is ________ the East Africa countries. (A)Either (B)among (C)between (D)at 

30. The river flows _________ the two mountains. (A)Along (B)Among (C)between (D)in

 

SECTION B. VOCABULARY

31. The daughter of your aunt is your _____ (A) sister (B)nephew (C)niece (D)cousin 

32. A bird flies, a person walks, a snake glides and a cow. (A)wanders, (B)wonders (C)wander (D)wonder

33. Mr Mpunda tests eye sight and sells spectacles, so he is called _________

(A) a doctor (B)detective (C)optician (D)chemist

34.The father of you father is your _________ (A)grandson (B)grandfather (C)in law (D)grand child

35. A young pig is called __________(A)piglet (B)calf (C)lamb (D)sow

36. Mr Jumbe is a dentist. He works in a _______ (A)court (B)Hospital (C) Farm (D)office

37. Orchid, rose, daisy and hibiscus can be classified under ___________ (A)Beverages (B)food (C)gardener (D)flowers

38. Mukasa is a citizen of Uganda. He is _______ (A)ugandan (B)Uganda (C)ugandese (D)Ugandan

39. He does not eat meat or fish. He is a __________(A)veteran (B)veterinary (C)vegetarian (D)vegetation

40. Another Meaning for the word “purchaser” is _________ (A)sell (B)buy (C)selling (D)exchange

 

SECTION C. COMPOSITION

This section has four mixed sentences. Arrange the sentences in a meaningful sequence to make a good composition by assigning them letters A-D

41. She was attacked by a crocodile and died immediately

42. She jumped into the pool without reading the caution sign written, “crocodiles inside”

43. It was a hot sunny day and what Mary wanted was some water to cool herself

44. She then saw a pool of water a cross the road

LEARNINGHUBTZ.CO.TZSTANDARD SEVEN ENGLISH EXAM SERIES 48


JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA OFISI YA RAIS TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA

MTIHANI WA TATHMINI DARASA LA VII JULAI 2021

KISWAHILI

Muda: saa 1 : 30

MAELEKEZO:

1. Jaza taarifa zako muhimu katika karatasi ya kujibia uliyopewa

2. Jibu maswali yote kulingana na maelekezo ya kila sehemu

3. Zingatia unadhifu wa kazi yako

SEHEMU A: 

SIKILIZA KWA MAKINI HADITHI UTAKAY-OSOMEWA NA MSIMAMIZI.KISHA JIBU SWALI LA 1 – 5 

HADITHI

Hapo zamani za kale palikuwa na kijiji kiitwacho Faru. Faru ni kijiji kilichokuwa karibu na msitu mkubwa wenye wanyama wakali. Wanakijiji wa Faru waliishi maisha ya raha sana. Kiongozi wao aliitwa Adabu, alikuwa kiongozi shupavu na mzalendo. Wanakijiji walimpenda kwa sababu alikuwa anajitoa kwa ajili ya kijiji chake, alipenda haki na alipigania maendeleo ya kijiji chake. 

Siku moja Adabu akiwa nyumbani kwake alisikia kelele nje ya nyumba yake. Alipotoka nje aliona kundi kubwa la wanakijiji wameshikilia silaha mbalimbali kama vile rungu, sime na magongo, hakujua ni ya kazi gani? Akauliza kwa shauku “kuna nini?” Mzee Funzi akajibu kwa hofu “tumevamiwa! tumevamiwa! na simba. “Simba?” Adabu aliuliza huku akikimbia kurudi ndani, akatoka na mshale. Punde si punde ilisikika ngurumo nyuma ya nyumba yake. 

Adabu akawaambia “Msiogope” kisha akawagawa katika makundi mawili ili kumzunguka na kumshambulia simba. Baada ya kukuru kakara za muda mrefu wanakijiji walifanikiwa kumuua simba. “Ama kweli jifya moja haliinjiki chungu,” alisikika akisema kijana mmoja. Wanakijiji waliondoka kwa furaha na kila mmoja alirudi nyumbani. Mpaka sasa wanakijiji wa Faru wanaishi kwa amani na ushirikiano.

1. Adabu alikuwa Kiongozi mwenye tabia gani kati ya zifuatazo? ________ 

 1. Mwongo na shupavu 
 2. Shupavu na mwoga 
 3. Mkakamavu na mvivu 
 4. Shupavu na mzalendo 
 5. Mpenda raha sana     [       ]

2. Kwa nini Adabu alipendwa na Wanakijiji? ______________ 

 1. Alipenda haki 
 2. Aliua simba 
 3. Alikuwa na mshale 
 4. Alikuwa na nguvu 
 5. Alikuwa msomi     [       ]

3. Nani alipiga kelele akisema tumevamiwa na simba? ____ 

 1. Wanakijiji 
 2. Mzee Funzi 
 3. Kijana
 4. Adabu 
 5. Kiongozi

4. Kwa nini Adabu aliwagawa wanakijiji katika makundi mawili? _______ 

 1. Wamfukuze simba 
 2. Wamuue simba 
 3. Wamuone simba 
 4. Wamtege simba 
 5. Wamtishie simba

5. Je unapata funzo gani kutokana na hadithi uliyoisikiliza? ________ 

 1. Tunapaswa kushirikiana 
 2. Ni lazima kumpiga simba 
 3. Ni vizuri watu kukusanyika 
 4. Tunapaswa kubeba silaha 
 5. Ni lazima kumuua simba     [       ]

6. Mtu asiyepokea ushauri wa wengine huishia kuharibikiwa katika maisha. Ni methali ipi kati ya zifuatazo itafaa kufikisha ujumbe huu? _______ 

 1. Asiyekuwepo machoni na moyoni hayupo. 
 2. Asiyesikia la mkuu huvunjika guu. 
 3. Asiye na mengi ana machache. 
 4. Asiyeangalia huishia ningalijua. 
 5. Asiyeuliza hana ajifunzalo     [       ]

7. “Mama alimwagiza Chitemo, “Nenda ukanunue mboga za majani.” Sentensi hii ipo katika kauli ipi kati ya zifuatazo? __ 

 1. Taarifa 
 2. Mazoea 
 3. Halisi
 4. Tata
 5. Mbiu     [       ]

8. Katika maneno yafuatayo neno lipi halilandanina mengine? ________________________ 

 1. Ndovu 
 2. Mbogo 
 3. Faru 
 4. Korongo 
 5. Nyumbu     [       ]

9. “Akibeba watoto hawezi kuwashusha.” Maana ya kitendawili hiki ni sawa na kitendawili kipi kati ya hivi? _____ 

 1. Hausimami hausimiki 
 2. Mjomba hataki tuonane 
 3. Pazia la Mungu 
 4. Bomu la machozi 
 5. Babu amelala ndani ndevu ziko nje.     [       ]

10. Tumemsikia Nadi akisema, “Mimi huwa ninapenda kusoma jioni.” Sentensi ipi kati ya zifuatazo inatoa taarifa ya alichokisema Nadi? ____ 

 1. Nadi alisema kuwa yeye huwa anapenda kusoma jioni. 
 2. Nadi alisema kuwa mimi huwa napenda kusoma jioni. 
 3. Nadi alisema kuwa yeye alikuwa anapenda kusoma jioni. 
 4. Nadi alisema kuwa mimi nilikuwa ninapenda kusoma jioni 
 5. Nadi alisema kuwa weweunapenda kusoma jioni.     [       ]

11. Migodela alipopata taarifa ya msiba,alirudi nyumbani na kukuta msiba umekwisha. Ni nahau gani inaweza kutumika kueleza hali hiyo kati ya hizi? ______________ 

 1. Kaa kitako 
 2. Anua matanga 
 3. Enda jongomeo 
 4. Kusanya virago 
 5. Kata shauri.     [       ]

12. Katika sentensi “Shangazi alimwambia kuwa atakapopata nauli atakuja kijijini”, mzungumzaji ametumia nafsi gani kati ya hizi? ________________________ 

 1. Nafsi ya pili wingi
 2. Nafsi ya tatu wingi 
 3. Nafsi ya tatu umoja 
 4. Nafsi ya pili umoja 
 5. Nafsi ya kwanza wingi     [       ]

13. Selule ni kijana mchapakazi hodari aliyelima bustani kubwa ya mboga za majani kisha kuuza na kujipatia fedha za kutosha. Ni methali ipi kati ya hizi inafaa kuelezea hali hii? _____________________ 

 1. Simba mwenda pole ndiye mla nyama. 
 2. Mchumia juani hulia kivulini
 3. Mwenda tezi na omo marejeo ngamani.
 4. Mpanda hovyo hula hovyo. 
 5. Mla mla leo mla jana kala nini?     [       ]

14. Babu alisema “Kilimo ni uti wa mgongowa taifa letu.” Je babu alimaanisha nini kati ya yafuatayo? _____________ 

 1. Kilimo hakitegemewi 
 2. Kilimo kinategemewa 
 3. Kilimo hakifurahishi 
 4. Kilimo kinafurahisha 
 5. Kilimo kinachosha

15. “Afadhali jirani mchawi _________.” Ni kifungu kipi kati ya vifuatavyo kinakamilisha methali hii kwa usahihi? 

 1. kuliko mlevi 
 2. kuliko mjeuri 
 3. kuliko mmbea 
 4. kuliko mwongo 
 5. kuliko mnafiki     [       ]

16. “Nyafu alipotoka kazini alianza kukata maji hadi usiku wa manane.” Je Nyafu alifanya nini kati ya mambo yafuatayo? __ 

 1. Alikunywa uji 
 2. Alikunywa chai 
 3. Alikunywa pombe
 4. Alikunywa maziwa
 5. Alikunywa maji     [       ]

17. Pembua ana tabia ya kumwaga chakula kinachobaki baada ya kushiba. Je utatumia methali ipi kati ya zifuatazo kumshauri Pembua aache tabia hiyo? _______________ 

 1. Nyongeza haigombi. 
 2. Mwenye shibe hamjui mwenye njaa. 
 3. Akiba haiozi. 
 4. Haba na haba hujaza kibaba.
 5. Usiache mbachao kwa msala upitao     [       ]

18. Baba yangu ni “MHADHIRI” wa Chuo Kikuu cha Dodoma. Je, Baba yangu anafanya kazi gani kati ya hizi zifuatazo? _____ 

 1. Anasoma masomo ya Chuo Kikuu 
 2. Anasajili wanafunzi wa Chuo Kikuu 
 3. Anafundisha wanachuo wa Chuo Kikuu 
 4. Anafuatilia nidhamu ya wanachuo 
 5. Anahudumia wageni katika Chuo     [       ]

19. Alaa! Kumbe umekuja kwangu leo? Katika sentensi hii neno lililotumika kama kihisishi ni lipi kati ya yafuatayo? _ 

 1. umekuja
 2. kumbe 
 3. leo 
 4. alaa! 
 5. kwangu     [       ]

20. “Kabwela amefiwa na wazazi wake wote wawili.” Je, Kabwela atakuwa na sifa ipi kati ya zifuatazo? ___

 1. Yatima 
 2. Mgane 
 3. Mjane 
 4. Muathirika
 5. Mpweke

21. “Mjomba alikwenda kumuona bibi kijijini.” Ni neno lipi kati ya yafuatayo limetumika kama kielezi katika sentensi hii? ____ 

 1. bibi 
 2. alikwenda 
 3. mjomba 
 4. kijijini
 5. kumuona.

22. “Ninakwenda sokoni.”Sentensi hii ipo katika kauli gani kati ya zifuatazo? ________________________________ 

 1. Tata
 2. Taarifa 
 3. Halisi 
 4. Masharti
 5. Ombi     [       ]

23. Wingi wa sentensi “nimeamua kusoma kwa bidii” ni upi kati ya sentensi zifuatazo? _____ 

 1. Wameamua kusoma kwa bidii 
 2. Umeamua kusoma kwa bidii 
 3. Mmeamua kusoma kwa bidii
 4. Tumeamua kusoma kwa bidii 
 5. Ameamua kusoma kwa bidii     [       ]

24. Methali ipi hutumika kumuonya mtu asiyesikiliza ushauri wa wakubwa? _____

 1. Hakuna masika yasiyokuwa na mbu 
 2. Asiyesikia la mkuu huvunjika guu 
 3. Asiyekuwepo na lake halipo. 
 4. Akupaye kisogo sio mwenzako. 
 5. Kidole kimoja hakivunji chawa     [       ]

25. Kukiwa kuna shida ndogo itatuliwe mapema kabla haijawa kubwa. Methali ipi inahusiana na kifungu hicho cha maneno kati ya hizi? ________________________________ 

 1. Hauchi hauchi unakucha 
 2. Mwanzo wa ngoma ni lele 
 3. Usipoziba ufa utajenga ukuta 
 4. Penye miti hapana wajenzi.
 5. Fimbo ya mnyonge ni umoja     [       ]

26. Mashaka ni mtu asiyependa kutunza vitu kwa manufaa ya baadaye. Ni methali ipi kati ya zifuatazo itamsaidia kubadili mwenendo wake? __________________________ 

 1. Akili ni nywele 
 2. Akiba haiozi 
 3. Abwebwaye hujishika 
 4. Adui mpende. 
 5. Ahadi ni deni     [       ]

27. Jogoo washamba ______ Kifungu kipi cha maneno kinaka-milisha kwa usahihi methali hiyo? 

 1. hawiki mjini
 2. huwika mjini 
 3. huwika alfajiri 
 4. huliwa mjini 
 5. hawiki jioni

28. Bute anapenda kudadisi sana ili kuelewa jambo. Methali ipi kati ya zifuatazo inaelezea umuhimu wa tabia ya Bute? _______________________ 

 1. Asiye na bahati habahatishi 
 2. Asiyesikia la mkuu huvunjika guu 
 3. Asiye na mengi ana machache
 4. Asiyeuliza hana ajifunzalo 
 5. Asiyefahamu urafiki si rafiki     [       ]

29. “Bandu bandu humaliza gogo.” Methali ipi kati ya zifuatazo inafanana na hii? __________ 

 1. Pole pole ndio mwendo. 
 2. Mtaka cha uvunguni sharti ainame.
 3. Samaki mkunje angali mbichi. 
 4. Chovya chovya humaliza buyu la asali.
 5. Mtaka yote kwa pupa hukosa yote     [       ]

30. Mwalimu Kaze aliwapa wanafunzi wake maswali ya chemshabongo. Nahau “chemshabongo” kama ilivyotumika katika sentensi hii ina maana gani kati ya zifuatazo? ____

 1. Changamsha akili 
 2. Fikiri kwa makini
 3. Sumbua akili 
 4. Fikiri sana 
 5. Amsha ubongo     [       ]

31. Uongozi wa mtaa ulivalia njuga tatizo la uporaji. Nahau “valia njuga” kamailivyotumika katika sentensi hii ina maana gani? _____________ 

 1. Kufuatilia kwa jazba 
 2. Kufuatilia kwa hasira 
 3. Kufuatilia kwa makini 
 4. Kufuatilia kwa siri 
 5. Kufuatilia kwa tahadhar     [       ]

32. Mama alipanga vyombo kabatini. Kinyume cha neno “panga” ni lipi kati ya yafuatayo? __________ 

 1. pangisha
 2. pangusa 
 3. pangua 
 4. panua 
 5. pango     [       ]

33. Babu yangu analima mashamba kwa ustadi. Nomino ipi inatokana na kubadilishwa kwa kitenzi “lima”? ________ 

 1. Limisha
 2. Limiana 
 3. Limika
 4. Mkulima 
 5. Kalime     [       ]

34. Neno linalotokana nakudondosha silabi moja katika neno “sabuni” ni lipi kati ya yafuatayo? ___________________ 

 1. suna 
 2. buni 
 3. bunia 
 4. ibua 
 5. nusa     [       ]

35. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aling’atuka madarakani. Katika sentensi hii, kisawe cha neno “NG’ATUKA” ni kipi kati ya vifuatavyo? _____ 

 1. Kujiuzulu 
 2. Kustaafu 
 3. Fukuzwa kazi
 4. Kustaafishwa 
 5. ng’atua

SEHEMU B: KWA KUTUMIA MANENO YALIYOMO KWENYE KISANDUKU KAMILISHA BARUA IFUATAYO KWAKUJIBU SWALI LA 36 – 40

Baraka Kazingumu, M. Tumaini, Nakutakia utekelezaji mwema, S. L. P 21, YAH. KUPANDISHWA CHEO NA KUBADULISHIWA MAJUKUMU

36.__________

Nachingwea.

04.10.2020

37._________________________

Shule ya Msingi Kisovu,

S. L. P 41,

Namtumbo.

Ndugu,

38._______________________________

Rejea kichwa cha habari hapo juu.

Napenda kukujulisha kuwa kutokana na utendaji kazi wako mzuri umepandishwa cheo kutoka Mwalimu wa Michezo kuwa Afisa Utamaduni na Michezo wa Wilaya ya Kwetu kuzuri. Hivyo, unatakiwa kuhamia Makao Makuu ya Wilaya punde upatapo barua hii na utawajibika kwa nafasi hiyo.

39._________________________

40._________________________

Masumbuko Tumaini

Mkurugenzi

SEHEMU C: UFAHAMU SOMA KWA MAKINI HABARI IFUATAYO KISHA JIBU SWALI 41 - 45

Kachiku ni kijana mwenye tabia nzuri anayeishi na wazazi wake katika mtaa wa Kibaoni. Alibahatika kuzaliwa peke yake katika familia ya kitajiri. Wazazi wake walimpenda na kumdekeza sana, walimsomesha katika shule nzuri yenye gharama kubwa kwa lengo la kupata elimu bora.

Tabia ya Kachiku ilianza kubadilika kutokana na kuambatana na makundi mabaya shuleni. Kachiku alitumia muda mwingi sana kuzurura mitaani na vijiweni badala ya kusoma. Aliamini kwamba utajiri wa wazazi wake ni nguzo katika maisha yake, akasahau kwamba; “mtegemea cha nduguye hufa maskini. ”Hatimaye, tabia ya Kachiku ikakithiri akaanza kulewa na kuvuta sigara. Unywaji wapombe ulipomkolea akaanza kukwapua vitu vidogovidogo nyumbani kwao ili apate fedha ya kukata maji. Aidha, alikuwa akirudi nyumbani akiwa amelewa chakari. Tabia hiyo haikuwafurahisha wazazi wake. Walijitahidi kumkanyana kumweleza madhara yake lakini alikaidi kama ilivyo ada “sikio la kufa halisikii dawa.”Hakupenda kuwasikiliza wazazi wake na aliona kama wanampotezea muda.

Kadiri siku zilivyozidi kwenda ndivyo tabia ya Kachiku ilivyozidi kuwa mbaya. Akaanza kuvunja nyumba za watu na kuiba mali zao. Siku moja, Kachiku na wenzake walikwenda kuiba duka la jirani yao. Kwa bahati walikamatwa na askari aliyekuwa doria. Wazazi wa Kachiku walipigwa na butwaa baada ya kupata taarifa za kukamatwa kwa kijana wao. Kesi ilisikilizwa mahakamani na mwishowe Kachiku alihukumiwa kifungo cha miaka mitano jela. 

41. Kichwa cha habari hii kingefaa kuwa kipi? ____________

42. Kutokana na habari uliyoisoma ni tabia gani mbaya alizokuwa nazo Kachiku? Taja mbili.

________________________, _______________________

43. Nini maana ya neno “kanya” kama lilivyotumika katika habari uliyoisoma? _______________________________

44. Kwanini Kachiku alihukumiwa kifungo cha miaka mitano jela? ___________________________________________

45. Unapata funzo gani kutokana na habari uliyoisoma?

LEARNINGHUBTZ.CO.TZSTANDARD SEVEN KISWAHILI EXAM SERIES 39


JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA OFISI YA RAIS TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA

MTIHANI WA TATHMINI DARASA LA VII JULAI 2021

HISABATI

Muda: saa 1 : 30

MAELEKEZO:

1. Jaza taarifa zako muhimu katika karatasi ya kujibia uliyopewa

2. Jibu maswali yote kulingana na maelekezo ya kila sehemu

3. Zingatia unadhifu wa kazi yako

4. Katika swali la 1-40 andika herufi ya jibu sahihi

5. Kwa swali la 41-45 jibu kwa kuonyesha njia katika nafasi iliyoachwa wazi


1. Ipi kati ya sehemu zifuatazo ni sehemu rahisi ya 45%? 

 1. 9/
 2. 2/
 3. 9/20 
 4. 20/
 5. 45/10       [         ]

2. Namba ya Kirumi inayowakilisha 49 ni

 1. LXIX 
 2. XVIX 
 3. XLIX
 4. LVXI 
 5.  XLXI       [         ]

3. Chausiku ana shilingi 9,000. Amepungukiwa na asilimia ngapi ya fedha ili kununua katoni moja yenye chupa 24 za juisi, iwapo chupa moja ya juisi huuzwa kwa bei ya shilingi 500? 

 1. 75% 
 2. 33.3% 
 3. 25% 
 4. 50% 
 5. 66.7%       [         ]

 4. Kazimoto alichagua wanafunzi watano ili waandike kipeuo cha pili cha jumla ya namba witiri zilizopo kuanzia 1 hadi 11. Je, lipi ni sahihi kati ya majibu yafuatayo?

 1. 4
 2. 6       [         ]

 5. Wanafunzi watano walipewa tarakimu 1, 3, 8, 9, 2, 4, 5 ili waunde namba nzima kubwa kuliko zote kwa kutumia tarakimu hizo. Je, ni namba ipi iliyoundwa ambayo ni kubwa kuliko nyingine? 

 1. 9,834,521 
 2. 9,843,521 
 3. 9,853,421
 4. 9,854,321 
 5. 9,845,321       [         ]

 6. Shule ilikusanya ada shillingi 39,076. Katika makusanyo haya ni tarakimu ipi inawakilisha mamia? 

 1. 9       [         ]

 7. Matokeo ya uchaguzi wa viongozi uliofanyika shuleni yalikuwa kama ifuatavyo; Zawadi alipata kura 876, Baraka kura 718 na Waridi kura 561. Tofauti ya kura nyingi zaidi na ndogo zaidi ni ipi kwa namba za Kirumi? 

 1. DLXI 
 2. CLVII 
 3. CLVIII
 4. DCCXVIII 
 5. CCCXV       [         ] 

 8. Wanafunzi watano walishindana kukimbia mbio awamu 3 kwa kupunguza hatua 6 kwa kila awamu. Iwapo walianzia hatua ya 59, yupi alimaliza awamu zote kwa mpangilio sahihi? 

 1. 59, 53, 47, 41 
 2. 59, 65, 71, 78 
 3. 59, 53, 41, 35 
 4. 59, 65, 78, 84 
 5. 59, 53, 47, 31       [         ] 

 9. Upi ni mpangilio sahihi wa kupungua wa namba witiri zilizopo kati ya 50 na 60? 

 1. 61, 59, 57, 55, 53 
 2. 59, 57, 55, 53, 51 
 3. 58, 56, 54, 52, 50 
 4. 59, 53 
 5. 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51       [         ]

 10. Shule tatu R, S na T ziligawana dazeni 120 za vitabu kama ifuatavyo; R alipata 1/ya vitabu vyote na S alipata 60% ya vitabu vilivyobaki. Ikiwa vitabu vilivyobaki vilikuwa vya Shule T. Je, shule T ilipata vitabu vingapi? 

 1. 480 
 2. 576 
 3. 120 
 4. 384 
 5. 320       [         ]

 11. Mwalimu alichagua wanafunzi watano ili kupanga namba zifuatazo 0.04, 2%, 1/4, 1 na 2. Upi ni mpangilio sahihi kati ya ifuatayo? 

 1. 1, 1/4, 2, 0.04, 2% 
 2.  –2, 1, 0.04, 2%, 1/
 3. 2, 2%, 0.04, 1/4, 1 
 4. 1, 2%, 0.04, 1/4,
 5. 0.04, 2, 2%, 1, 1/      [         ]

 12. Ni namba ipi inayofuata katika mpangilio wa namba zifuatazo? 17, 21, 25, 29, ______________ 

 1. 37 
 2. 33 
 3. 28 
 4. 30
 5. 43       [         ]

13. Ipi ni namba ndogo kuliko zote katika seti ya namba zifuatazo? { 0.75, – 1, 0.5, 0, – 3/4, }

 1.  0 
 2. 0.5 
 3. 0.75
 4.  –1
 5.  –3/      [         ]

 14. Nini thamani ya 15 x ( 14 + 8 )?

 1.  +90 
 2. 37 
 3. 90
 4. +330 
 5. 330       [         ]

 15. Je, kuna 0.36 ngapi katika 14/5

 1. 50 
 2. 20 
 3. 500       [         ]

 16. Nini zao la 0.9 na 3.21? 

 1. 2.889 
 2. 2.789 
 3. 28.89 
 4. 2.31 
 5. 4.11       [         ]

 17. Josephine huuza kuku 60 kila mwezi kwa faida ya Shilingi 3,000 kwa kila kuku. Je, kwa mwaka mmoja Josephine hupata faida ya kiasi gani kutokana na biashara hiyo? 

