HELLO YOUR HERE TO VIEW SHAJARA YA HISABATI DARASA LA TATU
Umahiri Mkuu Umahiri Mahususi Kilicho Fundishwa Tar. Ya Kuanza Tar. Ya Kumaliza Maoni Ya Mwl. Maoni Ya Mkuu Wa Idara Maoni Ya Mkuu Wa Shule
Kutumia lugha ya kihisabati katika kuwasilisha wazo au hoja Kutumia dhana ya namba kuwasiliana katika mazingira tofauti. 0 Kuhesabu hadi 9999. ii) Kusoma namba hadi 9999.
--Kutumia lugha ya kihisabati katika kuwasilisha wazo au hoja --Kutumia dhana ya namba kuwasiliana katika mazingira tofauti.--iii) Kuandika namba kwa tarakimu hadi 9999.
--Kutumia lugha ya kihisabati katika kuwasilisha wazo au hoja --Kutumia dhana ya namba kuwasiliana katika mazingira tofauti.--iv) Kuandika namba kwa maneno hadi 9999.
--Kutumia lugha ya kihisabati katika kuwasilisha wazo au hoja--Kutumia dhana ya namba kuwasiliana katika mazingira tofauti.--iv) Kuandika namba kwa maneno hadi 9999.
--Kutumia lugha ya kihisabati katika kuwasilisha wazo au hoja --Kutumia dhana ya namba kuwasiliana katika mazingira tofauti.--viii) Kuandika sehemu za kiasi na asili zenye tarakimu hadi mbili.
--Kutumia lugha ya kihisabati katika kuwasilisha wazo au hoja--Kutumia dhana ya namba kuwasiliana katika mazingira tofauti--viii) Kuandika sehemu za kiasi na asili zenye tarakimu hadi mbili.

Fill The Form Below To Download SHAJARA YA HISABATI DARASA LA TATU For T.Sh. 2,000/=

For Call,Sms&WhatsApp: 255769929722 / 255754805256