?> EXAM SERIES EXAM
STANDARD FIVE MIDTERM SERIES

OFISI YA RAIS WIZARA YA ELIMU, TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA

MITIHANI YA KUJIPIMA MSINGI

MTIHANI WA NUSU MUHULA WA KWANZA -MACHI 2021

SAYANSI NA TECHNOLOGIA – DARASA LA TANO

FOMATI MPYA

MUDA 1:30 MASAA MACHI 2021

JINA …………………………... SHULE ………………………...

MAELEZO

 1. Mtihani huu una sehemu Mbili A na B na jumla ya maswali matano
 2. Sehemu ya A ina alama 40 na sehemu B ina alama 10
 3. Jibu maswali yote kulingana na maelezo ya kila swali
 4. Mtihani wote una alama 50

SEHEMU A. CHAGUA JIBU SAHIHI KATI YA CHAGUZI ULIZOPEWA

1. Gesi ambayo mimea hutumia kusanisi chakula ni:-

 1. Oksijeni
 2. Kabonidayoksaidi
 3. Nitrogen
 4. Agoni.

2. Moto unahitaji gesi gani ili kuwaka? 

 1. Kabonidayoksaidi
 2. Agoni
 3. Oksijeni
 4. Nitrojeni

3. Gesi mojawapo kati ya hizi hutumia kusindika vinywaji 

 1. Nitrojeni
 2. Agoni
 3. Kabonidayoksaidi
 4. Oksijeni

4. Gesi ambayo inachangia asilimia 0.003 ya hewa kwenye angahewa ni:-

 1. Nitrojeni
 2. Kabonidayoksaidi
 3. Agoni
 4. Oksijeni

5. Ni lipi ambalo sio matumizi ya kabonidayoksaidi?

 1. Kuzima moto
 2. Kuhifadhi chakula
 3. Kuunguza
 4. Kusanisi chakula

6. Gesi hii hutumika kwenye taa za umeme

 1. Agoni
 2. Helium
 3. Krypton
 4. Oksijeni

7. Ni yapi sio matumizi ya Oksijeni?

 1. Kuwasha moto
 2. Kutengeneza kula
 3. Kuhifadhi chakula
 4. Hospitali kwa wagonjwa waliozidiwa

8. Gesi hii utumia kuunda mbolea.

 1. Agoni
 2. Nitrojeni
 3. Kabonidayoksaidi
 4. Amonia

9. Ipi sio sifa ya hewa

 1. Ina harufu
 2. Haina rangi
 3. Haionekani
 4. Inachukua nafasi

10 Ipi kati ya hizi sio sehemu ya hewa

 1. Oksijeni
 2. Hydrogeni
 3. Agoni
 4. Nitrojeni.

11. Ukuaji wa viumbe hai unahusu uongezekaji wa yafuatayo isiopokuwa;

 1. Kimo
 2. Uzani
 3. Unene
 4. Umbo la seli

12. Kipi sio mahitaji muhimu ya ukuaji wa mimea

 1. Gesi ya kabonidayoksaidi
 2. Maji
 3. Gesi ya Nitrojeni
 4. Mwanga na joto

13. Kazi ya umbijani ni:-

 1. Kutengeneza chakula
 2. Kunasa nishati ya jua
 3. Kuchanganya maji na nishati ya jua
 4. Kupatia mmea rangi ya kujani

14. Kitendo cha mimea kusanisi chakula kwa kutumia nishati ya mwanga wa jua huitwa

 1. Usanisi
 2. Fotosinthesis
 3. Usanisuru
 4. Husharabu

15. Shina la mmea likiwa jembamba, refu na majani kuwa na rangi ya manjano ni ukosefu wa:-

 1. Madini
 2. Maji
 3. Jua
 4. Hewa

16. Kipi kati ya hivi haviongezi hewa ya kabonidayoksaidi kwenye angahewa?

 1. Moshi wa magari
 2. Shughuli za viwandani
 3. Ukataji miti
 4. Gesi ya kupikia.

17. Ipi sio kazi ya maji katika mimea?

 1. Kuyeyusha virutubisho
 2. Kubeba kabohaidreti kutoka kwenye majani kwenda kwenye sehemu zingine.
 3. Kufanya mimea kuwa imara
 4. Husaidia mimea kutengeneza chakula

18. Mimea kudumaa na majani kukosa rangi yake husababishwa na:-

 1. Potasi
 2. Naitrojeni
 3. Kolisiama
 4. Fosiforasi

19. Tishu inayopitisha maji na virutubisho kutoka kwenye mizizi kwenda sehemu zote za mimea huitwa?

 1. Floemi
 2. Zailemu
 3. Vinyelezi
 4. Vinywele

20. ………….Huruka juu kwa mabawa yenye manyoya

 1. Ndege
 2. Popo
 3. Mbu
 4. Kipepeo

21. Lipi kati ya makundi yafuatayo ni sifa zinazotumika kutambua wanyama wa reptilia?

 1. Kutaga mayai, kuwa na damu baridi na kuishi majini.
 2. Kutaga mayai, kuishi majini na kuishi nchi kavu.
 3. Kutaga mayai, kuwa na damu ya joto na kuishi nchi kavu.
 4. Kutaga mayai, kuwa na damu baridi na kupumua kwa kutumia mapezi.

22. Kundi lipi limeainisha wanyama wenye uti wa mgongo?

 1. Konokono, mjusi na kenge
 2. Papasi, panzi na mbungo
 3. Chura, mamba na mchwa
 4. Kuku, popo na bata

23. …………..hutaga mayai majini hata kama yeye huishi nchi kavu

 1. Kobe
 2. Kasa
 3. Chura
 4. Mamba

24. …………………huishi majini lakini hutaga mayai yake nchi kavu

 1. Papa
 2. Kobe
 3. Mjusi
 4. Mamba

25. . . .… . . . . .ni mammalian lakini hana tezi za jasho

 1. Popo
 2. Nyangumi
 3. Mbwa
 4. Panya

26. . . . . . . . .hutoa mbegu lakini hautoi maua

 1. Mchungwa
 2. Mvinje
 3. Mwembe
 4. Mpera

27. Kiwango cha maji kinachopotezwa na mmea huathiriwa na hali za hewa zifuatazo...

 1. joto na unyevu
 2. upepo na mwanga wa jua
 3. mawingu na upepo
 4. unyevu na upepo

28. Kukosekana kwa chanikiwiti katika mmea huweza kusababisha:

 1. mmea kukosa madini joto
 2. mmea kushindwa kusanisi chakula
 3. majani ya mmea kukauka
 4. maj ani ya mmea kupukutika.

29. Tendo Ia mimea kusafirisha maji kutoka kwenye mizizi hadi kwenye majani huitwa:

 1. osmosis
 2. difyusheni
 3. msukumo
 4. mgandamizo

30. Ni Vipi kati ya viumbe hai vifuatavyo hujitengenezea chakula chao kwa kutumia klorofili?

 1. Wadudu
 2. Mimea
 3. Wanyama
 4. Virusi

31. Ipi kati ya zifuatazo siyo kazi ya mizizi katika mimea?..............

 1. Kusharabu madini ya chumvi.
 2. Kusharabu maji
 3. kushikilia mmea
 4. Kutengeneza chakula cha mmea

32. Gesi ipi hupunguzwa angani na mimea?..................

 1. Kabondioksaidi
 2. Oksijeni
 3. Haidrojeni
 4. Kabonimonoksaidi

33. Ni mmea gani ya hizi hauifadhi chakula katika shina?

 1. Miwa
 2. Magimbi
 3. Viazi
 4. Tangawizi..

34. Katika jani, umbijani hupatikana kwa wingi wapi?

 1. Epidamisi ya juu
 2. Epidamisi ya chini
 3. Seli linzi
 4. Stomata

35. Ni sehemu gani ya jani yenye seli zenye kloroplasti?

 1. Kikonyo
 2. Lamina
 3. Kingo
 4. Kishipajani

36. Usanishaji chakula hufanyika katika sehemu gani kuu ya mimea?

 1. Mizizi
 2. Majani
 3. Shina
 4. Jani

37. Kani ya mvutano kati ya molekyuli za maada huwa ndogo sana katika;

 1. Chuma
 2. Maji
 3. Hewa
 4. Soda

38. Kitu kipi kati ya hivi vifuatavyo vina umbo maalum?

 1. Soda
 2. Gesi
 3. Karatasi
 4. Mafuta taa

39. Ebola ni ugonjwa unaosababishwa na;

 1. Bakteria
 2. Virusi
 3. Viroboto vya nyani
 4. Ukosefu wa maji mwilini

40. Moja wa faida ya kutumia ARV ni;

 1. Kurudisha na kuongeza kinga mwilini
 2. Kuwez kuongeza usugu wa virusi
 3. Kuponya mgonjwa
 4. Kuongeza kasi ya kuzaliana kwa VVU mwilini

SEHEMU YA B.

Picha ifuatayo inaonyesha mumea wa mahindi. Itumie kujibu maswali yanayofuata.

image

41. Onyesha sehemu ya kike nay a kiume

42. Ushavushaji ufanyika katika sehemu yenye herufi?

43. Taja kazi kuu ya sehemu yenye herufi C

44. Ni aina gani ya ushavushaji unao onyeshwa na mmea huu?

45. Kazi ya sehemu A ni nini?

LEARNINGHUBTZ.CO.TZSTANDARD FIVE SAYANSI EXAM SERIES 31

OFISI YA RAIS WIZARA YA ELIMU, TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA

MITIHANI YA KUJIPIMA MSINGI

MTIHANI WA NUSU MUHULA WA KWANZA -MACHI 2021

URAIA NA MAADILI – DARASA LA TANO

FOMATI MPYA

MUDA1:30 MASAA MACHI 2021

JINA …………………………...SHULE ………………………...

MAELEZO

 1. Mtihani huu una sehemu Mbili A na B na jumla ya maswali matano
 2. Sehemu ya A ina alama 40 na sehemu B ina alama 10
 3. Jibu maswali yote kulingana na maelezo ya kila swali
 4. Mtihani wote una alama 50

SEHEMU A. CHAGUA JIBU SAHIHI KATI YA CHAGUZI ULIZOPEWA

 1. Tunapaswa kuonesha upendo kwa watu
 1. Wenye mahitaji maalum
 2. Ndugu wa karibu
 3. Watu wanotupenda
 4. Watu wote bila ubaguzi.
 1. Wafuatao wana mahitaji maalum isipokuwa:
 1. Wazee
 2. Watoto
 3. Watu wenye ulemavu wa akili
 4. Yatima na maskini.
 1. Tofauti gani sio ya kimaumbile kati ya mwanaume na mwanamke?
 1. Kupata hedhi
 2. Kupata mimba
 3. Uwezo wa kuzaa
 4. Kunyonyesha
 1. Tendo gani kati ya haya halionyeshi usawa wa kijinsia.
 1. Kutoa elimu sawa kwa mtoto wa kike na kiume
 2. Kutambua kuwa mwanaume na mwanamke wote ni binadamu
 3. Majukumu ya jikoni kuachiwa wasichana
 4. Kutobagua wasichana katika elimu
 1. Moja ya mabadiliko ya wasichana wanapo balehe ni
 1. Kuongezeka kwa kimo
 2. Kuonyesha heshima zaidi
 3. Kupata hedhi
 4. Kuwa na mpenzi wa jinsia tofauti.
 1. Wasichana wanaweza kujiepusha na mimba za mapema kwa;
 1. Kuwa na marafiki waaminifu
 2. Kwenda disko na jamaa zao
 3. Kupokea zawadi kutoka kwa wavulana
 4. Kuepuka matembezi yasiyo ya lazima usiku.
 1. Kwanini tunapaswa kuvaa mavazi yaliyo na staha?
 1. Yanaonyesha kujiheshimu
 2. Yanasaidia kuepuka magonjwa
 3. Ili tupendwe
 4. Ili tuvutie watu
 1. Kabila gani huvaa kaniki kwenye ngoma za asili?
 1. Maasai
 2. Wagogo
 3. Wanyasa
 4. Wasukuma
 1. Mabadiliko ya kimwili ya mtoto wa kiume na wa kike kuingia utu uzima huitwa
 1. Jinsia
 2. Kuvunja ungo
 3. Utu uzima
 4. Balehe
 1. Ipi sio staha katka jamii
 1. Kuvalia nguo inayokustiri
 2. Kucheza na wavulana sehemu za uchochoro
 3. Kuwasalimia watu kwa heshima
 4. Kupenda watu wote
 1. Maana ya utamaduni ni:-
 1. Ushabiki wa kitu au jambo unalolipenda
 2. Mtindo wa jumla wa maisha ya watu katika jamii au taifa Fulani
 3. Shughuli za asili zinazofanywa na watu
 4. Yote sahihi
 1. Baadhi ya alama zipatikanazo kwenye fedha ya Tanzania ni
 1. Twiga Tembo, Nembo ya taifa na sura ya rais
 2. Nembo , nyumbu na kifaru
 3. Mwenge , twiga na sokwe
 4. Mwenge wa uhuru
 1. Umuhimu wa bendera ya rais ni
 1. Kutembelea katika ziara mbalimbali tu
 2. Kuonyesha mamlaka ya rais
 3. Kuhamasisha mwenge wa uhuru
 4. Kuonyesha heshima kwa rais
 1. Chimbuko la sheria zote nchini Tanzania ni;
 1. Fedha ya Tanzania
 2. Katiba ya Jamhuri wa muungano wa Tanzania.
 3. Vyama vya siasa
 4. Bunge
 1. Rangi ya bluu iliyopo katika bendera ya taifa uwakilisha;
 1. Watanzania
 2. Madini
 3. Maji ambayo ni mito, maziwa na bahari nchini Tanzania
 4. Uoto wa asili
 1. Alama ambayo hutumika kuonyesha umiliki wa mali na nyaraka za serikali tu ni;
 1. Picha ya makamu wa rais
 2. Bendera ya taifa
 3. Nembo ya Taifa
 4. Ndege ya Taifa
 1. Ni ishara gani inayoonyesha kwamba taifa limepatwa na msibu mkubwa?
 1. Bendera zote kupepea nusu mlingoti
 2. Bendera ya taifa kupepea nusu mlingoti
 3. Bendera ya taifa kutopandishwa kabisa siku ya tukio
 4. Watu kutokwenda kazini
 1. Ni siku ambazo viongozi hupata fursa kueleza mafanikio na changamoto zinazohitaji kufanyiwa kazi
 1. Siku za kukimbizwa mwenge wa uhuru tu
 2. Sikukuu ya mapinduzi ya Zanzibar tu
 3. Sikukuu za kitaifa
 4. Sikukuu ya krismas
 1. Zipi kati ya hizi ni mila zisizofaa katika jamii?
 1. Kufanya kazi kwa ushirikiano
 2. Kuwakeketa wasichana
 3. Kuhamasisha wanaume na wanawake kushirikiana kufanya kazi za nyumbani hili kujiongezea kipato.
 4. Kuoa jinsia moja
 1. Mifano ya vikundi vinavyoweza kuundwa shuleni ni kama;
 1. Skauti, klabu za mazingira, klabu ya TAKUKURU.
 2. Klabu za masomo
 3. Upatu, ushirikiano na vyama vya siasa
 4. Skauti, singeli na ngoma za asili.
 1. Msaidizi wa mkuu wa mkoa katika shughuli zake za utendaji ni nani?
 1. ofisa elimu mkoa
 2. katibu tawala wa mkoa
 3. mkuu wa idara ya utawala na utumishi mkoa
 4. ofisa afya wa mkoa
 1. Mwenyekiti wa halmashauri ngazi ya wilaya huongoza akina nani?
 1. wenyeviti wa mtaa
 2. makatibu tawala
 3. madiwani wa halmashauri
 4. mtendaji wa kata
 1. Katika ofisi ya kata, nani ni mtendaji mkuu?
 1. Diwani
 2. Ofisa mtendaji wa kata
 3. Ofisa mazingira wa kata
 4. Ofisa maendeleo wa kata
 1. Wakuu wa idara katika halmashauri za wilaya huwajibika kwa nani?
 1. mkurugenzi wa halmashauri
 2. mkuu wa wilaya
 3. mkuu wa mkoa
 4. ofisa tawala wa wilaya
 1. Mkurugenzi wa halmashauri anapatikanaje?
 1. kwa kupigiwa kura na madiwani
 2. kwa kuajiriwa na menejimenti ya utumishi wa umma
 3. kwa kuteuliwa na rais
 4. kwa kupigiwa kura na wananchi katika halmashauri inayohusika
 1. Katibu wa vikao vya baraza la madiwani ni nani?
 1. Mwenyekiti wa Halmashauri
 2. Diwani wa viti maalum
 3. Katibu tawala
 4. Mkurugenzi wa Halmashauri.
 1. Anayesimamia manunuzi yote yanayofanywa na ofisi ya mkuu wa mkoa ni;
 1. Katibu tawala mkoa
 2. Ofisa ugavi mkuu
 3. Mganga mfawidhi
 4. Mkaguzi wa ndani
 1. Kuna aina ngapi za uongozi katika kata?
 1. 3
 2. 5
 3. 4
 4. 2
 1. Lugha inayowaunganisha watanzania wote ni?
 1. Kihehe
 2. Kiswahili
 3. Kisukuma
 4. Kiingereza
 1. Ufundi wa kuwasilisha hisia na mawazo yaliyomo katika fikra huitwa:
 1. Mila
 2. Desturi
 3. Sanaa
 4. Utamaduni.
 1. Asili, mila, jadi Imani na desturi za jamii Fulani huitwa?
 1. Utamaduni
 2. Desturi
 3. Sanaa
 4. Mila
 1. Jambo la kawaida linalotendwa kila siku na jamii huitwa?
 1. Lugha
 2. Sanaa
 3. Desturi
 4. Mila
 1. Wareno walifika pwani ya Africa Mashariki mwaka?
 1. 1540
 2. 1498
 3. 1497
 4. 1690
 1. Lengo la waarab wa Omani kuja pwani ya afrika ilikuwa
 1. Kilimo
 2. Uvuvi
 3. Biashara
 4. Upagazi.
 1. Mreno wa kwanza kufika katika pwani ya Afrika mashariki alijulikana kama
 1. William Mackinnon
 2. Charles Stokes
 3. Vasco Dagama
 4. Karl Peters
 1. Wareno walifika katika Mji wa kilwa mnamo karne ya
 1. 15
 2. 16
 3. 19
 4. 18
 1. Nini maana ya uhusiano?
 1. Hali ya watu wawili na Zaidi wenye malengo ya Pamoja
 2. Hali ya kugombana baina ya mt una mtu
 3. Hali ya kufanya kazi peke yako
 4. Mshikamano
 1. Alikua kiongozi wa kabila la kizigua Tanga
 1. Mangi meli
 2. Isike
 3. Bwana Heri
 4. Mkwawa
 1. Kiongozi wa Kichaga aliyepatikana Kibosho Kilimanjaro
 1. Mirambo
 2. Mangi Sina
 3. Mangi Meli
 4. Abushiri
 1. Ni tabia gani kati ya hizi haziharibu Mazingira?
 1. Kukata miti
 2. Kufuga Wanyama wengi
 3. Kupanda miti
 4. Kulima sehemu za milima

