?> EXAM SERIES EXAM
STANDARD FIVE TERMINAL SERIES

OFISI YA RAIS, TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA

WIZARA YA ELIMU, SAYANSI NA TEKNOLOGIA

MTIHANI WA MWISHO WA MWAKA DARASA LA TANO

MAARIFA YA JAMII

MUDA:1:30                                                             

JINA_____________________________________SHULE_________________________

MAELEZO

1. Jaza taarifa zako muhimu katika karatasi ya kujibia uliyopewa

2. Jibu maswali yote kulingana na maelekezo ya kila sehemu

3. Zingatia unadhifu wa kazi yako

4. Katika swali la 1-40 andika herufi ya jibu sahihi

5. Kwa swali la 41-45 andika majibu katika nafasi iliyoachwa wazi

 

Chagua jibu sahihi kutoka namba 1-40 kisha andika kwenye nafasi uliopewa

 1. Nini maana ya utamaduni? (a) imani, mila, desturi (b) kuimba na kucheza (c) njia ya kutoa tambiko (d) Jumla ya hali ya maisha
 2. Ni nchi zipi ni jirani na Tanzania kwa upande wa kusini? (a) msumbiji na Zimbabwe (b) demokrasia ya kongo na Malawi (c) Burundi na Malawi (d) Rwanda na Malawi
 3. Mimea miwili inayoonekana kwenye nembo ya Taifa ni; (a) pamba na karafuu (b) mkonge na kahawa (c) mahindi na ngano (d) pamba na maharage
 4. Rangi ya kijani kibichi katika bendera ya Taifa inawakilisha; (a) madini (b) maji (c) uoto wa asili (d) ardhi
 5. Jumuiya ya Africa Mashariki inaundwa na nchi ngapi? (a) 3 (b) 5 (c) 6 (d) 7
 6. Nyumba ya Mungu inatumika kuzalisha umeme, Je inapatikana mkoa gani? (a) kigoma (b) Morogoro (c) Kilimanjaro (d) Mbeya
 7. Ukataji  wa miti hovyo husababisha; (a) mafuriko (b) jangwa (c) Ukame (d) mvua
 8. Mito, maziwa, bahari, na chemchem ni vyanzo vya; (a) mvua (b) maji (c) uhai (d)biashara
 9. Lugha ambayo inawaunganisha watanzania wote ni; (a) Kiingereza (b) kiitaliano (c) kibantu (d) kiswahili
 10. Majira husababishwa na: (a) kupatwa kwa jua (b) kupatwa kwa mwezi (c) kuzunguka kwa mwezi kwenye dunia. (d) Dunia kuzunguka Jua
 11. Mwalimu Julius Nyerere alifariki Mwaka gani? (a) 1992 (b) 1998 (c) 1999 (d)1995
 12. Ni mwaka gani vita vya majiji vilipiganwa? (a) 1905 (b) 1907 (c) 1900 (d) 1914
 13. Njia ya kisasa ya kuwasiliana kwa haraka na kwa watu wengi ni;(a) barua (b) radio (c) runinga (d) simu
 14. Wareno walifika katika Mji wa kilwa karne ya; (a) 15 (b) 16 (c) 14 (d) 18
 15. Jamii ya wamasai ujishughulisha na shughuli gani? (a)Ukulima (b) Uchimaji madini (c) Ufugaji  wa wanyama (d)Ufugaji nyuki
 16.  Zifuatazo ni sababu za kudumisha utamaduni wetu isipokuwa? (a) Unaleta umoja (b) Unaleta ushiriano (c) Unajenga undugu (d) Unatenganisha watu
 17. Nasaba ni hali ya kuwa na........... (a) uhusiano wa karibu sana (b) watoto wa karibu sana (c)uhusiano baina ya watu katika familia (d) urafiki mzuri baina ya watu
 18. Moja ya majukumu ya chifu wa ukoo ilikuwa ni.... (a) kusuluhisha migogoro katika ukoo (b) kupeleka watoto shule (c) kusimania usafi shuleni  (d) kusimamia taaluma shuleni.
 19.  Nini faida ya mgawanyo wa kazi katika familia? (a) Hudhoofisha familia (c) Huchochea utengano (c) Huleta udikteta (d) Huleta maendeleo
 20.  Mali ya familia inatakiwa kulindwa na (a) watoto peke yao (c) baba na mama (c) kila mwanafamilia (d) babu na bibi
 21. Kipi hakiwezi kuonekana wakati wa mchana? (a) Wawingu (b) Mwezi (c) Nyota (d) Jua
 22. Sayari yenye kuwezesha uhai ni? (a) Kausi (b) Dunia (c) Zohali (d) Sarateni
 23. Sehemu ambapo kumbukumbu mbalimbali za historia huifadhiwa huitwa? (a) Maktaba (b) Makumbusho (c) Kabati (d) Historia
 24. Upi sio umuhimu wa kutunza kumbukumbu? (a) Inasaidia kujea yaliyopita (b)Ina hifadhi hazina(c) Inatunza heshima (d) Inatukumbusha yajayo
 25.  Ufugaji wa kisasa wa wanyama huzingatia nini? ..(a) Utamaduni wa jamii (b) Ubora wa wanyama na mazao yao.(c) Kuwepo kwa ardhi ya kutosha.(d) Mbuga za asili za kulishia mifugo.(e) Hali ya hewa.
 26.  Nishati gani kati ya zifuatazo inaweza kusababisha uharibifu wa mazingira? (a) Jua (b) Upepo (c) Maji (d) Mkaa. (e) Kinyesi cha wanyama
 27. Nchi ya kwanza kupata Uhuru katika Afrika Mashariki ilikuwa (a) Tanganyika (b) Kenya (c) Uganda (d) Zanzibar (e) Burundi
 28. Mwanzilishi wa Kampuni wa Kibiashara ya Kiingereza ya Afrika Mashariki anaitwa (a) David Livingstone (b) Karl Peters (c) Mungo Park (d) William Mackinnon (e) Seyyid Said
 29. Sababu mojawapo ya kiuchumi ilyotumika kuamia Bara la Africa ni: (a) Kilimo (b) Kupata elimu (c) Biashara(d) Uchukuzi
 30.  Mkutano wa kuigawa Afrika ulifanyika katika nchi ya; (a)Uingereza (b) Marekani (c) Ujerumani (d) Ufaransa
 31.  Mapambano ya kudai Uhuru katika bara la Afrika yalianza baada ya: (a)  Kuundwa kwa Umoja wa Mataifa (b)  Kusambaratika kwa Umoja wa Kisovieti (c) Vita Kuü ya Pili ya Dunia (d) Kupigwa marufuku biashara ya watumwa (e)  Kuanzishwa kwa mfumo wa vyama vingi
 32. Kabla ya ukoloni majukumu ya kiongozi wa ukoo yalikuwa ni pamoja na: (a)  kutatua migogoro (b) kusaini mikataba na wakoloni (c)  kuongeza idadi ya mifugo (d)  kujenga nyumba(e) kuanzisha vijiji vya ujamaa
 33. Sababu kuu ya wavamizi kuja Afrika ilikuwa; (a) Kuwalinda waafrika (b) Kuwastarabisha waafrika (c) Kutafuta masoko (d) Kutafuta malighafi
 34. Taifa la afrika ambalo liliwashinda wakoloni ni: (a) Liberia (b) Tanzania (c) Ethiopia (d) Misri
 35. Mkutano wa kuigawa Afrika ulifanyika katika nchi ya: (a) Uingereza (b) Marekani (c) Ujerumani (d) ufaransa
 36. Sababu ya wakoloni kuvamia ukanda wa pwani katika Afrika ilikuwa ni: (a) Urahisi wa kufanya biashara (b) Urahisi wa kuwasaidia watu (c) Urahisi wa kuendesha shughuli za kilimo (d) Kurahisisha uchimbaji wa madini
 37. Dira wakati wowote huonyesha upande wa (a) Kusini (b) Kaskazini (c) Mashariki (d) Magharibi
 38. Ramani inayoonesha idadi ya watu au vitu katika eneo fulani huitwa? (a) Ramani dufu (b) Ramani takwimu (c) Ramani topografia (d) Ramani kipimo
 39. Kielelezo kinachofafanua alama au rangi zilizotumika katika ramani huitwa (a)  Kichwa (b) Dira(c) Ufunguo (d) Kipimio
 40. Kundi lipi la mawakala wa ukoloni lilikuwa la kwanza kuja Tanganyika? (a) Wamisionari (b) Wafanyabiashara (c) Walowezi (d) Wapelelezi (e) Mabaharia

Andika Jibu sahihi la wali la 41-45

 1. Taja vipengele vinne vya hali ya hewa
 2. Taja aina mbili za ramani
 3. Nani alikuwa kiongozi wa Mkutano wa Berlin uliofanyika mwaka1884-1885?
 4. Taja faida mbili za wanyamapori kwa Taifa
 5. Ongezeko la Joto duniani husababishwa na nini?

LEARNINGHUBTZ.CO.TZSTANDARD FIVE MAARIFA EXAM SERIES 59

OFISI YA RAIS, TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA

WIZARA YA ELIMU, SAYANSI NA TEKNOLOGIA

MTIHANI WA MWISHO WA MWAKA DARASA LA TANO

SAYANSI NA TECHNOLOJIA

MUDA:1:30                                                             

JINA_____________________________________SHULE_________________________

MAELEZO

1. Jaza taarifa zako muhimu katika karatasi ya kujibia uliyopewa

2. Jibu maswali yote kulingana na maelekezo ya kila sehemu

3. Zingatia unadhifu wa kazi yako

4. Katika swali la 1-40 andika herufi ya jibu sahihi

5. Kwa swali la 41-45 andika majibu katika nafasi iliyoachwa wazi

 

Chagua Jibu sahihi kuanzia swali la 1-40 kisha andika jibu katika nafasi uliyopewa.