 1. 21,600,000
 2. 2,160,000
 3. 720,000 
 4. 36,000 
 5. 180,000       [         ]

 18. Tafuta thamani ya 44/5 ÷ 48 = 

 1.  1/5 
 2.  1/10 
 3.  1/2 
 4.  10/
 5. 1/100        [         ]

19. Mwalimu aliwapa wanafunzi kazi ya kutafuta thamani ya mtajo 8 – (3 + +8). Je, ni lipi jibu sahihi walilopata? 

 1.  –
 2. +19 
 3. +13 
 4. +3
 5. 13       [         ]

 20. Wazazi wa watoto watatu Asha, Juma na Jamila walikuwa na kiasi cha fedha kama ifuatavyo: Mzazi wa Asha Sh. 1,039,000, mzazi wa Juma Sh. 929, 000 na mzazi wa Jamila Sh. 820,000. Kama wazazi wa Juma na Jamila wangeunganisha fedha zao, wangemzidi mzazi wa Asha kwa kiasi gani cha fedha? 

 1. Sh 710,000 
 2. Sh 601,000 
 3. Sh 611,000 
 4. Sh 619,000 
 5. Sh 219,000       [         ]

 21. Bwana Ngasa alivuna mazao yafuatayo; maharage magunia 20, mahindi magunia 60, mpunga magunia 50 na karanga magunia 30. Ikiwa aliuza 1/ya magunia ya kila zao, je, aliuza magunia mangapi ya mazao yote? 

 1. Magunia 42 
 2. Magunia 32 
 3. Magunia 22 
 4. Magunia 12 
 5. Magunia 28       [         ]

 22. Shamba la ng’ombe wa maziwa huzalisha lita 254,567 za maziwa kwa siku. Ni kiasi gani cha maziwa kitazalishwa kwa siku 43? 

 1. Lita 10,646,381 
 2. Lita 10,945,381 
 3. Lita 10,946,381 
 4. Lita 10,846,381 
 5. Lita 10,746,381       [         ]

 23. Garimoshi liliondoka Arusha saa 5 na dakika 10 asubuhi na kutumia muda wa saa 15 na dakika 15 kufika jijini Dar es Salaam. Je, garimoshi hilo lilifika Dar es Salaam saa ngapi? (Jibu liwe katika utaratibu wa saa 12). 

 1. 8:25 usiku 
 2. 8:25 adhuhuri 
 3. 2:25 usiku 
 4. 2:25 asubuhi 
 5. 3:15 usiku       [         ]

 24. Viwanja vinne vya makazi viliuzwa kwa jumla ya shilingi 5,500,000. Ikiwa viwanja vitatu viliuzwa kwa shilingi 1,257,000 kila kimoja, je, kiwanja cha nne kiliuzwa kwa shilingi ngapi? 

 1. sh 1,375,000 
 2. sh 2,632,000 
 3. sh 2,989,000 
 4. sh 3,771,000 
 5. sh 1,729,000       [         ]

25. Gawanya miaka 95 na miezi 8 kwa 28.

 1. Miaka 3 na miezi 0 
 2. Miaka 3 na miezi 5 
 3. Miaka 5 na miezi 3 
 4. Miaka 3 na miezi 4 
 5. Miaka 5 na miezi 4       [         ]

 26. Jumla ya saa 6 na dakika 30 na saa 3 na dakika 45 ni ipi? 

 1. Saa 9 na dakika 75 
 2. Saa 9 na dakika 15 
 3. Saa 10 na dakika 05 
 4. Saa 10 na dakika 25 
 5. Saa 10 na dakika 15       [         ]

 27. Ni nini tofauti ya saa 8 dakika 20 na saa 5 dakika 45 

 1. Saa 14 na dakika 05
 2. Saa 2 na dakika 75 
 3. Saa 2 na dakika 35 
 4. Saa 3 na dakika 25 
 5. Saa 13 na dakika 65       [         ]

 28. Miaka 2015, 2016, 2017, 2018 na 2019 ni muda waliozaliwa watoto katika familia tano tofauti. Upi ni mwaka mrefu?

 1. 2015 
 2. 2016 
 3. 2017
 4. 2018 
 5. 2019       [         ]

 29. Jamali alipewa picha ya umbo la pembe tano lenye ukubwa wa pembe kama ilivyooneshwa kwenye Kielelezo Na. 1. Kama mtaalamu wa Hisabati, ipi kati ya zifuatazo ni thamani ya y?

 1. 20 
 2. 38 
 3. 88       [         ]

30. Juma alipewa kazi ya kujenga banda la kuku na akalijenga kama linavyoonekana katika umbo lifuatalo: Kama mtaalamu wa maumbo ya kihisabati, umbo hili linaitwaje? 

 1. Pembetatu pacha 
 2. Pembetatu mraba 
 3. Pembetatu sawa 
 4. Pembetatu gun
 5. Pembetatu sambamba 

31. Mandalu alipanga kutumia siku 3 kujaza tenki la maji lenye kipenyo cha m 14 na kimo cha m 5. Ikiwa hujaza m3 154 za maji katika tenki hilo kwa siku. Je, siku ngapi zaidi zitahitajika kujaza tenki zima? (Tumia π = 22/7). 

 1. 6
 2. 7       [         ]

32. Ikiwa eneo la trapeza ABCD ni sm2 160, upi ni urefu wa BE? 

 1. Sm 8 
 2. Sm 10 
 3. Sm 5 
 4. Sm 20 
 5. Sm 13       [         ]

33.Mwajuma alipewa kipande cha nguo chenye urefu wa dekameta 71/4. Urefu huo ni sawa na meta ngapi za kitambaa? 

 1. m 725 
 2. m 7.25
 3. m 72,500 
 4. m 72.5
 5. m 7,250       [        ]

34. Mzazi wa Kinje na Mzazi wa Kelo kwa pamoja walinunua kg 189 g 600 za sukari. Ikiwa waligawana sukari hiyo kwa kiwango kinacholingana, je, ni kiasi gani cha sukari kila mzazi alipata? 

 1. kg 90 g 375 
 2. kg 94.5 g 300 
 3. kg 94 g 350 
 4. kg 94 g 800 
 5. kg 94 g 300       [         ] 

35. Chupa ya maji ina ujazo wa ml 350. Je, katoni 2 za chupa za maji zina jumla ya lita ngapi ikiwa kila katoni ina chupa 24?

 1. lita 1.68 
 2. lita 168 
 3. lita 1,680 
 4. lita 16.8 
 5. lita 0.168       [         ]

 36. Maganga hutembea umbali wa km 4 m 8 sm 12 kwa siku moja. Je, atatembea umbali gani kwa siku 15? 

 1. km 61 m 21 sm 80 
 2. km 61 m 21 sm 180 
 3. km 60 m 80 sm 20 
 4. km 60 m 20 sm 80 
 5. km 60 m 121 sm 80       [         ]

 37. Ikiwa nyuzi za umbo lenye pembe nne ni 3t – 100, 2t + 250, 45o – t na 4t + 600. Thamani ya herufi t katika umbo hilo ni ipi? 

 1. 15o 
 2. 30o 
 3. 60o 
 4. 90o 
 5. 120       [         ]

 38. Kiwanja cha mpira wa miguu kina mzingo wa mita 112. Ikiwa urefu wa kiwanja hicho ni Meta (x – 2) na upana wake ni Meta ( 21/x – 5), thamani ya itakuwa ngapi?

 1. 56 
 2. 98 
 3. 18
 4. 14 
 5. 42       [         ]

 39. Darasa lina jumla ya wanafunzi 9. Wastani wa uzito wa wanafunzi 5 ni kilogramu 20. Tafuta jumla ya uzito wa wanafunzi wote ikiwa wastani wa uzito wa wanafunzi waliobaki ni kilogramu 30. 

 1. Kilogramu 50 
 2. Kilogramu 450
 3. Kilogramu 100
 4. Kilogramu 220
 5. Kilogramu 130       [         ]

40. Ikiwa wastani wa sh 100, sh 250, sh 350 na sh 3p ni sh 205, thamani ya herufi ‘p’ itakuwa ngapi? 

 1. 40 
 2. 120 
 3. 85
 4. 165 
 5. 161       [         ] 


SEHEMU B: 

MATENDO YA KIHISABATI, MAUMBO NA MAFUMBO

41. Idadi ya wanafunzi waliohitimu Darasa la Saba mwaka 2018 katika Kata yetu ilikuwa 600. Kati ya hao, 71/2% hawakufaulu mtihani. Je, ni sehemu gani ya wahitimu walifaulu mtihani?

42. Peo tatu za shamba lenye umbo la mstatili ni A ( – 4, 1 ), B ( – 4, – 2 ), na C ( 3, –2 ). Tumia grafu ya majira ya nukta kutafuta peo ya nne.

43. Kijiji cha Mtakuja kilitaka kujenga Zahanati katika kiwanja kinachowakilishwa na umbo lifuatalo:

44. Katika shule ya msingi Railway, mwanafunzi akipata daraja A katika somo lolote, mmiliki wa shule humlipa mwalimu shilingi 10,000 kwa kila A kama motisha kwenye somo lake. Ikiwa mwalimu wa Hisabati alipata shilingi 1,250,000, je ni wanafunzi wangapi walipata daraja A katika somo hilo?

 45. Bahati alikuwa na kalamu 8 na penseli 12. Aliamua kuwagawia rafiki zake kalamu 3 na penseli 5. Iwapo aliuza idadi ya kalamu zilizobaki kwa shilingi 200 kila moja, penseli zilizobaki kwa shilingi 100 kila moja, je, alipata jumla ya kiasi gani cha fedha?

LEARNINGHUBTZ.CO.TZSTANDARD SEVEN HESABU EXAM SERIES 38

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA OFISI YA RAIS TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA

MTIHANI WA TATHMINIDARASA LA VII JULAI 2021

MAARIFA YA JAMII

Muda: saa 1 : 30

MAELEKEZO:

1. Jaza taarifa zako muhimu katika karatasi ya kujibia uliyopewa

2. Jibu maswali yote kulingana na maelekezo ya kila sehemu

3. Zingatia unadhifu wa kazi yako

4. Katika swali la 1-40 andika herufi ya jibu sahihi

5. Kwa swali la 41-45 andika majibu katika nafasi iliyoachwa wazi

SEHEMU : A 

CHAGUA HERUFI YA JIBU SAHIHI 

1. Ardhi ni rasilimali ambayo isipotunzwa vizuri inaweza kusababisha hatari katika maisha ya viumbe hai na rasilimali nyingine. Ipi ni njia bora itakayotumika kutunza rasilimali hiyo kati ya zifuatazo? ______

 1. Kuongeza idadi ya wakulima mashambani
 2. Kutoa elimu juu ya matumizi sahihi yaardhi
 3. Kuhimiza wafugaji kuongeza idadi ya mifugo
 4. Kuwahimiza wananchi kutumia mbolea za viwandani
 5. Kuhimiza upandaji miti katika maeneo ya wazi     [     ]

2. Katika sikukuu ya wakulima kauli mbiu iliyotolewa na Waziri Mkuu ilikuwa ni, “Kilimo ni uti wa mgongo katika uchumi wa Tanzania”. Kauli mbiu hiyo inamaana gani? ______________________________

 1. Ni shughuli inayofanywa na watu matajiri
 2. Hufanyika kwa kutumia matrekta na majembe ya kukokotwa na ng’ombe
 3. Ndio shughuli kuu ya uzalishaji mali
 4. Hufanyika sehemu zenye vyanzo vya maji pekee
 5. Mazao yanayovunwa huuzwa nje ya nchi     [     ]

3. Mwalimu Kazimoto alifundisha kuhusu shughuli ya kilimo cha mazao ya biashara kilichofanywa Tanganyika kabla ya uhuru. Je, wanafunziwalibaini mazao yapi ya biashara? _____________________

 1. Korosho, maharage,mkonge na pareto
 2. Mahindi, kahawa, chai na pareto
 3. Kahawa,pareto,mkonge na chai
 4. Zabibu, kahawa,chai na maharage
 5. Pareto, korosho,chai na mahindi     [     ]

4. Wakulima wengi nchini Tanzania hupeleka mazao sokoni kuuza. Ninjia zipi kuu za usafirishaji zinazotumika? ___________________________

 1. Barabara na Reli
 2. Anga na Barabara
 3. Maji na Anga
 4. Reli na Anga
 5. Maji na Barabara     [     ]

5. Shughuli za kilimo huweza kuharibu ardhiikiwa hazikufanyika kwa uangalifu. Ni kwa namna gani kilimo kinaweza kuharibu ardhi? ______

 1. Kwa kutumia mbolea ya asili
 2. Kwa kulima kwa kubadilisha mazao
 3. Kwa kulima matuta ya kukinga mteremko
 4. Kwa kutumia mbolea za viwandani
 5. Kwa kupanda miti karibu na shamba     [     ]

6. Ukurasa wa 3kati ya 96.Shamba la Bwana Tembo ambalo lipo pembeni ya mlima Pina limepungukiwa na rutuba kutokana na momonyoko wa udongo. Kama mtaalam wa mazingira ninini chanzocha momonyoko huo? _________________________________

 1. Shamba kuwa katika mteremko mkali
 2. Shamba kuwa na miti mingi
 3. Samadi kuwekwa shambani
 4. Shamba kupandwa mazao mengi ya mizizi na nafaka
 5. Mazao kubadilishwa shambani kila mwaka     [     ]

7. Shughuli za kibinadamu kandoya mto Matumaini huleta madhara kwa jamii inayouzunguka. Ni madhara gani yanasababishwa na shughuli za ukataji miti ovyo pembeni mwa mto huo? _________ 

 1. Ukosefu wa maji viwandani 
 2. Uchafuzi wa hewa 
 3. Ardhi kupoteza rutuba 
 4. Kukauka kwa vyanzo vya maji 
 5. Kupungua kwa uvuvi     [     ]

8. Wazo ni mkulima ambaye anataka kuanzisha kilimo katika eneo ambalo ni nusu jangwa. Kama Afisa kilimo niushauri gani utampa?________ 

 1. Kulima mazao yanayovumilia ukame 
 2. Kuachana na shughuli za kilimo 
 3. Kulima msimu wa mvua tu 
 4. Kutumia mbolea ya viwandani tuwakati wa kilimo
 5. Kutumia samadi peke yakewakati wa kilimo     [     ]

9. Ukiwa ni kiongozi wa klabu ya kutunza mazingira, utampa ushauri gani mtu anaye kata miti ovyo kwa ajili ya kupata nishati? ___________________

 1. Kutumianishati mbadala rafiki kwa mazingira 
 2. Kujificha asikamatwe na Maafisa Misitu 
 3. Kuhifadhivyema mabaki ya miti iliyokatwa 
 4. Kuuzakuni na mkaa kujiongezea kipato 
 5. Kukatamiti ya ndani ya misitu ili asijulikane     [     ]

10. Ni tukio lipi la kihistoria lilitokea Tanganyika mwaka 1926? _______

 1. Kuanza kwa Vita Kuu ya Pili ya Dunia
 2. Kuanzishwa kwa chama cha African Association
 3. Kuanzishwa kwa Baraza la Bunge 
 4. Uhuru wa Tanganyika 
 5. Kuanzishwa kwa vyama vingi     [     ]

11. Ukurasa wa 4kati ya 911.Wanafunzi wa Darasa la Saba katika Shule ya Msingi Mwenge wanapanga safari ya kimasomokwenda kuona mabaki yamifumo ya kilimo cha umwagiliaji iliyotumiwa na watu wa kale. Ni eneolipi la kihistoria utawashauri kutembelea? _________ 

 1. Engaruka 
 2. Amboni
 3. Isimila 
 4. Olduvai Gorge 
 5. Kondoa Irangi     [     ]

12. Maeneo yafuatayo ya kihistoria yanapatikana Tanzania isipokuwa _________________________________ 

 1. Rusinga 
 2. Olduvai Gorge 
 3. Engaruka 
 4. Kondoa Irangi 
 5. Kaole     [     ]

13. Historia ya ukombozi wa Tanzania ilianza na vyama vya ustawi wa wafanyakazi kama vile TTACSA mwaka 1922 kilichobadilishwa kuwa TAA mwaka 1929 na baadae kuwa TANU mwaka 1954. Je, ni kwa nini TAA ilibadilishwa kuwa chama cha TANU mwaka 1954? ____________

 1. Kuwaunganisha watu wote katika kudai uhuru 
 2. Kuwa chama cha kisiasa kwa ajili ya wafanyakazi tu 
 3. Kuwaunganisha watu wote kupigana vita vya ukombozi 
 4. Kuunganisha vyama vyote vya siasa katika harakati za ukombozi 
 5. Kuwa chama cha kutetea ustawi wa wakulima     [     ]

14. Wanafunzi wa Darasa la Sita walirekodi viwango vya jotoridi kuanzia Jumatatu hadi Jumapili kama ifuatavyo: 200C, 320C, 300C, 240C, 270C, 270C na 220C mtawalia. Je,upi ni wastani wa jotoridi kwa wiki? ___________ 

 1. 200C 
 2. 320C 
 3. 270 C
 4. 26.20 C 
 5. 260     [     ]

15. Umepewa jukumu la kutoa mafunzo kwa wanakijiji wa Kijiji cha Juhudi juu ya fursa mbalimbali za kibiashara ambazo zinaweza kufanyika katika vipindi mbalimbali vya mwaka. Je, ungewashauri kufanya biashara ya kuuza miavuli katikakipindi gani? __________________ 

 1. Wakati wa Kiangazi 
 2. Wakatiwa Kipupwe 
 3. Wakati wa Vuli 
 4. Wakati wa Masika 
 5. Wakati wa Baridi     [     ]

16. Wanafunzi wa Darasa la Nne walifundishwa kuhusu vipengele mbalimbalivya hali ya hewa. Ni kundi lipilinawakilisha vipengele vya hali ya hewa walivyojifunza? ___________________________________ 

 1. Jotoridi, udongo, mvua na unyevuanga 
 2. Anga, mwangajua, mgandamizohewa na upepo 
 3. Maji, udongo, jotoridi na mawingu 
 4. Mgandamizohewa, jotoridi, mvua na mwangajua 
 5. Mvua, jotoridi mgandamizohewa na anga     [     ]

17. Baraka anatafuta msaada wako kumwezesha kujibu swali kuhusu dhana ya “utamaduni”. Je, ni vielelezo vipi vya utamaduni utakavyo-mpa Baraka ili aweze kuielewa vizuri dhana hiyo? ________ 

 1. Lugha, mila na tohara 
 2. Mila, desturi na lugha 
 3. Mila, desturi na miiko 
 4. Tohara, mila na desturi 
 5. Lugha, mila na makumbusho     [     ]

18. Ngoma za asili, uchongaji, uchoraji na maigizo ya jadi ni miongoni mwa mambo ya kitamaduni yanayovutia watalii. Ni neno gani lifaalo kwa vipengele hivi vya utamaduni? ___________________________ 

 1. Mila
 2. Sanaa 
 3. Michezo 
 4. Lugha 
 5. Miiko     [     ]

19. Kiongozi kutoka Wizara inayosimamia Utamaduni aliwataka vijana kuacha kushabikia tamaduni za kigeni na kudharau tamaduni za Kiafrika. Je, nini lengo la ushauri huo? __________________________ 

 1. Kulinda maslahi ya wageni
 2. Kulinda maslahi ya viongozi 
 3. Kupata fursa ya kutembelea nchi za nje
 4. Kulinda rasilimali za Taifa
 5. Kufurahiarasilimali za Taifa     [     ]

20. Mwalimu Mkuu wa Shule ya Msingi Harambee husisitiza wanafunzi wake kushiriki katika michezo ya jadi. Lipi katiya yafuatayo ni lengo lake kuu? __________________________ 

 1. kukuza kufikiri na kucheza 
 2. kuwezesha maamuzi na kuwa mbinafsi 
 3. kukuza kufikiri na kufanya maamuzi 
 4. kuongeza uzuri wa nyimbo na kufikiri 
 5. kutanua utawala wa sheria nakufanyamaamuzi     [     ]

21. Fikiria umeteuliwa kuongea na mojawapo ya makundi rika katika jamii yako kuhusu mahusioano mema miongoni mwao. Lipi kati ya yafuatayo ungelisisitiza? ________ 

 1. Kuheshimiana na kusaidiana
 2. Kusaidiana na kugombana 
 3. Kusalimiana na kudharauliana 
 4. Kuheshimiana na kubaguana 
 5. Kuelewana na kuogopana     [     ]

22. Kama kuna wazazi na watoto, hii ni familia ya awali. Je, familia hii itaitwaje baada ya vifo vya wazazi wao? _________________________ 

 1. Familia pana 
 2. Familia ya watoto 
 3. Familia ya watoto yatima
 4. Familia tegemezi 
 5. Familia ya watoto wa mitaani     [     ]

23. Ukoloni katika nchi nyingi za Kiafrika ulikuwa na hasara zaidi kuliko faida. Kama mwanahistoria, ipi unadhani ni athari ya kijamii iliyotokana naukoloni katika Tanganyika? ________________________ 

 1. Kusaini mikataba na watawala wenyeji na kuleta mazao mapya
 2. Kuanzishwa kwaelimu rasmi na kueneza Ukristo 
 3. Kusaini mikataba na watawala wenyeji na kujenga barabara
 4. Kuanzishwa kwa mazao mapya na kuteua machifu kama watawala
 5. Kuleta elimu rasmi na kusaini mikataba na watawala wenyeji     [     ]

24. Nchi nyingi za Afrika kuwa wanachama wa jumuiya mbalimbali inadhihirisha umuhimu wa jumuiya hizokwa nchi husika. Unadhani nini kitatokea endapo nchi itavunja uhusiano huo? ________ 

 1. Kutakuwa na maendeleo makubwa katika nchi 
 2. Kushuka kwa uchumi na kudorora kwa amani 
 3. Kutumia bidhaa za nchi nyingine na kukua kwa maendeleo 
 4. Kuongeza wajuzi katika nchi na dunia 
 5. Kupata fursa ya kuungana na mataifa tajiri     [     ]

25. Mnamo robo ya mwisho ya karne ya 19, Mataifa ya Ulaya yaligombea maeneo ya Afrika kwasababu walitaka malighafi, masoko, wafanyakazi na sehemu ya kuweka vitega uchumi. Maeneo yafuatayo yaligombaniwa isipokuwa ___________________

 1. Maeneo ya kando kando ya Bahari au Ukanda wa Pwani 
 2. Maeneo yenye hali ya hewa nzuri na ardhi yenye rutuba 
 3. Maeneo yenye maziwa na mito mikuu
 4. Maeneo yenye utajiri wa madini na rasilimali nyingine 
 5. Maeneo yenye viwanda vingi vya kuzalisha bidhaa     [     ]

26. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere anatambulika kuwa ni shujaa hapa Tanzania na Afrika kwa ujumla. Ni nini kinachomfanya atambulike hivyo? _______________ 

 1. lihudhuria vikao vya UNO huko Ulaya 
 2. Alipinga vikali aina zote za ubaguzi wa rangi na kidini 
 3. Alipinga vikali urejeshwaji wa mfumowa vyama vingi 
 4. Aliwahamasisha Watanganyika kutumia mapambano ya silaha
 5. Alihamasisha mapinduzi katika kupigania uhuru     [     ]

27. Kuanzia mwaka 1985 hadi 2015 Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliongozwa na marais watatu. Ipi ni orodha sahihi ya Marais hao? _________

 1. Julius K. Nyerere, Ali H. Mwinyi and Bejamin W. Mkapa 
 2. Julius K. Nyerere, Ali H. Mwinyi na Jakaya M. Kikwete 
 3. Ali H. Mwinyi, Benjamin W. Mkapa na Jakaya M. Kikwete 
 4. Julius K. Nyerere, Abeid A. Karume na John P. Magufuli 
 5. Benjamin W. Mkapa, Jakaya M. Kikwete na John P. Magufuli     [     ]

28. Mwalimu aliwaambia wanafunziwakekuwa mistari ya latitudo huwa na mizingo tofauti tofauti kutegemea na mahali ulipo. Ni mstari upi wenye mzingo mrefu kati ya hii ifuatayo?_______________________________

 1. Tropiki ya Kaprikoni 
 2. Mzingo wa Aktiki
 3. Mstari wa Ikweta 
 4. Tropiki ya Kansa 
 5. Mzingo wa Antaktiki     [     ]

29. Wakati wa kipindi cha somo la Maarifa ya Jamii mwalimu aliwapa wanafunzi ramani ya Tanzania yenye vitu vya asili na vilivyotengenezwa na binadamu kwa lengo la kujifunza. Je, hiyo ilikuwa ni ramani ya ainagani? _________________________________ 

 1. Ramani za takwimu 
 2. Ramani za kisiasa 
 3. Ramani za kontua
 4. Ramani za topografia 
 5. Ramani za miji     [     ]

30. Mtalii aliwasili nchini Tanzania kupitia uwanja wa ndege wa Kilimanjaro na kuelekea moja kwa moja katika hifadhi ya Taifa ya Ngorongoro bila ya kupokelewa na mwenyeji yeyote. Ni kifaa kipikati ya vifuatavyo kilimwezesha kufika huko? _______________ 

 1. Skeli
 2. Hali ya hewa
 3. Ramani 
 4. Mwelekeo wa jua
 5. Picha 3     [     ]

31. Bahati alichora ramani ya kijiji chao bila kuonesha kipimio cha ramani. Ni adhari ipi atakayoipata mtumiaji wa ramani hiyo? _______________________ 

 1. Kushindwa kufahamu mipaka ya kijiji
 2. Kutofahamu ukubwa halisi wa kijiji
 3. Kutozitambua alama zilizotumika
 4. Maudhui ya ramani kutoeleweka 
 5. Mazao ya chakula yaliyo kijijini kutoonekana vizuri     [     ]