SEHEMU B.

Jibu maswali yafuatayo kwa ufasaha.

Tazama picha ifuatayo kisha jibu maswali yanayofuata

 1. Kitendo hiki kinaitwaje
 2. Je unadhani kitendo hiki ni sahii
 3. Taja njia za kutunza mazingira
 4. Kwanini watu uharibu mazingira?
 5. Taja madhara yatokanayo na uharibifu wa mazingira.

LEARNINGHUBTZ.CO.TZSTANDARD FIVE URAIA EXAM SERIES 30

OFISI YA RAIS WIZARA YA ELIMU, TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA

MITIHANI YA KUJIPIMA MSINGI

MTIHANI WA NUSU MUHULA WA KWANZA -MACHI 2021

MAARIFA YA JAMII – DARASA LA TANO

FOMATI MPYA

MUDA 1:30 MASAA MACHI 2021

JINA …………………………... SHULE ………………………...

MAELEZO

 1. Mtihani huu una sehemu Mbili A na B na jumla ya maswali matano
 2. Sehemu ya A ina alama 40 na sehemu B ina alama 10
 3. Jibu maswali yote kulingana na maelezo ya kila swali
 4. Mtihani wote una alama 50

SEHEMU A. CHAGUA JIBU SAHIHI KATI YA CHAGUZI ULIZOPEWA

1. Jumla ya mambo yote yanayomzunguka binadamu huitwa?

 1. Misitu
 2. Mazingira
 3. Makazi
 4. Milima.

2. Mojawapo ya shughuli zinazofanywa na binadamu zinazoweza kuharibu mazingira ni….. 

 1. Uchimbaji madini
 2. Ufugaji wa ndani
 3. Ukusanyaji takataka
 4. Urejelezi

3. Kufuga mifugo mingi katika eneo dogo husababisha…………… 

 1. Mifugo kunenepa
 2. Wachungaji kuchoka
 3. Mmonyonyoko wa udongo
 4. Majani kuongezeka

4. Uvuvi haramu ni hatari kwa vile huharibu………… 

 1. Miundombinu
 2. Mazalia ya samaki
 3. Chakula
 4. Mali safi

5. Ni muhimu . . . . . . . . . . . . . . .takataka za viwandani ili kutunza mazingira 

 1. Kurejereza
 2. Kutupa ovyo
 3. Kuficha
 4. Kufukia

6. Makumbusho ni sehemu inayotumika 

 1. Kutunza kumbukumbu ya vizazi na vifo
 2. Kutunza kumbukumbu za kihistoria
 3. Kutunza kumbukumbu za masomo
 4. Kutunza kumbukumbu za kihistoria tu

7. Utunzaji wa kumbukumbu za kihistoria husaidia; 

 1. Kufahamu mambo yaliyopita, yaliyopo
 2. Kufahamu mambo yaliyopo
 3. Kuboresha mambo ya kale
 4. Kufahamu mambo yajayo

8. Baadhi ya sehemu zinazotumiwa kutunza kumbukumbu za kihistoria katika Tanzania ni 

 1. Msikitini na kanisani
 2. Hekaluni na makumbusho
 3. Makumbusho na maktaba
 4. Gulioni na shuleni

9. Ni maeneo gani ya kihistoria yaliyopo Tanzania ambako taarifa za kumbukumbu za kihistorianhupatikana? 

 1. Bonde la olduvai gorge, engaruka, kondoa irangi na isimila
 2. Lushoto, bagamoyo, kilwa na rusinga
 3. Rusinga, isimila, nsogenzi, na engaruka
 4. Uvinza, ugweno, kilwa na chekereni.

10. Kumbukumbu za maandishi kama vitabu, barua na ripoti mbalimbali hutunzwa kwenye; 

 1. Makumbusho na mapango
 2. Maktaba na nyaraka za taifa
 3. Mapango na maktaba
 4. Nyumba na mahakama

11. Sehemu gani ya mazingira kati ya hizi sio ya asili? 

 1. Mito
 2. Mabonde
 3. Nyumba
 4. Mito

12. Kipi kati ya hivi huwezi kukipata katika mazingira ya kijijini? 

 1. Shamba
 2. Mimea
 3. Magari
 4. Wanyama

13. Moja wapo ya kurekebisha mazingira yalioharibika ni Pamoja na; 

 1. Kufuga Wanyama wengi
 2. Kupanda miti
 3. Kulima kwenye mabonde
 4. Umwagiliaji maji

14. Yafuatao ni madhara ya kuharibu mazingira isipokuwa: 

 1. Kubadilika kwa hali ya hewa
 2. Nchi kuwa na ukame
 3. Ukosefu wa chakula
 4. Kuongezeka kwa viumbe hai.

15. Kati ya hizi ni ipi njia ya kisasa ya kutunza kumbukumbu? 

 1. Maktaba
 2. Compyuta
 3. Shajara
 4. Kabati

16. Kifaa kinachotumika kupimia mgandamizo wa hewa huitwa? 

 1. Haigromita
 2. Jotoridi
 3. Baromita
 4. Anemomita.

17. Mojawapo ya hasara ya mvua ni:

 1. Kustawisha mimea
 2. Kutupatia maji ya kunywa
 3. Kusababisha mafuriko
 4. Kukuza mimea

18. Tunaweza kujikinga na mvua kwa kufanya ya fuatayo 

 1. Kuvaa nguo nyepesi
 2. Kucheza kwenye mvua
 3. Kukusanya maji ya mvua
 4. Kuvaa nguo nzito za kujikinga na baridi.

19. Lugha inayowaunganisha watanzania wote ni; 

 1. Kihehe
 2. Kiswahili
 3. Kiingereza
 4. Kisukuma

20. Ufundi wa kuwasilisha hisia na mawazo yaliyomo katika fikra huitwa: 

 1. Mila
 2. Desturi
 3. Sanaa
 4. Utamaduni

21. Mambo yanayofanywa na jamii Fulani kulingana na asili, mazingira na maendeleo ya jamii hiyo huitwa:

 1. Mila
 2. Utamaduni
 3. Desturi
 4. Sanaa

22.  . . . . . . . . . . . . . .  .ni asili, mila, jadi, Imani na desturi za jamii Fulani 

 1. Utamaduni
 2. Sanaa
 3. Desturi
 4. Mila

23. Jambo la kawaida linalotendwa kila siku na jamii Fulani huitwa: 

 1. Lugha
 2. Sanaa
 3. Desturi
 4. Mila.

24. . . . . . . . . . ….ni lengo la waarabu wa Omani kuja Pwani ya Afrika Mashariki 

 1. Kilimo
 2. Uvuvi
 3. Biashara
 4. Upagazi.

25. Wareno walifika Pwani ya Afrika Mashariki mwaka? 

 1. 1540
 2. 1498
 3. 1690
 4. 1497

26. Muhammad Ahmad alikuwa ni kiongozi wan nchi ya; 

 1. Rwanda
 2. Burundi
 3. Sudan
 4. Niger

27. Sababu ya wakoloni kuvamia ukanda wa pwani katika Afrika ilikuwa ni; 

 1. Urahisi wa kufanya biashara
 2. Urahisi wa kuwasaidia watu
 3. Urahisi wa kuendesha shughuli za kilimo
 4. Kurahisisha uchimbaji madini

28. Miongoni mwa mashujaa wa afrika waliopinga uvamizi ni; 

 1. Agostino Neto, Kwame Nkrumah na Otto von Bismack
 2. Kwame Nkrumah, Isike na Agostino Neto
 3. Otto Von Bismack, isike, na Agostino Neto
 4. Mfalme Menelik wa II, Msiri na mkwawa

29. Mkutano wa kuigawa afrika ulifanyika katika nchi ya; 

 1. Uingereza
 2. Marekani
 3. Ujerumani
 4. Ufaransa

30. Chanzo kikuu cha nishati yam wanga duniani ni: 

 1. Mwezi
 2. Jua
 3. Tochi
 4. Taa

31. Sayari iliyo karibu kabisa na jua ni 

 1. Zuhura
 2. Zebaki
 3. Dunia
 4. Mirihi

32. Nchi nyingi za Afrika zilipata Uhuru kuanzia mwaka; 

 1. 1961
 2. 1972
 3. 1960
 4. 1964

33. Sababu mojawapo ya kiuchumi iliyotumika kuvamia Bara la Afrika ni; 

 1. Kilimo
 2. Kupata elimu
 3. Uchukuzi
 4. Biashara

34. Dunia huzunguka jua kwa muda wa; 

 1. Saa 24
 2. Siku 3651/4 au 366
 3. Usiku na mchana
 4. Siku 300

35. Dunia hutumia muda wa dakika……………….kujizungusha kati ya longitude moja hadi nyingine; 

 1. 15
 2. 24
 3. 4
 4. 60

36. Mabadiliko ya maji kupwa na kujaa hutokea mara mbili 

 1. Kila siku
 2. Kwa wiki
 3. Kwa mwaka
 4. Baada ya mwezi mmoja.

37. Sayari yenye viumbe hai ni; 

 1. Sumbura
 2. Mihiri
 3. Zuhura
 4. Dunia.

38. Moja wapo ya madhara ya mvua nyingi ni 

 1. Ukame
 2. Kiangazi
 3. Mafuriko
 4. Magonjwa.

39. Nafasi wazi iliopo kwenye uso wa dunia huitwa; 

 1. Sayari
 2. Hewa
 3. Anga
 4. Dhahiri.

40. Ipi kati ya hizi sio dalili za mvua 

 1. Mawingu mazito
 2. Upepo
 3. Jua
 4. Ngurumo na radi.

SEHEMU B.

Jibu majibu yafuatayo kwa ufasaha.

41. Taja vyanzo viwili vya asili vya nishati yam wanga

42. Eleza maana ya mabadiliko ya hali ya hewa

43. Taja dalili tano za mvua

44. Kwanini nyota hazionekani mchana?

45. Taja njia mbili za kukabiliana na mmomonyoko wa udongo.

LEARNINGHUBTZ.CO.TZSTANDARD FIVE MAARIFA EXAM SERIES 29

THE PRESIDENT’S OFFICE MINISTRY OF EDUCATION, REGIONAL ADMINISTRATION AND LOCAL GOVERNMENT

PRIMARY EXAMINATION SERIES

MID TERM EXAMINATIONS- MARCH 2021

ENGLISH - STANDARD FIVE

CURRENT RECOMMENDED FORMAT

TIME 1:30 HRS MARCH 2021

NAME…………………………... SCHOOL………………………...