 1. Kipi kati ya vimiminika vifuatavyo kianaweza kusababisha ajali ya kuungua moto?(a) Uji wa moto (b) Juisi (c) Asali (d) Soda
 2. Mtu aliyeungua moto hupewa huduma ya kwanza kabla ya kupelekwa…………… (a) Nyumbani (b) Shule (c) Kulala (d) Hospitalini
 3. Ipi sio faida ya huduma ya kwanza (a) Kupunguza maumivu (b) Kuponya mgonjwa (c) Kuokoa Maisha (d) Kumpa mgonjwa matumaini
 4. Mtu mwenye majeraha madogo madogo ya moto anapaswa (a) Kuweka barafu juu ya jeraha (b) Kupasua malengelenge yanayotokea (c) Kupaka mafuta (d) Kuhakikisha eneo lipo lisafi na salama
 5. Kipi hakipaswi kufanyiwa mtu aliyeungua kwa kimiminika cha moto? (a) Ondoa nguo zilizoloa maji (b) Mimina maji baridi kwenye jeraha ili kupunguza joto (c) Mpake mafuta mengi mwilini(d) Usitoboe malengelenge
 6. Kitu kipi kati ya hivi vifuatavyo kina umbo maalumu? (a) Soda (b) Karatasi (c) Gesi (d) maji
 7.  Maada huundwa na chembechembe ndogo zinazojulikana kama (a)  kizio  (b)  ambatani (c) elementi (d)  atomu  (e)  molekuli
 8. Joto husambaa katika kimiminika kwa njia ya . . . . . .  (a) msafara (b) mpitisho (c) mnururusho (d) mgandamizo
 9.  Maada inapatikana katika hail zifuatazo: (a) Vimiminika, maji na gesi  (b) Yabisi, vimiminika na hewa (c)Yabisi, vimiminika na gesi  (d) Mawe, yabisi na gesi (e) Yabisi, hewa na gesi.
 10. Mbinu rahisi ya kujua ukubwa wa vitu visivyo na maumbo halisi ni kutumia kitu chenyewe, kopo la eureka: (a) flaski ya mviringo na maji  (b) maji na chupa (c) glasi na maji  (d) silinda ya kupimia maji (e) mizani na maji
 11.  Ni mabadiliko gani yatatokea kama mtu akipumulia kwenye uso wa kioo? (a) Kuganda  (b) Kuyeyuka  (c) Kuvukishwa (d) Matonesho  (e) Kutanuka
 12.  Kinyonga hujibadili rangi yake ili: (a) kutafuta chakula         (b)  kupumua          (c) kuzaliana (d) kutafuta maadui                          (e) kujilinda dhidi ya maadui
 13.  Endapo mito na mabwawa yatakauka, ni viumbe hai Vipi kati ya vifuatavyo vitaathirika zaidi? (a) Vyura (b) Samaki  (c) Mamba (d) Mbu (e) Nyoka
 14.  Uhusiano uliopo kati ya viumbe hai na visivyo hai katika mazingira unaitwa (a) kutegemeana  (b) wando chakula  (c) ikolojia  (d) mlishano  (e) mizania asili.
 15.  Ingawa wanyama huvuta hewa ya oksijeni na kutoa hewa ya kabondayoksaidi, hewa hizi hazipungui wala kuongezeka kwenye mizazi kwa kuwa. (a) oksijeni ipo kwa wingi kwenye mizazi (b) kabondayoksaidi hubadilika kuwa oksijeni (c) mimea hutumia kabondayoksaidi na kutoa oksijeni (d) kabondayoksaidi huathiri tabaka la ozoni (e) oksijeni na kabondayoksaidi hurekebishwa na ozoni
 16.  Wanyama kama mamba, viboko, vyura wanaishi katika maskani gani? (a)Angani na ardhini(b) Ardhini na majini.  (c) Mazingira yoyote ilimradi chakula kiwepo (d) Ardhini na mapangoni  (e) Kwenye misitu.
 17. Wadudu wanapohama toka ua moja kwenda lingine wanafanya hivyo ili: (a) kuzalisha mimea (b) kuepuka maadui (c) kutafuta nekta  (d) kutafuta harufu  (e) kusambaza mbegu
 18. Kinyonga hujibadili rangi yake ili: (a) kutafuta chakula       (b)  kupumua          (c) kuzaliana (d) kutafuta maadui                          (e) kujilinda dhidi ya maadui
 19. Endapo mito na mabwawa yatakauka, ni viumbe hai Vipi kati ya vifuatavyo vitaathirika zaidi? (a) Vyura (b) Samaki  (c) Mamba (d) Mbu (e) Nyoka
 20. Wanyama wenye uwezo wa kuishi majini na nchi kavu ni wale wa kundi la (a) Ndege (b) Amfibia  (c) Reptilia (d) Samaki (e) Mamalia
 21. Wanyama kama mamba, viboko, vyura wanaishi katika maskani gani? (a) Angani na ardhini (b) Ardhini na majini. (c) Mazingira yoyote ilimradi chakula kiwepo (d) Ardhini na mapangoni  (e) Kwenye misitu.
 22. Ipi kati ya zifuatazo ni sifa ya kinyonga?............(a)  Hubadili mlio wa sauti yake  (b) Huchagua aina ya chakula (c) Hubadili rangi ya mwili  (d)  Hatoi taka mwili (e) Hubadili mwendo
 23. Kwa nini ni muhimu kuosha matunda kabla ya kula? (a) Kuondoa sumu  (b)  Kuondoa vimelea (c) Kuondoa utomvu (d)  Kuondoa harufu mbaya (e) Kuondoa chumvichumvi
 24. Moja ya magonjwa yafuatayo si ugonjwa unaoambukizwa kwa njia ya zinaa (a) UKIMWI  (b) Trikomona (c) Kaswende  (d) Klamedia (e)Trakoma
 25. Ugonjwa wa kifua kikuu husababishwa na bacteria gani? (a) Wote walioko hewani  (b) Basili (c) Plasimodiamu  (d) Fungi  (e) Amiha
 26. Ugonjwa wa surua huenezwa kwa njia ya: (a) inzi  (b) sindano  (c) kugusana (d) mbu (e) hewa
 27. Nini kati ya vifuatavyo husababisha chupa ya plastiki kusinyaa hewa inapoondoleua ndani? (a) Hewa ndani ya chupa kuwa na mgandamizo mkubwa zaidi ya hewa nje ya chupa (b) Hewa nje ya chupa kuwa na mgandamizo mkubwa kuliko hewa ndani ya chupa (c) Mgandamizo wa nje na ndani ya chupa kulingana (d) Mgandamizo wa hewa ndani ya chupa kuwa pungufu ya mngandamizo wa kutoa hewa nje ya chupa (e) Mgandamizo nje ya chupa kuwa sawa na ujazo wa hewa mdomoni
 28. Mojawapo ya hatua za kufuata unapoandaa jaribio la kisayansi ni: (a) uchunguzi (b) udadisi (c) utambuzi wa tatizo (d) utatuzi wa tatizo (e) kuandaa ripoti
 29. Hatua ya kwanza ya utafiti wa kisayansi ni (a) kuanza jaribio (b) kukusanya data (c) kutambua tatizo (d) kuchanganua data (e) kutafsiri matokeo
 30. Hatua ya tatu ya utafiti wa kisayansi ni ......... (a) kuchambua data (b) kutafsiri matokeo (c) kuandaa na kuanza jaribio (d) ukusanyaji wa data (e) kutambua tatizo
 31. Katika hali ya kawaida, kutu ni matokeo ya mjibizo wa athari za kikemikali kati ya: (a) shaba, maji na oksijeni (b) sodiamu, maji na oksijeni (c) kalsiamu, maji na oksijeni (d) chuma, oksijeni na maji (e) maji, oksijeni na potasiamu
 32. Kuna tofauti gani kati ya barafu na maji? (a) Maji ni mazito kuliko barafu. (b) Maji yana mshikamano mkubwa kuliko barafu. (c) Maji yana rangi hafifu kuliko barafu. (d) Maji yanachukua nafasi ilihali barafu haichukui nafasi. (e) Barafu ni laini kuliko maji.
 33. Katika uchunguzi wa kisayansi hatua ipi hutumika kukubali au kukataa dhanio? (a) Kukusanya data (b) Kufanya jaribio (c) Kuandika hitimisho (d) Kutafsiri data (e) Kudurusu majarida
 34. Sehemu za tarakilishi zisizoshikika huitwa; (a) Maunzi (b) Programu (c) Vitumi toleo (d) Program endeshi
 35. Ipi sio tahadhari ya kufuata unapotumia tarakilishi (a) Dhibiti umeme hili kulinda tarakilishi (b) Fuata taratibu wakati wa kuzima tarakilishi (c) Kufungua program nyingi kwa wakati mmoja (d) Kufuta vumbi kwa kitambaa kikavu
 36. Tarakilishi utumika katika maeneo haya isipokuwa (a) Vyuoni (b) Benki (c) Ofisini (d) Yote hapo juu
 37. Kazi ya pau la mwoneko ni: (a) Kuboresha kazi za uandishi (b) Kupanga mwonekano wa ukurasa (c) Kuona nyaraka katika sura mbalimbali (d) Kusahihisha makosa katika waraka
 38. Ipi sio kazi kuu za tarakilishi (a) Kuingiza data (b) Kupokea data (c) Kuchakata data (d) Kufundisha
 39. Kifaa cha kuhifadhi na kulinda vifaa vyote vya kieletroniki  huitwa? (a) Kibodi (b) Kichakato (c) Monita (d) Vitumi ingiza
 40. Ipi sio tahadhari ya kufuata unapotumia tarakilishi; (a) Dhibiti umeme hili kulinda tarakilishi (b) Fuata taratibu wakati wa kuzima tarakilishi (c) Kufungua program nyingi kwa wakati mmoja (d) Kufuta vumbi kwa kitambaa kikavu

Tumia picha ifuatayo kujibu maswali 41-45

Picha hapo juu inaonyesha sehemu za kompyuta. Andika majina ya sehemu zenye herufi;

 1. A.........................................................................................................................
 2. B...........................................................................................................................
 3. C...........................................................................................................................
 4. D...........................................................................................................................
 5. E............................................................................................................................
 6.  

