HELLO YOUR HERE TO VIEW SHAJARA YA KISWAHILI DARASA LA TATU
Umahiri Mkuu Umahiri Mahususi Kilicho Fundishwa Tar. Ya Kuanza Tar. Ya Kumaliza Maoni Ya Mwl. Maoni Ya Mkuu Wa Idara Maoni Ya Mkuu Wa Shule
Kuwasiliana katika miktadha mbalimbali.1.1Kutambua sauti mbalimbali katika matamshi ya silabi, maneno sentensi na habari fupi.a) Kutamka sauti za maneno yanayoundwa na silabi kadhaa katika chati ya maneno.
--Kuwasiliana katika miktadha mbalimbali.--1.1Kutambua sauti mbalimbali katika matamshi ya silabi, maneno sentensi na habari fupi.--b) Kutamka sauti za herufi mwambatano gh, py, nz, ky na herufi nyingine zenye muundo huo katika sentensi.
Kuwasiliana katika miktadha mbalimbali.--1.1Kutambua sauti mbalimbali katika matamshi ya silabi, maneno sentensi na habari fupi.c) Kutamka sauti za herufi mwambatano 1w, pw, sw, tw na nyingine zenye muundo huo katika sentensi.
Kuwasiliana katika miktadha mbalimbali.Kutambua sauti mbalimbali katika matamshi ya silabi, maneno sentensi na habari fupi.Kutamka sauti za herufi mwambatano 1w, pw, sw, tw na nyingine zenye muundo huo katika sentensi.
Kuwasiliana katika miktadha mbalimbali.1.2 Kutumia matamshi sahihi katika msamiati mbalimbali. a) Kutamka matamshi sahihi ya maneno yenye herufi -s- na `th-
Kuwasiliana katika miktadha mbalimbali.Kutumia matamshi sahihi katika msamiati mbalimbali. b) Kutamka matamshi sahihi ya maneno yenye herufi -z- na ,dh,.

Fill The Form Below To Download SHAJARA YA KISWAHILI DARASA LA TATU For T.Sh. 2,000/=

For Call,Sms&WhatsApp: 255769929722 / 255754805256