INSTRUCTION

 1. This paper consists of Sections A and B with forty-five questions
 2. The paper carries a value of 50 marks
 3. Answer all questions in all sections as per instructions given
 4. Use blue or black pen for writing and a pencil for drawing

SECTION A: Choose the correct answer

1. He doesn’t …….. us very often. A. visits B. visit C. visites D. visited [       ]

2. Three years ago Mara ……. five years old. A. is B. be. C. I’ m D. was [       ]

3. The lazy boy got out of the house …… the window.

A. by B. on C. in D. through [       ]

4. A daughter to my …… is my cousin.

A. father B. brother C. aunt D. mother [       ]

5. She ……. lunch at the moment..

A. have B. have C. is having D. had [       ]

6. ……… you come with me to watch the tennis match?

A.Is B. Will C. Are D. Is it [       ]

7. Linda ….. the glass yesterday.

A. breaks B. broken C. breaked D. broke [       ]

8. All of laveto’s children are bright. The word “bright” is similar in meaning to ……..

A. big B. broad C. clever D. crazy [       ]

9. Your sister’s daughter is you’re …….

A. cousin B. nephew C. sister D. niece [       ]

10. I shall be there in …….. evening.

A. a B. any C. most D. the [       ]

11. If you are not smart you will easily ……….. infections..

A. getting B. go C. get D. gets [       ]

12. Our teacher wanted to see his pupil, Lisa but he was not quite sure whether ……… would find her at school.

A. she B. they C. he D. I [       ]

13. Mr and Mrs Kalinga have a …….. farm.

A. biggest B. more biggest C. big D. biggest [       ]

14. My name is Sylvia and …………… come from Kaliua village.

A. we B. me C. mine D. I [       ]

15. The men were working when it …….. raining.

A. starting B. has started C. is starting D. started [       ]

16. Our father likes ………. because we behave well.

A. me B. we C. us D. their [       ]

17. There is ……… money in my bank account.

A. some B. any C. the D. very [       ]

18. I think Helen ……. always lucky. A. are B. were C. is D. be [       ]

19. They have sold …….. dog. A. there B. their C. theirs D. ours [       ]

20. She …… slept on the floor. A. will B. have C. has D. having [       ]

21. The girl …….. the glass last night.

A. break B. has broken C. broke D. breaks [       ]

22. The national volleyball team ……. won the match.

A. have B. were C. are D. has [       ]

23. My brother looks happy but yours looks ………

A. happy B. happier C. happiest D. more happy [       ]

24. She walked …… foot to the market. A. on B. with C. on the D. at [       ]

25. “……… has shouted?” asked our mother.

A. Whose B. Who C. Whom D. Where [       ]

26. He must be ………… by Ratco bus express.

A. travel B. travels C. travelling D. travelled [       ]

27. It took them …….. hours to reach the beach.

A. an B. the C. some D. little [       ]

28. The windows were so small that we couldn’t ………… well.

A. breathed B. breathe C. breathing D. breathes [       ]

29. Ronaldo passed the ball …….. his team mate.

A. in B. on C. to D. into [       ]

30. He didn’t know where ………..

A. is the doctor B. the doctor is C. the doctor was D. the doctor were [       ]

31. The nurse went ……… the room where my mother was sleeping.

A. on B. to C. into D. by [       ]

32. My sister ………. when I arrived home.

A. sleeping B. sleeps C. was sleeping D. sleep [       ]

33. She …….. back home next week.

A. will come B. coming C. would come D. comes [       ]

34. The headmaster gave us a ……… of advice.

A. piece B. bunch C. group D. plot [       ]

35. Alice swept the classroom. The classroom………..

A. will sweep Alice B. Alice swept C. swept was Alice D. was swept by Alice [       ]

36. What is the past participle of the word choose?

A. choosen B. chose C. chosen D. choosed [       ]

37. Water is always ……… in a safe environment.

A. keeping B. keep C. keeps D. kept [       ]

38. A tiger is ……… dangerous than a dog.

A. much B. most C. more D. almost [       ]

39. ……. is the opposite of the word dead. A. Live B. Life C. Alive D. Death [       ]

40. Which word has similar meaning with ancient?

A. New B. Modern C. Old D. Young [       ]

SECTION B: COMPHEHENSION:

 Read the following short passage carefully and then answer questions 41 – 45

There are two levels of government in our country , central and local. The central government is incharge of printing money, running the military, public education, health and safety.

Local governments provide service to the members of the community. The central government is divided into three separate branches, the legislative, the judiciary and the executive.

The legislative makes laws. The judiciary is responsible for interpreting laws and for hearing court cases. The speaker is the head of the legislative while chief justice is the head of judiciary. The executive is responsible for running the government. The president is the commander in chief of the Tanzania armed forces.

Questions

41. Name the two levels of government as indicated in the passage.

 1. ……………………………………………………………..…....
 2. ………………………………………………………………..….

42. Which level of the government is in charge of printing money?

…………………………………………………………………………………………………………………

43. According to the passage, who is the head of the legislative arm of government? ........................................................................................................................................

44. The two responsibilities of the judiciary as mentioned in the passage are;

 1. ………………………………………………………………………………………………………………
 2. ……………………………………………………………………................ . . . . . . . .

45. Which body is responsible for running the government? ……………………………………..

LEARNINGHUBTZ.CO.TZSTANDARD FIVE ENGLISH EXAM SERIES 28

THE PRESIDENT’S OFFICE MINISTRY OF EDUCATION, REGIONAL ADMINISTRATION AND LOCAL GOVERNMENT

PRIMARY EXAMINATION SERIES

MID TERM EXAMINATIONS- MARCH 2021

SOCIAL STUDIES - STANDARD FIVE

CURRENT RECOMMENDED FORMAT

TIME 1:30 HRS MARCH 2021

NAME…………………………... SCHOOL………………………...

INSTRUCTION

 1. This paper consists of Sections A and B with forty-five questions
 2. The paper carries a value of 50 marks
 3. Answer all questions in all sections as per instructions given
 4. Use blue or black pen for writing and a pencil for drawing.

1. What is environment? [       ]

A. living things around man

B. non living things around man C. abiotic factors D. anything around man

2. Which of the following are food crops? [       ]

A. maize and sisal B. cotton and tea C. banana and maize D. cloves and cotton

3. Which trade items were got by Asian traders from East Africa? [       ]

A. guns and clothes B. beads and carpets C. ivory and slaves D. minerals and guns

4. The mineral that was mined from Uvinza ………  [       ]

A. copper B. gold C. tin D. salt 

5. Who were the early foreigners to visit the East coast of Tanganyika ………. [       ]

A. Portuguese B. Asian traders C. Spanish traders D. German traders

6. Which goods were brought to the coast of East Africa by traders from Asia. [       ]

A. minerals and gold B. ivory and beads C. guns and clothes D. bangles and copper 

7. Which cities among the following developed due to coastal trade. [       ]

A. Kilwa and Morogoro B. Kilwa and Mafia C. Malindi and Mwanza D. Unguja and Moshi 

8. The crops brought to East Africa by Asian traders were. [       ]

A. cloves and maize B. cloves and oranges C. coconut and millet D. cocoa and salt

9. The first European to reach the East Africa coast were………

A. Arabs B. Germans C. Italians D. Portuguese [       ]

10. When did bathlomeo Diaz reach the cape of good hope?

A. 1844 B. 1492 C. 1448 D. 1488 [       ]

11. Which among the following factor commonly identifies the Bantu people. [       ]

A. their singing style B. the food C. ways of fighting D. their language

12. During interaction through trade, Katanga become very famous due to …..

A. salt trade B. copper trade C. iron D. gold [       ]

13. The Ngoni people migrated from …….. into East Africa.

A. north Africa B. Europe C. Asia D. South Africa [       ]

14. Which product made Meroe kingdom in Sudan popular?

A. salt mining B stone tools C. slave trade D iron smelting [       ]

15. Animals skins and hides helped man to ……… [       ]

A. hunt very well B. sell salt C. cover his body D. avoid being a slave

16. Where was salt mined in Tanganyika.

A. in Tanga B. in Bagamoyo C. in Uvinza D. in Arusha [       ]

17. Environment refers to …….

A. sky and plants B. everything around us C. living things around him

D. non living things around man [       ]

18. The major components of the environment are …….

A. living things and blood sucker B. animals and plants C. domestic and wide animals D. sun temperature and soil [       ]

19. The region in Tanzania with large number of planted trees is …….

A. Iringa B. Tanga C. Dodoma D. Mwanza [       ]

20. They clean the environment by eating dead animals, which name is given to them?

A. carnivores B. herbivores C. vultures D. prey [       ]

21. Which religion was introduced on the coast of East Africa by Arab traders.

A. Islamic B. Buddhaism C. Christianity D. bahalsm [       ]

22. The cape of good hope is in ……..

A. South Africa B. Tanzania C. Mali D. Zimbabwe [       ]

23. How many trade routes were used during slave trade?

A. 2 B. 3 C. 4 D. 3 [       ]

24. The northern route started from ………

A. Mwanza B. Tabora C. Kilwa D.Nyasa [       ]

25. The first treaty that was signed to abolish slave trade was called……….

A. Moresby B. hammeton C. sultan D. frère [       ]

26. The average weather conditions of a place recorded for a long pound of ime is ……

A. weather B. astronomy C. meteorology D. climate [       ]

27. Which minerals was obtained from Katanga in DRC Congo.

A. gold B. salt C. iron D copper [       ]

28. What is barter trade? [       ]

A. the exchange of money for goods

B. the exchange of goods for goods C. the selling of ivory D. the killing of ivory

29. The first Portuguese sailor to reach East Africa was……. [       ]

A. bathlomew Diaz B. Vasco Dagama C. King Henry D. Francesco Dalmerdu

30. Which crops were introduced to the coast of East Africa by the Portuguese.

A. maize and groundnuts B. coconut and maize C. millet and rice D. beans and oranges [       ]

31. Who was the first sultan to role Zanzibar. [       ]

A. sultan Seyyid Said B. Sultan Majid Bin C. Sultan Bagash D. Sultan Bargsh

32. After shifting his capital from muscant sultan Seyyid Said emphasized the growth of ……..

A. coconut B. orange C. cotton D. cloves [       ]

33. The biggest slave market center in East African was …….. [       ]

A. Bagamoyo B. Zanzibar C. Kilwa D. Pemba

34. Where did the central route start?

A. Bagamoyo B. Kilwa C. Mombasa D. Tanga [       ]

35. Which treaty completely abolished the biggest slave market?

A. frère treaty B. mores by treaty C. long treaty D. itermetion treaty [       ]

36. Which trading company promoted Germany interests in Tanganyika. A. IBEACO B. IBECO C. GEACO D. PERPLUS [       ]

37. Traders, explolers and missionaries were……….

A. slave traders B. agents of colonization C. agents of Christianity D. agents of iron smelling [       ]

38. The main reason why Portuguese wanted to control the coast states was ………..

A. to spread Christianity B. to control trade routes C. to spread Islam D. to discover iron [       ]

39. What name is given to an animals that kills and eats another organism?

A. consumer B. predator C. vuitures D. decomposer [       ]

40. Gold, Tanzanite, copper and salt are collectively called ………

A. iron B. minerals C. flavours D. tools [       ]

SECTTION B: Filling the blanks

41. The practice of having a slave is called ……………………………………………………………………………….

42. The monsoon winds are also called …………………………………………………………….…………..……..……….

43. Which tribe controlled the northern trade route ……………………………………………………………..………………………….

44. Who were the early European traders to visit the coast of East Africa …………………………………………………………………………………………

45. Where was salt mined in Tanganyika? …………………………………………………………………………..……..

LEARNINGHUBTZ.CO.TZSTANDARD FIVE SOCIAL EXAM SERIES 27

THE PRESIDENT’S OFFICE MINISTRY OF EDUCATION, REGIONAL ADMINISTRATION AND LOCAL GOVERNMENT

PRIMARY EXAMINATION SERIES

MID TERM EXAMINATIONS- MARCH 2021

SCIENCE AND TECHNOLOGY- STANDARD FIVE

CURRENT RECOMMENDED FORMAT

TIME 1:30 HRS MARCH 2021

NAME…………………………... SCHOOL………………………...

INSTRUCTION

 1. This paper consists of Sections A and B with forty-five questions
 2. The paper carries a value of 50 marks
 3. Answer all questions in all sections as per instructions given
 4. Use blue or black pen for writing and a pencil for drawing.