LEARNINGHUBTZ.CO.TZSTANDARD FIVE SAYANSI EXAM SERIES 58

OFISI YA RAIS, TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA

WIZARA YA ELIMU, SAYANSI NA TEKNOLOGIA

MTIHANI WA MWISHO WA MUHULA DARASA LA TANO

URAIA NA MAADILI

MUDA:1:30                                                             

JINA_____________________________________SHULE_________________________

MAELEZO

1. Jaza taarifa zako muhimu katika karatasi ya kujibia uliyopewa

2. Jibu maswali yote kulingana na maelekezo ya kila sehemu

3. Zingatia unadhifu wa kazi yako

4. Katika swali la 1-40 andika herufi ya jibu sahihi

5. Kwa swali la 41-45 andika majibu katika nafasi iliyoachwa wazi

 

Chagua jibu sahihi katika swali la 1-40 kisha andika jibu katika nafasi uliopewa

 1. Zipi kati ya nchi zifuatazo ni wanachama wa Jumuiya ya Madola?................  (a) Botswana na Burundi (b) Botswana na Zambia (c) Kenya na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo (d) Malawi na Burundi (e) Zambia na Jamhuri ya Kidemkrasia ya Kongo
 2. Makubaliano ya kuanzisha Umoja wa Mataifa yalifanyika (a) New York (b) San Francisco (c) San Diego (d) Washington (e) Los Angeles
 3. Ni chombo gani chenye jukumu la kumchagua Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa? (a) Baraza la Udhamini la Umoja wa Mataifa. (b) Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. (c) Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. (d) Sekretarieti ya Umoja wa Mataifa. (e) Mahakama Kuu ya Kimataifa.
 4. Tanzania inapata faida gani kwa kuongeza biashara yake ya kimataifa? (a) Kuongeza majengo (b) Kupunguza wajasiriamali wa ndani (c) Kuongeza deni (d) Kupunguza mikataba ya kibiashara (e) Kuongeza fedha za kigeni
 5. Mojawapo ya changamoto za ushirikiano wa umoja wa mataifa ni; (a) Mikopo yenye riba kubwa (b) Migogoro ya mipaka (c) Ujirani mwema (d) Kukuza biashara
 6. Sera ya Tanzania ya Uhusiano wa kimataifa ilitungwa mwaka (a) 1995 (c) 1977 (c) 2015 (d) 2005
 7. Hali ya kuwa na tabia zinazojali hali ya mtu huitwa: (a) Nasaba (b) Upendo (c) Utu (d) umoja
 8. Mfumo wa kijamii wa kutoa vitu au huduma kwa upendeleo kwa msingi wa rangi, jinsia au kabila unaitwa; (a) Ubepari (b) Utajiri (c) Ubaguzi (d) Uonevu
 9. Lipi kati ya hayo linaweza kusababisha ubaguzi? (a) Umaskini (b) Upendo (c) Tofauti za kidini (d) Kutii sheria
 10. Tunaonesha kuthamini utu wa mtu tukifanya matendo gani?(a) Tunapoangalia mwonekano wake (b) Tunapoonesha kumjali bila kumbagua (c) Tunapoangalia mavazi na sura yake
 11. Unapoona mtu mwenye asili ya China anaongea Kiswahili inamaanisha nini? (a) Hajui lugha yake ya kichina (b) Anakipenda Kiswahili kuliko Kichina (c) Anaimarisha uhusiano wa kiutamaduni na nchi yetu (d) mvumizi
 12. Ipi kati ya zifuatazoni faida ya kuchangamana na watu wa asili tofauti? (a) Upendo na kuheshimiana (b) Ubaguzi (c) Kuwa na moyo wa kutokuthamini utu (d) kuwa mtulivu.
 13. Sifa mojawapo ya mtu anayeomba uraia wa Tanzania: (a) Aukubali uraia wanchi alikotoka kwa maandishi (b) Sio lazima kutangaza kwenye vyombo vya habari (c) Awe hajawahi kukutwa na kosa lolote la jinai toka aingie nchini
 14. Mgawanyo wa madaraka husaidia: (a) Kuepusha kuingiliana katika kutekeleza majukumu (b) Kupunguza kazi na kupinga unyonyaji (c) Mtu mwenye madaraka kunyenyekewa (d) Kukuza ugomvi
 15. Kazi ya vyama vya siasa nchini ni Pamoja na: (a) Kuhamasisha wananchi kushiriki katika shughuli za maendeleo (b) Kuitisha mikutano ya hadhara na kuhamasisha maandamano ya uvunjifu wa amani nchini (c) Kuomba kura kwa wananchi wakati wa uchaguzi tu. (d) kuanzisha vurugu
 16. Hali au tabia ya kuzungumza bila kificho huitwa? (a) Unafiki (b) Lofa (c) Uwazi (d) Uzabinazabina
 17. Kipi kati ya vifuatavyo ni chombo cha kisheria kinachohusika na kusimamia haki? (a) Polisi (b) Bunge (c) Shule (d) Mahakama
 18. Ipi kati ya zifuatazo ni sababu za ongezeko la matendo ya ukiukwaji wa haki za binadamu? (a) Kulipa kodi stahiki (b) Watoto kutopelekwa shule za bweni (c) Watu kujichukulia sheria mkononi (d) Upendo kwa watu wenye mahitaji maalumu
 19. Yafuatayo ni madhara ya kutokuwa muwazi: (a) Kusifiwa na kuharibu (b) Kuleta migongano (c) Uzembe na uhalifu (d) Mshikamano na uvivu
 20. Ipi kati ya tabia zilizoorodheshwa inaonesha uvunjifu wa sheria za shule? (a) Kuwahi sana shuleni (b) Kusoma kwa bidi (c) Utoro na kupigana (d) Kujisomea nyumbani baada ya masomo
 21. Kanuni zinazowekwa shuleni na nyumbani husaidia nini? (a) Kufuata utaratibu na kudhibiti nidhamu (b) Ukiukaji wa haki za mtoto (c) Ubabe wa wazazi au walezi (d) Kuleta fujo
 22. Ari ya kufanya kazi inaitwa? (a) Hamu (b) Bidii (c) Morali (d) Mori
 23. Fedha au mavuno yatokanayo na kazi unayofanya huitwa (a) Mali (b) Mshahara (c) Kipato (d) Malipo
 24. Tathmini shuleni inapaswa kuwa; (a) Kazi za darasani tu (b) Kazi za darasani na nje ya darasa (c) Kazi za viwanjani (d) Katika mitihani tu
 25. Kuangalia kitu kwa undani kisha kukadiria thamani yake au ubora wake huitwa (a) Kuchunguza (b) Mpangokazi (c) Tathmini (d) Morali
 26. Hali inayopunguza ukamilifu wa kitu inaitwa? (a) Shida (b) Kudorora (c) Kupooza (d) Kipato
 27. Hali isiyo na jibu la haraka huitwa: (a) Taaluma (b) Fursa (c) Utata (d) Changamoto
 28. Tunaweza kukabiiana na changamoto za maisha kwa; (a) Kushirikisha wakubwa zetu (b) Kutumia madawa ya kulevya (c) Kusali (d) Kuvumilia
 29. Kipi kitatokea ikiwa tutashindwa kutatua changamoto za maisha? (a) Vidonda vya tumbo (b) Shinikizo la damu (c) Kushindwa kutimiza majukumu (d) Yote hayo
 30. Lengo la uvumilivu ni (a) Kuvumilia mateso (b) Kukata tama (c) Kutafuta njia sahihi za kutatua shida (d) Kufikia malengo
 31. Ni kitendo kipi sio sahihi? (a) Kuheshimu sala za wakristo (b) Kudharau mavazi ya kiislamu (c) Kutopiga kelele darasani (d) Kutumia lugha ya taifa
 32. Lipi kati ya haya ni matendo ya uvumulivu? (a) Kulalamika (b) Kuheshimu itikadi na mila za watu (c) Kuwasema wengine (d) Kujiona bora
 33. Ipi kati ya hizi ni utovu wa nidhamu? (a) Kuvaa nguo za nyumbani shuleni (b) Kuzingatia usafi wa mwili (c) Kuwahi shuleni (d) Kutii kengele  shuleni
 34. Migogoro shuleni itakwisha endapo: (a) Wanafunzi wote wakorofi hawatafukuzwa shule (b) Walimu watashirikiana na baadhi ya wazazi (c) Shuleni kutakuwa na uwazi na uongozi unaofuata sheria na haki (d) Watu wote watamtii mkuu wa shule
 35. Kiongozi bora ni: (a) Mtu anayependwa na watu wengi (b) Mtu anayetawala kwa kufuata haki (c) Mtu anayechaguliwa kwa kura nyingi (d) Mtu anayependelea marafiki
 36. Mwalimu mkuu ana majukumu ya: (a) Kupokea fedha za ada na kuzitumia kwa matumizi yake binafsi (b) Kuongoza na kusimamia mambo yote shuleni (c) Kuadhibu wanafunzi kwa uonevu (d) Kufundisha walimu wengine
 37. Viongozi wote wanapaswa kuzingatia: (a) Maendeleo yao tu (b) Misingi ya utawala bora (c) Utawala wa kiimla (d) Upendeleo
 38. Mtu kuwa na utayari wa kupokea majukumu hufuatana na: (a) Kujitambua na kuwa na utayari wa kupokea ushauri (b) Kushindana na wenzako (c) Kukataa ushauri kutoka kwa mtu yeyote (d) Kukubali bila pingamizi
 39. Mojawapo ya misitu ya kupandwa Tanzania ni (a) Zaraninge (b) Pugu-kisarawe (c) Msitu wa kibena (d) Udzungwa
 40. Ni kitendo gani kati ya hivi huchangia kuharibu rasilimali ardhi? (a) Kulima matuta kwa kukinga mteremko (b) Kuchoma misitu wakati wa kusafisha mashamba (c) Kuweka mbolea ya samadi shambani (d) Kutumia mbolea ya dukani

Picha hii hapa chini inaonyesha watu wakifanya tukio la kidemokrasia. Itumie kujibu swali la 41-45

 1. Taja kitendo kinachoendelea kwenye picha hapo juu
 2. Toa faida mbili za kitendo hiki katika kukuza demokrasia
 3. Taja vyama viwili vikuu vya kisiasa nchini Tanzania
 4. Taja sifa mbili za mpiga kura Tanzania
 5. Tanzania hufanya uchaguzi wa rais na wabunge kila baada ya miaka mingapi?

LEARNINGHUBTZ.CO.TZSTANDARD FIVE URAIA EXAM SERIES 57

PRESIDENT'S OFFICE 
REGIONAL ADMINISTRATION AND LOCAL GOVERNMENT 
 TERMINAL EXAMINATION MAY
STANDARD FIVE

ENGLISH

TIME: 1:30 HRS                                                           

NAME_____________________________________SCHOOL_________________________

INSTRUCTIONS

 • THIS paper consists of  SECTIONS A, B, C and D
 • Answer all questions from each section as per instruction given
 • Write full name on the blank space above together with the name of the school
 • Ensure your work is neat and legible.

SECTION A

For question 1-5 listen careful to the passage being read and answer the questions that follow.