32. Fikiria kuwa umealikwa kamamtaalamu wa mambo ya hali ya hewakuelezea umuhimu wa tabaka la ozoni kwajamii. Je,ungeelezanini? __ 

 1. Huzuia kansa ya ngozi 
 2. Huzuia mmomonyoko wa udongo 
 3. Huongeza idadi ya watu
 4. Husababisha kutengenezeka kwa mvua 
 5. Huongeza uoto wa asili     [     ]

33. Rafiki yangu alisafiri kwenda Ulaya kumtembelea shangazi yake kipindi cha likizo. Kulikuwa na baridi kali iliyoambatana na mchana kuwa mfupi kuliko usiku. Je, hali hiyo inawakilisha msimu upi wa mwaka? __________ 

 1. Kiangazi 
 2. Masika 
 3. Kipupwe 
 4. Vuli 
 5. Mvua     [     ]

34. Wanafunzi wa Darasa la Tatu walijifunza kuwa,kuna sayari nane zinazounda mfumo wa jua ambazo baadhi zipo mbali na nyingine zipo karibu na jua. Je, ni Sayari ipi miongoni mwa zifuatazo ipo karibu zaidi na jua? ___________ 

 1. Sumbula
 2. Kausi 
 3. Zuhura
 4. Zebaki
 5. Dunia     [     ]

35. Tanzania ni nchi iliyojaaliwa kuwa na madini ya aina mbalimbali. Ni kundi lipi kati ya yafuatayo hujumuisha madini ya vito? _________ 

 1. Dhahabu, chumvi na chuma 
 2. Almasi, rubi na tanzanaiti 
 3. Almasi, dhahabu na chuma 
 4. Cobalt, rubi na tanzanaiti 
 5. Chumvi, dhahabu na almasi     [     ]

36. Wanafunzi wa Darasa la Saba walipewa aina mpya ya vifungo kwa ajili ya mashati yao. Ni kanuni ipi wanapaswa kuzingatia wakati wakushona vifungo hivyo? ____________________________________ 

 1. Kuchagua uzi wenye rangi tofauti na vifungo walivyopewa 
 2. Kuchagua sindano inayoendana na kitambaa cha shati 
 3. Kuanza kushona mshono wa kushikiza 
 4. Kutumia sindano kubwa kuliko tundu la kifungo 
 5. Kupitisha uzi upande wa juu ya kitambaa cha shati     [     ]

37. Umemtembelea shangazi yako na kupewa chumba kichafu cha kulala. Ni magonjwa gani unaweza kuyapata kwa kulala kwenye chumba hicho? ___________ 

 1. Kuharisha na kutapika 
 2. Kukohoa na kutapika 
 3. Mafua na kifua 
 4. Malaria na kifua 
 5. Kuharisha na mafua     [     ]

38. Bwana Nzima amepanga kusafiri na amedhamiria kufungasha nyama kwa ajili ya safari yake. Ungemshauri kutumia mojawapo ya njia zipi kuandaa nyama hiyo ili kuzuia kuharibika? ___________________ 

 1. Kukaanga, kuchemsha na kuchoma 
 2. Kuchemsha, kubanika na kukaanga 
 3. Kutokosa, kukaanga na kuchoma 
 4. Kuchoma, kukaanga na kubanika 
 5. Kuchoma, kubanika na kupika kwa mvuke     [     ]

39. Mwalimu wa Stadi za Kazi aliwaongoza wanafunzi kufinyanga chungu na kuwapa mbinu za kukikausha vizuri. Je, kuna umuhimu gani wa kukikausha chungu hicho? ____________________________________ 

 1. Kukifanya kiwe imara 
 2. Kukifanya kiwe na rangi nyeusi 
 3. Ili kuweza kukiweka nakshi 
 4. Kukifanya kuwana harufu ya kuungua 
 5. Kukifanya kiwe chepesi     [     ]

40. Mimi ni mbunifu, mwenye uthubutu na ninajituma katika kutimiza malengo yangu. Je, mimi ni nani? ______________________________ 

 1. Mjasiriamali 
 2. Mtu mwenye ujuzi 
 3. Mfanyabiashara 
 4. Mnunuzi 
 5. Muuzaji     [     ]


SEHEMU B

JIBU MASWALI YAFUATAYO KWA KUELEZA KWA KIFUPI

41. Eleza kwa kifupi tofauti kati ya mjasiriamali mtumishi na mjasiriamali mfanyabiashara? __ ____________________________________

42. Mlipuko wa volkano katika kijiji cha Kikuu umeleta madhara kwa jamii. Bainisha madhara chanya mawili ya mlipuko huo ___________

43. Bi Atupele aliwataka wanafunzi waorodheshe tabia ya nchi ya maeneo waliyotoka. Mmoja wa wanafunzi alitaja kuwepo kwa mvua nyingi, kiwango cha juu cha jotoridi na uwiano mdogo wa joto kwa mwaka mzima. Je, eneo hilo lina tabia gani ya nchi? __________

44. Tabu alitembelea kituo cha hali ya hewa kilichopo uwanja wa ndege wa Mwanza kuchukua takwimu za hali ya hewa ya eneo hilo, na kuwasilisha takwimu hizo katika Jedwali kama ifuatavyo:

Mwezi
Jan. Feb. Mach Apr Mei Juni Juli Agu. Sep Okt Nov Dis.
Joto(0 C) 22.5 25 25 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 26.1 26.1 26.1 26.6
Mvua (mm) 198 340 431 350 280 230 160 71 15 12 15 66
 1. Ni mwezi upi ulikuwa na mvua na jotoridi kubwa? __________________________
 2. Ni aina ipi ya tabia ya nchi inawakilishwa na taarifa zilizopo kwenye jedwali? _________________________________________

45. Ni kwa nini Chifu Mkwawa alijulikana kama shujaa katika jamii yake ___________________________________________________________________________________________________________________________ 


LEARNINGHUBTZ.CO.TZSTANDARD SEVEN MAARIFA EXAM SERIES 37

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA OFISI YA RAIS TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA

MTIHANI WA TATHMINIDARASA LA VII JULAI 2021

SAYANSI

Muda: saa 1 : 30

MAELEKEZO:

1. Jaza taarifa zako muhimu katika karatasi ya kujibia uliyopewa

2. Jibu maswali yote kulingana na maelekezo ya kila sehemu

3. Zingatia unadhifu wa kazi yako

4. Katika swali la 1-40 andika herufi ya jibu sahihi

5. Kwa swali la 41-45 andika majibu katika nafasi iliyoachwa wazi

SEHEMU A

CHAGUA HERUFI YA JIBU SAHIHI  

1. Ni katika kiungo kipi cha mfumo wa mmeng’enyo wa chakula virutubisho hufyonzwa? ______ 

 1. Utumbo mwembamba 
 2. Utumbo mpana 
 3. Tumbo la chakula 
 4. Kifuko nyongo 
 5. Umio wa chakula     [       ]

2. Kijiji cha Mirwa kilikumbwa na baa la njaa kutokana na uvamizi wa vipepeo. Je, vipepeo hao walikuwa katika hatua ipi ya ukuaji?_____ 

 1. Buu 
 2. Kipepeo. 
 3. Yai 
 4. Kiwavi 
 5. Tunutu

3.  Ni kanuni ipi hutumika kuonyesha uhusiano uliopo kati ya mkondo wa umeme, volteji na ukinzani katika sakiti ya umeme?__ 

 1. R=VI
 2. V=RI
 3. V=R/I
 4. R=I/V
 5. V=I/R    [       ]

4. Katika gesi zifuatazo, ipi unaweza kuitumia kuzima kitu kinachowaka? ___________ 

 1. Oksijeni 
 2. Nitrojeni 
 3. Kabon monoksaidi 
 4. Hyadrojeni 
 5. Kaboni dayoksaidi     [       ]

5. Umepewa kazi ya kutafuta densiti ya maji. Je utatoa jibu lako katika kizio gani? _____________ 

 1. Kg/m3 
 2. J/sm3 
 3. N/m3 
 4. Kg/sm3 
 5. m/sm36     [       ]

6. Umeambiwa ufungue Program jedwali, je ni hatua zipi utaufuata? ________

 1. Bofya menu ya start → Microsoft office →Programu jedwali 
 2. Bofya menu ya start → Microsoft word → Programu jedwali
 3. Bofya menu ya start → program jedwali → Microsoft office
 4. Bofya menu ya start → programu jedwali → Microsoft word 
 5. Bofya menu ya start → Microsoft office → Microsoft word     [       ]

7. Kijana mwenye nguvu na afya alisukuma ukuta kwa muda wa dakika kumi na ukuta huo haukudondoka. Kwa nini kijana huyo anaonekana hajafanya kazi _____________ 

 1. Alisukuma ukuta ambao haukusogea umbali wowote 
 2. Alitumia nguvu kidogo katika kuusukuma ukuta huo 
 3. Hakufuata mbinu za kisayansi katika kuusukuma ukuta 
 4. Hakujua uzito wa ukuta aliokuwa anausukuma     [       ]

8. Tabia ipi ya mwangahuwakilishwana upinde wa mvua unaoonekana katika mawingu ukiwana rangi mbalimbali saba? ____________________

 1. Kuakisiwa 
 2. Kusharabiwa 
 3. Kung’aa 
 4. Kutawanyika 
 5. Mnunuriko     [       ]

9. Baadhi ya watuhutoaharufu mbaya mwilini licha ya kuwa wanaoga kila asubuhi na jioni. Je, ushauri upi unapaswa kutolewa kwaoili kuondokana na tatizo hilo? _______________ 

 1. Kutumia maji safi na salama 
 2. Kutumia maji safi na kupaka mafuta 
 3. Kusafisha sehemu za siri na kwapa
 4. Kutumia sabuni na kupaka mafuta 
 5. Kutumia pafyumu     [       ]

10. Madhara ya kuwa na VVU/UKIMWI yanaweza kuwa kwa mtu binafsi, familia au Taifa. Yafuatayo ni madhara kwa mtu binafsi isipokuwa ____ 

 1. Hofu ya kifo 
 2. Kuugua mara kwa mara 
 3. Unyanyapaa 
 4. Kupunguza nguvukazi 
 5. Kupoteza diraya maisha     [       ]

11. Ili kuzima moto katika kitu kinachowaka, inashauriwa kufunika kwa nguo nzito kama blanketi. Nini lengo la kufanya hivyo? ___________________

 1. Kuondoa gesi ya oksijeni 
 2. Kuondoa gesi ya kaboni dayoksaidi 
 3. Kuongeza gesi ya kaboni monoksaidi 
 4. Kuondoa gesi ya naitrojeni 
 5. Kupunguzanguvu ya moto     [       ]

12. Nishati ya aina gani hupatikana kama matokeo ya vitu kugongwa na kupulizwa? ____ 

 1. Nishati ya sauti 
 2. Nishati ya umeme
 3. Nishati ya mwanga
 4. Nishati ya mawimbi 
 5. Nishati ya joto     [       ]

13. Ukitazama maji yaliyotulia vizuri utaiona sura yako. Kitendo hicho kinaonesha tabia gani ya mwanga? ________ 

 1. Kusafiri 
 2. Kupinda 
 3. Kupenya 
 4. Kuakisiwa 
 5. Kusharabiwa     [       ]

14. Wanafunzi wa Darasa la Saba walifanya jaribio la kurusha juu kipande cha chuma na puto lililojazwa hewa. Matokeo yake puto lilielea juu na chuma kilianguka chini. Je ni sifa ipi iliwezesha puto kuelea? __________ 

 1. Kuwa na uzito na hewa kwa ndani 
 2. Kuwa na hewana uzito kwa ndani 
 3. Kuwa na uwazi na uzito kwa ndani 
 4. Kuwa na mabawa na hewa kwa ndani 
 5. Kuwa na uwazi nahewa kwa ndani     [       ]

15. Namna ipi ya maada ni nyepesi zaidi kuliko zingine? _______

 1. Kimiminika 
 2. Barafu 
 3. Hewa 
 4. Maji 
 5. Yabisi     [       ]

16. Mwalimu wa Darasa la Sita anataka kuandaa matokeo ya mtihani ya nusu muhula kwa kutumia programu ya tarakilishi ili kuokoa muda. Je,utashauri kutumia programu gani? _______ 

 1. Programu jedwali 
 2. Program andishi 
 3. Programu endeshi 
 4. Program tumizi 
 5. Programu sakuzi     [       ]

17. Wanafunzi wa Darasa la Saba walipewa kazi ya kutengeneza antena. Je, ni hatua ipi ya kwanza wanatakiwa kuzingatia kabla ya kuanza kutengeneza antena? ____________________ 

 1. Kuchagua aina ya antenna 
 2. Kusanifu antenna 
 3. Kubaini matumizi ya antenna 
 4. Kuchagua vifaa vya kutumia
 5. Kuunda antenna     [       ]

18. Uwezo alimuona fundi mitambo akiweka kilainishi kwenye sehemu ya toroli inayoshikilia gurudumu. Je, nini umuhimu wa kufanya hivyo? __________ 

 1. Kuzuia vumbi 
 2. Kufanya ziwe safi 
 3. Kuzuiakutu 
 4. Kuzuia uchafu 
 5. Kupunguza msuguano     [       ]

19. Mwalimu mkuu amewapa Wanafunzi wa Darasa la saba kazi ya kupakia mifuko ya mahindi kwenye lori. Je,watatumia mashine ipi kurahisisha kazi hiyo? ______________________ 

 1. Kamba 
 2. Wenzo 
 3. Kabari 
 4. Gurudumu 
 5. Roda     [       ]

20. Misumari yote iliyoachwa njena fundi seremala alipokuwa anarekebisha moja ya darasa la shule ilibadilika rangi na kuwa kahawia. Je, ninikilisababisha kutokea kwa rangi hiyo? __________________ 

 1. Unyevunyevu na oksijeni 
 2. Mwanga na oksijeni 
 3. Unyevunyevu na mwanga 
 4. Nitrojeni na unyevunyevu
 5. Oksijeni na nitrojeni     [       ]

21. Watoto walipotembelea hifadhi ya Taifa,walipewa kifaa kilichosaidia kuwaona wanyama waliokuwa mbali. Je, unafikiri walipewakifaa gani? ____________ 

 1. Hadubini 
 2. Periskopu 
 3. Darubini (
 4. Miwani 
 5. Kamera     [       ]

22. Unahitaji kufanya nini ili kutoa msaada wa awali kwa mtu anayeungua moto uliosababishwa nakulipuka kwa mafuta ya petroli? __________ 

 1. Kumtoa nguo zote 
 2. Kummwagia maji 
 3. Kumfunika blanketi zito 
 4. Kumfunika na kitambaa cha baridi 
 5. Kumpeleka hospitali     [       ]

23. Mkulima ameumwa na nyoka mguuni Kama mtaalamu wa sayansi, utampa msaada gani wa awali? __________________ 

 1. Kumpeleka hospitali 
 2. Kumfunga sehemu ya juu ya alipoumwa 
 3. Kumsugua kwa majivu na chumvi 
 4. Kumsafisha jeraha kwa maji safi na sabuni 
 5. Kumlaza chali huku miguu ikiwa juu     [       ]

24. Ni jozi ipi inawakilisha magonjwa yanayotokana na kurithi kasoro katika vinasaba kutoka kizazi kimoja kwenda kingine? _____________ 

 1. Selimundu na hemophilia 
 2. Kifafa na homa ya ini
 3. Ualibino na kichocho 
 4. Pumu na kaswende
 5. Hemofilia na kifua kikuu     [       ]

25. Umeshauriwa na vijana wenzako kujiunga na kikundi cha kufanya mazoezi. Kamamtaalamu katika sayansi ya afya, kwa nini ni muhimu kupokea ushauri huo? __________ 

 1. Kuimarisha uhusiano na watu
 2. Kupata marafiki wema 
 3. Kuimarisha afya ya mwili 
 4. Kujua aina za michezo 
 5. Kujua wachezaji bora     [       ]

26. Baada ya baba yao kupata homa kali, vidonda vya koo, kuvuja damu puani, masikioni na kinywani, watoto wake walionekana wakimkumbatia kama ishara ya upendo. Siku chache baadae, wote walipata dalili hizoza ugonjwa. Je waliugua ugonjwa gani? _______________________ 

 1. Ndui 
 2. Kichocho
 3. Ebola 
 4. Kuhara damu 
 5. Kipindupindu     [       ]

27. Asidi inayopatikana tumboni husaidia katika mmeng’enyo wabaadhi ya vyakula. Je, asidi hiyo ina kazi gani nyingine? ____ 

 1. Kuwezasha ufyonzaji wa virutubisho 
 2. Kuua vijidudu ambavyo vipo kwenye chakula 
 3. Kuwezesha misuli ya tumbo kusaga chakula 
 4. Kuyeyusha madini ambayo yapo kwenye chakula 
 5. Kumalizia mchakato wa kumeng’enya chakula     [       ]

28. Baada ya uchunguzi wa kitaalamu,iligundulika kuwa Bwana Chapakazi alikula chakula kilichokuwa na sumu. Ni ogani ipi ilitumika kupambana na matatizo ya afya aliyoyapata Bwana Chapakazi? __________________ 

 1. Ini 
 2. Figo 
 3. Ngozi 
 4. Moyo 
 5. Mapafu     [       ]

29. Ogani zipi zinaunda mfumo wa utoaji takamwili wa mamalia? ____ 

 1. Ini, figo, ngozi na mapafu 
 2. Figo, mapafu, nyongo na kongosho 
 3. Ini, figo, kibofu na mapafu 
 4. Ngozi, kibofu, figo na kongosho 
 5. Mapafu, ngozi, kibofu na figo     [       ]

30. Mzee Karanga alijikata katika kidole chake,damu iliyokuwa ikitoka ilishindwa kuganda kwa muda mrefu. Je, unafikiri Mzee Karanga amekosa nini katika damu yake? _____________ 

 1. Seli nyekundu 
 2. Chembe sahani 
 3. Plazima
 4. Seli nyeupe 
 5. Himoglobini     [       ]

31. Mwalimu alifanya jaribio la kuotesha mbeguya mmea ndani ya kisanduku kilichokuwa na tundu upande mmoja. Baada ya kuota,ilipinda kuelekea upande wenye tundu. Je, matokeo hayo yanaonesha nini? _______ 

 1. Mimea hukua kuelekea nje 
 2. Mimea hukua kufuata mwanga
 3. Mimea huhitaji eneo la wazi ili ikue 
 4. Mimea hupinda wakati wa ukuaji
 5. Mimea hujongea kwa kupinda     [       ]

32. Ndugu yako ana matatizo ya kutoona mbali. Utamshauri atumie vyakula gani mara kwa mara ili vimsaidie katika tatizo lake? __________ 

 1. Ndizi, machungwa na karanga 
 2. Wali, nanasi na nyama 
 3. Embe, chungwa na spinachi
 4. Karoti, mihogo na maharagwe 
 5. Mkate, ndizi na mihogo     [       ]

33. Mwanafunzi anataka kutengeneza sakiti rahisi ili apate mwanga katika nyumba. Je, ni vifaa vipi anavyotakiwa kuunganisha ili kufikia lengo hilo _______ 

 1. Gropu, waya na swichi 
 2. Selikavu, fyuzi na kikata sakiti 
 3. Selikavu, waya na glopu 
 4. Swichi, ethi na fyuzi 
 5. Fyuzi, waya na ethi     [       ]

34. Ungeambiwa utoe mfano wa kifaa chochote kinachotumika kama nyenzo daraja la pili,ungetaja kitu gani? __________ 

 1. Toroli 
 2. Mkasi 
 3. Nyundo
 4. Koleo 
 5. Fagio     [       ]

35. Ni kifaa kipi hutumika kuhifadhi kichakato kikuu? __________ 

 1. Monita 
 2. Skrini 
 3. Kashamfumo 
 4. Kibodi 
 5. Kiteuzi

36. Ipi ni kazi ya pau nyumbani kwenye programu andishi? _______ 

 1. Kufanya marekebisho kwenye waraka
 2. Kuchomeka michoro kwenye waraka 
 3. Kuandaa yaliyomo kwenye waraka 
 4. Kuandaa barua pepe
 5. Kuonyesha jina la faili     [       ]

37. Sakiti ya umeme imeunganishwa na kikinza ambacho hakibadiliki. Nini kitatokea kwenye mkondo wa umeme ikiwa volteji itaongezeka? __________

 1. Mkondo wa umeme utaongezeka 
 2. Mkondo wa umeme hautobadilika 
 3. Mkondo wa umeme utapungua
 4. Mkondo wa umeme utaongezeka na baadae kupungua 
 5. Mkondo wa umeme utapungua na baadae kuongezeka     [       ]

38. Vyanzo mbalimbali vya nishati zinazotumika kupikia majumbani huwa na madhara kwenye mazingira. Sababu ipi inaifanya nishati itokanayo na gesivunde kuwa nzuri kwa matumizi? ____ 

 1. Haitoimoshi katikauzalishaji wake 
 2. Inatoa gesi ya oksijeni 
 3. Inatoa gesi ya kabonidayoksaidi 
 4. Haina gharama katika uzalishaji
 5. Haitumiki kwa wingi     [       ]

39. Mwalimu alifundisha mambo mbalimbali kuhusu mabadiliko ya kiumbo. Je,ni mfano upiulitolewa na mwalimu kuelezea mabadiliko hayo? ____________

 1. Kuoza kwa mimea au wanyama 
 2. Chuma kupata kutu 
 3. Kuyeyusha sukari kwenye maji 
 4. Kuunguza kipande cha mti 
 5. Kuchachuka kwa maziwa     [       ]

40. Upi ni mpangilio sahihi wa maada kuanzia yenye kani kubwa hadi ndogo ya mvutano kati ya molekuli? _______________ 

 1. Yabisi, gesi na kimiminika
 2. Kimiminika, yabisi na gesi 
 3. Gesi, kimiminika na yabisi 
 4. Yabisi, kimiminika na gesi 
 5. Kimiminika, gesi na yabisi     [       ]

SEHEMU B

41. Chunguza Kielelezo kifuatacho kinachohusu mabadiliko ya kiumbo ya maji kisha jibu swali linalofuata

Kwa kutumia herufi A – D, bainisha mchakato unaosababisha mabadiliko ya hali moja kwenda nyingine kama mshale unavyoelekeza ____________________________________________________________________ 

42. Shule ya Msingi Chechemea iliandaa mahitaji ya vifaa vya kieletroniki vinavyohitajika pamoja na gharama zake kama inavyoonekana katika mkekakazi ufuatao:-


A

B

C

D

1

Namba

Jina la kifaa

Idadi

Gharma (Tsh.)

