HELLO YOUR HERE TO VIEW SHAJARA YA KISWAHILI DARASA LA SABA
Umahiri Mkuu Umahiri Mahususi Kilicho Fundishwa Tar. Ya Kuanza Tar. Ya Kumaliza Maoni Ya Mwl. Maoni Ya Mkuu Wa Idara Maoni Ya Mkuu Wa Shule
1.0 Kuwasiliana katika miktadha mbalimbali1.1 Kuanzisha na kuendeleza mazungumzo katika miktadha mbalimbalia) Kubainisha na kueleza sifa za mashairi ya kimapokeo na kisasa na kuyatofautisha b) Kutunga mashairi ya kimapokeo yenye mishororo minne kwa kuzingatia kanuni za utunzi wa mashairi na kuyahusianisha na mazingira ya kila siku c) Kutunga mashairi ya kisasa yenye beti sita au zaidi na kuyahusianisha na mazingira ya kila siku
1.0 Kuwasiliana katika miktadha mbalimbali1.1 Kuanzisha na kuendeleza mazungumzo katika miktadha mbalimbalib) Kutunga mashairi ya kimapokeo yenye mishororo minne kwa kuzingatia kanuni za utunzi wa mashairi na kuyahusianisha na mazingira ya kila siku c) Kutunga mashairi ya kisasa yenye beti sita au zaidi na kuyahusianisha na mazingira ya kila siku
1.0 Kuwasiliana katika miktadha mbalimbali1.1 Kuanzisha na kuendeleza mazungumzo katika miktadha mbalimbalid) Kughani tenz na kuelezea ujumbe unaopatikana na kuhusianisha na mazingira ya kila siku
1.0 Kuwasiliana katika miktadha mbalimbali1.1 Kuanzisha na kuendeleza mazungumzo katika miktadha mbalimbalie) Kuchambua maudhui yote yaliyomo katika mashairi ya kimapokeo na kisasa, kuyaelezea na kuyahusianisha na mazingira ya kila siku
1.0 Kuwasiliana katika miktadha mbalimbali1.1 Kuanzisha na kuendeleza mazungumzo katika miktadha mbalimbalif) Kutafsiri lugha ya picha katika ngonjera na kutamba kingojera na kuhusianisha na maisha ya kila siku
1.0 Kuwasiliana katika miktadha mbalimbali1.1 Kuanzisha na kuendeleza mazungumzo katika miktadha mbalimbalig) Kutafsiri lugha ya picha katika vitendawili na kuelezea maana zake kwa kuhusianisha na maisha ya kila siku

Fill The Form Below To Download SHAJARA YA KISWAHILI DARASA LA SABA For T.Sh. 2,000/=

For Call,Sms&WhatsApp: 255769929722 / 255754805256