 1. When the captain blew the whistle, how much time was left for the train to leave? (a) Ten minutes (b) 30 minutes (c) 60 minutes (d) ¼ an hour
 2. The most suitable title for this passage would be (a) Zawadi, the king’s daughter (b) Zawadi the king’s wife (c) The king’s son (d) The king’s children
 3. What did Zawadi do when young men asked to marry her? (a) Beat them with stones (b) Sing loudly (c) Clapped her hands (d) Refused and laughed at them
 4. Write a simile which can describe Zawadi (a) As proud as a peacock (b) As greedy as a hyena (c) As beautiful as Zawadi (d) As fast as a hare
 5. Write a simile which can describe Zawadi (a) As proud as a peacock (b) As greedy as a hyena (c) As beautiful as Zawadi (d) As fast as a hare

SECTION B. TENSES AND GRAMMAR

Choose the correct answer and write its letter

 1. My pen is broken, can I borrow ....................(a) hers (b) his (c) its (d) yours
 2. Melisa is a ..............................girl (a) handsome (b) beautiful (c) ugly (d) worst
 3. The cat at the corner belongs to me. It is.................(a) mine (b) his (c) mine (d) ours
 4. Our journey took a ……….day. ( A) Hawl (b)    Hole (c) Hall (d)  Whole
 5. Peter prefers sausages…………rice.(a)   To (b)  Than (c)  More (d)  For
 6.  Mulinge is good ………….mathematics.(a)  For (b)  At( c)    In (d)  On
 7.  The mother of her husband is her ……………….. (a)Father-in-law (b) Daughter-in-law (c) Mother-in-law (d)  Son-in-law
 8.   My friend is always absent………….school. (a)  In (b)   At (c)  For (d)  From
 9.  If you want to take a holiday, you have to ………… some money( a)   Shave(b)   Save (c)  Share(d) Eat
 10.  The chimney is covered with ………..(a) Shoot (b)  Soot(c)   Shut(d)  Suit
 11. His bag was as tough as________ (a)  horse. (b)  acacia. (c) leather. (d)  elephant.
 12. Naima went to see ............................because she  had problems with her eyes. (a) a dentist (b) a nurse (c) a doctor (d) an optician
 13. A _______was selling fish in the market.(a) fisherman (b) farmer (c) fish monger (d) fish eater
 1.  It _________ rains in the desert (a) Rarely (b) Often (c) Always (d) never
 2. Mary ____________ writing a letter (a) have (b) was (c) were (d) had
 3. Ocholla is _________ in the garden (a) diging (b) dig (c) dug (d) digging
 4. The word pretty means............(a) handsome (b) beautiful (c) good (d) fair
 5. The old man was a happy as a........(a) queen (b) prince (c) bee (d) kind
 6. We have already....................our food (a) ate (b) eat (c) eaten (d) had eaten
 7. Four months ago, Sabrina.........from Japan (a) cames (b) come (c) is coming (d) came
 8. This book is too heavy.....................carry (a) too (b) two (c) of (d) to
 9. Happy was ...........................well in her exams (a) doing (b) do (c) did (d) done
 10. She is not only clever..................intelligent (a) so as (b) also (c) also but (d) but also
 11. Standard five are very happy ...............they have passed the examination (a) why (b) because (c) when (d) so.

SECTION C: VOCABULARY

Choose the correct answer.

 1. ...............is the daughter of a king (a) princern (b) queen (c) princes (d) prince
 2. A person who fights in a war is called.......(a) a policeman (b)  a soldier (c) guard (d) fighter
 3. A note book in which we keep records is.......................... (a) Diary (b) daily (c) exercise (d) dairy
 4. The plural of the word ENEMY is...............(a)enemys (b) enemous (c) enemies (d) an enemies
 5. A daughter of your aunt or uncle is your..................(a) niece (b) cousin (c) nephew (d) baby aunt.

SECTION D. COMPOSITION

Rearrange the following sentences in the correct order by using letter A, B, C, D and E

 1. She sneaked them to wait
 2. Riziki was sick
 3. When they reached the hospital, the nurse said that the doctor was very busy
 4. He was taken to hospital by his aunt..
 5. They waited on the bench for a long time........

SECTION E. COMPREHENSION

Read the following passage carefully and answer the questions from 41-45

Most people in the country grow food crops. They dig, plant and do many other kinds of work on the shamba. They grow crops such as beans, maize, cabbages, potatoes and other crops. These people live and work in one place all there lives.

Another category of people in this country are the nomads. This group of people do not plant or grows food crops. They move from place to place with their cows, goats, sheep, donkey and camels. They live in dry areas and they build their houses there. Their houses are called Manyatta. When the animals have eaten all the grass they move again.

A manyatta may have one family or many families. In time of danger, many families live together. Manyattas are surrounded by a wall made of branches from thorn trees. Inside a manyatta, there are houses for families and safe places for the animals. The nomads also keep dogs. The work of dogs is to look after the manyatta at night. If thieves come the dogs chase them away. When wild animals like lions come the dogs bark to alert the people.

 1. Name crops grown by many people.............................................................................
 2. Who are nomads..........................................................................................................
 3. What is the name of houses build by nomads.............................................................
 4. What is the work of dogs kept by nomads.................................
 5. How do families keep safe during danger?.......................................................

 

 

PASSAGE TO BE READ

The captain blew the whistle. “Ladies and gentlemen, I would like to request those of you who are travelling to Nairobi to board the train.

 The train will leave in ten minutes, ”he said.

We all boarded and took our seats. Our bags were safely placed in the luggage racks above the seats and the journey began.

For the first time I was afraid of travelling in long machine. The engine was pulling along twenty-two carriages. As I sat on the train, I wondered who else was travelling with us, and how many people were in the train.

The train’s engine was very noisy. After a short while the train picked up speed and it looked as if we were overtaking buses, trailers and even small cars. It moved fast because of its strong engine.

As the train moved away from Kisumu, I could see the Kano plains. I also saw the rice plantations in Ahero. Before long the train reached Nakuru, it stopped for about thirty minutes and then continued with the journey.

We did not fall asleep throughout the journey because we wanted to see the beautiful places we were passing through. We did not even realize that we had reached Nairobi until one the boys shouted, “we are in the big city!”

At the railway station, the conductor bade us goodbye as we alighted from the train. The journey by train was very enjoyable.

 

LEARNINGHUBTZ.CO.TZSTANDARD FIVE ENGLISH EXAM SERIES 56

OFISI YA RAIS WIZARA YA ELIMU, TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA

URAIA NA MAADILI  MTIHANI WA MWISHO WA MUHULA

DARASA LA TANO

MUDA: 1.30                                                    

MAELEKEZO

 1. Mtihani huu una sehemu tano na maswali 45
 2. Jibu maswali yote
 3. Andika majibu yako katika karatasi uliopewa.
 4. Hakikisha kazi yako ni safi

 SEHEMU A. Chagua jibu sahihi

(i) Ni ishara gani inayoonesha kwamba taifa limepatwa na msiba mkubwa?

 1. Bendera zote kupepea nusu mlingoti
 2. Bendera ya taifa kupepea nusu mlingoti
 3. Bendera ya taifa kutopandishwa kabisa siku ya tukio
 4. Wananchi  kuto toka nje
 5. Wananchi kuomboleza

(ii) Umuhimu wa bendera ya rais ni:

 1. Kutembelea katika ziara mbalimbali tu
 2. Kuonesha mamlaka ya rais 
 3. Kuhamasisha mwenge wa uhuru
 4. Inaonyesha umoja
 5. Kumtambulisha rais

(iii)Rangi  ya bluu iliyokatika bendera ya Tanzania huwakilisha

 1. Watanzania
 2. Madini 
 3. Maji
 4. Mito
 5. Damu iliyomwagwa  kwa kupigania uhuru

(iv) Kiongozi mkuu wa familia ni?

 1. Mama
 2. Baba
 3. Kaka
 4. Dada.
 5. Mjomba

(v) Maneno UHURU na UMOJA hupatikana katika?

 1. Mwengu wa uhuru
 2. Bendera ya taifa
 3. Ngao ya taifa
 4. Mlima kilimanjaro

(vi) Wimbo wa taifa una beti ngapi?

 1. Mbili
 2. Tatu
 3. Nne
 4. Tano

(vii) Mnyama wa taifa ni….

 1. Tembo
 2. Twiga
 3. Kifaru
 4. Samba

(viii)Bendera ya Taifa ina rangi ngapi?

 1. Tatu 
 2. Tano
 3. Nne
 4. Sita

(ix) Tanzania bara ilipata Uhuru wake tarehe 9 Desemba mwaka………………………

 1. 1964
 2. 1962
 3. 1961
 4. 1967

(x) Wimbo wa taifa letu ni dua ya kuiombea…………………

 1. Africa naTanzania
 2. Africa
 3. Tanzania
 4. Africa, Tanzania na Dunia

(xi) Tanganyika ilipata uhuru kutoka kwa………………….

 1. Wajerumani
 2. Wareno
 3. Waingereza
 4. Wafaransa.

(xii) Wimbo wa taifa una beti………… …………

 1. Nne
 2. Tatu
 3. Mbili
 4. Tano

(xiii) Ipi siyo sifa ya serikali ya kidemokrasia?

 1. Kulinda haki za binadamu
 2. Kuendesha na kuamua kila jaambo bila kuhusisha wananchi
 3. Kufanyaa chaguzi huru na haki
 4. Kuwa na mahakama navyombo vyahabari vilivyo huru.

(xiv) Zifuatazo ni haki za binadamu isipokuwa;

 1. Uhuru wa kumiliki ardhi
 2. Uhuru wa kujiunga na vyama
 3. Uhuru wa kuabudu
 4. Uhuru wa kuvunja sheria.

(xv) Kuheshimu utamaduni wa watu wengine huleta………………………….

 1. Upendo na mshikamano
 2. Ujasiri na upendo
 3. Mshikamano na upole
 4. Kelele na utulivu.

(xvi) Faida ya kuhusiana vyema na wenzako shuleni ni pamoja na

 1. Kuleta chuki
 2. Kuondoa upendo
 3. Kufaulu vizuri katika mitihani
 4. Kutokushirikiana.

(xvii) Matendo ya uwajibikaji katikafamilia ni pamoja na;

 1. Kulala mapema
 2. Kushiriki kufanya kazi ndogondogo za kifamilia
 3. Kucheza mpira
 4. Kuwatibu wagongwa.

(xviii) Shughuli za usafi nyumbani zinapaswakufanywa na……………….

 1. Baba
 2. Mama
 3. Msaidizi wa nyumbani
 4. Wanafamilia wote.

(xix) Moja wa faida kuu ya kujiunga na Klabu ya masomo shuleni ni……………..

 1. Kukuza uelewano na uwongo
 2. Kukuza uelewano na kujiamini
 3. Kushindana kwa majibizano na jeuri
 4. Kuwa maarufu na kuvunja haki za binadamu

(xx) Unaposhuhudia vitendo vya kikatili  uwapo shuleni unatoa taarifa:

 1. Mahakamani
 2. Polisi
 3. Kwa mwalimu wa ushauri nasaha
 4. Kwa mwenyekiti wa mtaa tu.

SEHEMU B.

Oanisha fungu A na fungu B ili kupata maana.