2

1

Televisheni

1

300,000

3

2

Tarakilishi

2

800,000

4

3

King’amuzi

1

90,000

5

4

Printa

1

250,000

6

5

Jumla 1. Kifaa chenye jina la “tarakilishi” kipo katika seli gani? ________________________
 2. Je,utatumia fomula gani kupata jumla ya gharama za vifaa vyote?___________________

43. Mtu anaweza kuwa na magonjwa kama pumu, kisukari, kansa na shinikizo la damu kwa muda mrefu bila kuonesha dalili zozote. Magonjwa haya kwa pamoja yana sifa gani nyingine? ___

44. .Mara nyingi,mtu mwenye maambukizi ya VVU/UKIMWI huugua kifua kikuu. Kwa nini hutokeahivyo? _______________

45. (a)Ni kiungo kipi hupitisha virutubisho na hewa ya oksijeni kutoka kwa mama kwenda kwa kijusiwakati wa ujauzito? ___

(b)Kwa nini mwanamke ambaye ovari zake hazifanyi kazi hawezi kushika ujauzito? ______

LEARNINGHUBTZ.CO.TZSTANDARD SEVEN SAYANSI EXAM SERIES 36

PRESIDENT’S OFFICE

REGIONAL ADMINISTRATION AND LOCAL GOVERNMENT

SERIES EXAMINATION

STANDARD VII – MAY 2021

SOCIAL STUDIES

TIME: 1:30 HOURS 

INSTRUCTIONS 

1. This paper consists of 45 questions in section A, B, C, D and E 

2. Answer all questions 

3. Read all given instructions in the special answer sheet (OMR) and fill in all the needed information 

4. Write your name and examination number correctly on your answer sheet provided 

5. Use HB pencil for question 1 – 40 and blue or black pen for question 41 – 45 

6. Cellular phones and other printed materials are not allowed in the examination room

SECTION A: MULTIPLE CHOICE QUESTIONS 

Choose the most correct answer from the given alternatives and shade its letter in the answer 
sheet provided

1. Which action among the following does NOT cause environmental degradation?

 1.  Deforestation C. Bush and forests burning E. Wastes mismanagement 
 2. Afforestation D. Industrial activities

2. Which method among the following can be used to prevent floods?  

 1. Building houses in low land areas C. Crop rotation E. Building durable houses
 2. Cutting down trees    D. Planting trees

3. A sudden vibration or shaking that occurs in the upper layer of the earth’s surface is known as:

 1. Earth quake    C. Landslide E. Tornadoes 
 2. Volcanic eruption D. Tsunami

4. The temperature is higher in Dar es salaam, Tanga, Lindi and Mtwara than in Njombe, Arusha and Mbeya due to the difference in:

A. Latitude B. Elevation C. Attitude D. Rainfall E. Longitude  

5. The following are the advantages of being familiar with the weather of the places where we are living, EXCEPT: 

 1.  To choose the types of clothes to wear
 2. To take precautions of bad weather conditions
 3. To plan for agricultural activities
 4. It helps the pilots to take precautions before landing or flying their airplanes  ]
 5.  It helps to know the historical events that occurred in the past

6. How many years make a century?  

A. Ten years B. Twenty years   C. One hundred years D. Fifty years 

E. One thousand years

7. Which of the following hazards are associated with global warming?

 1. Earth quakes and wars C. Accidents and volcanic eruption E. Droughts and Floods
 2. Lightning and floods            D. Landslide and mud flows  

8. A prolonged period of abnormally low rainfall in a certain area is known as:

A. Drought    B. Flood C. Famine D. Landslide E. Hazard 

9. Which method of keeping historical records is mostly useful to illiterate people?

A. Written records B. Journals C. Oral narratives D. Library  E. Archives 

10. The skull of the earliest man was discovered at Olduvai Gorge by:

 1. Dr. Louis Leakey C. Dr. Livingstone E. Karl Peters  ]
 2. Dr. Charles Darwin D. Vasco Da Gama

11. Which of the following historical sites is famous for the ancient drawings and rock paintings? 

A. Isimila B. Kilwa C. Engaruka D. Olduvai Gorge E. Kondoa Irangi

12. The early man domesticated animals and plants during:

 1. Old Stone Age C. Iron Age  E. Digital Technology Age
 2. Middle Stone Age D. Late Stone Age  

13. Mkwawa is remembered as one among the heroes of our country because:

 1.  He discovered the skull of the earliest man at Olduvai Gorge
 2.  He signed bogus treaties with the British colonialists  
 3.  He organized and led the Maji maji war
 4.  He fought bravely against the German colonialists in Tanganyika
 5.  He proposed the theory of evolution of mankind

14. How many countries were the members of the East African Community between 1967-1977?

A. Two B. Five C. Three D. Six E. Seven  

15. When did the Germans stop colonizing Tanganyika?

 1.  After the Berlin conference        C. After the First Word War    E. After Maji Maji war
 2. After the formation of TANU     D. After the Second World War

16. The scramble for and partition of East Africa was completed by signing the Helgoland treaty between the Germans and the British in the year:                            ]

A. 1840 B. 1842 C. 1896 D. 1886 E. 1890

17. The agents of colonialism who came to Africa with an agenda of spreading Christianity were:

A. Traders B. Explorers C. Missionaries D. Settlers E. Arabs 

18. Who among the following was the first British governor in Tanganyika?

 1. Julius Von Soden C E.dward Twinning  E. Donald Cameron
 2. Horrace Byatt D. Richard Turnbull

19. Who was led the African National Congress (ANC) during the struggle for independence in Tanganyika? 

 1. John Rupia   C. Martin Kayamba   E. Zuberi Mtemvu
 2. Oscar Kambona   D. Mohammed Shamte

20. Drama, dance and films are examples of:  

A. Fine arts     B. Performing arts C. Craft arts D. Literary arts  E. Invisible arts

21. What is the benefit of traditional dances?  

 1.  They promote laziness                D. They lead to the spread of HIV/AIDS
 2.  They promote gender inequality   E. They promote culture of a particular society
 3. They promote early marriages

22. Mtemi Isike and Mirambo were the leaders of:

A. Gogo B. Yao C. Nyamwezi D. Hehe E. Ngoni  

23. Most African countries got their political independence in:

A. 1950s B. 1960s C. 1900s D. 1970s E. 2000s

24. The pipeline that transports crude oil from the port of Dar es salaam to Ndola in Zambia is known as: A. TANAPA  B. TAZARA C. TAZAMA   D. SONGAS E .TIPER

25. What is the difference in time between Kigali 300 E and Mogadishu 600E?

A. 30 minutes B. 15 minutes C. 3 hours D. 1 hour E. 2 hours 

26. Which of the following map symbols represents a mountain peak?


 


27. What type of map scale is suitable for drawing a map of the classroom?  ]

A. Ratio scale B. Medium scale C. Linear scale D. Small scale 

E. Large scale

28. Which heavenly body appears at the centre during the lunar eclipse?

A. Sun B. Moon C. Earth D. Mercury E. Neptune  ]

29. The line of latitude that is marked 23 1/2 o North of Equator is known as:

 1. Tropic of Cancer C. Greenwich meridian E. Antarctic circle
 2.  Tropic of Capricorn D. Arctic circle

30. The length of day and night is equal when the sun is overhead at the:

 1. Equator              C. Tropic of Capricorn  E. Southern Pole 
 2.  Prime Meridian  D. Tropic of Kansa

31. The following are NOT commercial crops, EXCEPT: 

A. Maize  B. Banana C. Cassava D. Sorghum E. Pyrethrum

32. The hardest minerals which are used for decorations and cutting glasses are called:

A. Diamond B. Gold C. Tanzanite D. Limestone E. Coal  

33. Which production activity among the following takes place in the areas with reliable rainfall and fertile soils?

A. Mining B. Fishing C. Industry D. Farming E. Pastoralism 

34. The following are advantages of the tourism, EXCEPT:

 1. To get foreign currency C. Increase of national income E. Growth of national economy
 2. Employment opportunities D. Environmental degradation  

35. Mtibwa, Kilombero, Kagera and Moshi are famous areas for growing:

A. Tea B. Sisal C. Coffee D. Cotton E. Sugar cane 

36. An activity that involves the exchange of goods or services from one person to another for money is known as:

A. Tourism B. Trade C. Transportation D. Selling E. Buying  

37. The art of making various items such as mats, carpets and baskets using fibres is known as:

A. Sculpturing B. Modeling C. Weaving D. Pottery E. Printing 

38. One of the signs of puberty for girls is:

 1. Strong voice C. Growth of hair on the chin E. Good smell 
 2. Expansion of chest D. Beginning of menstruation

39. Why is it recommended to frequently open the oven when baking bread?

A. To increase taste C. To add salt   E. To remove sugar 

B .To make the bread boil fast D. To avoid the bread to be burnt

40. The money that an entrepreneur makes in a business after paying the costs involved is known as: A. Expenditure B. Capital              C. Sales              D. Savings              E. Profit                            ]

SECTION B: SHORT ANSWER QUESTIONS 

Answer the following questions by supplying short answers in the spaces provided in your 
answer sheet

41. Why should we dry our bodies after bathing?

42. Who is the current chairperson of East Africa Community (EAC)?

43. Briefly explain how transportation stimulates economic development of Tanzania

44. The first Vice President of the United Republic of Tanzania was called

45. Explain any two negative effects of fire hazards 

LEARNINGHUBTZ.CO.TZSTANDARD SEVEN SOCIAL EXAM SERIES 35

PRESIDENT’S OFFICE

REGIONAL ADMINISTRATION AND LOCAL GOVERNMENT

SERIES   EXAMINATION

STANDARD VII – MAY 2021

CIVICS AND MORAL STUDIES

TIME: 1:30 HOURS 

INSTRUCTIONS 

1. This paper consists of 45 questions in section A, B, C, D and E 

2. Answer all questions 

3. Read all given instructions in the special answer sheet (OMR) and fill in all the needed information 

4. Write your name and examination number correctly on your answer sheet provided 

5. Use HB pencil for question 1 – 40 and blue or black pen for question 41 – 45 

6. Cellular phones and other printed materials are not allowed in the examination room

SECTION A: MULTIPLE CHOICE QUESTIONS 

Choose the most correct answer from the given alternatives and shade its letter in the 
answer sheet provided

1. An act of showing polite behavior towards others is known as:

A. Apologizing 

B. Respect 

C. Resilience 

D Betrayal 

E. Hypocrisy 

2. Who is responsible for helping the needy?

 1.              Government leaders only 
 2.              D. Religious and government leaders
 3.              Family members only 
 4.              E. Parents 
 5.              The government and everyone in the society

3. The national symbol which shows the power and authorities of the President of Tanzania is called:

 1.              Picture of the President C. National Emblem E. National torch 
 2.              The State House D. President’s flag

4. What do the pictures of the crossed axe and hoe on the Tanzania’s coat of arms represent?

 1.              Defense and security C. Natural resources E. Unity and solidarity
 2.              Peace and love D. Workers and peasants 

5. The following are countries which share borders with Tanzania, EXCEPT: 

A. Rwanda B. Burundi C. Kenya D. Zambia E. Somalia 

6. Patriotism, socialism, unity, peace and human dignity are some of our:

 1.              National symbols C. National culture E. Human rights
 2.              National values D. National resources 

7. The feeling of strongly loving and supporting one’s country and being ready to defend and protect it is termed as:

A. Integrity B. Resilience C. Patriotism D. Democracy E. Socialism 

8. The activities which people do without expecting anything in return are known as:

 1.              Risk behaviors C. Self-discipline E. Responsibilities
 2.              Voluntary activities D. Involuntary activities 

9. The social and cultural relationship between male and female in the community is termed as: A. Gender              B. Sex              C. Culture              D. Traditions E. Customs 

10. Who is the topmost leader in the structure of the school leadership?

 1.              School Matron C. Head teacher E. Deputy head teacher
 2.              School director D. Academic teacher 

11. Who prepares the school timetable?

 1.              Head teacher C. Academic teacher E. Head prefect
 2.              Discipline teacher D. Assistant head teacher 

12. Which of the following traditions and customs needs to be preserved?

 1.                 Respecting elders C. Widow Inheritance E. Early marriages
 2.                 Stigmatizing the disabled people D. Forced marriages 

13. An act of pretending to be good to someone but acting differently is termed as:

A. Hypocrisy B. Tolerance C. Respect D. Transparency E. Integrity 

14. A person who has trained to advise people with social or personal problems is known as:

A. Trainer B. Mentor C. Advocate D. Counselor E. Patriot 

15. Which of the following actions does NOT show respect to the community members?

 1.                 Greeting C. Dressing decently E. Helping elders
 2.                 Using polite language D. Using abusive language 

16. The following are the qualities of an educated person, EXCEPT: 

A. Integrity B. Conducting research C. Innovative D. Confidence 

E. Hypocrisy

17. Which of the following actions shows misuse of public resources in our country?

 1.              Participating in general election C. Fraud E. Honesty 
 2.              Obeying laws of the country D. Trustworthy

18. A person who uses violent acts or force to threaten peace and security in a given country is known as:

A. Refugee B. Patriot C. Ambassador D. Terrorist E. Poacher 

19. The law that prohibits the manufacture, supply, importation and use of plastic bags in Tanzania came into force on:

 1.              1st June 2019 C. 25th April 2017 E. 26th January 2006
 2.              1st July 2000 D. 18th March 2018 

20. What is the advantage of obeying laws and regulations?

 1.              It creates wars and misunderstandings D. It promotes fear and disunity
 2.              It endangers the security of the society E. It promotes unity and insecurity 
 3.              It promotes peace and harmony

21. Defense and security of our nation and its resources is the responsibility of:

 1.              Government leaders C. All Tanzanians E. Local governments
 2.              Police force D. Tanzania People’s Defense Force 

22. Which institution is responsible for collecting taxes and other lawful contributions in Tanzania? A. TANAPA              B. BASATA              C. TAA              D. TRA              E. E. TBS                            ]

23. The executive organ of the village government is:

 1.              Village Chairperson C. Village assembly E. Village Committee
 2.              Village Council D. Ward assembly 

24. The leader who is elected by the citizens at the ward level is called:

 1.              Village chairperson C. Member of parliament E. Village Executive Officer
 2.              Ward Councilor D. Ward Executive Officer 

25. The following leaders are appointed by the President of the United Republic of Tanzania, EXCEPT: 

 1.                 Prime Minister C. District Executive Director E. Inspector General of Police
 2.                 Regional commissioners D. Regional Police Commissioner 

 26. Which action among the following does NOT promote good governance at school? 

 1.              Conducting election of school prefects D. Protecting the school resources
 2.              Conducting class meetings and school assemblies E. Involving pupils in decision making
 3.              Breaking the school rule and regulation

27. Who is the main leader of all government businesses in the National Assembly of Tanzania?

 1.              President C. Speaker E. Vice president
 2.              Prime Minister D. Deputy speaker 

28. At which level of the judicial system of Tanzania are the treason and murder cases heard?

 1.              Primary court C. High court E. District court
 2.              Court of Appeal D. Resident Magistrate court 

29. The Resident Magistrate Courts are also known as:

 1.              High courts C. District courts E. Courts of appeal
 2.              Primary courts D. Regional courts 

30. In which year was the Court of Appeal of Tanzania established?

 1.              1975              C. 1964 E. 2005
 2.              1979              D. 1996 

31. What does the analysis of the action plan for doing voluntary activities include?

 1.                 Evaluation of objectives C. Action plan documents E. Setting goals
 2.                 Preparation of resources D. Action plan chapters 

By MADEP 0767632301 / 0678827971 DSM © 2021


32. A planned event which involves selling and buying goods and which is done in competition form is known as:

 1.              Petty business C. Domestic trade E. Auction
 2.              Investment D. Charity dinner 

33. Which of the following donations is NOT helpful to a school?

 1.              Furniture C. Soft drinks like soda and beer E. Text books
 2.              Scholastic materials D. School uniforms 

34. Where is legal aid provided?

A. At school B. At home C. At the court D. In prison E. At the church 

35. The situation in which there is security and calm, and in which there is no war, conflicts or violence is referred to as:

A. Peace B. Defense C. Laws D. Relationship E. Respect 

36. Which of the following actions promotes peace and security in the community?

 1.              Breaking the laws C. Disobeying the community laws E. Voluntary obedience of laws
 2.              Quarrelling with others D. Developing bad habits 

37. An act of exposing or revealing the secret of a person to an enemy is known as:

 1.              Backbiting C. Betrayal E. Hypocrisy
 2.              Self-respect D. Gossiping 

38. Which organ is responsible for firefighting and rescue operations in Tanzania?

 1.              Police force C. Mgambo militia E. Sungusungu
 2.              Prison force D. Fire and Rescue force 

39. In which year was the fire and rescue force of Tanzania formed?

A. 1997 B. 2003 C. 2007 D. 2013 E. 2017 

40. Sozi’s house was burning as a result of an electric shock. Which number would Sozi dial to ask for help from the organ that deals with firefighting and rescue operations?

A. 112 B. 114 C. 114 D. 100 E. 113 

SECTION B: SHORT ANSWERS QUESTIONS 

Answer questions 41-45 by writing the correct answers in the spaces provided in your answer sheet

41. How does a voluntary action plan help pupils to perform well in their studies?

42. The main organ that coordinates and implements all development activities at the ward is called

43. Who swears in the winner a presidential election?

 1. Which organ in Zanzibar Revolutionary Government has the same function as the Parliament of the United Republic of Tanzania?              
 2. Mention two reasons as to why the school song is important
 1.                           
 2.            

 

LEARNINGHUBTZ.CO.TZSTANDARD SEVEN CIVICS AND MORALS EXAM SERIES 34

PRESIDENT’S OFFICE

REGIONAL ADMINISTRATION AND LOCAL GOVERNMENT

SERIES   EXAMINATION

STANDARD VII – MAY 2021

SCIENCE

TIME: 1:30 HOURS 

INSTRUCTIONS 

1. This paper consists of 45 questions in section A, B, C, D and E 

2. Answer all questions 

3. Read all given instructions in the special answer sheet (OMR) and fill in all the needed information 

4. Write your name and examination number correctly on your answer sheet provided 

5. Use HB pencil for question 1 – 40 and blue or black pen for question 41 – 45 

6. Cellular phones and other printed materials are not allowed in the examination room

 

SECTION A: MULTIPLE CHOICES

Choose the correct answer by writing its letter on answer sheet provided.

 1.         A part of a flower which receives pollens is called __________________________

A. Style 

B. Stigma 

C. Stamen 

D. Ovary 

E. Filament

 1.         A form of static electricity produced when two clouds of different charges collide is known as  

A. Lightening 

B. Thunder 

C. Generator 

D. Atomic 

E. Rectifier

 1.         Convert 1220F into 0C. 

A. 500C 

B. 600C 

C. 700C 

D. 400C 

E. 550c

 1.         The following are chemical changes EXCEPT. 
  A. Evaporating of water 

B. Cording of milk 

C. Burning of paper 

D. Rusting of iron 

E. Decaying of matter

 1.         In the following structure of a neurone part labeled B shows. 

A. Axon 

B. Nucleus 

C. Cytoplasm 

D. Dendrite 

E. Cell

6. The inner walls of a thermos flask are…………in colour to prevent heat loss.

A. Copper 

B. Gold 

C. Yellow 

D. Silver 

E. Cell 

7. The main function of the white blood cells is to  
A. Manufacturing blood 

B. Protect the body against diseases

C. Help blood clothing 

D. Give the blood its red colour 

E. To transport oxygen

8. The outcome of union between a male gamete X and female gamete Y is 

A. Fraternal twins 

B. Baby girl 

C. Baby boy 

D. Identical twins 

E. Siamese

9. Which among the following lists shows characteristics of living things? 

A. Dying, seeing and feeding 

B. Dying, reproducing and changing colour 
C. Respiring, sensing and hearing 

D. Breathing, reproducing and walking

E. Moving, respiring and reproducing

10. In order to maintain of our bodies we are advised to ______________________

 1.        Do physical exercise, eating balanced diet and resting
 2.        Oversleep, eating balanced diet and playing
 3.        Avoid manual work, eating balanced diet and sleeping
 4.        Do physical exercise and participate in sports
 5.        Eat well and do physical exercise all the time.

11. A tube that takes urine from the kidney to the urinary bladder is called __ 

A. Urethra 

B. Ureta 

C. Uterus 

D. Urine 

E. Fallopian tube

12. The bacteria that cause trachoma attacks the inner part of the eye and the part called  

A. Pupil 

B. Skin 

C. Conjunction 

D. Retina 

E. Iris

13. The following are the symptoms of (COVID 19) EXCEPT 
A. Headache, fever, flu, breathing difficulties 

B. Fever, headache, chest pain

C. Fatigue, flue and headache 

D. Coughing, flu and fatigue 
E. Sweating, coughing and flu

14. Myopia is a problem that can be corrected by using with_____________lens. 

A. Flat 

B. Concave 

C. Carved 

D. Convex 

E. spherical

15. All visible things __________light. 

A. Reflect 

B. Omit 

C. Absorb 

D. Bend 

E. Pass

 1.     We can measure a temperature of a body using  __________________________

A. Barometer 

B. Thermometer 

C. Hygrometer 

D. Ammeter 

E. Ohmmeter

 1.     Animals that feed on flesh are known as _______________________________

A. Carnivores 

B. Herbivores 

C. Omnivores 

D. Prey 

E. Reptiles

 1.     A device used to observe germs in the laboratory is known as_________________

A. Binocular 

B. Film 

C. Microscope D. Barometer 

E. Thermometer

 1.     The male part of a flower consist of __________________________________[ ]

A. Stigma and anther 

B. Anther and filament 

C. Style and filament

D. Ovary and style 

E. Stalk and ovary

 1.     Blood uses __ to clot in order to prevent blood loss when a person is injured
  A. Plasma 

B. Red blood cells 

C. White blood cells 

D. Fibrinogen 

E. Oxygen

 1.     A poisonous gas found in a burning charcoal is called  ______________________

A. CO2 

B. CO 

C. O2 

D. H2

E. N2

 1.     Oestrogen hormone is manufactured by ________________________________

A. Ovary 

B. Testes 

C. Urethra 

D. Vagina E. Urinary bladder

 1.     A gas taken out by pants as a waste product during photosynthesis is called 
  A. Hydrogen 

B. Carbon dioxide 

C. Cabornmonoxide 

D. Nitrogen 

E. Oxygen

 1.     All arteries carry oxygenated blood EXCEPT. 

A. Aorta 

B. Hepatic artery 

C. Vena cava 

D. Pulmonary 

E. Renal artery

 1.     An electric device that converts direct current (DC) into alternating current (AC) is called  

A. Medulla 

B. Rectifier 

C. Amplifier 

D. Voltmeter

E. Inveter

 1.     A force that enables human to walk without sliding is called  _________________

A. Friction

B. Attraction 

C. Temperature

D. Chemical 

E. Repulsion

 1.     In human digestive system , the hydrochloric acid can be found in the part called __ 

A. Liver 

B. Intestine

C. Gastric juice 

D. Stomach 

E. Kidney  

 1.     One of the following is NOT among the characteristics of carbon dioxide. 

A. Doesn’t have a fixed shape 

B. It is heavier than air 

C. Colorless

D. Doesn’t react with litmus 

E. All are correct

 1.     Whale and dolphins are some of___________that live in the ocean. 

A. Reptiles 

B. Mammals 

C. Fish 

D. Cattles 

E. Amphibians

 1.     An effort of 30kg was used to raise a load weighing 120kg. the mechanical advantage was  

A. 3 Joules 

B. 4 Joules 

C. 4              D. 5 kg 

E. 3

 1.     Which among the following lists shows a balanced diet? 

A  Rice, beans, ugali 

B. Cassava, Potatoes, ugali 

C. Rice, meat and beans 
D. Ugali, meat and fruits 

E. Vegetables, meat and spinach

 1.     Mr. Taluma is a short sighted person. We can help him by giving him spectacles with _____lens. 

A. Convex 

B. Flat 

C. Concave 

D. spherical 

E. Round

 1.     Farid carried a load weighing 35kg and stood with it on a road whose distance is 8km. calculate his work done.              

A. 100 Joules 

B. 280 Joules 

C. 2800 Joules 

D. 0 Joules 

E. 31

34. What does the symbol below represent in electricity?

A. Ammeter 

B. Bulb 

C. Direct current 

D. Transformer 

E. Ohmmeter

35. Calculate the current flowing through the circuit below. 

A. 0.75A 

B. 4.5 A 

C. 0.25A 

D. 7.5 A 

E. 2A

 1. When blood reaches the lungs it gains______________gas. 

A. Oxygen 

B. Carbon dioxide 

C. Hydrogen 

D. Nitrogen 

E. Helium

 1. The following are advantages of using internet EXCEPT. 

A. Advertisement 

B. Employment 

C. Communication 

D. Entertainment 
E. Cyber crime

 1. Part of radio which receives sound waves is known as _____________________

A. Turner 

B. Speaker 

C. Radio 

D. Antenna 

E. Meter band

 1. After fertilization the young one of a frog is known as _____________________

A. Larva 

B. Tadpole 

C. Pupa 

D. Egg 

E. Adult

 1. The poisonous substance found in cigarette which affects human lungs is called ___

 A. Caffeine 

B. Alcohol 

C. Nicotine 

D. Chlorine 

E. Methane 

SECTION B: SHORT ANSWERS QUESTIONS

 1. Culex mosquito is known is known for spreading a disease called
 2. Find the value of x in the following diagram.
 3. IRON + Y + WATER = RUST, Letter Y stands for________
 4. What is the value of angle Y from the diagram bellow?

 1. A ray marked B in a diagram above is called

 

LEARNINGHUBTZ.CO.TZSTANDARD SEVEN SCIENCE EXAM SERIES 33

PRESIDENT’S OFFICE

REGIONAL ADMINISTRATION AND LOCAL GOVERNMENT

SERIES  EXAMINATION

STANDARD VII – MAY 2021

ENGLISH LANGUAGE


TIME: 1:30 HOURS 

INSTRUCTIONS 

1. This paper consists of 45 questions in section A, B, C, D and E 

2. Answer all questions 

3. Read all given instructions in the special answer sheet (OMR) and fill in all the needed information 

4. Write your name and examination number correctly on your answer sheet provided 

5. Use HB pencil for question 1 – 40 and blue or black pen for question 41 – 45 

6. Cellular phones and other printed materials are not allowed in the examination room

 

SECTION A; GRAMMAR

Choose the correct words that complete the sentences by shading the letter of the correct answer in the answer sheet provided. 