SECTION A: Choose the correct answer

1. Which one of the following processes does not take place at night?

A. osmosis B. transpiration C. photosynthesis D. respiration [       ]

2. The following are flowing plants EXCEPT………….

A. hibiscus plant B. maize plant C. pine tree D. avocado tree [       ]

3. Water and mineral salts from the soil reach the leaves of a plant through………….

A. phloem vessels B. stomata C. xylem vessels D. bark [       ]

4. The breathing organs in insects are the…………..

A. spiracles B. gills C. lungs D. pair of antennae [       ]

5. The disease caused by plasmodium is……………… [       ]

A. malaria B. sleeping sickness C. bilhazias D. dysentery

6. Which list consists of a balanced diet? [       ]

A. banana, rice and maize B. fish, mango and potato

C. egg, cassava and meat D. potato, honey and rice

7. The following actions destroy our environment EXCEPT?

A. keeping many animals in a small area B. planting of trees

C. contour ploughing D. burning of bushes and forests [       ]

8. The device which changes electrical energy into light and heat energy is the……………..

A. battery B. dry cell C. bulb D. solar panel [       ]

9. Which of the following materials is not a good conductor of heat?

A. iron B. tin C. glass D. wood [       ]

10. Which electronic device receives and transmits sound waves?

A. telephone B. Television C. Radio D. Drum [       ]

11. Stones, wood and metals belong to which state of matter?

A. liquid state B. solid state C. gaseous state D. ice state [       ]

12. There are…………….. types of machines. A. three B. two C. six D. four [       ]

13. Hydrochloric acid in the stomach…………….. [       ]

A. digests food B. chews food C. kills germs in the food D. moistens food

14. Plants make their food in the…………….

A. roots B. leaves C. stems D. stomata [       ]

15. The green pigment found in the leaves of green plants is called………..

A. sap B. vacuole C. chlorophyll D. starch. [       ]

16. If you partially immerse a pencil in a basin of water the pencil appears to be bent. This is because………

A. the pencil bends B. light travels in straight line

C. light rays bend on entering the water D. our eyes have a problem. [       ]

17. Which statement about insects is not true?

A. have three body parts B. have four pairs of legs

C. have compound eyes D. have a pair of antennae [       ]

18. Which group consists of pisces only? [       ]

A. nile perch and whale B. shark and tilapia C. dolphin and whale D. star fish and dolphin

19. The first step of scientific process is………..

A. Hypothesis B. problem identification C. Experimenting D. Data collection [       ]

20. The right way of avoiding the transmission of HIV/AIDS is…………

A. distributing condom in schools B. participating in religious conferences

C. distributing medicines to the HIV/AIDS victims D. avoiding reckless and irresponsible sex [       ]

21. Very small objects such as cells can easily be seen by using a……………...

A. Telescope B. periscope C. microscope D. Barometer [       ]

22. When sugar dissolved in water, the mixture is referred to as the………..

A. solute B. solvent C. solution D. residue [       ]

23. The kind of fertilization that takes place inside the body of an animal is called……………

A. sexual fertilization B. external fertilization C. internal fertilization D. asexual fertilization [       ]

24. The process of changing water vapour directly into liquid water is known as……………

A. evaporation B. melting C. freezing D. condensation [       ]

25. Crocodiles, snakes, tortoises and lizard belong to a group of vertebrates called………… [       ]

A. amphibians B. mammals C. ungulates D. reptiles

26. Which one is not a characteristic of insect pollinated flowers?

A. have nectar B. have brightly coloured and scented petals

C. have sticky pollens D. produce a lot of pollen [       ]

27. The part of a flower which protects the flower in its budding stage is the…………..

A. petal B. sepal C. receptacle D. anther [       ]

28. Which gas essential to all animals?.................

A. oxygen B. carbon dioxide C. nitrogen D. hydrogen [       ]

29. The transfer of seeds away from a parent plant is called…………..

A. dispersal B. pollination C. transpiration D. photosynthesis [       ]

30. What are the three basic needs of living organisms?

A. food, clothes and shelter B. food, shelter and water

C. air, water and food D. food, air and shelter [       ]

31. A complete path of electricity is called……………

A. circuit B. electrical energy C. current D. potential difference [       ]

32. The following are forms of energy EXCEPT

A. mass B. heat C. light D. sound [       ]

33. Angela, a STD 4 pupil arranged an experiment as shown below. Which property of light is demonstrated in the experiment?

A. Refraction of light B. Reflection of light

C. Light travels in a straight line D. Light travels in all directions [       ]

34. The process of digestion ends in the…………

A. anus B. colon C. rectum D. ileum [       ]

35. Which one is not an action of body cleanliness?

A. Brushing teeth B. Cleaning of the body organs

C. Maintaining long nails and hair D. Taking a bath regularly [       ]

36. The following are sexually transmitted diseases. Which one is not?

A. HIV/AIDS B. Syphilis C. Trachoma D. Chlamydia [       ]

37. The main advantage of insects visiting flowers is ……….….

A. they collect pollen grains B. they cause pollination

C. they collect nectar D. they enjoy smelling the scent of flowers [       ]

38. Which one of the following materials causes bouncing of light?

A. Rough surface B. Refraction C. Mirror D. Translucent [       ]

39. The fertilized eggs of a frog are called………………

A. spawns B. tadpoles C. gills D. pupa [       ]

40. For seeds to germinate they need water, moderate temperature and………………

A. Air B. Carbon dioxide C. Oxygen D. Moisture [       ]

SECTION B: FILL THE GAPS

Use the diagram below to answer questions 41-42. 


41. Name the fin labeled A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

42. Fish use . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . for gaseous exchange (breathing).

Use the diagram of a monocotyledonous seed below to answer questions 43- 44.


43. The part labeled A is called . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44. The part labeled D grows into . . . . . . . . . . . . . . .

45. The electronic device below is used in the modern way of communication. It is called  . . . . . . . . . . . . . . . .

image 

LEARNINGHUBTZ.CO.TZSTANDARD FIVE SCIENCE EXAM SERIES 26

THE PRESIDENT’S OFFICE MINISTRY OF EDUCATION, REGIONAL ADMINISTRATION AND LOCAL GOVERNMENT

PRIMARY EXAMINATION SERIES

MID TERM EXAMINATIONS- MARCH 2021

MATHEMATICS- STANDARD FIVE

CURRENT RECOMMENDED FORMAT

TIME 1:30 HRS       MARCH 2021

NAME…………………………...SCHOOL………………………...

INSTRUCTION

 1. This paper consists of Sections A and B with forty-five questions
 2. The paper carries a value of 50 marks
 3. Answer all questions in all sections as per instructions given
 4. Use blue or black pen for writing and a pencil for drawing.

QUESTION

WORK PLACE

ANSWERS

 1.    534 + 8466 =
 2.    15974 + 92101 =
 3.    6407  - 5518 =
 4.    94061 – 68221 =
 5.    348 × 50 =
 6.    540 × 99 =
 7.    288 × 10 =
 8.    3933 ÷ 69 =
 9.    2086 ÷ 14 =
 10. 1010 ÷ 10 =
 11. 10 3/5 – 3 1/5 =
 12. 1 – 6/9 =
 13. 3 ¾ + 2 1/4 =
 14. 5/+ 4/6 =
 15. 11.18 + 10 .10 =
 16. 5.5 + 2.5 =
 17. 18. 16 – 10 .18 =
 18. Write in figures three exponent two
 19. Which number is an even at the same time is an odd numbers
 20. Write in figures half past twelve
 21. Write in words 12:45
 22. Write 250 as roman numeral
 23. Find the L.C.M of 6 and 30
 24. Find the G.C.F  of 12 and 8
 25. Write down all the even numbers from 30 to 50
 26. List all prime numbers between 1 and 10
 27. How many odd numbers are there between 5 and 20?
 28. How many minutes are there in 4 ½ hours?
 29. Find the square of 17
 30. What is the place value of 5 in 745334?
 31. What is the total value of 8 in 645807?
 32. Write in short form 7+80000 + 50 + 600000 +1000 + 900
 33. Write in word 53
 34. Write 0.1 into fraction


     

 1. How many lines of segments are in line below?

 

 1. Work out the area of a square 1.  Find the perimeter

 1.  If the area of the square below is 625cm calculate it’s  length

 1. Write 3 2/6 into improper fraction
 1. What is 1/6 of 840 mangoes?
 2. How many grams are equal to 3 1/2 kilograms?
 3. Work out

            2+  

 1. A certain nursery school got Tsh 334, 685 from school project and Tsh 513, 345 from donation. They spend 236,000 in graduation ceremony. How much money did the school remained with?


LEARNINGHUBTZ.CO.TZSTANDARD FIVE MATHEMATICS EXAM SERIES 25

OFISI YA RAIS WIZARA YA ELIMU, TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA

MITIHANI YA KUJIPIMA MSINGI

MTIHANI WA NUSU MUHULA WA KWANZA -MACHI 2021

KISWAHILI – DARASA LA TANO

FOMATI MPYA

MUDA 1: 30 MASAA MACHI 2021

JINA …………………………... SHULE ………………………...

MAELEZO

 1. Mtihani huu una sehemu mbili A B na C
 2. Jibu maswali yote kulingana na maelezo ya kila swali
 3. Mtihani wote una alama 50

SEHEMU A MSAMIATI:

 Chagua herufi ya jibu sahihi

1. Ndani ya pochi mama aliweka fedha na nguo ………. A. yake B. zake C. ake D. yetu [       ]

2. Bakari na mwasiti walipewa ……….. kali. A. adhabu B. adabu C. azabu D. asabu [       ]

3. Kuna msemo usemao, siku za mwizi ni ……… A. kumi B. nyingi C. arobaini D. hamsini [       ]

4. Mtu asiye na meno huitwa ………. A. kibogoyo B. kipofu C. kiwete D. kiziwi [       ]

5. Katika ajali ya treni rafiki yangu ……… kichwa. A. alivunjika B. alipasuka C. alikatika D. aliruka [       ]

6. Mwalimu mkuu aliwaita wale …………

A. kufika shuleni. A. cWaliochelewa B. watakaochelewa C. dwachelewaji D. wasiochelewa [       ]

7. Endapo ………. Mtihani mtashangilia. A. mtafauru B. mtafaulu C. mkifaulu D. nimefaulu [       ]

8. Mtoto mwenye adabu ……….

A. hupendwa na watu nwengi B. hupigwa na mwalimu C. hulia ovyo D. hukimbia ovyo [       ]

9. Mvungu ni sehemu ya ………

A. kndo ya kitanda B. mbele ya kitanda C. juu ya kitanda D. chini ya kitanda [       ]

10. Nini maana ya kutia nanga ……….… A. kutia uzito jambo

B. kufika mwisho wa jambo C. kuanza kutenda jambo D. kuzorotesha jambo [       ]

11. …………… mama yangu alipopona malaria.

A. Ningefarijika B. Nitafarijika C. Ninafarijika D. Nilifarijika [       ]

12. …….... Wasiofuata sheria za barabarani husababisha ajali.

A. Marubani B. Manahodha C. Madereva D. Mabaharia [       ]

13. Mtu anayeongaoza meli huitwa ……… A. rubani B. nahodha C. dereva D. utingo [       ]

14. Nimepatwa na ……. Kutokana na msiba wa mjomba.

A. majozi B. furaha C. njaa D. homa [       ]

15. Usipoziba ………. Utajenga ukuta. A. mwanya B. ufa C.nafasi D. upenyo [       ]

16. Mkoa wa Iringa ni mojawapo ya mikao iliyoko nyanda za juu …….

A. kaskazini B. mashariki C. mashariki D. kusini [       ]

17. Alitembea …….. miguu kutoka shuleni hadi nyumbani. A. na B. wa C. kwa D. cha[       ]

18. Mtoto huyu alikuwa na bidii darAsani …….. hakufaulu mtihani.

A. hata vile B. hata hivyo C. hivyo D. angalau [       ]

19. Kama ungaliomba kitabu kile …… A. ningelikupa B. ningalikupa C. nitakupa D. nakupa[       ]

20. Hadi sasa hakuna mtu ………..aliyekamatwa kuhusika na wizi ule.

A. yeyote B. wowote C. vyovyote D. yoyote [       ]

21. Mwalimu aliwataka wanafunzi wamsikilize kwa makini? Sentensi hii ipo katika kauli ipi?

A. taarifa B. halisi C. kutendwa D. [       ]

22. Sikuweza kutambua ni nani amelala kitandani kwa sababu alijifunika shuka………..

A. lote B. gubigubi C. zima D. nzima [       ]

23. Kisawe cha neno shaibu ni ………. A. barabara B. banati C. ajuza D. kogori [       ]

24. Neno “haiba” lina maana sawa na neno lipi kati ya haya?

A. amani na utulivu B. urembo wa mavazi C. urembo wa sura D. mwenendo mzima [       ]

25. Matonya alioa msichana wa hirima yake”. Neno hirima lian maana sawa na ………..?

A. kabila B. nasaba C. rika D. jinsi [       ]

26. Furaha alishikwa na “fadhaa” alipobaini ameuziwa mali ya wizi neno “fadhaa” katika sentensi hii lina maana ya ……… A. mshangao B. hofu C. ghadhabu D. chuki [       ]

27. Mbuzi dume huitwa bebebru, je ng’ombe dume huitwa? ………….

A. fahari B. fahali C. furaha D. ng’ombe [       ]

28. John ni mahiri wa kughani mashairi na tenzi. Neno “mahiri” lina maana ya …………

A. sahihi B. nadhibu C. bingwa D. mjinga [       ]

29. Panga herufi hizi ili zilete neno sahihi la Kiswahili “masuria”

A. sufuria B. misumari C. masaria D. suriama [       ]

30. Umoja wa neno “nyayo” ni upi?......... A. unyayo B. upele C. nyanya D. kinyayo [       ]

SEHEMU B: 

METHALI, NAHAU NA VITENDAWILI

31. Nahau ipi inabeba ujumbe wa mtu kufanya mipango ya siri yenye hili………..

A. kula kiapo B. kula yamini C. kula ugali D. kula njama [       ]

32. “Kaa chonjo” nahau hii ina maana gani?.......... A. jihadhari B. kaa vizuri C. kazana D. jitahidi[       ]

33. James ameniunga mkono katika suala hili, mana yake ni ……..

A. amenipiga B. amemkwepa C. amekubaliana na mimi D. amenichangamkia [       ]

34. Kamilisha methali hii “ Asiyeuliza……….”

A. ni mpole B. hajaelewa C. hana ajifunzalo D. ameelewa [       ]

35. Kamilisha methali isemayo “Baniani mbaya ……..

A. dawa ya moto B. kulia kweupe C. kiatu chake dawa D. ukamuuliza dawa [       ]

36. Tegua kitendawili hiki; Huuawa na uzazi wake……….. A. kinyonga B. konokono C. nzi D. papasi [       ]

37. Mwanzo wa methali “………. ujue anatunga sheria” ni upi?

A. kuuliza B. ukiona kobe kainama C. mwenda pole D. kobe tembea haraka [       ]

38. Rafiki yangu ni mharibifu lakini bado namhitaji. Tegua kitendawili ……….

A. kobe B. moto C. papai D. kinyonga [       ]

39. Nini maana ya nahau “ponea chupuchupu”……..

A. kumpongeza B. wahi hospitali C. nusurika D. kunywa supu [       ]

40. Kuongeza maneno ya uongo katika jambo. Nahau ipi yenye maana hiyo?..................

A. kata shauri B. piga uvivu C. tia chumvi D. piga winda [       ]

SEHEMU C: UTUNGAJI

Umepewa habari yenye sentensi tano zilizoandikwa bila mtiririko sahihi wa mawazo, katika swali la 41 – 45 zipange csentensi hizo ili ziwe na mtiririko wenye mantiki kuzipa herufi A, B, C, D, E

41. Ukataji miti kwa wingi kwa ajili ya shighuli za ujenzi na shughuli zingine huweza kusababisha nchi yetu ya Tanzania kuwa jangwa________

42. Kutokana na miti, watu hujenga nyumba nzuri za kila namna zinazopendeza na za kudumu_________

43. Hivyo ni muhimu kwa kila mtu kupanda mti kila anapopakata mti kwani nchi isiyo na miti ni sawa na mtu ambaye hana mpangilio wa mambo yake_______

44. Miti ina faida nyingi sana kwa binadamu__________

45. Hivyo kila mmoja wetu atunze mazingira yetu yawe ya kuvutia kwa kutunza miti, kila mtu anaweza________ kupendezesha mazingira kwa pamoja inawezezkana kubadilisha nchi yetu kuwa ya kijani kupitia utunzaji wa miti______________

LEARNINGHUBTZ.CO.TZSTANDARD FIVE KISWAHILI EXAM SERIES 24

PRESIDENT’S OFFICEMINISTRY OF EDUCATION, REGIONAL ADMINISTRATION AND LOCAL GOVERNMENT

STANDARD FIVE MID TERM EXAMINATIONS- APRIL 2020

TIME : 2:30 HOURS

CIVICS AND MORALS

INSTRUCTIONS

 1. This Examinations Consists Of 50 Questions
 2. Answer All Questions
 3. Write Your Answers In Capital Letters
 4. Make Your Work Legible

SECTION A

Choose the correct answer from the Alternatives given

1. Which sign indicates that a nation is mourning?

 1. Flags fly half mask
 2. National flag fly half mask
 3. National flag is not hoisted for a week
 4. All people to remain indoors
 5. Citizens mourn

2. The importance of presidents flag is

 1. For use during working tours
 2. Indicates powers of the president
 3. Emphasize national torch
 4. Shows national unity
 5. Identifies the president

3. The blue color in Tanzania Flag indicates;

 1. Tanzanians
 2. Minerals
 3. Water
 4. River
 5. Blood shed during struggle for independence

 4. National Torch was first Lite on?

 1. 9/12/1962
 2. 9/12/1961
 3. 26/4/1964
 4. 24/04/1999
 5. 12/12/1961

5. The ward councilor is elected by:

 1. All member of the ruling party.
 2. Ward General Assembly
 3. Citizens living in the respective ward
 4. Village general assembly
 5. Village council

6. Ward development committee consists of the following leaders, except:

 1. Ward councilor
 2. Ward executive officer
 3. Special seats councilor
 4. Ward Education Coordinator
 5. Ward secretary

7. A motto of Tanzania found on the national Coat of Arms is:

 1. Freedom and Development
 2. Freedom and Work
 3. Freedom and Unity
 4. Freedom and Peace
 5. Freedom and security

8. Participation of pupils in the election of their leaders in a school strengthens:

 1. Constitutional leadership at school
 2. Leadership of the Head of the school
 3. Bureaucracy at school
 4. Security at school
 5. Good governance at the school.