FUNGU A

FUNGU B

 1. Tanganyika ilikua jamhuri………….
 2. Fedha ya nchi, nembo ya Taifa, Bendera ya Raisi, mwenge wa uhuru na wimbo wa taifa………………..
 3. Kupata elimu, kusikilizwa,kupendwa na kupewa chakula…………..
 4. Vyombo vya ulinzi na usalama…………..
 5. Watu wenye haki za kisheria kutokana na kuzaliwa au kujiandikisha katika taifa fulani
 1. Alama za taifa
 2. Raia
 3. Haki za motto
 4. Polisi na jeshi
 5. 26-4-1964
 6. Silaha
 7. 9-12-1962
 8. Kizazi
 9. Mahitaji ya mtoto

SEHEMU C.

Andika Ndiyo kama sentensi ni sahihi na hapana kama sentensi sii sahihi

 1. Madini hutegemewa sana katikakuongeza pato la Taifa…………… ………………
 2. Kila mtu anawajibika kulinda rasilimali za nchi…………… ………………………..
 3. Wanaharibu rasilimali wanasaidia taifa…………… ……………………………………
 4. Mvuvi anayevua samaki kwa kutumia sumu baruti ni mtunzaji wa rasilimali……………..
 5. Kukata miti ni njia mojawapo ya kulinda rasilimali za misitu………… …………………….
 6. Kutokuwa mtoro ni moja wa sheria za shule……………………………..
 7. Utii wa sheria husaidiakufanya mambo yaende kwa mpangilio………….
 8. Utawala bora ni uongozi unaotumia sheria kwa maslahi ya watu wachache………
 9. Usafi wa mazingiraya shule ni wajibu wa wanafunzi wachache…………….
 10. Ili kukamilisha majukumu, hapana budi kusukumwa na kusimamiwa………………

SEHEMU D.

Jaza nafasi zilizo wazi

 1. Nini kirefu cha ukimwi?......................... .......................................................
 2. Rangi ya njano katika bendera ya Taifa la Tanzania inaashiria nini?.................
 3. Tanzania ilipata uhuru wake kutoka kwa wakoloni wa Taifa la……………………
 4. Serikali ya kijiji au mtaa ina kamati ngapi za kudumu?..............................
 5. Rangi nyeusi katika bendera ya Taifa inaashiria nini?................................

SEHEMU E.

Jibu maswali yafuatayo kwa kifupi.

 1. Taja wajibu wa raia wa Tanzania……………… …………………………………….
 2. Nini umuhimu wa bendera ya taifa?...............................................
 3. Taja sikukuu tatu za kitaifa zinazoadhimishwa Tanzania.
 4. Rais wa kwanza wa Tanzania aliitwa?......................................
 5. Taja sababu moja inayoweza kusababisha bendera kupandishwa nusu mlingoti…

LEARNINGHUBTZ.CO.TZSTANDARD FIVE STADI EXAM SERIES 15

OFISI YA RAIS WIZARA YA ELIMU, TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA

SAYANSI- MTIHANI WA MWISHO WA MUHULA

DARASA LA TANO

MUDA: 1.30

MAELEKEZO

 1. Mtihani huu una sehemu tano na maswali 45
 2. Jibu maswali yote
 3. Andika majibu yako katika karatasi uliopewa.
 4. Hakikisha kazi yako ni safi

1. SEHEMU A. CHAGUA JIBU SAHII

(i) Kipi kati ya hizi sio mfano wa kiumbe hai?

 1. Virusi
 2. Wanyama
 3. Mimea
 4. Wadudu

(ii) Yafuatayo ni mazingira ya viumbe hai, isipokua,

 1. Udongo
 2. Maji  ya mito
 3. Maziwa
 4. Anga.

(iii) Ni ugonjwa upi ambao hausababishwi na maji machafu?

 1. Malaria
 2. Kichocho
 3. Homa ya matumbo
 4. Kipindupindu

(iv) Maporomoko ya mtera yanapatikana mkoa gani?

 1. Morogoro
 2. Iringa
 3. Mbeya
 4. Kilimanjaro

(v) Kipi kati ya hizi ni kinza nuru?

 1. Kioo
 2. Mbao
 3. Ukuta
 4. Kitabu.

(vi) Mahitaji muhimu ya mbegu ni…………………………..

 1. Maji, mbolea, udongo
 2. Udongo, joto, hewa
 3. Maji, hewa, joto
 4. Hewa, mbegu na maji

(vii) Mwili safi ni mwili ………………………………………

 1. Unaonuka
 2. Uliooshwa
 3. Ulionenepa
 4. Ulionawiri

(viii)Mlo kamili ni ule wenye…………..vinavyotakiwa mwilini..

 1. Vitamin
 2. Kabohaidrati
 3. Virutubisho vyote
 4. Viin

(ix) Tunatunza mazingira ili………………………..

 1. Tuepukane na magonjwa
 2. Tupate ajira
 3. Tupate mvua
 4. Kuepuka upepo.

(x) Udadisi ndiyo mwanzo wa………………

 1. Uchunguzi wakisayansi
 2. Kukusanya data
 3. Maswali
 4. Kuibua tatizo.

(xi) Sehemu kubwa ya miili yetu ni…………………..

 1. Mifupa
 2. Nyama
 3. Damu
 4. Maji.

(xii) Maji yalio katika hali ya yabisi huitwa…………………

 1. Mvuke
 2. Barafu
 3. Kimiminika
 4. Hewa

(xiii) Sehemu ipi katika nyenzo daraja la kwanza huwa katikati?

 1. Mzigo
 2. Jitihada
 3. Egemeo
 4. Sepeto

(xiv) Mojawapo wa vifaa vifuatavyo ni mfano wa kabari;

 1. Mtange
 2. Toroli
 3. Patasi
 4. Jembe

(xv) Kani za mvutano kati ya molekyulizamaada huwa ndogo sana katika;

 1. Chuma
 2. Maji
 3. Mvuke
 4. Hewa

(xvi) Kipi kati yahivi vifuatavyo kina umbo maalum?

 1. Soda
 2. Karatasi
 3. Gesi
 4. Maji

(xvii) Sumaku imeundwa kwa………………………………………

 1. Chuma
 2. Mbao
 3. Kioo
 4. Chuma na kioo

(xviii) Sumaku zinawekwa katika milango ya majokovu na baadhi ya makabati ili …… ………….

 1. Kufukuza joto
 2. Kufanya eneo la ndani liwe na joto
 3. Kufanya milango ibane vizuri
 4. Kuondoa asili ya chuma

(xix) Ukidondosha wembe ndani ya pipa lenye maji, njia bora ya kuchukua wembe ni ……………

 1. Kujitosa ndani ya pipa
 2. Kuingiza sumaku iliyofungwa kwenye kamba ndefu
 3. Kutoboa pipa
 4. Kuhamisha maji.

(xx) Mtiririko wa umeme katika sakiti huitwa?

 1. Sakiti sambamba
 2. Mkondo wa umeme
 3. Sakiti mfuatano
 4. Kani ya msukumo wa umeme.

SEHEMU B.

2. Andika kweli kwa sentensi ambayo ni sahihi au sii kweli kwa sentensi ambayo sii sahihi

 1. Amita ni kifaa kinachopima ukinzani wa umeme katika sakiti……………
 2. Voltimita ni kifaa kinachopimakani ya msukumo wa umeme katika sakiti……..
 3. Ukiondoa globu moja kwenye sakiti mfuatano iliyobaki itaendelea kuwaka…….
 4. Mkonge ni mfano wa mimea inayohifadhi kwenye majani …………… ……………….
 5. Jongoo hujikunja ili aweze kujikinga na maadui……………………
 6. Kobe hujificha kwenye jumba lake ili kujikinga na maadui…………………….
 7. Kinyonga ukabiliana na mazingira yake kwa kubadilisha rangi ……… …………..
 8. Ncha mbili za sumaku zinazofanana hukwepana…………………………..
 9. Ncha mbili za sumaku zisizofanana huvutana……………………
 10. Opena ni mfano wa nyenzo daraja la pili…………………

 SEHEMU C.

3. Jaza nafasi zilizoachwa wazi kwa neno sahihi.

 1. Joto husafiri katika vimimina kwa njia iitwayo……………………………
 2. Ugongjwa unaosababishwa na ukosefu wa protini na unawapata watoto chini ya miaka mine huitwa?...............................
 3. Mfano wa maada inayopitisha joto kwa haraka ni…………………………………….
 4. Ardhi, maji, wanyamapori na misitu hujulikana kama………………………….
 5. Ugonjwa wa UKIMWI hauna………………………wala………………………..
 6. Joto husafiri katika ombwe kwa njia ya………………………………
 7. Gesi itakayo na kinyesi cha wanyama huitwa…………………..
 8. Mwanga wa jua utupatia…………………………….
 9. Ngamia huhifadhi mafuta kwenye……………………………
 10. Stigma hupokea chavua kutoka…………………………

SECTION D.

4. Oanisha fungu A na B ili kupata jibu sahihi kwa kuandika herufi yake pembeni ya namba ya swali.

FUNGU A

FUNGU B

 1. Themometa
 2. Mizazi
 3. Kichocho
 4. Malaria
 5. Periskopu.
 1. Dalili zake ni kuonadamu mwisho mwaaja ndogo
 2. Dalili zake ni kuumwa kichwa, kutapika na homa.
 3. Kipimo cha hali joto
 4. Tabaka la hewa linalozunguka dunia
 5. Darubini ya kuonea juu ya upeo wa macho
 6. Hutumika kuonea vitu vidogo sana
 7. Huambukizwa kwa maji machafu

LEARNINGHUBTZ.CO.TZSTANDARD FIVE SAYANSI EXAM SERIES 14

OFISI YA RAIS WIZARA YA ELIMU, TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA

MAARIFA YA JAMII- MTIHANI WA MWISHO WA MUHULA

DARASA LA TANO

MUDA: 1.30

MAELEKEZO

 1. Mtihani huu una sehemu nne
 2. Jibu maswali yote
 3. Andika jina lako katika kila ukurasa

SEHEMUA.

Chagua herufi ya jibu sahihi katika sentensi zifuatazo:

(i) ……………… ………………… ni jumla ya mambo yote yanayomzunguka binadamu.

 1. Misitu
 2. Mazingira 
 3. Makazi
 4. Milima

(ii) Mojawapo ya shughuli zinazofanywa na binadamu zinazoweza kuharibu mazingira ni ……………………………..

 1. Uchimbaji wa madini
 2. Ufugaji wa ndani
 3. Ukusanyaji takataka
 4. Urejelezaji

(iii) Kufuga mifugo mingi katika eneo dogo husababisha………… ……………… .

 1. Mifugo kunenepa
 2. Wachungaji kuchoka
 3. Mmomonyoko wa udongo
 4. Majani kuongezeka

(iv) Uvuvi haramu ni hatari kwa vile huharibu ………………………………………….