 1. Mbua is ____________________________________________ a letter to her mother now.
  1. Wrote   (B) was writing  (C) write  (D) Written  (E) Writing
 2. Mtweve was cooking banana when her brother ________________________________
  1. Arrived  (B) arriving   (C) comes  (D) is coming  (E) arrive
 3. Students ____________________________ Mikumi National Park next month.
  1. Visit   (B) Visits   (C) will visit  (D) Visiting  (E) Visited
 4. The children always ___________________________________ playing with toys
  1. Liked   (B) like   (C) liking  (D) likes  (E) likeness
 5. _______________________________ Halima clean her teeth every day?
  1. Do   (B) does   (C) is   (D) has  (E) have
 6. I have been _____________________________________ for you for three hours
  1. Waiting  (B) waited   (C) waits  (D) wait  (E) Waiter
 7. Did you ____________________________ your homework last night?
  1. Finishes (B) finished   (C) finish  (D) finishing  (E) do finish
 8. Diamond is a great musician ____________________________________________?
  1. Is it  (B) Isn’t she   (C) is he  (D) Isn’t Diamond  (E) Isn’t he
 9. The teachers ________________________________ teaching mathematics at the moment
  1. Is   (B) were   (C) have  (D) are  (E) shall
 10.            Write the indirect speech for the sentence “I shall be writing exams this time tomorrow” he said.
  1. He said that he could be writing his exams the following day
  2. He said that he would be writing his exams the following day
  3. He said that he should be writing his exams the following day
  4. He said that he should be writing his exams this time tomorrow
  5. He said hat he shall be writing his exams the following day
 11. He will not pass his examination ___________________________________ he works hard
  1. But   (B) because   (C) even  (D) Unless  (E) and
 12. Witness is not ___________________________ tall __________________________ Allan

(A) Too ____to  (B) so ____ that  (C) as ___ as (D) either ___or (E) both ___ and 

 1. Inspite ____________________ his sickness he went to attend the meeting
  1. For   (B) into   (C) of   (D) to   (E) at

 

 1. The farmers can __________________________________ plant beans nor maize this year
  1. Either   (B) bot   (C) not  (D) neither  (E) also
 2. The bus moved slowly ____________________________ the bus stand
  1. Towards  (B) under   (C) over  (D) onward  (E) with
 3. The sun __________________________ from East to West
  1. Rises   (B) Rise   (C) Rising  (D) Rose  (E) Are Rising
 4. The lion was ________________________________ by the Masai hunters
  1. Kill   (B) Killing   (C) Killed  (D) Kills  (E) is killing
 5. Mr. Mangula is _____________________________________ honest man
  1. A   (B) an    (C) some  (D) the  (E) is killing
 6. I saw John eating Ugali _______________________________ a spoon

 (A) by   (B) with   (C) and  (D) for  (E) from 

20. Many passengers injured  ________________________________ in the accident.

 (A) themselves (B) our self   (C) themself (D) myself  (E) herself 

21. Mount Kilimanjaro is ____________________________________ than Mount Kenya 

 (A) higher  (B) high  (C) the highest   (D) very higher  (E) an highest 

22. This is the place ___________________________________ an accident happened last year 

 (A) who (B) whom  (C) where  (D) whose  (E) which 

23. I saw him throw a stone ______________________________ the window 

 (A) through (B) over  (C) in   (D) by   (E) on 

24. They travelled from Mwanza to Morogoro ____________________________ air plane 

 (A) by  (B) on   (C) with   (D) in    (E) at 

25. Nyanzobe and Nyanzara bought _____________________________ umbrella 

 (A) un  (B) an   (C) a    (D) the   (E) are  

26. It is known that the cow died ___________________________________ a year now 

 (A) by  (B) of   (C) for    (D) at    (E) on 

27. My uncle has been a teacher ________________________________ a year now 

 (A) at  (B) in   (C) on   (D) since   (E) for 

28. _________________________________________ Neema is beautiful, but also intelligent. 

 (A) both (B) either  (C) not only   (D) either   (E) and 

29. There isn’t ____________________________________ sugar in the tea 

 (A)an  (B) some  (C) many   (D) any   (E) little 

30. We have ________________________________ money in our pockets. 

 (A) many (B) plenty   (C) few   (D) much  (E) lot of 

 

SECTION B. VOCABULARY

Choose the correct answer that completes the sentences. 

31. A man whose wife has died is called a _______________________________________

 (A) Widower   (B) Widow  (C) orphan  (D) troublesome  (E) bachelor 

32. A person who flies an airplane is called a _____________________________________

 (A) police  (B) navigator  (C) judge  (D) pilot   (E) driver 

33. A pedestrian is a person who ______________________________________

 (A) pedals the bicycle   (B) walks on foot   (C) travels by car 

 (D) uses a pedal   (E) travels by train 

34. The plural form of the word sheep is _________________________________

 (A) Sheeps (B) ships  (C) sheep  (D) ship  (E) sheepy

35. A person who cuts other people’s hair is called a _____________________________

 (A) saloon  (B) barber  (C) hair cutter   (D) hair dresser  

(E) hair salon 

36. The pupils were ______________________ for winning their match against their opponents 

 (A) congratulated (B) celebrate   (C) praise   (D) confirmed                (E) concurred 

SECTION C: COMPOSITION

This section has four mixed sentences. Re arrange the sentences so as to make a good composition by giving them letter A, B, C and D shade the letter of the correct answer in your answer sheet. 

37. They were expecting to see their mother come through the gate at any moment 

38. “Why do you think she has not yet come” asked Kataga. “May be the bus from the market was late” answered Kimaro. 

39. One evening Kimaro and his younger sister Kataga were sitting on the door step of their house. 

40. It was now a quarter past six and she had not yet returned. 

 

SECTION D: COMPREHENSION

Read the following passage carefully then answer queston 41-45 by filling in the blanks shortly. 

My name is Baraka. My father’s name is Daudi and my mother’s name is Amina. I have two sisters Hawa and Anna while Hawa is older than I am. Anna is younger than I am. I have an elder brother Ado and younger twin brothers Kulwa and Doto. 

Our father is a businessman in Maendeleo town in the southern region of Tanzania. He has a big store of farm tools like hoes, pangas, slashers and spare part for tractors and oxen pulled carts. This mean our father has a home in Maendeleo town. 

We have original home in Mpapa village where our mother, brothers, sisters and bigger family unit live. This means that our grandparents, our uncles, aunties and our cousins live in Mpapa and work on coffee and maize farms. We also cultivate beans, pears and sunflower seeds. 

My elder brother and my sister Hawa have already completed school. Ado works with the coffee curing plant in Mbinga as mechanic. Hawa is a nurse at Majengo mission hospital. I myself am now in standard seven and I am hoping to do the primary school leaving examination toward the end of this year. 

During the holiday I normally join my mother, young brothers and sister and help in the farm work. We cultivate a lot of maize. We use some of it for our daily meals while we sell the rest to get some money for other uses. We also have a big coffee farm. Coffee is our main cash crop. 

QUESTIONS

41. Whos is the writer of this passage? ____________________________________________

42. How many brothers does Baraka have? _________________________________________

43. Which word that explain Mr. Daudi’s work _______________________________________

44. Where is the original residence of the writer’s family unit live?________________________

45. What is the main cash crop pf the area you have read about? ________________________

LEARNINGHUBTZ.CO.TZSTANDARD SEVEN ENGLISH EXAM SERIES 32

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

OFISI YAK RAIS

TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA

MTIHANI WA TATHMINI MWISHO WA MUHULA

 

KISWAHILI

SEHEMU A SARUFI

Sikiliza kwa makini kifungu cha habari kitakachosomwa na msimamizi kisha jibu maswali 1-5

 1.                Kulingana na kifungu maji yameelezwa kuwa ni
 1.              Hewa
 2.               Mvua
 3.               Uhai
 4.              bahari
 1.                Neno ukame ni sawa na msimu upi?
 1.              Kiangazi
 2.               Vuli
 3.               Kipupwe
 4.              masika
 1.                Ni ukuzaji upi wa maji hutekeleza upanuzi wa uchumi wanchi?
 1.              Kupatia mifugo
 2.               Kusafiria
 3.               Kutolea umeme
 4.              Kuoshea vyombo
 1.                Watu wanaosafirisha maji hawatumii
 1.              Mikokoteni
 2.               Mitungi
 3.               Mifuko
 4.              magari
 1.                Kulingana na kifungu kuna madhehebu ambayo _______ watu wao majini
 1.              huwazalia
 2.               huwaoza
 3.               huwabatiza
 4.              huwauza

 

Sarufi, msamiati na lugha ya kifasihi

6. Fanani aliihakikishia hadhira yake usalama. Maana ya neno fanani ni ____

A. Msikilizaji 

B. Msimuliaji 

C. Mpambe 

D. Mnoko 

E. Mstaarabu

7. Neno lipi kati ya haya lipo katika ngeli ya LI – YA?

A. Ugonjwa 

B. uzima 

C. ufunguo 

D. mbeleko 

E. sherehe

8. Sina nasaba na wewe. Neno lililopigiwa mstari lina maana ya

A. Ukoo 

B. hamu 

C. shauku 

D. dukuduku 

E. haja

9. Watu wengi walihudhuria katika……….. ya harusi ya dada yangu.

A. Kalamu 

B. mahari 

C. Karamu 

D. Mbwembwe 

E. sherehe

10. ni mtu mwenye elimu ya nyota.

A. Mwananyota 

B. Mtabiri 

C. Mnajimu D. Mganga 

E. Bingwa

 1.                     Uliona              baada ya kuingia visiwa vya Pemba? 

A. Ujasiri B. fahali C. hodari D.kuona E. fahari

 1.        Wanafunzi watafanya mtihani wa Kiswahili wiki ijayo, kifungu cha maneno “wiki ijayo” kinaonyesha ___              

A. Kielezi B. kivumishi C. kitenzi D. nomino E. kiwakilishi

 1.                     Katika kitenzi “wanalima” mzizi ni upi?

              

 1.                      Ukila embe bichi utaumia tumbo. Neno lililopigiwa mstari ni aina gani ya kivumishi?[ 

A. Idadi B. a__unganifu C. sifa D. kuonyesha E. kumiliki

 1.                     Neno lenye maana sawa au karibu sawa na “maamuma” ni 

A. Marehemu B. mwonevu C. Mjumbe D. Mfuasi E. kati

 1.                     Chakula hiki kina__________________tamu. 

A. Radha B. ladha C. laza D. raza E. latha

 1.                     Mtoto akizaliwa _______________________________________________________

A. Tungesherehekea B. tutafurahi C. tungalifurahi E. furaha D. furahisha

 1.                     Mchanganyiko wa mboga au matunda unaoliwa bila kupikwa huitwa ____________________

A. Mchicha B. nyanya C. kabichi D. saladi E. kachumabri

19. Mpira umegonga mwamba nusura goli liingie. Neno gani linaonesha kitenndwa? [ ]

A. Mwamba B. Nusura C. Goli D. mpra E. liingie

20. Kifaa kinachotumika kuhifadhi kisu huitwa ________________________________[ ]

A. Podo B. ala C. waleti D. rafu E. hori

21. Tegua kitendawili hiki” Maji ya kisima hiki hayawezi kumaliza kiu” [ ]

A. uji B. mate C. Soda D. dafu E. chai

 22. Waliendesha kilimo kwa nguvu zote. Ni nahau ipi inayoendana na melezo haya? [ ]

A. Kufa na kupona B. kufuatana sanjari C. kucheza shere

D. kutia moyo E. kumchimba mtu

23. Mjumbe wetu yu maji wodini. Nini maana ya nahau hii? [ ]

A. Amepona B. Amekaa C. Anacheka D. Amezidiwa E. Buheri wa afya

24. Bura yangu sibadili na rehani. Methali ipi ina maana sawa na hii? 

A. Usiache mbachao kwa msala upitao B. akiba haiozi C. Sikio la kufa halisikii dawa

D. Mfa maji haachi kutapatapa E. Haba na haba hujaza kibaba

25. Majambazi wale walipanga njama zao katika pembe za chaki. Nini maana ya usemi uliopigiwa mstari?              

A. Mahali pa wazi B. Penye haiki ya watu C. Nje ya nyumba

D. Mahali pa siri pasipojulikana E. Mhali pa wazi kuingia

26. Kamilisha methali, baada ya tufani  ______________________________________

A. raha B. huja shwari C. mateso D. mapatano E. huja fujo

27. Mgosi alikuwa na kichwa cha panzi. Msemo “kichwa cha panzi” una maana ipi? 

A. Msikivu sana B. Ana utambuzi C. Msahaulifu sana D. Ana kumbukumbu

E. Mtiifu sana

28. Methali ipi kati ya hizi zifuatazo inapingana na hii, Umoja ni nguvu utengano ni udhaifu? A. Panya wengi hawachimbi shimo B. Kidole kimoja hakivunji chawa              

 1.                          Palipo na wengi hapaharibiki neno
 2.                          Mkono mmoja hauchinji ng’ombe E. Jifya moja haliinjiki chungu

29. Kamilisha methali hii, “Ukiona zinduna
A. Kuna ajali B. ujue kuna jambo C. ujue kuna fedha D. ambari iko nyuma E. hausimiki

30. Kitendawili, Dume wangu amelilia machungani ______________________________

A. Moto B. radi C. mvua D. jua E. mwezi

31. Mjomba alimpiga___________shangazi ikiwa ni ishara ya upendo. 

A. pasi B. makofi C. viboko D. mguu E. busu

32. Mtu aliyezaliwa nawe kwa baba, kwa mama au kwa wazazi wote wawili utamwitaje?

A. kaka B. binamu C. ndugu D. dada E. jamaa 

33. ____ kwamba wananchi wengi wanajua kusoma na kuandika. 

A. imethihirika B. imezihirika C. imethihirika D. imedhihirika

E. imedhihilika

34. Mahaliambako vita hupiganwa hujulikana kama ______________________________

A. dimba B. medani C. ulingo D. uga E. uzio

35. Mafuta yanayotokana na wanyama kama ng’ombe au ngamia ambayo hutumika kupikia huitwa __ 

        A. mtindi B. siagi C. jibini D. mgando E. samli

SEHEMU YA B

UTUNGAJI

Panga sentensi zifuatazo katika mtiririko unaofaa kwa kuzipa herufi A to E

36. Mwalimu na wanafunzi wenzangu walinipongeza sana.

37. Mwezi uliopita tulifanya jaribio la Kiswahili.

38. Sasa naendelea kujiandaa kwa ajili ya mtihani wa taifa mwezi Septemba.

39. Baada ya siku moja, matokeo ya jaribio hilo yalitoka.

40. Mimi nilifanikiwa kupata alama tisini na kuwa wa kwanza katika darasa.

SEHEMU C: UFAHAMU

Soma habari ifuatayo, kasha jibu maswali.

Waandishi mashuhuri ambao walikuwa hodari kwa kufikiri na kutunga mambo yenye tija, ilipofika safari kwenda kusiko na rejea basi halikuweza kuwa na saburi wote wamekwenda zao. Walikuwa watu wenye kupendwa na walipenda kuwafadhili wenzao. Watu hawa walipendwa kwa mapenzi ya ajabu mfano hakuna. Imebaki historia maana kurejea hawawezi hata tulie vilio na machozi ya damu hawawezi kurudi watu hao. Walitenda mambo kwa hekima zote katika uhai wao, basi wakawa wenye kuvuma kwa vyeo na sifa zao. Wote wamezama na zimebaki sifa zao.

MASWALI

 1. Watu ambao wanazungumzia kwenye habari walikuwa akina nani?_____________________
 2. Mwandishi wa habari hii ameelekeza kuwa, watu wanazungumzia wamekwenda

wapi?_____________________________________________________________

 1. Nini maana ya neno saburi kama ilivyotumika kwenye habari? _______________________
 2. Kwanini mwandishi anasema watu hai walikuwa hodari?
 3. Mwandishi anaposema wote wamezama ana maanisha nini?

 

KIFUNGU CHA SWALI LA KWANZA

Maji ni uhai. Maji huhitajika katika maisha yetu ya kila siku. Tunahitaji maji ya kunywa, kupika , kuoshea na kupatia mifugo yetu

Maji ni muhimu katika kilimo. Mimea haiwezi kustawi bila maji. Maeneo ya nchi ambayo hayana mvua au mito hayavutii watu wengi kuishi humo. Wenyeji wa sehemu hizo hukabiliwa na ukame miaka nenda miaka rudi. Baadhi yao hufa kwa njaa. Wengine hukonda na kuwa wembamba kama sindano kwa kukosa lishe bora

Viwanda navyo huhitaji maji ili kuendeleza shughuli zao. Nguvu za umeme anghalabu hutolewa kwenye mianguko ya maji. Bila umeme nchi haiwezi ikastawi ipasavyo kiuchumi.

Katika nchi imani za kidini, kuna madhehebu ambayo hutumia maji kubatiza waumini wao. Watu wengi huamini ni baraka kutoka kwa mungu.

Watu wengi huuza maji na kujipatia riziki zao. Wao hutumia mitungi, mikokoteni na hata magari kusafirisha maji

Maji ni muhimu katika nyanja za usafiri . kuna maeneo makubwa ya nchi yenye maji pakee. Haya huitwa bahari abiria wanakosafiri majini hutumia meli kwa hivyo matumizi ya maji ni chungu nzima. Kwa kuwa mtaka cha mvunguni sharti ainame hatuna budi kuhifadhi maji na pia kutunza sehemu yanakotoka ili yaendelee kutufaa.

 

LEARNINGHUBTZ.CO.TZSTANDARD SEVEN KISWAHILI EXAM SERIES 31

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

OFISI YAK RAIS

TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA

MTIHANI WA TATHMINIDARASA LA VII MAY 2020

MAARIFA YA JAMII

Muda: saa 1

MAELEKEZO:

1. Jaza taarifa zako muhimu katika karatasi ya kujibia uliyopewa

2. Jibu maswali yote kulingana na maelekezo ya kila sehemu

3. Zingatia unadhifu wa kazi yako

4. Katika swali la 1-40 andika herufi ya jibu sahihi

5. Kwa swali la 41-45 andika majibu katika nafasi iliyoachwa wazi

SEHEMU A: MASWALI YA KUCHAGUA 

Chagua jibu sahihi kisha siliba herufi ya jibu hilo katika karatasi ya kujibia uliyopewa

1. Shughuli zifuatazo zinasababisha uchafuzi wa mazingira, ISIPOKUWA:

 1.            Ukataji miti ovyo C. Kuchoma misitu na vichaka E. Kutupa taka ovyo [ ]
 2.            Kupanda miti D. Shughuli za viwanda

2. Njia mojawapo ya kuzuia mafuriko ni:

 1.            Kujenga nyumba kwenye mabonde C. Kilimo cha mzunguko E. Kujenga nyumba zinazohamishika
 2.            Kukata miti D. Kupanda miti [ ]

3. Mtetemo wa ghafla unaotokea juu ya uso wa dunia hujulikana kama:

 1.                 Tetemeko la ardhi C. Maporomoko ya ardhi E. Tufani [ ]
 2.                 Mlipuko wa volkano D. Tsunami

4. Joto la Dar es salaam, Tanga, Lindi na Mtwara ni kubwa kuliko la Njombe, Arusha na Mbeya kutokana na tofauti ya: 
A. Latitudo B. Mwinuko C. Mtazamo D. Mvua E. Longitudo [ ]

5. Zifuatazo ni faida za kufahamu hali ya hewa ya eneo fulani, ISIPOKUWA:

 1.            Kuchagua aina ya mavazi ya kuvaa
 2.            Kuchukua tahadhari dhidi ya majanga ya hali ya hewa
 3.            Kupanga shughuli za kilimo
 4.            Huwasaidia marubani kuchukua tahadhari kabla ya kurusha ndege au kutua [ ]
 5.            Kujua matukio ya kihistoria yaliyotokea hapo zamani

6. Karne moja ni sawa na miaka mingapi?

A. 10 B. 20 C. 100 D. 50 E. 1000 [ ]

7. Miongoni mwa majanga yanayosababishwa na kuongezeka kwa joto duniani ni:

 1.            Tetemeko la ardhi na vita C.Ajali na mlipuko wa volkano E. Ukame na mafuriko
 2.            Radi na mafuriko D. Maporomoko ya ardhi na mmomonyoko wa udongo [ ]

8. Hali ya upungufu au ukosefu wa mvua kwa kipindi cha muda mrefu hujulikana kama:

A. Ukame B. Mafuriko C. Njaa D. Kipupwe E. Majanga [ ]

9. Njia ipi ya kuhifadhi kumbukumbu za matukio ya kihistoria hutumiwa zaidi na watu wasiojua kusoma na kuandika? A. Vitabu              B. Maandishi C. Mazungumzo ya mdomo D. Maktaba E. Nyaraka              [              ]

10. Fuvu la kichwa cha mtu wa kale zaidi liligunduliwa katika bonde la Olduvai na:

 1.            Dk. Louis Leakey C. Dk. Livingstone E. Karl Peters [ ]
 2.            Dk. Charles Darwin D. Vasco Da Gama

11. Eneo la kihistoria ambalo ni maarufu kutokana na michoro ya mapangani nchini Tanzania ni:

A. Isimila B. Kilwa C. Engaruka D. Olduvai Gorge E. Kondoa Irangi [ ]

12. Binadamu wa kale alianza kilimo na ufugaji katika kipindi cha:

 1.            Zama za Mawe za Kale C. Zama za Chuma E. Zama za Kidijitali
 2.            Zama za Mawe za Kati D. Zama za Mawe za Mwisho [ ]

13. Mkwawa anakumbukwa kama miongoni mwa mashujaa wa nchi yetu kwa sababu:

 1.              Aligundua fuvu la kichwa cha mtu wa kale zaidi katika bonde la Olduvai
 2. Alisaini mikataba ya ulaghai na Waingereza [ ]
 3.              Aliongoza vita vya Majimaji dhidi ya Wajerumani
 4.              Alipambana na Wajerumani kwa ujasiri mkubwa
 5.              Aliasisi nadharia ya chimbuko la mwanadamu

14. Nchi ngapi zilikuwa wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kuanzia mwaka 1967 hadi1977?

A. Mbili B. Tano C. Tatu D. Sita E. Saba [ ]

15. Utawala wa Wajerumani nchini Tanganyika ulifika kikomo mwaka gani?

 1. Baada ya mkutano wa Berlin C. Baada ya vita vya Kwanza vya dunia E. Baada ya vita vya Maji Maji
 2. Baada ya kuundwa kwa TANU D. Baada ya vita vya pili vya dunia

16. Mgawanyo wa Afrika Mashariki kati ya Wajerumani na Waingereza ulikamilika mara baada ya kusainiwa kwa Mkataba wa Helgoland mwaka:

A. 1840 B. 1842 C. 1896 D. 1886 E. 1890 [ ]

17. Kundi gani la vitangulizi vya ukoloni lilifika Afrika kwa lengo kuu la kueneza dini ya Ukristo?

A. Wafanyabiashara B. Wapelelezi C. Wamisionari D. Walowezi E. Waarabu [ ]

18. Gavana wa kwanza wa Waingereza nchini Tanganyika alikuwa nani?

 1.                   Julius Von Soden C E.dward Twinning E. Donald Cameron [ ]
 2.                   Horrace Byatt D. Richard Turnbull

19. Chama cha ANC wakati wa harakati za kudai uhuru nchini Tanganyika kiliongozwa na nani?

 1.                   John Rupia C. Martin Kayamba E. Zuberi Mtemvu [ ]
 2.                   Oscar Kambona D. Mohammed Shamte

20. Maigizo,nyimbo na filamu ni mifano ya aina gani ya sanaa?

 1.                   Sanaa ghibu C. Sanaa za ufundi E. Sanaa zisizoonekana
 2.                   Sanaa za maonyesho D. Sanaa za fasihi [ ]

21. Ngoma za asili zina faida gani kwa jamii?

 1.     Huchochea uvivu D. Husababisha maambukizi ya magonjwa
 2.     Huleta utengano E. Huimarisha utamaduni wa jamii husika [ ]
 3.    Husababisha ndoa za utotoni

22. Mtemi Isike na Mirambo walikuwa ni viongozi wa kabila gani?

A. Gogo B. Yao C. Nyamwezi D. Hehe E. Ngoni [ ]

23. Nchi nyingi za Afrika zilianza kupata uhuru wao katika miaka ya:

A. 1950 B. 1960 C. 1900 D. 1970 E. 2000 [ ]

24. Bomba la mafuta linaloanzia Dar es salaam hadi Ndola nchini Zambia linaitwa:

A. TANAPA B. TAZARA C. TAZAMA D. SONGAS E .TIPER [ ]

25. Kuna tofauti gani ya muda kati ya mji wa Kigali uliopo nyuzi 300 Mashariki na mji wa Mogadishu uliopo nyuzi 600 Mashariki?

A. Dakika 30 B. Dakika 15 C. Masaa 3 D.Saa 1 E. Masaa 2 [ ]

26. Alama ipi ya ramani kati ya hizi zifuatazo huwakilisha kilele cha mlima?

 1.        Ni aina ipi ya kipimio cha ramani inaweza kutumika kuchora ramani ya darasa?

A. Kipimio cha uwiano B. Kipimio cha kati C. Kipimio cha mstari D. Kipimio kidogo E. Kipimio kikubwa                                                                                                                                                                  [              ]

 1.        Ni gimba lipi kati ya magimba yafuatayo huwa katikati ya magimba mengine wakati wa kupatwa kwa mwezi?
 1.            Jua
 2.            Mwezi
 3.            Dunia
 4.            zebaki
 5.             Kausi.

    29. Mstari wa latitude wenye nyuzi 231/2 kaskazini mwa ikweta hujulikan a kama;

 1.            Tropiki ya kansa
 2.            Meridani kuu
 3.            Mzingo wa antaktiki
 4.            Tropiki ya kaprikoni
 5.             Mzingo wa aktiki

30. Urefu wa mchana na usiku huwa sawa wakati jua linapokuwa la utosi katika;

 1.            Ikweta
 2.            Tropiki ya kaprikoni
 3.            Ncha ya kusini
 4.            Meridian kuu
 5.             Mzingo wa aktiki

         31. Urefu wa mchana na usiku huwa wakati jua linapokuwa la utosi katika;

 1.            Ikweta
 2.            Tropiki ya kaprikoni
 3.            Ncha ya kusini
 4.            Meridian kuu
 5.             Tropiki ya kansa.
 1.        Yafuatayo ni mazao ya chakula, ISIPOKUWA:

A. Mahindi B. Ndizi C. Mihogo D. Ulezi E. Pareto [ ]

 1.        Madini magumu zaidi ambayo hutumika katika mapambo na kukatia vioo hujulikana kama:

A. Dhahabu B. Shaba C. Tanzanaiti D. Chokaa E. Makaa ya mawe [ I

33. Shughuli ipi ya uzalishaji mali kati ya hizi zifuatazo hufanyika zaidi katika maeneo yenye udongo wenye rutuba na mvua za kutosha?