9. A top leader of a school is known as :

 1. Assistant Head teacher
 2. Academics teacher
 3. Head prefect
 4. Head teacher
 5. Discipline teacher

10. What is the advantage of disdivision of labour in a family?

 1. It weakens the family
 2. It encourages divisions
 3. It causes dictatorship
 4. It brings developments
 5. It causes conflicts

11. The role of the School Committee is to

 1. supervise academic development of the school
 2. provide counselling on AIDS infection
 3. approve the appointment of teachers
 4. oversee teachers discipline
 5. supervise construction and development of the school.

12. The National Emblem symbolizes

 1. unity, freedom, ability and sovereignty of the nation
 2. freedom, unity and resources of the nation
 3. ability, freedom, natural vegetation and sovereignty of the nation
 4. freedom, unity and sovereignty of the nation
 5. freedom and unity.

13.A source of a family is :

 1. Grand father and Grand Mother
 2. Father and Mother
 3. Aunt and Uncle
 4. Children and Parent
 5. Brother and Sister

14. The peoples’ representative in the District Local Government meeting is

 1. the District Commissioner
 2. the Chairperson of the Village
 3. the Ward Executive Officer
 4. the District ruling party Chairperson
 5. the Ward Councillor.

16. In which situation is the National flag hoisted at halfmast?

 1. During the visit of leaders from other countries.
 2. When the President declares a State of emergency.
 3. In the event of a national disaster or sorrowful event.
 4. National Heroes anniversaries.
 5. When the President is out of the country.

17. In the National flag the green colour represents

 1. minerals
 2. water
 3. natural vegetation
 4. agriculture
 5. land.

18. The chairman of the ward development meeting is

 1. the Ward Councillor
 2. the Extension Services Officer
 3. the Ward Social Welfare Officer
 4. the Ward Education Officer
 5. the Ward Executive Officer

19. Advantages of defense and security in schools include

 1. To increase the number of pupils enrolment
 2. To ensure peaceful and orderly learning environment
 3. To ensure teachers and students arrive at school on time
 4. To broaden the scope of democracy in school
 5. To facilitate the construction of classrooms and teachers houses.

20. The role of the School Committee is to

 1.  supervise academic development of the school
 2.  provide counselling on AIDS infection
 3.  approve the appointment of teachers
 4.  oversee teachers discipline
 5.  supervise construction and development of the school.

SECTION B. 

Write true for a True statement and False for a False statement

 1. True love is loving yourself … … … … … …
 2. Gender roles changes … … … … … …
 3. Some clothes are worn by both males and females … … … …
 4. The lubega dress code is worn by maasai … … … … … … … …
 5. The chairman of local council and finance and planning commitee is municipal excecutive officer … … … … …
 6. The role of education officer is to combat diseases like Aids
 7. The provincial commissioner is appointed by the president … … … … …
 8. The district commissioner is given oath of office by Regional commissioner . . . … …
 9. Adminstrative secretary is the chief advisor of District Commisioner … … … … … …
 10. Ofisa tarafa anajukumu la kusimamia maofisa watendaji wa kata, vijiji, na vitongoji … … … … … … 

SECTION. C

Match the items in list A with those in List B

LIST A

LIST B

 1. New year
 2. Zanzibar revolution day
 3. The death of first president of Zanzibar
 4. Union of Tanganyika and Zanzibar
 5. Labour Day
 6. International trade fair
 7. Farmers day
 8. Death of first president of Tanzania
 9. Independence of Tanganyika
 10. MV Bukoba accident
 1. 21/05/1996
 2. 1/01/
 3. 1/5/
 4. 8//08/
 5. 9/12/
 6. 12/01/
 7. 26/04/
 8. 7/04/
 9. 14/10/1999
 10. 7/07

SECTION D

Fill the gaps below with the correct answer

 1. National animal is … … … 
 2. How many clors does the national flag have?
 3. Which country neighbours Tanzania in the north? … …
 4. Who heads the location?........... ........... 
 5. Ward excecutive officer works under?.................
 6. Who is the political leader within the ward?.............. .................
 7. Mention the role of ward education officer … … … … … … … … … …
 8. Who is the secretary to council of ?................ ...................
 9. Who gives oath to Regional commissioner?........................
 10. The regional commissioner is appointed by?............. ................

LEARNINGHUBTZ.CO.TZSTANDARD FIVE CIVICS EXAM SERIES 8

PRESIDENT’S OFFICE MINISTRY OF EDUCATION, REGIONAL ADMINISTRATION AND LOCAL GOVERNMENT

STANDARD FIVE MID TERM EXAMINATIONS- APRIL 2020

TIME : 2:30 HOURS

SOCIAL STUDIES

INSTRUCTIONS

 1. This Examinations Consists Of 50  Questions
 2. Answer All Questions
 3. Write Your Answers In Capital Letters
 4. Make Your Work Legible

SECTION A.  

Choose the correct answer from the Alternatives given

 1. Total of all things that surround human beings is
 1. forest
 2. environment
 3. habitat
 4. mountains
 5. Atmosphere
 1. Some of human activities which destroys the environment includes
 1. mining
 2. planting of trees
 3. zero grazing
 4. waste collection
 5. recycling
 1. Keeping large number of animals in a small piece of land can cause … … … …  
 1. Animal being fat
 2. Herders getting tired
 3. Soil erosion
 4. Increase of pasture
 5. Rain
 1. Illegal fishing is harmful because it destroys… …  
 1. Infrastructure
 2. Small fish
 3. food
 4. resources
 5. ocean
 1. In order to protect environment, industrial wastes should be
 1. recycled
 2. thrown away
 3. hidden
 4. burried
 5. burnt
 1. A museum iss used for;
 1. Keeping records of births and deaths
 2. Preserving historical information
 3. Preserving technological information
 4. Keeping academic information
 5. Keeping national records
 1. The importance of keeping historical research is that;
 1. To know past, present and future events
 2. To know present things
 3. To improve past events
 4. To know future events
 5. To preserve historical facts

8. Identify two things that are found in the home surroundings:

 1. Beds and desks
 2. Classes and library
 3. Beds and cooking vessels
 4. Flags poles and Beds
 5. Playing grounds and classes

9. Fishing which is unstustainable leads to the following; except?

 1. Death of people
 2. death of fish
 3. Environmental pollution
 4. Poverty
 5. Richness

10.  How can Tanzanians control wastes in their surroundings?

 1.  Throwing waste anyhowly
 2.  Farming using modern methods
 3.  Throwing wastes in streams
 4.  Using plastics bags
 5. Giving environmental education

11. In locating a position on a map by using the grid reference which numbers are read first? 

 1.  Horizontal then vertical lines.  
 2.  Vertical then horizontal lines.
 3.  Left then right.  
 4.  Right then upward.
 5.  Right then left.

12.  Which of the minerals  below is used to make nuclear energy? 

 1. Coal
 2.  Uranium           
 3.  copper
 4.  Diamond                                         
 5.  Gold

13.  Which of the following regions are known fro cotton farming?

 1.  Tanga and Mbeya.  
 2.  Morogoro and Pwani.  
 3.  Morogoro and Tanga.
 4.  Kilimanjaro and Manyara.
 5.  Mtwara and Singida

14.      The main cause environmental degradation in Africa is;

 1.  Over population 
 2.  Nuclear weapons
 3.  Food crop farming
 4.  Cash crop farming 
 5.  Farming on contours

15.  TPC Moshi, Kagera, Mtibwa and Kilombero are examples of industries which produce;

 1.  Cement      
 2.  Sugar      
 3. Ciggarete
 4.  Iron sheets                                               
 5.  Coffee

16. Which of the following energy sources can cause environmental degradation?

 1. Sun
 2.  Wind
 3.  Water
 4. Charcoal
 5.  Animal waste

17. Which of the following regions has large tea farms?

 1. Pwani, Njombe and Iringa 
 2. Ruvuma and Morogoro
 3. Morogoro, Njombe and Iringa.
 4. Kilimanjaro and Mbeya
 5. Mbeya, Njombe and Iringa

18. An environmenta hazard caused by natural hazards is called

 1.  Drought
 2.  Earth quake
 3.  Soil erosion 
 4.  Hunger
 5.  Environmental pollution

19. We can avoid water pollution by

 1. Poor disposal of chemical wastes
 2. Propers disposal of waste water
 3. Use of inorganic fertilizer
 4. Chemical fishing
 5. Vehicle washing in rivers

20. Cotton, chaff and coffee are; 

 1.  Food crops
 2. Cash crops
 3.  Cereals 
 4. Seasonal crops
 5.  Export crops 

SECTION B.  

Write True from correct statement and false for incorrect statement

 1. Verbal narration is done by word of mouth  … … … … … … … … …
 2. National museum in Tanzania is found in Arusha… … … … …  
 3. The research done on various historical sites helps to acquire historical information… … … … … … …  
 4. Changes in science and technology can affect culture … … … … …  
 5. Culture identifies a certain community… … … … … …  
 6. Language is used to identify a community… … … … … … …  
 7. Work is a measure of humanity in any society… … … … …  
 8. Zanzibar revolution occurred in 1962… … … … … … …  
 9. Anthropology is used by historians to get information about history and culture… … … … … …  
 10. The use of oral traditions is the best way ro store historical information … … … … … … …  

SECTION C

Match items in list A by choosing the correct response from list B

LIST A

LIST B

 1. Anemometer
 2. Wind
 3. Destroying roofs
 4. pollination
 5. wind vane
 6. wind
 7. Atmospheric changes from time to time
 8. Where mining is done
 9. Lack of rain
 10. Resources from underground.
 1. Drought
 2. Weather
 3. Mine
 4. Minerals
 5. Measure wind direction
 6. Benefits of wind
 7. Measure wind pressure
 8. Measure temperature
 9. Nourish plants
 10. Measure speed of wind
 11. Moving air
 12. Moving wind
 13. Bad effects of wind

SECTION D

Fill the spaces below with the correct word

 1. In which region do we get ruby minerals?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 2. The main source of water in lakes is… … … … … …  
 3. Lack of rain for a longer period of time is called… … … … …  
 4. When did Elnino rain occur?
 5. When did The union of Tanganyika and Zanzibar take place
 6.  Who was Edward sokoine?. . . . . . . . . . . . . . .  
 7. When was Kagera war?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 8. Give  the name of first president of Tanzania… … … … … …  
 9. The speed of wind is measured by use of?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 10. Mention one region in Tanzania where wind is harnessed to produce electricity?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LEARNINGHUBTZ.CO.TZSTANDARD FIVE SOCIAL EXAM SERIES 7

PRESIDENT’S OFFICE MINISTRY OF EDUCATION, REGIONAL ADMINISTRATION AND LOCAL GOVERNMENT

STANDARD FOUR MID TERM EXAMINATIONS- APRIL 2020

TIME : 2:30 HOURS

SCIENCE

INSTRUCTIONS

 1. This Examinations Consists Of 50 Questions
 2. Answer All Questions
 3. Write Your Answers In Capital Letters
 4. Make Your Work Legible

SECTION A

Choose the correct answer from the Alternatives given

1. The intention of the insecta to shift from one flower to another is;

 1. To reproduce flowers
 2. To escape enemies
 3. To find honey
 4. To spread seeds
 5. To find smell

2 . In order a seed to germinate it needs the following things:

 1. Water, soil and air
 2. Rain, air and soil
 3. Moisture, soil and heat
 4. Water, air and heat
 5. Water, light and wind.

3. Which insect below cause a lot of destruction to the farmer during the second stage of metamorphosis?

 1. Housefly
 2. Butterfly
 3. Grasshopper
 4. Tsetse fly
 5. Mosquito

4. Seeds of a plant store food at the;

 1. roots
 2. leaves
 3. stem
 4. cotyledon
 5. fruit

5. Which of the diseases below is transmitted by cockroach?

 1. Small pox
 2. Diarhoea
 3. epilepsy
 4. kwashiokor
 5. Typhoid fever

6. How many stages are there in the growth of a cockroach?

 1. Two
 2. Three
 3. Four
 4. Five
 5. Six.

7. Which of the following does not have vertebral column?

 1. Spider
 2. Bat
 3. Cat
 4. Man
 5. Chicken.

8. In the normal procedure, the first stage to be followed when conducting a

scientific experiment is

 1. to start an experiment
 2. data collection
 3. problem identification
 4. data analysis
 5. interpretation of results.

9. The third stage in a scientific experiment is

 1. data analysis
 2. interpretation of results
 3. preparation and starting the experiment
 4. data collection
 5. problem identification.

10. Which of the following groups represent characteristics of living organisms?

 1. Dying, feeding and seeing
 2. Dying, reproducing and changing colour
 3. To respire, to respond and hearing
 4. To respire, to reproduce and to walk
 5. To move, to respire reproduce

11. Which of the following groups are the characteristics used to identify animals that belong to reptiles?

 1. Laying eggs, cold blood living in water
 2. Laying eggs, living in water and terrestrial life
 3. laying eggs, warm blood and terrestrial life
 4. laying eggs, cold blood and respire by using fins
 5. laying eggs, respire using skin and living in water.