 1. Miundombinu
 2. Mazalia ya samaki
 3. Chakula
 4. Mali asili

(v) Ni muhimu ……………… …………………… takataka za viwandani ili kutunza mazingira.

 1. Kurejeleza
 2. Kutupa ovyo
 3. Kuficha
 4. Kufukia

(vi) Muhammad Ahmad alikua ni kiongozi wan chi ya;…………………………..

 1. Rwanda 
 2. Burundi
 3. Sudan
 4. Niger.

(vii) Sababu ya wakoloni kuvamia ukanda wa pwani katika Africa ulikua ni

 1. Urahisi wa kufanya biashara
 2. Urahisi wakuwasaidia watu
 3. Uraihisi wa kuendesha shughuli za kilimo
 4. Kurahisisha uchimbaji wa madini

(viii) Miongoni mwa mashujaa waafrica waliopinga uvamizi ni;

 1. Agostino Neto, Kwammeh Krumah, na otto von bismark
 2. Kwame Nkrumah, Isike, Seyyid Said
 3. Otto Von Bismark, Isike,Agostino Neto
 4. Mfalme Menelik wa II, Msiri na Mkwawa

(ix) Mkutano wa kuigawa Africa ulifanyika nchi gani?

 1. Uingereza
 2. Marekani
 3. Ujerumani
 4. Ufaransa.

(x) Alama za taifa ni pamoja na;

 1. Bendera ya taifa, mwenge wa uhuru, twiga
 2. Shoka, panga,jembe
 3. Mwenge, wimbo wa shule, shoka
 4. Samba, nembo, bendera ya taifa

(xi) Kutoheshimu alama za taifa ni pamoja na;

 1. Kuzingatia matumizi ya nembo ya taifa
 2. Kusimama wima wakati benderaya taifa inapandishwa na kushushwa
 3. Kudhamini fedha ya Tanzania
 4. Kuimba wimbo wa taifa kila siku.

(xii) ……………..ni jumla ya mambo yote yanayowaunganisha watu kama taifa;

 1. Utamaduni
 2. Uzalendo
 3. Michezo
 4. Makabila

(xiii) Matendo ya kutodhamini fedha ni pamoja na;

 1. Kutokunja fedha ya Taifa
 2. Kuchokorachokora nakuchezea fedha ya noti
 3. Kushika fedha ya noti kwa mikono iliyokauka
 4. Kutunza fedha ya noti kwenye pochi.

(xiv)Sarafu na noti ni;

 1. Fedha
 2. Alama
 3. Mali ya rais
 4. Maliasili

(xv)Baba, mama, na watoto pamoja huunda;

 1. Kijiji
 2. Familia
 3. Ukoo
 4. Marafiki.

(xvi) Tanzania ilitawaliwa na wajerumani tangu mwaka…………..

 1. 1886 hadi 1961
 2. 1885hadi 1907
 3. 1919 hadi 1945
 4. 1886 hadi 1918

(xvii) Ni njia ipi unaweza kutumia hili kupata taarifa za mashujaa katika jamii?

 1. Kwa kusoma na kuhadithiwa habari zao
 2. Kwa kuangalia nyuso zao
 3. Kwa kuangalia miili yao kama ina nguvu
 4. Kwa kuota ndoto.

(xviii) Kinjekitile Ngwale aliongoza mapambano ya kupinga uvamizi wa wajerumani katika mikoa ipi?

 1. Mwanza na Shinyanga
 2. Tabora na pwani
 3. Mtwara na Lindi
 4. Pwani naTanga

(xix) Moja ya sababu zilizofanya wajerumani kuvamia Tanganyika ilikua?

 1. Kueneza dini ya kiislamu
 2. Upendo wa wajerumani kwa watanzania
 3. Kutafuta masoko ya bidhaa zao
 4. Kuimarisha misingi ya uzalendo.

(xx)Mtemi Isike aliongoza kabila gani kuwapinga wajerumani?

 1. Wasukuma
 2. Wanyamwezi
 3. Wazaramo
 4. Wahehe.

 SEHEMU B.

2. Andika Ndiyo kwa sentensi na Hapana kwa sentensi zilizo sahihi.

 1. Mito, maziwa na bahari ni vyanzo vya maji ………………………………………….
 2. Kitendo cha kupanda miti ni hali ya kutokutunza mazingira ………………………………………………….
 3. Kilimo mseto huharibu rutuba ya udongo …………………………………………………….
 4. Kukata miti ovyo husababisha ukame ………………………………………………..
 5. Ili kutunza vyanzo vya maji inatupasa kufuata kanuni za utunzaji wa mazingira …………………………
 6. Kimondo ni chanzo cha mwanga Duniani………………………………..
 7. Mfumo wa jua una sayari kumi…………………………………………………………..
 8. Sayari yenye pete huitwa Mihiri………………………………………………………..
 9. Jua huzunguka dunia wakati wa usiku………………………………………………
 10. Njia ya sayari kuzunguka dunia  huitwa Obiti…………………………………………….

SEHEMU C.

3. Oanisha kifungu A kwa kuchagua jibu sahihi kutoka kwenye kifungu B

Kifungu A

Kifungu B

 1. Jua
 2. Dunia
 3. Sumbula
 4. Kausi
 5. Zebaki
 6. Nane
 7. Obiti
 8. Mirihi
 9. Asteroid, kometi na meteroidi
 10. sarateni
 1. sayari kubwa kuliko zote
 2. sayari iliyo mbali sana na Jua
 3. chanzo cha mwanga duniani
 4. sayari yenye uhai
 5. vitu katika mfumo wa jua
 6. sayari ya nne kutoka jua
 7. njiaya dunia kulizunguka jua
 8. sayari iliyo karibu sana na jua
 9. idadi ya sayari
 10. sayari kibete
 11. sayari yenye pete baada ya sayari sumbula.

SEHEMU  D.

Jaza nafasi zilizoachwa wazi katika kifungu cha habari kwa kutumia maneno yaliyo katika jedwali.

Mahindi, maharage na ndizi; ukataji wa miti, ukame;shughuli za uzalishaji; kahawa na katani’ardhi kukosa rutuba

Shamba ni mahali ambapowatu hufanya………………. Wakulima huzalisha mazao kama…………………… Kunapokuwa na uhaba wa mvua………………hutokea. Kilimo holela huweza kusababisha………………Katikamazingira yetu………………usababisha upunguvu wa mvua na ongezeko la joto.

LEARNINGHUBTZ.CO.TZSTANDARD FIVE MAARIFA EXAM SERIES 13

THE PRESIDENT’S OFFICE MINISTRY OF EDUCATION, LOCAL ADMINISTRATION AND LOCAL GOVERNMENT

SCIENCE- TERMINAL EXAMINATION-MAY

STD FIVE

TIME: 1.30 HRS                                                        2020

NAME:____________________________________CLASS:___________

          INSTRUCTIONS.

 1. This paper consists of 45 questions
 2. Answer all questions in the spaces provided
 3. Ensure clarity in all your answers
 4. Do not attempt to cheat.

SECTION A. 

FOR QUESTIONS 1-20, CHOOSE THE CORRECT ANSWER FROM THE ALTERNATIVES GIVEN.

1. Which animal flies with wings having feathers

 1. Bird
 2. Bat
 3. Mosquito
 4. Butterfly

2. ………….lays eggs in water, though he lives in water

 1. Octopus
 2. Tortoise
 3. Crocodile
 4. Frog

3. ………..lives in water but lays her eggs on dryland

 1. Bat
 2. Tortoise
 3. Lizard
 4. Octopus

4. …………….produces seeds but does not have flowers

 1. Oranges
 2. Pineapples
 3. Maize
 4. Mango

5. ………….is a mammal but does not have sweat glands.

 1. Bat
 2. Whale
 3. Dog
 4. Rat

6. Which of these activities shows interdependence among organisms?

 1. Use of organic fertilizer on maize shamba
 2. Use of manure on maize farm
 3. Use of insectides on the farm
 4. Use of paper to make charcoal

7. The study of relationship between organisms and the environment is called

 1. Biology
 2. Ecology
 3. Agriculture
 4. Balance of nature

8. When plants make their own food, they help in;

 1. Adding carbondioxide gas into atmosphere
 2. Reduction of amount of oxygen in atmosphere
 3. Adding amount of oxygen in atmosphere
 4. Reduction of carbondioxide in the atmosphere.

9. Keeping large number of animals in a small piece of land can cause;

 1. Improves ecology
 2. Destroys ecology
 3. Removes vegetation and make an area attractive
 4. Helps us get food easily.

10. Ecologically, burning of forests……………

 1. Has negative effects to plats and animals
 2. Adds amount of animals in soil
 3. Is sustainable way of harvesting honey
 4. Has no effects on the environment.

11. Which part of cockroache’s body carries fertilized eggs?

 1. At the end of uterus
 2. In the stomach
 3. At the tail end
 4. In the gills

12. How many stages does a cockroach undergo to complete metarmophosis? 

 1. four
 2. three
 3. two
 4. five

13. Which stage in growth of butterfly is the most destructive to the farmer?

 1. Pupa
 2. Lava
 3. Adult
 4. Egg

14. How many legs does a grasshopper have?

 1. Four
 2. Six
 3. Eight
 4. Two

15. Which part of reproductive system does implantation take place?

 1. Fallopian tube
 2. Uterus
 3. Cervix
 4. Ovary

16. In man, sperms are produced in the,

 1. Testis
 2. Epidydimis
 3. Scrotum
 4. Vas deferens

17. Which is not a characteristic of wind pollinated flowers

 1. Have nectar
 2. Dull coloured
 3. Produce many pollens
 4. The filaments are long and wavy

18. The part of a flower that receives pollen grains is called

 1. Anther
 2. Style
 3. Filament
 4. Stigma

19. Which of these are products of photosynthesis?

 1. Oxygen and carbon dioxide
 2. Water and glucose
 3. Oxygen and glucose
 4. Energy and water.

20. The role of chlorophily in plants is to;

 1. Give a plant good colour
 2. Trap water
 3. Trap sunlight
 4. Trap energy

SECTION B. WRITE TRUE OF FALSE FOR EACH OF THE FOLLOWING STATEMENTS.

21. Animals like birds are only organisms which are cold blooded………… 

22. If the nostril of a frog is closed, it dies…………………

23. Human beings and rat are in the same group…………… 

24. Crocodile is a mammal…………………………… 

25. Bat is a bird because he can fly………………… .

26. All birds have feathers……………… .

27. There are species of frogs which gives birth to live young ones………………….

28. All mammals lives on dry land…………………… 

29. Amphibians and reptiles have warm blood………… .

30. Worms and mosquitoes do not have a backbone…………… 

SECTION C. 