A. Uchimbaji wa madini B. Uvuvi C. Viwanda D. Kilimo E. Ufugaji [ I

34. Zifuatazo ni faida za utalii, ISIPOKUWA:

 1.              Hutupatia fedha za kigeni C. Kuongezeka kwa pato la taifaa              E. Kukua kwa uchumi wa taifa
 2.              Hutupatia ajira D. Uchafuzi wa mazingira [ I

35. Mtibwa, Kilombero, Kagera na Moshi ni maeneo maarufu kwa kilimo cha:

A. Chai B. Mkonge C. Kahawa D. Pamba E. Miwa [ I

36. Shughuli inayohusisha kuuza na kununua bidhaa hujulikana kama:

A. Utalii B. Biashara C. Uchukuzi D. Uuzaji E. Ununuzi

37. Sanaa ya kutengeneza bidhaa mbalimbali kama vile mikeka, mazuria na vikapu kwa kutumia majani au magome ya miti hujulikana kama:

 1.              Uchongaji
 2.               Ufinyanzi
 3.               Ufumaji
 4.              Upakuaji
 5.               Uchapaji

38. Miongoni mwa dalili za kubalehe kwa wanawake ni:

 1.              Kuwa na sauti nzito
 2.               Kuota ndevu
 3.               Kupanuka kwa kifua hedhi
 4.              Kutoa harufu nzuri

39. Kwanini unashauriwa kufunua jiko mara wakati wa kuoka mikate?

 1.              Kuongeza ladha
 2.               Kuongeza chumvi
 3.               Kuondoa sukari
 4.              Kufanya mikate ichemke haraka
 5.               Kuepuka kuunguza mikate

40. Kiasi cha fedha kinachobakia kwa mjasiriamali mara baada ya kulipa gharama za mtaji wa biashara hujulikana kama: A. Matumizi              B. Mtaji              C. Mauzo              D. Akiba              E. Faida              

SEHEMU B: MASWALI YA MAJIBU MAFUPI 

Jibu swali la 41-45 kwa kuandika majibu sahihi katika karatasi ya kujibia uliyopewa

 1.   Kwanini tunashauriwa kukausha maji mwilini mara baada ya kuoga?
 2.   Mwenyekiti wa sasa wa Jumuiya ya Afrika Mashariki (EAC) ni nani?
 3.   Eleza kwa kifupi ni kwa jinsi gani shughuli za uchukuzi huchangia katika maendelelo ya taifa
 4.   Makamu mkuu wa kwanza wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alikuwa nani?
 5.   Eleza athari mbili za majanga ya moto 

LEARNINGHUBTZ.CO.TZSTANDARD SEVEN MAARIFA EXAM SERIES 30

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

OFISI YAK RAIS

TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA

MTIHANI WA TATHMINI  DARASA LA VII MAY 2020

SAYANSI

 

Muda: saa 1

MAELEKEZO:

1. Jaza taarifa zako muhimu katika karatasi ya kujibia uliyopewa

2. Jibu maswali yote kulingana na maelekezo ya kila sehemu

3. Zingatia unadhifu wa kazi yako

4. Katika swali la 1-40 andika herufi ya jibu sahihi

5. Kwa swali la 41-45 andika majibu katika nafasi iliyoachwa wazi

 

SEHEMU A: KUCHAGUA

 1.                  Sehemu ya ua ambayo hupokea chavua au poleni huitwa _____________

A. Staili 

B. Stgma 

C. Stameni 

D. Ovari 

E. Filament

 1.   Matokeo ya umeme tuli baada ya mawingu kuganda katika mizazi huitwa  

A. radi 

B. ngurumo 

C. jenereta 

D. atomi 

E. rectifier

 1.      Jotoridi 1220F ni nyuzi ngapi za sentigredi  ______________________

A. 500C 

B. 600C 

C. 700C 

D. 400C

 1.                  Ipi katika ya ifuatayo sio badiliko la kikemikali katika maada_________

A. Uvukizwaji wa maji 

B. Kuganda kwa maziwa 

C. Kuunguza karatasi

D. Kutu kwenye chuma 

E. Kuoza kwa maada

 1.                  Katika muundo wa neva ufuatao herufi B inawakilisha nini? 

A. Askoni 

B. Nukliasi 

C. Saitoplazimu 

D. Dendraiti 

E. Seli

6. Ukuta wa ndani wa chupa ya cha umepakwa rangi ya _____ili kuzuia upotevu wa joto. 
A. Shaba 

B. dhahabu 

C. manjano 

D. Fedha 

E. Almasi 

7. Kazi za seli hai nyeupe za damu ni  A. Kutengeneza damu 

B. Kulinda mwili dhidi ya magonjwa 

C. Kugandisha damu 

D. Kuipa damu rangi nyekundu 

E. Kusafirisha oksijeni

8. Ni matokeo ya muungano wa gamete X ya kiume na gamenti ya XX ya kike?

A. Mapacha wasiofanana 

B. Mtoto wa kike 

C. Mtoto wa kiume 

D. Mapacha wanaofanana 

E. Mapacha walioungana

9. Lipi kati ya makundi yafutayo linawakilisha sifa za viumbe hai? 

A. Kufa, kula ma kuona 

B. Kufa, kuzaa na kubadilika rangi

C. Kujongea, kupumua na kuzaa 

D. Kuoumua, kuzaa na kutembea

E. Kujongea, kupumua na kuzaa

10. Ili kudumisha afya ya mwili tunapaswa ______________________

 1.        Kufanya mazoezi, kula chakula bora na kupumzika
 2.        Kutofanya kazi ngumu, kufanya mazoezi na kulala
 3.        Kufanya mazoezi na kushiriki michezo
 4.        Kula vizuri na kufanya mazoezi muda wote.

11. Mrija unaotoa mkojo kutoka kwenye figo na kupeleka kwenye kibofu unaitwa

A. Urethra 

B. Ureta 

C. Uterasi 

D. Urine 

E. Mrija wa falopia

12. Virusi vya trakoma hushambulia sehemu ya ndani ya kope na sehemu ipi? 

A. Mboni 

B. Ngozi 

C. Konjaktiva 

D. retina 

E. iris

13. Zifuatazo ni dalili za ugonjwa wa corona (COVID19) ISPOKUWA. 

 1.        Kichwa kuuma, mafua makali na kushindwa kupumua
 2.        Mafua makali yanayotililila, kushindwa kuona na kupumuza vizuri
 3.        Mwili kuchoka, mafua makali na kaushindwa kupumua
 4.        Kushindwa kupumua, mwili kuchoka au kukosa nguvu
 5.        Kutoka jasho jingi, kukohoa na mafua

 

 1. Tunaweza kurekebisga kasoro ya kutokuona mbali kwa kutumia miwani yenye lenzi _ 

A. Bapa 

B. mboneyo 

C. Mkunjo 

D. mbinuko 

E. Nyembamba 

 1. Vitu vinavyoonekana vina sifa ya __________________________

A. Kuakisi mwanga 

B. kutoa mwanga 

C. kusharabu mwanga 
D. Kusafirisha mwanga 

E. Kusafirisha mwanga

 1. Tunapima jotola kitu kwa kutumia nini ______________________

A. Barometa 

B. Themometa 

C. haigrometa 

D. amita 

E. voltimeta

 1. Wanyama walao nyama pekee wanaitwa _____________________

A. Kanivorasi 

B. Habivorasi 

C. Omivorasi D. fruit vorasi 

E. wawindaji

 1. Chombo kinachotumika kupima viini vya magonjwa katika maabara kinaitwa___

A. Darubini 

B. filamu 

C. hadubini 

D. barometa 

E.kipimajoto 

 1. Sehemu ya kiume ya ua huundwa na ________________________

A. Stigma na kichavua 

B. kichavua na filament 

C. staili na filomenti

D. Ovari na staili 

E. Kikonyo na ovari

 1. Damu hutumia______kujigandisha ili kuzuia upotevu wa damu mtu anajeruhiwa.

A. Plasma 

B. Seli nyekundu 

C. Seli nyeupe 

D. Fibrinojeni 

E. Oksijeni 

 1. Mkaa unagesi ya sumu ijulikanayo kama _____________________

A. Co2 

B. CO 

C. O2 

D. H2 

E. N2

 1. Oestrojeni hutengenezwa kwenye __________________________

A. Ovari 

B. Korodani 

C. Koroidi 

D. Uke 

E. Kibofu

 1. Gesi ipi hutolewa nje kama uchafu katika tendo la mmea wa kijani unapojitengenezea chakula chake.              

A. H2 

B. CO2 

C. CO 

D. N2 

E. O2

 1. Ateri zote hupitisha damu yenye oksijeni nyingi isipokuwa _________

A. Ateri kuu 

B. Aota 

C. Ateri ya vena 

D. Ateri ya mapafu 

E. Ateri ya renali

 1. Kitumi cha umeme kinachobadili mkondo wa umeme kuwa mkondo nyoofu huitwa ___ 

A. Medulla 

B. Rektifaya 

C. Kilunza 

D. Volti 

E. Amita 

 1. Binadamu anapotembea hatelezi na kuanguka kwa urahisi kwa sababu ya kani _____ 

A. Msuguano 

B. Mvutano 

C. Joto 

D. Kemikali 

E. Mnyanyuo 

 1. Katika mfumo wa usagaji chakula, asidi ya haigrokloriki hupatikana katika __ 

A. Ini 

B. utumbo 

C. maji ya gastriki 

D. Tumbo 

E. Figo 

 1. Ifuatayo siyo sifa ya kubanidayoksaidi
  A. Haina umbo maalum 

B. Uzani mkubwa kuliko hewa 

C. Haina rangi 

D. Batili kwa litmus 

E. Zotes sawa

 1. Nyangumi na pomboo (Nguva) hawa ni baadhi ya ____wanaoishi baharini.

A. Samaki 

B. mamalia 

C. wanyama 

D. mifugo 

E. kambale

 1. Tafuta manufaa ya kimakanika ikiwa mzigo wa kg 120 uliobebwa na jitihada ya kg 30. 

A. Toure 3 

B. Joure 4 

C. kg 5 

D. 4 

E. 3 

 1. Kundi lipi kati ya makundi yafuatayo huunda mlo kamili?
  A. Ugali, maharage na viazi 

B. mihogo, ugali na kisamvu 

C. wali, nyama na maharage 

D. Ugali, nyama na matunda 

E. Mchicha. Nyama na kisamvu

 1. Mzee Taluma anatatizo la kutokuona mbali badala yake anaona karibu, Tunamsaidia Mzee Taluma kwa kumpatia miwani yanye lenzi gani?              

A. Mbinuko 

B. bapa 

C. mbonyeo 

D. Mche 

E. Duara

 1.        Farid alibeba mzigo wenye uzito wa kg 35 na kusimama nao kwenye barabara yenye urefu wa km 3. Tafuta kazi na fackily.              

A. Toule 100 

B. Toule 12.5 

C. Toule 20 

D. Hakufanya kazi 

E. Toule 31 4

 1.        Alama hii inawakilisha nini? 

A. Amita B. Taa ya umeme C. Umeme mkondogeuD. Transifoma

E. Nyoka aina ya chatu

 1.        Tafuta kiasi cha umeme unapopita katika Sakiti nzima. 

 


 

A. Ampia 0.75 B. Ampia 4.5 C. Ampia 0.25 D. Ampia 7.5 E. Ampia 02

 1.        Damu inaingia kwenye mapafu huchukua hewa ya ________________

A. Oksijeni B. Kabonidayoksaidi C. Haidrojeni D. Naitrojeni E. Heliamu

 1.        Zifuatazo ni faida za kutumia intaneti ISIPOKUWA. 

A. Matangazo B. Ajira C. Mawasiliano D. Burudani E. Uhalifu

 1.        Sehemu ya redio ambayo hupokea mawimbi ya sauti huitwa__________

A. Tuni B. Spika C. Redio D. Antena E. Mitabendi

 1.        Baada ya utungishaji kitoto cha chura hujulikana kama______________

A. Lava B. Tadipoli C. obuu D. Yai E. Chura

 1.        Sumu inayopatikana katika moshi wa sigara ambayo huathiri mapafu ya binadamu inajulikana kama ____

A. Gafeni B. Alcohol C. Nikoteni D. Klorini E. Methani 

SEHEMU B: MAJIBU MAFUPI

 1.        Mbu aina ya kyuleksi hueneza ugonjwa unaoitwa__________
 2.        Tafuta thamai ya X katika mchoro ufuatao ______________

 1.             CHUMA + Y + MAJI = KUTU. Herufi Y inasimama badala ya
 2.             Ipi ni thamani ya pembe Ykatika mchoro ufuatao?_________

Mwale unaowakilishwa na herufi B katika mchoro hapo juu unaitwa

LEARNINGHUBTZ.CO.TZSTANDARD SEVEN SAYANSI EXAM SERIES 29

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

OFISI YAK RAIS

TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA

MTIHANI WA TATHMINI DARASA LA VII MAY 2020

URAIA NA MAADILI

Muda: saa 1

MAELEKEZO:

1. Jaza taarifa zako muhimu katika karatasi ya kujibia uliyopewa

2. Jibu maswali yote kulingana na maelekezo ya kila sehemu

3. Zingatia unadhifu wa kazi yako

4. Katika swali la 1-40 andika herufi ya jibu sahihi

5. Kwa swali la 41-45 andika majibu katika nafasi iliyoachwa wazi

SEHEMU A: MASWALI YA KUCHAGUA 

Chagua jibu sahihi kisha siliba herufi ya jibu hilo katika karatasi ya kujibia uliyopewa

1. Kitendo cha kuonesha tabia njema kwa watu hujulikana kama:

A. Kuomba msamaha B. Heshima C. Ustahimilivu D. Usaliti .E. Unafiki 

2. Jukumu la kuwasaidia watu wenye mahitaji maalumu ni la nani?

 1.  Viongozi wa serikali pekee        D. Viongozi wa dini na wa serikali
 2.   Wanafamila pekee                     E. Wazazi 
 3.   Serikali na kila mtu ndani ya jamii

3. Alama ya taifa inayowakilisha mamlaka ya Rais wa Tanzania ni ipi?

 1. Picha ya Rais      C. Ngao ya taifa            E. Mwenge wa uhuru 
 2. Ikulu                   D. Bendera ya Rais

4. Picha ya shoka na jembe katika ngao ya taifa huwakilisha nini?

 1.                   Ulinzi na usalama C. Rasilimali za taifaE. Uhuru na umoja
 2.                   Amani na upendo D. Wafanyakazi na wakulima [ ]

5. Nchi ipi kati ya hizi zifuatazo haipakani na Tanzania katika upande wowote?

A. Rwanda B. Burundi C. Kenya D. Zambia E. Somalia [ ]

6. Uzalendo, ujamaa, umoja, amani na utu wa watu ni miongoni mwaza taifa.

 1.                   Alama              C. Tamaduni E. Haki
 2.                   Tunu              D. Rasilimali [ ]

7. Hali ya mtu kuipenda nchi yake na kuwa tayari kuilinda hujulikana kama:

A. Uadilifu B. Ustahimilivu C. Uzalendo D. Demokrasia E. Ujamaa 

8. Shughuli ambazo watu hufanya kwa kupenda wao wenyewe pasipo kulazimishwa au kutarajia malipo hujulikana kama:

 1. Tabia hatarishi                   C. Nidhamu binafsi       E. Majukumu
 2. Shughuli za kujitolea         D. Kazi za shuruti 

9. Uhusiano wa kijamii au kiutamaduni uliopo kati ya mwanamke na mwanaume hujulikana kama:

A. Jinsia B. Jinsi C. Utamaduni D. Mila E. Desturi

10. Kiongozi wa juu zaidi katika muundo wa utawala wa shule ni nani?

 1. Mlezi wa shule            C. Mwalimu mkuu    E. Mwalimu mkuu msaidizi
 2.  Meneja wa shule        D. Mwalimu wa taaluma

11. Ratiba ya masomo shuleni huandaliwa na nani?

 1.  Mwalimu mkuu            C. Mwalimu wa taaluma          E. Kiranja mkuu
 2.  Mwalimu wa nidhamu D. Mwalimu mkuu msaidizi 

12. Mila na desturi zipi kati ya hizi zifuatazo zinafaa kuhifadhiwa na kuenziwa?

 1. Kuheshimu wazee            C. Kurithi wajane              E. Ndoa za utotoni
 2. Kubagua walemavu          D. Ndoa za kulazimishwa 

13. Kitendo cha kujifanya mwema machoni mwa watu lakini kiuhalisia siyo mwema hujulikana kama:

A. Unafiki B. Uvumilivu C. Heshima D. Uwazi E. Uadilifu 

14. Mtu anayetoa ushauri nasaha kwa watu wenye matatizo mbalimbali katika jamii hujulikana kama:

A. Mkufunzi B. Muwezeshaji C. Wakili D. Mnasihi E. Mzalendo                                                                          

15. Kitendo gani kati ya hivi vifuatavyo hakionyeshi heshima miongoni mwa wanajamii?

 1. Kusalimia                      C. Kuvaa mavazi ya heshima          E. Kuwasidia wazee
 2. Kutumia lugha ya staha D. Kutukana 

16. Mtu aliyesoma ana sifa zifuatazo, ISIPOKUWA:

A. Ni muadilifu B. Ni mtafiti C. Ni mgunduzi D. AnajiaminiE. Unafiki 

17. Jambo gani kati ya haya yafuatayo linaashiria matumizi mabaya ya rasilimali za taifa?

 1.   kushiriki katika uchaguzi                 C. Kula rushwa E. Uadilifu 
 2.  Kutii sheria za nchi                           D. Uaminifu

18. Mtu anayetumia nguvu za kijeshi kuvuruga amani ya nchi fulani hujulikana kama:

A. Mkimbizi B. Mzalendo C. Balozi D. Gaidi E. Jangili 

19. Sheria inayokataza uzalishaji, uingizwaji na matumizi ya mifuko ya plastiki nchini Tanzania ilianza kutumika lini?

 1.  1 Juni 2019                            C. 25 Aprili 2017                           E. 26 Januari 2006
 2.  1 Julai 2000                            D. 18 Machi 2018 [ I

20. Kuna faida gani kutii sheria za nchi bila shuruti?

 1.  Husababisha vita                            D. Huleta uoga na utengano
 2.  Huvuruga amani ya nchi                E. Huleta umoja na utengano 
 3.   Huleta umoja na mshikamano

21. Ulinzi na usalama wa taifa letu na rasilimali za taifa ni jukumu la nani?

 1. Viongozi wa serikali   C. Watanzania wote       E. Serikali za mitaa
 2. Jeshi la polisi              D. Jeshi la Wananchi wa Tanzania 

22. Chombo kinachohusika na ukusanyaji wa kodi na mapato mengine ya serikali nchini Tanzania  hujulikana kama: A. TANAPA              B. BASATA              C. TAA              D. TRA              E. TBS           

23. Chombo kinachohusika na utekelezaji na usimamizi wa miradi ya maendeleo ya kijiji ni:

 1. Mwenyekiti wa kijiji            C. Mkutano mkuu wa kijiji      E. Kamati ya kijiji
 2.  Halmashauri kuu ya kijiji    D. Mkutano mkuu wa kata 

24. Kiongozi anayechaguliwa na wananchi katika ngazi ya kata hujulikana kama:

 1.  Mwenyekiti wa kijiji                    C. Mbunge E. Afisa mtendaji wa kijiji
 2. Diwani                                           D. Afisa mtendaji wa kata 

25. Viongozi wafuatao wanateuliwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ISIPOKUWA: 

 1. Waziri Mkuu .                        C. Mkurugenzi wa wilaya     E. Inspekta mkuu wa polisi
 2. Wakuu wa Mikoa                   D. Kamanda wa polisi wa mkoa 

26. Jambo lipi kati ya haya yafuatayo haliimarisha utawala bora shuleni?

 1. Kuchagua viranja                          D. Kulinda rasilimali za shule
 2. Kufanya vikao vya darasa             E. Kuwashirikisha wanafunzi katika maamuzi           
 3. Kutoheshimu sheria za shule

27. Kiongozi mkuu wa shughuli za kila siku bungeni ni nani?

 1. Rais                      C. Spika              E. Makamu wa Rais
 2. Waziri mkuu        D. Naibu spika 

28. Mashauri yanayohusu kesi za uhaini au mauaji husikilizwa katika ngazi ipi ya mahakama?

 1. Mahakama ya mwanzo         C. Mahakama kuu E. Mahakama ya wilaya
 2. Mahakama ya Rufaa            D. Mahakama ya Hakimu Mkazi 

29. Mahakama ya Hakimu Mkazi kwa jina lingine hujulikana kama:

 1.  Mahakama kuu                 C. Mahakama ya wilaya      E. Mahakama ya Rufaa
 2.  Mahakama ya mwanzo    D. Mahakama ya mkoa 

30. Mahakama ya Rufaa ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliundwa mwaka gani?

 1. 1975                         C. 1964                    E. 2005
 2.  1979                        D. 1996 

31. Tathmini ya mpango kazi wa hiari inahusiana na nini?

 1. Kutathmini malengo              C. Nyaraka za mpango kazi          E. Kuweka malengo
 2. Kuandaa rasilimali                 D. Sura za mpango kazi

32. Tukio la kuuza bidhaa za kampuni au taasisi kwa njia ya kushindanisha bei hujulikana kama:

 1. Biashara ya magendo  C. Biashara ya ndani  E. Mnada

      B. Uwekezaji D. Harambee

33. Msaada upi kati ya hii ifuatayo hauna manufaa kwa maendeleo ya shule?

 1. Samani                        C. Soda na bia           E.Vitabu
 2. Vifaa vya kujifunzia    D. Sare za shule 

34. Msaada wa kisheria hutolewa wapi zaidi?

A. Shuleni B. Nyumbani C. Mahakamani D. Gerezani E. Kanisani             

35. Hali ya kuwa na utulivu pasipo kuwa na vita katika nchi hujulikana kama:

A. Amani B. Ulinzi C. Sheria D. Uhusiano E.Heshima 

36. Kipi kati ya vitendo vifuatavyo huimarisha amani na usalama wa nchi?

 1.  Kuvunja sheria C. Kutotii sheria E. Kutii sheria bila shuruti
 2.   Kugombana na wengine D. Kuendeleza matendo maovu 

37. Kitendo cha kutoa siri ya mtu kwa adui yake hujulikana kama:

 1. Kusengenya  C. Usaliti E. Unafiki
 2. Nidhamu binafsi D. Umbea 

38. Majanga ya moto pamoja na shughuli za uokoaji nchini Tanzania hushughulikiwa na:

 1. Jeshi la polisi C. Jeshi la Mgambo E. Sungusungu
 2.  Jeshi la zimamoto D. Jeshi la Zimamoto na uokoaji 

39. Jeshi la Zimamoto na Uokoaji la Tanzania liliundwa mwaka gani?

A. 1997 B. 2003 C. 2007 D. 2013 E. 2017 

40. Nyumba ya Sozi ilikuwa inaungua moto kutokana na kupata hitilafu ya umeme. Je, ni namba gani ya simu Sozi angeweza kuipigia ili kuomba msaada kwa jeshi linalohusika na uzimaji wa moto na uokoaji?

A. 112 B. 114 C. 114 D. 100 E. 113                                                                                                                [              ]
SEHEMU B: MASWALI YA MAJIBU MAFUPI 

Jibu swali la 41-45 kwa kuandika majibu sahihi katika karatasi ya kujibia uliyopewa

41. Ni kwa namna gani mpango kazi wa hiari humsaidia mwanafunzi kufaulu vizuri katika masomo yake?

42. Chombo kikuu kinachosimamia utekelezaji wa miradi ya maendeleo ya kata hujulikana kama

43. Baada ya uchaguzi mkuu nchini Tanzania Rais mteule huapishwa na nani?

44. Ni chombo kipi cha Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kina kazi sawa na bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania?

45. Taja faida mbili za kuwa na wimbo wa shule

LEARNINGHUBTZ.CO.TZSTANDARD SEVEN URAIA EXAM SERIES 28

OFISI YA RAIS WIZARA YA ELIMU, TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA

MAARIFA YA JAMII - MTIHANI WA MWISHO WA MUHULA

DARASA LA SABA

MUDA: 1.30      

MAELEKEZO

 1. Mtihani huu una maswali 50
 2. Jibu maswali yote katika nafasi uliopewa
 3. Hakikisha kazi yako ni safi
 4. Usijaribu kuibia

SEHEMU A.

1. Ni madini yapi yanayopatikana Tanzania pekee?

 1.  Dhahabu 
 2.  Urani
 3.  Almasi
 4. Tanzanaiti 
 5.  Makaa ya mawe

2. Uvuvi usio endelevu hufanyika kwa kutumia:

 1. Mitego
 2. Meli kubwa
 3. Nyavu mraba ndogo
 4. Ugwe
 5. Nyavu mraba kubwa

3. Kuna makundi mangapi ya uoto wa asili?

 1.  Matatu 
 2.  Manne 
 3.  Mawili 
 4.  Matano 
 5.  Sita

4. Lengo kuu la mabadiliko ya katiba ya Tanzania mwaka 1962 yalikuwa

 1. kuunda serikali ya umoja wa kitaifa
 2. kuunda serikali ya shirikisho
 3. kuunda serikali ya mtaa
 4. kuunda serikali ya jamhuri
 5. kuunda serikali ya mpito.