12. The absence of chlorophyll in a plant may lead to;

 1. lack of iodine in plants
 2. failure of plants to synthesize food
 3. drying of the plant leaves
 4. plant leaves becoming yellow
 5. shading off the plant leaves.

13. The female part of a flower which is responsible for reproduction

 1. stamen
 2. style
 3. ovary
 4. petal
 5. sepal

14. The difference between a fruit and a seed is.......

 1. a seed has a fruit
 2. a fruit can germinate
 3. fruit has two cotyledones
 4. seed can germinate
 5. seeds are not eaten

15. Which of the following is a classification of animals with back bone?

 1. Snails, lizard and monitor lizard
 2. Tick, grasshopper and tsetse fly
 3. Toad, crocodile and ants
 4. Hen, bat and duck
 5. Snake, grasshopper and goat.

16. Which part of the flower receives the male gametes?

 1. Stigma
 2. Style
 3. Testa
 4. Ovule
 5. Petal.

17. Which of the following living things use chlorophyll to manufacture their food?

 1. Insects
 2. Plants
 3. Animals
 4. Viruses
 5. Birds.

18.Animals which are adapted to living in water and terrestrial environment belong to a group of

 1. birds
 2. amphibians
 3. reptiles
 4. fish
 5. mammals.

19. Animals like crocodiles, hippopotamus and frogs live in what kind of habitat?

 1. In the sky and on the land
 2. On the land and in water
 3. Any kind of environment provided there is food
 4. On the land and in caves
 5. In the forests.

20. There are two types of plant seeds known as

 1. main cotyledon and minor cotyledon
 2. monocotyledon and dicotyledon
 3. dicotyledon and main stalk
 4. seeds with roots and seeds without roots
 5. natural seeds and wild seeds.

SECTION B.

Write True for a correct statement and False for untrue statement

 1. Only birds are cold blooded… … … … … … … … …
 2. Human beings and rat are in the same group… … … … … … … … … … … … … … .
 3. All mammals live on dry land… … … … … … … … … … … …
 4. A Bat is a bird because it can fly … …  …… … … … … … … … ..
 5. All birds have feathers…  … … … … … … … … … … … … … .
 6. A Crocodile is a mammal… … … … … … … … … … … … … …
 7. Female gametes are stored in the pistil… … …… … … … … … …
 8. The style receives pollen grains… … … … … … … … … … … .
 9. Maize plants undergo self pollination… … … …  … … … … … ..
 10. Female gametes are stored in the scrotum… … … … … … … … ..

SECTION C

LIST B

LIST B

 1. Cockroach
 2. Fish
 3. Dog
 4. Bird
 5. Mwerezi
 6. Poikilothemic
 7. Snake
 8. Amphibian
 9. Monocotiledon
 10. Dicotiledon
 1. Breastfeed their young ones
 2. Body temperature vary with that of surrounding
 3. Maize and beans
 4. seed
 5. seed with one cotiledon
 6. Use gills for gaseous exchange
 7. Seeds with two cotyledon
 8. Animal without backbone
 9. Use moist skin for gaseous exchange
 10. The only group of animals with feathers
 11. Reptilian without legs
 12. Non-flowering plants
 13. Three cotyledons

SECTION D

Fill the missing gaps with the best answer

 1. Animal that lays eggs and lives on land… … … … … … … … … … … … … … … … ..
 2. An animal that lives in water but lays eggs on dry land… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
 3. A plant that produces seeds but does not produce flowers… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
 4. A frog uses… … … … … … ..for gaseous exchange
 5. Used for transportation of water and mineral salts from soil to leaves… … … … … … … .
 6. Part of a plant cell that contains chlorophyl… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
 7. Female part of a flower… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
 8. Joins a flower to the stem… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
 9. Change of insects from one stage to another is called?................................
 10. The outcome of fertilization of a flower is… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

LEARNINGHUBTZ.CO.TZSTANDARD FIVE SCIENCE EXAM SERIES 6

OFISI YA RAISI, TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA

MTIHANI WA KUJIPIMA DARASA LA TANO

APRIL-2020    MUDA:SAA 2:00

URAIA NA MAADILI

MAELEZO KWA MTAHINIWA

 1. MTIHANI HUU UNAMASWALI JUMLA YA 50
 2. JIBU MASWALI YOTE
 3. ANDIKA MAJIBU KWA HERUFI KUBWA
 4. KAZI YAKO IWE SAFI.

1. SEHEMU YA A.

 1. Ni ishara gani inayoonesha kwamba taifa limepatwa na msiba mkubwa?
 1. Bendera zote kupepea nusu mlingoti
 2. Bendera ya taifa kupepea nusu mlingoti
 3. Bendera ya taifa kutopandishwa kabisa siku ya tukio
 4. Wananchi  kuto toka nje
 5. Wananchi kuomboleza
 1. Umuhimu wa bendera ya rais ni:
 1. Kutembelea katika ziara mbalimbali tu
 2. Kuonesha mamlaka ya rais
 3. Kuhamasisha mwenge wa uhuru
 4. Inaonyesha umoja
 5. Kumtambulisha rais
 1. Rangi  ya bluu iliyokatika bendera ya Tanzania huwakilisha
 1. Watanzania
 2. Madini
 3. Maji
 4. Mito
 5. Damu iliyomwagwa  kwa kupigania uhuru

       4.   Mwenge wa uhuru uliwashwa kwa mara ya kwanza lini?

 1. 9/12/1962
 2. 9/12/1961
 3. 26/4/1964
 4. 24/04/1999
 5. 12/12/1961

5.    Katibu kata anachaguliwa na:

 1.  Wanachama wa chama tawala
 2.   Mkutano mkuu wa kata
 3.  Wananchi wa kata ile
 4.   Mkutano wa kijiji wa mwaka 
 5.  Kamati ya kijiji

6.  Kamati ya maendeleo ya kata inaundwa na wafuatao isipokuwa:

 1.   Katibu kata
 2.   Afisa mtendaji wa Kata
 3.   Katibu Kata wa viti maalumu
 4.   Afisa mtendaji wa Mkoa
 5.   Kamanda wa Polisi wa Mkoa

7.  Kauli mbiu ya Tanzania iliyopo kwenye nembo ya taifa ni:

 1.  uhuru na maendeleo
 2.  uhuru na kazi
 3. uhuru na umoja 
 4.  uhuru na amani
 5. umoja na amani

8.   Ushiriki wa wanafunzi kwenye kuchagua viongozi wao shuleni huimarisha:

 1.  uongozi wa kikatiba shuleni
 2.  kiongozi mkuu wa uongozi wa shule
 3.  ukiritimba shuleni
 4.  usalama shuleni
 5.  uongozi bora shuleni

9.  Kiongozi mkuu wa shule ni:

 1. mwalimu mkuu msaidizi
 2. mwalimu wa taaluma
 3. kiranja mkuu
 4. mwalimu mkuu
 5. mwalimu wa nidhamu 

10. Nini faida ya mgawanyo wa kazi katika familia?

 1. Hudhoofisha familia
 2. Huchochea utengano
 3. Huleta udikteta
 4. Huleta maendeleo
 5. Huleta mitafaruku

11.  Kazi ya kamati ya shule ni:

 1. Kusimamia maendeleo ya taaluma
 2. Kutoa ushauri juu ya maambukizi ya UKIMWI
 3. Kuidhinisha uteuzi wa waalimu 
 4. Kusimamia nidhamu ya waalimu
 5. Kusimamia ujenzi na maendeleo ya shule.

12.  Ngaoya taifa inawakilisha:

 1. umoja, uhuru, uwezo na mamlaka ya taifa
 2. uhuru, umoja na rasilimali za taifa
 3. uwezo, uhuru, uoto wa asili na mamlaka ya taifa
 4. uhuru, umoja na mamlaka ya taifa 
 5. uhuru na umoja

13. Chanzo cha familia ni:

 1. ndugu na rafiki
 2. ukoo na kabila 
 3. baba na mama
 4. watoto
 5. wazee na vijana

14. Mwakilishi wa wananchi katika vikao vya Wilaya vya Serikali za Mitaa ni ....

 1.  Mkuu wa Wilaya.
 2.  Mwenyekiti wa Serikali ya Kijiji.  
 3. Afisa Mtendaji Kata.
 4. Mwenyekiti wa Wilaya wa Chama Tawala.
 5.  Diwani wa Kata.

15. Mkurugenzi Mtendaji wa Halmashauri ya Wilaya au Manispaa huteuliwa na .. ...

 1.  Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
 2. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. 
 3.  Baraza la Madiwani la Halmashuri au Manispaa husika. 
 4.  Waziri wa Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa.
 5.  Katibu Mkuu Kiongozi.

16. Ni wakati gani Bendera ya Taifa hupeperushwa nusu mlingoti? 

 1. Wakati wa ziara za viongozi wa mataifa mengine. 
 2.  Rais anapotangaza hali ya hatari.
 3.  Linapotokea janga la kitaifa au tukio la huzuni. 
 4.  Siku ya kumbukumbu ya Mashujaa wa Taifa.
 5.  Rais anapokuwa nje ya nchi.

17. Ni wakati gani Bendera ya Taifa hupeperushwa nusu mlingoti? 

 1. Wakati wa ziara za viongozi wa mataifa mengine. 
 2.  Rais anapotangaza hali ya hatari.
 3.  Linapotokea janga la kitaifa au tukio la huzuni. 
 4.  Siku ya kumbukumbu ya Mashujaa wa Taifa.
 5.  Rais anapokuwa nje ya nchi.

18. Lengo kuu Ia kuanzisha Serikali za Mitaa Tanzania ni

 1.  kuimarisha demokrasia     
 2.  kukusanya kodi ya maendeleo
 3.  kuimarisha polisi jamii        
 4.  kuboresha usafi wa miji 
 5.  kuongeza ajira

  19.  Faida ya ushirikiano kati ya shule na jumuiya inayozunguka shule ni pamoja na:

 1.  ulinzi na usalama wa shule kuimarika
 2.  ongezeko Ia idadi ya watoto wanaoandikishwa shule
 3.  nafasi za ajira kwa jamii inayozunguka shule kuongezeka 
 4.  shughuli za biashara kuzunguka eneo Ia shule kuongezeka
 5.  walimu wengi kupata nyumba za kupanga jirani na shule

20. Jukumu la ulinzi katika familia ni la nani?

 1.  Baba na watoto.          
 2. Baba, jamaa na marafiki.
 3.  Watoto, mama na jirani              
 4.  Kila mtu katika familia 
 5.  Watoto, jamaa na marafiki

SEHEMU B. ANDIKA NDIYO AU HAPANA.

 1.  Upendo halisi ni kujipenda mwenyewe……………… 
 2. Majukumu ya kijinsi hubadilika…………… 
 3. Mavazi mengine huvaliwa na wanawake na wanaume………… 
 4. Vazi la lubega halivaliwi na wa masai……………… 
 5. Mwenyekiti wa baraza la madiwani na kamati ya fedha a mipango ni mkurugenzi wa halmashauri………… 
 6. Jukumu la ofisa elimu ni kupambana na magonjwa mfano ukimwi…………… …………………..
 7. Mkuu wa mkoa uteuliwa na rais…………………… 
 8. Mkuu wa wilaya uapishwa na mkuu wa mkoa…………………………………………………………………..
 9. Katibu tawla wa wilaya ni mshauri mkuu  wa mkuu wa wilaya………………… 
 10. Ofisa tarafa anajukumu la kusimamia maofisa watendaji wa kata, vijiji, na vitongoji………… ………….

SEHEMU C.

ORODHA A

ORODHA B

 1. Mwaka mpya
 2. Kumbukumbu ya siku ya mapinduzi ya Zanzibar
 3. Kumbukumbu ya kifo cha rais wa kwanza wa Zanzibar( sheik abeid amani karume)
 4. Muungano wa Tanganyika na Zanzibar
 5. Siku ya wafanyakazi duniani
 6. Maonyesho ya biashara ya kimataifa
 7. Siku ya wakulima Tanzania
 8. Kumbukumbu ya kifo cha rais wa kwanza wa Tanzania.
 9. Uhuru wa Tanganyika
 10. Ajali ya MV Bukoba
 1. 21/05/1996
 2. 1/01/
 3. 1/5/
 4. 8//08/
 5. 9/12/
 6. 12/01/
 7. 26/04/
 8. 7/04/
 9. 14/10/1999
 10. 7/07

SEHEMU D.

Jaza nafasi zifuaatazo..

 1. Mnyama wa taifa ni………………… …………………..
 2. Bendera ya taifa ina rangi ngapi?...................................... 
 3. Upande wa kaskazini Tanzania inapakana na nch gani………………… 
 4. Kiongozi mkuu wa kata anaitwa nani?......................... 
 5. Afisa mtendaji wa kata anafanya kazi chini ya kiongozi gani?...................... 
 6. Kiongozi wa kisiasa katika kata?.............................. 
 7. Taja kazi ya ofisa elimu kata…………………… ……
 8. Ni nani katibu wa vikao vya baraza la madiwani ?....................... 
 9.  Nani anaapisha mkuu wa mkoa?................................... 
 10. Nani anamteuwa mkuu wa mkoa?............................

LEARNINGHUBTZ.CO.TZSTANDARD FIVE URAIA EXAM SERIES 5

OFISI YA RAISI, TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA
MTIHANI WA KUJIPIMA DARASA LA TANO

APRIL-2020

MUDA:SAA 2:00  SAYANSI

MAELEZO KWA MTAHINIWA

 1. MTIHANI HUU UNAMASWALI JUMLA YA 50
 2. JIBU MASWALI YOTE
 3. ANDIKA MAJIBU KWA HERUFI KUBWA
 4. KAZI YAKO IWE SAFI.

1. Wadudu wanapohama toka ua moja kwenda lingine wanfanya hivyo ili:

 1. kuzalisha mimea  
 2. kuepuka maadui
 3. kutafuta nekta 
 4. kutafuta harufu 
 5. kusambaza mbegu

2. Ili mbegu ichipue inahitaji: 

 1. Maji, udongo na hewa
 2. Mvua, hewa na udongo
 3. Unyevu, udongo na jotoridi
 4. Maji, hewa na jotoridi
 5. Maji, mwanga na upepo

3.  Mdudu yupi kati ya wafuatao huleta hasara kwa mkulima akiwa katika hatua ya pili ya ukuaji?

 1. Inzi                                                         
 2. Kipepeo
 3. Panzi                                                    
 4. Mbungo
 5. Mbu

4.  Mbegu za mimea uhifadhi chakula katika:

 1.  mizizi 
 2. majani      
 3. shina
 4. kotiledoni 
 5. tunda

5.  Lipi kati ya magonjwa yafuatayo husambazwa na inzi na mende? 

 1. Tetekuwanga   
 2. Kuhara        
 3. Kifaduro
 4. Utapia mlo 
 5. Homa ya matumbo

6. Mende hupitia hatua kuu .... katika ukuaji wake?

 1. mbili                                                                     
 2. tatu
 3. nne
 4. tano                                               
 5. sita

7 . Yupi kati ya wanyama wafuatao hana uti wa mgongo?