MATCH THE ITEMS IN LIST A WITH THOSE IN LIST B TO GET MEANINGFUL SENTENCE.

LIST A

LIST B

31. Cockroach

32. Fish

33. Dog

34. bird

35. pineapple

36. poikilothermia

37. snake

38. amphibian

39. monocotyledon

40. dicotyledon.

 1. Breastfeed young ones
 2. Body temperature vary according to environment
 3. Maize and beans
 4. Seed
 5. Seed with one cotyledon
 6. Use gills for gaseous exchange
 7. Seeds with two cotyledons
 8. One of animals without backbone
 9. Gaseous exchange is through wet skin
 10. Group of animals with feathers
 11. A plant that does not produces flowers
 12. Reptiles without legs
 13. Three cotyledons.

SECTION D

ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS BRIEFLY.

The diagram below shows fertilization in flowering plant. Use it to answer questions that follows.

image

41. Name parts A, B,C,D and E.

42. What is formed when the above process is complete.

43. What is pollination?

44. Name two types of pollination

45. Name two organisms that undergoes complete metamorphosis

46. The process by which a fruit is formed without fertilization is called……… …………

LEARNINGHUBTZ.CO.TZSTANDARD FIVE SCIENCE EXAM SERIES 12

THE PRESIDENT’S OFFICE MINISTRY OF EDUCATION, LOCAL ADMINISTRATION AND LOCAL GOVERNMENT

SOCIAL STUDIES- TERMINAL EXAMINATION-MAY

STD FIVE

TIME: 1.30 HRS                                           2020

NAME:_____________________________CLASS:___________

          INSTRUCTIONS.

 1. This paper consists of 45 questions
 2. Answer all questions in the spaces provided
 3. Ensure clarity in all your answers
 4. Do not attempt to cheat.

1. ………………. is the situation where by harmful substances are introduced into earth’s atmosphere:

 1. Air pollution
 2. water pollution 
 3. soil erosion       
 4. land pollution 

2. The Nyamwezi chief who fought against the Germany from 1891 to 1893 was: 

 1. Mirambo         
 2. Isike           
 3. Hassan bin Abushiri 
 4. Mkwawa 

3. A son of your sister or your brother is called: 

 1. Nephew           
 2. aunt            
 3. Niece       
 4. cousin

4. The smallest planet in the solar system is: 

 1. Uranus    
 2. Jupiter   
 3. Mercury       
 4. Earth               

5. Who was the leader of IBEACO in East Africa?

 1. William Macknon
 2. Carl Peters
 3. Vasco DaGama
 4. Sir Donald Cameroon 

6. The first German governor in Tanganyika was known as”

 1. Horrace Byatt     
 2. Julius Von Soden
 3. Emil Von Zelewisky
 4.  Richard Turnbull                                               

7. The German ruled Tanganyika until” 

 1. 1945
 2. 1961
 3. 1918
 4. 1945                

8. The nick name of Carl Peters was: 

 1. Nyundo
 2. Mkono wa damu   
 3. Katili 
 4. Mfanyabiashara 

9. The main slave market in East Africa was in:

 1. Mombasa
 2. Bagamoyo
 3. Zanzibar 
 4. Dar es salaam 

10. One of the positive effect of slave trade along the Coast of East Africa was” 

 1. Depopulation  
 2. introduction of Swahili language
 3. insecurity     
 4. Forced labour

11. An hygrometer is an instrument in the meteorological centre which is used to measure: 

 1. Pressure
 2. Humidity 
 3. Temperature 
 4. Rainfall            

12. The increase of temperature on the earth due to much carbondioxide is called: 

 1. Global cooling 
 2. global warming 
 3. global carbon 
 4.   atmosphere                                                               

13. Which among the regions receives the small/least amount of rainfall? 

 1. Equational
 2. tropical
 3. Desert and semi desert 
 4. Coastal region 

14. Where did iron smelting start in East Africa?

 1. Mwanza  
 2. Kondoa 
 3. Engaruka  
 4. Uvinza

15. Dodoma train accident at Igandu occurred on:

 1. 24th June 2002
 2. 12th January 1964
 3. 23rd December 2015 
 4. 24th March 2018

16. Who was the last British governor in Tanganyika?

 1. Julius Von Soden 
 2. Richard Turnbull
 3. J.K.Nyerere
 4. Edward Twinning                         

17. When was the Organization of African Unity (OAU) formed: 

 1. 1963 
 2. 2002  
 3.  1945
 4. 1918        

18. Chama cha mapinduzi is a combination of two political parties which are:

 1.  ASP and TAA 
 2.  TANU and TAA 
 3.  ASP and TANU 
 4.  ASP and KANU 

19. John Okello is popularly known in the history of Zanzibar:

 1. Because he involved full in Zanzibar revolution plans
 2. Because he was the last Sultan of Zanzibar
 3. He was the last British governor in Zanzibar
 4. He was the last head of state in Zanzibar                                               

20. A famous archeologist who discovered the skull of zinjanthropus at Olduvai Gorge is: 

 1. Charles Darwin  
 2. Bartholomew Diaz
 3. Dr.Louis K. Leaky
 4. D. Vasco Da Gama                           

21.___________  is the day to day condition of the atmosphere.

 1. Weather
 2. climate  
 3. desert
 4. sunny                

22. Ocean tides is the result of               

 1. Gravitation force between the moon and earth
 2. solar eclipse
 3. lunar eclipse
 4. revolution of the moon 

23. Day and night is caused by____________ 

 1. Rotation of the earth on its axis  
 2. revolution of the earth on its axis
 3. solar eclipse 
 4. solar system                                 

24. An economic activity that involves extraction of minerals from the ground is called: 

 1. Agriculture
 2. fishing  
 3. mining
 4. industry 

25. One of the following is a food crop: 

 1. Cashew nut  
 2. maize  
 3. sisal
 4. tea                             

26. Which of the following societies are still living primitive communal way of life? 

 1. Maasai and Chagga    
 2. Sandawe and Hadzabe
 3. Kurya and Sukuma
 4. Yao and Nyakyusa                       

27. Which of the following is an illegal fishing method: 

 1. The use of poison 
 2. hooks 
 3. wick worker fish trap
 4. larpooming                                                                                           

28.___  is the act of daring and ability to find market and innovate new business ideas in order to produce or provide services which will make you to get income.

 1. Entrepreneurship 
 2. trade  
 3. commodity
 4. goods                         

29. The following are the categories of vegetation cover resources EXCEPT; 

 1. Forest 
 2. bushes
 3. wild animals
 4. grasses             

30. J. K. Nyerere resigned from power in: 

 1. 1895
 2. 1992 
 3. 1990 
 4. 1985                

31. What time is taken for sun rays to reach the earth? 

 1. 8 hours 
 2. 24 hours
 3. 8 1/2 minutes
 4. 30 minutes       

32. The king of the Lozi kingdom in Zimbabwe who collaborated with the British against the Ndebele was called:

 1. King Mswati
 2. Lewanika
 3. Kabaka Mtesa I
 4. Thabo Mbeki   

33. The Portuguese explorer Vasco Da Gama reached the coast of East Africa in: 

 1. 1492
 2. 1698 
 3.  1498
 4.  1840                

34. When did Mwalimu J.K.Nyerere become the first president of Tanganyika? 

 1. 1961
 2. 1964
 3. 1965 
 4. 1962                

35. The first prime minister of Tanganyika was:

 1. Edward Sokoine
 2. Rashid Kawawa
 3. J.K.Nyerere  
 4. Ali Hassan Mwinyi

36. The first general election under multipartism in Tanzania was conducted in:

 1. 1992  
 2. 1995
 3. 1994 
 4. 1993                

37. The largest planet in the solar system is: 

 1. Satum
 2. Jupiter
 3. Pluto
 4. The sun      

38. An instrument which is used to measure wind direction is called: 

 1. Thermometer 
 2. Barometer
 3. Anemometer
 4. Wind-vane     

39. The second imperialist country to colonize Tanganyika was: 

 1. Japan
 2. USA 
 3. German
 4. Britain             

40. Who was the first European to sea Mount Kilimanjaro?

 1. William Macknon 
 2. David Livingston
 3. Johannes Rebman 
 4. Carl Peters                                              

SECTION B: SHORT ANSWERS.

41. Which country in East Africa was the first to get independence?

42. The process of buying and selling human being like other commodities is known as……… ………………

43. Name the physical feature found in a map.

44. Draw a sign used to show a bridge in a map

45. The source of river Nile is the lake known as…… ………… ……

LEARNINGHUBTZ.CO.TZSTANDARD FIVE SOCIAL EXAM SERIES 11

OFISI YA RAIS WIZARA YA ELIMU TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA

KISWAHILI- MTIHANI WA MWISHO WA MUHULA

DARASA LA SITA

MUDA: 1.30 

MAELEKEZO

 1. Karatasi hii ina kurasa nne zenye maandishi yenye sehemu A,B, C, na D zenye maswali arobaini na tano (45).
 2. Jibu maswali yote katika kila sehemu ya mtihani huu.
 3. Kumbuka kuandika majina yako, na shule yako kwenye karatasi ya kujibia.
 4. Hakikisha kazi yako ni nadhifu sana.
 5. Tumia kalamu ya wino wa bluu au nyeusi kwa maswali yote uliyopewa.

