HELLO YOUR HERE TO VIEW SHAJARA YA HISABATI DARASA LA TANO
Umahiri Mkuu Umahiri Mahususi Kilicho Fundishwa Tar. Ya Kuanza Tar. Ya Kumaliza Maoni Ya Mwl. Maoni Ya Mkuu Wa Idara Maoni Ya Mkuu Wa Shule
Kutumia lugha ya kihisabati katika kuwasilisha wazo au hoj a.a) Kutumia dhana ya namba katika kuwasiliana kuwas katika mazingira tofauti. i) Kuhesabu hadi 999999 kwa mfuatano. ii) Kusoma namba hadi 999999. iii) Kuandika namba kwa tarakimu hadi 999999. iv) Kuandika namba kwa maneno hadi 999999.
--Kutumia lugha ya kihisabati katika kuwasilisha wazo au hoj a.--a) Kutumia dhana ya namba katika kuwasiliana kuwas katika mazingira tofauti.--v) Kubaini thamani ya tarakimu katika namba (mamoja, makumi, mamia, maelfu, makumi elfu na mamia elfu).
--Kutumia lugha ya kihisabati katika kuwasilisha wazo au hoj a.--a) Kutumia dhana ya namba katika kuwasiliana kuwas katika mazingira tofauti.--vi) Kulinganisha sehemu.
--Kutumia lugha ya kihisabati katika kuwasilisha wazo au hoj a.--a) Kutumia dhana ya namba katika kuwasiliana kuwas katika mazingira tofauti.--vii)Kubaini aina za sehemu.
--Kutumia lugha ya kihisabati katika kuwasilisha wazo au hoj a.--a) Kutumia dhana ya namba katika kuwasiliana kuwas katika mazingira tofauti.--viii) Kusoma desimali hadi nafasi mbili. ix) Kuandika desimali hadi nafasi mbili.
Kufikiri na kuhakiki katika maisha ya kila siku.b) Kutumia stadi za mpangilio kufumbua mafumbo katika maisha ya kila siku. i) Kuorodhesha aina za namba ii) Kutaja namba shufwa.

Fill The Form Below To Download SHAJARA YA HISABATI DARASA LA TANO For T.Sh. 2,000/=

For Call,Sms&WhatsApp: 255769929722 / 255754805256