 1.  Buibui
 2.  Popo
 3.  Paka
 4.  Mwanadamu
 5.  Kuku

8. Hatua ya kwanza ya utafiti wa kisayansi ni 

 1.  kuanza jaribio 
 2. kukusanya data
 3.  kutambua tatizo   
 4.  kuchanganua data
 5.  kutafsiri matokeo

9. Hatua ya tatu ya utafiti wa kisayansi ni .........

 1. kuchambua data                           
 2. kutafsiri matokeo
 3. kuandaa na kuanza jaribio             
 4. ukusanyaji wa data
 5. kutambua tatizo

10. Lipi kati ya makundi yafuatayo linawakilisha sifa za viumbe hai?

 1. Kufa, kula na kuona
 2. Kufa, kuzaa na kubadilika rangi 
 3. Kupumua, kuishi na kusikia 
 4. Kupumua, kuzaa na kutembea.
 5. Kujongea, kupumua na kuzaa.

11. Lipi kati ya makundi yafuatayo ni sifa zinazotumika kutambua wanyama wa kundi               la reptilia?

 1. Kutaga mayai, kuwa na damu baridi na kuishi majini. 
 2. Kutaga mayai, kuishi majini na kuishi nchi kavu.
 3. Kutaga mayai, kuwa na damu ya joto na kuishi nchi kavu.
 4. Kutaga mayai, kuwa na damu baridi na kupumua kwa kutumia mapezi.
 5. Kutaga mayai, kupumua kwa kutumia ngozi na kuishi majini.

12. Kukosekana kwa chanikiwiti katika mmea huweza kusababisha:

 1. mmea kukosa madini joto
 2. mmea kushindwa kusanisi chakula
 3. majani ya mmea kukauka 
 4. majani ya mmea kuwa njano
 5. maj ani ya mmea kupukutika.

13. Sehemu ya kike ya ua inayohusika na uzazi ni:

 1. stameni 
 2. staili 
 3. ovari
 4. Petali
 5. Sepali

14. Tofauti kati ya tunda na mbegu ni: 

 1. Mbegu ina tunda.
 2. Tunda huota.
 3. Tunda lina kotiledoni mbili. 
 4. Mbegu huota. 
 5. Mbegu haziliwi.

15. Kundi lipi limeainisha wanyama wenye uti wa mgongo?

 1. Konokono, mjusi na kenge
 2. Papasi, panzi na mbungo 
 3. Chura, mamba na mchwa
 4. Kuku, popo na bata 
 5. Nyoka, panzi na mbuzi

16. Ni sehemu ipi ya ua hupokea mbegu za kiume?

 1. Stigma 
 2. Staili 
 3. Testa
 4. Ovyuli
 5. Petali

17. Ni Vipi kati ya viumbe hai vifuatavyo hujitengenezea chakula chao kwa kutumia klorofili?

 1. Wadudu
 2. Mimea 
 3. Wanyama 
 4. Virusi 
 5. Ndege

18. Wanyama wenye uwezo wa kuishi majini na nchi kavu ni wale wa kundi la

 1. Ndege
 2. Amfibia
 3. Reptilia
 4. Samaki
 5. Mamalia

19.  Wanyama kama mamba, viboko, vyura wanaishi katika maskani gani?

 1. Angani na ardhini
 2. Ardhini na majini. 
 3. Mazingira yoyote ilimradi chakula kiwepo
 4. Ardhini na mapangoni 
 5. Kwenye misitu.

20.  Kuna aina kuu mbili za mbegu za mimea ambazo ni:

 1. ghalambegu kuu na ghalambegu ndogo
 2.  monokotiledoni na daikotiledoni 
 3. daikotiledoni na kikonyo kikuu
 4. mbegu zenye mizizi na zisizo na mizizi.
 5. mbegu za asili na za porini.

SEHEMU B.

 ANDIKA NDIO AU HAPANA.

 1. Wanya aina ya ndege ndio pekee duniani wenye damu baridi………… …….
 2. Binadamu na panya wote wamo kwenye kundi moja…… …………………….
 3. Mamalia wote wanaishi nch kavu……… ……………………………………….
 4. Popo ni ndege kwa kuwa anaruka………… …………………………………………..
 5. Ndege wote wana manyoya………… …………………… …….
 6. Mamba yupo katika kundi la mammalian…… …… ………… ………
 7. Pistil inatunza ovuli zenye gamete uke…………… …………………………
 8. Staili inapokea chavua………… ………………………………………………………….
 9. Mmea wa mahindi unaonyesha mchavusho pweke……………………………………………………………..
 10. Mbegu za kiume uifadhiwa kwenye korodani………………………………………………………………………..

SEHEMU C.

ORODHA A

ORODHA B

 1. Mende
 2. Samaki
 3. Mbwa
 4. Ndege
 5. Mwerezi
 6. Poikilothemia
 7. Nyoka
 8. Amphibian
 9. Monokotiledoni
 10. daikotiledoni
 1. hulea kwa kunyonyesha watoto wao
 2. hali joto ya mwili ubadilika kulingana na halijoto ya mazingira.
 3. Mahindi na maharage
 4. Tembe
 5. Mbege zenye ghala moja
 6. Hutumia matamvua kwa ajili ya kupumua
 7. Mbegu yenye ghala mbili
 8. Mmoja kati ya wanyama wasio na uti wa mgongo
 9. Hupumua kwa ngozi yenye unyevu
 10. Kundi pekee la wanyama wenye manyoya
 11. Reptilian wasio na miguu
 12. Mmea usiotoa maua
 13. Kotiledoni tatu

SEHEMU D. 

Jaza nafasi zifuatazo.

 1. Mnyama anayetaga mayai hata kama yeye huishi nchi kavu… …………… ………………..
 2. Huishi majini lakini hutaga mayai yake nchi kavu… …… …………………… …………………..
 3. Taja mmea unaotoa mbegu lakini hautoi maua… … ……… … ……… ……………………
 4. Chura hutumia …………………………………………..kupumua
 5. Usafirisha maji na virutubisho kutoka kwenye mizizi kwenda kwenye majani………………….
 6. Sehemu ya seli yam mea yenye umbijani au klorofili…………… …………………..
 7. Sehemu ya kike ya ua……… …… …… …………………..
 8. Uunganisha ua na taji……… ………… ……… ………………………..
 9. Hatua za maabadiliko ya wadudu kutoka kuzaliwa hadi kufa huitwa?................................
 10. Matokeo ya utungishaji wa ua ni… …… ……… … ……….

LEARNINGHUBTZ.CO.TZSTANDARD FIVE SAYANSI EXAM SERIES 4

OFISI YA RAISI, TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA

MTIHANI WA KUJIPIMA DARASA LA TANO

APRIL-2020   MUDA:SAA 2:00

MAARIFA YA JAMII

MAELEZO KWA MTAHINIWA

 1. MTIHANI HUU UNAMASWALI JUMLA YA 50
 2. JIBU MASWALI YOTE
 3. ANDIKA MAJIBU KWA HERUFI KUBWA
 4. KAZI YAKO IWE SAFI.

SEHEMU A. Chagua herufi ya jibu sahii katika sentensi zifuatazo:

 1. Jumla ya mambo yote yanayomzunguka mwanadamu huitwa;
 1. Msitu
 2. Mazingira
 3. Makazi
 4. Milima
 5. Angahewa
 1. Mojawapo ya shughuli  zinazofanywa na binadamu zinazoweza kuharibu mazingira ni…
 1. Uchimbaji madini
 2. Upandaji miti
 3. Ufugaji wa ndani
 4. Ukusanyaji taka
 5. Urejelezaji.
 1. Kufuga mifugo mingi katika eneo ndogo husababisha…… ……
 1. Mifugo kunenepa
 2. Wachungaji kuchoka
 3. Mmomonyoko wa udongo
 4. Majani kuongezeka
 5. Mvua
 1. Uvuvi haramu ni hatari kwa vile huharibu…… …..
 1. Miundombinu
 2. Mazalia ya samaki
 3. Chakula
 4. Mali asilia
 5. Bahari
 1. Ni muhimu …… …tatataka za viwandani ili kutunza mazingira.
 1. Kurejeleza
 2. Kutupa ovyo
 3. Kuficha
 4. Kufukia
 5. Kuchoma
 1. Makumbusho ni sehemu inayotumika;
 1. Kutunza kumbukumbu za vizazi nz vifo
 2. Kutunza kumbukumbu za kihistoria
 3. Kutunza kumbukumbu za kiteknolojia
 4. Kutunza kumbukumbu za masomo
 5. Kutunza kumbukumbu za taifa.
 1. Utunzaji wa kumbukumbu za kihiistoria husaidia;
 1. Kufahamu mambo yaliopita, yaliopo, na yajayo
 2. Kufahamu mambo yaliyopo
 3. Kuboresha mambo ya kale
 4. Kufahamu mambo yajayo
 5. Kutunza  historia ya taifa.

8. Vitu viwili vinavyopatikana katika mazingira ya nyumbani ni:

 1. vitanda na madawati                     
 2.  madarasa na maktaba 
 3. vitanda na vyombo vya jikoni 
 4. mlingoti wa bendera na vitanda 
 5. viwanja vya michezo na madarasa

9. Uvuvi usio endeleevu waweza kusababisha yafuatayo kasoro:

 1. vifo vya watu
 2. vifo vya samaki
 3.  uchafuzi wa maji
 4.  umaskini
 5.  utajiri

10.  Jamii za Kitanzania zinaweza kuthibiti utupaji taka kwa:

 1.  kutupa taka hovyohovyo
 2.  kulima kwa kutumia njia za kisasa za kilimo
 3.  kutupa takataka katika mifereji
 4.  kutumia mifuko ya plastiki 
 5. kutoa elimu ya mazingira

11. Pepo huvuma kutoka pande zipi jua liwapo upande wa kusini mwa dunia?

 1.  Kusini        
 2.  Magharibi 
 3.  Mashariki     
 4.  Kaskazini 
 5.  Kaskazini-mashariki

12.  Ni yapi kati ya madini yafuatayo ambayo ni chimbuko Ia nishati ya kinyuklia? 

 1. Makaa Yã mawe              
 2.  Uraniam           
 3.  Shaba
 4.  Almasi                                          
 5.  Dhahabu

13. Zao la mkonge hulimwa katika mikoa ipi Tanzania? ....... .

 1.  Tanga na Mbeya. 
 2.  Morogoro na Pwani. 
 3.  Morogoro na Tanga.
 4.  Kilimanjaro na Manyara.
 5.  Mtwara na Singida

14.      Chanzo kikuu cha uharibifu wa mazingira barani Afrika ni

 1.  ongezeko la watu 
 2.  silaha za nyuklia
 3.  kilimo cha mazao ya chakula 
 4.  kilimo cha mazao ya biashara 
 5.  kilimo cha matuta kwenye miinuko

15.  TPC Moshi, Kagera, Mtibwa na Kilombero ni mfano wa viwanda vinavyozalisha:

 1.  Saruji       
 2.  Sukari         
 3.  Sigara
 4.  Mabati                                                
 5.  Kahawa

16. Nishati gani kati ya zifuatazo inaweza kusababisha uharibifu wa mazingira?

 1.  Jua 
 2.  Upepo
 3.  Maji 
 4.  Mkaa.
 5.   Kinyesi cha wanyama

17. Mikoa ipi ina mashamba makubwa ya Chai?

 1. Pwani, Njombe na Iringa 
 2. Ruvuma na Morogoro
 3. Morogoro, Njombe na Iringa.
 4. Kilimanjaro na Mbeya
 5. Mbeya, Njombe na Iringa

18. Janga la kimazingira linalosababishwa na nguvu za asili pekee linaitwa

 1.  Ukame 
 2.  Tetemeko la ardhi
 3.  Mmomonyoko wa udongo 
 4.  Njaa
 5.  Uchafuzi wa mazingira

19. Uchafuzi wa maji unaweza kuepukwa kwa.........  ......

 1. utupaji hovyo taka za kemikali
 2. utupaji sahihi wa majitaka
 3. matumizi ya mbolea ya chumvichumvi
 4. kuvua samaki kwa kutumia sumu
 5. kuosha magari katika mita

20. Katani, chaff na kahawa ni: 

 1.  mazao ya chakula
 2. mazao ya biashara  
 3.  mimea ya jamii ya kunde 
 4. mazao ya msimu 
 5.  mazao ya kuuza nje 

SEHEMU B. ANDIKA NDIO AU HAPANA.

 1. Masimulizi     ni  maelezo    yanayotolewa    na   mtu   kwa    njia    ya    mdomo  …… ……
 2. Katika Tanzania jumba kuu la makumbusho ya taifa lipo katika jiji la arusha……… ….
 3. Uchunguzi unaofanywa katika maeneo mbalimbali ya kihistoria husaidia kupata taarifa za matukio ya kihistoria…… …………… 
 4. Mabadiliko ya sayansi na technolojia yanaweza kuadhiri utamaduni……………………………………
 5. Mila na desturi utambulisha jamii fulani……… ……… 
 6. Lugha ni kitambulisho cha jamii yeyote…… …… 
 7. Kufanya kazi ni kipimo cha utu katika jamii… ………… 
 8. Mapinduzi ya Zanzibar yalitokea 1962………… 
 9. Anthropolojia ni njia anayotumia mwanahistoria kupata taarifa zinazohusu historia na utamaduni………… 
 10. Njia yam domo ndio njia sahii ya kutunza historia………… 

SEHEMU C. 

ORODHA A

ORODHA B

 1. Anemomita
 2. Upepo
 3. Kuezua mapaa
 4. Kuchavusha mimea
 5. Kipimaupepo
 6. Hewa
 7. Mabadiliko ya hali ya anga mara kwa mara
 8. Mahali panapochimbwa madini
 9. Ukosefu wa mvua
 10. Mkusanyiko wa maliasili inayopatikana ardhini.
 1. Ukame
 2. Hali ya hewa
 3. Migodi
 4. Madini
 5. Hupima mwelekeo wa upepo
 6. Mojawapo wa faida za upepo
 7. Hupima mgandamizo wa upepo
 8. Hupima joto la mahali
 9. Hurutubisha mimea
 10. Hupima kasi ya upepo
 11. Hewa inayokwenda kwa kasi
 12. Upepo uvumao kwa kasi
 13. Mojawapo ya hasara za upepo

SEHEMU D.