 SEHEMU A. SARUFI

Chagua jibu sahii  katika maswali yafuatayo;

1. Wanafunzi waliopiga kelele darasani walipewa………………………..

 1. Athabu
 2. Azabu
 3. Adhabu
 4. Asabu.

2. Neon “waliandikiwa” lipo katika wakati upi kati ya nyakati zifuatazo.

 1. Ulipo
 2. Uliopita
 3. Ujao
 4. Mazao

3. Dada wa baba yako utamwitaje?

 1. Shangazi
 2. Wifi
 3. Binamu
 4. Bibi.

4. Wingi wa maneno “Mchanga mwingi” ni upi kati ya maneno yafuatayo?

 1. Michanga mingi
 2. Michanga mwingi
 3. Mchanga mingi
 4. Mchanga mwingi.

5. Wageni wanaotembelea mbuga za wanyama huitwaje?

 1. Majangili
 2. Wapelelezi
 3. Watalii
 4. Magaidi.

6. Mama yangu…………………..chakula kizuri jana jioni.

 1. Anapika
 2. Atapika
 3. Alipia
 4. Hupika

7. Siku ya pili baada ya leo huitwa?

 1. Juzi
 2. Kesho kutwa
 3. Mtondogoo
 4. Mtondo

8. Wingi wa neon ufundi ni upi kati ya maneno yafuatayo?

 1. Mafundi
 2. Fundi
 3. Vifundi
 4. Ufundi

9. Ni neno lipi kati ya maneno yafuatayo yenye maana inayojumuisha maneno upinde, bunduki, mkuki na mshale,

 1. Silaha
 2. Vipuli
 3. Malighafi
 4. Samaki.

10. Mwakani…………….darasa la tano. Ni neno lipi linakamilisha sentensi hii kwa usahii?

 1. Niliingia
 2. Ninaingia
 3. Nitaingia
 4. Nimeingia.

11. …………likilia kuna jambo

 1. La polisi
 2. La mtu
 3. La mgambo
 4. La jeshi

12. Mtu anayeendesha ndege huitwa…………………..

 1. Rubani
 2. Nahodha
 3. Utingo
 4. Dereva

13. Ni marufuku mifugo yote………………….karibu na hifadhi za taifa.

 1. Kutembelea
 2. Kucheza
 3. Kukimbia
 4. Kuzurura.

14. Watu wengi walilima…………………yam to rufiji

 1. Katikati
 2. Kando
 3. Ndani
 4. Nyuma.

15. Ziwa Tanganyika liko upande wa ………………..mwa nchi ya Tanzania

 1. Magharibi
 2. Kaskazini
 3. Kusini
 4. Mashariki.

16.  Ipi ni sentensi sahihi kati ya hizi iliyoandikwa katika wakati uliopita nafasi ya kwanza umoja?

 1. Wakulima wali
 2. Tulisuka vikapu
 3. Wanaimba wimbo
 4. Walishona nguo ndefu

17. Katika sentensi hizi, ipi ina vitu vinavyohesabika?

 1. Maji, hewa, machungwa
 2. Sukari, kanga, unga
 3. Viazi, mihogo, maboga
 4. Chumvi,embe, maji.

18. Katika shairi, vina ni………………………

 1. Maneno mapya
 2. Jumla ya namba
 3. Silabi za kati na mwisho
 4. Mistari kidogo.

19. Kamilisha methali ifuatayo.”Mchagua nazi huinukia..”

 1. Koroma
 2. Dafu
 3. Mbata
 4. Kifuu

20. “Kiti cha mjomba wangu ni kizuri” nini wingi wa sentensi hii?………….

 1. Viti vya mjomba wangu ni vizuri
 2. Viti vya wajomba wangu ni kizuri
 3. Viti vya wajomba zangu ni vizuri
 4. Viti vya wajomba wangu ni vizuri.

SEHEMU B.

Andika neno moja linalowakilisha kundi la maneno yafuatayo ………… ………… 

21. Darasa, nyumba, ofisi, vyoo…………… 

22. Mende, siafu, nyuki,kipepeo…………… 

23. Jumatatu, jumanne,alhamisi……………… 

24. Sato,perege, kambale,kamba……………… 

25. Shati, suruali, kaptula, sketi………………… 

 Kamilisha methali na vitendawili vifuatavyo.

26. Mwana kidonda mjukuu…………… 

27. Mchagua jembe……………………… 

28. Haba na haba………………  

29. Nina chemchem isiyokauka……………… 

30. Tajiri wa rangi…………………… 

SEHEMU C. 

Kamilisha nafasi zilizoachwa wazi kwa kuchagua jibu lililo sahihi kutoka katika kisanduku kifuatacho.

Kusengenya,mtu,uyoga,katani,Kuishi,miaka mingi, kumsuta mtu, barabara,kilema, mwizi, kuwa tajiri sana

31. Nahau, ‘’Ana mkono mrefu maana yake ni ipi?...................

32. Kitendawili kisemacho “kamba yangu ni ndefu lakini haifungi kuni maana yake ni ipi…….

33. Nahau kula chumvi nyingi maana yake ni……….

34. Kitendawili kisemacho “nyumba yangu ina nguzo moja” jibu lake ni lipi?……………

35. Nahau “kumkalia kitako” maana yake ni ipi?...........................

SEHEMU D.

Tumia maneno uliyopewa kwa kula sentensi kujaza nafasi zilizoachwa wazi.

36. Watoto ______ chakula kitamu (wanapenda, watalia, wanaimba, walitenda)

37. Otaigo alipofika sokoni_________mjomba anauza viatu (atamkuta, hukuta, alimkuta, angemkuta)

38. Baba yake Eliza_____________ akida (ataita, anaitwa, anaitika, ameitwa)

39. Kesho jioni___________ mtoni (nitakwenda, nilienda, nimekwenda, nimeenda)

40. Leo Mwalimu __________elimu kwa vitendo. (himiza, alihimiza, huhimiza, anahimiza)

41. Mwasije atakapokuwa mkubwa_________ ghorofa (anajenga, hujenga, atajenga, akijenga)

42. Kijana yule angalighani shairi__________mtukutu    (asingalikuwa,asingelikuwa, asingekuwa,angekuwa)

43. Mama____________sasa hivi kwenda dukani (aliondoka,  alikwishaondoka, ameondoka, keshaondoka)

44. Kila siku ________ shuleni kwa miguu. (tulikwenda, tumekwenda,  tunakwenda, tutakwenda.)

45. Jana ________kitabu kinachoelezea utii wa watoto kwa wazazi na walimu.   (nimesoma, nilisoma, nitasoma anasoma.)

LEARNINGHUBTZ.CO.TZSTANDARD FIVE KISWAHILI EXAM SERIES 10

THE PRESIDENT’S OFFICE MINISTRY OF EDUCATION, LOCAL ADMINISTRATION AND LOCAL GOVERNMENT

ENGLISH- TERMINAL EXAMINATION-MAY

STD FIVE

TIME: 1.30 HRS                                                   2020

NAME:__________________________________CLASS:___________

          INSTRUCTIONS.

 1. This paper consists of 45 questions
 2. Answer all questions in the spaces provided
 3. Ensure clarity in all your answers
 4. Do not attempt to cheat.

SECTION A.  GRAMMAR.

Choose the correct answer from the alternatives given.

(i) You wont succeed ………………….you work hard.

 1. If 
 2. Unless
 3. As
 4. Because
 5. Then

(ii) We are studying hard……………………..we can pass our exams.

 1. In order
 2. So that 
 3. Because
 4. Due
 5. So far

(iii) The land in the  desert is…………….dry………….cultivate any crops

 1. As………………as
 2. Such………..that
 3. Too………for
 4. Too…….to
 5. So………..that

(iv) All the visitors  were introduced starting from the first to the …………..

 1. Other
 2. Final
 3. Last
 4. Finally
 5. Lastly

(v) I have been looking for a job………last year

 1. For
 2. At
 3. About
 4. By

(vi) Musa is going to the park…………..her friends

 1. And 
 2. With
 3. By
 4. Or
 5. In

(vii) Neema looked………………….her father’s cattle when he was young.

 1. After
 2. On
 3. With
 4. From
 5. In

(viii) Allan and ………………..decided to visit mikumi national park last week.

 1. Myself
 2. Me
 3. I
 4. My own
 5. Our.

(ix) Rose is a dentist, she works in the……………………

 1. Court
 2. Library
 3. Hospital
 4. Farm
 5. Pharmacy

(x)  Normaly, prevention is……………than cure

 1. Good
 2. Very good
 3. Best
 4. Better
 5. Worse.

(xi) He usually …………………his friends on Friday

 1. visits 
 2. visited 
 3. visiting 
 4. visit 

(xii) This chair is made………………wood

 1. by
 2. with
 3. from
 4. of

(xiii) He………………..the  money   when  the  thief   broke  into  this   house

 1. counter 
 2. counting
 3. had count
 4. was counting

(xiv) Juma …………………..for an hour now

 1. is studying
 2. shall address
 3. has been studying 
 4. shall be address

(xv) we ……………..them tomorrow morning

 1. will address
 2. shall address
 3. would address
 4. shall be address

(xvi) John was reading hwilwbhis mother ………TV

 1. Watched
 2. Was watching
 3. She was watching
 4. Had to watch.

(xvii) They…..visiting us next week

 1. Have
 2. Will have
 3. Will be
 4. Can be

(xviii) She has just………………..her homework now

 1. Finished
 2. Finish
 3. Finishes
 4. Finishing

(xix) The farmers…………..in the farm at the moment.

 1. Works
 2. Will be working
 3. Are working
 4. Worked

(xx) Mwajuma looks …………………her old grandmother.

 1. At
 2. For
 3. After
 4. On 

SECTION B. VOCABULARY.

21. A person who treats our eyes is called………………….

 1. Oculist
 2. Dentist
 3. Doctor
 4. Optician

22. A place where money is made is called…………………….

 1. Mint
 2. Bank
 3. Factory
 4. School

23. The opposite of the word always is…………………….

 1. Ever
 2. Aften
 3. Never
 4. Seldom

24. The plural of the word furniture is………………………………

 1. Wood
 2. Furnitures
 3. Chair
 4. Furniture

25. We write daily events on a……………………………

 1. Diary
 2. Dairy
 3. Book
 4. Paper

26. A waiter is a person who works in a………………

 1. School
 2. Farm
 3. Restaurant
 4. Factory

27. The movement of a large number of people, birds, animals from one place to another is called……………….

 1. Walking
 2. Flying
 3. Locomotion
 4. Migration

28. Mr. paul is a judge. He works in a …………………………

 1. School
 2. Court
 3. Farm
 4. Hospital

29. A person who makes pots is called a………………………………..

 1. Carpenter
 2. Builder
 3. Poet
 4. Potter.

30. A dozen means…………

 1. Six things
 2. Ten things
 3. Similar things
 4. Twelve things.

SECTION C. 

Rearrange the following sentences into correct order by giving them letter A-E to make a meaningful composition.

31. They also bought some paint for this new house

32. After reaching home Mr. Makungu sprayed his plants with insecticide.

33. One day Mr. Makungu and his wife shopping.

34. After buying all the items, they left for home.

35. They bought some insecticide for their crops.

 SECTION D.

Match the correct word from list A with word in list B.

LIST A

LIST B

 1. Day
 2. Cutlery
 3. Happiness
 4. Them
 5. Clap
 6. Have/do/be
 7. Quickly
 8. And/but/although
 9. Wooden/green
 10. Ashamed of
 1. Pronoun
 2. Common noun
 3. Verb
 4. Abstract noun
 5. Preposition
 6. Adjective
 7. Conjunction
 8. Adverb
 9. Auxiliary verbs
 10. Group noun

LEARNINGHUBTZ.CO.TZSTANDARD FIVE ENGLISH EXAM SERIES 9

Download Learning
Hub App

For Call,Sms&WhatsApp: 255769929722 / 255754805256

GO TO NECTA EXAMS