5. Umoja wa Afrika ulianzishwa rasmi mwaka gani?

 1.  2002 
 2.  2001 
 3.  1963 
 4.  1945 
 5.  1999

6. Ubugabire ni mfumo wa Umwinyi uliajengwa juu ya umiliki wa:

 1.  ngombe 
 2.  viwanda 
 3.  ardhi
 4.  wafanyakazi wa kigeni 
 5.  watumwa

7. Mfumo wa kwanza ambapo jamii ilimiliki njia zote za uzalishaji kijamaa huitwa :.............

 1.  Umwinyi 
 2.  Ukomunisiti 
 3.  Ujamaa
 4.  Urafiki 
 5.  Ujima

8. Ipi ni athari ya ongezeko kubwa la watu?.................

 1. Kupungua kwa uhalifu
 2. Ongezeko la ajira
 3. Kupungua kwa maji
 4. Kupungua kwa biashara ndogondogo
 5. Kutotosheleza kwa huduma za jamii

9. Tatizo kubwa linalowakabili wakulima wengi wa Afrika Mashariki ni pamoja na ................

 1. uwepo wa mvua nyingi mwaka mzima •
 2. mvua zisizoaminika
 3. uwepo wa masoko ya uhakika
 4. uhaba wa maeneo ya kulima
 5. matumizi ya mbolea za chumvi

10. Milima mikunjo hutokea katika maeneo yenye...............

 1.  miamba tabaka 
 2.  miamba ya volkano na moto
 3.  miamba geu 
 4.  miamba mato
 5.  miamba volcano

11. Janga la kimazingira linalosababishwa na nguvu za asili pekee linaitwa

 1.  Ukame 
 2.  Tetemeko la ardhi
 3.  Mmomonyoko wa udongo 
 4.  Njaa
 5.  Uchafuzi wa mazingira

12. Wakati wa mvua kubwa inayoambatana na radi, watu hawaruhusiwi

 1.  kuvaa nguo nyekundu.......
 2.  kutumia miavuli 
 3.  kufungua milango na madirisha
 4.  kujificha chini ya mti 
 5.  kufunga luninga na redio

13. Rais Julius Kambarage Nyerere na Kwame Nkurumah walikuwa

 1. waanzilishi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki.
 2. waanzilishi wa Umoja wa Mataifa.
 3. waanzilishi wa Jumuiya ya Mataifa.
 4. waanzilishi wa Umoja wa Nchi Huru za Kiafrika.
 5. waanzilishi wa Jumuia ya Madola.


14. Kwa nini vita vya Maji Maji vilitokea?..............

 1. Wareno waliwapeleka Watanganyika utumwani.
 2. Kinjekitile alikasirisha na uhasama wa Wajerumani na Waarabu.
 3. Watanganyika walipigwa mijeledi na Waingereza.
 4. Wajerumani waliwalazimisha watu kufanya kazi katika mashamba ya pamba.
 5. Sultani Seyyid Said aliwatesa na kuwatumikisha Waafrika.

15. Binti wa shangazi yako huitwa................

 1.  Mpwa 
 2.  Binamu 
 3.  Mama mkwe 
 4.  Shemeji 
 5.  Dada

16. Ni lini binadamu alianza kuchoma misitu iii kuwafukuza wanyama wakali?.................

 1. Wakati wa Zama za Chuma
 2. Wakati wa Zama za Mwanzo za Mawe
 3. Wakati wa Zama za Kale za Mawe
 4. Wakati wa Zama za Mwisho za Mawe
 5. Wakati wa Zama za Kati za Mawe

17. Mwanzilishi wa mfumo wa utawala wa mlango wa nyuma katika Afrika alikuwa ...

 1. Horace Byatt
 2. Friedrick Lugard
 3. Richard Turnbull
 4. Donald Cameroon
 5. Edward Twinning

18.  Mkutano wa Berlin wa mwaka 1884-1885 uliitishwa na ..

 1. Carl Peters 
 2. Johann Krapf 
 3. Henry Stanley 
 4. David Livingstone
 5. Otto Von Bismarck.

19. Familia hujumuisha

 1. marafiki, watoto na ndugu
 2. baba, mama na watoto
 3. majirani, ndugu na watoto
 4. majirani watoto na marafiki
 5. baba, mama na majirani

20. Moja ya athari mbaya ya utandawazi kwa Tanzania ni ...

 1. kuongezeka kwa idadi ya wageni nchini
 2. kumomonyoka kwa maadili katika jamii
 3. kuongezeka kwa uhasama baina ya vyama vya siasa
 4. kuongezeka kwa uhuru wa vyombo vya habari
 5. ongezeko la matumizi ya teknolojia ya habari

21. Utawala wa sheria maana yake ni ...

 1. wananchi kujichukulia sheria mkononi
 2. polisi kuadhibu wanaovunja sheria
 3. sheria kuchukua mkondo wake
 4. mahakama kukamata wanaovunja sheria
 5. mamlaka ya mahakama kutunga sheria

22. Kuzingatia sheria, haki za bianadamu, ukweli na uwazi, na uhuru wa vyombo vya habari ni misingi ya

 1. Urasimu
 2. Utawala wa sheria
 3. Ujamaa wa kiafrika
 4. Demokrasia ya Uwakilishi
 5. utawala bora

23. Mwenyekiti wa kikao cha maendeleo katika kata ni .

 1. Diwani wa kata
 2. Afisa Huduma za ugani
 3. Afisa Maendeleo wa kata
 4. Mratibu Elimu wa kata
 5. Afisa Mtendaji wa kata

24. Mto uliooneshwa kwa herufi E unaitwa:

 1.  Tana           
 2.  Galana
 3.  Naili         
 4.  Malagarasi 
 5.  Ruaha

 25. Mlima maarufu unaopatikana katika eneo lenye herufi C huitwa:

 1.  Kilimanjaro               
 2.  Rungwe
 3.  Meru    
 4.  Usambara 
 5.  Uluguru

26.  Nchi inayooneshwa kwa herufi B ni maarufu kwa uzalishaji wa madini yanayoitwa:

 1.   Dhahabu
 2.  Tanzanaiti
 3.  Makaa ya Mawe
 4.   Almasi
 5.   Shaba

27. Ongezeko Ia joto duniani, ukame, mafuriko na vimbunga ni matokeo ya athari zitokanazona

 1.  uharibifu wa mazingira
 2.  tsunami iliyotoka Asia
 3.  ongezeko kubwa Ia watu katika nchi za Ulaya
 4.  matumizi ya mabomu ya nyuklia
 5.  Mvua nyingi

28.  Faida ya ushirikiano kati ya shule na jumuiya inayozunguka shule ni pamoja na:

 1.  ulinzi na usalama wa shule kuimarika
 2.  ongezeko Ia idadi ya watoto wanaoandikishwa shule
 3.  nafasi za ajira kwa jamii inayozunguka shule kuongezeka 
 4.  shughuli za biashara kuzunguka eneo Ia shule kuongezeka
 5.  walimu wengi kupata nyumba za kupanga jirani na shule

29. Ni hatua zipi wanafunzi wanatakiwa kuchukua wanapoona katika eneo la shule wageni wanaowatilia shaka? 

 1.  Kutoa taarifa kwa jeshi la Wananchi la Tanzania. 
 2.  Kutaarifu Kamati ya Shule kuhusu uwepo wa wageni.
 3.  Kuwapiga wageni kabla ya kuwafikisha Mahakamani.
 4.  Kuwakamata wageni na kuwahoji.
 5.  Kutaarifu Walimu kuhusu uwepo wa wageni.


 30. Uchumi wa soko huria, ushindani wa kidemokrasia katika siasa na kukua kwa teknolojia ya habari na mawasiliano ni viashiria vya

 1.  ujasiriamali 
 2.  utawala bora 
 3.  utawala wa sheria 
 4.  utandawazi 
 5.  haki za binadamu

31.  Rangi nyeusi katika bendera yetu huwakilisha:

 1.  Mimea      
 2.  Madini
 3.  Watu   
 4.  Ardhi 
 5.  Mbuga za wanyama

32.  Sababu kubwa ya kuruhusu mfumo wa vyama vingi Tanzania ni:

 1.  kutekeleza matakwa ya wahisani
 2.  kulinda haki za makundi maalumu katika jamii
 3.  kuvutia wawekezaji wa nje
 4.  kutekeleza maelekezo ya Umoja wa Mataifa
 5.  kupanua demokrasia

33.  Haki ya kumiliki mali iko katika kipengele kipi cha haki za binadamu?

 1.  Kijamii na kiuchumi   
 2.  Kisiasa na kiuchumi
 3.  Kikatiba na kisiasa               
 4.  Kijamii na Kisiasa 
 5.  Kijamii na Kiutamaduni

34.  Ulinzi na usalama wa taifa letu ni jukumu la:

 1.  Jeshi Wananchi wa Tanzania 
 2.  kitengo cha Usalama wa Taifa
 3.  Jeshi la Polisi
 4.  mgambo
 5.  kila mwananchi

35. Utandawazi ni mfumo unao hamasisha:

 1. teknolojia ya habari na mawasiliano katika nchi zinazoendelea
 2. haki sawa kwa kila mmoja duniani
 3. mfumo wa vyama vingi katika nchi zinazoendelea
 4. biashara huria baina ya mataifa
 5. sekta binafsi katika nchi zinazoendelea . 

36. .Mojawapo ya udhaifu wa Umoja wa Mataifa ni:

 1.  kushindwa kuzuia kuenea kwa Utandawazi
 2.  Waafrika hawajawahi kupata nafasi katika uongozi wa juu katika Umoja wa Mataifa
 3.  baadhi ya watu tu ndio wenye kura ya turufu
 4.  kushindwa kupitisha maazimio ya haki za binadamu
 5.  kutokushirikishwa kwa Waafrika katika vikao vya baraza la usalama

37. Mkutano wa kuligawa bara la Afrika ulifanyika:

 1. Berlin
 2. London
 3. Roma
 4. Paris
 5. New York

38. Katika zama za mawe za mwisho ugawanyaji majukumu katika jamii ulifanyika kwa misingi ya:

 1. hekima na utajiri
 2. hekima na umri
 3. uzoefu na hekima 
 4. umri na jinsia 
 5. utajiri na umri

39.Utawala waWaingereza nchini Tanganyika uliisha mnamo .....

 1. karne ya 15 
 2. karne ya 19 
 3. karne ya 20 
 4. karne ya 18 
 5. karne y 17

40. Watangulizi wa kwanza wa ukoloni kuwasili Zanzibar na Tanganyika walikuwa:

 1.  wafanya biashara   
 2. Wamisionari  
 3. Wapelelezi
 4. Walowezi                            
 5. Waarabu

41. Mataifa ya Ulaya yaliyokuwa yakipigania Mto Nile yalikuwa:

 1.  Ufaransa na Ubelgiji
 2.  Uingereza na Ujerumani
 3.  Ufaransa na Ureno
 4.  Uingereza na Ufaransa 
 5.  Ubelgiji na Ureno

42. Tunapataje idadi ya watu katika sehemu fulani?

 1. Kwa kuhesabu watoto wachanga
 2. Kwa kuhesabu wafu
 3. Kwa kuhesabu wakimbizi
 4. Kwa kukokotoa eneo Ia sehemu 
 5. Kwa kufanya sensa

43. Mojawapo ya sababu za kuongezeka kwa idadi ya watu na kuzaliana ni:

 1. uhamiaji na kuzaliana
 2.  watu kukosa elimu ya maisha
 3.  Kuzaliana na afya
 4. Ndoa za watu wenye umri mdogo
 5. Ongezeko Ia wakimbizi

44.  Ni yapi kati ya madini yafuatayo ambayo ni chimbuko Ia nishati ya kinyuklia? 

 1. Makaa Yã mawe              
 2.  Uraniam           
 3.  Shaba
 4.  Almasi                                          
 5.  Dhahabu

45.  Mikoko ni aina ya uoto upatikanao pembezoni mwa:

 1.  mito
 2.  maziwa
 3.  bahari 
 4. mabwawa 
 5. visima

SEHEMU B

Jibu maswali yafuatayo kwa kuandika jibu lililo sahihi.

46. Nini maana ya ujasiriamali?

47. Taja tabia mbili za wajasiriamali

48.Taja changamoto mbili zinazowakumba wajasiriamali Tanzania.

49. Taja fursa za kibiashara zinazopatikana katika ufuo wa bahari

50. Mfanyabiashara sio mjasiriamali, eleza.

LEARNINGHUBTZ.CO.TZSTANDARD SEVEN MAARIFA EXAM SERIES 10

OFISI YA RAIS WIZARA YA ELIMU, TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA

SAYANSI - MTIHANI WA MWISHO WA MUHULA

DARASA LA SABA

MUDA: 1.30

MAELEKEZO

 1. MTIHANI  HUU UNA MASWALI 50
 2. JIBU MASWALI YOTE KWENYE NAFASI YA KARATASI ULIOPEWA
 3. HAKIKISHA KAZI YAKO NI SAFI
 4. DUMISHA UAMINIFU KATIKA KAZI YAKO.

SEHEMU A. CHAGUA JIBU SAHIHI KUTOKA YALE ULIOPEWA.

1. Usafirishaji wa chakula mwilini hufanywa na: 

 1. moyo     
 2. damu
 3. misuli                                     
 4. mapafu
 5. maji

2. Tazama kwa makini kielelezo namba 2 kisha jibu maswali yanayofuata:

Alama Y inawakilisha sehemu iitwayo:

 1.  petali
 2.  filamenti
 3.  chavulio
 4.  pistili
 5.  ovari

3. Lipi kati ya magonjwa yafuatayo huambukizwa kwa njia ya kujamiiana?

 1.  Polio  
 2.  Kipindupindu         
 3.  Pepopunda
 4.  Kaswende                            
 5.  Tetekuwanga

4. Lipi kati ya mafungu yafuatayo ya vyakula hulinda mwili?

 1.  Samaki na maziwa          
 2.  Ugali na ndizi
 3.  Maharagwe na karanga 
 4.  Mayai na kabichi 
 5.  Matunda na mboga za majani

5. Umuhimu wa asidi ya haidrokloric katika tumbo ni:

 1.  kubadili hali ya besi katika tumbo
 2.  kulainisha mafuta tumboni
 3.  kuongeza uchachu tumboni
 4.  kumengenya vyakula vya sukari tumboni 
 5.  kuua wadudu wanaoingia tumboni na chakula.

6. Kipi kati ya vifuatavyo vinapaswa kudumishwa? 

 1. Kutumia kikombe kimoja wakati wa kunywa maji. 
 2. Kunawa mikono kabla ya mlo katika karai moja. 
 3. Kupika mboga za majani na nyama kwa muda mrefu.
 4. Kuchemsha na kuchuja maji ya kunywa. 
 5. Kuogelea katika mito na mabwawa.

7. Mbungo husababisha ugonjwa uitwao ....

 1.  homa ya matumbo     
 2.  nagana
 3. malale                                           
 4. matende                
 5. homa ya ini

8. Tunaweza kujikinga na magonjwa ya moyo kwa kufanya yafuatayo: .......

 1. Kula chakula na kufanya mazoezi mara kwa mara
 2.  Kufanya mazoezi ya mwili, kuepuka kuvuta sigara na kuepuka kunywa pombe
 3.  Kula chakula chenye chumvi na kunywa pombe 
 4. Kufanya mazoezi ya mwili na kuvuta sigara 
 5. Kula vyakula vyenye mafuta na kunywa pombe

9. Ili kujikinga dhidi ya malaria ni muhimu .........

 1.  kumeza mchanganyiko wa madawa
 2.  kutumia dawa za mitishamba
 3.  kutumia vyandarua vilivyowekwa dawa
 4.  kujifunika na blanketi Zito lililowekwa dawa 
 5.  kufanya mazoezi kila mara

10.  Mojawapo ya kazi za misuli katika mwili ni:

 1.  kuwezesha kujongea
 2.  kuruhusu damu kupita 
 3.  kuruhusu maji kupita
 4. kuruhusu hewa kupita 
 5.  kuimarisha mwili

11.  Lipi kati ya mambo yafuatayo si sahihi kumfanyia mtu aliyebanwa misuli?

 1.  Kuchua eneo lililoathirika kwa kiganja
 2.  Kuchua kwa kukandamiza eneo lililoathirika hadi misuli ilegee
 3.  Kuuchua msuli kwa kitambaa na maji baridi 
 4.  Kuweka kemikali zitakazowezesha misuli kulegea
 5.  Kulala juu chini na kuchua msuli ulioathirika kvva maji moto.

12. Huduma ya kwanza anayopewa mtu aliyezimia ni:

 1.  kumpa hewa ya oksijeni
 2.  kumpa juisi ya nazi mbichi
 3.  kumlaza juu chini na kumbonyeza tumbo
 4.  kumpa maji yaliyochanganywa na glukosi
 5.  kumpa juisi ya malimao, sukari na chumvi

13. Mtandao wa watu wenye virusi vya UKIMWI unatanuka kwa kuwa

 1.  matumizi ya kondom na simu za mkononi yameongezeka
 2.  matangazo kuhusu UKIMWI yameboreshwa
 3.  kuna ongezeko la mahusiano ya kingono yasiyo salama
 4.  elimu ya UKIMWI inatolewa kwa watu wachache
 5.  watu wenye UKIMWI wanazingatia kanuni za kujikinga na UKIMWI

14.     Mwanga hupinda unapopita kutoka

 1.  Ncha ya Kaskazini kwenda Kusini      
 2.  media moja kwenda nyingine
 3.  Ncha ya Kaskazini kwenda Mashariki 
 4.  Magharibi kwenda Mashariki 
 5.  Kaskazini kwenda Magharibi


15.     Hewa ya kabonidaiyoksidi hutumika kuzima moto kwasababu:

 1.  haichochei uwakaji
 2.  ni nzito kuliko hewa
 3.  haiwaki
 4.  hunyonya joto
 5.  huungana na oksijeni

16. Mifupa imeundwa kwa madini ya:

 1.  Sodiamu na kalsiamu
 2. Kalsiamu na oksijeni
 3. Fosforasi na kalsiamu 
 4.  Salfa na fosforasi
 5.  Kalsiamu na chuma 

17.    Sumaku inaweza kuvuta vitu vyenye asili ya:

 1.  mpira     
 2.  udongo  
 3.  madini  
 4. karatasi 
 5. chuma

18.Katika kurunzi, nishati ya umeme inayotoka kwenye betri hubadilishwa na kuwa:

 1.  nishati ya kikemikali  
 2.  nishati ya joto
 3.  nishati ya kimakaniki     
 4.  nishati ya mwanga 
 5.  Nishati ya moto

19.Mojawapo ya hatua za kufuata unapoandaa jaribio la kisayansi ni: 

 1.  uchunguzi    
 2.  udadisi
 3.  utambuzi wa tatizo    
 4.  utatuzi wa tatizo
 5.  kuandaa ripoti

20.  Lipi kati ya magonjwa yafuatayo husambazwa na inzi na mende? 

 1. Tetekuwanga   
 2. Kuhara        
 3. Kifaduro
 4. Utapia mlo 
 5. Homa ya matumbo

21. Lipi kati ya yafuatayo linapaswa kuzingatiwa kabla ya kumhudumia mgonjwa wa UKIMWI?

 1.  Vaa nguo safi 
 2.  Nawa kwa sabuni 
 3.  Vaa glovu 
 4.  Sali 
 5.  Mruhusu apumzike


22. Kiwango cha maji kinachopotezwa na mmea huathiriwa na hali za hewa zifuatazo...

 1.  joto na unyevu     
 2.  unyevu na mwanga
 3. upepo na mwanga wa jua               
 4.  mawingu na upepo
 5. unyevu na upepo

23. Tunaweza kusababisha mmomonyoko wa ardhi kwa kufanya mojawapo ya mambo yafuatayo:

 1. Kukata miti
 2. Kuongeza mbolea kwenye udongo
 3. Kuotesha nyasi 
 4.  Kuweka matuta lavenye maeneo ya mteremko
 5.  Kupanda miti 

24.   Tazama mchoro ufuatao unaoonesha sehemu za ndani za mbegu ya haragwe....

Ni sehemu ipi inayohusika na kuilinda mbegu isiharibiwe na wadudu waharibifu mabadiliko ya jotoridi? 

 1. 2
 2. 3
 3. 5
 4. 4
 5. 1

25. Hatua ya kwanza ya utafiti wa kisayansi ni 

 1.  kuanza jaribio 
 2. kukusanya data
 3.  kutambua tatizo   
 4.  kuchanganua data
 5.  kutafsiri matokeo

26. Bahati aliweka karatasi nyekundu ya litmus kwenye myeyuko asioutambua. Rangi ya karatasi ya litmas ilibadilika na kuwa bluu.Hii inaonesha kuwa myeyuko ule ulikuwa .........

 1.  asidi 
 2.  besi 
 3.  maji 
 4.  mafuta  
 5.  spiriti

27.Nini kitatokea iwapo ncha mbili za KASKAZINI za sumaku zitaletwa pamoja?

 1.  Zitavutana kwa nguvu
 2.  Zitavutana kuelekea upande mmoja
 3.  Zitasukumana
 4.  Hakuna kitakachotokea
 5.   Zitavunjika

28. Dhana ya kuakisiwa kwa mwanga inadhihirika katika moja ya vifaa vifuatavyo: 

 1.  Hadubini 
 2.  Televisheni 
 3.  Saa
 4.  Balbu 
 5.  Miwani

29.  Ipi kati ya vifuatavyo huzunguka dunia toka magharibi kwenda mashariki?

 1. Jua    
 2. Nyota 
 3. Mwezi
 4.  Kimondo  
 5. Sayari

30. Mojawapo ya kazi za mifupa ni kutengeneza:

 1.  seli visahani 
 2.  plasma
 3.  selihai nyeupe  
 4. selihai nyekundu
 5.  selihai za kugandisha damu

31. Uhuru ana tatizo la meno yanayovunjika na miguu dhaifu. Ni virutubisho gani utamshaufi atumie ili kutatua tatizo lake hili?

 1.  Madini ya chuma           
 2.  Madini ya fosforasi
 3.  Madini ya kasiamu   
 4. Madini joto
 5. Vitamini K

32. Kazi ya uta mgongo katika mfumo wa fahamu wa mwanadamu ni

 1.  Kuongoza matendo ya hiari   
 2.  kuongoza matendo yasiyo ya hiari 
 3.  Kuongoza miondoko ya mwili  
 4.  kudumisha umbo la mwili 
 5.  kupeleka taarifa katika mfumo mkuu wa fahamu.

33. Katika hali ya kawaida, kutu ni matokeo ya mjibizo wa athari za kikemikali kati ya:

 1.  shaba, maji na oksijeni  
 2.  sodiamu, maji na oksijeni
 3.  kalsiamu, maji na oksijeni    
 4.  chuma, oksijeni na maji 
 5.  maji, oksijeni na potasiamu

34. Njia zifuatazo huweza kutumiwa kuhifadhi vyakula na mazao ili visiharibike ISIPOKUWA:

 1.  kuoka  
 2.  kutumia asali
 3.  kukausha    
 4.  kutumia chumvi 
 5. kutumia maji

35.  Yafuatayo ni makundi ya vyakula isipokuwa:

 1.  madini ya chumvi chumvi  
 2.  vitamini
 3. Maji   
 4. protini 
 5. hamirojo

36. Mlishano sahihi ni:

 1. Mwewe  Nyasi  Chui  mbuzi 
 2.  Nyasi  Mwewe  chui  mbuzi
 3.  Chui    Mwewe  Nyasi  mbuzi
 4. Nyasi  mbuzi  chui    mwewe
 5. Mwewe  chui  mbuzi  nyasi 

37. Sehemu tatu kuu zinazounda mfumo wa damu ni:

 1.  ateri, vena na kapilari
 2.  damu, moyo na mapafu
 3.  damu, mishipa ya damu na moyo
 4.  mishipa ya damu, moyo na valvu 
 5.  moyo, aota na ateri

38.  Matatizo katika mfumo wa uzazi wa wanawake hutokana na upungufu wa hol zifuatazo 

 1. Pituitari na insulin
 2. Estrojen na projesteron
 3. Thyroksin na pituitari
 4. Estrojen na insulin
 5.  Thairoksin na estrojen

39. Lipi kati ya makundi yafuatayo ni sifa zinazotumika kutambua wanyama wa kundi la reptilia?

 1. Kutaga mayai, kuwa na damu baridi na kuishi majini. 
 2. Kutaga mayai, kuishi majini na kuishi nchi kavu.
 3. Kutaga mayai, kuwa na damu ya joto na kuishi nchi kavu.
 4.  Kutaga mayai, kuwa na damu baridi na kupumua kwa kutumia mapezi.
 5. Kutaga mayai, kupumua kwa kutumia ngozi na kuishi majini.

40. Kukosekana kwa chanikiwiti katika mmea huweza kusababisha:

 1. mmea kukosa madini joto
 2. mmea kushindwa kusanisi chakula
 3. majani ya mmea kukauka 
 4. majani ya mmea kuwa njano
 5. maj ani ya mmea kupukutika.

