HELLO YOUR HERE TO VIEW SHAJARA YA MAARIFA YA JAMII DARASA LA TANO
Umahiri Mkuu Umahiri Mahususi Kilicho Fundishwa Tar. Ya Kuanza Tar. Ya Kumaliza Maoni Ya Mwl. Maoni Ya Mkuu Wa Idara Maoni Ya Mkuu Wa Shule
1.0 Kutambua matukio yanayotokea katika mazingira yanayomzu nguka.1.1 Kutunza mazingira ya jamii inayomzun guka. a) Kutathimini uharibifu wa mazingira.
--1.0 Kutambua matukio yanayotokea katika mazingira yanayomzu nguka.--1.1 Kutunza mazingira ya jamii inayomzun guka.--b) Kufafanua njia za utunzaji wa vyanzo vya maji. .
--1.0 Kutambua matukio yanayotokea katika mazingira yanayomzu nguka.--1.1 Kutunza mazingira ya jamii inayomzun guka.--b) Kufafanua njia za utunzaji wa vyanzo vya maji. .
1.0 Kutambua matukio yanayotokea katika mazingira yanayomzu nguka.1.2 Kutunza kumbukumbu za matukio ya kihistoria.a) Kuchambua matukio ya kihistoria yaliyowahi kutokea Tanzania
--1.0 Kutambua matukio yanayotokea katika mazingira yanayomzu nguka.--1.2 Kutunza kumbukumbu za matukio ya kihistoria.--b) Kufafanua utunzaji wa taarifa za matukio ya kihistoria.
--1.0 Kutambua matukio yanayotokea katika mazingira yanayomzu nguka.--1.2 Kutunza kumbukumbu za matukio ya kihistoria.--b) Kufafanua utunzaji wa taarifa za matukio ya kihistoria.

Fill The Form Below To Download SHAJARA YA MAARIFA YA JAMII DARASA LA TANO For T.Sh. 2,000/=

For Call,Sms&WhatsApp: 255769929722 / 255754805256