HELLO YOUR HERE TO VIEW SHAJARA YA MAARIFA YA JAMII DARASA LA SITA
Umahiri Mkuu Umahiri Mahususi Kilicho Fundishwa Tar. Ya Kuanza Tar. Ya Kumaliza Maoni Ya Mwl. Maoni Ya Mkuu Wa Idara Maoni Ya Mkuu Wa Shule
1.0 Kutambua matukio yanayotokea katika mazingira yanayomzu nguka.1.1 Kutunza mazingira ya jamii inayomzunguka.a) Kuchambua majanga yatokanayo na uharibifu wa mazingira
1.0 Kutambua matukio yanayotokea katika mazingira yanayomzu nguka.1.1 Kutunza mazingira ya jamii inayomzunguka.b) Kutathimini vitendo vya kukabiliana na uharibifu wa mazingira.
1.0 Kutambua matukio yanayotokea katika mazingira yanayomzu nguka.1.1 Kutunza mazingira ya jamii inayomzunguka.b) Kutathimini vitendo vya kukabiliana na uharibifu wa mazingira.
1.0 Kutambua matukio yanayotokea katika mazingira yanayomzu nguka.1.2 Kutunza kumbukumbu za matukio ya kihistoria.a) Kupanga matukio kwa kufuata mtiririko wa wakati (mf. Usasa kwenda ukale).
--1.0 Kutambua matukio yanayotokea katika mazingira yanayomzu nguka.1.2 Kutunza kumbukumbu za matukio ya kihistoria.a) Kupanga matukio kwa kufuata mtiririko wa wakati (mf. Usasa kwenda ukale).
1.0 Kutambua matukio yanayotokea katika mazingira yanayomzu nguka.1.2 Kutunza kumbukumbu za matukio ya kihistoria.b) Kuwasilisha taarifa za matukio ya kihistoria. c) Kuchambua njia za kutunza taarifa za matukio ya kihistoria.

Fill The Form Below To Download SHAJARA YA MAARIFA YA JAMII DARASA LA SITA For T.Sh. 2,000/=

For Call,Sms&WhatsApp: 255769929722 / 255754805256