41. Sehemu ya chembe hai inayohusika na kutawala shughuli zote za chembe hai huitwa:

 1. saitoplazimu 
 2. vakuoli
 3. kloroplasti 
 4. kiwambo cha seli
 5. nyukliasi

42. Sehemu ya kike ya ua inayohusika na uzazi ni:

 1. stameni 
 2. staili 
 3. ovari
 4. Petali
 5. Sepali

43. Tofauti kati ya tunda na mbegu ni: 

 1. Mbegu ina tunda.
 2. Tunda huota.
 3. Tunda lina kotiledoni mbili. 
 4. Mbegu huota. 
 5. Mbegu haziliwi.

44. Vyakula vyenye kabohaidreti huwezesha mwili:

 1. kuhimili magonjwa
 2. kuwa na joto
 3. kukua kwa haraka 
 4. kuwa na nguvu 
 5. kuwa mwororo

45. Mapumziko baada ya kazi ni muhimu kwa sababu gani?

 1. Mwili hupoa. 
 2. Mwili hutulia.
 3. Mwili hurejesha nishati. 
 4. Mwili hufanya shughuli nyingine.
 5. Mtu hupata fursa ya kulala.

SEHEMU B. Jaza nafasi zilizowazi kwa kutoa majibu mafupi.

46. (a) Taja mahitaji mawili muhimu kwa ukuaji wa mimea

      (b) Mapacha wanaofanana wanatokana na nini…………………

47.  Sumaku ni nini?

48. Eleza matumizi ya sumaku

49. Mkondo waumeme unapimwa na kifaa kinaitwa………………………..

50. Kizio cha mkondo wa umeme ni? ..............................................

LEARNINGHUBTZ.CO.TZSTANDARD SEVEN SAYANSI EXAM SERIES 9

OFISI YA RAIS WIZARA YA ELIMU, TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA

KISWAHILI- MTIHANI WA MWISHO WA MUHULA

DARASA LA SABA

MUDA: 1.30                                                        DARASA LA VII

MAELEKEZO

 1. Karatasi hii ina kurasa nne zenye maandishi yenye sehemu A,B, C,D na E zenye maswali arobaini na tano (45).
 2. Jibu maswali yote katika kila sehemu ya mtihani huu.
 3. Kumbuka kuandika majina yako, na shule yako kwenye karatasi ya kujibia.
 4. Hakikisha kazi yako ni nadhifu sana.
 5. Tumia kalamu ya wino wa bluu au nyeusi kwa maswali yote uliyopewa.

SEHEMU : A SARUFI

Chagua herufi ya jibu sahihi kisha uiandike kwenye karatasi ya kujibia uliyopewa

1. Wingi wa neon uteo ni nini?

 1. Mateo
 2. Teo
 3. Uteo
 4. Mauteo
 5. Lungo.

2. Kitenzi “anapigwa” kipo katika kauli gani?

 1. Kutenda
 2. Kutendwa
 3. Kutendewa
 4. Kutendeka
 5. Kutendesha

3. Wingi wa neon “paka” ni ipi?

 1. Mipaka
 2. Paka
 3. Mapaka
 4. Vipaka
 5. Wapaka.

4. Kisawe cha neon bahati ni kipi kati ya maneno yafuatayo?

 1. Tunu
 2. Sudi
 3. Shani
 4. Hiba
 5. Hidaya

5. Ni neon lipi kati ya haya yafuatayo halilandani na mengine?

 1. Fikiri
 2. Dodosa
 3. Uliza
 4. Hoji
 5. Saili

6. Juma aliondoka hivi punde; maneno “hivi punde” yanamaana gani?

 1. Haraka
 2. Muda mrefu
 3. Karibuni
 4. Kwa pupa
 5. Kwa haraka

7. Sweta langu limeshonwa na fundi mzoefu, “mzoefu” ni aina gani ya neon?

 1. Kielezi
 2. Kivumishi
 3. Kiunganishi
 4. Nomino
 5. Kitenzi

8. Mlinzi wa mlango huitwaje?

 1. Boharia
 2. Baharia
 3. Bawaba
 4. Banati
 5. Bawabu

9. Neno lipi tofauti na mengine katika maneno yafuatayo?

 1. Maji
 2. Maziwa
 3. Soda
 4. Juisi
 5. Samli

10. Nywele zinazoota kuanzia kwenye maskio mpaka kwenye mashavu huitwa?

 1. Mvi
 2. Sharafa
 3. Ndevu
 4. Sharubu
 5. Kope

11. Sehemu ngo’mbe huogeshwa hili kuwaepusha na magonjwa hutwa?

 1. Mto
 2. Ziwa
 3. Bwawa
 4. Josho
 5. Joshi

12. Joshua yupo jikoni anapaa samaki. Neno anapaa kama lilivyo tumika katika sentensi lina maana gani?

 1. Kuwapaka samaki chumvi
 2. Kuondoa magamba ya samaki
 3. Kuondoa mifupa katika samaki
 4. Kukausha samaki kwa moto
 5. Kuwakata samaki vipande vipande.

13. Siku ya nne baada ya leo huitwa?

 1. Mtondo
 2. Mtondo kutwa
 3. Mtondogoo
 4. Kesho kutwa
 5. Mtondogoo kutwa

14. Msemo usemao “kushikwa sikio” una maana ipi?

 1. Kusemwa
 2. Kunong’onezwa
 3. Kuelezwa
 4. Kusengenywa
 5. Kuonywa

15. “Bwana mkubwa amelala ndani lakini ndevu zipo nje zapepea” Jibu sahii la kitendawili hiki ni

 1. Ulezi
 2. Mpunga
 3. Ngano
 4. Mahindi
 5. Mtama

16. Kisawe cha eupe ni kipi?

 1. Chokaa
 2. Angavu
 3. Theluji
 4. Ukunga
 5. Angaza

17. Kimatu ni motto wa nani?

 1. Nzige
 2. Nyuki
 3. Inzi
 4. Kipepeo
 5. Buibui

18. Kitenzi “piga” kikiwa katika hali ya kutendeka kitakua neon lipi?

 1. Pigia
 2. Pigwa
 3. Pigika
 4. Pigiwa
 5. Pigana

19. “Sote tunafanya mtihani darasani” Neno darasani limetumika kama aina gani ya neon?

 1. Kielezi
 2. Kivumishi
 3. Kitenzi
 4. Kiwakilishi
 5. Nomino

20. Ni sentensi ipo sahii kimuundo katika zifuatazo?

 1. Amenunua gari mashaka
 2. Mashaka gari amenunua
 3. Amenunua mashaka gari
 4. Mashaka amenunua gari
 5. Gari amenunua mashaka.

SEHEMU B. LUGHA YA KIFASIHI.

Katika swali la 21-30, andika jibu sahili la kila swali.

21. Watoto wa mfalme ni rahisi kujificha” Jibu la kitendawili hiki ni………..

 1. Macho
 2. Vifaranga
 3. Siafu
 4. Mvi
 5. Sungura

22. Kamili methali. “Heri kufa macho kuliko…………

 1. Kujikwaa ulimi
 2. Kuumia moyo
 3. Kuzama majini
 4. Kufa moyo
 5. Kufa jicho moja

23. Anatengeneza mchuzi mtamu sana lakini hapiki jikoni. Lipi jibu la kitendawili hiki?

 1. Ng’ombe
 2. Nyuki
 3. Mbuzi
 4. Muwa
 5. Kuku

24. Nimeugua kwa muda mrefu sana, lakini sasa ni…………wa afya. Neno lipi linakamilisha sentensi hii?

 1. Hoi
 2. Buheri
 3. Buheli
 4. Mzuri
 5. Mwingi

25. Wakikua mama yao huwatupa mbali kwa kishindo. Jibu la kitendawili hiki ni lipi?

 1. Mbalika
 2. Nzi
 3. Mhindi
 4. Embe
 5. Mtama

26. Kamilisha methali hii.Mwamba ng’oma……………

 1. Hualika watu wengi
 2. Hufanya maandalizi mengi
 3. Huimba nyimbo nyingi
 4. Ngozi huvutia kwake
 5. Hucheza na jamaa zake

27. Tegua kitendawili kifuatacho. “Nyumbani kwangu kuna jini mnywa maji”

 1. Kikombe
 2. Kata
 3. Kinywa
 4. Kibatari
 5. Mtungi

28. Ni methali ipi kati ya hizi inafanana na isemayo, mwenda pole hajikwai?

 1. Haba na haba hujaza kibaba
 2. Fuata nyuki ule asali
 3. Awali ni awali hakuna awali mbovu
 4. Mchumia juani hulia kivulini
 5. Baada ya dhiki faraja

29. Methali isemayo, “mgaagaa na upwa hali wali mkavu inatoa funzo gani?

 1. Bidii huleta maafanikio
 2. Mafanikio ni matokeo ya kazi
 3. Bidii huleta faraja
 4. Bidii ni kazi ya kuhangaika
 5. Mafanikio ni ya lazima.

30. Methali ipi kati ya hizi  haitoi onyo kuhusu tabia ya mtu?

 1. Asiyesikia la mkuu huvunjika guu
 2. Kiburi si maungwana
 3. Motto mkaidi mngoje siku ya ngoma
 4. Mkaidi hafaidi mpaka siku ya idi
 5. Mt0to mwerevu hafunzi adabu

SEHEMU C. UFAHAMU.

Soma kifungu kifuatacho kwa makini kasha jibu maswali 31-40.

Jua lilikuwa linaunguza mithili ya moto. Hapakuwa na nyasi wala miti iliyokuwa na majani ya rangi ya kijani.Kila uoto ulikuwa wa rangi ya kahawia kavu! Aidha kupata tone la maji ya kunywa ilikuwa ndoto kwani mito na visima vyote vilikauka kau.Baada https://myfiles.space/user_files/30996_4958b541bbe404eb/1569855423_kiswahili-2017_files/image073.jpgkuhangaika kwa njaa na kiu, ndipo wanyama waliamua waitishe mkutano ili wajadili hatua ya kuchukua. Makundi • ya wanyama wa aina mbalimbali walikutana chini ya mbuyu. Swala, nyani, mbawa na tembo wote walikuwepo.

"Kama mjuavyo mimi ndimi mfalme wa wanyama wote.Niungurumapo hapana achezae kwa hiyo bila shaka mtakubali kuwa mimi ndiye mwenyekiti wa mkutano huu."alitangaza simba.Wanyama wote walitazamana na kutikisa vichwa kwa ishara ya kuafiki. Kisha alisimama na kusema "Mheshimiwa mwenyekiú, jana nilisikia mlindimo toka upande wa magharibi. Hivyo ninashauri sote tuhame na kuelekea upande huo ili tuokoe maisha yetu kwani huko kuna dalili ya mvua."Wanyama wote waliunga mkono hoja hiyo,isipokuwa kobe ambaye alisema, "mheshimiwa mwenyekiti, endapo kweli tumeazimia kuhama, sisi akina kobe tunaomba mtubebe kwani kasi yetu ya kutembea ni ndogo mno."

Baada ya kila mnyama kutoa rai yake ,Mwenyekiti alisimama na kusema, "Nimesikia yote mliyosema, kabla ya kuanza kuhama nakutuma wewe ngombe upeleke ujumbe wetu kwa binadamu ili waache kuharibu mazingira, kwani hicho ndicho kiini cha matatizo yanayotusibu.Wewe ni kiungo baina yetu na binadamu." ngombe alikubali.

Baada ya kufika ujumbe ule, binadamu alijibu kuwa alikwishaelewa tatizo Ia mazingira na tayari alikuwa na mpango kabambe wa kuchinja mifugo yote ili kutekeleza ushauri wa wataalamu wa mazingira wa kuiokoa dunia na janga Ia jangwa. Kusikia hivyo ngombe alichanja mbuga kuelekea kwa wanyama wengine.

31.  Kwa mujibu wa habari uliyo soma, mkutano wa wanyama ulifanyika wapi?

 1. Kwa mfalme
 2.  Kisimani
 3. Chini ya mbuyu D. 
 4. Kwenye majani
 5. Jangwani.

32.  Mwenyekiti wa mkutano wa wanyama alikuwa nani?

 1. Ng ombe
 2.  Kobe
 3. Nyati
 4. Simba
 5. Nyani

33. Hali ya kukauka kwa mito,visima nyasi na miti kunakutokana na ukosefu wa mvua inaitwaje?

 1. Ukame
 2. Uoto https://myfiles.space/user_files/30996_4958b541bbe404eb/1569855423_kiswahili-2017_files/image049.jpg
 3.  Kahawia https://myfiles.space/user_files/30996_4958b541bbe404eb/1569855423_kiswahili-2017_files/image011.jpg
 4.  loto
 5. Janga.

34. Jina lingine Ia mnyama aliye washauri wanyama wote kuhamia upande ambako kulikuwa na dalili ya mvua ni lipi kati ya https://myfiles.space/user_files/30996_4958b541bbe404eb/1569855423_kiswahili-2017_files/image042.jpgyafuatayo.

 1.  Ndovu B.
 2.  Ngwena
 3. Mbega 
 4.  Kima
 5. Mbogo.

35.Katika habari uliyo soma sababu iliyomfanya kobe kutoafiki moja kwa moja hoja ya kuhama ni ipi?

 1. alikuwa mpinzani wa mwenyekiti ,
 2. aliogopa kuachwa nyuma, https://myfiles.space/user_files/30996_4958b541bbe404eb/1569855423_kiswahili-2017_files/image022.jpg
 3. kulikuwa na jua kali
 4. wanyama wengine wangeweza kumla,
 5. kobe ni mvivu kutembea.

36. kwa mujibu wa habari hii ,uharibifu mkubwa wa mazingira hufanywa na nani?

 1. tembo
 2.  mbawala
 3.  swala https://myfiles.space/user_files/30996_4958b541bbe404eb/1569855423_kiswahili-2017_files/image083.jpg
 4. binadamu
 5.  nyani.

37. Neno lipi kati ya yafuatayo lina maana sawa na neno janga?

 1. Maafa 
 2.  Kiu https://myfiles.space/user_files/30996_4958b541bbe404eb/1569855423_kiswahili-2017_files/image062.jpg
 3. Ukame 
 4. angwa 
 5. Joto.

38.  Kifungu cha maneno "alichanjambuga"kinamaana gani?

 1. Alijirudi
 2. Alitembea
 3. Alikimbia
 4. Alirudi https://myfiles.space/user_files/30996_4958b541bbe404eb/1569855423_kiswahili-2017_files/image056.jpg
 5. Aliruka

39.  Binadamu alikusudia kuchinja wanyama wa aina gani

 1. Wanyama pori wote
 2. Ngombe na simba  https://myfiles.space/user_files/30996_4958b541bbe404eb/1569855423_kiswahili-2017_files/image056.jpg
 3. Wanyama wadogo wote
 4. Wanyama wakubwa wote
 5. Wanyama wote wanaofugwa

40.  Kichwa cha somo uliyosoma kingefaa kiwe kipi?

 1. Kiangazi na jangwa
 2. Matatizo ya binadamu
 3. Jua kali
 4.  Uhamisho wa wanyama
 5. Uharibifu wa mazingira 

SEHEMU D. USHAIRI

Soma kwa makini shairi lifuatalo kisha jibu maswali 41 - 46 kwa kuweka kivuli katika herufiya jibu.

Nimekwisha peleleza, karibu kila mahali,

Mule wanamotangaza, matangazo lugha mbili, Juu kuwa Kingereza, Chini kuwa Kiswahili, Juu kiwe Kiswahili, Chini kiwe Kingereza.

Kitangazwe Kingereza, baada ya Kiswahili

Hivi tutapotimiza, lugha itakuwa ghali,

Hivi mnavyofanyiza, sana mnaidhalili,

Juu kiwe Kiswahili, Chini kiwe Kingereza

Serikali bembeleza, tafakari tafadhali,

Jambo hili kueleza, kwa zingine serikali Kiswahili kutangaza, kuwa Chini twakidhili Juu kiwe Kiswahili, Chini kiwe Kingereza.

Tuache kukipumbaza, kwa andiko au kauli, Kwa nyuma kukisogeza, kukipa kisulisuli,

Lazima kuyafukuza, yawezayo kikatili,

Juu kiwe Kiswahili, Chini kiwe Kingereza

Na wenyewe kujikaza, kwa bidii za kimwili kiswahili kutukuza, tukivalie bangili,

Ngomani kutumbuiza, waume na wanawali Juu kiwe Kiswahili, Chini kiwe Kingereza.

41. Katika shairi hilo mstari wa pili katika ubeti wa pili una mizani mingapi?

 1. Tano
 2. mbili
 3. kumi na sita
 4. nane
 5. thelathini na tatu

42. Katika ubeti wa nne, vina ni vipi?

 1. Za na li 
 2. La na li
 3. La na ya
 4. Ju na za
 5. Tu na li

43.      Kituo ni kipi katika shairi hili?

 1. Nimekwisha peleleza, karibu kila mahali
 2.  Kitangazwe Kingereza, badala ya Kiswahili 
 3. Serikali bembeleza, tafakari tafadhali
 4. Tuache kukipumbaza, kwa andiko na kauli
 5. Juu kiwe Kiswahili, Chini kiwe Kingereza

44.      Shairi hili linahimiza kuhusu nini?

 1. Kudumisha na kuendeleza mila
 2. Kudumisha na kuendeleza jadi zetu
 3. Kudumisha lugha ya Kingereza
 4.  Kudumisha na kuendeleza Kiswahili 
 5.  Kudumisha na kuendeleza lugha

45.      Ujumbe unaopatokana katika shairi hili unafanana na methali ipi?

 1. Asiyesikia la mkuu huvunjika guu. 
 2.  Umoja ni nguvu utengano ni udhaifu.
 3. Mkono usioweza kuukata ubusu. 
 4.  Ukitaka cha uvunguni sharti uiname.
 5. Ukipata chungu kipya usitupe cha zamani.

46.      Kutokana na shairi ulilosoma neno "kutukuza” lina maana ipi?

 1. Shutumu 
 2.  Laumu
 3. Heshimu 
 4. Fadhaisha
 5. Kasirisha

 SEHEMU D. UTUNGAJI

Panga sentensi nne (4) zifuatazo hili ziwe kwa mtiririko wenye mantiki kwa kuzipa herufi A, B,C na D.

47. Zizi hilo limegawanywa katika sehemu mbili

48. Baba yangu anafuga mbuzi Ng’ombe na kondoo

49. Nje ya nyumba yetu kuna zizi kubwa

50. Sehemu moja ni ya ngo’ombe na nyingine ni ya mbuzi na kondoo.

LEARNINGHUBTZ.CO.TZSTANDARD SEVEN KISWAHILI EXAM SERIES 8

THE PRESIDENT’S OFFICE MINISTRY OF EDUCATION, LOCAL ADMINISTRATION AND LOCAL GOVERNMENT

ENGLISH- TERMINAL EXAMINATION-MAY

STD SEVEN

TIME: 1.30 HRS                                                   2020

NAME:_________________________________CLASS:___________

          INSTRUCTIONS

 1. This paper consists of three sections A, B,C and D
 2. Answer all questions in all sections
 3. All answers should be written in spaces provided
 4. Ensure clarity in your work

SECTION   A.  GRAMMAR.

Choose the words that complete the sentences by shading the letters of the correct answer.

1. He always ………………………………..when he was young

 1. Cry
 2. Cries
 3. Cried
 4. Crying
 5. Does cry

2. The snake………………….by Mrs. Mwenda

 1. Was killed
 2. Had killed
 3. Were killed
 4. Was kill
 5. Have killed.

3. If you…………….hard you will pass your examinations

 1. Work
 2. Worked
 3. Had worked
 4. Was working
 5. Works

4. My brother’s daughter is my………………………..

 1. Nephew
 2. Child
 3. Niece
 4. Uncle
 5. Daughter

5. The girl…………….came here yesterday is my daughter

 1. Which
 2. Whose
 3. What
 4. Whom
 5. Who

6. Most children go to school…………………….foot

 1. By
 2. With
 3. Using
 4. In
 5. On

7. Girls like to go out alone at night……………………….

 1. Are they?
 2. Do they?
 3. They do?
 4. Aren’t they?
 5. Don’t they?

8. Arusha and Dar es salaam are ………………………..business centers

 1. All of
 2. More of
 3. Either 
 4. Both
 5. Each.

9. The headmaster has been waiting for the watchman ………………one hour

 1. Since
 2. For
 3. Against
 4. Fore
 5. Until

10. My father ………..the car he bought

 1. Was shown
 2. Show
 3. Has shown
 4. Are showing
 5. Is shown.

11. Many people………………….cassava next season

 1. Is planting
 2. Are planting
 3. Are planted
 4. Will plant
 5. Was planting.

12. Our sister………………….her left leg last year.

 1. Is breaking
 2. Broke
 3. Will broke
 4. Was breaking
 5. Has broken

13. My car looks dirty but yours looks …………

 1. More dirty
 2. Dirtiest
 3. Dirtier
 4. Most dirty
 5. Dirty.

14. Usually the sun …………in the west..

 1. Sank
 2. Is sinking
 3. Sinks
 4. Was sinking
 5. Sunk.

15. Dan is a slow driver. He …………to drive more carefully.

 1. Should
 2. Could
 3. Would
 4. Ought
 5. Shall.

16. The books…………………….on the shelf

 1. Were arranged
 2. Was arranged
 3. Were arranging
 4. Arrange
 5. Arranges.

17. The national football team…………….won the match.

 1. Is
 2. Are
 3. Were
 4. Has
 5.  Shall

18. Many living things are ...............animals or insects

 1. Both
 2. Too
 3. Either
 4. Neither
 5. As

19. The pen on the desk belongs to me, so it is

 1. imagehers
 2. his
 3. imagetheirs
 4. mine
 5. my

20. The fire that ..................       the whole village started from here.

 1. destroys
 2.  destroyed
 3. destroying
 4. will destroy
 5. have destroyed

21.The fire that ..................       the whole village started from here.

 1. destroys
 2.  destroyed
 3. destroying
 4. will destroy
 5. have destroyed

22.The fire that ..................       the whole village started from here.

 1. destroys
 2.  destroyed
 3. destroying
 4. will destroy
 5. have destroyed

23.imageThe girl who picked flowers started with the...................   beautiful to the least beautiful ones.

 1. ore 
 2. most
 3. less 
 4. not very
 5. a little

24. Chausiku does all the home work   ... she wants to be first in class.

 1. Inspite of
 2. despite
 3. even
 4. but
 5. because

25. The lazy pupils _____________ their homework.

 1. have not did
 2. has not done
 3. have not do
 4. have not done
 5. have did

 26. Every year, Tanzania ___________ a lot of visitors from different countries all over the world.

 1. has taken
 2. will take
 3. shall take
 4. take
 5. have taken

27. He will not pass his examination _____________ he works hard

 1. but
 2. because
 3. even
 4. unless
 5. and.

28. David and Willy were preparing _____________ to go to school.

 1. themself
 2. themselves
 3. theirselves
 4. yourselves
 5. ourselves

29.My sister has bought _____________new dress.

 1. it
 2. you
 3. she
 4. he
 5. her

30. The patient had died ……………….lack of water

 1. with
 2. by
 3. from
 4. of
 5. for.

SECTION B. VOCABULARY.

31. A person who meants shows is called

 1. Shoe maker
 2. Tailor
 3. Sewer
 4. Cobbler
 5. Pedestrian

32. A gun is a ……………………..

 1. Weapon
 2. Fire work
 3. Fire wood
 4. Hot pot
 5. Knife.

33. A person who tests and treats people eyes is called

 1. An eye doctor
 2. A chemist
 3. An optician
 4. A surgeon
 5. A dentist

34. A doctor works in a………………..

 1. Shop
 2. Court
 3. Church
 4. Hospital
 5. Farm

35. Gold, diamond and tanzanite are……….

 1. Chemical
 2. Medicines
 3. Liquids
 4. Minerals
 5. Ores

36. A group of birds flying together is called;

 1. Troop
 2. Flock
 3. Herd
 4. fleet
 5. bunch

37. He cuts and sells meat……………..

 1. Doctor
 2. Butchery
 3. Butcher
 4. Shopkeeper
 5. Seller

SECTION C. COMPOSITION WRITING,

Arrange the following sentences to give a meaningful sentences by giving them letters A-D.

38. While in Dar es salaam, they wrote about what they have seen

39. When they returned home, they told their friends about their enjoyable journey

40. Ali and his friends were excited by their trip to Dar es salaam Trade Fair

41. At the fair, they saw a lot of displays

              SECTION D. COMPREHENSION

Read the following passage carefully and then answer the questions that Follow.

Lilato had a dream. He dreamt that someone gave him an egg. He was very happy and started wondering what to do with it. He thought of either eating it or keeping it in his pocket so that it would be warm and finally hatch and become a chick.

He thought of how this chick would grow into a hen and lay more eggs which will also hatch into more chickens. He would then sell some of those chickens and become a rich man. After getting a lot of money, Lilato thought of building an iron roofed house with glass windows. It would be a beautiful and big house.

While dreaming, Lilato walked excitedly. He jumped and the egg fell from his pocket and broke. He cried, saying that he will never be a rich man. Suddenly, he woke up and thanked God that it was only a dream.

42. Lilato decided to……………………the eggs

 1. Keep
 2. Sell
 3. Hide
 4. Eat
 5. throw

43. The people usually dream when they are………………….

 1. Sleeping
 2. Walking
 3. Sitting
 4. Resting
 5. Wondering

44. Lilato was happy because he was given;

 1. A big house
 2. Iron sheets
 3. A chicken
 4. An egg
 5. A chick.

45. Lilato thought he could get a lot of money by;

 1. Selling eggs and chicken
 2. Building a big house
 3. Selling a big house
 4. Keeping a big house
 5. Keeping eggs.

LEARNINGHUBTZ.CO.TZSTANDARD SEVEN ENGLISH EXAM SERIES 7

Download Learning
Hub App

For Call,Sms&WhatsApp: 255769929722 / 255754805256

GO TO NECTA EXAMS