Jaza sehemu zilizo wazi.

 1. Madini ya rubi upatikana kwa wingi mkoa gani?.............. 
 2. Chanzo kikuu cha maji kwenye maziwa ni…………… 
 3. Ukosefu wa mvua muda mrefu huitwa…………… 
 4. Mvua kumbwa ya Elnino ilitokea mwaka gani?..................... 
 5. Tanganyika na Zanzibar ziliungana mwaka gani?...................... 
 6. Edward sokoine alikua nani?...................... 
 7. Vita vya kagera zilitokea mwaka gani?...................... 
 8. Taja jina la kwanza la rais wa Tanzania………… 
 9. Kasi ya upepo upimwa kwa kutumia nini?................. 
 10. Ni moa gani upepo unatumika kuzalisha nishati ya umeme hapa Tanzania?............

LEARNINGHUBTZ.CO.TZSTANDARD FIVE MAARIFA EXAM SERIES 3

OFISI YA RAISI, TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA

MTIHANI WA KUJIPIMA DARASA LA TANO

APRIL-2020  MUDA:SAA 2:00

KISWAHILI

MAELEZO KWA MTAHINIWA

 1. MTIHANI HUU UNAMASWALI JUMLA YA 50
 2. JIBU MASWALI YOTE
 3. ANDIKA MAJIBU KWA HERUFI KUBWA
 4. KAZI YAKO IWE SAFI.

SEHEMU A. 

Chagua jibu sahii kutoka kwenye majibu uliopewa.

1.      Ni sentensi ipi iliyo sahihi kimuundo kati ya zifuatazo? 

 1.  Amenunua gari mashaka
 2. Mashaka gari amenunua 
 3. Amenunua mashaka gari 
 4. Mashaka amenunua gari https://myfiles.space/user_files/30996_4958b541bbe404eb/1569667722_kisw-2018_files/image008.jpg
 5.  Gari amenunua mashaka.

2.      Wingi wa sentensi "Mbuzi wamepotea" ni upi?

 1. Mbuzi zetu zimepotea
 2. Mbuzi yetu zimepotea
 3. Mbuzi wetu wamepotea 
 4.  Mbuzi zetu wamepotea
 5. Mbuzi yetu wamepotea.

3. Wewe unasoma kwa bidii"wingi wa sentensi hii ni upi? https://myfiles.space/user_files/30996_4958b541bbe404eb/1569667722_kisw-2018_files/image030.jpg

 1.         Sisi tunasoma kwa bidii 
 2.          Wale wanasoma kwa bidii
 3.         Nyinyi mnasoma kwa bidii 
 4.         Ninyi tunasoma kwa bidii 
 5.         Wao wanasoma kwa bidii

4. "Wasichana saba wamechaguliwa kujiunga na kozi ya uhandisi." Neno na ni aina gani ya neno?

 1. Kitenzi
 2. Nomino
 3. Kiwakilishi 
 4.  Kielezi
 5.  Kiunganishi.

5. Neno lipi kati ya haya halilandani na mengine?

 1. Cheka
 2. Tabasamu
 3. Furaha 
 4.  Sherehe 
 5.  Shere.

6.   "Maji yakimwagika hayazoolekl hii ina maana gani kati ya zifuatayo?

 1. Ukitaka usizoe maji,usimwage
 2. Tuwe waangalifu katika kutenda jambo
 3. Tuwe waangalifu tunapobeba maji
 4. Maji yakimwagika hugeuka matope
 5. Jambo lililoharibika halitengenezeki

7. Kiwanda hutoa ajira kwa wananchi "kiwanda" ni aina gani ya neno?

 1.  Kivumishi
 2.  Kiwakilishi
 3.  Nomino
 4.   Kielezi
 5.   Kitenzi

8.Kisawe cha neno "ndovu" ni kipi kati ya maneno yafuatayo?

 1. Nyati
 2. Faru
 3. Nyumbu 
 4. Tembo
 5. Mbogo.

9..Kisawe cha neno ”mviringo” ni kipi?

 1. bapa
 2. duara
 3. mstatili
 4. pembe tatu
 5. pembe nne

10. Wakikua mama yao huwatupa mbali kwa kishindo.Jibula kitendawili hiki ni lipi?

 1. Mbalika https://myfiles.space/user_files/30996_4958b541bbe404eb/1569855423_kiswahili-2017_files/image053.jpg
 2. Nzi             https://myfiles.space/user_files/30996_4958b541bbe404eb/1569855423_kiswahili-2017_files/image054.jpg
 3. Mhindi 
 4.  Embe 
 5. Mtama.

11. Wakikua mama yao huwatupa mbali kwa kishindo.Jibula kitendawili hiki ni lipi?

 1. Mbalika https://myfiles.space/user_files/30996_4958b541bbe404eb/1569855423_kiswahili-2017_files/image053.jpg
 2. Nzi             https://myfiles.space/user_files/30996_4958b541bbe404eb/1569855423_kiswahili-2017_files/image054.jpg
 3. Mhindi 
 4.  Embe 
 5. Mtama.

12. "Anatengeneza mchuzi mtamu sana lakini hapiki jikoni" kitendawili hiki jibu lake ni lipi?

 1. Ngombe
 2. Nyuki 
 3. Mbuzi 
 4. Muwa
 5. Mbuzi.

13. "Ukiona vyaelea vimeundwa" methali https://myfiles.space/user_files/30996_4958b541bbe404eb/1569855423_kiswahili-2017_files/image070.jpghii ina maana gani?

 1.  https://myfiles.space/user_files/30996_4958b541bbe404eb/1569855423_kiswahili-2017_files/image032.jpghttps://myfiles.space/user_files/30996_4958b541bbe404eb/1569855423_kiswahili-2017_files/image005.jpgUbora wa kitu hautegemei upya https://myfiles.space/user_files/30996_4958b541bbe404eb/1569855423_kiswahili-2017_files/image055.jpgwake,
 2.  Vitu vinavyoelea baharini ni meli, 
 3.  Vitu vya thamani hupatikana kwa jasho, https://myfiles.space/user_files/30996_4958b541bbe404eb/1569855423_kiswahili-2017_files/image029.jpg
 4.  Vitu vimeumbwa ili vielee,
 5.   Vitu vya thamani vimeundwa.

14.  Katika sentensi zifuatazo ipi ina maana sahihi?..

 1. Sikuwa najua Halima ni dada yako.
 2. Sikujua kuwa Halima ni dada yako. 
 3. Sikuwa ninajua Halima ni dada yako.
 4. Sikuwa ninajua kwamba Halima ni dada yako.

15.    Ni neno lipi kati ya yafuatayo ni kisawe cha neno "hifadhi"? .

 1. Weka 
 2.  Panga    
 3. Tunza 
 4.  Ficha  
 5.  Funga

16.          "Mjukuu wangu hupenda kuniamkia kila mara." Sentensi hiyo ipo katika kauli gani? 

 1. Kutendwa  
 2. Kutenda  
 3. Kutendeka
 4. Kutendana  
 5.  Kutendewa

17.      "Mwanamuziki hodari aliimba nyimbo vizuri.” Kielezi katika sentensi hii ni kipi? ........

 1. Hodari 
 2.  Aliimba 
 3. Mwanamuziki
 4. Nyimbo  
 5. Vizuri

18.      Mama Ntilie akiondoka, uondoke naye. Sentensi hii ipo katika wakati gani? ........

 1. Ujao 
 2.  Timilifu 
 3.  Shurutia 
 4.  Uliopo 
 5.  Mazoea.

19.      Mpira umegonga mwamba nusura goli liingie. Neno lipi linaonesha kitendwa? ........

 1. Nusura 
 2.  Goli  
 3. Mpira 
 4.  Mwamba 
 5. Liingie.

20.      Ni neno lipi kati ya haya yafuatayo ni tofauti na mengine? ........

 1. Sahibu 
 2.  Ajuza 
 3. Msiri
 4. Mwandani 
 5.  Mwenzi

SEHEMU B.

Tunga sentensi kwa kutumia maneno ya sehemu A na B ili kukamilisha maana.

Na.

SEHEMU A

SEHEMU B

 1. Nyoka 
 2. Kuku 
 3. Mbwa 
 4. Ng’ombe
 5. Sufuria 
 6. Chota 
 7. Mto 
 8. Moto 
 9. Runinga 
 10. Pasi 
 1. Shimo 
 2. Totoa 
 3. Kibanda 
 4. Maziwa 
 5. Chakula 
 6. maji
 7. Tiririka 
 8. unguza
 9. Habari 
 10. Nguo 

SEHEMU D.

Jibu maswali yafuatayo kwa ndio au hapana.

 1. Mimea ni sehemu ya mazingira………………….
 2. Mimea haina faida kwa binadamu………… ……………….
 3. Samba chui na mbwa hula majani……… ……………
 4. Baadhi ya mimea ni dawa…………… … ………..
 5. Mboga za majani hujenga na kulinda mwili……… …………

SEHEMU E. Kamilisha methali zifuatazo

 1. ……… ………, hupata koroma
 2. Jogoo wa shamba, ……… ……………..
 3. Dau la mnyonge,……………… ……….
 4. ……… ……….si mkulima
 5. ……… …..mguu houta tende

LEARNINGHUBTZ.CO.TZSTANDARD FIVE KISWAHILI EXAM SERIES 2

PRESIDENTS OFFICE MINISTRY OF EDUCATION

MIDTERM EXAMINATION

APRILI-2020   TIME 1:30 HOURS

ENGLISH

INSTRUCTIONS

 • THIS PAPER CONSISTS OF 25 QUESTIONS
 • WRITE YOUR ANSWERS IN CAPITAL LETTERS
 • ENSURE YOUR WORK IS NEAT
 • ANSWER ALL QUESTIONS

SECTION A. Select the correct answer from the choices given.

1. Crops................water, light and fertile soil to grow well

 1. Need
 2. Needed
 3. Was needed
 4. Need
 5.  Needing

2.     John and Ito travel next week.

 1. go
 2.  going
 3. is going
 4.  am going
 5. are going

3. Water usually..............   at 100%. 

 1. boil
 2. boiling
 3.   boils
 4.  boiled
 5.  has boiled

4.Farmers.............         their farms now. 

 1.  is preparing
 2. are preparing
 3.  were preparing
 4. was preparing 
 5. are preparing

5.  When Juma .................  at the station he didnt find the train.

 1.  arrive
 2.  arrived
 3.  arrives
 4.  arriving
 5.  was arrive

6.  If you.................hard, you will pass your examination.

 1. work
 2. worked 
 3.  works
 4.  working
 5.  had worked

7.    "Juma is not listening in class," he said. In reported speech the sentence will be: He said that,

 1. you were not listening in class
 2. Juma is not listening in class
 3. you are not listening in class
 4. Juma was not listening in class
 5. they were not listening in class

8.    They are going to have an accident because the driver is driving ..........

 1. carefully
 2. careless
 3. carelessly
 4. carefulness
 5. carelessness

9. A man was walking ...................his friend on thursday

 1.    beside
 2.    besides
 3.    before
 4.    beneath
 5.    in front

10. The father to your father is called ..........

 1. father of father  
 2. big father 
 3. grand fatherly
 4. grandfather 
 5. fathers father

11.The word "twice" means ..........

 1. too times  
 2.   two
 3.  two times
 4. three times 
 5. second

12.The evening meal is called ..........

 1. food 
 2. lunch 
 3. breakfast 
 4. dinner 
 5. dish

13. When people are sick, they should see the...................for treatment

 1. teachet 
 2. actor 
 3. doctor 
 4. guardian 
 5. preacher.

14.We shall not come to the match if it

 1.  rains
 2.  raining
 3. has rained
 4. had rained
 5.  rain

15. A shura......................................... to town every Friday.

 1. going
 2.  goes
 3.  go
 4.  are going
 5. rain 

16. Ali does not ...........here very often

 1.  Comes 
 2.  have come 
 3.  came 
 4.  coming 
 5.  come

17. That is.........................book.

 1. his teachers
 2. his teacher
 3. teachers
 4. the teacher
 5. the teachers.

18.  He asked the pupils, "How old are you?" The pupil answered"

 1. We are ten years old 
 2.  They are ten years old
 3. You are ten year old
 4. I am ten years old
 5. He is ten years old

19.  She …………….writing letters since last week 

 1.  have been
 2. has been
 3.  is been
 4.  had been
 5.  be  

20.  You will not get better you……………… see a doctor.

 1. so
 2. whether
 3. because
 4. unless
 5. that

SECTION B. Fill in the right word to complete each of the following;

List A

LIST B

 1. A person who treats seek people
 2. A person who takes care of sick people
 3. A person who flies an aeroplane
 4. A person who works on a farm
 5. A person who teaches
 6. A person who sells in a shop
 7. A person whose job is to cook
 8. A person who makes chair table and desks
 9. A person who sells meat
 10. A person who gets money from playing football.
 1. Cook
 2. Driver
 3. Footballer
 4. Teacher
 5. Nurse
 6. Butcher
 7. Pilot
 8. Carpenter
 9. Reception
 10. Doctor
 11. Farmer
 12. Shopkeeper
 13. Herbalist

SECTION C. Write the opposite of the following words

 1. Clean…………………
 2. Tall……………………
 3. Fat……………………
 4. Long………………….
 5. Slow………………….
 6. Big…………………….
 7. Old……………………
 8. Boy……………………
 9. Woman……………….
 10. Beginning……………

SECTION D. Fill in the blanks with the correct word from the box

Inites, has, sells, do, works, have, does, work, invite
 1. Mr. Mwala and his wife……… ……………….two cars
 2. They …………… …..in the farm for four days.
 3. He………… …………at the hospital
 4. They……… …….homework together
 5. On Sunday Mrs. Minza ………… …….friends for dinner.

SECTION E. Read the passage below and answer questions that follow;

Mdundiko and his wife Mazoea are farmers. They have a big farm. They have three children. One of their children is a girl and two are boys. All children study at Mwendapole Primary School.

From Monday to Thursday, Mdundiko works with his wife on the farm. After their work on the farm, they clean the house together. Their children help them with some of the house chores every evening.

On Friday, Mdundiko and his wife go to the market. He sells oranges and pears from the farm. Mazoea sells cabbage and spinach; sometimes they visit their family friends on Saturday. On Sunday, the family rests at home.

Questions.

 1. What three things does mdundiko do during the week?
 2. What does the family do on Sunday?
 3. At what school do the children study?
 4. How does the family get money?
 5. What do they do on Saturday?

LEARNINGHUBTZ.CO.TZSTANDARD FIVE ENGLISH EXAM SERIES 1

Download Learning
Hub App

For Call,Sms&WhatsApp: 255769929722 / 255754805256

GO TO NECTA EXAMS